Παράβλεψη στο Περιεχόμενο

Sustainable choices with SAP

We can't save the world overnight, but smart retailers with the help of SAP can offer shoppers sustainable choices that lead the way. Find out more at www.sap.com/sustainability

Επιστροφή στην αρχή