Preskočiť na obsah
Čo sú to súbory cookie a podobné technológie?

Súbory cookie sú malé súbory, ktoré sú umiestnené v zariadení (počítači, tablete alebo smartfóne). Pri prístupe používateľa k webovej lokalite sa do jeho zariadenia vloží súbor cookie, ktorý bude odosielať informácie strane, ktorá tento súbor cookie vložila. 

Existujú aj ďalšie technológie, ktoré poskytujú podobné funkcie ako súbory cookie. Do tejto kategórie patria aj prvky web beacon a súbory clear gif. Tieto sa často používajú v spojení so súbormi cookie, aby vlastníkovi webovej lokality pomohli lepšie pochopiť jej používateľov. Keď vám spoločnosť SAP posiela bulletiny alebo iné informácie, využíva tieto technológie tak, ako je uvedené ďalej, aby tak mohla sledovať miery otvorenia e-mailu a kliknutia v e-mailoch. Na zisťovanie, či používateľ dokáže prijať e-mail vo formáte HTML popri tom, či e-mail bol otvorený, spoločnosť SAP pridáva do väčšiny odosielaných e-mailových správ vo formáte HTML prvok web beacon. Prvok web beacon (malý obrázok vo formáte .gif) sa aktivuje pri otvorení e-mailu vo formáte HTML prostredníctvom požiadavky na obrázok na našich serveroch. Táto funkcia pomáha spoločnosti SAP odoslať e-mail vo formáte, ktorý používatelia dokážu prečítať, a umožňuje nám sledovať agregovaný počet otvorených e-mailov. Prvok web beacon nezhromažďuje žiadne osobné údaje.

Čo sú to súbory cookie prvej strany?

Webové lokality spoločnosti SAP majú súbory cookie prvej strany a povoľujú tretím stranám umiestňovať súbory cookie do vášho zariadenia. Rozdiel medzi súborom cookie prvej strany a súborom cookie tretej strany spočíva v tom, kto umiestňuje súbor cookie do zariadenia. Súbory cookie prvej strany sú súbory cookie špecifické pre webovú lokalitu, ktorá ich vytvorila. Tieto súbory cookie umožňujú spoločnosti SAP prevádzkovať efektívnu službu a sledovať vzory správania používateľov na webovej lokalite spoločnosti SAP.

Čo sú to súbory cookie tretej strany?

Súbory cookie, ktoré do zariadenia umiestňuje tretia strana (čiže nie spoločnosť SAP). Spoločnosť SAP povoľuje tretím stranám prístup k webovej lokalite spoločnosti SAP, aby mohli umiestniť súbor cookie do vášho zariadenia, ale spoločnosť SAP nemá kontrolu nad informáciami poskytovanými týmito súbormi cookie a nemá ani prístup k týmto informáciám. Tieto informácie má v plnom rozsahu pod kontrolou daná tretia strana podľa príslušných pravidiel ochrany osobných údajov tretej strany. Ak chcete získať ďalšie informácie o týchto súboroch cookie, kliknite na prepojenie na preferencie v súvislosti so súbormi cookie v päte webovej stránky.

Čo je to súbor cookie relácie a čo je to trvalý súbor cookie?

Naše webové lokality môžu do zariadení umiestňovať súbory cookie relácií a trvalé súbory cookie. Zatiaľ čo rozdiel medzi súborom cookie prvej strany a súborom cookie tretej strany spočíva v strane, ktorá má pod kontrolou úvodné umiestnenie súboru cookie v zariadení, rozdiel medzi súborom cookie relácie a trvalým súborom cookie spočíva v životnosti súboru cookie. Súbory cookie relácií sú súbory cookie, ktoré sú zvyčajne platné tak dlho, ako používate prehľadávač, alebo počas relácie prehľadávača. Keď reláciu prehľadávača ukončíte, súbor cookie exspiruje. Trvalé súbory cookie, ako to naznačuje aj ich názov, sú trvalé a pretrvávajú aj po zatvorení prehľadávača. To vám umožňuje získať rýchlejší a často aj pohodlnejší prístup k našej webovej lokalite.

Ktoré súbory cookie sa používajú na webových lokalitách spoločnosti SAP?

Spoločnosť SAP chce, aby ste to boli vy, kto prijíma informované rozhodnutie o tom, či sa majú používať súbory cookie, ktoré nie sú nevyhnutne potrebné pre technické funkcie webovej lokality. Ak sa rozhodnete nepovoliť súbory cookie slúžiace na reklamné účely, budú sa vám zobrazovať reklamy, ktoré sú menej zacielené na vaše záujmy.  Stále vám to však umožní využívať funkcie webovej lokality.

