Skip to Content
Möt ledningsgruppen för SAP Svenska AB
Möt ledningsgruppen för SAP Svenska AB

Lär känna vår ledningsgrupp.

Previous

Johan Made
Country Manager

Johan Made leder SAP Svenska som Country Manager sen januari 2018, då svenska ledningsgruppen utökades. Som landschef har Johan ansvaret för samtliga kunder och kundorienterade aktiviteter i Sverige. Han kommer från en position som nordisk molnchef, som han innehade sen hösten 2016, och där han framgångsrikt utvecklat och drivit SAP:s molnportfölj i hela Norden och Baltikum. Hans fokus som landschef ligger i att säkerställa att alla svenska företag som satsar på SAP i sin digitalisering får en sömlös kundupplevelse tvärs över samtliga branscher, affärsområden och teknologier. Som ledare vill Johan utveckla marknaden, SAP:s affärer och medarbetare i Sverige. Innan SAP var Johan Made vd för mjukvaruföretaget Barium AB, och har även haft flertalet ledningspositioner inom andra IT-företag, så som IBM, Oracle och Genpact.

Anders E Nilsson
Head of Digital Business Services, Sweden

 

Anders är ansvarig för SAP:s digitala affärstjänster i Sverige. SAP:s verksamhet Digital Business Services (DBS) stöttar kunderna under hela deras digitala resa – från strategisk rådgivning i ett tidigt skede till implementation och support när tekniksprånget är klart och alla lösningar är på plats.

Anders E. Nilsson kommer närmast från Capgemini där han varit Vice President och ansvarig för företagets nordiska SAP Center of Excellence. Han har närmare 20 års erfarenhet av affärssystem, SAP-lösningar och affärskonsulttjänster.  


 

Malin Knutsson
Marketing Manager 

Malin arbetar som marknadsansvarig för SAP Svenska vad gäller marknadsplanering mot den svenska marknaden. Malin har arbetat på SAP sedan 2001, med olika roller inom marknadsföring. Innan SAP har Malin haft olika marknadsföringsuppdrag som bemanningskonsult, bl a inom media, telekom och utbildningsbranschen. Malin är marknadsekonom och har studerat vid South Bank University i London och IHM Business School i Stockholm.

Next
Previous

Tim Dwornicki
Chief Financial Officer

Tim började som CFO i april 2015 och ansvarar för SAP Svenskas ekonomistyrning, redovisning, kontraktshantering och regelefterlevnad. Som ekonomichef ser han därutöver som sin uppgift att vidareutveckla och stöda samtliga affärsområden på SAP Svenska samt fortlöpande förbättra och förnya de finansiella processerna – med hjälp av SAP’s senaste mjukvarulösning för ekonomi och finans, SAP Simple Finance. Tim har arbetat för SAP sen 2005 och har en bred yrkeserfarenhet som Head of Controlling, Commercial Director och som Executive Board Assistant för SAP’s globala CFO i olika länder, senast central- och Östereuropa. Han har en examen i affärsadministration samt en PhD i Management Accounting från Universitetet i Mannheim, Tyskland.

Anna Rhodin
Human Resources Business Partner (HRBP)
 
Anna  arbetar som HR chef sedan mars 2015 på SAP Svenska och ansvarar för att stödja samtliga affärsområden som strategisk HR partner och Change agent i enlighet med de övergripande affärsmålen.
Närmast före SAP var Anna HR chef på Pitney Bowes.  Anna har en lång och gedigen erfarenhet av Human Resources relaterat arbete inom flera olika branscher såsom, Fastighetsbranschen, Läkemedelsbranschen och IT-branschen mm.
Anna har studerat både vid Malmö Högskola och Stockholms universitet och har en Bachelor, of Science in Social care.

Elisabet Hemming
Executive Assistant

Elisabet supporterar SAP Svenskas Sverigechef, ledningsgrupp och försäljningsavdelning. Elisabet har varit anställd på SAP sedan 1989, de första åren i Australien. Före SAP arbetade Elisabet som lärare specialiserad i musik och matematik. Elisabet har en magisterexamen i pedagogik från Åbo Akademi i Finland.

Next
Previous

Anders Heimer
Solutions Manager

Anders ansvarar för den svenska presalesgruppen på SAP. Parallellt är han även engagerad som lösningsrådgivare inom BI-området Innan SAP kommer Anders från BusinessObjects där han var presaleschef på Business Objects Norden. Anders har en lång erfarenhet av försäljning och ledarskap inom mjukvaru- och konsultverksamhet i bolag som Acando, IBM och Lotus.
Next
Back to top