Přejít na obsah

Prohlášení o souborech cookie

Toto Prohlášení o souborech cookie popisuje způsob, jakým jsou na webu SAP.com používány soubory cookie a obdobné technologie za účelem shromažďování a ukládání údajů, pokud navštívíte webové stránky SAP.com.

Co jsou soubory cookie a obdobné technologie?

Soubory cookie jsou malé soubory umístěné do vašeho zařízení (počítače, tabletu nebo smartphonu). Při přístupu k webové stránce je na vaše zařízení umístěn soubor cookie, který odešle informaci straně, která soubor cookie umístila. 

Existují další technologie, které plní obdobnou funkci jako soubory cookie. Mezi ně patří webové beacony a soubory „clear GIF“. Tyto nástroje jsou často používány spolu se soubory cookie a pomáhají vlastníkovi webové stránky lépe porozumět uživatelům webové stránky. Když vám společnost SAP odešle newslettery nebo jiné zprávy, používá při tom tyto technologie níže uvedeným způsobem za účelem sledování míry otevření a prokliku u jednotlivých e-mailů: Aby byla společnost SAP schopna vedle toho, zda byl e-mail otevřen či nikoliv, určit také schopnost uživatele přijímat e-mailové zprávy ve formátu HTML, jsou součástí většiny e-mailových zpráv odesílaných společností SAP „webové beacony“. Webový beacon (malý obrázek .gif) je aktivován v okamžiku otevření e-mailu ve formátu HTML prostřednictvím požadavku na obrázek na našich serverech. Tato funkce pomáhá společnosti SAP odesílat e-maily ve formátu, který jsou uživatelé schopni číst a umožňuje nám sledovat souhrnný počet e-mailových zpráv, které byly otevřeny.  Webový beacon neshromažďuje žádné osobní údaje.

Co jsou soubory cookie první strany?

Webové stránky společnosti SAP používají soubory cookie první strany a umožňují třetím stranám umístit na vaše zařízení soubory cookie. Rozdíl mezi soubory cookie první strany a soubory cookie třetích stran se týká toho, kdo na vaše zařízení soubor cookie umístí. Soubory cookie první strany jsou soubory cookie, které jsou specifické pro webovou stránku, která je vytvořila. Tyto soubory cookie umožňují společnosti SAP provozovat efektivní službu a sledovat vzorce chování uživatelů na webové stránce společnosti SAP.

Co jsou soubory cookie třetích stran?

Soubory cookie třetích stran umísťuje na vaše zařízení třetí strana (tj. nikoliv společnost SAP). I když společnost SAP umožňuje třetím stranám přístup na web společnosti SAP za účelem umístění souboru cookie třetí strany na vaše zařízení, společnost SAP nemá kontrolu nad informacemi poskytovanými prostřednictvím souborů cookie, ani si neponechává přístup k těmto informacím. Kontrolu nad těmito informacemi má v plné míře třetí strana v souladu s příslušnými zásadami ochrany osobních údajů třetí strany. Další informace o těchto souborech cookie získáte kliknutím na odkaz „Preference ohledně souborů cookie“ v patičce webové stránky.

Co je soubor cookie relace a co je trvalý soubor cookie?

Naše webové stránky mohou na vaše zařízení umístit soubory cookie relace a trvalé soubory cookie. Zatímco rozdíl mezi souborem cookie první strany a třetí strany se týká strany, která řídí původní umístění souboru cookie na vaše zařízení, rozdíl mezi souborem cookie relace a trvalým souborem cookie se týká doby trvání souboru cookie. Soubory cookie relace jsou soubory cookie, které typicky trvají, dokud používáte prohlížeč nebo relaci prohlížeče. Platnost souboru skončí, když ukončíte relaci prohlížeče. Trvalé soubory cookie, jak naznačuje jejich název, jsou trvalé a zůstávají v platnosti i poté, co zavřete prohlížeč. Tento nástroj umožňuje rychlejší a obvykle také výhodnější přístup k našemu webu.

Jaké soubory cookie jsou používány na webových stránkách společnosti SAP?

Společnosti SAP záleží na tom, abyste se mohli informovaně rozhodnout pro nebo proti používání souborů cookie, které nejsou naprosto nezbytné pro zajištění technických funkcí webové stránky. Pokud se rozhodnete odmítnout soubory cookie používané pro reklamní účely, bude se vám zobrazovat reklama, která nebude tolik odpovídat vašim zájmům.  I v takovém případě budete moci využívat v plném rozsahu funkčnost webové stránky.

