Пропускане и към съдържанието

  Декларация за поверителност на SAP


  Дата на влизане в сила: 1 януари 2023 г.

  За да видите предишната версия на тази Декларация за поверителност, кликнете тук.

  Добре дошли!

  Защитата на личните данни на физическите лица има ключово значение за бъдещето на бизнеса. Създадохме настоящата декларация за поверителност, за да изразим своята ангажираност към принципа за неприкосновеност на личния живот на всеки човек. Тя описва нашите практики при обработването на информация, която може да бъде използвана за пряко или непряко идентифициране на физически лица (лични данни).

   

  Ние ценим вашето време и ви предоставяме следното резюме, за да имате възможно най-бърз достъп до съответните части от декларацията за поверителност. Обобщението не заменя подробните обяснения в декларацията за поверителност на SAP. В случай на съмнение, моля, винаги правете справка със съответния пасаж в пълната декларация по-долу.

   

  Обобщение

   

  Декларацията за поверителност има за цел да обясни какви лични данни обработва SAP, кой използва вашите лични данни, с каква цел и за какъв период. Тя обяснява също какви права имате в този контекст.

   

  Кой събира и обработва вашите лични данни? Това прави SAP като съответното юридическо лице – SAP SE във Валдорф, Германия или друго юридическо лице от глобалната група от компании на SAP. Декларацията за поверителност на SAP описва подробно приложимите дейности по обработка на данни и юридическото лице от групата на SAP.

   

  Какви лични данни събира SAP? При осъществяване на своята дейност SAP може да събира различни видове лични данни за вас, включително:

  • лични данни за контакт,
  • лични данни, свързани с вашите делови отношения със SAP, както и с деловите отношение на вашия работодател със SAP,
  • лични данни, които SAP трябва да събере за правни цели и цели, свързани със спазването на законодателството,
  • лични данни за използване, регистрация и участие, които SAP дружеството може да генерира на база на вашето използване на неговите уеб и онлайн предложения,
  • специални категории лични данни,
  • лични данни, свързани с приложението,
  • лични данни, които SAP може да получи от трети страни,
  • лични данни, от които SAP се нуждае, за да гарантира вашата удовлетвореност или тази на вашия работодател от нашите продукти, услуги и предложения.

  За какви цели SAP събира лични данни?  SAP обработва вашите лични данни, за да:

  • осъществява своите бизнес отношения с вас, вашия работодател или клиенти на вашия работодател, както и да гарантира вашата удовлетвореност и да ви предоставя актуална информация относно своите продукти и услуги,
  • разработва и предлага своите софтуерни продукти, облачни и други услуги,
  • осигурява качеството и безопасността на своите обекти, съоръжения, продукти или услуги,
  • осигурява и при необходимост защитава своите правни активи срещу незаконни атаки, отстоява своите права или защитава SAP в случай на правни искове,
  • осигурява съответствие с установените закони и разпоредби, приложими за SAP,
  • управлява интернет страниците, уеб продуктите или други онлайн събития на SAP, да анализира поведението на потребителите, да осигурява възможност за създаване на потребителски профил и за ползване на услугата за идентификация, както и за да популяризира и подобрява непрекъснато вашето потребителско преживяване,
  • ви търси като потенциален талант за SAP,
  • ги предава на различни получатели, като други лица от групата на SAP, трети страни доставчици на услуги, партньори на SAP и други.

  Ако желаете да научите повече относно всяка една от тези цели, за които SAP може да събира, предава и използва вашите лични данни, включително времето за съхранение и – във връзка с Общия регламент за защита на данните (GDPR) – правното основание, на което SAP определя тези цели, моля вижте пълната декларация за поверителност по-долу.

   

  Какви са вашите права по отношение на защитата на личните данни? Имате право да поискате от SAP да ви даде достъп до вашите лични данни, да ги коригира и/или да ги върне или изтрие. Може да поискате от SAP да ограничи достъпа до вашите лични данни или повече да не ги обработва. Може да оттеглите вече дадено съгласие или да възразите срещу дадени дейности по обработка, които SAP може да възнамерява да извърши в даден момент. Ако смятате, че при обработката на вашите лични данни SAP не спазва настоящата декларация за поверителност или нарушава приложимите закони за защита на данните, имате право да подадете жалба до съответния надзорен орган. Декларацията за поверителност на SAP описва подробно всяко от тези права, включително как да се свържете с нас, за да упражните някое от тях спрямо SAP, и как при нужда да идентифицирате съответния орган за защита на данните.

   

  В последния раздел по-долу SAP разглежда няколко аспекта, специфични за определени държави, които трябва да бъдат обяснени в декларация за поверителност съгласно законите на съответната държава. Специфичните за определени държави изисквания включват, без ограничение, държавите от ЕС и ЕИП; Съединените американски щати и по-конкретно щата Калифорния; Бразилия; Малайзия; Филипините; Сингапур; Южна Африка и Турция. Може да намерите и препратки към цели разпоредби, специфични за държавите Китай и Колумбия.

  Кого имаме предвид под „SAP“ в настоящата декларация за поверителност?

   

  Настоящата декларация за поверителност важи за събирането и обработката на лични данни:

  • при централното управление на този уебсайт и други глобално управлявани бизнес дейности на SAP от
   • SAP SE, Dietmar-Hopp-Allee 16 Walldorf 69190, Germany, ако се намирате в държава членка на ЕС или EWR или в някоя от следните държави: Андора, Фарьорски острови, Гърнзи, остров Ман, Джърси, Швейцария или Обединеното кралство, или от
   • SAP America Inc., 3809 West Chester Pike, Suite 200, Newtown Square, PA 19073, USA, ако сте в друга държава, или
   • конкретно лице от SAP групата, както може да е посочено в Допълнителните разпоредби, специфични за държави и региони, които се намират в края на настоящата декларация за поверителност.
  • в контекста на преддоговорни или договорни бизнес отношения с вас или вашия работодател от местно лице от SAP групата
  • в контекста на формуляр за регистрация, конкретно лице от SAP групата събира директно лични данни с цел регистрация за услуга или събитие и поради това е представено като съответния администратор на страницата или уебсайта за регистрация с препратка към настоящата декларация за поверителност.

  SAP SE, SAP America, Inc. и съответните лица от SAP групата, според конкретния случай, се наричат по-долу „SAP“.

   

  Настоящата декларация за поверителност не важи за интернет страници или уеб услуги на SAP, които имат своя собствена декларация за поверителност.

  За какви цели SAP обработва вашите лични данни?

   

  При осъществяването на стопанската ни дейност и управлението на присъствието ни в интернет и на други канали за комуникация SAP обработва лични данни на хората, с които взаимодейства, включително клиенти, партньори, доставчици, търговци, кандидати и т.н.

