Skip to Content
Snímka obrazovky zobrazujúca funkcie správy miezd a platov v softvéri SAP SuccessFactors Employee Central Payroll

SAP SuccessFactors Employee Central Payroll

Náš cloudový systém správy miezd zjednodušuje procesy globálneho zúčtovania miezd, takže môžete zamestnancom platiť presne a načas.
Back to top