Skip to Content
Skontaktuj się z nami
Oświadczenie o ochronie prywatności firmy SAP
Oświadczenie o ochronie prywatności firmy SAP

Ochrona prywatności osób w Internecie ma kluczowe znaczenie dla przyszłości działającego w Internecie biznesu i jest krokiem w stronę prawdziwej e-gospodarki. Opracowaliśmy niniejsze Oświadczenie o ochronie prywatności, aby zademonstrować swoje zaangażowanie w kwestie związane z prawem jednostki do ochrony prywatności. W niniejszym Oświadczeniu o ochronie prywatności opisano praktyki przetwarzania informacji, za pomocą których można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować daną osobę („Dane osobowe”).

Oświadczenie o ochronie prywatności obowiązuje na stronie internetowej www.sap.com oraz innych stronach, które odwołują się do tego Oświadczenia. Administratorem danych w przypadku strony www.sap.com jest spółka SAP America Inc., 3999 West Chester Pike, Newtown Square, PA 19073, USA. Administratorem danych w przypadku innych stron internetowych, które odwołują się do niniejszego Oświadczenia o ochronie prywatności lub w inny sposób z niego korzystają, jest grupa SAP określona w wymaganym prawem ujawnieniu lub, jeżeli takie ujawnianie nie jest wymagane na mocy lokalnego prawa, w prawach autorskich do takiej strony internetowej. Będzie to w szczególności spółka SAP SE, Dietmar-Hopp-Allee 16, 69190 Walldorf, Niemcy w przypadku korporacyjnej strony grupy SAP (www.sap.com/corporate-de/about.html oraz www.sap.com/corporate-en/about.html), stron produktowych, SCN oraz witryny SAP Store. Spółka SAP America Inc., SAP SE oraz inne podmioty z grupy SAP będą pojedynczo zwane dalej „firmą SAP”.

Niektóre podmioty z grupy SAP, oferty, programy i/lub strony internetowe mogą mieć swoje własne, ewentualnie odmienne, oświadczenia o ochronie prywatności. Zachęcamy do zapoznawania się z oświadczeniami o ochronie prywatności każdej strony internetowej, oferty lub programu SAP.

I. Globalne zasady ochrony prywatności

Praktyki ochrony prywatności opisane w niniejszym Oświadczeniu odzwierciedlają aktualne globalne zasady i standardy przetwarzania Danych osobowych. Zasady te obejmują powiadomienie o wykorzystaniu danych, wybór dotyczący wykorzystania danych, dostęp do danych, integralność danych, ich bezpieczeństwo, dalsze przekazywanie oraz egzekwowanie/kontrolę. Przestrzegamy przepisów dotyczących ochrony prywatności obowiązujących w krajach, w których prowadzimy działalność.

II. Zgoda

Korzystanie z tej strony internetowej jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na zbieranie i wykorzystywanie Danych osobowych w sposób opisany w tym dokumencie. Jeżeli nie wyrażasz zgody na podane warunki, nie korzystaj z tej strony.

Informacje o wszelkich zmianach Oświadczenia o ochronie prywatności zostaną umieszczone na tej stronie internetowej, tak aby zawsze było wiadomo, jakie Dane osobowe zbieramy, i w jaki sposób je wykorzystujemy. Zachęcamy do regularnego sprawdzania, czy w Oświadczeniu o ochronie prywatności nie zostały wprowadzone jakiekolwiek zmiany.

Przetwarzanie określonych Danych osobowych zebranych na tej stronie internetowej lub podanych przez Użytkownika może zgodnie z obowiązującym prawem wymagać jego wyraźnej zgody. Wyrażenie zgody jest dobrowolne. Jeżeli Użytkownik nie wyrazi zgody na przetwarzanie Danych osobowych lub (zgodnie z Punktem 10 (Przechowywanie danych) poniżej) w późniejszym terminie poinformuje firmę SAP, iż nie chce, aby jego Dane osobowe były dalej przetwarzane, może się okazać, że (dalsze) korzystanie z określonych ofert lub usług firmy SAP będzie niemożliwe lub ograniczone.

III. Zbieranie i przetwarzanie Danych osobowych Użytkownika

Aby lepiej zrozumieć potrzeby i zainteresowania Użytkownika, firma SAP zbiera, eksportuje i wykorzystuje Dane osobowe po przekazaniu odpowiedniego powiadomienia (jak określono w niniejszym dokumencie) oraz w sytuacji, gdy wymaga tego prawo, po uzyskaniu odpowiedniej zgody. W razie potrzeby informowane są również stosowne organy ochrony danych osobowych.

Po wejściu przez Użytkownika na naszą stronę internetową możemy zarejestrować jego adres IP oraz wykorzystywać pliki cookies i inne technologie internetowe (zwane dalej „Narzędziami zautomatyzowanymi” oraz „Osadzonymi łączami internetowymi”) w celu zbierania informacji na temat osób odwiedzających naszą stronę oraz ich zainteresowań. W zależności od rodzaju zastosowanych Narzędzi zautomatyzowanych zebrane dane, poza adresem IP, zawierają również identyfikator w usłudze Cloud Identity przypisany przez nas Użytkownikowi w momencie rejestracji w SAP, rodzaj używanej przeglądarki, odwiedzone strony internetowe firmy SAP, obiekty kliknięte na określonych stronach firmy SAP, czas spędzony na danej stronie, stronę, z której otwarto stronę firmy SAP oraz obcą stronę docelową otwartą z poziomu strony firmy SAP. Zastosowane technologie oraz zebrane dane opisano bardziej szczegółowo w Punkcie 5 (Narzędzia zautomatyzowane) poniżej. Po udzieleniu przez Użytkownika zgody (jeżeli była wymagana prawem), firma SAP może dodawać informacje zbierane za pomocą Narzędzi zautomatyzowanych do przechowywanych przez nią profili użytkowników. Takie dodatkowe informacje obejmują identyfikator Użytkownika, preferencje dotyczące strony internetowej oraz informacje dotyczące zainteresowania produktami firmy SAP.

