Skip to Content

SAPPHIRE NOW: záznamy

Neboli ste v Orlande? Pozrite si záznamy o hlavných princípoch a zasadnutiach o všetkom, od prelomového AI a strojového vzdelávania po to, ako SAP podporuje inteligentné podniky a pomáha firmám a svetu lepšie fungovať.
Back to top