  Във всеки един от тези случаи SAP може да обработва лични данни за една или повече от следните бизнес цели:

   

  Осъществяване на бизнес отношения с клиенти, партньори и други

  SAP обработва лични данни в бизнес отношенията си с клиенти, партньори и други потребители, за да изпълни преддоговорни и договорни задължения. Това може да включва удовлетворяване на искания, обработка на поръчки, доставка на поръчан продукт или услуга или извършване на всякакви други релевантни действия за установяване, изпълнение и поддържане на нашите бизнес отношения.

   

  Продуктите и услугите могат да включват всякакви локални и облачни софтуерни продукти, уеб услуги, приложения, онлайн форуми, уебинари и събития, нерекламни бюлетини, бели книги, ръководства и обучения на SAP, както и други предложения като конкурси или лотарии. Когато закупите или планирате да закупите от SAP продукти или услуги от името на корпоративен клиент или по друг начин ви асоциират като лице за контакт във връзка с бизнес отношенията между SAP и даден корпоративен клиент или партньор („Лице за контакт на клиента“), SAP ще използва вашите лични данни за тази цел. По-конкретно, SAP може да използва личните ви данни, за да потвърди откриването на акаунт, да управлява изпълнението на договора, да ви изпрати информация, когато това се изисква по закон, известие за плащания и друга информация относно своите продукти и услуги. SAP може да отговаря на свързани с това запитвания, да ви предоставя необходимата поддръжка и да обработва обратната информация от вас.

   

  В контекста на използването на нашите продукти или услуги от ваша страна или от страна на вашите работодатели SAP може да комуникира с вас по пощата, по имейл, в чат на живо, чрез формуляри за контакт, по телефона или по друг начин, за да разреши проблем или оплакване от вас, от потребител или от клиент, както и за да разследва подозрителни транзакции. SAP може да записва телефонните разговори и чат сесиите, за да подобрява качеството на своите услуги, след като ви информира за това по време на разговора и получи съгласие от вас преди началото на записа, съгласно приложимото законодателство.

   

  Удовлетвореност на клиентите – В рамките на съществуващи бизнес отношения между вас или вашия работодател и SAP, в SAP обработваме вашите лични данни, за да можем да разберем доколко сте удовлетворени от функционалността и качеството на нашите продукти и услуги, за да ви предоставяме релевантна информация за актуалните ни обявления за продукти, софтуерни актуализации или ъпгрейди, събития, специални оферти и друга информация за софтуера и услугите на SAP, която е подходяща и полезна за вас.

   

  Разработване на продукти и услуги

  Доколкото приложимото законодателство позволява това, SAP може да обработва вашите лични данни за вътрешни изследвания, технологични демонстрации и разработки, както и за да може да създава, разработва, управлява, осигурява, подобрява, надгражда или усъвършенства продукти и услуги на SAP. SAP може да обработва лични данни, за да създава анонимизирани набори от данни, които след това могат да бъдат използвани за подобряване на продуктите и услугите на SAP.

   

  Спазване на законите и разпоредбите

  SAP обработва лични данни, за да спазва законови задължения.

   

  SAP обработва вашите лични данни с цел осигуряване на адекватно ниво на техническа и организационна сигурност на продуктите, услугите, онлайн събитията, съоръженията и помещенията на SAP. За тази цел SAP ще предприеме необходимите мерки, за да провери или поддържа качеството и безопасността на продуктите или услугите, които са собственост на SAP, произведени са от или за SAP или са контролирани от SAP. Това може да включва използването на лични данни за достатъчна идентификация и оторизация на определени потребители; вътрешен контрол на качеството чрез одит, анализ и изследвания; дебъгиране и за откриване и поправяне на грешки, които нарушават съществуващата или предвидената функционалност; сигурност на акаунти и мрежи; репликация за предотвратяване на загуби; откриване на инциденти със сигурността; защита срещу злонамерени, заблуждаващи, измамни или незаконни дейности и преследване на отговорните за такъв вид дейности. Възможно е допълнително да обработваме данните за вашето име, образ, други данни за контакт или данни, свързани с осигуряването на нормативно съответствие, когато посещавате местен филиал или лаборатория на SAP в контекста на управлението на достъпа и видеонаблюдението, за да защитим сигурността и безопасността на нашите локации и активи.

   

  За дружеството SAP и неговите продукти, технологии и услуги важат законите за износа на редица държави, включително, но не само, законите за износа на Европейския съюз и неговите държави членки, както и тези на Съединените американски щати. Приложимите закони за износа, търговските санкции и ембарго, наложени от тези държави, задължават SAP да не позволява на организации, юридически лица и други лица, включени в правителствени списъци на санкционираните лица, да имат достъп до определени продукти, технологии и услуги чрез уебсайтовете на SAP или други канали за доставка (напр. списъкът със санкции на Европейския съюз, списъците със санкции на САЩ, включително списъците на лицата с отказан достъп на Бюрото за промишленост и сигурност, списъкът на специално посочените и блокирани лица на Службата за контрол на чуждестранните активи, списъците на юридическите лица на Бюрото за промишленост и сигурност към Департамента по търговия на САЩ и санкциите на Съвета за сигурност на ООН). SAP обработва лични данни до степента, до която това е необходимо за спазване на тези законови изисквания. По-конкретно, SAP обработва лични данни, за да извършва автоматизирани проверки по приложимите списъци на санкционираните лица, да повтаря редовно тези проверки, когато списъкът на санкционираните лица бъде актуализиран или когато даден потребител актуализира своята информация. В случай на потенциално съвпадение SAP ще блокира достъпа до услугите и системите на SAP и ще се свърже с потребителя, за да потвърди самоличността му.

   

  Ако е необходимо, в SAP използваме лични данни, за да предотвратим или потърсим наказателна отговорност за престъпни дейности, например всякакви форми на киберпрестъпления, незаконно използване на нашите продукти и услуги или измами, за да предявим правата си или да защитим SAP от правни искове.

   

  Спазване на изискванията, свързани със защитата на данните и законите за нелоялната конкуренция. В зависимост от държавата, в която съответното лице от SAP групата извършва своята дейност, и от това дали изрично сте се съгласили или сте отказали да получавате рекламна информация, SAP може да обработва лични данни с оглед на това да се съобрази с вашия избор за защита на данните и неприкосновеността на личния живот във връзка с получаването на такава информация и, когато е необходимо да се осигури съответствие, да обменя такава информация с други лица от SAP групата.

