Przejdź do zawartości
Kobieta stojąca w biurze

Optymalizacja procesów biznesowych

Nasze rzeczywiste zastosowania pokazują, w jaki sposób SAP BTP może pomóc sprostać konkretnym potrzebom biznesowym Twojej firmy.

Tworzenie aplikacji dla firme za pomocą narzędzi niewymagających kodowania

Automatyzacja przetwarzania dokumentów biznesowych

Zautomatyzuj ekstrakcję i klasyfikację dokumentów, wykorzystując funkcje AI i RPA, korzystając z rozwiązania SAP Process Automation.

Uprość łączność z dowolną aplikacją

Zapewnij płynne połączenie i integrację z zewnętrznymi aplikacjami w chmurze z funkcją Open Connectors w ramach SAP Integration Suite.

Rozszerz SAP S/4HANA o nowe aplikacje

Przekonaj się, jak SAP Business Application Studio może rozszerzyć SAP S/4HANA, tworząc proste, niestandardowe aplikacje IU.

Stwórz proste, spójne doświadczenia cyfrowe

Zarządzaj pełnym cyklem życia interfejsów API i odblokuj nowe możliwości w gospodarce API za pomocą SAP API Management.

Włącz skalowalne środowisko zarządzania danymi

Poznaj podstawowe koncepcje bazy danych SAP HANA Cloud, aby stworzyć skalowalne środowisko zarządzania danymi. 

Odkryj przyszłość podejmowania decyzji w oparciu o dane

Analizuj, przewiduj, planuj i raportuj informacje w celu podejmowania decyzji kontekstowych za pomocą SAP Analytics Cloud.

Twórz aplikacje przy użyciu narzędzi niekodowanych i prowadź działalność na wyższym poziomie

Zapoznaj się z przykładami użycia

Nasze przypadki użycia oferują kompleksowe informacje o usługach niezbędnych do uruchomienia odrębnego przypadku użycia wraz z informacjami technicznymi dotyczącymi wdrożenia przypadku użycia.

Powrót do góry