Skip to Content
Декларация за защита на личните данни на SAP
Декларация за защита на личните данни на SAP

Защитата на личните данни на физическите лица в интернет има решаващо значение за бъдещето на интернет-базираните бизнес дейности и за развитието на истинска интернет икономика. Създадохме настоящата Декларация за защита на личните данни, за да изразим своята ангажираност за гарантиране правото на лична неприкосновеност на всеки човек. Тази Декларация за защита на личните данни описва нашите практики при обработването на информация, която може да бъде използвана за пряко или непряко идентифициране на дадено физическо лице. (“Лични данни”).

Настоящата Декларация за защита на личните данни важи за www.sap.com, както и за други уебсайтове, които съдържат препратка към нея. За www.sap.com администраторът на данни е SAP America Inc., 3999 West Chester Pike, Newtown Square, PA 19073, USA. Администраторът на данни за други уебсайтове, които съдържат препратка към Декларацията за защита на личните данни или я използват по друг начин, е юридическото лице от SAP групата, посочено в съответната правна бележка или, ако по силата на местното право не се изисква правна бележка, бележката за авторско право на съответния уебсайт. Конкретно, това е SAP SE, Dietmar-Hopp-Allee 16, 69190 Walldorf, Germany по отношение на корпоративния уебсайт на SAP групата (www.sap.com/corporate-de/about.html и www.sap.com/corporate-en/about.html), специфични за продукт уебсайтове, SCN и SAP Store. SAP America Inc., SAP SE и всяко релевантно юридическо лице от SAP групата по-нататък се назовават поотделно “SAP

Възможно е някои компании, предложения, програми и/или уебсайтове на SAP групата да имат собствени, по всяка вероятност различни, декларации за защита на личните данни. Затова ви съветваме да четете декларациите за защита на личните данни за всички отделни уебсайтове, предложения или програми на SAP, които посещавате или разглеждате.

I. Глобални принципи за защита на личните данни

Нашите практики, изложени тук, отразяват установените глобални принципи и стандарти за обработване на Лични данни. Тези принципи включват известие за използване на данни, избор при използването на данни, достъп до данни, цялост на данните, сигурност, предоставяне на данни на трети страни и контрол върху изпълнението на предходните принципи. Ние спазваме законите за защита на личните данни в държавите, в които развиваме своята дейност.

 

II. Съгласие

С използването на този уебсайт вие се съгласявате вашата лична информация да бъде събирана и използвана по описания тук начин. Ако не сте съгласен/съгласна с посочените тук условия, моля, не използвайте този уебсайт.

В случай че решим да извършим промени в настоящата Декларация за защита на личните данни, те ще бъдат публикувани на този уебсайт, за да бъдете винаги информирани какви Лични данни събираме и как ги използваме. Затова ви препоръчваме периодично да преглеждате настоящата Декларация за защита на личните данни за актуализации.

В случаите, когато това се изисква съгласно приложимите закони, ще поискаме и вашето изрично съгласие за обработване на определени Лични данни, събрани от този уебсайт или доброволно предоставени от вас. Моля, обърнете внимание, че всяко съгласие от ваша страна е изцяло доброволно. В случай че не дадете нужното съгласие за обработването на вашите Лични данни или (съгласно Подраздел 10 (Съхранение на данни) по-долу) по-късно уведомите SAP, че вече не желаете SAP да обработва вашите Лични данни, последващото използване на определени оферти или услуги на SAP може да не бъде възможно или да има ограничен обхват.

III. Събиране и обработване на вашите Лични данни

За да ви осигури по-добро обслужване и за да разбере вашите потребности и интереси, SAP събира, експортира и използва вашите Лични данни със съответното известие (както е посочено тук) и - ако се изисква по закон - съгласие, както и със съответните регистрации и предоставяне на изискваната информация на органите за защита на данните, когато е необходимо.

Когато посещавате нашия уебсайт, може да запишем вашия IP адрес и да използваме “бисквитки” и други интернет технологии (наричани по-долу “Автоматизирани инструменти” и “Вградени уеб връзки”) с цел събиране на обща информация относно нашите посетители и техните интереси. В зависимост от използваните Автоматизирани инструменти събраните данни включват (в допълнение към вашия IP адрес) облачната идентичност, която ви даваме, когато се регистрирате в SAP; вида на използвания от вас браузър; уебсайтовете на SAP, които сте посетили; обектите, на които сте кликнали на даден уебсайт на SAP; времето, което сте прекарали в определен уебсайт; сайта, който ви е препратил към уебсайта на SAP и чуждестранния уебсайт, до който извършвате достъп от уебсайта на SAP. Използваните технологии и събираната информация са описани подробно в Подраздел 5 (Автоматизирани инструменти) по-долу. След като дадете съгласието си (когато това се изисква по закон), SAP може да добавя събираната чрез Автоматизираните инструменти информация към потребителски профили, които съхранява за вас. Тази допълнителна информация включва вашия ИД на потребител, предпочитания за уебсайтове и заинтересованост от продуктите на SAP.

