Παράβλεψη στο Περιεχόμενο

Δήλωση Cookie

Η παρούσα Δήλωση Cookie περιγράφει τον τρόπο που το SAP.com χρησιμοποιεί τα cookies και τις παρόμοιες τεχνολογίες για να συλλέξει και αποθηκεύσει πληροφορίες όταν επισκέπτεστε τους ιστοτόπους SAP.com.

Τι είναι τα cookies και οι παρόμοιες τεχνολογίες;

Τα cookies είναι μικρά αρχεία που τοποθετούνται στη συσκευή σας (υπολογιστή, tablet ή smartphone). Όταν αποκτάτε πρόσβαση σε έναν ιστότοπο, ένα cookie τοποθετείται στη συσκευή σας και θα αποστέλλει πληροφορίες στο μέρος εκείνο που τοποθέτησε το cookie. 

Υπάρχουν και άλλες τεχνολογίες που έχουν παρόμοια λειτουργία με τα cookies. Αυτές περιλαμβάνουν τα web beacons και τα clear gifs. Αυτά συχνά χρησιμοποιούνται σε συνδυασμό με τα cookies για να βοηθήσουν τον κάτοχο του ιστοτόπου να κατανοήσει καλύτερα τους χρήστες του. Όταν η SAP σας στέλνει ενημερωτικά δελτία ή άλλα μηνύματα, η SAP χρησιμοποιεί αυτές τις τεχνολογίες, όπως αναφέρεται παρακάτω, ώστε η SAP να μπορεί να παρακολουθήσει τα ποσοστά ανοίγματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και των κλικ που πραγματοποιούνται: Προκειμένου να καθορίσει τη δυνατότητα του χρήστη να λάβει ένα ηλεκτρονικό ταχυδρομείο HTML επιπρόσθετα με το αν ένα ηλεκτρονικό ταχυδρομείο έχει ανοίξει, η SAP περιλαμβάνει «web beacon» στην πλειοψηφία των μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου HTML που η SAP αποστέλλει. Ένα web beacon (μια μικρή εικόνα .gif) ενεργοποιείται όταν ένα ηλεκτρονικό ταχυδρομείο HTML ανοίξει μέσω αιτήματος για την εικόνα στους διακομιστές μας. Αυτή η δυνατότητα βοηθάει τη SAP να στείλει ηλεκτρονικό ταχυδρομείο σε μορφή που μπορούν να διαβάσουν οι χρήστες και μας επιτρέπει να παρακολουθούμε τον συνολικό αριθμό των ηλεκτρονικών ταχυδρομείων που ανοίγουν. Το web beacon δεν συλλέγει κανένα προσωπικό δεδομένο.

Τι είναι τα cookies ιδίου κατασκευαστή;

Οι ιστότοποι της SAP έχουν cookies ιδίου κατασκευαστή και επιτρέπουν σε άλλους κατασκευαστές να τοποθετήσουν cookies στη συσκευή σας. Η διαφορά μεταξύ του cookie ιδίου κατασκευαστή και του cookie άλλου κατασκευαστή σχετίζεται με το ποιος τοποθετεί το cookie στη συσκευή σας. Τα cookies ιδίου κατασκευαστή είναι cookies που είναι ειδικά για τον ιστότοπο που τα δημιούργησε. Αυτά τα cookies επιτρέπουν στη SAP να λειτουργεί μια αποτελεσματική υπηρεσία και να παρακολουθεί πρότυπα συμπεριφοράς των χρηστών στον ιστότοπο της SAP.

Τι είναι τα cookies άλλων κατασκευαστών;

Τα cookies άλλων κατασκευαστών τοποθετούνται στη συσκευή σας από έναν τρίτο (π.χ. όχι από τη SAP). Όσο η SAP επιτρέπει σε τρίτους να έχουν πρόσβαση στον ιστότοπο της SAP για να τοποθετήσουν cookie άλλου κατασκευαστή στη συσκευή σας, η SAP δεν διατηρεί τον έλεγχο για τις πληροφορίες που παρέχοντα από τα cookies, ούτε η SAP διατηρεί πρόσβαση σε αυτές τις πληροφορίες. Αυτές οι πληροφορίες ελέγχονται εξολοκλήρου από αυτόν τον τρίτο σύμφωνα με την αντίστοιχη πολιτική απορρήτου του τρίτου. Για να αποκτήσετε πρόσβαση σε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτά τα cookies, πατήστε τον σύνδεσμο «Προτιμήσεις Cookie» στο υποσέλιδο του ιστοτόπου.

