Przejdź do zawartości

  Informacje prawne

  Stopka redakcyjna

  SAP Polska Sp. z o.o.

  ul. Wołoska 5, 02-675 Warszawa
  tel. (+48 22) 541 66 06, fax (+48 22) 541 66 07
  www.sap.pl

   

  Spółka wpisana do Rejestru w Sądzie Rejonowym dla M. St. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział

  Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000094399, REGON: 011184543,

  NIP: 9510061264

  Bank Handlowy w Warszawie , SWIFT : CITIPLPX Konto IBAN PL 88 1030 1508 0000 0005 0075 4001

  Kapitał zakładowy równy kapitałowi wpłaconemu: 15 650 000,00 PLN.

  Powrót do góry