   

  Управление на интернет страници, уеб продукти или други онлайн събития на SAP

  SAP обработва лични данни, за да управлява и предоставя интернет страниците, уеб продуктите или други онлайн събития на SAP, както и за да администрира използването им от ваша страна.

   

  Създаване на потребителски профили

  Някои уеб продукти, свързани с уебсайтовете на SAP, включително форуми, блогове и мрежи (като SAP Community), изискват да се регистрирате и да създадете потребителски профил. Чрез потребителския профил можете да споделяте ваша лична информация с други потребители, например вашето име, снимка, акаунти в социални мрежи, пощенски или имейл адрес, телефонен номер, лични интереси, умения и основна информация за вашата компания. Потребителските профили спомагат за персонализиране на взаимодействията между потребителите (например чрез функциите за изпращане на съобщения или следване) и позволяват на SAP да подобрява сътрудничеството и качеството на комуникацията чрез такива продукти. Настройките на профила на съответния уеб продукт позволяват да определите коя информация желаете да споделите.

   

  Услуга за идентификация

  Потребителският профил може да е специфичен за един уеб продукт на SAP, но той също така ви позволява да осъществявате достъп до други уеб продукти на SAP или на други дружества от SAP групата. Вие сами избирате дали да използвате някой от тези допълнителни уеб продукти. Ако го направите, SAP ще предостави вашите лични данни на съответните уеб продукти, за да ви осигури първоначален достъп. Моля, обърнете внимание, че ако не дадете съгласието си SAP да създава такива потребителски профили, SAP няма да може да ви предлага услуги, за чието предоставяне съществува законоустановено изискване да изразите съгласие.

   

  Профилиране за събитие

  Ако се регистрирате за SAP събитие, семинар или уебинар, SAP може да споделя основна информация за участника (вашето име, компания и имейл адрес) с други участници в същото събитие, семинар или уебинар, за да подпомогне взаимодействието между участниците и да насърчи комуникацията и обмена на идеи.

   

  Подобряване на потребителското преживяване

  SAP обработва информация, свързана с вашето посещение в нашите уеб продукти, за да подобри потребителското ви преживяване, да идентифицира индивидуалните ви потребности и да персонализира начина, по който ви предоставяме търсената от вас информация. С тази цел събираме информация, независимо от това дали сте се регистрирали с потребителски профил, или не.

   

  Бисквитки и сходни инструменти

  SAP обработва лични данни на потребителите на уебсайтовете и други уеб продукти на SAP, като използва бисквитки или други подобни технологии за целите, посочени в Декларацията за бисквитките на SAP. Като отворите връзката „Предпочитания за бисквитките“ в долния колонтитул на началната страница на SAP.com, ще намерите допълнителна информация и ще можете да посочите предпочитанията си относно бисквитките.

   

   

  Търсене на таланти

  В SAP събираме и обработваме лични данни на квалифицирани лица и хора, които се интересуват от нашите възможности за кариера, от различни източници. Приканваме кандидатите за работа да използват кариерния портал на SAP, независимо от това дали кандидатстват по обявена позиция, или не. SAP събира лични данни чрез кариерния портал с цел провеждане на процедурите за кандидатстване и подбор на кандидатите. Допълнителна информация за това как SAP събира и обработва данните на кандидатите можете да намерите в декларацията за поверителност на Кариерния портал на SAP.

   

  Предлагане на продукти и услуги на SAP

  SAP събира и обработва лични данни за целите на продажбите и маркетинга. Целта ни е да ви информираме за предстоящи събития и за най-новите продукти и услуги на SAP. Ако има такава възможност, можем да се свържем с вас, за да обсъдим по-подробно интереса ви към услугите и продуктите на SAP.

   

  Запитване за обратна информация, анкети и проучвания

  Доколкото приложимото законодателство позволява това, SAP може да се свързва с вас с искане за обратна информация относно подобряването на съответния материал, продукт или услуга. SAP може да ви покани да участвате в анкети и проучвания. Те обикновено са разработени така, че да можете да участвате, без да се налага да предоставяте информация, която ви идентифицира като участник. Ако все пак предоставите личните си данни, SAP ще ги използва за целта, посочена във въпросника или проучването, или за подобряване на своите продукти и услуги.

   

  Предоставяне на актуална информация

  В рамките на съществуващи бизнес отношения между вас или вашия работодател и SAP, SAP обработва вашите лични данни, за да ви предоставя информация относно продукти или услуги на SAP, които са сходни или свързани с продукти и услуги, които вие или вашият работодател вече сте закупили или използвали. SAP дружеството ще ви съобщава новата информация по имейл или телефон само дотолкова, доколкото това е позволено от закона или ако SAP е събрало такава информация в контекста на бизнес отношенията. По всяко време можете да възразите срещу използването на вашите данни от страна на SAP с тази цел, като изберете опцията за отказ в края на съответното маркетингово съобщение.

   

  Персонализирано съдържание

  SAP обработва информация за взаимодействието си с вас в различните бизнес области и продукти (предишно и настоящо използване на продукти или услуги на SAP от вас или вашите работодатели, ваше участие в и използване на уеб продукти, събития, бели книги, безплатни пробни версии или бюлетини на SAP), за да ви предостави желаните продукти и услуги и да подобри личната си комуникация с вас. Тези данни могат да бъдат използвани и за ефективно управление на бизнеса на SAP, което включва също: автоматизиране и обобщаване на данни в подкрепа на различни аналитични и статистически дейности, анализ на производителността, прогнозен и проучвателен анализ на данните с оглед оказване на съдействие по пътя на клиента и изпълнение на такива заявки. Доколкото законът позволява това, в SAP можем да комбинираме и използваме тази обобщена информация, за да разберем вашите интереси и бизнес потребности, да разработим своите стратегии за бизнес анализ и маркетинг, както и да създаваме, развиваме, осигуряваме и подобряваме персонализираната ни комуникация с вас. SAP може също така да използва тази информация, за да показва подходящо съдържание на уебсайтове, които са собственост на SAP или на трети страни.

   

  Рекламни идентификатори

  С вашето съгласие или доколкото приложимото законодателство позволява това, SAP може да създаде хеширан потребителски идентификатор, който да предостави на социални мрежи, управлявани от трети страни, или други уеб услуги (като Twitter, LinkedIn, Facebook, Instagram или Google). След това тази информация се съпоставя със собствената потребителска база данни на третата страна, за да може да ви се показва по-подходящо съдържание на SAP.

  Какви лични данни обработва SAP?

   

  В SAP обработваме различни видове лични данни за хората, с които си взаимодействаме, когато извършваме своята дейност или управляваме своето уеб присъствие и други комуникационни канали.

