Preskoči na sadržaj

  Izjava o privatnosti društva SAP


  Datum stupanja na snagu: 1. siječnja 2023

  Za prikaz prethodne verzije ove Izjave o privatnosti, kliknite ovdje.

  Dobro došli!

  Zaštita privatnosti pojedinca ključna je za budućnost poslovanja. Društvo SAP sastavilo je ovu izjavu o privatnosti kako bi pokazalo svoju čvrstu predanost pravu pojedinca na zaštitu osobnih podataka i privatnost. Njome se opisuje kako obrađujemo informacije koje mogu izravno ili neizravno identificirati osobu (osobni podaci).

   

  Poštujući vaše vrijeme i s ciljem da vam pružimo najbrži mogući pristup relevantnim odlomcima izjave o privatnosti, nudimo vam sljedeći sažetak. Sažetak ne zamjenjuje niti poništava detaljna objašnjenja u Izjavi o privatnosti društva SAP, pa se u slučaju dvojbi uvijek uputite na relevantan odlomak u stvarnoj potpunoj izjavi u nastavku.

   

  Sažetak

   

  Izjava o privatnosti nastoji objasniti koje osobne podatke obrađuje društvo SAP, tko se koristi vašim osobnim podacima, u koju svrhu, u kojem trajanju, i objašnjava koja prava imate u tom kontekstu.

   

  Tko prikuplja i obrađuje vaše osobne podatke? Društvo SAP, u obliku odgovarajuće pravne osobe, bio to SAP SE iz Walldorfa, Njemačka ili druga pravna osoba globalne grupe SAP poduzeća. Izjava o privatnosti društva SAP detaljno opisuje koje se aktivnosti obrade koje pravne osobe SAP grupe primjenjuju.

   

  Koje osobne podatke društvo SAP prikuplja? SAP može prikupljati različite tipove osobnih podataka o vama u svom poslovanju, uključujući:

  • osobne podatke za kontakt,
  • osobne podatke povezane s poslovnim odnosom koji vi ili vaš poslodavac ima s društvom SAP,
  • osobne podatke koje SAP mora prikupiti u pravne svrhe i u svrhe povezane s usklađenošću,
  • podatke o osobnoj upotrebi, registraciji i sudjelovanju koje SAP može generirati kroz vašu upotrebu SAP-ove mreže i mrežnih ponuda,
  • posebne kategorije osobnih podataka,
  • osobne podatke povezane s aplikacijama,
  • osobne podatke koje SAP može primiti od trećih strana,
  • osobne podatke koje SAP zahtijeva radi osiguranja zadovoljstva vas ili vašeg poslodavca sa SAP-ovim proizvodima, uslugama i ponudama.

  U koje svrhe društvo SAP prikuplja osobne podatke?  Društvo SAP obrađuje vaše osobne podatke kako bi:

  • održavalo poslovne odnose s vama, vašim poslodavcem ili strankama vašeg poslodavca, uključujući osiguranje vašeg zadovoljstva i ažuriranje najnovijih vijesti o našim proizvodima i uslugama,
  • razvilo i ponudilo vam svoje softverske proizvode, oblak i druge usluge,
  • zaštitilo kvalitetu i sigurnost svojih prostorija, objekata, proizvoda i usluga,
  • osiguralo i, ako je potrebno, obranilo svoju zaštićenu pravnu imovinu od nezakonitih napada, ostvarilo svoja prava ili obranilo društvo SAP od pravnih zahtjeva,
  • osiguralo usklađenost sa zakonima i propisima primjenjivim na SAP,
  • upravljalo SAP-ovim internetskim stranicama, web ponudama ili drugim mrežnim događajima, uključujući analizu ponašanja korisnika, omogućujući vam stvaranje korisničkog profila, iskorištenje prednosti usluge identiteta te za promicanje i kontinuirano poboljšanje vašeg korisničkog iskustva,
  • vas moglo pretražiti kao potencijalni talent za SAP,
  • Ih moglo prenijeti primateljima poput drugih pravnih osoba SAP grupe, davateljima usluga treće strane, SAP partnerima i drugima.

  Ako želite saznati više o svakoj od tih svrha u koje SAP može prikupljati, prenositi i upotrebljavati vaše osobne podatke, uključujući u kojem se trajanju vaši podaci zadržavaju i, specifično za Opću uredbu o zaštiti podataka (GDPR), pravnu osnovu po kojoj ih društvo SAP provodi, uputite se na potpunu izjavu o privatnosti u nastavku.

   

  Koja su vaša prava na zaštitu podataka? Imate pravo zatražiti od društva SAP pristup svojim osobnim podacima, njihov ispravak i/ili povrat ili brisanje. Možete zatražiti od društva SAP da ograniči pristup vašim osobnim podacima ili ih isključi iz daljnje obrade. Možete opozvati već datu privolu ili podnijeti prigovor na obradu aktivnosti koje SAP ima namjeru provoditi u navedenom slučaju. Ako smatrate da društvo SAP ne obrađuje vaše osobne podatke u skladu s ovom izjavom o privatnosti ili da krši mjerodavne zakone o zaštiti osobnih podataka, imate pravo podnijeti pritužbu nadležnom nadzornom tijelu. Izjava o privatnosti društva SAP detaljno opisuje svako od tih prava, uključujući način na koji nam se možete obratiti radi ostvarivanja tih prava prema društvu SAP i kako identificirati, ako je potrebno, odgovarajuće tijelo za zaštitu podataka.

   

  U završnom odjeljku u nastavku društvo SAP se bavi nekolicinom aspekata koji su specifični za državu, koje je potrebno objasniti u izjavi o privatnosti prema odgovarajućim zakonima države. Zahtjevi specifični za državu uključuju, ali nisu ograničeni na, one iz EU-a i EGP-a, Sjedinjenih Američkih Država, točnije savezne države Kalifornije, Brazila, Malezije, Filipina, Singapura, Južne Afrike i Turske. Možete pronaći reference i na cijele odredbe koje se odnose na države Kinu i Kolumbiju.

  Na što mislimo kad kažemo SAP u ovoj izjavi o privatnosti?

   

  Ova izjava o privatnosti primjenjuje se na prikupljanje i obradu osobnih podataka:

  • tijekom središnjih operacija ovog web mjesta i drugih globalno upravljanih SAP poslovnih aktivnosti od strane društva
   • SAP SE, Dietmar-Hopp-Allee 16 Walldorf 69190, Njemačka ako ste u državni članici EU-a ili EGP-a ili nekoj od ovih država: Andora, Farski otoci, Guernsey, Otok Man, Jersey, Švicarska ili Ujedinjena Kraljevina, ili od strane
   • SAP America Inc., 3809 West Chester Pike, Suite 200, Newtown Square, PA 19073, SAD ako ste u nekoj drugoj državi, ili
   • od strane pojedine pravne osobe SAP grupe kako to može biti navedeno u Dodatnim odredbama koje se odnose na pojedine države i regije na kraju ove izjave o privatnosti.
  • u kontekstu predugovornog ili ugovornog poslovnog odnosa s vama ili vašim poslodavcem od strane lokalne pravne osobe SAP grupe
  • u kontekstu registracijskog obrasca kad pojedina pravna osoba SAP grupe izravno prikuplja osobne podatke u svrhu registracije za uslugu ili događaj i stoga je navedena kao odgovarajući voditelj obrade podataka na ovoj stranici registracije ili web mjestu upućivanjem na ovu izjavu o privatnosti.

  SAP SE, SAP America, Inc. i svaka odgovarajuća pravna osoba SAP grupe, ovisno o predmetnom slučaju, u daljnjem se tekstu nazivaju “SAP”.

   

  Ova izjava o privatnosti ne primjenjuje se na internetske stranice ili web usluge društva SAP koje imaju vlastitu izjavu o privatnosti.

  U koje svrhe društvo SAP obrađuje vaše osobne podatke?

   

  U poslovanju i upravljanju našim raznim web stranicama te ostalim komunikacijskim kanalima društvo SAP obrađuje osobne podatke osoba s kojima ulazi u interakciju, uključujući korisnike, partnere, dobavljače, kandidate i sve ostale osobe s kojima ulazimo u interakciju.