Τι είναι η περίοδος λειτουργίας (session) και τι το μόνιμο cookie;

Οι ιστότοποί μας μπορεί να τοποθετήσουν περιόδους λειτουργίας και μόνιμα cookies στη συσκευή σας. Ενώ η διαφορά μεταξύ του cookie ιδίου κατασκευαστή και το cookie άλλων κατασκευαστών σχετίζεται με το μέρος που ελέγχει την αρχική τοποθέτηση του cookie στη συσκευή σας, η διαφορά μεταξύ μιας περιόδου λειτουργίας και ενός μόνιμου cookie σχετίζεται από τη χρονική διάρκεια του cookie. Τα cookies περιόδου λειτουργίας είναι cookies που ουσιαστικά διαρκούν όσο χρησιμοποιείτε το πρόγραμμα περιήγησής σας, ή την περίοδο λειτουργίας του προγράμματος περιήγησης. Όταν τερματίσετε την περίοδο λειτουργίας του προγράμματος περιήγησής σας, το cookie λήγει. Τα μόνιμα cookies, όπως υποδηλώνει το όνομά τους, είναι μόνιμα και θα διαρκέσουν και μετά που θα κλείσετε το πρόγραμμα περιήγησής σας. Αυτό επιτρέπει την ταχύτερη και συχνά πιο άνετη πρόσβαση στον ιστότοπό μας.

Ποια cookies χρησιμοποιούνται στους ιστοτόπους SAP;

Η SAP θέλει να είστε σε θέση να λάβετε τεκμηριωμένη απόφαση για ή κατά της χρήσης cookies που δεν είναι απολύτως απαραίτητα για τα τεχνικά χαρακτηριστικά του ιστότοπου. Αν επιλέξετε να απορρίψετε τα cookies που χρησιμοποιούνται για διαφημίσεις, θα εμφανίζονται διαφημίσεις που είναι λιγότερο στοχευμένες στα ενδιαφέροντά σας.  Αυτό θα σας επιτρέπει ακόμη να χρησιμοποιείτε όλη τη λειτουργικότητα του ιστότοπου.

Η SAP κάνει διαφοροποίηση μεταξύ των Απαιτούμενων Cookies που είναι απολύτως αναγκαία για τα τεχνικά χαρακτηριστικά του ιστοτόπου της, τα Λειτουργικά Cookies που επιτρέπουν στη SAP να αναλύει τη χρήση της ιστοσελίδας, και τα Cookies Διαφημίσεων που χρησιμοποιούνται από τις διαφημιστικές εταιρείες για την προβολή διαφημίσεων σχετικών με τα ενδιαφέροντά σας.

Απαιτούμενα Cookies

Τα Απαιτούμενα Cookies απαιτούνται για την ενεργοποίηση της κύριας λειτουργικότητας του ιστότοπου. Αυτά τα cookies επιτρέπουν στη SAP να σας παρέχει ασφαλή σύνδεση και να θυμάται τα στοιχεία σύνδεσής σας, για να δημιουργήσει και να διατηρήσει το καρότσι αγορών σας, και για να βεβαιωθεί ότι ο ιστότοπος φαίνεται συνεπής.

Λειτουργικά Cookies

Τα Λειτουργικά Cookies επιτρέπουν στη SAP να αναλύσει τη χρήστη του ιστότοπου ώστε να υπολογίσει και να βελτιώσει την απόδοσή του. Αυτά τα cookies συλλέγουν πληροφορίες για τον τρόπο που χρησιμοποιείται ένας ιστότοπος – για παράδειγμα ποιες σελίδες ανοίγει πιο συχνά ένας επισκέπτης και αν λαμβάνουν μηνύματα σφάλματος από μια σελίδα. Αυτά τα cookies δεν αποθηκεύουν καμία πληροφορίες που επιτρέπει την ταυτοποίηση του χρήστη. Οι πληροφορίες που συλλέχθηκαν θα συγκεντρωθούν και θα αναλυθούν με μη αποδοτέο τρόπο για ένα συγκεκριμένο άτομο. Αυτά τα cookies χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για τη βελτίωση της απόδοσης του ιστότοπου και συνεπώς την εμπειρία του χρήστη.

