Hoppa till Innehåll
Kontakta oss
Chatta nu Chatta offline
Få live-hjälp och chatta med en SAP-representant.
Kontakta oss
Skicka kommentarer, frågor eller feedback via e-post.
Möt ledningsgruppen för SAP Svenska AB
Möt ledningsgruppen för SAP Svenska AB

Lär känna vår ledningsgrupp.

Föregående
per.alm

Per Alm
Managing Director

Per Alm utnämndes till landschef för SAP Svenska i mitten av mars 2019. Han är en erfaren ledare inom IT-branschen och har 16 års erfarenhet från samtliga affärsområden inom SAP. Per ser som sitt uppdrag att hjälpa svenska företag utvecklas till digitalt intelligenta organisationer. Fokus för hans intresse: hur små till stora företag kan utveckla sina företagssystem till att nyttja data på ett smart sätt. Därmed kan företagen ge sina kunder en långt bättre upplevelse, effektivt basera beslut på fakta från hela organisationen och utveckla sin hållbarhet. "SAP vässar ständigt sina affärstjänster och lösningar för att ge ännu mer värde på ett snabbare sätt. Vi är den enda affärssystemleverantören som täcker alla värdekedjor i sin helhet – från första kundupplevelse till leverans. Vi använder oss idag av alla nya tekniker, som artificiell intelligens, maskininlärning, blockkedjor, sakernas internet och avancerad analys. Ledare som önskar digitalisera sina företag till att genomgående använda data på ett smartare sätt, behöver en strategisk partner som täcker in alla affärsområden och som vet hur man effektivt bedriver sin kärnverksamhet och samtidigt utvecklar nya affärsområden och strategiska samarbeten. Det är precis vad SAP gör för företag och organisationer idag". Per har en examen i IT från Göteborgs Universitet.

Carina Nordqvist, tf.
Head of Digital Business Services, Sweden

Carina ansvarar för SAP:s växande portfölj av digitala affärstjänster i Sverige. SAP:s Digital Business Services (DBS) stöttar kunderna under hela deras digitaliseringsresa – från strategisk rådgivning i ett tidigt skede till implementering, support och uppdatering av samtliga SAP:s lösningar. Idag, då innovationsprojekt snabbt ska kunna skapa värde för företag, använder sig SAP DBS av smarta praktiker och egenutvecklade metoder – sk best practices. Med hjälp av dessa kortas projekt- och implementeringstiden ner till veckor. Carina har över 25 års kunskap och projekterfarenhet i SAP’s lösningar, med allt från kärnaffärssystem till dataplattformar och molnlösningar. Hon är extremt kundfokuserad och har de gångna åren haft huvudansvaret för många av SAP’s svenska SAP-implementeringar.

Malin Knutsson
Marketing Manager 

Malin arbetar som marknadsansvarig för SAP Svenska vad gäller marknadsplanering mot den svenska marknaden. Malin har arbetat på SAP sedan 2001, med olika roller inom marknadsföring. Innan SAP har Malin haft olika marknadsföringsuppdrag som bemanningskonsult, bl a inom media, telekom och utbildningsbranschen. Malin är marknadsekonom och har studerat vid South Bank University i London och IHM Business School i Stockholm.

Nästa
Föregående
Peter Berg

Peter Berg
Chief Financial Officer

Peter tillträdde som ekonomichef i mars 2019 och ansvarar för SAP Svenska’s ekonomistyrning, redovisning, kontraktshantering och regelefterlevnad. Som CFO ser han också sin uppgift i att vidareutveckla och stödja alla affärsområden på SAP Svenska och ständigt förbättra och förnya de finansiella processerna - med hjälp av SAP:s egna mjukvarulösningar för ekonomi som SAP S/4 HANA Finance, SAP Digital Board Room och SAP Analytics Cloud. Peter arbetade för SAP Ariba före SAP:s förvärv 2012 och har en bred yrkeserfarenhet inom ekonomistyrning, redovisning och revision, och controlling Han har en kandidatexamen i finansiell redovisning och en MBA från University of Pittsburgh, USA.

Anna Rhodin
Human Resources Business Partner (HRBP)
 
Anna  arbetar som HR chef sedan mars 2015 på SAP Svenska och ansvarar för att stödja samtliga affärsområden som strategisk HR partner och Change agent i enlighet med de övergripande affärsmålen.
Närmast före SAP var Anna HR chef på Pitney Bowes.  Anna har en lång och gedigen erfarenhet av Human Resources relaterat arbete inom flera olika branscher såsom, Fastighetsbranschen, Läkemedelsbranschen och IT-branschen mm.
Anna har studerat både vid Malmö Högskola och Stockholms universitet och har en Bachelor, of Science in Social care.

Elisabet Hemming
Executive Assistant

Elisabet supporterar SAP Svenskas Sverigechef, ledningsgrupp och försäljningsavdelning. Elisabet har varit anställd på SAP sedan 1989, de första åren i Australien. Före SAP arbetade Elisabet som lärare specialiserad i musik och matematik. Elisabet har en magisterexamen i pedagogik från Åbo Akademi i Finland.

Nästa
Föregående

Anders Heimer
Solutions Manager

Anders ansvarar för den svenska presalesgruppen på SAP. Parallellt är han även engagerad som lösningsrådgivare inom BI-området Innan SAP kommer Anders från BusinessObjects där han var presaleschef på Business Objects Norden. Anders har en lång erfarenhet av försäljning och ledarskap inom mjukvaru- och konsultverksamhet i bolag som Acando, IBM och Lotus.
Nästa
Tillbaka till början