Společnost SAP rozlišuje mezi povinnými soubory cookie, které jsou naprosto nezbytné pro zajištění technických funkcí webové stránky, funkčními soubory cookie, které společnosti SAP umožňují analyzovat používání webové stránky, a reklamními soubory cookie, které používají reklamní společnosti k zobrazení reklam relevantních pro vaše zájmy.

Povinné soubory cookie

Povinné soubory cookie jsou vyžadovány k zajištění základní funkčnosti webové stránky. Tyto soubory cookie umožňují společnosti SAP poskytnout vám zabezpečené přihlášení a zapamatovat si vaše přihlašovací údaje, vytvořit a udržovat váš nákupní košík a zajistit konzistentní vzhled webové stránky.

Funkční soubory cookie

Funkční soubory cookie umožňují společnosti SAP analyzovat používání webové stránky a díky tomu měřit a zlepšovat její výkon. Tyto soubory cookie shromažďují informace o tom, jak je webová stránka používána – například které stránky návštěvník otvírá nejčastěji a zda se mu na stránce zobrazují chybová hlášení. Tyto soubory cookie neukládají žádné informace umožňující identifikaci uživatele. Shromážděné informace budou agregovány a tudíž analyzovány způsobem, který vylučuje jejich spojení s konkrétní osobou. Tyto soubory cookie slouží výhradně ke zlepšení výkonu webové stránky a uživatelské zkušenosti.

Reklamní soubory cookie

Reklamní soubory cookie používají reklamní společnosti pro účely zobrazování reklam, které odpovídají vašim zájmům.  Tyto soubory cookie vám umožní sdílet stránky se sociálními sítěmi a publikovat komentáře. Kromě toho umožňují zobrazovat reklamy, které jsou relevantní pro vaše zájmy.

Které soubory cookie první strany jsou použity na webu sap.com?


Povinné soubory cookie

Název Popis/Účel Trvalé Doba trvání
ONEDX_IDS Uloží status přihlášení a používá se pouze u ověřených uživatelů. Obsahuje šifrované informace o jménu uživatele, indexu relace a různých datech uživatele: příjmení, c-number, e-mail, atd. Ne Relace
IDP_SESSION_MARKER_accounts Značka, kterou používá SCI pro účely podpory přihlášení SSO, JWT Ano Relace
IDS_autoLoginChecked Uloží informaci o tom, zda uživatel zaškrtl na stránce přihlášení zaškrtávací pole Zapamatovat (SAP Lumira Cloud) Ne Relace
cmp-parameters Uloží parametry přijaté z formuláře kampaně Ano 15 min
countryCode Uloží kód země vybraný z výběru země Ano 30 dnů
localeCode Uloží místní nastavení vybrané z výběru země Ano 30 dnů
locale Uloží místní nastavení Ne Relace
country Data související se zemí detekovaná prostřednictvím IP Ne Relace
<formName> Určuje, zda je požadovaná ověřovaná stránka (TYP) dostupná, tj. příslušná kampaň byla úspěšně registrována Ano 45 dnů
user-in-gating-flow Příznak, který kontroluje uživatele v toku ověření k zajištění řádné funkčnosti při přesměrování Ne Relace
gated-asset-id Příznak, který kontroluje uživatele v toku ověření k zajištění řádné funkčnosti při přesměrování Ne Relace
crm_code Příznak, který kontroluje uživatele v toku ověření k zajištění řádné funkčnosti při přesměrování Ne Relace
requestToAssetFromTYP Soubor cookie k zamezení otevření TYP prostřednictvím přímého odkazu Ne Relace
compatibilityPopup K zamezení dvojího zobrazení dialogového okna ohledně kompatibility prohlížeče (pouze IE) Ano 30 dnů
sc_add_event Generování realizace nákupu Ano 365 dnů
SAP.TEXTONLY Pouze zobrazení textu Soubor cookie je odebrán po vypnutí zobrazení textu. Ne Relace
submittedCampaignForm Použije data z již odeslané kampaně místo toho, aby byl uživatel znovu požádán o odeslání ověřeného formuláře. Obsahuje posledních 5 odeslaných kampaní Ano 300 dnů
CampaignLandingPage Obsahuje cestu k informacím o kampani, bude předáno SMC Ne Relace
campaigncode Obsahuje cestu k informacím o kampani, bude předáno SMC Ne Relace
url_id Obsahuje cestu k informacím o kampani, bude předáno SMC Ne Relace
analytics_url_id Obsahuje cestu k informacím o kampani, bude předáno SMC Ne Relace
useractivated Příznak označující, že uživatel dokončil aktivaci účtu Ne Relace
CodeTrackingCookie Vytvoří více souborů cookie na základě  global/settings/ctrackingcodesettings.define. Typicky zaznamená hodnotu v url_id a externí doporučující osobu. Ne Relace
QSI_HistorySession Vytvořeno Qualtrics za účelem akumulace každé úplné URL, kterou návštěvník navštíví během relace Ne Relace
notice_behavior Definuje krajinu pro uživatele Ne Relace
notice_gdpr_prefs Uloží výběr uživatele z proužku souboru cookie Ano 1 rok
notice_preferences Uloží výběr uživatele z proužku souboru cookie Ano 1 rok
BIGipServer~<>renderid BIGIP související s podporou relace na základě trvalého spojení Ano 30 min

