Пропускане и към съдържанието
Изображение на жена на лаптоп, която проучва преживяването на служителите с решенията за HCM на SAP SuccessFactors
SuccessFactors
SuccessFactors

Управление на човешкия капитал (HXM)

Поставете вашите служители в основата на вашата стратегия за човешки ресурси, като разберете от какво се нуждаят, как работят и какво ги мотивира.

HXM: Еволюцията на HCM софтуера

Подобрете работния свят с новото поколение софтуер за управление на човешкия капитал (HXM). SAP SuccessFactors Human Experience Management (HXM) Suite предоставя индивидуализирани преживявания и стратегически решения, които дават възможност на вашите служители да достигнат своя потенциал.

Управление на преживяването на служителите

Преосмислете преживяването на служителите, като разберете по-добре нуждите и желанията им и им дадете възможност да изразят мнението си, за да се чувстват свързани и подкрепени.

Основни дейности ЧР и ТРЗ

Подкрепете служителите си навсякъде, където работят с глобални решения за основни дейности по ЧР, ТРЗ в облака, проследяване на време, администриране на придобивки и предоставяне на услуги по ЧР.

Управление на таланти

Изградете нужните умения и гъвкавост за бъдещето с решенията за подбор на персонал, въвеждане на нови служители, производителност, възнаграждения, обучение, приемственост и развитие. 

Анализи за ЧР и планиране на работната сила

Получавайте информация, базирана на данни, за работната сила, проучвайте тенденциите с анализи за служителите и използвайте мощни функционалности за анализ, за да подобрите стратегическото планиране на работната сила.

Какво казват анализаторите за SAP?

SAP е обявен за лидер в IDC MarketScape: Оценка на световните доставчици на интегрирано управление на таланти за 2021 г.

Вижте защо IDC позиционира SAP като лидер в последната оценка на доставчици на интегрирани решения за обучение и управление на таланти. Методологията на проучване на IDC MarketScape използва строга методика за оценяване, базирана на качествени и количествени критерии.

SAP е обявен за диференциатор от Constellation Research

Изтеглете доклада „Как SAP SuccessFactors превръща платформата в диференциатор за успеха на хората“ днес, за да откриете ползите от подобряването на преживяванията на служителите и разберете как SAP Business Technology Platform и решенията на SAP SuccessFactors могат да помогнат за това.

Често задавани въпроси

Търсете в списъка по-долу, за да намерите отговори на често задаваните въпроси за решенията за HXM от SAP.

Решенията SAP SuccessFactors са облачни приложения за HXM, които поддържат основни дейности за ЧР и ТРЗ, управление на таланти, анализи за ЧР и планиране на работната сила, както и управление на преживяването на служителите. Пакетът, който сега се нарича SAP SuccessFactors HXM Suite, предоставя индивидуализирани преживявания, които помагат на служителите да са доволни, продуктивни и ангажирани. На пазара от 2001 г. и част от семейството на SAP от 2012 г., решенията SAP SuccessFactors се използват от над 200 милиона потребители в повече от 200 държави и територии по света.

SAP HR беше ключов модул в SAP ERP приложението, който предоставя всеобхватна поддръжка за HXM. Сега SAP HR е вече SAP SuccessFactors HXM Suite – облачен пакет от решения за ЧР, с които на служителите е отредено най-важното място. Тези решения включват мощна информационна система за ЧР, както и инструменти за управление на преживяванията на служителите, адаптация на нови служители, обучение, управление на производителността, приемственост и развитие, анализи за ЧР и много други.   

SAP SuccessFactors HXM Suite включва облачни решения за HXM в четири ключови области:

  1. Управление на преживяванията на служителите – което включва широк диапазон от анкетиране на служителите, анализ на обратната връзка и направлявано действие
  2. Основни дейности за ЧР и ТРЗ – което включва мощна информационна система за ЧР, софтуер за ТРЗ, ЧР на самообслужване, управление на присъствието и работното време и др.
  3. Управление на таланти – което включва решения за подбор на персонал, адаптация на нови служители, обучение, управление на производителността, възнаграждения и др.
  4. Анализи за ЧР и планиране на работната сила – което включва анализи на човешките ресурси на базата на ИИ, моделиране на сценарии, условен анализ (what-if) и стратегическо планиране на работната сила

HXM – управление на преживяването на служителите – е новото поколение софтуер за управление на човешкия капитал (HCM). HXM надгражда най-доброто от HCM, за да помогне на организациите да имат по-добри бизнес резултати, като поставят служителите си в центъра на всичките си дейности. SAP SuccessFactors HXM Suite е проектиран изцяло около преживяванията на служителите – как работят, от какво имат нужда и какво ги мотивира.

Има разнообразни варианти за обучение и сертификация за решенията SAP SuccessFactors, които партньорите и клиентите на SAP могат да разгледат. SAP Learning Hub предоставя курсове за клиенти и консултанти във формати за електронно обучение и дигитален наръчник – включително класни стаи, сесии в реално време и работилници за практическо обучение. Курсовете в SAP Learning Hub варират от ТРЗ, възнаграждения и производителност до анализи и отчитане на ЧР, както и много други. А за консултантите по приложенията и внедряването, академичните курсове за обучение за решенията SAP SuccessFactors преподават нужните умения за конфигуриране и внедряване на системи. Същевременно се предлага и предварително обучение за свързания сертификационен изпит.

Обратно най-горе