Przejdź do zawartości
uśmiechnięty chłopiec oparty o ścianę stajni

Usługi i rozwiązania biznesowe firmy SAP na rzecz zrównoważonego rozwoju 

Zmień swoją firmę w inteligentne przedsiębiorstwo stawiające na zrównoważony rozwój, integrując go bezpośrednio z podstawowymi procesami biznesowymi.

Rozwiązania SAP na rzecz zrównoważonego rozwoju pomagają wpływać na środowisko, społeczeństwo i gospodarkę

Dążąc wspólnie do neutralności, możemy zapewnić sobie przyszłość bez emisji, odpadów i nierówności. Rozwiązania firmy SAP dla przedsiębiorstw zapewniają całej organizacji wspólne możliwości, a także funkcje branżowe wspierające zrównoważony rozwój. Dzięki nim — integrując podstawowe procesy biznesowe z działalnością firmy, doświadczeniem i danymi finansowymi — możesz osiągnąć zrównoważony rozwój na szeroką skalę.

Rozwiązania z zakresu sprawozdawczości ESG i zrównoważonego rozwoju

Połącz dane dotyczące środowiska, kwestii społecznych i finansów w jedną całość, aby podejmować lepsze decyzje biznesowe.

Rozwiązania na rzecz ochrony klimatu

Ogranicz wpływ na środowisko, minimalizując ślad węglowy swoich produktów i działalności.

Rozwiązania wspierające gospodarkę o obiegu zamkniętym

Przejdź na procesy w obiegu zamkniętym w obrębie łańcucha dostaw i wartości, aby ograniczyć ilość odpadów oraz chronić planetę i żyjące na niej gatunki.

Rozwiązania na rzecz odpowiedzialności społecznej

Zapewnij równość i sprawiedliwość społeczną wśród personelu oraz w sieciach biznesowych.

SAP Cloud for Sustainable Enterprises

Kompleksowa oferta rozwiązań w chmurze, które umożliwiają łączenie danych oraz procesów na potrzeby zarządzania śladem węglowym, ograniczania wolumenu odpadów materiałowych i zrównoważonego rozwoju społecznego w ramach pojedynczej licencji. A to wszystko w oparciu o potencjał i wiedzę globalnego ekosystemu.

Klienci, którzy odnoszą sukcesy dzięki rozwiązaniom SAP

Nasza współpraca z firmą SAP przebiegała świetnie pod każdym względem. Rozwiązania w dziedzinie zarządzania doświadczeniami (XM) i SAP S/4HANA nadal będą zapewniały nam przewagę nad konkurencją.

Ian James, szef zespołu Mercedes-EQ rywalizującego w Mistrzostwach Formuły E

Podstawa zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstwa

Odkryj rozwiązania firmy SAP dla przedsiębiorstw, oferujące wspólne możliwości całej organizacji, a także dostosowane do branży funkcje z zakresu zrównoważonego rozwoju.

Dzięki rozwiązaniu SAP S/4HANA Cloud praktyki związane ze zrównoważonym rozwojem stanowią część procesów biznesowych. Pozwala to:

 • udoskonalić gromadzenie danych i zwiększyć przejrzystość, aby spełniać aktualne i przewidywane potrzeby w zakresie zgodności z przepisami;
 • wprowadzić metryki dotyczące zrównoważonego rozwoju, aby wspierać zrównoważone łańcuchy wartości i kompleksowo zarządzać biznesem;
 • uzyskać dostęp do danych, aby zróżnicować produkty i usługi, bazując na procesach, produktach i usługach wspierających równowagę ekologiczną;
 • zwiększyć przejrzystość i kontrolę w zakresie przepływu i zużycia materiałów, emisji węgla oraz aspektów etycznych i społecznych Twoich operacji biznesowych;
 • czerpać korzyści z nowych sposobów na zwiększenie wydajności i produktywności dzięki wbudowanym funkcjom branżowym i analitycznym oraz inteligentnej automatyzacji.

Platforma SAP Business Technology Platform pozwala zapewnić zrównoważony rozwój przedsiębiorstwa, umożliwiając:

 • integrację i rozbudowę aplikacji w sieciach biznesowych;
 • zapewnianie transparentności niepogrupowanych danych na rzecz zgodności z przepisami, sprawozdawczości ESG, kompleksowego zarządzania i przejrzystości łańcucha dostaw;
 • wyciąganie praktycznych wniosków na podstawie zawartych w danych sygnałów;
 • automatyzację procesów w celu optymalizacji zrównoważonego rozwoju i innowacji;
 • inicjowanie samoobsługowego modelowania i procesów analitycznych w całym przedsiębiorstwie celem uzyskania wglądu w dane w czasie rzeczywistym.

