Hoppa till Innehåll
En kvinna med en skrivplatta pratar i sin radio.

Mjukvara för SAP Supply Chain Management (SAP SCM)

Få kundorienterade produkter snabbare ut på marknaden till en lägre kostnad med hjälp av supply chain-mjukvara (SCM) från SAP.

Introducera motståndskraftiga och hållbara SCM-processer från design till drift

Helt samverkande lösningar för supply chain-hantering (Supply Chain Management) håller företaget motståndskraftigt, agilt, produktivt och hållbart.

Bild visar process för hållbar supply chain management
Designa återvinningsbara, hållbara produkter

För samman system, personer och processer med en heltäckande digital tråd för snabbare innovation och digital hållbarhet.

Planera för minskade utsläpp och etiskt anskaffade material

Ta fram agila, marknadsstyrda planer baserade på insyn, samarbete och intelligens. 

Tillverkning med minsta möjliga avfall och miljöpåverkan

Effektivisera tillverkningen med artificiell intelligens, IoT och integration över hela företaget.

Leverera produkter och tjänster med låg koldioxideffekt

Kör snabba, effektiva och hållbara processer för logistik och supply chain-hantering.

Arbeta energisnålt och säkert

Förbättra prestanda och tillförlitlighet för dina tillgångar med intelligent Enterprise Asset Management. 

placeholder

Industri 4.0

Koppla samman produktion med komplett processgenomförande över hela supply chain.

Vanliga frågor

Hållbar hantering av supply chain innebär att miljömässigt och ekonomiskt genomförbara metoder integreras i hela försörjningskedjans livscykel, från produktutformning och utveckling till materialval, inklusive utvinning av råvaror eller jordbruksproduktion, tillverkning, förpackning och transport. Se hållbarhetsdemon för SAP Supply Chain Management-lösningar.

Motståndskraft hos supply chain innebär "förmågan att klara sig, anpassas eller transformeras vid förändringar". Om det är något vi lärt oss av 2020 så är det att affärsmodellerna måste vara mer motståndskraftiga. Under det kommande året kommer vi att fortsätta att se en större övergång till mer motståndskraftiga digitala supply chain-modeller, när företag fokuserar på att utöka eller omvandla verksamheten för att öka flexibiliteten, transparensen och kontrollen. Allt för att bli mer lyhörda för ständiga förändringar, ändrad efterfrågan och osäkerhet. Se hållbarhetsdemon för SAP Supply Chain Management-lösningar.

Grön supply chain-hantering (GSCM) avser konceptet att integrera hållbara miljöprocesser i en traditionell supply chain. Det är en del av en paradox – att balansera resultatet mot miljöaspekten. Ta reda på varför olika branscher prioriterar hållbarhet i sin supply chain och utforska fördelarna, bästa praxis och teknik för en hållbar supply chain. Läs mer om GSCM.

Transparens i en supply chain avser offentliggörande av information till handelspartner, aktieägare, kunder, konsumenter och tillsynsorgan. Att förstå din supply chain är viktigare än någonsin. Konsumenterna är mer oroade än någonsin över hur deras inköp påverkar deras hälsa, samhället och världen i stort.

Supply chain as a service (SCaaS) är en innovativ ny strategi för försörjningskedjan som gör det möjligt för företag att generera högre avkastning på sina investeringar genom att samarbeta med en tjänstepartner för att tillgodose hela eller delar av sina supply chain-behov, inklusive upphandling, produktionskontroll, tillverkning, kvalitetsstyrning, lagerhållning och logistik. SAP Business Network är ett nätverk som samlar tidigare separata försörjningskedjor till ett enhetligt, samarbetsinriktat och intelligent nätverk.  

Tillbaka till början