Przejdź do zawartości
Kierownik działu kadr omawia szkolenia (lms), rekrutację, wdrażanie, zarządzanie wydajnością i planowanie następstw
SuccessFactors
SuccessFactors

SuccessFactors Talent Management

Pracownicy są Twoim najcenniejszym zasobem. Zapewnij pracownikom najlepsze doświadczenia dzięki naszemu zintegrowanemu systemowi do zarządzania talentami.

Przyciągaj, rozwijaj i zatrzymuj najlepszych pracowników, wykorzystując nasze narzędzia do zarządzania talentami

Nasz oparty na chmurze program do zarządzania talentami zapewnia Twoim pracownikom, kierownikom i specjalistom ds. HR narzędzia i wskazówki, których potrzebują, aby osiągać sukcesy niezależnie od czasu i miejsca pracy. Dzięki rozwiązaniom SAP SuccessFactors możesz wdrożyć kompleksową strategię zarządzania talentami w oparciu o dane, która obejmuje cały cykl zatrudnienia pracownika. Zatrudniaj najlepszych kandydatów, angażuj pracowników i rozwijaj umiejętności potrzebne teraz i w przyszłości, dbając przy tym o docenianie i nagradzanie wszystkich w organizacji.

Przegląd produktu

Nasze rozwiązania do zarządzania talentami, począwszy od przyciągnięcia odpowiednich kandydatów, a skończywszy na ich rozwoju, motywowaniu i zatrzymaniu, pomogą Ci oferować spersonalizowane doświadczenia od momentu zatrudnienia po odejście na emeryturę.

placeholder

Pozyskiwanie talentów na całym świecie

Dostarczaj utalentowanych pracowników, którzy będą mogli przyspieszyć transformację i odnieść długoterminowy sukces biznesowy.

Zaangażowanie kandydata

Wyróżnij się na tle konkurencji dzięki najlepszemu w swojej klasie doświadczeniu kandydata.

Zarządzanie relacjami z kandydatami

Zachęcanie kandydatów pasywnych do podejmowania trudnych do obsadzenia i krytycznych ról.

Kompleksowe zarządzanie kandydatami

Zautomatyzuj i uprość zadania o niskiej wartości, aby bardziej skoncentrować się na kandydatach.

placeholder
SAP SuccessFactors Onboarding

 

Portal wdrażania pracowników

Popraw doświadczenia nowo zatrudnionych pracowników, zaangażuj menedżerów ds. zatrudnienia i zapewnij działowi HR niezbędne narzędzia administracyjne i kontrolne.

Cyfrowa administracja nowo zatrudnionym

Pomóż nowo zatrudnionym szybko podpisać wymagane dokumenty przy użyciu e-podpisów dostępnych na dowolnym urządzeniu. 

Wdrażanie, zmiana stanowiska i zakończenie zatrudnienia

Usprawnij i efektywnie wspieraj wszystkie zmiany ról pracowników, takie jak dołączenie do firmy, promocja,  odejście pracownika.

placeholder
SAP Signature Management firmy DocuSign

 

Usprawnienie administracji

Zautomatyzuj procesy workflow dla wszystkich procesów — od prostych umów po złożone transakcje. 

Większa dostępność na urządzeniach mobilnych

Wysyłaj, sprawdzaj i podpisuj dokumenty w dowolnym miejscu — z wsparciem dla systemów iOS, Android i Windows Mobile.

Rozszerzona integracja

Zwiększ produktywność, integrując systemy tworzenia dokumentów, zarządzania dokumentami i zarządzania tożsamością. 

placeholder

Zarządzanie celami pracowników

Rejestruj działania, osiągnięcia i komentarze pracowników w wygodny sposób, korzystając z dowolnego urządzenia w dowolnym czasie i miejscu.

Ciągłe zarządzanie wydajnością

Ułatwiaj regularne, produktywne rozmowy, aby zmaksymalizować wydajność pracowników.

