Přejít na obsah
Zákazníci SAP SuccessFactors
SuccessFactors
SuccessFactors

Zákazníci a komunita

Podpořte svou organizaci sdílením znalostí, příběhy o úspěších zákazníků, aktualizacemi řešení SAP SuccessFactors a rychlým přístupem k odborným zdrojům.

 

Tato webová stránka byla pro vás přeložena strojovým překladem. Společnost SAP neposkytuje žádné záruky správnosti nebo úplnosti strojového překladu. Původní anglickou webovou stránku najdete pomocí mapy světa v pravém horním rohu této stránky.

Naši zákazníci na první pohled

Globální organizace důvěřují řešením SAP SuccessFactors při modernizaci funkcí personalistiky a pomáhají jim tak řešit jejich nejpalčivější obchodní výzvy tím, že zůstanou agilní, inovativní a sebevědomí.

13,200

+

zákazníci používají řešení SAP SuccessFactors.

 

 

220

M+

koncoví uživatelé využívají řešení SAP SuccessFactors ve 45 jazycích.

137

Zákazníci řešení SAP SuccessFactors mají 100 tis. a více koncových uživatelů.

Přínosy pro klíčové zákazníky

Komunita zákazníků

Využijte znalosti aktivní online komunity expertů a zákazníků na řešení SAP SuccessFactors. Ptejte se, domluvte se s ostatními zákazníky a najděte si bohaté odborné zdroje.

Skupiny uživatelů

Zúčastněte se skupin uživatelů řešení SAP SuccessFactors vedených zákazníky – dostupných napříč regiony, odvětvími a oblastmi zájmu – pro připojení, spolupráci a učení od ostatních zákazníků.

Výkonné zapojení

Připojte se k výkonným schůzkám a fórům za účelem budování výkonné sítě, poskytování zpětné vazby k produktům a ovlivňování inovačních strategií. 


Poradenské služby

Využijte odbornosti expertů na řešení SAP SuccessFactors k urychlení transformace personalistiky, získání maximální hodnoty ze svých řešení a dosažení správných obchodních výsledků.

Školení a vzdělávání

Odvodit maximální hodnotu z vašich řešení SAP SuccessFactors pomocí živého školení vedeného instruktorem, kurzů samoobslužného vzdělávání a certifikačních kurzů.

Původní výzkum

Získejte přístup k původnímu výzkumu z našeho výzkumného týmu personalistiky, který je zaměřen na to, jak se práce prolíná se zkušenostmi zaměstnanců, personalistikou a personalistikou technologií.

Seznamte se se všemi příklady úspěchů zákazníků

Máte otázky? Spojte se s námi.

Zpět na začátek