Możemy również gromadzić i przetwarzać wszelkie Dane osobowe podane dobrowolnie przez Użytkownika, np. przy rejestracji na wydarzenia lub inne oferty firmy SAP, zapisywaniu się na newslettery, braniu udziału w ankietach internetowych, grupach dyskusyjnych lub czacie firmy SAP, bądź przy dokonywaniu zakupów lub podawaniu firmie SAP swoich danych kontaktowych w inny sposób. Jeżeli Użytkownik podał firmie SAP swój identyfikator w mediach społecznościowych, firma SAP może pozyskiwać publicznie dostępne informacje na temat Użytkownika.

Takie Dane osobowe będą w każdym przypadku zawierały (podzbiór obejmujący): imię i nazwisko, adres pocztowy oraz adres e-mail (jak opisano szczegółowo w Punkcie 2 (Adresy e-mail) poniżej), numer telefonu, dane do logowania do mediów społecznościowych, dane finansowe i bankowe związane z przetwarzaniem zamówienia (jak opisano w Punkcie 3 (Dokonywanie zakupów lub rejestracja na wydarzenia) poniżej) oraz określone informacje na temat firmy, dla której pracuje użytkownik (tj. nazwa firmy lub jej adres pocztowy, stanowisko Użytkownika), jak również informacje na temat relacji między firmą SAP a Użytkownikiem (tj. zaakceptowana wersja warunków korzystania oraz wybór dotyczący otrzymywania materiałów marketingowych od firmy SAP).

Spis treści

1. Przeznaczenie i wykorzystanie zebranych danych osobowych

Informacje zbierane przez firmę SAP w celu zrozumienia potrzeb i zainteresowań Użytkownika pomagają firmie świadczyć spersonalizowane usługi na stałym poziomie. Będziemy wykorzystywać takie informacje wyłącznie w sposób opisany w niniejszym Oświadczeniu o ochronie prywatności i/lub w sposób określony w momencie gromadzenia danych. Nie zmienimy sposobu wykorzystywania Danych osobowych Użytkownika bez jego zgody, zgodnie z obowiązującym prawem. Będziemy wykorzystywać Dane osobowe Użytkownika wyłącznie do następujących celów:

 • do przetwarzania składanych przez niego zamówień i dostarczania produktów, informacji oraz realizowania usług zgodnie z zamówieniem;
 • informowania Użytkownika o nowościach produktowych, aktualizacjach oprogramowania, uaktualnieniach oprogramowania, poprawkach bezpieczeństwa, ulepszeniach systemu, ofertach specjalnych i udzielania innych informacji dotyczących oprogramowania i usług firmy SAP. Od czasu do czasu mogą to być również informacje pozyskane od innych firm technologicznych lub partnerów biznesowych, dotyczące produktów i usług, które mogą dodawać wartości produktom firmy SAP. Taka komunikacja może pochodzić nie tylko od firmy SAP, ale również innego podmiotu z grupy SAP, w tym, dla uniknięcia wątpliwości, wszystkich firm podgrupy Ariba, SuccessFactors, Hybris, Sybase, Business Objects, Fieldglass, Concur, Multiposting i SeeWhy. Użytkownik wyraźnie przyjmuje do wiadomości fakt, iż jego dane kontaktowe mogą być przekazywane przez firmę SAP także innym podmiotom z grupy SAP. Ponadto, Użytkownik przyjmuje do wiadomości fakt, iż wszelkie informacje niezbędne do śledzenia jego wyborów dotyczących otrzymywania materiałów marketingowych (tj. w zależności od kraju, w jakim działa dany podmiot z grupy SAP, informacje dotyczące udzielenia przez użytkownika wyraźnej zgody na otrzymywanie materiałów marketingowych i/lub zrezygnowanie z otrzymywania materiałów marketingowych) mogą być przechowywane i wymieniane pomiędzy podmiotami wskazanymi powyżej;
 • Dostosowywania informacji na temat naszych produktów i usług do zainteresowań Użytkownika. Umożliwia nam to, na przykład, dostarczanie Użytkownikowi odwiedzającemu naszą stronę internetową informacji na temat produktów i usług, które mogą go zainteresować;
 • Umożliwienia tworzenia za pomocą usługi SAP Cloud ID Service profilu pojedynczego użytkownika, którego dany użytkownik będzie używał w całej grupie SAP (w tym we wszystkich podmiotach SAP, jak również we wszystkich firmach Ariba, SuccessFactors, Hybris, Sybase, Business Objects, Fieldglass, Concur, Multiposting i SeeWhy) w celu uzyskania dostępu do usług i ofert internetowych. Dlatego też Użytkownik wyraża zgodę, aby Dane osobowe niezbędne do stworzenia jego profilu użytkownika były w tym celu współdzielone i wykorzystywane w całej grupie SAP. Taka usługa może również umożliwić Użytkownikowi dzielenie się swoimi danymi (w tym Danymi osobowymi) z innymi zarejestrowanymi użytkownikami tej samej usługi. W celu określenia, które informacje będą udostępniane, można skorzystać z funkcji odpowiedniej usługi;
 • Poza profilem w usłudze SAP Cloud ID Service opisanym w punkcie powyżej, aby umożliwić tworzenie innych profili użytkownika i uzyskiwanie dostępu do innych obszarów profilu dotyczących określonej usługi (np. w związku z programami partnerskimi, forami i społecznościami firmy SAP). Ponieważ takie profile mogą umożliwiać Użytkownikowi dostęp do usług różnych członków grupy SAP (w tym wszystkich podmiotów SAP, jak również wszystkich firm Ariba, SuccessFactors, Hybris, Sybase, Business Objects, Fieldglass, Concur, Multiposting i SeeWhy), użytkownik wyraża zgodę na współdzielenie Danych osobowych niezbędnych do stworzenia profilu użytkownika z całą grupą SAP oraz wykorzystywanie ich przez nią w tym celu. Taka usługa może również umożliwić Użytkownikowi dzielenie się swoimi danymi (w tym Danymi osobowymi) z innymi zarejestrowanymi użytkownikami tej samej usługi. W celu określenia, które informacje będą udostępniane, można skorzystać z funkcji odpowiedniej usługi;
 • Realizowania spersonalizowanych usług na rzecz użytkownika i wyświetlania chronionej treści.
 • Realizowania internetowych sesji „Kliknij, aby rozpocząć rozmowę”, „Kliknij, aby zadzwonić”;
 • Zapewniania i kontrolowania jakości informacji przekazywanych w trakcie rozmów na czacie z pracownikami firmy SAP poprzez edukowanie personelu na temat efektywnego odpowiadania na pytania;
 • Skontaktowania się z Użytkownikiem w odpowiedzi na jego zapytanie, przekazania mu informacji na temat wysyłki i rozliczenia oraz udzielenia pomocy technicznej i informacji zwrotnej;
 • Organizowania konkursów, loterii i innych działań marketingowych i promocyjnych na stronie www.sap.com lub innych stronach firmy SAP. Dane osobowe mogą być zbierane w celu zarządzania tymi programami;
 • Do przeprowadzania kwestionariuszy i ankiet w celu oferowania lepszych produktów i usług klientom i użytkownikom końcowym. Wypełnienie jakiegokolwiek kwestionariusza jest dobrowolne;
 • Do obsługi zapytań rekrutacyjnych;
 • Do przygotowywania anonimowych danych, które dotyczą wykorzystania witryn internetowych i ofert firmy SAP. SAP wykorzysta takie anonimowe dane jedynie do ulepszenia takich witryn internetowych i ofert;
 • Do spełniania zobowiązań umownych;
 • Do zachowania zgodności z obowiązującymi wymogami prawnymi, zwłaszcza z tymi, które wynikają z przepisów eksportowych. Firma SAP oraz jej produkty, technologie i usługi podlegają przepisom eksportowym różnych krajów, w tym, między innymi, prawom Unii Europejskiej i jej państw członkowskich, a także Stanów Zjednoczonych. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że zgodnie z obowiązującymi przypisami eksportowymi, sankcjami handlowymi i embargami, nałożonymi przez te kraje, konieczne jest, by firma SAP podjęła kroki, aby zapobiec dostępu do określonych produktów, technologii i usług przez podmioty, organizacje i strony wymienione na listach stron objętych sankcjami, wydanymi przez rząd, za pośrednictwem witryn internetowych firmy SAP lub innych kanałów dostaw kontrolowanych przez firmę SAP. Użytkownik potwierdza i akceptuje zatem fakt, że firma SAP może (i) automatycznie sprawdzać dane rejestracyjne użytkownika i inne informacje, które Użytkownik udostępnia na temat swojej tożsamości, na listach stron objętych sankcjami; (ii) regularnie powtarzać takie kontrole, kiedy tylko lista stron objętych sankcjami zostanie zaktualizowana lub kiedy Użytkownik zaktualizuje swoje informacje; (iii) blokować dostęp do usług i systemów firmy SAP w przypadku stwierdzenia, że dana osoba prawdopodobnie znajduje się na liście; oraz (iv) w przypadku stwierdzenia, że dana osoba prawdopodobnie znajduje się na liście, firma SAP może skontaktować się z Użytkownikiem w celu potwierdzenia jego tożsamości.

