Παράβλεψη στο Περιεχόμενο
Εργαζόμενοι σε αίθουσα αποστολής

Προγραμματισμός Εφοδιαστικής Αλυσίδας

Με μια ενοποιημένη προσέγγιση στον προγραμματισμό εφοδιαστικής αλυσίδας, μπορείτε να ανταποκριθείτε αποτελεσματικά στις αλλαγές στις συνθήκες προσφοράς, ζήτησης και αγοράς.

 

Αυτή η ιστοσελίδα μεταφράστηκε από μηχανή για την διευκόλυνσή σας. Η SAP δεν παρέχει καμία εγγύηση σχετικά με την ορθότητα ή την πληρότητα της μηχανικής μετάφρασης. Η αρχική αγγλική ιστοσελίδα μπορεί να βρεθεί χρησιμοποιώντας τον παγκόσμιο χάρτη στην πάνω δεξιά γωνία αυτής της σελίδας.

Συγχρονίστε τις αποφάσεις προγραμματισμού εφοδιαστικής αλυσίδας σε όλους τους τομείς επιχειρηματικής δραστηριότητας

Ο ευέλικτος προγραμματισμός της εφοδιαστικής αλυσίδας απαιτεί ταχύτητα και ανθεκτικότητα, ειδικά σε περιόδους διακοπής. Υιοθετώντας μία δυνατότητα εκτεταμένου προγραμματισμού και ανάλυσης (xP&A), μπορείτε να συγχρονίσετε τον προγραμματισμό εφοδιαστικής αλυσίδας σε πραγματικό χρόνο σε όλη την επιχείρηση σύμφωνα με οικονομικά και λειτουργικά προγράμματα. Ως αποτέλεσμα, μπορείτε να γίνετε ένας πιο ευέλικτος και ευθυγραμμισμένος οργανισμός που είναι έτοιμος να ανταποκριθεί σε οποιαδήποτε κατάσταση.

Βιομηχανία 4.0

Συνδέστε την παραγωγή με την εκτέλεση διαδικασίας σε όλη την εφοδιαστική αλυσίδα.

Λογισμικό σχεδιασμού εφοδιαστικής αλυσίδας

Δημιουργήστε μια ανθεκτική και ευέλικτη εφοδιαστική αλυσίδα με λογισμικό από τη SAP.
 

Πρόβλεψη και διαχείριση ζήτησης

Χρησιμοποιήστε την αίσθηση της ζήτησης, τη στατιστική μοντελοποίηση και τους αλγόριθμους μηχανικής μάθησης για να κάνετε ακριβείς βραχυπρόθεσμες έως μακροπρόθεσμες προβλέψεις.

Βελτιστοποίηση αποθέματος πολλαπλών επιπέδων

Καθορίστε στόχους αποθέματος για να μεγιστοποιήσετε τα κέρδη, αφήνοντας μία προσωρινή αποθήκευση που θα σας βοηθήσει να καλύψετε την απροσδόκητη ζήτηση.

Προγραμματισμός πωλήσεων και λειτουργιών (S&OP)

Συνεργαστείτε σε ένα πρόγραμμα πωλήσεων και λειτουργιών πολλών τμημάτων που ισοσκελίζει το απόθεμα, τα επίπεδα υπηρεσίας και την κερδοφορία.

Προγραμματισμός ανταπόκρισης και προμηθειών

Βελτιστοποιήστε τη διαχείριση προμηθειών με προγράμματα που βασίζονται σε απαιτήσεις προτεραιότητας, κατανομές και περιορισμούς, όπως η δυναμικότητα παραγωγής.

Οι λύσεις SAP επιτρέπουν τον ψηφιοποιημένο προγραμματισμό, τον εφοδιασμό, τη διαχείριση αποθεμάτων και την παράδοση των εμβολίων.

Lars Werthmann, Head of Logistics, DRK Landesverband Sachsen e.V.

