Hoppa till Innehåll
Molnbaserat affärssystem

SAP Business ByDesign – molnbaserat affärssystem

Sammanfoga alla kärnfunktioner till en komplett affärssvit.

Vad är SAP Business ByDesign?

Hantera ditt snabbväxande företag med ett molnbaserat affärssystem som kan växa i samma takt som företaget och samtidigt minska både komplexiteten och kostnaderna.

Förstora

SAP Business ByDesign har färdiga processer för allt från ekonomi och försäljning till produktadministration och inköp i ett enhetligt resursplaneringssystem. Koppla samman verksamhetens olika funktioner med bästa praxis och fördjupade analysalternativ.

  • Intelligent molnbaserat affärssystem: Förenklade och heltäckande processer
  • Direkta resultat: Anpassa dig snabbt till nya affärsmöjligheter 
  • Resultatpåverkan: Integrerad realtidsanalys för att öka lönsamheten och effektiviteten 

Vi vill fortsätta att sprida glädje och ge mening åt barn i hela världen. SAP Business ByDesign hjälper oss att uppfylla det uppdraget genom att göra det enklare för våra partners att arbeta med och investera hos oss.

Seung-gyu Lee, Co-Founder, SMARTSTUDY Co. Ltd. Läs berättelsen

Se hur våra kunder arbetar med SAP

Vad säger analytiker om SAP Business ByDesign?

SAP Business ByDesign är med i Gartners magiska kvadrant 2021

Se varför SAP Business ByDesign har placerats i Gartners magiska kvadrant för ekonomistyrningslösningar i molnet för mellanstora, stora och globala företag.*

Har du frågor? Kontakta oss!

*Gartner, Magic Quadrant for Cloud Core Financial Management Suites for Midsize, Large and Global Enterprises, John Van Decker, Greg Leiter, Robert Anderson, 10 May 2021. 

Gartner rekommenderar inte någon leverantör, produkt eller tjänst som skildras i sina forskningspublikationer och råder inte teknikanvändare att välja endast de leverantörer med högsta betyg eller annan beteckning. Gartners publikationer representerar en uppfattning hos Gartners forskningsorganisation och ska inte tolkas som en allmängiltig sanning. Gartner friskriver sig från alla garantier, såväl uttryckliga som underförstådda, avseende denna undersökning, inklusive alla garantier beträffande marknadsmässighet eller lämplighet för ett särskilt ändamål.

GARTNER är registrerat varumärke och servicemärke för Gartner, Inc. och/eller dess dotterbolag i USA och internationellt och används här med tillstånd. Med ensamrätt.

Tillbaka till början