 

Powrót do początku

2. Adresy e-mail

Jeśli Użytkownik zdecyduje się podać swój adres e-mail, firma będzie komunikować się z nim za jego pośrednictwem. Firma SAP nie udostępnia adresu e-mail innym jednostkom poza grupą przedsiębiorstw firmy SAP, chyba że jest to konieczne dla relacji biznesowej pomiędzy Użytkownikiem a firmą SAP lub jeśli Użytkownik zarejestruje się w usługach firmy zewnętrznej. Użytkownik może zdecydować, aby nie otrzymywać więcej wiadomości e-mail (zgodnie z Podpunktem 9. „Wybór/Rezygnacja” znajdującym się poniżej). Taki wybór nie będzie miał jednak wpływu na wysyłanie wiadomości e-mail, które są ściśle wymagane do nawiązania relacji biznesowej pomiędzy Użytkownikiem a firmą SAP.

W zależności od konfiguracji aplikacji do obsługi poczty elektronicznej Użytkownika, informacje na jego temat mogą być przekazywane automatycznie w momencie wysyłania wiadomości e-mail do firmy SAP.

Jeśli Użytkownik zdecyduje się na rejestrację w usługach firmy zewnętrznej, może być konieczne wysłanie dostawcy usług niektórych informacji podanych przy rejestracji w firmie SAP, które mogą zawierać adres e-mail Użytkownika.

 

Powrót do początku

3. Dokonywanie zakupów lub rejestracja na wydarzenia

Na stronie internetowej naszej firmy znajdują się formularze zamówień, które Użytkownik wypełnia w celu uzyskania informacji, produktów lub usług. Formularze te mogą oprócz informacji opisanych powyżej gromadzić informacje finansowe, takie jak informacje dotyczące rachunku bankowego lub numery kart kredytowych. Firma SAP gwarantuje, że informacje finansowe przesłane przez Użytkownika są wykorzystywane wyłącznie w celach związanych z rozliczaniem i płatnością z tytułu konkretnej transakcji. Taka sytuacja może obejmować przesyłanie danych Użytkownika stronom trzecim, które są zaangażowane w realizację transakcji, takim jak banki, firmy obsługujące karty kredytowe, jednostki ułatwiające dokonywanie płatności oraz inne instytucje finansowe i instytucje zajmujące się kontrolą kredytową.

 

Powrót do początku

4. Adresy IP

Firma SAP wykorzystuje adresy IP do diagnozowania problemów, ustalania, w którym kraju Użytkownik korzysta z witryny internetowej i usług, co ma na celu przekazanie odpowiednich oświadczeń prawnych, do zarządzania witryną internetową naszej firmy, a także do zbierania danych demograficznych, jak wskazano w poniższym Podpunkcie 5 („Narzędzia zautomatyzowane”).

