Hoppa till Innehåll
Kontakta oss
Chatta nu Chatta offline
Få live-hjälp och chatta med en SAP-representant.
Kontakta oss
Skicka kommentarer, frågor eller feedback via e-post.
Möt ledningsgruppen för SAP Svenska AB
Möt ledningsgruppen för SAP Svenska AB

Lär känna vår ledningsgrupp.

Föregående

Anne Haaber-Bernth
Managing Director

Anne Haaber-Bernth leder SAP Svenska som landschef sedan mitten av augusti 2018, och är ansvarig för SAP:s samtliga kundorienterade aktiviteter i Sverige. Tidigare ledde Anne SAP:s nordiska tjänsteorganisation SAP Digital Business Services. Som landschef för Sverige ser Anne sitt uppdrag i att säkerställa att alla svenska företag som satsar på att digitalisera sina verksamheter med SAP både kan maximera sina bestående investeringar i affärssystem och samtidigt lyfta sin inre och yttre innovationsförmåga avsevärt. Med över 20 år i IT-branschen och flertalet ledningspositioner, bla inom IBM och PriceWaterhouseCoopers, är Anne särskilt intresserad av hur smarta lösningar och tjänster möjliggör att data-drivna insikter kan nyttjas tvärs över alla affärsområden och partnernätverk. - Det som begeistrar mig mest är när innovation, utöver att leda till effektivisering av bestående processer, också frigör idé- och därmed verksamhetspotential. Det vi på SAP kallar det intelligenta företaget förmår göra både och – kontinuerligt och på ett integrerat sätt.

Anne har en ingenjörsexamen från KTH och MBA-utbildning från Handelshögskolan Stockholm, samt har deltagit i affärsnätverket Ruter Dam.

Anders E Nilsson
Head of Digital Business Services, Sweden

Anders är ansvarig för SAP:s digitala affärstjänster i Sverige. SAP:s verksamhet Digital Business Services (DBS) stöttar kunderna under hela deras digitala resa – från strategisk rådgivning i ett tidigt skede till implementation och support när tekniksprånget är klart och alla lösningar är på plats.

Anders E. Nilsson kommer närmast från Capgemini där han varit Vice President och ansvarig för företagets nordiska SAP Center of Excellence. Han har närmare 20 års erfarenhet av affärssystem, SAP-lösningar och affärskonsulttjänster.  


 

Malin Knutsson
Marketing Manager 

Malin arbetar som marknadsansvarig för SAP Svenska vad gäller marknadsplanering mot den svenska marknaden. Malin har arbetat på SAP sedan 2001, med olika roller inom marknadsföring. Innan SAP har Malin haft olika marknadsföringsuppdrag som bemanningskonsult, bl a inom media, telekom och utbildningsbranschen. Malin är marknadsekonom och har studerat vid South Bank University i London och IHM Business School i Stockholm.

Nästa
Föregående

Tim Dwornicki
Chief Financial Officer

Tim började som CFO i april 2015 och ansvarar för SAP Svenskas ekonomistyrning, redovisning, kontraktshantering och regelefterlevnad. Som ekonomichef ser han därutöver som sin uppgift att vidareutveckla och stöda samtliga affärsområden på SAP Svenska samt fortlöpande förbättra och förnya de finansiella processerna – med hjälp av SAP’s senaste mjukvarulösning för ekonomi och finans, SAP Simple Finance. Tim har arbetat för SAP sen 2005 och har en bred yrkeserfarenhet som Head of Controlling, Commercial Director och som Executive Board Assistant för SAP’s globala CFO i olika länder, senast central- och Östereuropa. Han har en examen i affärsadministration samt en PhD i Management Accounting från Universitetet i Mannheim, Tyskland.

Anna Rhodin
Human Resources Business Partner (HRBP)
 
Anna  arbetar som HR chef sedan mars 2015 på SAP Svenska och ansvarar för att stödja samtliga affärsområden som strategisk HR partner och Change agent i enlighet med de övergripande affärsmålen.
Närmast före SAP var Anna HR chef på Pitney Bowes.  Anna har en lång och gedigen erfarenhet av Human Resources relaterat arbete inom flera olika branscher såsom, Fastighetsbranschen, Läkemedelsbranschen och IT-branschen mm.
Anna har studerat både vid Malmö Högskola och Stockholms universitet och har en Bachelor, of Science in Social care.

Elisabet Hemming
Executive Assistant

Elisabet supporterar SAP Svenskas Sverigechef, ledningsgrupp och försäljningsavdelning. Elisabet har varit anställd på SAP sedan 1989, de första åren i Australien. Före SAP arbetade Elisabet som lärare specialiserad i musik och matematik. Elisabet har en magisterexamen i pedagogik från Åbo Akademi i Finland.

Nästa
Föregående

Anders Heimer
Solutions Manager

Anders ansvarar för den svenska presalesgruppen på SAP. Parallellt är han även engagerad som lösningsrådgivare inom BI-området Innan SAP kommer Anders från BusinessObjects där han var presaleschef på Business Objects Norden. Anders har en lång erfarenhet av försäljning och ledarskap inom mjukvaru- och konsultverksamhet i bolag som Acando, IBM och Lotus.
Nästa
Tillbaka till början