Hoppa till Innehåll
Anställda i distributionslokal

Planering av försörjningskedjan

Med en integrerad metod för planering av försörjningskedjan kan du effektivt reagera på förändringar i tillgång, efterfrågan och marknadsvillkor.

 

Denna webbsida har maskinöversatts för att underlätta för dig. SAP ger inga garantier angående korrektheten eller fullständigheten av maskinöversättningen. Den ursprungliga engelska webbsidan hittar du genom att använda världskartan i det övre högra hörnet på denna sida.

Synkronisera beslut för försörjningskedjeplanering över affärsområden

Agile planering av försörjningskedjan kräver snabbhet och motståndskraft, särskilt under störningstider. Genom att använda en utökad planerings- och analysfunktion (xP&A) kan du synkronisera planeringen av försörjningskedjan i realtid över hela verksamheten i enlighet med finans- och verksamhetsplaner. Det gör att du kan bli en mer flexibel och samordnad organisation som är redo att svara på alla situationer.

Industri 4.0

Koppla samman produktion med processgenomförande över hela försörjningskedjan.

Mjukvara för planering av försörjningskedjan

Skapa en tålig och smidig försörjningskedja med mjukara från SAP.
 

Prognostisering och styrning av efterfrågan

Använd behovsavkänning, statistisk modellering och maskininlärningsalgoritmer för att göra kort- till långsiktiga prognoser.

Lageroptimering med flera funktioner

Ställ in lagermål för att maximera vinster, samtidigt som du lämnar en buffert för att hjälpa dig möta oväntad efterfrågan.

Sälj- och verksamhetsplanering (S&OP)

Samarbeta i en avdelningsövergripande försäljnings- och verksamhetsplan som balanserar lager, servicenivåer och lönsamhet.

Åtgärds- och materialförsörjningsplanering

Optimera försörjningsstyrning med planer baserat på prioriterade behov, allokeringar och begränsningar, till exempel produktionskapacitet.

SAP-lösningarna möjliggör digitaliserad planering, anskaffning, lagerhållning och leverans av vacciner.

Lars Werthmann, logistikchef, DRK Landesverband Sachsen e.V.

SAP:s planeringslösningar erbjuder ett brett spektrum av scenarier som kan hjälpa dina team att leverera resultat på ett smidigare sätt. Genom att integrera SAP Analytics Cloud och SAP Integrated Business Planning (SAP IBP) för Supply Chain får du en enda ansluten planeringslösning i affärsområdena för att stärka samarbetet i hela organisationen.

Prioritetsbaserad order utlovande

Allokera rätt lager till rätt behov i en försörjningsbristsituation och skynda på leveransen för nyckelkunder.

Optimerad lagersaldoallokering

Fördela lager baserat på affärsprioriteringar med hänsyn till lämpliga alternativ.

Analysstyrt beslutsstöd

Analysera tillgång, behov och produktallokering för att förstå hur produkttillgänglighetsbegränsningar påverkar.

Samarbete mellan partner och leverantör

Samarbeta med globala partner i processer för beställning, prognostisering, kvalitetskontroller, lagerhållning med mera.

Dashboard för statusövervakning

Få uppdateringar om beställningsstatus från leverantörer och snabbt identifiera kvalitetsproblem och bristande överensstämmelse mellan tillgång och behov.

Snabba anställningsfunktioner

Tillhandahåll verktyg på begäran eller använd integreringsalternativ för uthyrande företag för effektiv onboarding av uthyrande företag och snabb användaranpassning.

Utökad regelefterlevnad

Förbättra regelefterlevnaden och punktliga orderleveranser med standardbaserad, säker kommunikation och konfigurerbara affärsregler.

Se hur kunder lyckas med planeringslösningar för försörjningskedjan från SAP

Kan jag agera snabbt när störningar i försörjningskedjan inträffar?

Bedöma din motståndskraft i försörjningskedjan mot dagens utmaningar

SAP har skapat "Supply Chain Game Changer", ett simulerat spel som gör att du kan förstå hur varje roll i din försörjningskedja reagerar på störande förändringar. Du kan välja mellan tre olika scenarier - produktunderskott, logistikproblem och koncentrationshinder - och olika roller som prognosplanerare, materialförsörjningsplanerare och planeringschef.

Vad säger analytiker om innovationer inom försörjningskedjeplanering?

Varför integrerad verksamhetsplanering är avgörande

Ta reda på hur du kan övervinna ökande störningsnivåer och undvika omkalibrering med en motståndskraftig och smidig försörjningskedja. 

Resurscenter

Har du frågor? Kontakta oss!

Tillbaka till början