Освен това можем да събираме и обработваме всякакви Лични данни, които ни предоставяте доброволно, напр. когато се регистрирате за събития или предложения на SAP, когато се абонирате за информационни бюлетини, участвате в онлайн проучвания, дискусионни групи, форуми или чат услуги на SAP или когато извършвате покупки или по друг начин предоставяте на SAP информация за връзка с вас. В случай че предоставите на SAP вашите идентификационни данни за социални медии, SAP може да извлича обществено достъпна информация за вас.

Тези Лични данни ще обхващат в конкретния случай (поднабор от): вашето име и фамилия, вашия пощенски и имейл адрес (както е описано по-подробно в Подраздел 2. (Имейл адреси) по-долу), вашия телефонен номер, данни за влизане в социални мрежи, финансова и банкова информация, релевантна за обработката на вашата поръчка (както е описано по-подробно в Подраздел 3. (Пазаруване и регистрация за събития) по-долу) и определена информация относно компанията, за която работите (т.е. името и пощенския адрес на фирмата, вашата длъжност и трудов стаж), както и информация за това какво е вашето отношение със SAP (т.е. коя версия на условията за използване на SAP сте избрали или избора във връзка с получаването на рекламни материали от SAP).

Table of Contents

1. Използване и цел на събраните Лични данни

Информацията, която SAP събира, за да разбере вашите потребности и интереси, спомага за изграждането на индивидуални и по-ефективни взаимоотношения с вас. Ние ще използваме тази информация само по начина, описан в настоящата Декларация за защита на личните данни и/или по начина, посочен при събирането ѝ. Начинът на използване на вашите Лични данни няма да бъде променян впоследствие без ваше съгласие, в съответствие с изискванията на приложимото законодателство. Ще използваме вашите Лични данни единствено за следните цели:

 • Обработка на вашите поръчки и предоставяне на поръчаните от вас продукти, услуги и информация;
 • Предоставяне на актуална информация за най-новите продукти, актуализации и ъпгрейд на софтуер, програмни допълнения за сигурност, системни разширения, специални предложения и друга информация за софтуера и услугите на SAP. Възможно е предоставяната информация понякога да включва информация от други технологични компании или бизнес партньори относно продукти и услуги, които могат да добавят стойност към вашите SAP продукти. Тази информация може да бъде предоставяна не само от SAP, но и от всяка друга компания от SAP групата, включително, за избягване на съмнение, Ariba, SuccessFactors, Hybris, Sybase, Business Objects, Fieldglass, Concur, Multiposting и SeeWhy. Във връзка с това вие изрично приемате, че SAP може да споделя вашите данни за контакт с тези други компании от SAP групата. Също така приемате, че всяка информация, необходима за проследяване на вашия избор във връзка с получаването на рекламни материали (т.е. в зависимост от държавата, където съответната компания от SAP групата извършва своята дейност, дали сте дали изрично съгласие за получаване и/или сте отказали да получавате рекламни материали) може да бъде съхранявана от всяка една от горепосочените компании, както и да бъде обект на обмен между тях;
 • Адаптиране на информацията за нашите продукти и услуги в съответствие с вашите индивидуални интереси. Например когато посещавате нашия уебсайт, имаме възможността да ви предоставим специфична информация за продукти и услуги, които могат да представляват интерес за вас;
 • Предоставяне на възможност за създаване на профил на единичен потребител чрез услугата SAP Cloud ID, който един човек може да използва в рамките на цялата група от компании на SAP (включително всички компании на SAP, както и всички компании на Ariba, SuccessFactors, Hybris, Sybase, Business Objects, Fieldglass, Concur, Multiposting и SeeWhy) за достъп до уеб оферти и услуги. Затова вие приемате, че тези Лични данни, необходими за създаване на вашия потребителски профил, могат да бъдат споделяни в цялата група от компании на SAP и използвани от всички компании за тази цел. Тази услуга също така ви позволява да споделяте информация за себе си (включително Лични данни) с други регистрирани потребители на същата услуга. Можете да използвате функционалността на релевантната услуга, за да определите коя информация желаете да споделите;
 • Извън границите на профила за услугата SAP Cloud ID, описан в подточката по-горе, за предоставяне на възможност за създаване на други потребителски профили и за достъп до други специфични за услуги лични профили (напр. във връзка със собствените партньорски програми, форуми и общности на SAP). Тъй като тези профили ви дават достъп до услуги на различни членове на SAP групата (включително всички компании на SAP, както и всички компании на Ariba, SuccessFactors, Hybris, Sybase, Business Objects, Fieldglass, Concur, Multiposting и SeeWhy), вие приемате, че Личните данни, необходими за създаването на вашия потребителски профил, могат да бъдат споделяни в цялата група от компании на SAP и използвани от всички компании за тази цел. Тази услуга също така ви позволява да споделяте информация за себе си (включително Лични данни) с други регистрирани потребители на същата услуга. Можете да използвате функционалността на релевантната услуга, за да определите коя информация желаете да споделите;
 • Предоставяне на персонализиране и преглед на защитено съдържание.
 • Провеждане на онлайн сесии “Клик за чат” и “Клик за обаждане”;
 • Обезпечаване и контрол на качеството на информацията и вашата удовлетвореност по време на чат-сесии със SAP посредством обучение на нашите служители за ефективна комуникация с вас;
 • Връзка с вас за предоставяне на информация относно експедиране и фактуриране, както и осигуряване на възможност за обратна връзка и помощ на клиентите;
 • Предоставяне на информация за състезания, лотарии и други маркетингови или промоционални дейности на www.sap.com или други уебсайтове на SAP. За администрирането на тези програми може да е необходимо събирането на Лични данни;
 • Провеждане на проучвания и анкети с цел предоставяне на по-добри продукти и услуги на нашите клиенти и крайни потребители. Попълването на анкети е по желание;
 • Поддръжка на запитвания за работа;
 • Подготовка на анонимизирани данни във връзка с използването на уебсайтове и оферти на SAP. SAP ще използва тези анонимизирани данни единствено за подобряване на съответните уебсайтове и оферти;
 • Изпълнение на договорни задължения; и
 • За спазване на приложимите регулаторни изисквания, в частност произтичащи от законите за износа. За компанията SAP и нейните продукти, технологии и услуги важат законите за износа на редица държави, включително, но не само, законите за износа на Европейския съюз и неговите държави-членки, както и на Съединените американски щати. Вие приемате, че в съответствие с приложимите закони за износа, търговски санкции и ембарго, наложени от тези държави, SAP трябва да предприеме мерки, за да попречи на юридическите лица, организациите и страните, посочени в издадените от правителството списъци на санкционираните страни, да извършват достъп до определени продукти, технологии и услуги чрез уебсайтовете на SAP или други канали за доставка, управлявани от SAP. Следователно приемате и се съгласявате, че SAP може (i) автоматично да проверява всякакви регистрационни данни на потребители и друга информация, която давате във връзка с вашата самоличност, за съвпадения с приложимите списъци на санкционираните страни; (ii) периодично да повтаря тези проверки при актуализиране на даден списък на санкционирани страни или при актуализиране на информацията от ваша страна; (iii) да блокира вашия достъп до услуги и системи на SAP в случай на потенциално съвпадение; и (iv) да се свърже с вас, за да потвърдите самоличността си в случай на потенциално съвпадение.

 

Към началото

2. Имейл адреси

Ако решите да ни дадете вашия имейл адрес, ще кореспондираме с вас по електронната поща. Не споделяме вашия имейл адрес извън групата от компании на SAP, освен ако това не е необходимо за бизнес отношенията ви със SAP или в случай че се регистрирате за услуги на трети страни. По всяко време имате опцията да откажете да получавате повече имейли (в съответствие с Подраздел 9. (Избор/Прекратяване на абонамент по-долу). Този избор обаче няма да повлияе на изпращането на имейли, които са строго необходими за осъществяването на вашите бизнес отношения със SAP.

В зависимост от настройките на вашето имейл приложение, когато изпращате електронно писмо на SAP, е възможно автоматично да се предава информация за вас.

Ако се регистрирате за услуги на трета страна, може да се наложи да изпратим на доставчика на услуги определена информация от вашата регистрация в SAP, включително вашия имейл адрес.

 

Към началото

3. Пазаруване или регистрация за събития

Нашият сайт съдържа формуляри за поръчка, които попълвате, когато желаете да получите информация, продукти или услуги. Чрез тези формуляри, в допълнение към описаната по-горе информация, може да бъде събрана финансова информация за вас, например вашите банкови реквизити или номерата на кредитните ви карти. SAP обещава да използва всяка предоставена от вас финансова информация единствено за целите на фактурирането и плащането на тази конкретна транзакция. Това може да включва предаването на вашите данни на трети страни, които участват в процеса на изпълнение на транзакцията, като банки, компании за кредитни карти, други финансови институции и институции за кредитен контрол.