   

  U svakom od tih slučajeva društvo SAP može obrađivati osobne podatke za jednu od sljedećih poslovnih svrha ili više njih:

   

  za održavanje poslovnih odnosa s korisnicima, partnerima i ostalima

  Društvo SAP obrađuje osobne podatke kako bi održavalo poslovne odnose s korisnicima, partnerima i ostalim korisnicima radi ispunjenja predugovornih i ugovornih poslovnih odnosa. To može uključivati ispunjavanje zahtjeva, obradu naloga, isporuku naručenog proizvoda ili usluge ili izvršavanje neke druge relevantne radnje radi uspostavljanja, ispunjenja i održavanja našeg poslovnog odnosa.

   

  Proizvodi i usluge mogu uključivati lokalne i cloud softverske proizvode, web usluge, aplikacije, mrežne forume, webinare i događaje, biltene koji nisu marketinškog karaktera, informativnu dokumentaciju, tečajeve, obuke i ostalu ponudu društva SAP kao što su natječaji ili klađenja. Ako kupite ili namjeravate kupiti proizvode ili usluge od društva SAP uime korporativnog korisnika ili ste na drugi način imenovana kontakt osoba za poslovni odnos između društva SAP i korporativnog korisnika ili partnera (“Kontakt korisnika”), društvo SAP upotrebljavat će vaše osobne podatke u tu svrhu. Točnije, društvo SAP može vaše osobne podatke upotrijebiti za potvrdu vašeg otvaranja računa, upravljanje potpisivanjem ugovora, slanje objavljivanja u skladu sa zakonom, obavijesti o plaćanju i drugih informacija o našim proizvodima i uslugama. Društvo SAP može odgovoriti na povezane upite, pružiti vam potrebnu podršku i obraditi vaše povratne informacije.

   

  U kontekstu upotrebe naših proizvoda ili usluga od vaše strane ili strane vašeg poslodavca, društvo SAP može komunicirati s vama poštom, e-poštom, chatom uživo, obrascima za kontakt, telefonski ili nekim drugim medijem kako bi riješilo vaše ili korisnikovo pitanje ili pritužbu ili istražilo sumnjive transakcije. U slučaju telefonskih poziva ili sesija chata, društvo SAP može snimati te pozive ili sesije chata kako bi unaprijedilo kvalitetu usluga društva SAP nakon što vas o tome obavijestiti tijekom poziva i, podložno mjerodavnom pravu, dobije vašu prethodnu privolu prije početka snimanja.

   

  Zadovoljstvo korisnika - u postojećem poslovnom odnosu između vas ili vašeg poslodavca i društva SAP, društvo SAP obrađuje vaše osobne podatke kako bi nam pomoglo razumjeti koliko ste zadovoljni s funkcionalnošću i kvalitetom naših proizvoda i usluga, pružilo vam relevantne informacije o našim najnovijim najavama proizvoda, ažuriranjima ili nadogradnjama softvera, događajima, posebnim ponudama te ostale informacije o softveru i uslugama društva SAP koje su relevantne i korisne za vas.

   

  za razvoj proizvoda i usluga

  U mjeri u kojoj je to dopušteno mjerodavnim pravom, društvo SAP može obrađivati vaše osobne podatke za interno istraživanje, demonstracije i razvoj tehnologije te kao pomoć društvu SAP u kreiranju, razvoju, isporuci, unaprjeđenju, nadogradnji ili proširenju proizvoda i usluga društva SAP te upravljanju njima. Društvo SAP može obrađivati osobne podatke za kreiranje anonimiziranih skupova podataka koji se zatim mogu upotrijebiti za unapređenje proizvoda i usluga društva SAP.

   

  za osiguravanje usklađenosti sa zakonima i propisima

  Društvo SAP obrađuje osobne podatke kako bi poštovalo zakonske obveze.

   

  Društvo SAP obrađuje vaše osobne podatke u svrhu osiguravanja odgovarajuće razine tehničke i organizacijske sigurnosti proizvoda, usluga, mrežnih događaja, objekata i prostora društva SAP. Stoga će društvo SAP poduzeti mjere potrebne za provjeru ili održavanje kvalitete i sigurnosti proizvoda ili usluge koja je u vlasništvu društva SAP, koju ono proizvodi ili se proizvodi za njega ili koju ono kontrolira. To može obuhvaćati upotrebu osobnih podataka za dovoljnu identifikaciju i ovlaštenje imenovanih korisnika, internu kontrolu kvalitete putem revizije, analize i istraživanja, ispravljanje pogrešaka radi identifikacije i popravka pogrešaka koje onemogućuju postojeću ili predviđenu funkcionalnost, račun ili sigurnost mreže, replikaciju radi sprječavanja gubitka, otkrivanje sigurnosnih incidenata, zaštitu od zlonamjernih, obmanjujućih, prijevarnih ili nezakonitih aktivnosti te progon onih koji su odgovorni za te aktivnosti. Isto tamo možemo obrađivati vaše ime, izgled i ostale podatke povezane s kontaktom ili usklađenošću kad posjetite lokalno povezano društvo ili laboratorij društva SAP u kontekstu upravljanja pristupom i video nadzora radi sigurnosti i zaštite naših lokacija i imovine.

   

  Društvo SAP i njegovi proizvodi, tehnologije i usluge podliježu zakonima kojima se uređuje izvoz u raznim državama, uključujući, bez ograničenja, zakone Europske unije i njenih država članica te zakone Sjedinjenih Američkih Država. Mjerodavni zakoni kojima se uređuje izvoz i embarga koja izdaju te države društvo SAP obvezuju da spriječi organizacije, pravne osobe i druge strane navedene na vladinim popisima sankcioniranih strana u pristupu određenim proizvodima, tehnologijama i uslugama koristeći se web mjestima i drugim kanalima isporuke društva SAP (npr. Popis sankcija Europske unije, popis sankcija SAD-a, uključujući Popis odbijenih osoba (DPL) Ureda za industriju i sigurnost (BIS-a), Popis posebno označenih državljana i blokiranih osoba (popis SDN) Ureda za nadzor inozemne imovine (OFAC-a), Popis subjekata Ureda za industriju i sigurnost (BIS-a) pri američkom Ministarstvu gospodarstva te sankcije Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda). Društvo SAP osobne podatke obrađuje u mjeri u kojoj je to potrebno za usklađenost s tim pravnim zahtjevima. Posebno, društvo SAP osobne podatke obrađuje kako bi provelo automatske provjere u odnosu na mjerodavne popise sankcioniranih strana, redovito ponavljalo te provjere kad god dođe do ažuriranja popisa sankcioniranih strana ili kad korisnik ažurira svoje informacije. U slučaju mogućeg podudaranja, društvo SAP blokirat će pristup uslugama i sustavima društva SAP i obratiti se korisniku kako bi potvrdilo njegov identitet.

   

  Ako je potrebno, društvo SAP vaše osobne podatke upotrebljava radi sprečavanja ili progona kaznenih djela kao što je bilo koji oblik kibernetičkog kriminala, nezakonita upotreba naših proizvoda i usluga ili prijevara te za ostvarivanje svojih prava ili obranu društva SAP od pravnih zahtjeva.

   

  za usklađenost sa zahtjevima povezanima sa zaštitom podataka i zakonima o nepoštenoj konkurenciji. Ovisno o državi u kojoj predmetno društvo SAP grupe posluje i o tome jeste li dali izričitu privolu ili ste odustali od primanja komercijalnih informacija, društvo SAP može obrađivati osobne podatke potrebne za poštovanje vaših odabira u pogledu obrade ili privatnosti podataka za primanje takvih informacija i, kad je to potrebno za osiguravanje usklađenosti, razmjenjivati te informacije s ostalim subjektima SAP grupe.

   

  za upravljanje internetskim stranicama, web ponudama ili drugim mrežnim događajima    društva SAP

  Društvo SAP osobne podatke obrađuje u svrhu upravljanja SAP-ovim internetskim stranicama, web ponudama ili drugim mrežnim događajima, u svrhu njihove administracije i ponude vama.