   

  В зависимост от конкретния случай това може да включва следните видове лични данни:

   

  Данни за контакт

  SAP обработва следните категории лични данни като данни за контакт: име, фамилия, имейл адрес, пощенски адрес/местонахождение (държава, щат/провинция, град), телефонни номера и историята на взаимоотношенията ви със SAP.

   

  Лични данни, свързани с бизнес отношенията със SAP

  В контекста на установените бизнес отношения SAP обработва името на компанията на бизнес партньора, отрасъла, наименованието на вашата длъжност и роля, отдела, функцията и историята на взаимоотношенията на вашата компания със SAP. Ако посочите номер на кредитна карта или банкови реквизити, за да поръчате продукти или услуги от SAP, дружеството използва тази информация, за да обработи вашето плащане за заявените продукти или услуги.

   

  Лични данни, свързани със спазването на законодателството

  Ако това се изисква по закон или разпоредба, SAP може да обработва категории данни като дата на раждане, образование, лични карти или други идентификационни номера, геолокация, информация за бизнес партньори, напр. за значими съдебни спорове или други съдебни производства, както и друга информация, свързана с контрола на износа или спазването на митническите изисквания.

   

  Данни, генерирани при използването на интернет страници, уеб или онлайн продукти на SAP или при участието ви в тях

   

  Данни за използване

  SAP обработва определена информация, свързана с потребителя, напр. информация за вашия браузър, операционна система или IP адрес, когато посещавате уеб продукти на SAP. Също така обработваме информация относно използването на нашите уеб предложения, като например страниците, които посещавате, времето, което прекарвате на дадена страница, страницата, която ви е препратила към нашата страница, и избраните от вас връзки на нашите сайтове.

   

  Регистрационни данни

  SAP може да обработва вашите данни за контакт, както е посочено по-горе, а също така и друга информация, която може да предоставите директно на SAP, ако се регистрирате за някое от събитията на SAP или други уеб услуги.

   

  Данни за участие

  Когато участвате в уебинари, виртуални семинари, събития или други уеб услуги на SAP, SAP може да обработва данните от взаимодействието ви със съответната уеб услуга, за да организира събитието, включително неговите сесии, анкети, проучвания или други взаимодействия между SAP и/или участниците. В зависимост от събитието и след съответно уведомяване на участниците, SAP може да събира аудио- и видеозаписи на събитието или сесията.

   

  Специални категории лични данни

  Във връзка с регистрацията за дадено събитие SAP може да поиска да споделите своите хранителни предпочитания или информация за евентуални увреждания, за да може да се погрижи за здравето и благополучието на своите гости. Всяко събиране на такава информация винаги се основава на съгласието на участниците. Моля, имайте предвид, че ако не предоставите информация за хранителните си предпочитания, SAP може да няма възможност да отговори на такива искания по време на събитието.

   

  Лични данни, получени при кандидатстване за работа в SAP

  SAP обработва лични данни на лица, кандидатстващи за работа в SAP, както е посочено в декларацията за поверителност на Кариерния портал на SAP.

   

  Лични данни, получени от трети страни, включително от публично достъпни източници

  SAP обикновено се стреми да събира лични данни директно от субектите на данни. С вашето съгласие или ако приложимото законодателство позволява това, SAP може да получава лични данни и от трети страни източници. Такива трети страни източници може да са:

   

  вашият работодател в контекста на своите бизнес отношения със SAP и/или SAP групата,

   

  трети страни, от които сте изискали да споделят вашите лични данни със SAP,

   

  трети страни източници и публично достъпни източници, като ориентирани към бизнеса социални мрежи или информационен брокер.

   

  Когато събираме лични данни от трети страни, установеният вътрешен контрол има за цел да гарантира, че източникът е получил разрешение да предостави тази информация на SAP и че можем да я използваме за тази цел. SAP третира тези лични данни както е описано в настоящата декларация за поверителност и съобразно всякакви допълнителни ограничения, наложени от третата страна, която предоставя личните данни на SAP, или от приложимото национално законодателство.

   

  Лични данни, необходими с оглед на удовлетвореността на клиентите

  Доколкото законът позволява това или въз основа на вашето съгласие, SAP може да комбинира информацията, която събираме пряко или непряко за конкретни потребители, за да гарантира пълнотата и коректността на данните, да може да адаптира по-добре взаимодействието си с вас и да идентифицира информацията, която най-добре отговаря на вашите интереси или потребности.

  Колко дълго SAP ще обработва моите лични данни?

   

  SAP обработва вашите лични данни само докато това е необходимо:

  • за да ви предостави продукти и услуги, поръчани от вас или вашия работодател;
  • за да може SAP да изпълни законови задължения за запазване на лични данни, произтичащи например, наред с друго, от приложимите закони относно износа, финансите, данъците или търговията;
  • за изпълнение на законните бизнес цели на SAP, както е описано по-нататък в настоящата декларация за поверителност, освен ако не възразите срещу това SAP да използва вашите лични данни за тези цели;
  • докато не оттеглите своето по-рано изразено съгласие SAP да обработва вашите лични данни. За да научите повече за това как можете да оттеглите своето съгласие, моля вижте указанията по-долу в раздел „Какви са вашите права на защита на личните данни“.

  SAP може да обработва вашите лични данни с цел разработване на продукти или услуги, докато това вече не е необходимо или докато SAP не получи информация, че отношенията ви с клиента на SAP са се променили.

   

  SAP може да съхранява вашите лични данни за допълнителни периоди, ако това е необходимо за спазване на правните задължения за обработка на вашите лични данни или ако личните данни са необходими на SAP за предявяване на правни искове или защита срещу такива. SAP ще съхранява вашите лични данни до края на съответния период на съхранение или до уреждането на съответните искове.

  Кои са получателите на вашите лични данни?

   

  Вашите лични данни ще бъдат предавани за обработка на следните категории трети страни:

   

  Лица от SAP групата

  Тъй като SAP продава своите продукти и услуги на клиентите си само чрез местни бизнес отношения, SAP може да прехвърли вашите лични данни към съответното местно лице от SAP групата за целта и до степента, необходима за осъществяване на бизнес отношенията. Други лица от SAP групата също могат да получат достъп до лични данни – или при предоставянето на вътрешни за групата услуги централно и от името на SAP SE и другите лица от SAP групата, или когато им се предават лични данни на съответно правно основание. В такива случаи тези лица могат да обработват личните данни за описаните в настоящата декларация за поверителност цели и в съответствие с изложените в нея условия. Актуалния списък на лицата от SAP групата може да намерите тук. За да разберете кое лице от SAP групата е отговорно за бизнес отношенията с вас или с вашия работодател, моля свържете се с нас на адрес webmaster[@]sap.com.