Firma SAP może również wykorzystywać adresy IP lub inne informacje, zgodnie z dalszymi wyjaśnieniami w poniższym Podpunkcie 5 („Narzędzia zautomatyzowane”), które Użytkownik udostępnił na stronie internetowej lub przy wcześniejszej okazji lub kod kampanii, w celu określenia, jakie strony na witrynie odwiedza Użytkownik oraz jakie tematy mogą być dla niego interesujące. Dzięki temu firma SAP może oferować Użytkownikowi informacje na temat odpowiednich produktów i usług.

Firma SAP może również gromadzić adresy IP (lub inne informacje techniczne jak na przykład rodzaj wyszukiwarki) podczas sesji Click-to-Chat (kliknij, aby rozpocząć rozmowę) lub Click-to-Call (kliknij, aby zadzwonić), zainicjowanych przez Użytkownika. Dane te zbierane są w momencie połączenia Użytkownika z firmą SAP, dzięki czemu SAP może zidentyfikować sesję, przekazać treść zgodnie z możliwościami technicznymi przeglądarki Użytkownika. Dane zbierane są również w celu kontroli jakości. Adres IP Użytkownika będzie wykorzystywany do identyfikacji Użytkownika wyłącznie po uzyskaniu od niego uprzedniej zgody.

Firma SAP będzie jedynie zbierać informacje związane z wizytą Użytkownika na stronie firmy SAP. Firma SAP nie śledzi ani nie zbiera Danych osobowych z wizyt Użytkownika u firm lub podmiotów spoza grupy przedsiębiorstw firmy SAP, poza informacjami określonymi powyżej w Podpunkcie 3 („Zbieranie i przetwarzanie Danych osobowych Użytkownika”).

 

Powrót do początku

5. Narzędzia zautomatyzowane

Oprócz podanych przez Użytkownika informacji firma SAP może również zbierać dane podczas wizyt Użytkownika na witrynie internetowej firmy SAP przy pomocy Narzędzi zautomatyzowanych, w skład których wchodzą obrazy typu Web beacons, pliki cookie, osadzone łącza internetowe oraz inne powszechnie stosowane narzędzia do zbierania danych. Narzędzia te zbierają określone standardowe informacje, które wyszukiwarka wysyła na naszą witrynę internetową, takie jak rodzaj wyszukiwarki, język, godziny dostępu oraz adres witryny internetowej, z której Użytkownik przeszedł na witrynę firmy SAP. Wykorzystując te narzędzia, firma SAP może również potwierdzić otrzymanie wiadomości e-mail, na odbiór której odbiorca wyraził zgodę, i może śledzić inne dane, takie jak strony odwiedzane na odpowiedniej witrynie internetowej SAP, a także fakt, czy odbiorca zarejestrował się lub nie na wydarzenie oferowane przez firmę SAP. Dzięki tym narzędziom firma SAP może również śledzić inne gromadzone dane, które nie są powiązane z konkretną osobą.

O ile poniżej nie wymieniono innych sposobów dokonywania wyboru przez Użytkownika, Użytkownik może odmówić wykorzystania Narzędzi zautomatyzowanych takich jak plików cookie (i) jeśli odpowiednia witryna internetowa obsługuje aplikację TRUSTe Consent Manager, klikając odpowiedni link w stopce witryny lub (ii) w przypadku, gdy aplikacja TRUSTe Consent Manager nie jest dostępna, wybierając stosowne ustawienia w swojej przeglądarce. Należy zwrócić uwagę, że w ostatnim przypadku ustawienia w przeglądarce, które dotyczą plików cookie, ograniczają się do konkretnej przeglądarki zainstalowanej na konkretnym urządzeniu, co w konsekwencji oznacza, że jeśli Użytkownik odwiedzi witryny internetowe firmy SAP, korzystając z innych przeglądarek lub innych urządzeń, konieczne jest wyłączenie plików cookie, które umożliwiają śledzenie, we wszystkich przeglądarkach wszystkich odpowiednich urządzeń. Należy jednak również zauważyć, że w przypadku wyłączania tych plików, Użytkownik może nie móc w pełni korzystać z funkcji odpowiedniej strony.

Obecnie firma SAP używa Narzędzi zautomatyzowanych w szczególności do celów wymienionych poniżej.

a. Oprogramowanie Adobe Analytics

Niektóre witryny internetowe, które odnoszą się do niniejszego Oświadczenia o ochronie prywatności, wykorzystują oprogramowanie Adobe Analytics. Adobe Analytics wykorzystuje adresy IP do ustalenia przybliżonego rejonu, z którego pochodzi użytkownik. W ten sposób oprogramowanie Adobe Analytics najpierw zbiera pełen adres IP użytkowników, a następnie go anonimizuje. Jedynie zanonimizowany adres IP wykorzystywany jest do określenia przybliżonej lokalizacji, z której użytkownik uzyskuje dostęp do określonej witryny.

Co więcej, w przypadku zarejestrowanych i zalogowanych użytkowników, firma SAP korzysta z oprogramowania Adobe Analytics do śledzenia ID użytkownika, wraz z informacją na temat sposobu, w jaki korzysta z odpowiedniej witryny.

Oprócz rezygnacji za pośrednictwem TRUSTe Consent Manager (w stosownych przypadkach), Użytkownik może zrezygnować z używania oprogramowania Adobe Analytics, klikając link: http://sap.d1.sc.omtrdc.net/optout.html?optout=1&confirm_change=1

b. Oprogramowanie Adobe Target

Niektóre witryny internetowe, które odnoszą się do niniejszego Oświadczenia o ochronie prywatności, wykorzystują oprogramowanie Adobe Target. Adobe Target przypisuje ID użytkownika każdemu użytkownikowi, który nie zrezygnuje ze śledzenia, zgodnie z poniższym opisem, a następnie tworzy profil użytkownika w oparciu o jego ID, dodając informację na temat (i) przeglądarki użytkownika i innych informacji dotyczących urządzeń, (ii) informacji na temat zachowań użytkownika oraz (iii) danych dotyczących lokalizacji. Dane dotyczące lokalizacji zbiera się poprzez analizę anonimowego adresu IP: oprogramowanie Adobe Target najpierw gromadzi pełen adres IP użytkowników, a następnie go anonimizuje. Jedynie zanonimizowany adres IP wykorzystywany jest do określenia przybliżonej lokalizacji, z której użytkownik uzyskuje dostęp do określonej witryny.