Oceny pracownicze i rozmowy rozwojowe

Usprawnij proces ocen pracowniczych dzięki elastycznemu modelowaniu kart ocen/rozmów okresowych oraz prostemu i atrakcyjnemu doświadczeniu użytkowników. 

Wspomagane planowanie działań

Możesz śledzić postępy za pomocą narzędzi do planowania działań, aby mieć pewność, że plan jest realizowany a wyniki są coraz lepsze.

placeholder

Struktura oparta na możliwościach

Wyjdź poza umiejętności i kompetencje, aby stwarzać wyjątkowe możliwości dla osób na podstawie tego, kim są i kim chcą być.

Inteligentny rozwój personelu

Zapewnij pracownikom możliwość uczenia się, zapewniając proaktywne doradztwo na podstawie doświadczenia, zainteresowań i priorytetów organizacji.

Podejście skoncentrowane na zespole

Wyeliminuj bariery, które pomogą ludziom lepiej łączyć się, dopasowywać i realizować zadania w dynamicznych zespołach, aby mogli się rozwijać w elastycznym środowisku pracy.

placeholder

Nowoczesne i angażujące doświadczenia edukacyjne

Postaw na pozytywne doświadczenia edukacyjne i kulturę ciągłego uczenia się w centrum wszystkiego, co robi Twoja firma.

Szkolenie w zakresie zgodności z przepisami

Zminimalizuj ryzyko prawne dzięki automatyzacji szkoleń z zakresu zgodności z przepisami.

Szkolenia dla osób z zewnątrz (przedsiębiorstwo rozszerzone)

Udostępniaj szkolenia i certyfikacje dla partnerów biznesowych.

Innowacje w zakresie treści szkoleń i partnerów

Korzystaj z naszej rozszerzonej sieci partnerów dostarczających szkolenia w ramach Open Content Network, które automatycznie można udostępnić na platformie szkoleniowej.

placeholder

Planowanie sukcesji i rozwój przywództwa

Oceń potencjał pracowników, aby identyfikować, rozwijać i zatrzymywać pracowników potrzebnych do budowania lejka talentów dla kluczowych ról. 

Planowanie rozwoju pracowników

Pozwól pracownikom przejąć kontrolę nad własnym planowaniem rozwoju i ścieżką kariery.

Ocena talentów i narzędzia kalibracji

Zapewnij uczciwe i obiektywne oceny, dzięki którym będziesz w stanie zidentyfikować właściwych przyszłych liderów.

placeholder
SAP SuccessFactors Compensation

 

Projektowanie wynagrodzeń

Zoptymalizuj plany i programy wynagrodzeń dzięki zaawansowanym funkcjom modelowania i prognozowania opartym na najlepszych praktykach.

Planowanie wynagrodzeń

Efektywnie zarządzaj nagrodami i wynagrodzeniami w oparciu o dane generowane w czasie rzeczywistym w ramach jednego, ujednoliconego rozwiązania.

Nagradzanie i uznanie

Motywuj swoich pracowników, aby osiągali jak najlepsze wyniki dzięki przyznawaniu nagród i wyróżnień w odpowiednim czasie.

Klienci

Zobacz, co nasi klienci sądzą o rozwiązaniach SAP SuccessFactors talent management.

placeholder

Webcast na żądanie

Posłuchaj, jak tworzyć inspirujące doświadczenia szkoleniowe.

Opinie analityków i ekspertów na temat zarządzania talentami

placeholder
SAP liderem według raportu IDC MarketScape: Worldwide Integrated Talent Management 2021 Vendor Assessment

Przekonaj się, dlaczego firma IDC MarketScape uznała SAP za lidera w najnowszej ocenie dostawców zintegrowanych rozwiązań do zarządzania talentami i szkoleń.

placeholder
Sześć czynników wpływających na przyszłość kształcenia korporacyjnego

Jesteśmy w centrum zmian w sposobie pracy każdego pokolenia. Dowiedz się, w jaki sposób szkolenia i rozwój mogą pomóc w wprowadzeniu zmian na lepsze.

placeholder
Umiejętności, zaangażowanie i produktywność na jednej platformie

Oceń kluczową rolę zespołu w osiąganiu celów transformacji i wyników biznesowych, koncentrując się na szkoleniach, rozwoju i doświadczeniach pracowników.

