Hoppa till Innehåll
Skärmdump av samverkande anläggningsdefinition för en modellundervagn i SAP Business Network Asset Collaboration

SAP Business Network Asset Collaboration

Öka motståndskraften och transparensen genom gemensam tillgångsdefinition och underhåll.

 

Denna webbsida har maskinöversatts för att underlätta för dig. SAP ger inga garantier angående korrektheten eller fullständigheten av maskinöversättningen. Den ursprungliga engelska webbsidan hittar du genom att använda världskartan i det övre högra hörnet på denna sida.

Samarbeta kring en enda version av sanningen för optimal tillgångsförvaltning

Ge operatörer, tillverkare och tjänsteleverantörer ett enda nätverk för att uppnå motståndskraft och transparens under tillgångarnas livscykel.

placeholder
Förstora

Skapa ett gemensamt tillgångsdataunderlag bland OEM, komponentleverantörer, operatörer och tjänsteleverantörer. Lösningen SAP Business Network Asset Collaboration möjliggör informationsutbyte för att förbättra aktivering av anläggningar och effektivisera bearbetningen av arbetsorder.

 • Molnimplementering
 • En startpunkt för intressenter
  för anläggning
 • Anläggningsdataunderlag för anläggningsdefinition, driftsättning och underhåll
 • Gemensam administration och underhåll av tillgångar mellan handelspartner

placeholder
Förstora

Skapa ett gemensamt tillgångsdataunderlag bland OEM, komponentleverantörer, operatörer och tjänsteleverantörer. Lösningen SAP Business Network Asset Collaboration möjliggör informationsutbyte för att förbättra aktivering av anläggningar och effektivisera bearbetningen av arbetsorder.

 • Molnimplementering
 • En startpunkt för intressenter
  för anläggning
 • Anläggningsdataunderlag för anläggningsdefinition, driftsättning och underhåll
 • Gemensam administration och underhåll av tillgångar mellan handelspartner

Viktiga fördelar

Maximera uppdateringstid

Centrera anläggningssamarbeten kring en gemensam anläggningsdefinition för att påskynda aktivering, underhåll och prestandajustering så att operatörerna kan maximera uppdateringstiden.

Förbättra integriteten och fullständigheten hos tillgångsdata

Få tillgång till information om tillgångar och underhåll i en plattform för att förbättra produktiviteten, höja servicekvaliteten, öka kundnöjdheten och minska kostnaderna.

Förbättra utrustningens effektivitet

Möjliggör transparens och samarbete vid utrustningsfel och underhåll för dina handelspartners för optimal utrustningseffektivitet.

Våra kunder

Huvudfunktioner

placeholder
Visa mer
En gemensam plattform för berörda parter

 • Identifiera unikt en ägares anläggningar över hela anläggningens livscykel
 • Begär och koppla en ägares tillgång till tillverkarens modell
 • Dela data och dokument för operationer, underhåll, reservdelar och garantier för enhetlighet och transparens i hela ekosystemet

Nätverkssamarbete

 • Se till att ekosystemet för kapitalförvaltning hamnar på en enda samarbetsplattform
 • Få kritisk transparens och transparens i hela ditt ekosystem för att optimera prestanda
 • Samarbeta med befintliga och nya partner för att skala effektivt

Definition av gemensam anläggning

 • Skapa en anläggningsbas för OEM, komponentleverantörer, operatörer och tjänsteleverantörer
 • Främja integriteten i tillgångsdata genom att tillhandahålla en gemensam digital kopia av en tillgång bland berörda parter
 • Säkerställa en enda kanal för elektronisk dataöverföring från OEM eller konstruktörer till operatörer.