Informacja ta wykorzystywana jest do wyświetlania specjalnie dobranej treści na witryn internetowych grupy SAP, które korzystają z oprogramowania Adobe Target.

Oprócz rezygnacji za pośrednictwem TRUSTe Consent Manager (w stosownych przypadkach), Użytkownik może zrezygnować z używania oprogramowania Adobe Analytics, klikając link: http://sap.d1.sc.omtrdc.net/optout.html?optout=1&confirm_change=1

c. Oprogramowanie Google Analytics

Niektóre witryny internetowe, które odnoszą się do niniejszego Oświadczenia o ochronie prywatności, wykorzystują oprogramowanie Google Analytics. Google Analytics wykorzystuje pliki cookies, które są plikami tekstowymi znajdującymi się na komputerze Użytkownika, które pomagają witrynie internetowej analizować sposób korzystania ze strony przez użytkowników. Informacje wygenerowane przez plik cookie na temat korzystania z witryny internetowej (w tym adres IP) zostaną przesłane do firmy Google i będą przez nią przechowywane na serwerach w Stanach Zjednoczonych. Firma Google użyje tych informacji do oceny użytkowania witryny internetowej przez Użytkownika, tworząc raporty na temat aktywności na stronie dla operatorów stron internetowych, a także oferując inne usługi odnoszące się do aktywności na stronach i korzystania z Internetu.

Google może również przekazywać te informacje stronom trzecim, w przypadkach, gdy wymaga tego prawo, lub gdy strony trzecie przetwarzają dane w imieniu firmy Google. Google nie będzie łączyć adresu IP Użytkownika z innymi danymi przechowywanymi przez firmę Google.

Oprócz możliwości dokonania rezygnacji za pośrednictwem TRUSTe Consent Manager (w stosownych przypadkach), firma Google opracowała dodatek do przeglądarki, który blokuje oprogramowanie Google Analytics. Dzięki niemu odwiedzający witryny internetowe mają więcej możliwości wyboru sposobu, w jakie Google Analytics gromadzi dane na ich temat. Dodatek komunikuje się z kodem JavaScript (ga.js) Google Analytics w celu wskazania, że informacja na temat odwiedzin witryny nie powinna zostać wysłana do Google Analytics. Dodatek można pobrać tutaj: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en

d. Oprogramowanie SAP Web Analytics

Niektóre witryny internetowe, które odnoszą się do niniejszego Oświadczenia o ochronie prywatności, wykorzystują oprogramowanie SAP Web Analytics (zwane dalej „SWA”). SWA pomaga analizować sposób, w jaki użytkownicy korzystają z odpowiedniej strony. Wygenerowane informacje (w tym część adresu IP Użytkownika oraz ID przeglądarki) zostaną przesłane do firmy SAP i będą przez nią przechowywane. Firma SAP użyje tych informacji jedynie w celu oceny użytkowania witryny internetowej przez Użytkownika i tworzenia raportów na temat aktywności na stronie dla operatorów witryn internetowych oraz, co więcej, do poprawy witryn internetowych firmy SAP.

Każda witryna internetowa, która wykorzystuje oprogramowanie SWA, zawiera oddzielne oświadczenie dotyczące takiego wykorzystania, a także oferuje użytkownikowi możliwość rezygnacji ze śledzenia przez SWA, zarówno bezpośrednio w odpowiednim oświadczeniu, jak i przez aplikację TRUSTe Consent Manager, do której dostęp można uzyskać, klikając link na odpowiedniej stronie (w stosownych przypadkach).

e. Śledzenie wykorzystania witryny w celach marketingowych

Witryny internetowe firmy SAP mogą przy pomocy innych środków gromadzić informacje na temat tego, w jaki sposób Użytkownik uzyskuje dostęp do takich stron oraz jak z nich korzysta, w celu przygotowania profilów korzystania ze strony używanych do określenia tego, jaką treść najlepiej wyświetlać podczas wizyty Użytkownika na konkretnej witrynie.

W takim przypadku firma SAP gromadzi informacje na temat zachowania Użytkownika (odwiedzone witryny, punkt w czasie, w którym odwiedzono witrynę, aktywność na witrynie/kliknięcia (obiektów) na stronie, rodzaj przeglądarki, używany system operacyjny lub obliczeniowy, strona przekierowująca, z której uzyskano dostęp do witryny SAP, lokalizacja, z której Użytkownik uzyskał dostęp do witryny) wraz z unikatowym identyfikatorem (np. adresem IP lub ID pliku cookie), który umożliwia firmie SAP określenie, czy dana osoba jest aktywna na stronie, jednak bez uzyskiwania informacji np. na temat imienia i nazwiska, która mogłaby posłużyć do bezpośredniego zidentyfikowania Użytkownika. Firma SAP wykorzysta zebrane dane jedynie w celu wyświetlania odpowiednich i stosownych treści na swoich witrynach internetowych.