Centrum zasobów

Często zadawane pytania

Przeszukaj listę poniżej, aby znaleźć odpowiedzi na często zadawane pytania dotyczące zarządzania talentami.

SAP SuccessFactors Learning to korporacyjny system zarządzania szkoleniami (LMS), który zapewnia nowoczesne środowisko ułatwiające firmom pielęgnowanie kultury ciągłego uczenia się. Wewnętrznie zapewnia spersonalizowane, oparte na współpracy doświadczenia szkoleniowe, które pomagają pracownikom w rozwijaniu nowych umiejętności. Poprawia również zgodność z przepisami i zmniejsza ryzyko prawne poprzez automatyzację szkoleń w tym zakresie. Oprogramowanie pozwala firmom oferować swoim zewnętrznym odbiorcom wyjątkowe doświadczenia szkoleniowe dzięki możliwościom e-commerce, które umożliwiają oferowanie szkoleń płatnych i bezpłatnych.

Rozwiązanie SAP Workforce Performance Builder przeniosło się do SAP Enable Now, wspólnej platformy do tworzenia zawartości, zarządzania nią i udostępniania. SAP Enable Now może pomóc firmom efektywnie tworzyć, opracowywać i dostarczać materiały szkoleniowe oraz dokumentację. Umożliwia to zapewnienie pracownikom wiedzy, której potrzebują, w preferowanym formacie, w celu zwiększenia produktywności pracowników, wdrożenia oprogramowania i doświadczenia użytkownika końcowego. Oprogramowanie współpracuje z systemami firmy SAP a także innych dostawców systemów informatycznych.

Inteligentna pomoc dla użytkownika to asystent WWW oferowany za pośrednictwem SAP Enable Now Framework. Zapewnia dostosowywalną, kontekstową pomoc wbudowaną w rozwiązania SAP SuccessFactors i inne rozwiązania SAP w chmurze. Inteligentna pomoc dla użytkowników umożliwia członkom zespołu szybkie pobieranie samouczków, filmów instruktażowych i innych materiałów w czasie rzeczywistym. Pracownicy mogą pracować efektywniej, uzyskując dostęp jednym kliknięciem do aktualnych materiałów pomocy. Autorzy treści czerpią korzyści z możliwości ciągłych aktualizacji oraz dostosowywania i rozszerzania materiałów zgodnie z ich potrzebami. Asystent WWW pomaga zespołom dotrzymać kroku ciągłym cyklom innowacji i przekazywaniu wiedzy między pracownikami.

Rozwiązania SAP SuccessFactors Talent pomagają zespołom HR przyciągać, zatrzymywać, rozwijać i angażować odpowiednie talenty, aby osiągać cele biznesowe. Rozwiązania chmurowe wspierają efektywną rekrutację i wdrażanie pracowników, zarządzanie wydajnością i celami, wynagrodzenia, ciągłe uczenie się oraz przywództwo i rozwój talentów. Razem ułatwiają rozwój talentów na każdym poziomie, przewidywanie i niwelowanie luk w umiejętnościach, a także zwiększają siłę organizacji.

SAP SuccessFactors Succession & Development jest oprogramowaniem SAP do rozwoju pracowników. Zapewnia pracownikom możliwości poszerzania swoich umiejętności i odkrywania ścieżek kariery, pomagając w kształceniu kolejnych pokoleń liderów i eliminowaniu niedoborów talentów. Dzieje się tak dzięki dialogowi i stałym informacjom zwrotnym, programom mentorskim, planom rozwoju przywództwa i nie tylko. Rozwój i zatrzymywanie talentów ma kluczowe znaczenie dla ogólnego doświadczenia pracowników i pomaga ograniczyć fluktuację kadr i zwiększyć produktywność. 

Masz pytania? Chętnie na nie odpowiemy.

Powrót do góry