Samordnat underhåll och service

 • Möjliggör en delad plattform för arbetsordersamarbete mellan anläggningsoperatörer och tjänsteleverantörer
 • Stöd för gemensam underhållsplanering och genomförande med en gemensam arbetsorder bland intressenter
 • Uppnå riktmärken för effektivitet hos operativ utrustning med effektiva underhållsprogram

Digital Vehicle Hub

 • Enhetlig fordonsarkivplats längs bilens värdekedja
 • Säkra insikter, räkna om data och skapa mobilitetsscenarier
 • Aktivera ett öppet partnernätverk

placeholder
Visa mer
En gemensam plattform för berörda parter

 • Identifiera unikt en ägares anläggningar över hela anläggningens livscykel
 • Begär och koppla en ägares tillgång till tillverkarens modell
 • Dela data och dokument för operationer, underhåll, reservdelar och garantier för enhetlighet och transparens i hela ekosystemet

Nätverkssamarbete

 • Se till att ekosystemet för kapitalförvaltning hamnar på en enda samarbetsplattform
 • Få kritisk transparens och transparens i hela ditt ekosystem för att optimera prestanda
 • Samarbeta med befintliga och nya partner för att skala effektivt

Definition av gemensam anläggning

 • Skapa en anläggningsbas för OEM, komponentleverantörer, operatörer och tjänsteleverantörer
 • Främja integriteten i tillgångsdata genom att tillhandahålla en gemensam digital kopia av en tillgång bland berörda parter
 • Säkerställa en enda kanal för elektronisk dataöverföring från OEM eller konstruktörer till operatörer.

Samordnat underhåll och service

 • Möjliggör en delad plattform för arbetsordersamarbete mellan anläggningsoperatörer och tjänsteleverantörer
 • Stöd för gemensam underhållsplanering och genomförande med en gemensam arbetsorder bland intressenter
 • Uppnå riktmärken för effektivitet hos operativ utrustning med effektiva underhållsprogram

Digital Vehicle Hub

 • Enhetlig fordonsarkivplats längs bilens värdekedja
 • Säkra insikter, räkna om data och skapa mobilitetsscenarier
 • Aktivera ett öppet partnernätverk

Digital Vehicle Hub

I hela värdekedjan för fordon och rörlighet kan du aktivera nya penningflöden.

Skapa ett affärsfall

placeholder
Samarbeta baserat på en 360-graders vy över dina tillgångar

Möjliggör nya effektivitetsnivåer och fatta bättre beslut med korrekt insikt i hur dina kritiska tillgångar fungerar.

placeholder
Förbättra kundupplevelsen med en enhetlig plattform

Lär dig hur SBB optimerade planering och processer för anläggningsunderhåll för att leverera säkra och pålitliga reseupplevelser för sina kunder.

placeholder
Revolutionera kapitalförvaltningen i ett globalt nätverk

Ta reda på hur ett enhetligt affärsnätverk levererar realtidsinformation för att få in intelligens i hela försörjningskedjan.

Teknisk information

Denna produkt implementeras i molnet och är tillgänglig som mjukvara som en tjänst (SaaS), så att du kan komma åt din mjukvara från valfri webbläsare.

Installation och installation

Följ installationsanvisningarna så att du kan börja köra din SAP-programvara snabbt och säkert.

Konfiguration

Optimera konfigurationen av SAP Business Network Asset Collaboration med vår omfattande konfigurationsguide.

Integration

Ta reda på hur du kan integrera SAP Business Network Asset Collaboration med din befintliga IT-miljö.

Kom igång

Jump-starta din implementering och driva ROI genom att samarbeta med branschexperter, konsulter och supporttekniker under hela din resa.

Tjänster

Omvandla din verksamhet snabbt och effektivt genom att dra nytta av våra helhetsbaserade service- och supportplaner, expertkonsulttjänster, utveckling av anpassade applikationer, beprövad bästa praxis samt djup bransch- och teknisk kunskap.

Support

Hjälp till att hålla dina SAP-lösningar igång på bästa sätt med våra IT-experter och supporttjänster, inklusive långsiktiga planer, integrerade team, fjärrsupport, självbetjäningsportal och innovationsstrategier.

Säkerhet och efterlevnad

Fokusera på dina affärs- och kundrelationer samtidigt som du håller dina data säkra och tillförlitliga. SAP använder ett proaktivt, prediktivt sätt att upprätthålla konformitet och datasäkerhet i molnet och i ett On Premise-datacenter.

Har du frågor? Kontakta oss!

Tillbaka till början