   

  Kreiranje korisničkih profila

  Određene web ponude povezane sa SAP-ovim web mjestima, uključujući forume, blogove i mreže (poput SAP Communityja), zahtijevaju registraciju i kreiranje korisničkog profila. S pomoću korisničkog profila možete dijeliti osobne podatke o sebi s drugim korisnicima kao što su ime, fotografija, računi na društvenim mrežama, poštanske ili e-adrese), telefonski broj, osobni interesi, vještine i osnovne informacije o vašem društvu. Korisnički profili služe personalizaciji interakcije među korisnicima (na primjer, putem razmjene poruka ili funkcije praćenja) te društvu SAP omogućuju promicanje suradnje i kvalitetne komunikacije putem takvih ponuda. Postavke profila odgovarajuće web ponude omogućuju vam da odredite koje informacije želite podijeliti.

   

  Usluga identiteta

  Korisnički profil može biti specifičan za jednu web ponudu društva SAP, ali isto tako vam omogućuje pristup drugim web ponudama društva SAP ili ostalih subjekata SAP grupe. Sami odlučujete hoćete li upotrijebiti neku od tih dodatnih web ponuda. Ako to učinite, društvo SAP vaše će osobne podatke staviti na raspolaganje tim drugim web ponudama kako bi vam omogućilo početni pristup. Imajte na umu da bez vaše privole društvu SAP da kreira takve korisničke profile, SAP neće biti u mogućnosti ponuditi vam takve usluge za koje vaša privola predstavlja zakonski uvjet pod kojim vam društvo SAP takve usluge može pružati.

   

  Profiliranje događaja

  Ako se registrirate za događaj, seminar ili webinar društva SAP, SAP može dijeliti osnovne informacije sudionika (vaše ime, naziv društva i e-adresu) s drugim sudionicima istog događaja, seminara ili webinara u svrhu poticanja interakcije među sudionicima i poticanja komunikacije i razmjene ideja.

   

  Poboljšanje korisničkog iskustva

  Društvo SAP obrađuje informacije koje se odnose na vaš posjet našim web ponudama kako bi poboljšalo vaše korisničko iskustvo, identificiralo vaše individualne potrebe i personaliziralo način na koji vam pružamo informacije koje tražite. U tu svrhu prikupljamo informacije neovisno o tome registrirate li korisnički profil.

   

  Kolačići i slični alati

  Društvo SAP obrađuje osobne podatke o korisnicima web-mjesta i drugih web ponuda društva SAP s pomoću kolačića ili sličnih tehnologija u svrhe navedene u Izjavi o kolačićima društva SAP. Ako posjetite vezu “Preference kolačića” u podnožju početne stranice web mjesta SAP.com, pronaći ćete dodatne informacije i moći ćete podesiti svoje preference kolačića.

   

   

  za traženje talenata

  Društvo SAP prikuplja i obrađuje osobne podatke kvalificiranih pojedinaca i osoba zainteresiranih za naše prilike za zapošljavanje iz različitih izvora. Podnositelje molbe i kandidate za posao traži se da se prijave putem SAP Career Portala neovisno o tome čine li to samoinicijativno ili kao odgovor na objavljeni oglas. Društvo SAP osobne podatke prikuplja s pomoću Career Portala za potrebe provedbe postupaka podnošenja molbe i odabira podnositelja molbe. Više informacija o tome kako društvo SAP prikuplja i obrađuje podatke podnositelja molbe možete pronaći u posebnoj Izjavi o privatnosti za SAP Careers Portal.

   

  za ponudu proizvoda i usluga društva SAP

  Društvo SAP osobne podatke prikuplja i obrađuje u prodajne i marketinške svrhe. Cilj nam je informirati vas o nadolazećim događajima i najnovijim proizvodima i uslugama društva SAP. Ako je to moguće, kontaktirat ćemo s vama radi daljnjeg razgovora o vašem interesu za usluge i ponude društva SAP.

   

  za traženje povratnih informacija, upitnike i ankete

  U mjeri u kojoj je to dopušteno mjerodavnim pravom, društvo SAP može kontaktirati s vama kako bi od vas zatražilo povratne informacije o unaprjeđenju odgovarajućeg materijala, proizvoda ili usluge. Isto tako, društvo SAP može vas pozvati da sudjelujete u popunjavanju upitnika i anketa. Oni će obično biti osmišljeni tako da možete sudjelovati, a da ne pružate informacije s pomoću kojih vas se može identificirati kao sudionika. Ako svejedno pružite svoje osobne podatke, društvo SAP upotrijebit će ih u svrhu navedenu u upitniku ili anketi ili kako bi unaprijedilo svoje proizvode i usluge.

   

  za pružanje najnovijih informacija

  U postojećem poslovnom odnosu između vas ili vašeg poslodavca i društva SAP, društvo SAP obrađuje vaše osobne podatke kako bi vas obavijestilo o proizvodima i uslugama društva SAP koji su slični ili povezani s proizvodima i uslugama koje ste vi ili vaš poslodavac već kupili od društva SAP ili se njima koristili. Društvo SAP o takvim će vas vijestima obavijestiti e-poštom ili telefonski u onoj mjeri u kojoj je to dopušteno zakonom ili ako je društvo SAP te informacije prikupilo u kontekstu poslovnog odnosa. Imate pravo na prigovor na SAP-ovu upotrebu u tu svrhu u bilo kojem trenutku odabirom mogućnosti otkazivanja na dnu svakog obraćanja povezanog s marketingom.

   

  Personalizirani sadržaj

  Društvo SAP obrađuje informacije o vašim interakcijama s društvom SAP u njegovim različitim poslovnim područjima i ponudama (prethodna i trenutačna upotreba proizvoda i usluga društva SAP od vaše strane ili strane vašeg poslodavca, vaše sudjelovanje u web ponudama, događajima, informativnoj dokumentaciji, besplatnim probnim instalacijama ili biltenima društva SAP ili njihova upotreba) kako bi vam pružilo zatražene proizvode i usluge i unaprijedilo osobnu komunikaciju s vama. Ti podaci mogu se upotrijebiti i za učinkovito upravljanje poslovanjem društva SAP, što uključuje i: automatizaciju i sažimanje podataka u svrhu podrške različitim analitičkim i statističkim nastojanjima, analitiku izvedbe i prediktivnu analitiku i istraživačku podatkovnu znanost radi podrške vašem korisničkom putovanju i ispunjavanju takvih zahtjeva. U mjeri u kojoj je to dopušteno zakonom, društvo SAP može kombinirati i upotrebljavati te informacije u sažetom obliku kako bismo bolje razumjeli vaše interese i poslovne potrebe, razvili svoju strategiju poslovnog uvida i marketinšku strategiju te kako bismo kreirali, razvili, isporučili i unaprijedili našu personaliziranu komunikaciju s vama. Društvo SAP isto ih tako može upotrebljavati za prikaz odgovarajućeg sadržaja na web mjestima društva SAP ili trećih strana.

   

  ID-ovi oglašavanja

  Uz vašu privolu ili u mjeri dopuštenoj mjerodavnim pravom, društvo SAP može kreirati skraćen korisnički ID za pružanje društvenim mrežama kojima upravljaju treće strane ili drugim web ponudama (poput Twittera, LinkedIna, Facebooka, Instagrama ili Googlea). Te informacije zatim se uspoređuju s vlastitim bazama podataka korisnika trećih strana kako bi vam se prikazao za vas relevantniji sadržaj društva SAP.

  Koje osobne podatke društvo SAP obrađuje?

   

  Društvo SAP obrađuje različite tipove osobnih podataka o osobama s kojima ulazimo u interakciju u poslovanju i upravljanju našim raznim web stranicama te ostalim komunikacijskim kanalima.

   

  Ovisno o pojedinom slučaju, to može obuhvaćati sljedeće tipove osobnih podataka:

   

  Podaci za kontakt

  Društvo SAP obrađuje sljedeće kategorije osobnih podataka kao podatke za kontakt: ime, prezime, e-adrese, poštansku adresu / lokaciju (državu, saveznu državu / pokrajinu, grad), telefonske brojeve i povijest vašeg odnosa s društvom SAP.