Cookies Διαφήμισης

Τα Cookies Διαφήμισης χρησιμοποιούνται από τις διαφημιστικές εταιρείες για την προβολή διαφημίσεων σχετικών με τα ενδιαφέροντά σας.  Αυτά τα Cookies σας επιτρέπουν να κοινοποιήσετε σελίδες στα κοινωνικά δίκτυα και να αναρτήσετε σχόλια. Επιπλέον, για να προβληθούν διαφημίσεις σχετικές με τα ενδιαφέροντά σας.

Ποια cookies ιδίου κατασκευαστή υπάρχουν στο sap.com;


Απαιτούμενα cookies

Όνομα Περιγραφή/Σκοπός Μόνιμα Διάρκεια
ONEDX_IDS Αποθηκεύει την κατάσταση σύνδεσης και υπάρχει μόνο για εξουσιοδοτημένους χρήστες. Περιέχει κρυπτογραφημένες πληροφορίες σχετικά με το όνομα χρήστη, τον δείκτη περιόδου λειτουργίας και διαφορετικά δεδομένα χρήστη: επώνυμο, c-number, e-mail, κλπ Ο Περίοδος Λειτουργίας
IDP_SESSION_MARKER_accounts Ένδειξη χρησιμοποιήθηκε από SCI για την υποστήριξη SSO, σύνδεση JWT Ν Περίοδος Λειτουργίας
IDS_autoLoginChecked Αποθηκεύει αν ο χρήστης επέλεξε το πλαίσιο ελέγχου Απομνημόνευση των στοιχείων μου στη σελίδα σύνδεσης (SAP Lumira Cloud) Ο Περίοδος Λειτουργίας
cmp-parameters Αποθηκεύει παραμέτρους που λήφθηκαν από τη φόρμα εκστρατείας Ν 15 λεπ
countryCode Αποθηκεύει τον κωδικό χώρας που επιλέχτηκε από τον επιλογέα χώρας Ν 30 ημέρες
localeCode Αποθηκεύει τις τοπικές ρυθμίσεις που επιλέχτηκαν από τον επιλογέα χώρας Ν 30 ημέρες
locale Αποθηκεύει τοπικές ρυθμίσεις N Περίοδος Λειτουργίας
country Δεδομένα που σχετίζονται με μια χώρα που εντοπίστηκε από το ip Ο Περίοδος Λειτουργίας
<formName> Καθορίζει αν η απαιτούμενη σελίδα πύλης (TYP) είναι προσβάσιμη, π.χ. Κατάλληλη εκστρατεία καταγράφηκε με επιτυχία Ν 45 ημέρες
user-in-gating-flow Επισημάνθηκε να ελεγχθεί αν ο χρήστης στη ροή παρέχει κατάλληλη λειτουργικότητα κατά τη διάρκεια ανακατευθύνσεων. Ο Περίοδος Λειτουργίας
gated-asset-id Επισημάνθηκε να ελεγχθεί αν ο χρήστης στη ροή παρέχει κατάλληλη λειτουργικότητα κατά τη διάρκεια ανακατευθύνσεων. Ο Περίοδος Λειτουργίας
crm_code Επισημάνθηκε να ελεγχθεί αν ο χρήστης στη ροή παρέχει κατάλληλη λειτουργικότητα κατά τη διάρκεια ανακατευθύνσεων. Ο Περίοδος Λειτουργίας
