Siirry sisältöön
Kirjoituslevyä pitelevä nainen puhumassa radioon.

SAP Supply Chain Management (SAP SCM) -ohjelmisto

Saat asiakaskeskeiset tuotteet markkinoille entistä nopeammin ja pienemmillä kustannuksilla käyttämällä SAP:n globaalin toimitusketjun hallinnan (SCM) ohjelmistoja ja työkaluja.
placeholder

SAP Compact Webinar -sarja

Inspiroidu! Turvaa riskisietoinen ja ympäristöä säästävä toimitusketju.

Ota käyttöön sietokykyiset, toisiinsa yhdistetyt ja vastuulliset SCM-prosessit suunnittelusta operatiiviseen toimintaan

Tue toimintaa toisiinsa täysin yhdistetyillä toimitusketjun hallintaratkaisuilla pysyäksesi kestävänä, ketteränä, tuottavana ja vastuullisena.

placeholder

Teollisuus 4.0

Yhdistä tuotanto koko toimitusketjun kattavan prosessin toteutuksella.

Usein esitettyjä kysymyksiä

Vastuullisen toimitusketjun hallinta käsittää taloudellisesti ja ympäristön kannalta elinkelpoisten käytäntöjen sisällyttämisen koko toimitusketjun elinkaareen tuotesuunnittelusta ja tuotekehityksestä materiaalien valintaan. Tähän sisältyy raaka-aineiden hankinta tai maataloustuotanto, valmistus, pakkaaminen ja kuljetus. Katso SAP Supply Chain Management -ratkaisujen vastuullisuuden demo.

Toimitusketjun sietokyky viittaa toimitusketjun kykyyn kestää, sopeutua tai muuttua muutoksen edessä. Vuoden 2020 aikana opittiin ainakin yksi asia: että liiketoimintamallien on oltava entistä sietokykyisempiä. Tulevan vuoden aikana näemme entistä suuremman siirtymän sietokykyisempiin digitaalisen toimitusketjun malleihin yritysten keskittyessä toimintojensa laajentamiseen tai muuntamiseen joustavuuden, näkyvyyden ja hallinnan lisäämiseksi. Näin yritykset voivat paremmin reagoida jatkuviin häiriöihin, kysynnän muutoksiin ja epävarmuuteen. Katso SAP Supply Chain Management -ratkaisujen sietokykyisen hankinnan demovideo.

Vihreän toimitusketjun hallinnalla (GSCM) tarkoitetaan kestävän kehityksen mukaisten ympäristöprosessien sisällyttämistä perinteiseen toimitusketjuun. Se on osa toimitusketjun paradoksia – tuloksen ja vihreiden arvojen tasapainottamista. Selvitä, miksi eri toimialat asettavat vastuullisuuden etusijalle toimitusketjuissaan ja tutkivat vastuullisen toimitusketjun hyötyjä, parhaita käytäntöjä ja teknologioita. Lue lisätietoja GSCM:stä.

Toimitusketjun läpinäkyvyydellä tarkoitetaan tietojen antamista kauppakumppaneille, osakkeenomistajille, asiakkaille, kuluttajille ja viranomaisille. Toimitusketjun ymmärtäminen on tärkeämpää kuin koskaan. Kuluttajat ovat enemmän kuin koskaan huolissaan siitä, miten heidän ostoksensa vaikuttavat heidän terveyteensä, yhteisöihinsä ja koko maailmaan.

Toimitusketju palveluna (SCaaS) on innovatiivinen uusi lähestymistapa toimitusketjuun. Sen avulla yritykset saavat paremman tuoton investoinneille tekemällä yhteistyötä yhden palvelukumppanin kanssa, joka tukee kaikkia toimitusketjun tarpeita tai osaa niistä, mukaan lukien hankinta, tuotannonvalvonta, valmistus, laatu, varastointi ja logistiikka. SAP Business Network on yhtenäinen verkosto, joka harmonisoi aiemmin toisistaan irralliset toimitusketjut yhtenäiseksi, yhteistoiminnalliseksi ja älykkääksi verkostoksi.  

Takaisin alkuun