   

  трети страни доставчици на услуги

  SAP може да ангажира трети страни доставчици на услуги, които да обработват лични данни от името на SAP, например за консултантски или други услуги, за предоставяне на уебсайта, за изпълнение и предоставяне на оферти от SAP или за изпращане на информационни бюлетини. Тези доставчици на услуги може да получат лични данни или право на достъп до такива, когато предоставят своите услуги, и ще представляват получатели по смисъла на съответното законодателство за защита на данните, включително GDPR.

   

  Партньори на SAP

  С ваше съгласие или както е посочено във вашата заявка, включително за да изпълни поръчаните от вас услуги, SAP може да споделя вашите лични данни с определени партньорски компании, за да ви предостави поръчания от вас продукт или услуга.

   

  Други трети страни

  С ваше съгласие или както е посочено в заявката ви, SAP може да предава вашите регистрационни данни на компаниите, изброени на страницата за регистрация за семинар, уебинар или събитие на SAP. Тези компании може да получат вашите лични данни като съорганизатор или спонсор на събитието и ще използват регистрационните ви данни за целите на своето участие в събитието. Те ще ви предоставят директно всякаква законово изисквана информация за целите на обработката им и за това как можете да упражните правата си.

  Какви са вашите права на защита на личните данни?

   

  Право на достъп, коригиране и изтриване

  Винаги можете да поискате от SAP достъп до информация за обработваните от дружеството лични данни и, ако е необходимо, да направите заявка за коригиране или изтриване на тези данни. Имайте предвид обаче, че SAP може да изтрие или ще изтрие вашите лични данни само ако няма законово задължение или надделяващо право да запази данните. Ако поискате от SAP да изтрие вашите лични данни, няма да може да продължите да използвате онези услуги на SAP, за които е необходимо дружеството да използва вашите лични данни.

   

  Право да получите обратно лични данни от SAP

  Ако SAP използва вашите лични данни въз основа на вашето съгласие или за да изпълни даден договор с вас, може да поискате от дружеството копие на личните данни, които сте му предоставили. В този случай, моля, пишете до webmaster[@]sap.com и посочете информацията или дейностите по обработка, за които се отнася вашата заявка, в какъв формат желаете да получите личните данни и дали те да бъдат изпратени на вас или на друг получател. SAP ще вземе под внимание вашата заявка и ще обсъди с вас най-добрите варианти за нейното изпълнение.

   

  Право на ограничаване

  Можете да поискате от SAP да ограничи по-нататъшната обработка на вашите лични данни в следните случаи:

   

  твърдите, че личните данни за вас са неправилни, като SAP има достатъчно време, за да провери точността на съответните лични данни,

   

  няма правно основание SAP да обработва вашите лични данни и настоявате SAP да ограничи по-нататъшната им обработка,

   

  SAP вече не се нуждае от вашите лични данни, но вие заявявате, че изисквате от SAP да запази тези данни с цел предявяване или упражняване на законни права или защита срещу искове на трети страни, или

   

  в случай че възразите срещу обработването на вашите лични данни от SAP въз основа на законния интерес на SAP (както е посочено по-долу), като SAP има достатъчно време, за да определи дали има надделяващ интерес или правно задължение да обработва личните ви данни.

   

  Право на възражение

  Ако и доколкото SAP обработва вашите лични данни на база на законен интерес на SAP, по-специално когато SAP упражнява законния си интерес да участва в директен маркетинг или да използва профилиране във връзка с директния маркетинг, имате право да възразите срещу такова използване на личните ви данни по всяко време. Когато възразите срещу обработването на вашите лични данни от страна на SAP с цел директен маркетинг, SAP незабавно ще преустанови обработването на личните ви данни за такива цели. Във всички други случаи SAP ще разгледа внимателно вашето възражение и ще спре да използва съответната информация, освен ако няма императивни законови основания да продължи да я използва и те имат превес над вашето възражение, или ако информацията не е необходима на SAP за предявяване, упражняване или защита на правни искове.

   

  Право на оттегляне на съгласието

  Когато SAP обработва личните ви данни въз основа на вашето съгласие, можете по всяко време да оттеглите съгласието си, като се отпишете или ни изпратите съответно уведомление за оттегляне на съгласието. При оттегляне на съгласие SAP вече няма да обработва личните данни по това съгласие, освен ако законът не изисква това. В случай че SAP трябва да задържи вашите лични данни по законови причини, вашите лични данни вече няма да могат да се обработват и ще бъдат задържани само за установения от закона срок. Оттеглянето на съгласието обаче не засяга обработването на лични данни от страна на SAP до момента на оттеглянето на съгласието. Освен това, ако за използването на даден продукт на SAP е необходимо предварително съгласие, SAP вече няма да може да предоставя съответната услуга (или услуги, ако оттеглите съгласието си SAP да използва вашия профил в услугата SAP Identity Authentication за множество продукти на SAP), оферта или събитие, след като оттеглите съгласието си.

   

  Право на подаване на жалба

   Ако смятате, че SAP не обработва вашите лични данни в съответствие с посочените в настоящата декларация за поверителност изисквания или с приложимите закони за защита на данните, можете по всяко време, доколкото това се изисква от приложимото право, да подадете жалба до местния орган за защита на данните, особено когато се намирате в държавата от ЕИП, или до органа за защита на данните в държавата или щата, в които се намира седалището на SAP.

  Как да упражнявате вашите права на защита на данните?

   

  Моля, изпращайте вашите искания за упражняване на права на webmaster[@]sap.com

  Как SAP ще проверява исканията за упражняване на права на защита на данните?

   

  SAP ще предприеме необходимите стъпки, за да установи вашата самоличност до едно адекватно ниво на сигурност, преди да премине към обработката на правото на защита на данните, което желаете да упражните.  Когато това е осъществимо, SAP ще сравни личните данни, които предоставяте при подаването на искане за упражняване на права, с информацията, която SAP вече има. Това може да означава сравняване на две или повече точки от данни, които предоставяте при подаването на искане, с две или повече точки от данни, с които SAP вече разполага. 

  SAP ще откаже да обработва искания, които са явно неоснователни, прекомерни, измамни, представени от трети страни без съответни правомощия или по друг начин не се изискват от местното законодателство.

  Мога ли да използвам продуктите и услугите на SAP, ако съм непълнолетно лице или дете?

   

  Като цяло уебсайтовете и онлайн услугите на SAP не са предназначени за потребители под 16-годишна възраст или еквивалентната минимална възраст в съответната юрисдикция. Ако нямате навършени 16 години, не може да се регистрирате и да използвате тези уебсайтове или онлайн услугите.