requestToAssetFromTYP Cookie για να αποτρέψει το άνοιγμα TYP με άμεση σύνδεση Ο Περίοδος Λειτουργίας
compatibilityPopup Για να αποτρέψει διπλή εμφάνιση αναδυόμενου πλαισίου σχετικά με τη συμβατότητα του προγράμματος περιήγησης (ΙΕ μόνο) Ν 30 ημέρες
sc_add_event Δημιουργία ολοκλήρωσης αγορών Ν 365 ημέρες
SAP.TEXTONLY Προβολή κειμένου μόνο. Cookie διαγράφηκε μετά την απενεργοποίηση προβολής κειμένου. Ο Περίοδος Λειτουργίας
submittedCampaignForm Χρησιμοποιήστε δεδομένα από ήδη υποβληθείσα καμπάνια αντί να ζητήσετε από τον χρήστη να υποβάλλει τη φόρμα πύλης πάλι. Περιέχει τις τελευταίες 5 υποβληθείσες καμπάνιες Ν 300 ημέρες
CampaignLandingPage Περιέχει τη διαδρομή στις πληροφορίες καμπάνιας, θα μεταβιβαστούν στο SMC Ο Περίοδος Λειτουργίας
campaigncode Περιέχει τη διαδρομή στις πληροφορίες καμπάνιας, θα μεταβιβαστούν στο SMC Ο Περίοδος Λειτουργίας
url_id Περιέχει τη διαδρομή στις πληροφορίες καμπάνιας, θα μεταβιβαστούν στο SMC Ο Περίοδος Λειτουργίας
analytics_url_id Περιέχει τη διαδρομή στις πληροφορίες καμπάνιας, θα μεταβιβαστούν στο SMC Ο Περίοδος Λειτουργίας
useractivated Η ένδειξη ότι ο χρήστης ολοκλήρωσε την ενεργοποίηση του λογαριασμού Ο Περίοδος Λειτουργίας
CodeTrackingCookie Δημιουργία πολλών cookies Βάσει global/settings/ctrackingcodesettings.define. Ουσιαστικά, η εγγραφή της τιμής στο url_id και στην εξωτερική παραπομπή N Περίοδος Λειτουργίας
QSI_HistorySession Το Qualtrics δημιουργεί τη συσσώρευση κάθε πλήρους διεύθυνσης URL που ένας επισκέπτης επισκέπτεται σε μια περίοδο λειτουργίας Ο Περίοδος Λειτουργίας
notice_behavior Καθορίστε τοπίο για χρήστη Ο Περίοδος Λειτουργίας
notice_gdpr_prefs Αποθηκεύστε την επιλογή χρήστη από πλαίσιο cookie (cookie banner) Ν 1 έτος
notice_preferences Αποθηκεύστε την επιλογή χρήστη από πλαίσιο cookie (cookie banner) Ν 1 έτος
BIGipServer~<>renderid Σχετικό με BIGIP για την υποστήριξη περιόδου λειτουργίας που έχει κολλήσει Ν 30 λεπ