   

  Osobni podaci povezani s poslovnim odnosom s društvom SAP

  U kontekstu uspostavljenih poslovnih odnosa društvo SAP obrađuje naziv društva poslovnog partnera, industriju, naziv radnog mjesta i ulogu, odjel i funkciju, te trenutačni odnos vašeg društva s društvom SAP i povijest odnosa vašeg društva s društvom SAP. Ako navedete broj kreditne kartice ili bankovne podatke kako biste naručili proizvode ili usluge, društvo SAP te će informacije prikupiti radi obrade vašeg plaćanja za zatražene proizvode ili usluge.

   

  Osobni podaci povezani s usklađenošću

  Ako se to zahtijeva zakonom ili propisom, društvo SAP može obrađivati kategorije podataka kao što su datum rođenja, akademske kvalifikacije, osobne iskaznice ili drugi ID brojevi, geografska lokacija, odgovarajuće informacije poslovnog partnera o npr. značajnim parničnim postupcima ili drugim pravnim postupcima i ostale odgovarajuće informacije o usklađenosti s kontrolom izvoza ili carinom.

   

  Podaci generirani vašom upotrebom SAP-ovih internetskih stranica, web ili mrežnih ponuda ili sudjelovanjem u njima

   

  Podaci o upotrebi

  Društvo SAP obrađuje određene informacije povezane s korisnikom, npr. informacije o vašem pregledniku, operacijskom sustavu ili vašoj IP adresi kad posjetite web mjesta društva SAP. Isto tako obrađujemo informacije o vašoj upotrebi naših web ponuda kao što su stranice koje posjećujete, vrijeme provedeno na stranici, stranicu koja vas je uputila na našu stranicu i veze na našim mjestima koje odaberete.

   

  Registracijski podaci

  Društvo SAP može obrađivati vaše podatke za kontakt kako je prethodno navedeno te druge informacije koje možete pružiti izravno društvu SAP ako se registrirate za neki od događaja ili drugih web usluga društva SAP.

   

  Podaci o sudjelovanju

  Kad sudjelujete u webinarima, virtualnim seminarima, događajima ili ostalim web uslugama društva SAP, društvo SAP može obrađivati vaše interakcije s odgovarajućom web uslugom radi organizacije događaja, uključujući sesije, ankete ili druge interakcije između društva SAP i/ili njegovih sudionika. Ovisno o događaju i podložno odgovarajućoj obavijesti sudionicima, društvo SAP može prikupljati audiosnimke i videosnimke.

   

  Posebne kategorije osobnih podataka

  U vezi s registracijom za događaj, društvo SAP može od vas zatražiti informacije o preferencama u pogledu prehrane ili mogućem invaliditetu kako bi se u obzir uzelo zdravlje i dobrobit naših gostiju. Svako prikupljanje tih informacija uvijek se zasniva na privoli sudionika. Imajte na umu da, u slučaju da ne dostavite informacije o preferencama u pogledu prehrane, društvo SAP možda neće moći odgovoriti na vaše zahtjeve u tom pogledu tijekom događaja.

   

  Osobni podaci primljeni tijekom prijave za posao pri društvu SAP

  Društvo SAP obrađuje osobne podatke pojedinaca koji se prijave za posao pri društvu SAP kako je utvrđeno u izjavi o privatnosti SAP Career Portala.

   

  Osobni podaci koje primaju treće strane, uključujući javno dostupne izvore

  Društvo SAP općenito nastoji prikupljati osobne podatke izravno od ispitanika. Ako vi ili mjerodavno pravo to dopusti društvu SAP, društvo SAP može osobne podatke pribaviti i od izvora treće strane. Ti izvori treće strane mogu uključivati:

   

  vašeg poslodavca u kontekstu njegovih poslova s društvom SAP i/ili SAP grupom,

   

  treće strane kojima ste naložili da vaše osobne podatke podijele s društvom SAP,

   

  izvore treće strane i javno dostupne izvore kao što su poslovne društvene mreže ili informacijski brokeri.

   

  Kad prikupljamo osobne podatke od izvora treće strane, uspostavljenim internim kontrolama nastojimo osigurati da je izvoru trećoj strani bilo dopušteno dostaviti te informacije društvu SAP i da ih mi smijemo upotrijebiti u tu svrhu. Društvo SAP s tim će osobnim podacima postupati u skladu s ovom izjavom o privatnosti, uz sva dodatna ograničenja koja mu nametne treća strana koja ih je dostavila društvu SAP ili mjerodavno nacionalno zakonodavstvo.

   

  Osobni podaci potrebni za zadovoljstvo korisnika

  U mjeri dopuštenoj zakonom ili na osnovi vaše privole, društvo SAP može kombinirati informacije koje prikupimo izravno ili neizravno o određenim korisnicima kako bismo osigurali potpunost i točnost podataka te kako bismo bolje prilagodili naše interakcije s vama i odredili informacije koje najbolje odgovaraju vašem interesu ili potrebi.

  Koliko će dugo društvo SAP obrađuje vaše osobne podatke?

   

  Društvo SAP vaše osobne podatke obrađuje samo onoliko dugo koliko je to potrebno:

  • za izradu proizvoda i usluga za koje ste vi ili vaš poslodavac zatražili da vam budu dostupne;
  • da društvo SAP ispuni zakonske obveze u pogledu zadržavanja osobnih podataka koje, među ostalim, proizlaze npr. iz mjerodavnih zakona o izvozu, financijskih, poreznih ili trgovačkih zakona;
  • za ispunjenje legitimnih poslovnih svrha društva SAP kako je opisano u nastavku u ovoj izjavi o privatnosti, osim ako uložite prigovor na SAP-ovu upotrebu vaših osobnih podataka u te svrhe;
  • sve dok ne povučete privolu koju ste prethodno dali društvu SAP za obradu vaših osobnih podataka. Kako biste saznali više o tome kako možete opozvati privolu, pogledajte smjernice u nastavku u odjeljku "Koja su vaša prava na zaštitu podataka".

  Društvo SAP može obrađivati vaše osobne podatke za razvoj proizvoda ili usluga sve dok to više nije potrebno ili društvo SAP bude obaviješteno da se vaš odnos s korisnikom društva SAP promijenio.

   

  Društvo SAP može zadržati vaše osobne podatke na dodatna razdoblja ako je radi usklađenosti s pravnim obvezama potrebno obraditi vaše osobne podatke ili ako su društvu SAP osobni podaci potrebi za izjavu ili obranu od pravnih zahtjeva. Društvo SAP zadržat će vaše osobne podatke do kraja predmetnoga razdoblja zadržavanja ili do razrješenja predmetnih zahtjeva.

  Tko su primatelji vaših osobnih podataka?

   

  Vaši osobni podaci mogu se prenositi sljedećim kategorijama trećih strana:

   

  Pravnim osobama SAP grupe

  S obzirom na to da društvo SAP svoje proizvode i usluge svojim korisnicima prodaje samo putem lokalnih poslovnih odnosa, društvo SAP može prenijeti vaše osobne podatke odgovarajućoj lokalnoj pravnoj osobi SAP grupe u svrhu te u mjeri potrebnoj za izvršenje poslovnog odnosa. Ostale pravne osobe grupe SAP isto tako mogu primiti osobne podatke ili dobiti pristup osobnim podacima pri središnjem pružanju internih usluga grupe ili njihovu pružanju uime društva SAP SE i ostalih pravnih osoba SAP grupe ili kad im se osobni podaci prenose na odgovarajućoj pravnoj osnovi. U takvim slučajevima, te pravne osobe mogu obrađivati osobne podatke u iste svrhe i pod istim uvjetima kako je navedeno u ovoj izjavi o privatnosti. Aktualni popis pravnih osoba SAP grupe nalazi se ovdje. Ako želite saznati koja je pravna osoba SAP grupe odgovorna za poslovni odnos s vama ili vašim poslodavcem, obratite nam se na webmaster[@]sap.com.