  Допълнителни разпоредби, специфични за държави и региони

   

  Когато за SAP важат изисквания за защита на личните данни в ЕС, ЕИП или други държави, свързани с GDPR

   

  Кое е длъжностното лице по защита на данните на администратора?

  Можете да се свържете с длъжностното лице по защита на данните на SAP групата по всяко време на адрес privacy[@]sap.com.

   

  Кой е релевантният орган за защита на данните на администратора?

  Водещият надзорен орган за защита на данните на SAP е в Германия, Landesbeauftragter für den Datenschutz und die Informationsfreiheit Baden-Württemberg, и може да бъде намерен на адрес Lautenschlagerstraße 20, 70173 Stuttgart. Ако се намирате в друга държава от ЕС или EWR, можете да намерите данните за контакт с вашия компетентен надзорен орган за защита на данните тук.

   

  Какви са правните разрешения на SAP да обработва лични данни?

  SAP обработва вашите лични данни за бизнес целите, посочени по-горе, въз основа на следните правни разрешения:

   

  Обща забележка относно обработката на лични данни от SAP въз основа на вашето предварително съгласие

  SAP може да обработва вашите лични данни за конкретните цели на обработката с вашето предварително съгласие.

   

  Обща забележка относно обработката на лични данни от SAP въз основа на законен бизнес интерес

  Когато се позовава на член 6.1 (е) от GDPR и следователно на законния бизнес интерес на SAP като негово правно разрешение да обработва вашите лични данни, SAP упражнява своите законни бизнес интереси

   

  да управлява и изпълнява ефективно своите бизнес операции,

   

  да поддържа и управлява интелигентни и устойчиви бизнес процеси в групова структура, оптимизирана за разделението на труда, и в полза на нашите служители, клиенти, партньори и акционери,

   

  да поддържа устойчиви бизнес отношения с клиенти и партньори на SAP, включително с вас (всеки от които, както е посочено по-долу),

   

  да ви осигури възможно най-доброто потребителско преживяване при използването на уеб услугите на SAP,

   

  да спазва извънтериториални закони и разпоредби или

   

  да предяви или да се защити срещу правни искове.

   

  Вярваме, че нашият интерес да се стремим да осъществим тези бизнес цели е легитимен и следователно надделяващ над вашите лични права и интереси да се въздържаме от обработка на данните. Във всеки един от тези случаи в нашия тест за баланс ние надлежно вземаме предвид:

   

  бизнес целта, разумно преследвана от SAP в конкретния случай,

   

  категориите, количеството и чувствителността на личните данни, които задължително се обработват,

   

  нивото на защита на вашите лични данни, което е гарантирано чрез нашите общи политики, насоки и процеси за защита на данните

   

  и правата, които имате във връзка с дейността по обработване.

   

  Ако желаете да получите допълнителна информация относно този подход, моля, пишете на адрес webmaster[@]sap.com.

   

  Осъществяване на бизнес отношения с клиенти, партньори и други

  При осъществяване на бизнес отношения с клиенти, партньори и други, SAP и местните лица от SAP групата може да обработват лични данни съгласно:

   

  Член 6.1 (б) от GDPR, ако е необходимо да изпълни (пред)договорни задължения към вас, 

   

  член 6.1 (в) от GDPR, ако е необходимо, за да изпълнят законови изисквания, приложими за SAP,

   

  член 6.1 (е) от GDPR, ако договорното или преддоговорното отношение се отнася до компания или друго юридическо лице и ако SAP обработва вашите лични данни като лице за контакт на клиента, за да изпълни (пред)договорни задължения към вашия работодател (законен интерес за ефективно изпълнение или управление на бизнес операциите на SAP)

   

  член 6.1 (е) от GDPR, ако е необходимо, за да поддържаме бизнес отношенията си с вас, да гарантираме удовлетвореността ви като потребител или представител на клиент и да ви предоставяме информация за други продукти и услуги на SAP съобразно вашите интереси или потребности (законен интерес за поддържане на устойчиви бизнес отношения с клиенти и партньори на SAP) или

   

  законово разрешение съгласно други национални закони, еквивалентно на някое от горните, когато е приложимо.

   

  Спазване на законите и разпоредбите

  При осигуряването на съответствие с приложимите закони и разпоредби, SAP и местните лица от SAP групата могат да обработват вашите лични данни съгласно

   

  Член 6.1 (в) от GDPR, ако е необходимо да се изпълнят приложими за SAP правни изисквания в съответствие със законодателството на Европейския съюз или на държава членка на ЕС,

   

  член 6.1 (е) от GDPR, ако е необходимо, за да спазят закони и разпоредби, които са извънтериториални за ЕС (законен интерес за спазване на извънтериториални закони и разпоредби),

   

  или еквивалентни членове от други национални закони, когато това е приложимо.

   

  Управление на интернет страници, уеб продукти или други онлайн събития на SAP

  При управлението на своите интернет страници, уеб продукти или други онлайн събития („уеб услуги“) и в зависимост от съответната цел, SAP или местното лице от SAP групата обработва вашите лични данни въз основа на следните правни разрешения:

   

  Член 6.1 (б) и (е) от GDPR, за да предостави уеб услугите и функциите, да създаде и администрира вашия онлайн акаунт, да актуализира, защити и отстрани неизправности в услугата, да осигури поддръжка, да подобри и развива уеб услугата, да отговори на вашите заявки или инструкции и да ги изпълни (законен интерес за ефективно изпълнение или управление на бизнес операциите на SAP)

   

  Член 6.1 (в) и (е) от GDPR, за да управлява и гарантира сигурността на нашите уеб услуги и да предотвратява и открива заплахи за сигурността, измами или други престъпни или злонамерени дейности и, според разумната необходимост, да иска прилагането на условията на уеб услугите, да започне или продължи правна защита или претенция, да предотврати измами или други незаконни дейности, включително атаки срещу нашите ИТ системи (законен интерес за ефективно изпълнение или управление на бизнес операциите на SAP и за предявяване на или защита от правни искове)

   

  Член 6.1 (а) от GDPR, ако е необходимо да поискаме съгласието ви за обработване на вашите лични данни

   

  или еквивалентни правни разрешения съгласно други национални закони, когато е приложимо.

