Hoppa till Innehåll

Attrahera, utveckla och behålla topptalanger med våra intelligenta talanghanteringslösningar

Vår molnbaserade programvara för talanghantering ger dina anställda, chefer och personaladministratörer de verktyg och den vägledning de behöver för att lyckas – oavsett var eller när de arbetar. Med SAP SuccessFactors-lösningar kan du anställa de bästa kandidaterna, anställa anställda, utveckla deras färdigheter och se till att alla anställda belönas och värderas med mobila självbetjäningstjänster tillgängliga när som helst och var som helst.

placeholder

Kommande webbsändning

Öka medarbetarnas tillfredsställelse med fem strategier för personalutveckling.

Produktöversikt

Från att locka rätt kandidater till att utveckla, motivera och behålla dem, kan våra talanghanteringslösningar hjälpa dig att leverera personanpassade upplevelser från anställning till pensionering.

placeholder
Förstora

Global talangupphandling

Leverera den talang som kan driva din omställning och långsiktiga affärsframgångar.

Kandidatengagemang

Träffa dina kandidater där de har en mobil-först-kandidatupplevelse.

Hantering av kandidatrelationer

Undervisa passiva kandidater för att ta itu med svårfyllda och kritiska roller.

Omfattande hantering av sökande

Automatisera och förenkla uppgifter med lågt värde så att du kan fokusera mer på kandidater.

placeholder
Förstora
SAP SuccessFactors Onboarding

 

Engagerar onboarding-portal

Förbättra erfarenheten av nyanställda, engagera rekryteringsansvariga och ge HR de administrations- och övervakningsverktyg som behövs.

Papperslös administration av nyanställning

Hjälp nyanställda att snabbt slutföra det pappersarbete som krävs med e-signaturer på vilken enhet som helst. 

Onboarding, uppsägning och cross-boarding

Enkelt och effektivt stödja alla personalrörelser, t.ex. interna övergångar och anställda som lämnar företaget.

placeholder
Förstora
SAP Sign Management av DocuSign

 

Förbättrad administration

Automatisera arbetsflöden för allt från erbjudandebrev till pappersarbete för nyanställda till personalövergångar.

Utökad mobil tillgänglighet

Skicka, granska och signera dokument var du vill – med nätverksstöd för iOS, Android och Windows Mobile.

Utökad integration

Öka produktiviteten genom att integrera gemensamma dokumentförfattar-, dokumenthanterings- och identitetshanteringssystem. 

placeholder
Förstora

Hantering av mål för anställd

Registrera medarbetarnas insatser, prestationer och kommentarer – allt med bekvämligheten att använda vilken enhet som helst, när som helst och var som helst.

Kontinuerlig prestationshantering

Underlätta regelbundna, produktiva samtal för att maximera medarbetarnas prestationer.

Prestationsutvärderingar och utvärderingar

Granskningar av bättre kvalitet, snabbare anpassning till användarna och ökad slutförandegrad med en enkel och engagerande upplevelse. 

Guidad åtgärdsplanering

Spåra förbättringar med åtgärdsplaneringsverktyg för att säkerställa att de ändringar du gör ger resultat.

placeholder
Förstora

Kapacitetsbaserad ram

Gå bortom kompetens och kompetens för att driva unika möjligheter till människor utifrån vem de är och vem de vill vara.

Intelligent personalutveckling

Ge människor möjlighet att lära genom att ge proaktiv vägledning baserad på erfarenhet, intressen och dina organisationsprioriteringar.

Teamcentrerad strategi

Undanröja hinder för att hjälpa människor att bättre koppla upp sig, anpassa sig och prestera i dynamiska team så att de kan trivas i en smidig arbetsmiljö.

placeholder
Förstora

Moderna och engagerande elevupplevelser

Sätt en positiv elevupplevelse och kontinuerlig utbildningskultur i centrum för allt din verksamhet gör.

Träning för regelefterlevnad

Minimera juridiska risker med utbildning av anställdas efterlevnad.

Mobilutbildning​

Ge dina anställda tillgång till utbildning var och när det behövs – offline och på vilken enhet som helst.

Exceptionellt innehåll och partnerinnovationer

Använd vårt utökade partnernätverk med innehåll från partner i Nätverk med öppet innehåll och andra tredjepartsinnovationer.

placeholder

Successionsplanering och ledarskapsutveckling

Bedöm medarbetarnas potential för att identifiera, utveckla och behålla de personer du behöver för att bygga en talangpipeline för kritiska roller. 

Planering av medarbetar- och karriärutveckling

Ge de anställda möjlighet att ta kontroll över sin egen karriärutvecklingsplanering och karriärväg.