Οι λύσεις προγραμματισμού SAP προσφέρουν ένα ευρύ φάσμα σεναρίων που μπορούν να βοηθήσουν τις ομάδες σας να επιτύχουν αποτελέσματα με μεγαλύτερη ευελιξία. Ενοποιώντας τα SAP Analytics Cloud και SAP Integrated Business Planning (SAP IBP) for Supply Chain, αποκτάτε μία συνδεδεμένη λύση προγραμματισμού σε όλους τους τομείς της επιχείρησης για να ενισχύσετε τη συνεργασία σε ολόκληρο τον οργανισμό σας.

Υπόσχεση εντολής βάσει προτεραιότητας

Κατανείμετε το κατάλληλο απόθεμα στη σωστή ζήτηση σε μια κατάσταση ελλείμματος προσφοράς και επιταχύνετε την παράδοση για βασικούς πελάτες.

Βελτιστοποιημένη κατανομή αποθέματος

Κατανείμετε αποθέματα βάσει επιχειρηματικών προτεραιοτήτων, λαμβάνοντας υπόψη κατάλληλες εναλλακτικές λύσεις.

Υποστήριξη αποφάσεων βάσει αναλύσεων

Αναλύστε την προσφορά, τη ζήτηση και την κατανομή προϊόντων για να κατανοήσετε την επίδραση των περιορισμών διαθεσιμότητας προϊόντων.

Συνεργασία εταίρου και προμηθευτή

Συνεργαστείτε με διεθνείς εταίρους στις διαδικασίες για την παραγγελία, την πρόβλεψη, τους ελέγχους ποιότητας, τη διαχείριση αποθεμάτων και άλλα.

Πίνακες εργαλείων για παρακολούθηση κατάστασης

Αποκτήστε ενημερώσεις κατάστασης παραγγελίας από προμηθευτές, και γρήγορα εντοπίστε προβλήματα ποιότητας και ασυμφωνίες μεταξύ προσφοράς και ζήτησης.

Γρήγορη λειτουργικότητα ενσωμάτωσης

Παρέχετε κατά παραγγελία εργαλεία ή χρησιμοποιήστε επιλογές ενοποίησης προμηθευτών για αποτελεσματική ενσωμάτωση προμηθευτών και γρήγορη προσαρμογή χρήστη.

Βελτιωμένη συμμόρφωση

Βελτιώστε τη συμμόρφωση και την έγκαιρη παράδοση παραγγελιών με ασφαλείς επικοινωνίες βάσει προτύπων και διαμορφώσιμους επιχειρηματικούς κανόνες.

Δείτε πώς πετυχαίνουν οι πελάτες με τις λύσεις προγραμματισμού εφοδιαστικής αλυσίδας της SAP

Μπορείτε να ενεργήσετε γρήγορα όταν συμβεί διακοπή της εφοδιαστικής αλυσίδας;

Αξιολογήστε την ανθεκτικότητα της εφοδιαστικής αλυσίδας σας έναντι των σημερινών προκλήσεων

Η SAP δημιούργησε το "Supply Chain Game Changer", ένα προσομοιωμένο παιχνίδι που σας επιτρέπει να κατανοήσετε πώς κάθε ρόλος στην εφοδιαστική αλυσίδα σας ανταποκρίνεται και αντιδρά σε μια διασπαστική αλλαγή. Μπορείτε να επιλέξετε από τρία διαφορετικά σενάρια - ελλείψεις προϊόντος, προβλήματα εφοδιαστικής και εμπόδια συγχώνευσης - και διάφορους ρόλους συμπεριλαμβανομένων του προγραμματιστή ζήτησης, του προγραμματιστή προμηθειών και του επικεφαλής προγραμματισμού.

Τι λένε οι αναλυτές για τις καινοτομίες στον σχεδιασμό της εφοδιαστικής αλυσίδας;

Γιατί ο ενοποιημένος επιχειρηματικός προγραμματισμός είναι κρίσιμος

Μάθετε πώς μπορείτε να ξεπεράσετε τα αυξανόμενα επίπεδα διακοπής και να αποφύγετε την επαναβαθμονόμηση με μια ανθεκτική και ευέλικτη εφοδιαστική αλυσίδα. 

Κέντρο Πόρων

Ερωτήσεις; Επικοινωνήστε μαζί μας!

Επιστροφή στην αρχή