Παράβλεψη στο Περιεχόμενο
Visit our local site for more information and offerings for your country.
SAP CEO Christian Klein

RISE with SAP: The introduction

Ο Christian Klein, Διευθύνων Σύμβουλος της SAP αποκαλύπτει μία νέα προσφορά, τις βέλτιστες πρακτικές, τεχνολογίες και συνεργασίες που θα βοηθήσουν την επιχείρησή σας να παραμείνει εύρωστη ακόμα και σε περιπτώσεις διατάραξης της αγοράς.
Επιστροφή στην αρχή