 

Към началото

4. IP адреси

Използваме IP адресите за диагностициране на проблеми, установяване на държавата, от която потребителят използва нашите уебсайтове и услуги, за да можем да предоставим подходящите правни декларации, администриране на нашия уебсайт и събиране на демографска информация, както е описано по-подробно в раздел 5 (Автоматизирани инструменти) по-долу.

Освен това можем да използваме IP адресите или друга информация (както е обяснено в Подраздел 5 (Автоматизирани инструменти) по-долу), която сте споделили на нашия уебсайт или при по-ранно събитие или кампания, за да определим кои страници на нашите сайтове посещавате и кои теми биха представлявали интерес за вас. По този начин можем да ви предоставим информация за релевантни продукти и услуги.

SAP може да събира информация и за IP адреси (както и друга техническа информация като вид браузър) по време на инициирани от вас сесии “Клик за чат” и “Клик за обаждане”. Тази информация се събира, когато се свържете със SAP, с цел идентифициране на вашата сесия, предоставяне на съдържание въз основа на техническите характеристики на вашия браузър, както и за целите на контрола на качеството. Вашият IP адрес няма да бъде използван за идентифициране на самоличността ви без предварително съгласие от ваша страна.

SAP ще събира само информация, свързана с вашето посещение на сайта на SAP. Ние не проследяваме и не събираме Лични данни от вашите посещения на компании или други лица извън SAP групата, различни от информацията, посочена по-горе в Подраздел III. (Събиране и обработка на вашите Лични данни)

 

Към началото

5. Автоматизирани инструменти

В допълнение към предоставяната от вас информация, по време на вашето посещение на уебсайт на компанията SAP, последната може да събира информация и посредством автоматизирани инструменти, които включват уеб маяци, бисквитки, вградени уеб връзки и други често използвани инструменти за събиране на информация. Тези инструменти събират определена стандартна информация, която вашият браузър изпраща до нашия уебсайт, като вид и език на вашия браузър, време на достъп и адрес на уебсайта, от който осъществявате достъп до уебсайт на SAP. Като използва тези инструменти, SAP може също така да потвърди получаването на имейли, за които получателят е дал своето съгласие, и да проследи друга информация, например посетени страници на сайта на SAP, дали получателят се регистрира за предложено от SAP събитие и други обобщени данни, които не се отнасят за конкретно лице.

Освен ако по-долу не е посочен друг начин, по който можете да направите своя избор, можете да откажете използването на Автоматизирани инструменти като бисквитките (i) като кликнете върху съответната връзка в долната лента с менюта на уебсайта, ако релевантният уебсайт поддържа TRUSTe Consent Manager, или (ii) чрез избиране на подходящите настройки във вашия браузър, ако TRUSTe Consent Manager не е наличен. Моля, обърнете внимание, че във втория случай настройките във вашия браузър по отношение на бисквитките са ограничени според конкретния браузър, инсталиран на конкретно устройство и че в резултат на това при посещение на уебсайтове на SAP с различни браузъри или различни устройства трябва да дезактивирате проследяващите бисквитки в браузърите на всички релевантни устройства. Имайте предвид обаче, че ако направите това, може да нямате възможност да използвате пълната функционалност на съответния сайт.

Понастоящем SAP използва следните Автоматизирани инструменти за целите, посочени по-долу.

а. Adobe Analytics

Някои уебсайтове, които съдържат препратка към настоящата Декларация за защита на данните, използват Adobe Analytics. Adobe Analytics използва IP адрес, за да установи приблизителния регион, от който е потребителят. Следователно като първа стъпка Adobe Analytics събира пълните IP адреси на потребителите и след това ги анонимизира. Само анонимизираните IP адреси се използват за определяне на приблизителното местоположение, от което потребителят извършва достъп до даден уебсайт.

Освен това, ако сте регистриран потребител и сте влезли в своя акаунт, SAP използва Adobe Analytics за проследяване на вашия потребителски идентификатор (ИД) заедно с информация за това как използвате съответните уебсайтове.