   

  Бисквитки и сходни инструменти

  Когато проследява и оценява поведението на потребителите при използването на нашите уеб услуги чрез бисквитки или други подобни технологии, SAP обработва вашите лични данни въз основа на следните правни разрешения:

   

  Член 6.1 (а) от GDPR, ако е необходимо да поискаме съгласието ви за обработване на вашите лични данни,

   

  Член 6.1 (б) от GDPR, ако е необходимо да изпълни (пред)договорни задължения към вас,

   

  Член 6.1 (е) от GDPR, ако е необходимо да изпълни (пред)договорни задължения към компанията или друго юридическо лице, което представлявате като лице за контакт с клиент (законен интерес за ефективно изпълнение или управление на бизнес операциите на SAP),

   

  или еквивалентни правни разрешения съгласно други национални закони, когато е приложимо.

   

  Събиране на данни от трети страни, включително от публично достъпни източници

  При събирането на лични данни за вас от трети страни, правното основание за събирането на данните от страна на SAP или местното лице от SAP групата може да е:

   

  Член 6.1 (а) от GDPR, ако е необходимо ние или третата страна, която предава вашите лични данни на SAP, да имаме вашето съгласие за обработване на личните ви данни,

   

  Член 6.1 (б) от GDPR, ако е необходимо да изпълни (пред)договорни задължения към вас,

   

  Член 6.1 (в) от GDPR, ако е необходимо да се изпълнят приложими за SAP правни изисквания в съответствие със законодателството на Европейския съюз или на държава членка на ЕС,

   

  Член 6.1 (е) от GDPR, ако е необходимо да се спазят закони и разпоредби, които са извънтериториални за ЕС (законен интерес за спазване на извънтериториални закони и разпоредби) или за да поддържаме бизнес отношенията си с вас, да гарантираме удовлетвореността ви като потребител или представител на клиент и да ви предоставяме информация за други продукти и услуги на SAP съобразно вашите интереси или потребности (законен интерес за поддържане на устойчиви бизнес отношения с клиенти и партньори на SAP)

   

  или еквивалентни правни разрешения съгласно други национални закони, когато е приложимо.

   

  Предлагане на продукти и услуги на SAP

  Когато извършва маркетингови дейности, SAP обработва вашите лични данни въз основа на следните правни разрешения:

   

  Член 6.1 (а) от GDPR, ако вашето съгласие се изисква по закон, за да може SAP да обработва данните ви за тази цел,

   

  Член 6.1 (е) от GDPR, ако е необходимо да изпълни (пред)договорни задължения към компанията или друго юридическо лице, което представлявате като лице за контакт с клиент (законен интерес за ефективно изпълнение или управление на бизнес операциите на SAP), да поддържа бизнес отношенията си с вас или вашия работодател, да гарантира удовлетвореността ви като потребител или лице за контакт с клиента, да мапира релевантните вътрешни структури на групата и да обедини съответните бизнес дейности в централни източници в рамките на SAP групата с цел еднаквото им управление и да предостави информация за други продукти и услуги на SAP съобразно вашите интереси и потребности, което може да включва и обединена информация за вас от различни източници (профилиране) (законен интерес за поддържане и управление на интелигентни и устойчиви бизнес процеси в групова структура, оптимизирана за разделение на труда и в интерес на нашите служители, клиенти, партньори и акционери, както и за управление на устойчиви бизнес отношения с клиенти и партньори на SAP). От SAP можем да ви изпратим тази информация на вашия пощенски адрес на основание на нашия законен интерес да комуникираме с клиенти, потенциални клиенти и целеви групи с цел рекламиране на нашите продукти и услуги; на вашия имейл адрес с цел директен маркетинг на подобни продукти или услуги, при условие че (i) сме получили вашия имейл адрес във връзка с покупката на наши продукти или услуги, (ii) не сте възразили срещу използването на вашия имейл адрес за директна реклама и (iii) ви информираме при всяко съобщение, че можете да възразите срещу използването на вашия имейл адрес за маркетингови цели по всяко време; както и да използва други електронни средства (напр. телефон, MMS), доколкото това е разрешено от приложимото законодателство, обикновено при изрично или презюмирано съгласие, или еквивалентни правни разрешения съгласно други национални закони, когато е приложимо.

   

   

  Как SAP оправдава международното прехвърляне на данни?

  Като глобална група от компании, SAP има свързани дружества и използва трети страни доставчици на услуги и в държави извън Европейското икономическо пространство („ЕИП“). SAP може да прехвърля ваши лични данни в държави извън ЕИП като част от своите международни бизнес операции. Ако прехвърля лични данни от държава в ЕС или ЕИП към държава извън ЕИП, за която Европейската комисия не е издала решение относно адекватността, SAP използва стандартните договорни клаузи на ЕС, за да задължи по договор вносителя на данни да осигури ниво на защита на данните, съответстващо на това в ЕИП, за да защити вашите лични данни. За да получите екземпляр на стандартните договорни клаузи (от който са премахнати нерелевантните клаузи или тези, съдържащи търговска информация), изпратете заявка до privacy[@]sap.com. Допълнителна информация относно защитата на данните в международен мащаб можете да получите и от Европейската комисия тук.

   

  В случаите когато за SAP важат определени изисквания за поверителност в Съединените щати, се прилагат и следните условия:

  Защита на личния живот на децата в САЩ. SAP не събира съзнателно лични данни на лица, които не са навършили 13 години.  Ако сте родител или настойник и смятате, че дружеството SAP е събрало информация за дете, моля свържете се със SAP по начина, описан в настоящата декларация за поверителност.  SAP ще предприеме необходимите стъпки за изтриване на информацията възможно най-бързо.  Като се има предвид, че уебсайтовете и онлайн услугите на SAP не са предназначени за потребители под 16-годишна възраст и в съответствие с изискванията за разкриване на данни на CCPA, SAP не продава личните данни на непълнолетни лица под 16-годишна възраст.

   

  В случаите когато за SAP важат определени изисквания за поверителност в Съединените щати и в щата Калифорния, се прилагат и следните условия:

   

  Имате право: 

   

  да поискате от SAP достъп до вашите лични данни, които дружеството събира, използва или разкрива;

   

  да поискате от SAP да изтрие свързаните с вас лични данни;

   

  да се откажете от използването или разкриването на вашата чувствителна лична информация;

   

  на недискриминационно отношение във връзка с упражняването на което и да е от вашите права на защита на данните; и

   

  ако поискате достъп до вашите лични данни, информацията да може да се пренася, ако е възможно, в лесен за използване вид, който ви позволява да предадете безпроблемно тази информация на друг получател.

   

  В съответствие с изискванията за разкриване на данни, описани в Закона за поверителност на потребителите в Калифорния („CCPA“), SAP не продава и не споделя вашите лични данни. Възможно е в процеса на своята бизнес дейност да споделяме лични данни с трети страни или да разрешаваме на трети страни да събират данни в различни уебсайтове на SAP.