   

  vanjskim pružateljima usluga

  Društvo SAP može angažirati vanjske pružatelje usluga za obradu osobnih podatka uime društva SAP, npr. za savjetovanje ili druge usluge, pružanje web mjesta, realizaciju i pružanje ponuda društva SAP ili prosljeđivanje biltena. Ti pružatelji usluga mogu primiti osobne podatke ili dobiti pristup osobnim podacima pri pružanju svojih usluga te će predstavljati primatelje u smislu odgovarajućeg zakona o zaštiti podataka, uključujući Opću uredbu o zaštiti podataka (GDPR).

   

  Partneri društva SAP

  Uz vašu privolu ili kako je drukčije navedeno u vašem zahtjevu, uključujući u svrhu realizacije vaših naručenih usluga, društvo SAP može podijeliti vaše osobne podatke s imenovanim partnerskim društvima kako bi vam pružilo proizvod ili uslugu koju ste zatražili.

   

  Ostale treće strane

  Društvo SAP može prenijeti vaše registracijske podatke na osnovi vaše privole ili kako je drukčije navedeno u vašem zahtjevu društvima navedenima na stranici registracije za seminar, webinar ili događaj društva SAP. Ta društva vaše podatke mogu primiti kao jedan od organizatora ili sponzora događaja te će vaše registracijske podatke upotrijebiti u svrhe vaše sudjelovanja u događaju. Izravno će vam dostaviti sve zakonom propisane informacije o svojim svrhama obrade i o tome kako možete ostvariti svoja prava.

  Koja su vaša prava na zaštitu podataka?

   

  Pravo na pristup, ispravak i brisanje

  U svakom trenutku od društva SAP možete zatražiti pristup informacijama o tome koje vaše osobne podatke SAP obrađuje te, prema potrebi, ispravak ili brisanje tih osobnih podataka. Uzmite u obzir, međutim, da SAP može ili hoće izbrisati vaše osobne podatke samo ako ne postoji zakonska obveza ili prevladavajuće pravo prema kojem ih SAP zadržava. Ako zatražite da društvo SAP izbriše vaše osobne podatke, nećete moći nastaviti s upotrebom usluga društva SAP koje zahtijevaju da SAP upotrebljava vaše osobne podatke.

   

  Pravo na povratak osobnih podataka od društva SAP

  Ako društvo SAP upotrebljava vaše osobne podatke na temelju vaše privole ili za ispunjenje ugovora s vama, od društva SAP možete naknadno zatražiti kopiju osobnih podataka koje ste dostavili društvu SAP. U tom slučaju, obratite se na webmaster[@]sap.com i navedite informacije ili aktivnosti obrade na koje se vaš zahtjev odnosi, format u kojem želite primiti osobne podatke te želite li da se pošalju vama ili drugom primatelju. Društvo SAP pažljivo će razmotriti vaš zahtjev i s vama dogovoriti kako ga najbolje ispuniti.

   

  Pravo na ograničenje

  Od društva SAP možete zatražiti da ograniči daljnju obradu vaših osobnih podataka u nekom od sljedećih slučajeva:

   

  ako izjavite da su osobni podaci o vama netočni, tijekom razdoblja, podložno vremenu koje je društvu SAP potrebno da provjeri točnost odgovarajućih osobnih podataka,

   

  ako nema pravne osnove da društvo SAP obrađuje vaše osobne podatke i zahtijevate da SAP ograniči daljnju obradu vaših osobnih podataka,

   

  ako društvo SAP više ne treba vaše osobne podatke, no vi izjavite da tražite od društva SAP da zadrži te podatke kako biste potraživali ili ostvarili zakonska prava ili kako biste se obranili od zahtjeva treće strane, ili

   

  u slučaju da prigovorite obradi vaših osobnih podataka od strane društva SAP temeljem legitimnog interesa društva SAP (kao što je dalje navedeno u nastavku), podložno vremenu koje je društvu SAP potrebno da utvrdi ima li prevladavajući interes ili zakonsku obvezu za obradu vaših osobnih podataka.

   

  Pravo na prigovor

  Ako i u mjeri u kojoj društvo SAP vaše osobne podatke obrađuje na osnovi legitimnog interesa društva SAP, posebno kad društvo SAP ostvaruje svoj legitimni interes provedbe izravnog marketinga ili primjene profiliranja u vezi s izravnim marketingom, imate pravo na prigovor na takvu upotrebu vaših osobnih podataka u bilo kojem trenutku. Kad podnesete prigovor na SAP-ovu obradu vaših osobnih podataka u svrhe izravnog marketinga, društvo SAP odmah će prestati obrađivati vaše osobne podatke u te svrhe. U svim ostalim slučajevima društvo SAP pažljivo će pregledati vaš prigovor i prekinuti daljnju upotrebu odgovarajućih informacija, podložno uvjerljivim legitimnim razlozima društva SAP za nastavak upotrebe tih informacija koji imaju prioritet u odnosu na vaš prigovor ili ako su društvu SAP te informacije potrebne za utvrđivanje, ostvarivanje ili obranu od pravnih zahtjeva.

   

  Pravo na povlačenje privole

  Kad društvo SAP obrađuje vaše osobne podatke na osnovi vaše privole, možete je povući u bilo kojem trenutku tako što ćete poništiti pretplatu ili nam dostaviti odgovarajuću obavijest o povlačenju. U slučaju povlačenja privole, društvo SAP više neće obrađivati osobne podatke koji su bili predmet privole, osim ako suprotno nije propisano zakonom. U slučaju da je društvo SAP obvezno zadržati vaše osobne podatke iz pravnih razloga, ograničit će se daljnja obrada vaših osobnih podataka i zadržat će se samo u roku određenom zakonom. Međutim, povlačenje privole ne utječe na prošle obrade osobnih podataka od strane društva SAP do trenutka vašeg povlačenja privole. Osim toga, ako upotreba ponuda društva SAP zahtijeva vašu prethodnu privolu, poslije opoziva društvo SAP neće (više) biti u mogućnosti pružiti vam odgovarajuću uslugu (ili usluge ako opozovete privolu na to da društvo SAP upotrebljava vaš profil u servisu SAP Identity Authentication Service za više ponuda društva SAP), ponudu ili događaj.

   

  Pravo na pritužbu

   Ako smatrate da društvo SAP ne obrađuje vaše osobne podatke u skladu sa zahtjevima navedenim u ovoj izjavi o privatnosti ili mjerodavnim zakonima o zaštiti osobnih podataka, možete u bilo kojem trenutku, u mjeri propisanoj mjerodavnim pravom, podnijeti pritužbu odgovarajućem lokalnom tijelu za zaštitu osobnih podataka, posebno kad se nalazite u državi EGP-a ili tijelu za zaštitu osobnih podataka države ili savezne države u kojoj društvo SAP ima registrirano sjedište.

  Kako možete ostvariti svoja prava na zaštitu podataka?

   

  Sve zahtjeve za ostvarenje svojih prava uputite na webmaster[@]sap.com

  Kako će društvo SAP verificirati zahtjeve za ostvarenje prava na zaštitu podataka?

   

  Društvo SAP poduzet će mjere kako bi osiguralo verifikaciju vašeg identiteta do razumne razine sigurnosti prije nego što obradi pravo na zaštitu podataka koje želite ostvariti.  Kada je to moguće, društvo SAP usporedit će osobne podatke koje ste pružili pri slanju zahtjeva za ostvarenje vaših prava s informacijama koje društvo SAP već održava. To bi moglo uključivati usporedbu dviju točaka podataka ili više njih koje pružite pri slanju zahtjeva s dvjema točkama podataka ili više njih koje društvo SAP već održava. 

  Društvo SAP odbit će zahtjeve za obradu koji su očigledno neosnovani, pretjerani, prijevarni, koje su podnijele treće strane bez podnošenja odgovarajućeg propisnog ovlaštenja ili koji nisu na drugi način propisani lokalnim zakonodavstvom.

  Mogu li upotrebljavati proizvode i usluge društva SAP ako sam maloljetnik ili dijete?