В допълнение към опцията за отказ чрез TRUSTe Consent Manager (когато е наличен) можете да се откажете и от използването на Adobe Analytics чрез следната връзка: http://sap.d1.sc.omtrdc.net/optout.html?optout=1&confirm_change=1

б. Adobe Target

Някои уебсайтове, които съдържат препратка към настоящата Декларация за защита на данните, използват Adobe Target. Adobe Target присъединява ИД на потребител за всеки потребител, който не се е отказал от проследяването, както е описано по-долу, и след това създава потребителски профил на базата на този ИД на потребител, като добавя информация за (i) браузъра и друга специфична за устройство информация, (ii) информация за поведение на използване и (iii) данни за местоположение на потребителя. Данните за местоположение се събират посредством анализиране на анонимизираните IP адреси на потребителя: като първа стъпка Adobe Analytics събира пълните IP адреси на потребителите и след това ги анонимизира. Само анонимизираните IP адреси се използват за определяне на приблизителното местоположение, от което потребителят извършва достъп до даден уебсайт.

Тази информация се използва за показване на целенасочено съдържание на уебсайтовете на SAP групата, които използват Adobe Target.

В допълнение към опцията за отказ чрез TRUSTe Consent Manager (когато е наличен) можете да използвате и Adobe Analytics чрез следната връзка: http://sap.d1.sc.omtrdc.net/optout.html?optout=1&confirm_change=1

в. Google Analytics

Някои уебсайтове, които съдържат препратка към настоящата Декларация за защита на данните, използват Google Analytics. Google Analytics използва бисквитки, които представляват текстови файлове, разположени във вашия компютър, за да помогне на уебсайтовете да анализират начина на използване на сайта от страна на потребителите. Генерираната от бисквитката информация за начина, по който използвате уебсайта (включително вашия IP адрес) ще бъде предадена на Google и съхранена на сървъри в Съединените щати. Google ще използва тази информация, за да оцени използването на уебсайта от ваша страна, да състави отчети за дейността на сайта за операторите на сайта и да предостави други услуги във връзка с дейността на сайта и използването на интернет.

Google може също така да предава тази информация на трети страни, когато това се изисква по закон или когато тези трети страни обработват информацията от името на Google. Google няма да асоциира вашия IP адрес с никакви други данни, с които разполага.

В допълнение към опцията за отказ чрез TRUSTe Consent Manager (когато е наличен), компанията Google е разработила разширението Analytics Opt-out Browser Add-on. То предоставя на посетителите на уебсайтове повече възможности за избор по отношение на начина на събиране на техните данни от Google Analytics. Разширението комуникира с Google Analytics JavaScript (ga.js), за да сигнализира, че информацията за посещението на уебсайта не трябва да бъде изпращана на Google Analytics. Можете да изтеглите Analytics Opt-out Browser Add-on тук: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en

г. SAP Web Analytics

Някои уебсайтове, които съдържат препратка към настоящата Декларация за защита на данните, използват SAP Web Analytics (“SWA”). SWA помага за анализиране на начина на използване на съответния сайт от потребителите. Генерираната информация (включително част от вашия IP адрес и ИД на браузър) ще бъде предадена на компанията SAP и съхранена от нея. SAP ще използва тази информация единствено с цел оценка на използването на уебсайта от ваша страна, съставяне на отчети за активността на сайта за операторите на сайта, както и за подобряване на уебсайтовете на SAP.

Всеки един уебсайт, който използва SWA, съдържа отделна декларация за това използване и дава възможност на потребителя да се откаже от проследяването чрез SWA директно в конкретната декларация или чрез TRUSTe Consent Manager - посредством връзка на съответната страница (при наличност).

д. Използване на проследяване за маркетингови цели

Уебсайтовете на SAP могат да използват други средства, за да събират информация за начина, по който извършвате достъп до тях, както и за начина, по който ги използвате. По този начин се изготвят профили на употреба, които се използват за определяне на най-подходящото съдържание за показване при вашето посещение на даден сайт.

В този случай SAP събира данни за вашето потребителско поведение (посетени уебсайтове, време на посещение на даден уебсайт, дейност на сайта/кликвания върху (обекти на) уебсайта, вид браузър, използвана операционна или изчислителна система, сайт, който ви е препратил към уебсайта на SAP, местоположението, от което извършвате достъп до даден уебсайт) както и уникален идентификатор (като Вашия IP адрес или ИД на бисквитка). Това позволява на SAP да установи, че определено физическо лице извършва дейност на сайтовете на компанията, без SAP да получава информация като напр. вашето име, която може да бъде използвана за прякото ви идентифициране. SAP ще използва събраната информация единствено за показване на подходящо и релевантно съдържание на своите уебсайтове.