   

  Заявки за достъп от субекти на данни: 

  SAP получава заявки за достъп от субекти на данни от цял свят и се стреми всички валидни заявки, при които SAP е администратор на данните, да бъдат разгледани в съответните срокове. В съответствие с процеса на проверка, изложен в CCPA, SAP ще наложи по-строг процес на проверка за заявките за изтриване или за лични данни, които се приемат за чувствителни или ценни, за да бъдат минимизирани потенциалните вреди, които бихте понесли в случай на неупълномощен достъп или изтриване на лични данни. Ако се налага SAP да поиска от вас още информация в допълнение към тази, с която вече разполага, дружеството ще използва тази информация единствено за потвърждаване на вашата самоличност, за да може да упражните вашите права на защита на данните или във връзка със сигурността и предотвратяването на измами. 

   

  Освен имейла за връзка със SAP – webmaster[@]sap.com – имате и следните опции за упражняване на вашите права:

  Може да подадете заявка на безплатните телефони тук или да кликнете върху „Ограничаване на използването на моята чувствителна лична информация“. Освен това може да посочите упълномощен агент, който да подава заявки до SAP за упражняване на вашите права на защита на данните. Този упълномощен агент трябва да е регистриран в службата на щатския секретар и да представи доказателство, че сте го оторизирали да действа от ваше име.    

   

  Когато за SAP важат изискванията на общия закон за защита на данните на Бразилия („LGPD“), се прилагат и следните условия:

  SAP дружеството е назначило длъжностно лице по защита на данните за Бразилия. Писмени запитвания, искания или жалби до нашето длъжностно лице по защита на данните могат да бъдат адресирани до:

   

  Paulo Nittolo Costa

  Имейл: webmaster[@]sap.com

  Адрес: Avenida das Nações Unidas 14171 - Marble Tower - 7th Floor - São Paulo-SP, Brazil 04794-000

   

  Когато за SAP важат изискванията на закона за защита на личните данни на Малайзия („PDPA“), ще бъде предоставена версия на малайски език на настоящата декларация за поверителност.

   

  В случаите когато за SAP важат определени изисквания за поверителност в Република Филипини, се прилагат и следните условия:

  Физически лица, намиращи се в Република Филипини, могат да упражнят своите права по следния начин:

  Можете да направите писмена или устна заявка до SAP, като използвате следните данни за връзка:

   

  webmaster[@]sap.com

  Телефон: +632-8705-2500

  Адрес: SAP Philippines, Inc.

  На вниманието на: Длъжностното лице по защита на данните

  27F Nac Tower, Taguig City 1632, Philippines

   

  Следните разпоредби важат за жителите и гражданите на Република Филипини:

   

  Можете да подадете иск за обезщетение, което е присъдено окончателно от националната комисия за защита на личните данни или от съдилищата, ако сте понесли щети поради неточни, непълни, неактуални, неверни, незаконно получени или незаконно използвани лични данни вследствие на нарушаването на вашите права и свободи като субект на данни;

   

  Ако бъде нарушена неприкосновеността на личния ви живот или на правата ви относно защитата на личните данни, или ако дадено нарушение на закона за защита на данните ви засяга лично, можете да подадете оплакване в националната комисия за защита на личните данни.

   

  Вашите права на прехвърляне. Законните ви наследници и правоприемници могат да се позовават на вашите права по всяко време след смъртта ви или в случай на недееспособност или неспособност да упражните правата си.

   

  Когато за SAP важат изискванията на закона за защита на личните данни на Сингапур („PDPA“), се прилагат и следните условия:

  SAP дружеството е назначило длъжностно лице по защита на данните за Сингапур. Писмени запитвания, искания или жалби до нашето длъжностно лице по защита на данните могат да бъдат адресирани до:

   

  Тема: [Attn.] Tina Bhatia, DPO (Singapore)

  Имейл: webmaster[@]sap.com

  Адрес: Mapletree Business City, 30 Pasir Panjang Rd, Singapore 117440

  За контакти: +65 6664 6868

   

  Когато за SAP важат изискванията на закона за защита на личната информация от 2013 г. в Южна Африка („POPIA“), се прилагат и следните условия:

   

  „Лични данни“ в настоящата декларация за поверителност означава Лична информация съгласно дефиницията в POPIA.

   

  „Вие“ и „Ваш, ваша, ваше, ваши“ в настоящата декларация за поверителност означава физическо или юридическо лице по смисъла на POPIA.

   

  Systems Applications Products (Africa Region) Proprietary Limited & Systems Applications Products (South Africa) Proprietary Limited със седалище на адрес 1 Woodmead Drive, Woodmead (SAP South Africa) се подчинява на закона за защита на личните данни от 2013 г. (Закон 4 от 2013 г.) и е отговорна страна по POPIA.

   

  В случай че като физическо или юридическо лице смятате, че дружеството SAP South Africa като отговорна страна е използвало вашата лична информация в противоречие с POPIA, вие се задължавате най-напред да се опитате да разрешите съответните въпроси със SAP South Africa.

   

  webmaster[@]sap.com

  Телефон:    011 325 6000

  Адрес: 1 Woodmead Drive, Woodmead, Johannesburg South Africa 2148

  Ако имате оплаквания относно този процес, имате право да подадете жалба до информационния регулатор, като използвате следните данни за контакт:

  JD House, 27 Stiemens Street, Braamfontein, Johannesburg, 2001, P.O. Box 31533, Braamfontein, Johannesburg, 2017

  Имейл: complaints.IR[@]justice.gov.za

  Запитвания:  inforeg[@]justice.gov.za

   

  Можете да поискате подробности за личната информация, която съхраняваме за вас, съгласно Закона за насърчаване на достъпа до информация 2 от 2000 г. („PAIA“). Допълнителна информация можете да намерите в справочника за PAIA на SAP.

   

  В случаите когато за SAP важат определени изисквания за поверителност в Турция, се прилагат и следните условия:

  Когато SAP събира лични данни при централното управление на този уебсайт и други глобално управлявани бизнес дейности на SAP за жители и граждани на Турция и по начин, който се урежда от изискванията на Закона за защита на личните данни #6698 („LPDP“) в Турция, вашият администратор на данни е SAP Türkiye Yazilim Üretim ve Ticaret A.Ş, с адрес: Emaar Square Ofis Kulesi, Libadiye Cd No:82-F D:Kat: 17-18, 34700 Ünalan/Üsküdar/İstanbul, MERSİS №: 744017604300017 и телефонен номер: +90 216 330 03 00.

   

   

  Специфичните за Китай разпоредби важат за гражданите на Китайската народна република.

   

  Специфичните за Колумбия разпоредби важат за гражданите на Република Колумбия.

  Обратно най-горе