Talanggranskningar och kalibreringsverktyg

Hjälp till att säkerställa rättvisa och objektiva bedömningar så att du kan identifiera rätt framtida ledare.

placeholder
SAP SuccessFactors-ersättning

 

Ersättningsdesign

Optimera dina ersättningsprogram med avancerade modellerings- och prognosfunktioner baserat på bästa praxis.

Ersättningsplanering

Effektiv hantering av belöningar och ersättningar baserat på realtidsinformation via en enda, enhetlig lösning.

Belöning och erkännande

Motivera dina anställda att prestera som bäst genom punktliga utmärkelser och bekräftelser.

Kunder

Se vad våra kunder säger om SAP SuccessFactors-lösningar.

Vad säger analytiker och experter om talanghantering

placeholder
Kompetens, engagemang och produktivitet på en plattform

Bedöma personalens avgörande roll för att uppnå omvandlingsmål och verksamhetsresultat, samtidigt som du fokuserar på lärande, utveckling och medarbetarupplevelsen.

placeholder
Sex drivkrafter för företagens framtida lärande

Vi befinner oss mitt i en förändring av hur människor arbetar en gång i tiden. Ta reda på hur lärande och utveckling kan bidra till att göra det till en förändring till det bättre.

placeholder
SAP får IDC SaaS CSAT Award för Talent Management

SAP har placerat sig i den högsta poänggruppen för leverantörer som betjänar SaaS TM-applikationsmarknaden och har tilldelats IDC:s utmärkelse för SAaS TM:s kundnöjdhet 2022. 

Resurscenter

Vanliga frågor

Sök i listan nedan för att hitta svar på vanliga frågor för talanghantering.

SAP SuccessFactors Learning är ett företagsbaserat utbildningssystem (LMS) som erbjuder en modern miljö som hjälper företag att odla en kultur av kontinuerlig utbildning. Internt ger den personanpassade, samverkande och blandade utbildningserfarenheter som hjälper anställda att utveckla nya färdigheter. Den förbättrar även regelefterlevnad och minskar juridiska risker genom att utbildning om regelefterlevnad automatiseras. Externt gör programvaran det möjligt för företag att erbjuda unika inlärningserfarenheter för sin externa publik med e-handelsmöjligheter som gör det möjligt att erbjuda vinstdrivande kurser och utbildningar.

SAP Workforce Performance Builder har övergått till SAP Opportunity Now, en gemensam innehållsförfattar-, hanterings- och delningsplattform. SAP Opportunity Now kan hjälpa företag att skapa, underhålla och leverera utbildningsmaterial och dokumentation på ett effektivt sätt. Det gör det möjligt för dig att ge anställda den kunskap de behöver, i det format de föredrar, för att hjälpa till att förbättra personalens produktivitet, mjukvaruanvändning och användarupplevelsen. Programvaran fungerar också med både SAP-system och tredjepartssystem.

Intelligent användarhjälp erbjuds via SAP Opportunity Now Framework. Den tillhandahåller anpassningsbar, kontextkänslig hjälp integrerad i SAP SuccessFactors-lösningar och andra molnlösningar från SAP. Intelligent användarhjälp gör att teammedlemmar snabbt kan hämta upp självstudier, guidade turer, instruktionsvideor med mera i realtid. Anställda kan arbeta mer effektivt med enkel åtkomst till aktuella hjälpmaterial. Och innehållsförfattare drar nytta av kontinuerliga uppdateringar och möjligheten att anpassa och utöka material för att passa deras behov. Webbassistenten hjälper teamen att hålla jämna steg med de ständiga innovationscyklerna och överföra kunskap mellan anställda.

SAP SuccessFactors talanglösningar hjälper HR-teamen att locka till sig, behålla, utveckla och engagera rätt talanger för att uppnå affärsmålen. Molnlösningarna stöder effektiv rekrytering och onboarding, hantering av prestationer och mål, ersättning, kontinuerlig utbildning samt ledarskaps- och talangutveckling. Tillsammans gör de det lättare att utveckla talanger på alla nivåer, förutse och överbrygga begåvningsklyftor samt förbättra organisationens styrka.

SAP SuccessFactors Succession & Development är SAP:s utvecklingsprogram för anställda. Det ger anställda möjlighet att utöka sina färdigheter och utforska karriärvägar, vilket hjälper till att odla nästa generation ledare och åtgärda kompetensbrister. Detta sker genom dialog och löpande återkoppling, mentorsprogram, ledarskapsutvecklingsplaner med mera. Att utveckla och behålla talanger är avgörande för medarbetarnas upplevelse och bidrar till att minska antalet anställda och öka produktiviteten. 

Har du frågor? Kontakta oss!

Tillbaka till början