Можете да изберете опцията за отказ от това проследяване (i) като кликнете върху съответната връзка в долната лента с менюта на уебсайта, ако релевантният уебсайт поддържа TRUSTe Consent Manager, или (ii) чрез избиране на подходящите настройки във вашия браузър, ако TRUSTe Consent Manager не е наличен. Моля, обърнете внимание, че във втория случай настройките във вашия браузър са ограничени според конкретния браузър, инсталиран на конкретно устройство и че в резултат на това при посещение на уебсайтове на SAP с различни браузъри или различни устройства трябва да направите съответните корекции в браузърите на всички релевантни устройства. Имайте предвид обаче, че в зависимост от настройките, които сте направили във вашия браузър/вашите браузъри, може да нямате възможност да използвате пълната функционалност на съответния сайт.

е. Вградени уеб връзки

Имейлите от SAP често използват връзки, чиято цел е да ви препратят към релевантна област в уеб пространството след пренасочване от сървърите на SAP. Системата за пренасочване позволява на SAP да промени целевия URL на тези връзки, ако е необходимо, и да определи ефективността на своите маркетингови инициативи.

Освен това подобни връзки дават възможност на SAP да определи дали сте кликнали върху връзка в имейл, като информацията за това взаимодействие може да бъде свързана с вашата самоличност. В случай че не желаете SAP да събира информация за връзките, върху които сте кликнали, можете просто да не кликвате върху такива връзки в изпращаните от SAP имейли.

ж. Бисквитки

Бисквитките са идентификатори, които могат да бъдат изпратени от даден сайт чрез вашия браузър и разположени на твърдия диск на вашия компютър. SAP използва бисквитки, за да предоставя персонализирано съдържание, да премахне необходимостта от непрекъснато въвеждане на вашата парола или непрекъснато попълване на регистрационни формуляри, да поддържа актуална информация за вашата потребителска кошница и да адаптира предлаганата информация според начина, по който използвате сайта.

Предоставяме ви следните два варианта на избор по отношение на използването на бисквитки от страна на SAP:

aa. Някои уебсайтове на SAP използват TRUSTe Consent Manager, за да дадат възможност на потребителите да направят своя избор по отношение на използването на бисквитки от страна на SAP. Когато се използва TRUSTe Consent Manager, ще откриете връзка за него в долната лента с менюта на уебсайта. Моля, кликнете върху връзката за достъп до TRUSTe Consent Manager, за да направите своя избор по отношение на използването на бисквитки от страна на SAP.

бб. В случай че даден уебсайт на SAP не използва TRUSTe Consent Manager, можете да откажете използването на бисквитки като изберете съответните настройки във вашия браузър. Моля, обърнете внимание, че настройките във вашия браузър по отношение на бисквитките са ограничени според конкретния браузър, инсталиран на конкретно устройство и че в резултат на това при посещение на уебсайтове на SAP с различни браузъри или различни устройства трябва да дезактивирате бисквитките в браузърите на всички релевантни устройства. Също така имайте предвид че ако дезактивирате бисквитките, може да нямате възможност да използвате пълната функционалност на съответния сайт.

 

Към началото

6. Споделяне на вашите лични данни

Като член на глобална група от компании SAP управлява редица уеб сайтове в различни държави по целия свят. Всяка информация и данни, доброволно предоставени от вас или събрани по друг начин от наш сайт в която и да е държава, могат да бъдат изпратени по електронен път до сървър на наш сайт в друга държава. Тези сървъри или други видове оборудване за обработка на данни могат да бъдат разположени в рамките на Европейското икономическо пространство или извън него, или в трети държави, които според Европейската комисия предоставят адекватно ниво на защита на данните. Ние защитаваме вашите интереси, свързани с личната ви неприкосновеност, по целия свят, като гарантираме, че конкретният сайт на SAP се придържа към принципите за защита на данните, описани в тази декларация. Всички компании в SAP групата (включително, за избягване на съмнение, всички SAP компании, както и всички компании на Ariba, SuccessFactors, Hybris, Sybase, Business Objects, Fieldglass, Concur, Multiposting и SeeWhy.) могат да използват информацията в глобален мащаб за обработка на ваши запитвания и поръчки, за да ви предоставят услуги, за подобряване на нашите продукти и услуги, за да ви предоставят актуална информация за най-новите ИТ продукти, актуализации и ъпгрейд на софтуер, програмни допълнения за сигурност, системни разширения, специални предложения, за обработка и съхранение, както и за всички други цели, посочени в раздел “Използване и цел на събраните Лични данни” по-горе. Използването на информацията включва и предоставяне на маркетингови материали от всички компании от SAP групата, ако (в зависимост от държавата, в която съответната компания от SAP групата развива дейността си) предварително сте дали своето съгласие за това и/или не сте избрали да се откажете от получаването на маркетингови материали.