Spoločnosť SAP rozlišuje medzi Požadovanými súbormi cookie, ktoré sú absolútne nevyhnuté pre technické funkcie webovej lokality, Funkčnými súbormi cookie, ktoré umožňujú spoločnosti SAP analyzovať využitie lokality, a Reklamnými súbormi cookie, ktoré používajú reklamné spoločnosti na zobrazovanie reklám relevantných pre vaše záujmy.

Požadované súbory cookie

Požadované súbory cookie sú potrebné na povolenie základných funkcií lokality. Tieto súbory cookie umožňujú spoločnosti SAP poskytovať vám zabezpečené pripojenie a zapamätať si vaše prihlasovacie detaily, vytvoriť a aktualizovať váš nákupný košík a zaistiť konzistentný vzhľad webovej lokality.

Funkčné súbory cookie

Funkčné súbory cookie umožňujú spoločnosti SAP analyzovať využitie lokality, aby bolo možné merať a zlepšovať jej výkon. Tieto súbory cookie zhromažďujú informácie o tom, ako sa webová lokalita používa, napríklad ktoré stránky návštevník otvára najčastejšie a či sa mu z niektorej stránky zobrazujú chybové hlásenia. Tieto súbory cookie neukladajú žiadne informácie, ktoré by umožňovali identifikáciu používateľa. Zhromaždené informácie budú agregované a ako také budú analyzované spôsobom, ktorý neumožňuje priradiť ich ku konkrétnej osobe. Tieto súbory cookie sa používajú výlučne na zlepšenie výkonu webovej lokality, a teda aj dojmu používateľa.

Reklamné súbory cookie

Reklamné súbory cookie využívajú reklamné spoločnosti na zobrazovanie reklám, ktoré sú relevantné pre vaše záujmy.  Tieto súbory cookie vám umožňujú zdieľať stránky so sociálnymi sieťami a zverejňovať komentáre. Slúžia tiež na zobrazovanie reklám relevantných pre vaše záujmy.

Ktoré súbory cookie prvej strany sa nachádzajú na lokalite sap.com?


Požadované súbory cookie

Názov Popis alebo účel Trvalé Životnosť
ONEDX_IDS Uchováva stav prihlásenia a existuje len pre autentifikovaných používateľov. Obsahuje šifrované informácie o mene používateľa, indexe relácie a rôznych údajoch používateľa: priezvisku, čísle c-number, e-mailovej adrese atď. N Relácia
IDP_SESSION_MARKER_accounts Značka, ktorú používa SCI na podporu prihlásenia jedným vstupom a prihlásenia JWT A Relácia
IDS_autoLoginChecked Uchováva informácie o tom, či používateľ začiarkol políčko Zapamätať si ma na prihlasovacej stránke (SAP Lumira Cloud) N Relácia
cmp-parameters Uchováva parametre prijaté z formulára kampane A 15 min
countryCode Uchováva kód krajiny vybratej v selektore krajín A 30 dní
localeCode Uchováva miestne nastavenia krajiny vybratej v selektore krajín A 30 dní
locale Uchováva miestne nastavenia N Relácia
country Údaje priradené ku krajine zistenej na základe adresy IP N Relácia
<formName> Určuje, či je požadovaná stránka (TYP) prístupná, čiže či príslušná kampaň bola úspešne zaregistrovaná A 45 dní
user-in-gating-flow Príznak na kontrolu, či používateľ v toku smerovania poskytuje primerané funkcie počas presmerovaní N Relácia
gated-asset-id Príznak na kontrolu, či používateľ v toku smerovania poskytuje primerané funkcie počas presmerovaní N Relácia
crm_code Príznak na kontrolu, či používateľ v toku smerovania poskytuje primerané funkcie počas presmerovaní N Relácia
requestToAssetFromTYP Súbor cookie na zabránenie otvoreniu adresy TYP priamym prepojením N Relácia
compatibilityPopup Zabraňuje dvojitému zobrazovaniu rozbaľovacieho okna o kompatibilite prehľadávača (len pre Internet Explorer) A 30 dní
sc_add_event Smeruje k platbe A 365 dní
SAP.TEXTONLY Zobrazuje len text. Po vypnutí zobrazenia textu sa súbor cookie odstráni. N Relácie
submittedCampaignForm Používa údaje z už odoslanej kampane namiesto požiadania používateľa o opätovné odoslanie pripraveného formulára. Obsahuje posledných päť odoslaných kampaní. A 300 dní
CampaignLandingPage Obsahuje cestu k informáciám o kampani, odovzdá sa do SMC N Relácia
campaigncode Obsahuje cestu k informáciám o kampani, odovzdá sa do SMC N Relácia
url_id Obsahuje cestu k informáciám o kampani, odovzdá sa do SMC N Relácia
analytics_url_id Obsahuje cestu k informáciám o kampani, odovzdá sa do SMC N Relácia
useractivated Príznak dokončenia aktivácie konta používateľom N Relácia
CodeTrackingCookie Vytvorí viacero súborov cookie na základe global/settings/ctrackingcodesettings.define. Zvyčajne zaznamenáva hodnotu v url_id a externého odkazovateľa. N Relácia
QSI_HistorySession Vytvorené spoločnosťou Qualtrics na zhromažďovanie všetkých úplných adries URL, ktoré návštevník navštívi počas relácie N Relácia
notice_behavior Definuje scenériu pre používateľa N Relácia
notice_gdpr_prefs Uchováva výber používateľa z bannera súboru cookie A 1 rok
notice_preferences Uchováva výber používateľa z bannera súboru cookie A 1 rok
BIGipServer~<>renderid Súvisí s BIGIP a podporuje nepresmerovanú reláciu A 30 min

