Skip to Content
Skontaktuj się z nami
Informacje prawne
Informacje prawne

Stopka redakcyjna

Previous
SAP Polska Sp. z o.o.
ul. Wołoska 5, 02-675 Warszawa
tel. (+48 22) 541 66 06, fax (+48 22) 541 66 07
Next
Oddział Wrocław, ul. Powstańców Śląskich 28/30, 53-333 Wrocław,
Spółka wpisana do Rejestru w Sądzie Rejonowym dla M. St. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000094399, REGON: 011184543,
NIP: 9510061264
Bank Handlowy w Warszawie , SWIFT : CITIPLPX Konto IBAN PL 88 1030 1508 0000 0005 0075 4001
Kapitał zakładowy równy kapitałowi wpłaconemu: 15 650 000,00 PLN.
Back to top