Funkční soubory cookie

Název Popis/Účel Trvalé Doba trvání
event1ContactUs Obsahuje časový záznam + znaky anglické abecedy v délce 20 znaků. Používá se pro účely serializace event1. Ne Relace
event1Newsletter Obsahuje časový záznam + znaky anglické abecedy v délce 20 znaků. Používá se pro účely serializace event1. Ne Relace
event1CampaignEP Obsahuje časový záznam + znaky anglické abecedy v délce 20 znaků. Používá se pro účely serializace event1. Ne Relace
event1Basic Obsahuje časový záznam + znaky anglické abecedy v délce 20 znaků. Používá se pro účely serializace event1. Ne Relace
event1CampaignLP Obsahuje časový záznam + znaky anglické abecedy v délce 20 znaků. Používá se pro účely serializace event1. Ne Relace
event1Premium Obsahuje časový záznam + znaky anglické abecedy v délce 20 znaků. Používá se pro účely serializace event1. Ne Relace
event1ProfileUpdate Obsahuje časový záznam + znaky anglické abecedy v délce 20 znaků. Používá se pro serializaci event1. Ne Relace
event1ProfileUpgrade Obsahuje časový záznam + znaky anglické abecedy v délce 20 znaků. Používá se pro účely serializace event1. Ne Relace
event1Subscribe Obsahuje časový záznam + znaky anglické abecedy v délce 20 znaků. Používá se pro účely serializace event1. Ne Relace
event1Upgrevent1ContactUsade Obsahuje časový záznam + znaky anglické abecedy v délce 20 znaků. Používá se pro účely serializace event1. Ne Relace
DBLiveEngage Předpoklad: Příznak označující, že relace má být sdílena pouze jednou Ano 30 min
LPVID ID návštěvníka – skutečné osoby Ano 30 min
LPSID_{Liverpson Account ID} ID relace skutečné osoby Ne Relace
mbox Relace Adobe Target Ano 30 min
_sdsat_demandbase Data Demandbase Ne Relace
s_pers Soubor cookie pro sledování Ano 30 dnů
s_sess Soubor cookie pro sledování Ne Relace
s_referrer Soubor cookie Adobe Site Catalyst, uloží doporučující osobu Ne Relace
AMCV<id> Soubor cookie Adobe Site Catalyst Ne Relace
SAP.TTC Soubor cookie konverze pro kontrolu toho, kdy uživatel poprvé navštíví webovou stránku Ano 90 dnů
client Soubor cookie pro sledování Ano 2 roky
session Soubor cookie pro sledování Ne Relace
_gcl_au Nastaveno reklamními službami Google Ano 3 měsíce
Jakým způsobem lze soubory cookie spravovat a vymazat?

Společnost SAP vám poskytuje možnost přizpůsobit vaše preference ohledně funkčních a reklamních souborů cookie, přičemž k těmto preferencím máte přístup kdykoliv kliknutím na odkaz „Preference ohledně souborů cookie“ v patičce webové stránky.

Soubory cookie lze blokovat a vymazat také prostřednictvím změny nastavení vašeho prohlížeče. Většina prohlížečů v rámci správy souborů cookie umožňuje odmítnout nebo přijmout všechny soubory cookie nebo přijmout pouze určité typy souborů cookie. Postup správy a výmazu souborů cookie je uveden ve funkci nápovědy integrované v prohlížeči.

Je možné, že pokud používání souborů cookie omezíte, nebudete moci využívat všechny interaktivní funkce naší webové stránky.

 


Datum poslední revize: 10. března 2020 

Zpět na začátek