Użytkownik może zrezygnować ze śledzenia, (i) jeśli odpowiednia witryna internetowa obsługuje aplikację TRUSTe Consent Manager, klikając odpowiedni link w stopce witryny lub (ii) w przypadku, gdy aplikacja TRUSTe Consent Manager nie jest dostępna, wybierając stosowne ustawienia w swojej przeglądarce. Należy zwrócić uwagę, że w ostatnim przypadku ustawienia w przeglądarce ograniczają się do konkretnej przeglądarki zainstalowanej na konkretnym urządzeniu, co w konsekwencji oznacza, że jeśli Użytkownik odwiedzi witryny internetowe firmy SAP, korzystając z innych przeglądarek lub innych urządzeń, konieczne jest dokonanie odpowiednich zmian w przeglądarkach na wszystkich stosownych urządzeniach. Należy jednak również zauważyć, że zależnie od ustawień w przeglądarce (przeglądarkach), Użytkownik może nie móc w pełni korzystać z funkcji odpowiedniej strony.

f. Osadzone łącza internetowe

Wiadomości e-mail wysyłane przez firmę SAP często zawierają łącza, które mają poprowadzić Użytkownika do odpowiedniego miejsca w Internecie, po przekierowaniu go przez serwery firmy SAP. System przekierowujący umożliwia firmie SAP zmianę miejsca docelowego adresu URL tych łączy, jeśli jest to konieczne, a także określenie skuteczności inicjatyw marketingowych firmy.

W wiadomościach e-mail takie łącza mogą również pozwalać firmie SAP określić, czy Użytkownik kliknął łącze w wiadomości, a informacja na temat tej interakcji może być połączona z tożsamością Użytkownika. Jeśli Użytkownik nie chce, żeby firma SAP gromadziła dane na temat klikniętych łączy, może po prostu nie klikać łączy znajdujących się w wiadomościach e-mail wysłanych przez firmę SAP.

g. Pliki cookie

Pliki cookie to identyfikatory, które mogą być wysyłane do Użytkownika z witryny internetowej za pośrednictwem przeglądarki i umieszczone na dysku twardym jego komputera. Firma SAP wykorzystuje pliki cookie do oferowania spersonalizowanej treści, uchronienia Użytkownika przed ponownym wpisywaniem hasła lub wielokrotnym uzupełnianiem formularzy rejestracyjnych, śledzenia koszyka zakupów oraz dopasowywania wyświetlanych informacji do sposobu korzystania ze strony przez Użytkownika i innych.

Firma SAP oferuje następujące dwa sposoby wyboru dotyczącego wykorzystania plików cookie przez firmę SAP:

aa. Niektóre witryny firmy SAP wykorzystują aplikację TRUSTe Consent Manager, dzięki której użytkownicy mogą dokonać wyboru w zakresie wykorzystania plików cookie przez firmę SAP. Jeżeli aplikacja TRUSTe Consent Manager jest używana, Użytkownik znajdzie w stopce łącze odsyłające do niej. Należy kliknąć łącze, żeby uzyskać dostęp do aplikacji TRUSTe Consent Manager i dokonać wyboru dotyczącego wykorzystania plików cookie przez firmę SAP.

bb. W przypadku, gdy witryna internetowa firmy SAP nie korzysta z aplikacji TRUSTe Consent Manager, Użytkownik może odmówić wykorzystywania plików cookie, wybierając odpowiednie ustawienia w swojej przeglądarce. Należy zwrócić uwagę, że ustawienia w przeglądarce, które dotyczą plików cookie, ograniczają się do konkretnej przeglądarki zainstalowanej na konkretnym urządzeniu, co w konsekwencji oznacza, że jeśli Użytkownik odwiedzi witryny internetowe firmy SAP, korzystając z innych przeglądarek lub innych urządzeń, konieczne jest wyłączenie plików cookie we wszystkich przeglądarkach na wszystkich odpowiednich urządzeniach. Co więcej, należy zauważyć, że w przypadku wyłączenia plików cookie, Użytkownik może nie móc w pełni korzystać z funkcji danej witryny.

 

Powrót do początku

6. Udostępnianie Danych osobowych Użytkownika

Jako członek globalnej grupy przedsiębiorstw, firma SAP obsługuje liczne witryny internetowe na całym świecie. Wszelkie dane i informacje dobrowolnie przekazywane przez Użytkownika albo w inny sposób gromadzone na jednej z witryn firmy SAP w jednym kraju mogą być elektronicznie przesyłane na serwer jednej z tych stron w innym kraju. Takie serwery lub inne rodzaje jednostek przetwarzających dane mogą znajdować się na terenie lub poza terenem Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub państw trzecich, które według Komisji Unii Europejskiej posiadają odpowiedni poziom ochrony danych. Chronimy jednak prywatność Użytkowników na całym świecie, gwarantując, że niniejsza witryna internetowa firmy SAP jest zgodna z zasadami ochrony danych opisanymi w niniejszym oświadczeniu. Wszystkie firmy wchodzące w skład grupy SAP (w tym, dla uniknięcia wątpliwości, wszystkie firmy SAP wraz ze wszystkimi firmami Ariba, SuccessFactors, Hybris, Sybase, Business Objects, Fieldglass, Concur, Multiposting oraz SeeWhy) mogą wykorzystywać te dane na całym świecie w związku z przetwarzaniem zapytań i zamówień Użytkownika, w celu oferowania usług, poprawy produktów i usług oraz informowania Użytkownika na bieżąco o najnowszych ogłoszeniach dotyczących produktów IT, aktualizacji oprogramowań, poprawek bezpieczeństwa, ulepszeń systemów, ofert specjalnych, dla celów przetwarzania i przechowywania danych i wszystkich innych celów, które przedstawiono powyżej w punkcie „Przeznaczenie i wykorzystanie zebranych danych osobowych”. Oznacza to również, że wszystkie firmy wchodzące w skład grupy SAP mogą oferować Użytkownikowi materiały marketingowe, jeśli (w zależności od kraju, w którym działa odpowiednia grupa przedsiębiorstw SAP) Użytkownik wyraził wcześniej na to zgodę i/lub jeśli nie zrezygnował z otrzymywania materiałów marketingowych.

