Skip to Content

Усъвършенстване на преживяванията

SAP придобива Qualtrics, като посочва управлението на преживяванията за ключово в развитието на бизнеса
Back to top