Funkčné súbory cookie

Názov Popis alebo účel Trvalé Životnosť
event1ContactUs Obsahuje časovú pečiatku a symboly anglickej abecedy pripojené k celkovej dĺžke v 20 symboloch. Slúži na serializáciu objektu event1. N Relácia
event1Newsletter Obsahuje časovú pečiatku a symboly anglickej abecedy pripojené k celkovej dĺžke v 20 symboloch. Slúži na serializáciu objektu event1. N Relácia
event1CampaignEP Obsahuje časovú pečiatku a symboly anglickej abecedy pripojené k celkovej dĺžke v 20 symboloch. Slúži na serializáciu objektu event1. N Relácia
event1Basic Obsahuje časovú pečiatku a symboly anglickej abecedy pripojené k celkovej dĺžke v 20 symboloch. Slúži na serializáciu objektu event1. N Relácia
event1CampaignLP Obsahuje časovú pečiatku a symboly anglickej abecedy pripojené k celkovej dĺžke v 20 symboloch. Slúži na serializáciu objektu event1. N Relácia
event1Premium Obsahuje časovú pečiatku a symboly anglickej abecedy pripojené k celkovej dĺžke v 20 symboloch. Slúži na serializáciu objektu event1. N Relácia
event1ProfileUpdate Obsahuje časovú pečiatku a symboly anglickej abecedy pripojené k celkovej dĺžke v 20 symboloch. Slúži na serializáciu objektu event1. N Relácia
event1ProfileUpgrade Obsahuje časovú pečiatku a symboly anglickej abecedy pripojené k celkovej dĺžke v 20 symboloch. Slúži na serializáciu objektu event1. N Relácia
event1Subscribe Obsahuje časovú pečiatku a symboly anglickej abecedy pripojené k celkovej dĺžke v 20 symboloch. Slúži na serializáciu objektu event1. N Relácia
event1Upgrevent1ContactUsade Obsahuje časovú pečiatku a symboly anglickej abecedy pripojené k celkovej dĺžke v 20 symboloch. Slúži na serializáciu objektu event1. N Relácia
DBLiveEngage Predpoklad: príznak určujúci, že relácia má byť zdieľaná len raz A 30 min
LPVID ID návštevníka Live Person A 30 min
LPSID_{Liverpson Account ID} ID relácie Live Person N Relácia
mbox Relácia Adobe Target A 30 min
_sdsat_demandbase Údaje Demandbase N Relácia
s_pers Súbor cookie sledovania A 30 dní
s_sess Súbor cookie sledovania N Relácia
s_referrer Súbor cookie Adobe Site Catalyst. Odkaz na umiestnenie. N Relácia
AMCV<id> Súbor cookie Adobe Site Catalyst. N Relácia
SAP.TTC Súbor cookie konverzií, ktorý kontroluje, kedy používateľ po prvýkrát navštívi lokalitu A 90 dní
client Súbor cookie sledovania A 2 roky
session Súbor cookie sledovania N Relácia
_gcl_au nastavené reklamnými službami Google A 3 mesiace
Ako môžete spravovať a odstraňovať súbory cookie?

Spoločnosť SAP vám poskytuje možnosť upraviť vaše preferencie pre Funkčné a Reklamné súbory cookie a prístup k týmto preferenciám môžete kedykoľvek získať kliknutím na prepojenie na preferencie pre súbory cookie v päte webovej stránky.

Súbory cookie môžete blokovať a odstraňovať aj zmenou nastavení prehľadávača. Na účely správy súborov cookie vám väčšina prehľadávačov umožňuje odmietnuť alebo prijať všetky súbory cookie, prípadne prijať len súbory cookie určitého typu. Postup na správu a odstránenie súborov cookie je možné nájsť v začlenenom Pomocníkovi prehľadávača.

Ak chcete obmedziť používanie súborov cookie, je možné, že nebudete môcť používať všetky interaktívne funkcie našej webovej lokality.

 


Posledná revízia: 10. marca 2020 

Na začiatok