Rozwiązania z zakresu zarządzania łańcuchem dostaw wspierają zrównoważony rozwój i zarządzanie w obrębie całego łańcucha dostaw i cyklu życia produktu, dzięki czemu możesz:

 • projektować ekologicznie zrównoważone produkty nadające się do recyklingu;
 • zredukować szkodliwą emisję i etycznie pozyskiwać materiały;
 • pozyskiwać materiały, eliminując pracę niewolniczą i gwarantując zgodność z przepisami w dziedzinie uczciwego handlu;
 • produkować, ograniczając ilość odpadów i wpływ na środowisko;
 • dostarczać produkty i usługi w sposób nienaruszający równowagi ekologicznej;
 • wydajnie i bezpiecznie korzystać z zasobów i wyposażenia.

Zunifikowana sieć biznesowa partnerów handlowych SAP Business Network pozwala zwiększać przejrzystość, zasięg i efektywność inicjatyw w zakresie zrównoważonego rozwoju, umożliwiając:

 • osiągnąć opartą na rolach współpracę bez zakłóceń między partnerami i funkcjami biznesowymi;
 • zwiększyć wydajność, obracając zakłócenia w efektywną dostawę;
 • uzyskać dostęp do danych historycznych, aby badać trendy, monitorować wskaźniki KPI i dokonywać analizy porównawczej względem podobnych firm w branży;
 • podejmować działania na podstawie pozyskiwanych w czasie rzeczywistym informacji, aby wykrywać wydarzenia w całej sieci w momencie ich wystąpienia oraz na nie reagować;
 • przewidywanie szans i ryzyka z wykorzystaniem wspólnej wiedzy podmiotów należących do sieci;
 • korzystanie z analityki predykcyjnej w celu uniknięcia zakłóceń i zmaksymalizowania szans.

Rozwiązanie SAP Analytics Cloud unifikuje funkcje z zakresu BI, analityki i planowania, zapewniając Ci wgląd w dane dotyczące zrównoważonego rozwoju. Dzięki temu możesz:

 • korzystać z prognoz predykcyjnych w celu zrozumienia swojej działalności obecnie i w przyszłości;
 • zintegrować planowanie finansów, łącząc transakcje z funkcjami analitycznymi i planowaniem w systemie SAP S/4HANA;
 • sporządzać plany dotyczące wszystkich gałęzi biznesu, aby zapewnić strategiczną integrację;
 • tworzyć i modyfikować wersje modelu planowania, umożliwiając budżetowanie i prognozowanie w oparciu o dane, a także przeprowadzanie analiz — wszystko to z poziomu jednego interfejsu w chmurze.

Usługi na rzecz zrównoważonego rozwoju mogą przyspieszyć osiąganie korzyści z inwestycji w tym zakresie, wypełniając lukę między strategią biznesową a jej realizacją poprzez:

 • doradztwo w zakresie zrównoważonego rozwoju — szybki start dzięki określeniu dążeń, przypadków użycia i strategii;
 • ocenę postępów w zakresie zrównoważonego rozwoju — opracowanie mapy projektu i wypełnienie luki między strategią a jej realizacją;
 • wdrożenie praktyk związanych ze zrównoważonym rozwojem — maksymalizację ich wykorzystania i wdrażania.

Z myślą o lepszym jutrze

Firma SAP wspiera działania na rzecz zrównoważonego rozwoju i daje przykład w tym zakresie.

kobieta patrząca na duży ekran dotykowy
grafika przedstawiająca góry na tle wschodzącego słońca

Dowiedz się, w jaki sposób wgląd w dane pozwala podejmować lepsze decyzje dotyczące zrównoważonego rozwoju

Przedsiębiorstwa dostrzegają wartość danych związanych ze zrównoważonym rozwojem dla podejmowania decyzji — zarówno strategicznych, jak i operacyjnych.

Przeczytaj artykuł

Poznaj naszą społeczność działającą na rzecz zrównoważonego rozwoju

Społeczność SAP Community promuje wymianę informacji pomiędzy podmiotami w ekosystemie SAP na temat równowagi ekologicznej w przyszłości i możliwych do osiągnięcia rezultatów.

Dołącz do społeczności SAP Community

Masz pytania? Chętnie na nie odpowiemy.

Powrót do góry