Освен това можем да споделяме тази информация с наши бизнес партньори, доставчици на услуги, упълномощени посредници и изпълнители - трети страни (като Google, Inc. или Adobe Systems Inc.) с цел предоставяне на заявена услуга или транзакция, включително обработка на поръчки и транзакции с кредитни карти, хостинг на уебсайтове, обслужване регистрацията за събития и семинари, осигуряване на помощ за клиентите, както и предоставяне на информация за продукти и услуги, която може да представлява интерес за вас или с цел анализиране на поведението на потребителите на нашите уебсайтове (напр. при Adobe Analytics or Google Analytics).

Споделяме с тези трети страни минимално количество Лични данни, необходимо за предоставяне на услугите от наша страна. Третите страни (когато това се изисква по закон) са обвързани със съответни споразумения за обработка на данни за поръчка и/или подробни гаранции за поверителност и следователно нямат право да използват вашите Лични данни за други цели, освен за изпълнението на заявената услуга или транзакция.

Не продаваме и не предоставяме под наем на трети страни вашите Лични данни за маркетингови цели, освен ако не сте ни дали разрешение за това.

Можем да отговорим на призовки, съдебни заповеди или правен процес като разкрием ваши Лични данни и друга свързана информация, ако това е необходимо. Също така можем да установим или упражним нашите законни права или да се защитим срещу правни претенции.

Възможно е да възникнат обстоятелства, при които поради стратегически или други бизнес причини, SAP може да реши да продаде, закупи, извърши сливане или да реорганизира по друг начин дейности в някои държави. Подобни транзакции могат да включват, в съответствие с приложимото законодателство, разкриването на Лични данни пред потенциални или настоящи купувачи, или получаването на такава информация от продавачите. Практиката на SAP е да изисква адекватна защита на информацията при тези видове транзакции.

Можем да съберем и споделим Лични данни и всякаква друга информация, с която разполагаме, за да разследваме, предотвратим или предприемем действия във връзка с незаконни дейности, съмнение за измама, ситуации, свързани с потенциална заплаха за физическата безопасност на което и да е лице, нарушения на условията за използване на SAP или по друг начин, съгласно изискванията на закона.

При вашите посещения на уебсайта на SAP може да бъдете пренасочени към съдържание или функционалност, които са на хост при доставчик-трета страна. Това се прави най-често при организиране на специални събития като състезания или семинари. Когато информацията се събира изключително от името на SAP, на сайта ще има препратка към декларацията за защита на личните данни на съответната компания на SAP, определяща начина на използване на информацията. За други сайтове, които не принадлежат на SAP, ще бъде поставена препратка към политиката на притежателя на съответния сайт по отношение на личните данни. Практиката на SAP в тези случаи е да изисква от съответните доставчици и бизнес партньори да обработват информацията в съответствие с Декларацията за защита на личните данни на SAP.

 

Към началото

7. Сигурност на вашите Лични данни

SAP се ангажира да защитава Личните данни, които споделяте с нас. SAP използва комбинация от стандартни технологии и процедури за сигурност и организационни мерки, за да защити вашите Лични данни от неоторизирано използване, разкриване и достъп до тях. SAP поддържа онлайн защита чрез сигурна технология на сървър, защото нашата цел е да защитим вашите данни. За предотвратяване на злоупотреби SAP разполага със съвременни съоръжения и мерки за сигурност.

Ние задължаваме своите служители и обработващите данни да спазват вашите права на неприкосновеност на личния живот и поверителност.

 

Към началото

8. Връзки към други сайтове

Този уебсайт може да съдържа връзки към чужди сайтове (т.е. такива, които не принадлежат на компаниите от групата на SAP). SAP не носи отговорност за практиките за защита на личните данни, нито за съдържанието на други уебсайтове извън SAP групата. Затова ви препоръчваме да изчитате внимателно декларациите за защита на личните данни на такива сайтове.

 

Към началото

9. Избор/Прекратяване на абонамент

Ние редовно комуникираме с потребителите, които се абонират за нашите услуги, по електронната поща, но освен това може да използваме и комуникация по телефона за разрешаване на оплаквания на клиенти или за разследване на подозрителни транзакции. Може да използваме вашия имейл адрес, за да потвърдим откриването на сметка на ваше име, да ви изпратим известие за плащания или информация за промени в нашите продукти и услуги, както и за да ви изпратим известия или друга информация съгласно изискванията на закона. Обикновено потребителите не могат да прекратят получаването на тези съобщения, които не са рекламни, а необходими за съответните бизнес отношения.

