Пропускане и към съдържанието
Изображение на жена на лаптоп, която проучва преживяването на служителите с решенията за HCM на SAP SuccessFactors
SuccessFactors
SuccessFactors

Управление на човешкия капитал (HCM)

Поставете вашите служители в основата на вашата стратегия за човешки ресурси, като разберете от какво се нуждаят, как работят и какво ги мотивира.

HXM: Еволюцията на HCM софтуера

Подобрете работния свят с новото поколение софтуер за управление на човешкия капитал (HCM). SAP SuccessFactors Human Experience Management (HXM) Suite предоставя индивидуализирани преживявания и стратегически решения – с мобилно самообслужване, достъпно по всяко време, които дават възможност на вашите служители да достигнат своя потенциал.

Управление на преживяването на служителите

Преосмислете преживяването на служителите, като разберете по-добре нуждите и желанията им и им дадете възможност да изразят мнението си, за да се чувстват свързани и подкрепени.

Основни дейности ЧР и ТРЗ

Подкрепете служителите си навсякъде, където работят с глобални решения за основни дейности по ЧР, ТРЗ в облака, проследяване на време, администриране на придобивки и предоставяне на услуги по ЧР.

Управление на таланти

Изградете нужните умения и гъвкавост за бъдещето с решенията за подбор на персонал, въвеждане на нови служители, производителност, възнаграждения, обучение, приемственост и развитие. 

Анализи за ЧР и планиране на работната сила

Получавайте информация, базирана на данни, за работната сила, проучвайте тенденциите с анализи за служителите и използвайте мощни функционалности за анализ, за да подобрите стратегическото планиране на работната сила.

Управление на производителността на продажбите

Ускорете бизнес резултатите с гъвкави решения, които свеждат до минимум скъпоструващите грешки при плащане чрез автоматизация и изградете доверие и мотивация на продавачите чрез прозрачност.

Награди и признание за нашите HCM решения

Какво казват анализаторите и изследователите за SAP?

SAP SuccessFactors е обявен за лидер в IDC MarketScape: Оценка на световните доставчици на съвременни пакети за придобиване на таланти за 2022 г.

Вижте защо IDC MarketScape позиционира SAP SuccessFactors като лидер, на база на оценка на различни категории критерии, включително потребителско преживяване, основна система за проследяване на кандидати (ATS), управление на взаимоотношенията с кандидатите, маркетинг на набирането на персонал, анализи, вътрешна мобилност и онбординг.

Добри практики за върхови постижения в HCM от The Josh Bersin Company

Разгледайте изследователския доклад на The Josh Bersin Company, който проучва предизвикателствата и възможностите, свързани с HCM софтуера. Докладът е преглед на решенията на SAP SuccessFactors и включва с шест ключови урока от трансформациите на SAP SuccessFactors, получени от разговори с различни организации.

SAP е обявен за диференциатор от Constellation Research

Изтеглете доклада „Как SAP SuccessFactors превръща платформата в диференциатор за успеха на хората“ днес, за да откриете ползите от подобряването на преживяванията на служителите и разберете как SAP Business Technology Platform и решенията на SAP SuccessFactors могат да помогнат за това.

placeholder

Водещи прогнози за ЧР за 2023 г.

Запознайте се с трите ключови приоритета, върху които се фокусират лидерите в ЧР през 2023 г. 

Често задавани въпроси

Търсете в списъка по-долу, за да намерите отговори на често задаваните въпроси за решенията за HXM от SAP.

Решенията SAP SuccessFactors са облачни приложения за HCM, които поддържат основни дейности за ЧР и ТРЗ, управление на таланти, анализи за ЧР и планиране на работната сила, както и управление на преживяването на служителите. Пакетът, който сега се нарича SAP SuccessFactors HXM Suite, предоставя индивидуализирани преживявания, които помагат на служителите да са доволни, продуктивни и ангажирани. На пазара от 2001 г. и част от семейството на SAP от 2012 г., решенията SAP SuccessFactors се използват от над 242+ милиона потребители в повече от 200 държави и територии по света.

SAP HR беше ключов модул в SAP ERP приложението, който предоставя всеобхватна поддръжка за HCM. Сега SAP HR е вече SAP SuccessFactors HXM Suite – облачен пакет от решения за ЧР, с които на служителите е отредено най-важното място. Тези решения включват мощна информационна система за ЧР, както и инструменти за управление на преживяванията на служителите, адаптация на нови служители, обучение, управление на производителността, приемственост и развитие, анализи за ЧР и много други.   

SAP SuccessFactors HXM Suite включва облачни решения за HCM в четири ключови области:

  1. Управление на преживяванията на служителите – което включва широк диапазон от анкетиране на служителите, анализ на обратната връзка и направлявано действие
  2. Основни дейности за ЧР и ТРЗ – което включва мощна информационна система за ЧР, софтуер за ТРЗ, ЧР на самообслужване, управление на присъствието и работното време и др.
  3. Управление на таланти – което включва решения за подбор на персонал, адаптация на нови служители, обучение, управление на производителността, възнаграждения и др.
  4. Анализи за ЧР и планиране на работната сила – което включва анализи на човешките ресурси на базата на ИИ, моделиране на сценарии, условен анализ (what-if) и стратегическо планиране на работната сила

HXM – управление на преживяването на служителите – е новото поколение софтуер за управление на човешкия капитал (HCM). HXM надгражда най-доброто от HCM, за да помогне на организациите да имат по-добри бизнес резултати, като поставят служителите си в центъра на всичките си дейности. SAP SuccessFactors HXM Suite е проектиран изцяло около преживяванията на служителите – как работят, от какво имат нужда и какво ги мотивира.

Има разнообразни варианти за обучение и сертификация за решенията SAP SuccessFactors, които партньорите и клиентите на SAP могат да разгледат. SAP Learning Hub предоставя курсове за клиенти и консултанти във формати за електронно обучение и дигитален наръчник – включително класни стаи, сесии в реално време и работилници за практическо обучение. Курсовете в SAP Learning Hub варират от ТРЗ, възнаграждения и производителност до анализи и отчитане на ЧР, както и много други. А за консултантите по приложенията и внедряването, академичните курсове за обучение за решенията SAP SuccessFactors преподават нужните умения за конфигуриране и внедряване на системи. Същевременно се предлага и предварително обучение за свързания сертификационен изпит.

Съберете цял свят от преживявания в дланта на ръката си с мобилното приложение SAP SuccessFactors. С абонамент за всяко решение на SAP, вашите служители дават възможност на себе си и едни на други  с интуитивно самообслужване и сътрудничество по всяко време и навсякъде. 

Изтеглете приложението за iOS

Изтеглете приложението за Android

Обратно най-горе