Hoppa till Innehåll

Möt ledningsgruppen för SAP Svenska AB

Lär känna vår ledningsgrupp.

Per Alm
Managing Director

Per Alm utnämndes till landschef för SAP Svenska i mitten av mars 2019. Han är en erfaren ledare inom IT-branschen och har 16 års erfarenhet från samtliga affärsområden inom SAP. Per ser som sitt uppdrag att hjälpa svenska företag utvecklas till digitalt intelligenta organisationer. Fokus för hans intresse: hur små till stora företag kan utveckla sina företagssystem till att nyttja data på ett smart sätt. Därmed kan företagen ge sina kunder en långt bättre upplevelse, effektivt basera beslut på fakta från hela organisationen och utveckla sin hållbarhet.

SAP vässar ständigt sina affärstjänster och lösningar för att ge ännu mer värde på ett snabbare sätt. Vi är den enda affärssystemleverantören som täcker alla värdekedjor i sin helhet – från första kundupplevelse till leverans. Vi använder oss idag av alla nya tekniker, som artificiell intelligens, maskininlärning, blockkedjor, sakernas internet och avancerad analys. Ledare som önskar digitalisera sina företag till att genomgående använda data på ett smartare sätt, behöver en strategisk partner som täcker in alla affärsområden och som vet hur man effektivt bedriver sin kärnverksamhet och samtidigt utvecklar nya affärsområden och strategiska samarbeten. Det är precis vad SAP gör för företag och organisationer idag.

Per har en examen i IT från Göteborgs Universitet.

Johan Forssander
Head of Digital Business Services

Johan Forssander utsågs till chef för SAP Svenskas affärsområde Digitala Affärstjänster (Digital Business Services) i augusti 2019. Därmed är Johan ansvarig för de växande och innovativa tjänster som SAP tillhandahåller till svenska företag för att bäst genomföra och påskynda deras digitala transformation, där nytt affärsvärde skapas med hjälp av data. Med mer än 20 års erfarenhet inom teknikindustrin är Johan en beprövad ledare vars expertis att leda strategiska transformeringsprojekt för större företag inom flera branscher är välkänd. Han ser som sitt speciella uppdrag hos SAP att få varje kund att se de nya affärsmöjligheterna med SAP’s nya kärnsystem SAP S/4HANA och att förenkla företagens ambitioner att bli agila och kunddrivna.

Malin Knutsson
Marketing Manager

Malin arbetar som marknadsansvarig för SAP Svenska vad gäller marknadsplanering mot den svenska marknaden. Malin har arbetat på SAP sedan 2001, med olika roller inom marknadsföring. Innan SAP har Malin haft olika marknadsföringsuppdrag som bemanningskonsult, bl a inom media, telekom och utbildningsbranschen. Malin är marknadsekonom och har studerat vid South Bank University i London och IHM Business School i Stockholm.

Peter Berg
Chief Financial Officer

Peter tillträdde som ekonomichef i mars 2019 och ansvarar för SAP Svenska’s ekonomistyrning, redovisning, kontraktshantering och regelefterlevnad. Som CFO ser han också sin uppgift i att vidareutveckla och stödja alla affärsområden på SAP Svenska och ständigt förbättra och förnya de finansiella processerna - med hjälp av SAP:s egna mjukvarulösningar för ekonomi som SAP S/4 HANA Finance, SAP Digital Board Room och SAP Analytics Cloud. Peter arbetade för SAP Ariba före SAP:s förvärv 2012 och har en bred yrkeserfarenhet inom ekonomistyrning, redovisning och revision, och controlling Han har en kandidatexamen i finansiell redovisning och en MBA från University of Pittsburgh, USA.

Juliana Saouma
Executive Assistant

Juliana tillträdde som Executive Assistant till SAP Svenskas landschef, ledningsgrupp och försäljningsavdelning i September 2019. Hon koordinerar projekt och ledningsgruppens beslutsfattande samt styr upp den dagliga operativa verksamheten och internkommunikationen. Juliana har bred erfarenhet som chefsassistent inom ekonomifunktionen och som office manager, bla från Telia och ghd. Hon har en Master of Business Administration från Syddansk Universitetet SDU och Baylor University, USA samt en Master i marknadsföring från Internationella Handelshögskolan i Jönköping.

Anna Rhodin
HR Manager

Anna  arbetar som HR chef sedan mars 2015 på SAP Svenska och ansvarar för att stödja samtliga affärsområden som strategisk HR partner och Change agent i enlighet med de övergripande affärsmålen. Närmast före SAP var Anna HR chef på Pitney Bowes. Anna har en lång och gedigen erfarenhet av Human Resources relaterat arbete inom flera olika branscher såsom, Fastighetsbranschen, Läkemedelsbranschen och IT-branschen m.m. Anna har studerat både vid Malmö Högskola och Stockholms universitet och har en Bachelor, of Science in Social care.

Johan Dohlvik
Head of Customer Solution Advisory

Johan leder sedan juni 2019 den svenska och sedan 2021 även den nordiska presalesgruppen på SAP. Han har en lång och bred erfarenhet av affärssystem, försäljning och ledarskap. Med en bakgrund inom Supply Chain har han sedan 2004 arbetat med SAP’s lösningar framförallt inom Detaljhandel och Konsumentprodukter både i Norden och i Europa. Presalesgruppens uppdrag är att hjälpa företag att driva transformation, innovation och att effektivisera sin verksamhet med hjälp av SAP’s mjukvara. Det innebär att ständigt ligga i teknologins framkant för att kunna ge råd om hur nya lösningar och ny teknik kan skapa mer affärsvärde. Johan har en civilingenjörsexamen i Industriell Ekonomi från Chalmers Tekniska Högskola.

Mats Eriksson
Head of Premium Engagement Sweden

Mats arbetar som Chef för Premium Engagement inom CS sedan Januari 2019. I rollen ingår leveransansvar för MaxAttention och ActiveAttention hos de 16 största SAP kunderna i Sverige samt är PE Teamet på 11 personer. PE hjälper SAP’s kunder att maximera nyttan med sin SAP investering genom hela livscykeln, säkerställa teknisk stabilitet, möjliggöra den digitala transformationen och tillhandahålla best practice inom drift, arkitektur och utveckling samt mycket mer. Mats har mer än 30 års erfarenhet av SAP både som kund och anställd på SAP. Under de åren har Mats haft ledande roller inom utveckling och styrning av Arkitektur, Application Management och IT Operations på bla. Ericsson, Sedan 2007 har Mats arbetat på SAP först som BTS konsult och sedan som Engagement Architect  inom PE.

Christian Coster
Sales Director

Christian Coster leder all försäljningsaktivitet för SAP´s nyckelkunder. Christian har arbetat på SAP sedan 2010 som Global Account Executive inom tillverkning och IM&C, och har ansvarat för kunder såsom AB Volvo och AB SKF. Rollen som försäljningschef tillträdde han i början av 2019. Christian har en säljbakgrund med mer än 20 års erfarenhet från olika försäljning och ledarskapsroller inom IT-branschen och har tidigare arbetat på både IBM och Oracle. Han har passion för affärer och hållbara kundrelationer med fokus på hur man kan stödja kunder i att uppnå sina mål.Christian har en civilekonom examen från Karlstad Universitet.

Tillbaka till början