По отношение на рекламната комуникация (т.е. имейли и телефонни обаждания), SAP (i) ще ви предоставя такъв вид информация единствено с ваше съгласие, когато това се изисква по закон и (ii) ще ви дава възможност да упражните правото си на избор да се откажете от получаването на такива съобщения от нас. Можете да упражните правото си на отказ в зависимост от съответното уеб предложение на SAP групата:

а. SAP SE, местни свързани лица на SAP, Hybris и Ariba: http://www.sap.com/profile/unsubscribe.html

б. SuccessFactors: Ако получавате рекламни или други подобни имейли от нас и желаете да се откажете от получаването им, можете просто да изпълните процедурата, посочена в този имейл. Освен това, ако имате регистрация в нашия сайт, можете да откажете да получавате всякакви бъдещи рекламни материали или други подобни съобщения като изпратите имейл със заявка за прекратяване на абонамента тук: webmaster@sap.com. Потребителите на SuccessFactors Recruiting Marketing (RMK) могат да изберат опцията да не получават съобщения в бъдеще. Ако сте регистриран потребител, моля, отворете получения от вас имейл от RMK и кликнете върху връзката за отмяна на абонамент. Ако предпочитате акаунтът ви да бъде изтрит завинаги, моля изпратете имейл с вашата заявка на webmaster@sap.com.

 

Към началото

10. Съхраняване на данните

SAP няма да съхранява вашите Лични данни по-дълго отколкото е необходимо за изпълнение на целите, с които данните са събрани, нито по-дълго от нормативно определените срокове в приложимите закони и разпоредби. По-конкретно, ако не съществува такова конфликтно законово задължение, SAP ще изтрие вашите Лични данни, веднага щом уведомите SAP, че не желаете SAP да продължи да обработва вашите данни. Моля, изпращайте всички такива заявки на webmaster@SAP.com. Обръщаме ви внимание, че в този случай използването на определени услуги или предложения може вече да бъде ограничено или невъзможно. В случай че съществува конфликтно законово задължение за съхраняване на вашите Лични данни от SAP, SAP ще блокира данните за бъдеща обработка и след това ще изтрие релевантните Лични данни, когато изискването за съхраняване на данните отпадне.

 

Към началото

11. Запитвания, достъп и актуализация на вашите Лични данни

SAP се нуждае от вашата помощ, за да поддържа Личните данни, които сте споделили с нас, точни и актуални. Ако сте регистриран потребител, можете сам да направите тези актуализации онлайн на www.sap.com/profile. Друг начин, по който можете да актуализирате или промените своите данни, е като изпратите имейл на webmaster@SAP.com.

Ако имате някакви други въпроси относно Декларацията за защита на личните данни или ако желаете да проверите вашите Личните данни, с които разполагаме, моля свържете се с: webmaster@sap.com

 

Към началото

12. Условия, специфични за Съединените щати

Доколкото за SAP са в сила изискванията за защита на личните данни на Съединените щати, в допълнение важи долуизложеното:

а. Да не се извършва проследяване

Бисквитките са идентификатори, които могат да бъдат изпратени от даден сайт чрез вашия браузър и разположени на твърдия диск на вашия компютър. Впоследствие, когато посещавате определен сайт, браузърът, който извършва достъп до сайта, връща съобщение до уеб сървъра. Вашият браузър може да ви позволи да зададете предпочитание “Да не се извършва проследяване”. Нашият сайт не изпълнява заявки “Да не се извършва проследяване”, но вие можете да изберете да не приемате бисквитки като промените определените настройки на вашия браузър или, когато е приложимо, чрез TRUSTe Consent Manager, ако съответният сайт съдържа връзка към него. Отказът от бисквитки обаче може да ви попречи да използвате определени функции и характеристики на нашия сайт. Този сайт не позволява на трети страни да събират информация за вас във времето и от различни сайтове.

б. Изисквания за защита на неприкосновеността на личния живот на децата

Нашите уебсайтове или онлайн услуги не са предвидени за използване от лица на възраст под 13 години. Ако сте родител или настойник и смятате, че може да сме събрали информация за дете, моля свържете се с нас по начина, описан в тази Декларация за защита на личните данни.

 

Към началото

13. Условия, специфични за Русия

Долуизложеното важи за потребителите, пребиваващи в Руската федерация:

Описаните тук услуги не са предназначени за използване от граждани на Руската федерация, които пребивават в Русия. Ако сте руски гражданин/гражданка, пребиваващ/а в Русия, с настоящото бивате уведомен/а, че въвеждането в услугите на каквито и да е Лични данни става на ваш собствен риск и отговорност. Изрично се съгласявате SAP да събира вашите Лични данни и да ги обработва в Съединените щати и други държави, както и да не търсите отговорност от SAP за потенциално неспазване на законодателството на Руската федерация.

 

Към началото

 

Преработено и публикувано на 25 юли 2016 г.

Back to top