   

  Općenito, web mjesta i mrežne usluge društva SAP nisu namijenjene korisnicima mlađima od 16 godina ili mlađima od ekvivalentne minimalne dobi u odgovarajućoj nadležnosti. Ako ste mlađi od 16 godina, ne možete se registrirati na ovim web mjestima ili mrežnim uslugama i upotrebljavati ih.

  Dodatne odredbe koje se odnose na pojedine države i regije

   

  Slučajevi kad društvo SAP podliježe zahtjevima za zaštitu privatnosti koji vrijede u EU-u, EGP-u i ostalim državama u kojima se primjenjuje GDPR

   

  Tko je službenik za zaštitu podataka voditelja obrade podataka?

  Službeniku za zaštitu podataka SAP grupe možete se obratiti bilo kad na privacy[@]sap.com.

   

  Tko je odgovarajuće tijelo za zaštitu podataka voditelja obrade podataka?

  SAP-ovo vodeće nadzorno tijelo za zaštitu podataka, Landesbeauftragter für den Datenschutz und die Informationsfreiheit Baden-Württemberg nalazi se u Njemačkoj na adresi Lautenschlagerstraße 20, 70173 Stuttgart. Ako se nalazite u nekoj drugoj državi EU-a ili EGP-a, podatke za kontakt svog nadležnog nadzornog tijela za zaštitu podataka možete pronaći ovdje.

   

  Koja pravna dopuštenja društvo SAP ima za obradu osobnih podataka?

  Društvo SAP vaše osobne podatke obrađuje u prethodno navedene poslovne svrhe na osnovi sljedećih pravnih dopuštenja:

   

  Općenita napomena o SAP-ovoj obradi osobnih podataka na osnovi vaše prethodne privole

  Društvo SAP može obrađivati vaše osobne podatke u određene svrhe obrade na osnovi vaše prethodne privole.

   

  Općenita napomena o SAP-ovoj obradi osobnih podataka na osnovi legitimnog poslovnog interesa

  Kad upućujemo na članak 6.1 točku (f) Opće uredbe o zaštiti podataka (GDPR-a) te posljedično legitiman poslovni interes društva SAP kao naše pravno dopuštenje za obradu vaših osobnih podataka, društvo SAP ostvaruje svoje legitimne poslovne interese 

   

  za učinkovito upravljanje svojim poslovanjem i njegovu provedbu,

   

  za održavanje inteligentnih i održivih poslovnih procesa i upravljanje njima u strukturi grupe optimiziranoj za podjelu poslova te u najboljem interesu naših zaposlenika, korisnika, partnera i dioničara,

   

  za upravljanje održivim poslovnim odnosima s korisnicima i partnerima društva SAP, uključujući vas (svaki od navedenih kako je utvrđeno u nastavku),

   

  kako bi vam pružilo najbolje moguće korisničko iskustvo pri upotrebi web usluga društva SAP,

   

  za usklađenost s izvanteritorijalnim zakonima i propisima, ili

   

  za izjavu ili obranu od pravnih zahtjeva.

   

  Vjerujemo da je naš interes u ostvarivanju tih poslovnih svrha legitiman i stoga ga ne nadilaze vaša osobna prava i interes u suzdržavanju od obrade. U svakom od tih slučajeva uredno u obzir uzimamo svoj test ravnoteže:

   

  poslovnu svrhu koju društvo SAP razumno pokušava ostvariti u predmetnom slučaju,

   

  kategorije, količinu i osjetljivost osobnih podataka koji se nužno obrađuju,

   

  razinu zaštite vaših osobnih podataka koja se osigurava s pomoću našim općih pravilnika, smjernica i procesa za zaštitu podataka,

   

  i prava koja imate u odnosu na aktivnost obrade.

   

  Ako želite više informacija o ovom pristupu, obratite se na webmaster[@]sap.com.

   

  Održavanje poslovnih odnosa s korisnicima, partnerima i ostalima

  Pri održavanju poslovnih odnosa s korisnicima, partnerima i ostalima društvo SAP i lokalne pravne osobe SAP grupe mogu obrađivati osobne podatke na osnovi:

   

  članka 6.1 točke (b) Opće uredbe o zaštiti podataka (GDPR-a) ako je to potrebno za izvršavanje (pred)ugovornih obveza prema vama,

   

  članka 6.1 točke (c) Opće uredbe o zaštiti podataka (GDPR-a) ako je to potrebno radi poštovanja pravnih obveza primjenjivih na SAP,

   

  članka 6.1 točke (f) ako se ugovorni ili predugovorni odnos odnosi na društvo ili drugu pravnu osobu i ako društvo SAP obrađuje vaše osobne podatke kao Kontakt korisnika za izvršenje (pred)ugovornih obveza prema vašem poslodavcu (legitiman interes za učinkovitu provedbu poslovanja društva SAP ili upravljanje njime),

   

  članka 6.1 točke (f) ako je to potrebno za održavanje naših poslovnih odnosa s vama, osiguravanje vašeg zadovoljstva kao korisnika ili predstavnika korisnika i pružanje informacija o ostalim proizvodima i uslugama društva SAP kako na to ukazuju vaš interes ili potreba (legitiman interes za upravljanje održivim poslovnim odnosom s korisnicima i partnerima društva SAP), ili

   

  pravno dopuštenje prema drugim nacionalnim zakonima koji su jednakovrijedni nečemu od prethodno navedenog, kada je to primjenjivo.

   

  Osiguravanje usklađenosti sa zakonima i propisima

  Pri osiguravanju usklađenosti s mjerodavnim zakonima i propisima, društvo SAP i lokalne pravne osobe SAP grupe mogu obrađivati vaše osobne podatke na osnovi

   

  članka 6.1 točke (c) ako je to potrebno radi poštovanja pravnih obveza prema pravu Europske unije ili države članice EU-a kojem SAP podliježe,

   

  članka 6.1 točke (f) ako je to potrebno radi poštovanja zakona i propisa izvan EU-a (legitiman interes za usklađenost s izvanteritorijalnim zakonima i propisima),

   

  ili jednakovrijednih članaka prema drugim nacionalnim zakonima, kada se primjenjuju.

   

  Upravljanje internetskim stranicama, web ponudama ili drugim mrežnim događajima       društva SAP

  Pri upravljanju svojim internetskim stranicama, web ponudama ili drugim mrežnim događajima ("web usluge") i ovisno o odgovarajućoj svrsi upravljanja, društvo SAP ili lokalna pravna osoba SAP grupe obrađuje vaše osobne podatke na osnovi sljedećih pravnih dopuštenja:

   

  članka 6.1 točaka (b) i (f) za pružanje web usluga i funkcija, kreiranje i administraciju vašeg mrežnog računa, ažuriranje, zaštitu, otklanjanje poteškoća usluge, pružanje podrške, poboljšanje i razvoj web usluge, odgovaranje na vaše zahtjeve ili upute i njihovo izvršenje (legitiman interes za učinkovitu provedbu poslovanja društva SAP ili upravljanje njime),

   

  članka 6.1 točaka (c) i (f) za upravljanje sigurnošću naših web usluga i osiguravanje njihove sigurnosti, sprječavanje i otkrivanje sigurnosnih prijetnji, prijevara ili drugih kaznenih djela ili zlonamjernih aktivnosti i kada je to razumno potrebno za provedbu uvjeta web usluge, uspostavu ili očuvanje pravnih zahtjeva ili obranu, za sprječavanje prijevare ili drugih nezakonitih aktivnosti, uključujući napade na naše sustave informacijskih tehnologija (legitiman interes za učinkovitu provedbu poslovanja društva SAP ili upravljanje njime te za izjavu ili obranu od pravnih zahtjeva),

   

  članka 6.1 točke (a) ako je potrebno da od vas zatražimo privolu za obradu vaših osobnih podataka,

   

  ili jednakovrijednih pravnih dopuštenja prema drugim odgovarajućim nacionalnim zakonima, kada se primjenjuju.