Możemy również dzielić się takimi informacjami z partnerami biznesowymi, dostawcami usług, upoważnionymi agentami zewnętrznymi lub wykonawcami (takimi jak Google, Inc. lub Adobe Systems Inc.) w celu dostarczenia wymaganej usługi lub transakcji, w tym przetwarzania zamówień, przetwarzania transakcji kartami kredytowymi, prowadzenia stron internetowych, prowadzenia rejestracji na wydarzenia i seminaria oraz zapewnienia wsparcia klienta, dostarczając informacje na temat produktów i usług, które mogą być interesujące dla Użytkownika w celu analizy zachowania użytkowników na naszych stronach internetowych (np. w przypadku Adobe Analytics lub Google Analytics).

Stronom trzecim udostępniamy jedynie niezbędną ilość Danych osobowych koniecznych do dostarczenia usług w naszym imieniu. Strony trzecie są (jeśli jest to prawnie wymagane) związane odpowiednimi umowami dotyczącymi przetwarzania danych zamówienia i/lub całościowymi zobowiązaniami do poufności i w związku z tym nie są upoważnione do wykorzystywania Danych osobowych Użytkownika z wyjątkiem wykonania wymaganej usługi lub transakcji.

Nie sprzedajemy ani nie wypożyczamy Danych osobowych Użytkownika stronom trzecim w celach marketingowych, chyba że Użytkownik udzielił odpowiedniego zezwolenia.

W odpowiedzi na wezwania sądowe, wyroki sądów lub postępowania sądowe firma SAP może w razie konieczności ujawnić Dane osobowe użytkownika i inne powiązane informacje. Możemy również skorzystać z możliwości ustalenia lub egzekucji praw przysługujących firmie SAP lub obrony przed prawnie uzasadnionymi roszczeniami.

Mogą zaistnieć okoliczności, w których firma SAP z przyczyn strategicznych lub innych powodów biznesowych zdecyduje o sprzedaży, zakupie, fuzji lub innej restrukturyzacji działalności w niektórych krajach. Zgodnie z obowiązującym prawem taka transakcja może obejmować ujawnienie Danych osobowych potencjalnym lub faktycznym nabywcom albo ich otrzymanie od sprzedawców. Praktyką firmy SAP jest szukanie odpowiedniej ochrony informacji w tego rodzaju transakcjach.

Firma SAP może gromadzić i potencjalnie udostępniać Dane osobowe oraz wszystkie inne dostępne informacje dodatkowe w celach związanych z badaniem nielegalnych operacji, podejrzeń popełnienia oszustwa, sytuacji obejmujących potencjalne groźby względem fizycznego bezpieczeństwa dowolnej osoby lub naruszeń warunków korzystania z produktów i usług firmy SAP bądź z zapobieganiem lub przeciwdziałaniem takim sytuacjom albo w innych przypadkach wymaganych na mocy prawa.

Podczas przeglądania strony internetowej firmy SAP może nastąpić przekierowanie do treści lub funkcji prowadzonych przez dostawcę zewnętrznego. W większości przypadków dotyczy to prowadzenia specjalnych wydarzeń takich jak konkursy i seminaria. Gdy informacje gromadzone są wyłącznie w imieniu firmy SAP, odpowiednie oświadczenie o ochronie prywatności podmiotu zostanie umieszczone na stronie internetowej i będzie regulować sposób wykorzystywania informacji. W przypadku stron internetowych nienależących do firmy SAP należy stosować się do polityki ochrony prywatności właściciela strony. Praktyką firmy SAP jest wymaganie od takich dostawców i partnerów biznesowych, aby przetwarzali informacje zgodnie z oświadczeniem o ochronie prywatności firmy SAP.

 

Powrót do początku

7. Bezpieczeństwo Danych osobowych Użytkownika

Firma SAP jest zaangażowana w ochronę Danych osobowych udostępnianych przez Użytkownika. Aby chronić Dane osobowe Użytkownika przed nieuprawnionym dostępem, użyciem lub ujawnieniem, firma SAP wykorzystuje połączenie technologii zabezpieczeń wyznaczających standardy w branży, procedur oraz środków organizacyjnych. Firma SAP w trosce o bezpieczeństwo danych użytkowników wspiera bezpieczeństwo w sieci poprzez stosowanie technologii serwerów zabezpieczonych. Aby zapobiec nadużyciom, witryny firmy SAP są wyposażone w najwyższej klasy zabezpieczenia.

Pracowników firmy SAP oraz osoby przetwarzające dane są zobowiązani do przestrzegania prywatności i prawa do poufności danych użytkowników.

 

Powrót do początku

8. Łącza do innych stron

Ta witryna może zawierać łącza do nieznanych (tj. grupy przedsiębiorstw nienależących do firmy SAP) witryn. Firma SAP nie ponosi odpowiedzialności za praktyki ochrony prywatności oraz za treści witryn nienależących do firm z grupy SAP. W związku z tym zalecane jest uważne zapoznanie się z oświadczeniami o ochronie prywatności takich nieznanych witryn.

 

Powrót do początku

9. Wybór/Rezygnacja

Firma SAP komunikuje się z użytkownikami będącymi regularnymi subskrybentami usług za pośrednictwem poczty elektronicznej. Możemy również kontaktować się telefonicznie w celach związanych z obsługą reklamacji klientów lub badaniem podejrzanych transakcji. Możemy użyć adresu e-mail Użytkownika, aby potwierdzić otwarcie jego konta, wysłać mu powiadomienie o płatnościach, informacje o zmianach dotyczących naszych produktów i usług, a także powiadomienia i inne komunikaty wymagane przepisami prawa. Użytkownicy nie mogą zrezygnować z tych komunikatów, gdyż nie służą one celom marketingowym, a są wymagane jedynie do utrzymania odpowiednich stosunków biznesowych.