Λειτουργικά cookies

Όνομα Περιγραφή/Σκοπός Μόνιμα Διάρκεια
event1ContactUs Περιέχει χρονική ένδειξη + σύμβολα αγγλικού αλφαβήτου που εκτείνονται στα 20 σύμβολα Χρησιμοποιήθηκε για σειριοποίηση event1. Ο Περίοδος Λειτουργίας
event1Newsletter Περιέχει χρονική ένδειξη + σύμβολα αγγλικού αλφαβήτου που εκτείνονται στα 20 σύμβολα Χρησιμοποιήθηκε για σειριοποίηση event1. Ο Περίοδος Λειτουργίας
event1CampaignEP Περιέχει χρονική ένδειξη + σύμβολα αγγλικού αλφαβήτου που εκτείνονται στα 20 σύμβολα Χρησιμοποιήθηκε για σειριοποίηση event1. Ο Περίοδος Λειτουργίας
event1Basic Περιέχει χρονική ένδειξη + σύμβολα αγγλικού αλφαβήτου που εκτείνονται στα 20 σύμβολα Χρησιμοποιήθηκε για σειριοποίηση event1. Ο Περίοδος Λειτουργίας
event1CampaignLP Περιέχει χρονική ένδειξη + σύμβολα αγγλικού αλφαβήτου που εκτείνονται στα 20 σύμβολα Χρησιμοποιήθηκε για σειριοποίηση event1. Ο Περίοδος Λειτουργίας
event1Premium Περιέχει χρονική ένδειξη + σύμβολα αγγλικού αλφαβήτου που εκτείνονται στα 20 σύμβολα Χρησιμοποιήθηκε για σειριοποίηση event1. Ο Περίοδος Λειτουργίας
event1ProfileUpdate Περιέχει χρονική ένδειξη + σύμβολα αγγλικού αλφαβήτου που εκτείνονται στα 20 σύμβολα Χρησιμοποιήθηκε για σειριοποίηση event1. Ο Περίοδος Λειτουργίας
event1ProfileUpgrade Περιέχει χρονική ένδειξη + σύμβολα αγγλικού αλφαβήτου που εκτείνονται στα 20 σύμβολα Χρησιμοποιήθηκε για σειριοποίηση event1. Ο Περίοδος Λειτουργίας
event1Subscribe Περιέχει χρονική ένδειξη + σύμβολα αγγλικού αλφαβήτου που εκτείνονται στα 20 σύμβολα Χρησιμοποιήθηκε για σειριοποίηση event1. Ο Περίοδος Λειτουργίας
event1Upgrevent1ContactUsade Περιέχει χρονική ένδειξη + σύμβολα αγγλικού αλφαβήτου που εκτείνονται στα 20 σύμβολα Χρησιμοποιήθηκε για σειριοποίηση event1. Ο Περίοδος Λειτουργίας
DBLiveEngage Υπόθεση: Ένδειξη ότι η περίοδος λειτουργίας πρέπει να κοινοποιηθεί μόνο μία φορά Ν 30 λεπ
LPVID Live Person visitor ID Ν 30 λεπ
LPSID_{Liverpson Account ID} Live Person Session ID N Περίοδος Λειτουργίας
mbox Περίοδος Λειτουργίας Adobe Target Ν 30 λεπ
_sdsat_demandbase Δεδομένα Demandbase Ο Περίοδος Λειτουργίας
s_pers Παρακολούθηση Cookie Ν 30 ημέρες
s_sess Παρακολούθηση Cookie Ο Περίοδος Λειτουργίας
s_referrer Adobe Site Catalyst cookie. Αποθηκεύει παραπομπή Ο Περίοδος Λειτουργίας
AMCV<id> Adobe Site Catalyst cookie. Ο Περίοδος Λειτουργίας
SAP.TTC Cookie μετατροπής που ελέγχει πότε ο χρήστης επισκέπτεται για πρώτη φορά τον ιστότοπο Ν 90 ημέρες
client Παρακολούθηση Cookie Ν 2 χρόνια
session Παρακολούθηση Cookie Ο Περίοδος Λειτουργίας
_gcl_au ορίστηκε από τις διαφημιστικές υπηρεσίες της google Ν 3 μήνες
Πώς μπορώ να διαχειριστώ και να διαγράψω cookies;

Η SAP σας παρέχει την επιλογή να προσαρμόσετε τις προτιμήσεις σας για τα Λειτουργικά Cookies και τα Cookies Διαφήμισης, και μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στις προτιμήσεις οποιαδήποτε στιγμή κάνοντας κλικ στον σύνδεσμο «Προτιμήσεις Cookie» στο υποσέλιδο του ιστότοπου.

Μπορείτε επίσης να αποκλείσετε και να διαγράψετε cookies αλλάζοντας τις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησής σας. Για να διαχειριστείτε τα cookies, τα περισσότερα προγράμματα περιήγησης σας επιτρέπουν να απορρίψετε ή να αποδεχτείτε όλα τα cookies ή να αποδεχτείτε μόνο συγκεκριμένους τύπους του cookies. Τη διαδικασία για τη διαχείριση και τη διαγραφή των cookies θα τη βρείτε στη λειτουργία βοήθειας που ενοποιήθηκε στο πρόγραμμα περιήγησης.

Αν θέλετε να περιορίσετε τη χρήστη των cookies, ίσως να μην μπορείτε να χρησιμοποιήσετε όλες τις διαδραστικές λειτουργίες του ιστοτόπου σας.

 


Τελευταία αναθεώρηση: 10 Μαρτίου 2020 

Επιστροφή στην αρχή