   

  Kolačići i slični alati

  Pri praćenju i procjeni korisničkog ponašanja u pogledu upotrebe naših web usluga s pomoću kolačića ili sličnih tehnologija društvo SAP obrađuje vaše osobne podatke na osnovi sljedećih pravnih dopuštenja:

   

  članka 6.1 točke (a) ako je potrebno da od vas zatražimo privolu za obradu vaših osobnih podataka,

   

  članka 6.1 točke (b) Opće uredbe o zaštiti podataka (GDPR-a) ako je to potrebno za izvršavanje (pred)ugovornih obveza prema vama,

   

  članka 6.1 točke (f) ako je potrebno za izvršavanje (pred)ugovornih obveza prema društvu ili pravnoj osobi koju predstavljate kao kontakt korisnika (legitiman interes za učinkovitu provedbu poslovanja društva SAP ili upravljanje njime),

   

  ili jednakovrijednih pravnih dopuštenja prema drugim odgovarajućim nacionalnim zakonima, kada se primjenjuju.

   

  Prikupljanje podataka od trećih strana, uključujući javno dostupne izvore

  Pri prikupljanju osobnih podataka o vama od trećih strana pravna osnova za prikupljanje koje izvršava društvo SAP ili lokalna pravna osoba SAP grupe može biti na osnovi:

   

  članka 6.1 točke (a) ako je potrebno da mi ili treća strana koja vaše osobne podatke prenosi društvu SAP od vas zatraži privolu za obradu vaših osobnih podataka,

   

  članka 6.1 točke (b) Opće uredbe o zaštiti podataka (GDPR-a) ako je to potrebno za izvršavanje (pred)ugovornih obveza prema vama,

   

  članka 6.1 točke (c) ako je to potrebno radi poštovanja pravnih obveza prema pravu Europske unije ili države članice EU-a kojem SAP podliježe,

   

  članka 6.1 točke (f) ako je to potrebno radi poštovanja zakona i propisa izvan EU-a (legitiman interes za usklađenost s izvanteritorijalnim zakonima i propisima) ili za održavanje naših poslovnih odnosa s vama, osiguravanje vašeg zadovoljstva kao korisnika ili predstavnika korisnika i pružanje informacija o ostalim proizvodima i uslugama društva SAP kako na to ukazuju vaš interes ili potreba (legitiman interes za upravljanje održivim poslovnim odnosom s korisnicima i partnerima društva SAP),

   

  ili jednakovrijednih pravnih dopuštenja prema drugim odgovarajućim nacionalnim zakonima, kada se primjenjuju.

   

  Ponuda proizvoda i usluga društva SAP

  Pri provedbi marketinških aktivnosti društvo SAP obrađuje vaše osobne podatke na osnovi sljedećih pravnih dopuštenja:

   

  članka 6.1 točke (a) ako je zakonom propisano da je društvu SAP za obradu vaših podataka u tu svrhu potrebna vaša privola,

   

  članka 6.1 točke (f) ako je potrebno za izvršavanje (pred)ugovornih obveza prema društvu ili pravnoj osobi koju predstavljate kao kontakt korisnika (legitiman interes za učinkovitu provedbu poslovanja društva SAP ili upravljanje njime), za održavanje naših poslovnih odnosa s vama ili vašim poslodavcem, za osiguravanje vašeg zadovoljstva kao korisnika ili kontakta korisnika, za mapiranje odgovarajućih internih struktura grupe i grupiranje odgovarajućih poslovnih aktivnosti u središnjim izvorima unutar SAP grupe za jedinstveno upravljanje njima i za pružanje informacija o ostalim proizvodima i uslugama društva SAP kako na to ukazuju vaš interes ili potreba, što može obuhvaćati i kombinaciju informacija o vama iz drugih izvora (profiliranje) (legitiman interes za održavanje inteligentnih i održivih poslovnih procesa i upravljanje njima u strukturi grupe optimiziranoj za podjelu poslova te u najboljem interesu naših zaposlenika, korisnika, partnera i dioničara te za upravljanje održivim poslovnim odnosom s korisnicima i partnerima društva SAP). Društvo SAP te vam informacije može dostaviti na vašu poštansku adresu radi ostvarenja svog legitimnog interesa kako bi se obratilo korisnicima, potencijalnim klijentima i ciljnim klijentima u svrhu oglašavanja svojih proizvoda i usluga, na vašu e-adresu u svrhu izravnog marketinga sličnih proizvoda ili usluga pod uvjetom da (i) smo primili vašu e-adresu u vezi s kupnjom naših proizvoda ili usluga, (ii) niste podnijeli prigovor na upotrebu vaše e-adrese za izravno oglašavanje, (iii) vas pri svakom obraćanju obavijestimo da možete podnijeti prigovor na našu upotrebu vaše e-adrese u marketinške svrhe u bilo kojem trenutku, te drugim elektroničkim putem (npr. telefonski, MMS-om) u mjeri dopuštenoj mjerodavnim pravom, općenito uz izričitu ili podrazumijevanu privolu, ili jednakovrijednih pravnih dopuštenja prema drugim odgovarajućim nacionalnim zakonima, kada se primjenjuju.

   

  Kako društvo SAP opravdava međunarodne prijenose podataka?

  Kao globalna grupa društava, SAP ima povezana društva grupe i upotrebljava vanjske pružatelje usluga i u državama izvan Europskog gospodarskog područja (“EGP-a”). Društvo SAP može prenijeti vaše osobne podatke u države izvan EGP-a u okviru međunarodnog poslovanja društva SAP. Ako osobne podatke prenosimo iz države u EU-u ili EGP-u u državu izvan EGP-a i za koju Komisija EU-a nije izdala odluku o primjerenosti, društvo SAP upotrebljava standardne ugovorne klauzule EU-a kako bi ugovorom od uvoznika podataka zahtijevalo da osigura razinu zaštite podataka sukladnu onoj u EGP-u radi zaštite vaših osobnih podataka. Primjerak (redigirani primjerak iz kojeg su uklonjene komercijalne i nebitne informacije) tih standardnih ugovornih klauzula možete pribaviti slanjem zahtjeva na privacy[@]sap.com. Ovdje od Europske komisije možete dobiti više informacija o međunarodnoj zaštiti podataka.

   

  U slučaju kada društvo SAP podliježe određenim zahtjevima za zaštitu privatnosti koji vrijede u Sjedinjenim Državama, također se primjenjuje sljedeće:

  Privatnost djece u SAD-u. Društvo SAP ne prikuplja svjesno osobne podatke djece mlađe od 13 godina.  Ako ste roditelj ili skrbnik i vjerujete da je društvo SAP prikupljalo informacije o djetetu, molimo vas da nam se obratite na način opisan u izjavi o privatnosti.  Društvo SAP poduzet će mjere kako bi što prije izbrisalo te informacije.  Web-stranice i mrežne usluge društva SAP nisu namijenjene korisnicima mlađima od 16 godina, a društvo SAP u skladu sa zahtjevima objave zakona CCPA ne prodaje osobne podatke maloljetnika mlađih od 16 godina.

   

  U slučaju kada društvo SAP podliježe određenim zahtjevima za zaštitu privatnosti koji vrijede u Sjedinjenim Državama u saveznoj državi Kaliforniji, također se primjenjuje sljedeće:

   

  Imate pravo: 

   

  od društva SAP zatražiti pristup svojim Osobnim podacima koje društvo SAP prikuplja, upotrebljava ili otkriva,

   

  od društva SAP zatražiti brisanje svojih Osobnih podataka,

   

  odustati od upotrebe ili objave svojih osjetljivih osobnih podataka;

   

  na nediskriminirajuće postupanje radi ostvarenja svojih prava na zaštitu podataka, i

   

  u slučaju da zatražite pristup svojim Osobnim podacima, kako bi te informacije bile prenosive, ako je to moguće, u odmah upotrebljivom formatu koji vam omogućava nesmetan prijenos tih informacija drugom primatelju.

   

  U skladu sa zahtjevima objave iz Kalifornijskog zakona o zaštiti privatnosti potrošača (“CCPA”), društvo SAP ne prodaje niti dijeli vaše Osobne podatke. Tijekom naših poslovnih aktivnosti možemo dijeliti Osobne podatke s trećim stranama ili dopustiti trećim stranama prikupljanje podataka na različitim web mjestima društva SAP.