Odnośnie rodzajów komunikacji powiązanej z marketingiem (tj. poczty elektronicznej i rozmów telefonicznych), firma SAP będzie (i) zapewniać takie informacje po udzieleniu zgody na ich otrzymywanie jedynie w przypadkach prawnie wymaganych oraz (ii) zapewniać użytkownikowi możliwość rezygnacji, jeśli użytkownik nie chce otrzymywać od nas dalszych komunikatów powiązanych z marketingiem. Opcja rezygnacji może zostać wykonana w zależności od poszczególnych ofert witryny grupy SAP:

a. SAP SE, lokalnych oddziałów firmy SAP, Hybris i Ariba: http://www.sap.com/profile/unsubscribe.html

b. Czynniki sukcesu: jeśli użytkownik otrzyma od nas wiadomości e-mail o treści marketingowej lub zbliżonej i nie wyrazi zgody na otrzymywanie takich wiadomości, może po prostu postępować zgodnie z procedurą rezygnacji określoną w wiadomości e-mail. Ponadto jeśli Użytkownik zarejestrował się na naszej stronie, może zrezygnować z dalszego otrzymywania wiadomości marketingowych lub o podobnej treści poprzez przesłanie wniosku o rezygnację z subskrypcji pocztą elektroniczną na adres: webmaster@sap.com. Użytkownicy produktu SuccessFactors Recruiting Marketing (RMK) mogą wybrać opcję nieotrzymywania dalszych komunikatów. Jeśli jesteś zarejestrowanym Użytkownikiem, otwórz wiadomość e-mail otrzymaną od RMK i kliknij łącze rezygnacji z subskrypcji. Jeśli chcesz na stałe usunąć konto, wyślij swój wniosek na adres: webmaster@sap.com.

 

Powrót do początku

10. Przechowywanie danych

Firma SAP nie będzie przechowywać danych osobowych użytkownika dłużej niż jest to konieczne do osiągnięcia celów, w jakich zostały zebrane lub w zakresie wymaganym przez obowiązujące prawo albo przepisy. W szczególności, gdy nie istnieje żaden sprzeczny obowiązek ustawowy, firma SAP usunie Dane osobowe Użytkownika z chwilą otrzymania informacji, że Użytkownik nie życzy sobie dalszego przetwarzania Danych osobowych. Tego rodzaju wniosek należy kierować na adres: webmaster@SAP.com. Uprzejmie informujemy, że w tym przypadku korzystanie z pewnych usług lub ofert może być ograniczone lub niemożliwe. W przypadku, gdy istnieje sprzeczny obowiązek ustawowy, w związku z których firma SAP jest zobowiązana do zachowania Danych osobowych Użytkownika, firma SAP zablokuje je przed dalszym przetwarzaniem, a następnie usunie odpowiednie Dane osobowe, gdy wymóg ich przechowywania przestanie obowiązywać.

 

Powrót do początku

11. Zapytania, dostęp i aktualizowanie Danych osobowych Użytkownika

Firma SAP wymaga pomocy Użytkownika w celu zapewnienia dokładności i aktualności udostępnionych przez niego Danych osobowych. Zarejestrowani użytkownicy mogą samodzielnie aktualizować dane przez witrynę internetową www.sap.com/profile. Aktualizacji danych i innych zmian można także dokonać, wysyłając wiadomość e-mail na adres: webmaster@SAP.com.

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących niniejszego Oświadczenia o ochronie prywatności lub w celu sprawdzenia Danych osobowych Użytkownika przechowywanych przez firmę SAP należy skontaktować się z: Webmaster: webmaster@sap.com

 

Powrót do początku

12. Przepisy specyficzne dla Stanów Zjednoczonych

Poniższe zasady mają dodatkowo zastosowanie w zakresie, w jakim firma SAP podlega wymogom dotyczącym ochrony prywatności:

a. Nie Śledź

Pliki cookie to identyfikatory, które mogą być wysyłane do Użytkownika z witryny internetowej za pośrednictwem przeglądarki i umieszczone na dysku twardym jego komputera. Gdy Użytkownik odwiedzi stronę w późniejszym terminie, wiadomość zostanie wysłana z powrotem na serwer witryny internetowej za pośrednictwem przeglądarki wyświetlającej stronę. Przeglądarka Użytkownika może zezwolić na ustawienie opcji „Nie śledź”. Nasza witryna nie przyjmuje wniosków „Nie śledź”, ale Użytkownik może zdecydować się na nieakceptowanie plików cookie przez zmianę określonych ustawień przeglądarki internetowej lub, w miarę możliwości, za pomocą aplikacji TRUSTe Consent Manager, jeśli określona witryna internetowa posiada odpowiednie łącze od niej. Jednak rezygnacja z plików cookie może uniemożliwić korzystanie z pewnych funkcji i opcji naszej witryny. Niniejsza witryna nie zezwala stronom trzecim na gromadzenie informacji o Użytkowniku wraz z upływem czasu i poprzez różne witryny.

b. Wymagania dotyczące ochrony prywatności dzieci

Nasze witryny internetowe lub usługi online nie są przeznaczone do użytku przez osoby poniżej 13 roku życia. Jeśli jesteś rodzicem lub opiekunem prawnym i jesteś przekonany, że mogliśmy zgromadzić informacje o dziecku, skontaktuj się z nami zgodnie ze wskazówkami zawartymi w niniejszym Oświadczeniu o ochronie prywatności.

 

Powrót do początku

13. Przepisy specyficzne dla Rosji

Poniższe informacje dotyczą użytkowników zamieszkałych w Federacji Rosyjskiej:

Poniższe usługi nie są przeznaczone dla obywateli Federacji Rosyjskiej zamieszkałych w Rosji. Jeśli jesteś obywatelem rosyjskim zamieszkałym w Rosji, niniejszym powiadamiamy, że jakiekolwiek Dane osobowe wymagane do skorzystania z usług podajesz wyłącznie na własne ryzyko i własną odpowiedzialność, wyrażasz zgodę, aby firma SAP zbierała Dane osobowe i przetwarzała je w Stanach Zjednoczonych oraz innych krajach, a także potwierdzasz, że nie uczynisz firmy SAP odpowiedzialną za jakiekolwiek niestosowanie się do ustawodawstwa Federacji Rosyjskiej.

 

Powrót do początku

 

Poprawiono i umieszczono z dniem 25 lipca 2016 roku

Back to top

Call me now