   

  Zahtjevi za pristup ispitanika: 

  Društvo SAP prima Zahtjeve za pristup ispitanika iz cijelog svijeta i radi na tome da se svim valjanim zahtjevima, za koje je društvo SAP voditelj obrade podataka, odgovori u odgovarajućem vremenskom okviru. U skladu s procesom verifikacije utvrđenim Kalifornijskim zakonom o zaštiti privatnosti potrošača (“CCPA”), društvo SAP zahtijevat će stroži proces verifikacije za zahtjeve za brisanje ili Osobne podatke koji se smatraju osjetljivima ili dragocjenima kako bi na najmanju moguću mjeru svelo štetu koja bi za vas mogla nastati neovlaštenim pristupom vašim Osobnim podacima ili njihovim neovlaštenim brisanjem. Ako društvo SAP od vas mora zatražiti dodatne informacije koje nisu informacije koje društvo SAP već održava, društvo SAP upotrijebit će ih samo za verifikaciju vašeg identiteta, kako biste mogli ostvariti svoja prava na zaštitu podataka, ili za potrebe sigurnosti i sprečavanja prijevara. 

   

  Pored obraćanja društvu SAP na adresu webmaster[@]sap.com, svoja prava možete ostvariti i kako slijedi:

  Zahtjev možete podnijeti besplatnim pozivom na brojeve navedene ovdje ili kliknite ovdje - Ograniči upotrebu mojih osjetljivih osobnih podataka. Isto tako možete imenovati ovlaštenog predstavnika za podnošenje zahtjeva za ostvarenje vaših prava na zaštitu podataka društvu SAP. Taj ovlašteni predstavnik mora biti registriran pri Državnom tajniku savezne države Kalifornije i dostaviti dokaz da ste ga ovlastili kao predstavnika koji djeluje u vaše ime.

   

  U slučaju kada društvo SAP podliježe zahtjevima brazilskog Općeg zakona o zaštiti podataka (“LGPD”), primjenjuje se sljedeće:

  Društvo SAP imenovalo je službenika za zaštitu podataka za Brazil. Pisani upiti, zahtjevi ili pritužbe za službenika za zaštitu podataka mogu se uputiti na sljedeću adresu:

   

  Paulo Nittolo Costa

  E-adresa: webmaster[@]sap.com

  Adresa: Avenida das Nações Unidas 14171 - Marble Tower – 7th Floor - São Paulo-SP, Brazil 04794-000

   

  U slučaju kada društvo SAP podliježe zahtjevima malezijskog Zakona za zaštitu osobnih podataka ("PDPA"), dostupna je verzija na malajskom jeziku ove izjave o privatnosti.

   

  U slučaju kada društvo SAP podliježe zahtjevima za zaštitu privatnosti koji vrijede u Filipinima, također se primjenjuje sljedeće:

  Pojedinci iz Filipina isto tako mogu ostvarivati svoja prava kako slijedi:

  Možete nazvati društvo SAP ili mu pisati na:

   

  webmaster[@]sap.com

  Telefon:    +632-8705-2500

  Adresa: SAP Philippines, Inc.

  Attn: Data Protection Officer

  27F Nac Tower, Taguig City 1632, Philippines

   

  Sljedeće odredbe primjenjuju se na stanovnike i građane Filipina:

   

  Možete tražiti naknadu koju su konačno dosudili Nacionalno povjerenstvo za privatnost ili sudovi ako ste pretrpjeli štetu zbog netočne, nepotpune, zastarjele, lažne, nezakonito pribavljene ili neovlaštene upotrebe osobnih podataka, uzimajući u obzir bilo kakvu povredu vaših prava i sloboda kao subjekta podataka.

   

  Ako ste predmet povrede privatnosti ili povrede osobnih podataka ili ste na drugi način osobno pogođeni kršenjem Zakona o privatnosti podataka, možete podnijeti žalbu Nacionalnom povjerenstvu za privatnost.

   

  Vaša prava prijenosa Vaši zakoniti nasljednici i nositelji prava mogu se pozvati na vaša prava u bilo kojem trenutku nakon vaše smrti ili ako niste sposobni ili niste u stanju ostvariti svoja prava.

   

  U slučaju kada društvo SAP podliježe zahtjevima singapurskog Zakona o zaštiti osobnih podataka (“PDPA”), primjenjuje se sljedeće:

  Društvo SAP imenovalo je službenika za zaštitu podataka za Singapur. Pisani upiti, zahtjevi ili pritužbe za službenika za zaštitu podataka mogu se uputiti na sljedeću adresu:

   

  Predmet: [Attn.] Tina Bhatia, DPO (Singapore)

  E-adresa: webmaster[@]sap.com

  Adresa: Mapletree Business City, 30 Pasir Panjang Rd, Singapore 117440

  Kontakt: +65 6664 6868

   

  U slučaju kada društvo SAP podliježe zahtjevima južnoafričkog Zakona o zaštiti osobnih podataka (“POPIA”) iz 2013., primjenjuje se sljedeće:

   

  “Osobni podaci” kako se koristi u ovoj izjavi o privatnosti znači osobne informacije kao što je taj pojam definiran prema zakonu POPIA.

   

  “Vi” i “Vaše” kako se koristi u ovoj izjavi o privatnosti znači fizička ili pravna osoba kao što je taj pojam definiran prema zakonu POPIA.

   

  Društva Systems Applications Products (Africa Region) Proprietary Limited i Systems Applications Products (South Africa) Proprietary Limited sa sjedištem na adresi 1 Woodmead Drive, Woodmead (SAP South Africa) podliježu južnoafričkom Zakonu o zaštiti osobnih podataka iz 2013. (Zakon br. 4 iz 2013.) i odgovornoj osobi prema zakonu POPIA.

   

  Ako kao fizička ili pravna osoba smatrate da je društvo SAP South Africa kao odgovorna strana vaše osobne podatke upotrijebila na način koji nije u skladu sa zakonom POPIA, obvezujete se najprije pokušati svoju zabrinutost riješiti s društvom SAP South Africa.

   

  webmaster[@]sap.com

  Telefon:    011 325 6000

  Adresa: 1 Woodmead Drive, Woodmead, Johannesburg South Africa 2148

  Ako niste zadovoljni tim procesom, imate pravo podnijeti pritužbu regulatornom tijelu za informacije s pomoću podataka za kontakt u nastavku:

  JD House, 27 Stiemens Street, Braamfontein, Johannesburg, 2001, P.O. Box 31533, Braamfontein, Johannesburg, 2017

  E-adresa: complaints.IR[@]justice.gov.za

  Upiti:  inforeg[@]justice.gov.za

   

  Možete zatražiti pojedinosti o osobnim informacijama koje mi imamo o vama prema Zakonu br. 2 o poticanju pristupa informacijama iz 2000. (“PAIA”). Za više informacije pogledajte priručnik SAP PAIA

   

  U slučaju kada društvo SAP podliježe zahtjevima za zaštitu privatnosti koji vrijede u Turskoj, također se primjenjuje sljedeće:

  Kad društvo SAP prikuplja osobne podatke tijekom središnjih operacija ovog web mjesta i drugih globalno upravljanih SAP poslovnih aktivnosti za rezidente i državljane Turske te na način koji podliježe zahtjevima Zakona o zaštiti osobnih podataka br. 6698 (“LPDP”) u Turskoj, vaš je voditelj obrade podataka: SAP Türkiye Yazilim Üretim ve Ticaret A.Ş, na adresi Emaar Square Ofis Kulesi, Libadiye Cd No:82-F D:Kat: 17-18, 34700 Ünalan/Üsküdar/İstanbul s brojem MERSİS: 744017604300017 i telefonskim brojem: +90 216 330 03 00.

   

   

   

  Odredbe koje se odnose na Kinu primjenjuju se na građane Narodne Republike Kine.

   

  Odredbe koje se odnose na Kolumbiju primjenjuju se na građane Republike Kolumbije.

  Povratak na vrh