Přejít na obsah

Všechny
produkty

Doporučené produkty pro malé a střední podniky

Najděte správné produkty a umožněte digitální transformaci v celém podniku, rychle a bezpečně spouštějte procesy důležité pro podnikání v cloudu – dnes a podle toho, jak se váš podnik vyvíjí.

SAP S/4HANA

Zlepšujte rozhodování a zvyšujte produktivitu – s digitálním jádrem, které podporuje všechny nejdůležitější podnikové procesy. Řešení SAP S/4HANA Enterprise Management vybudované na platformě SAP HANA je navrženo s uživatelskou zkušeností SAP Fiori a dodáváno v cloudu i na pracoviště zákazníka.

SAP HANA

Objevte řešení pro podnikové procesy, zajistěte více business intelligence a zjednodušte prostředí IT pomocí naší datové platformy in-memory, která poskytuje základy pro všechny vaše datové potřeby.

Concur Expense

Integrujte cestovní výdaje, ERP, účetnictví a údaje z karet do jediného cloudového mobilního systému, který spravuje celý výdajový proces – od požadavků na výlohy k odsouhlasení.

Sada SAP Ariba Strategic Sourcing

Spravujte strategické nákupy a řízení dodavatelského řetězce ve všech kategoriích výdajů v jednom uzavřeném cyklu pomocí sady řešení – od zajištění zdroje po smlouvu, která zpracuje rozšířené požadavky na strategické zdroje přímých materiálů. 

Sada SAP BusinessObjects Business Intelligence

Zvyšujte schopnost reagovat, snižujte náklady na IT a zatížení systému a podporujte lepší rozhodování zajištěním snadného samoobslužného přístupu k přehledům na jednotné platformě pro data a analytické funkce.

SAP Commerce Cloud

Poskytujte zákazníkům výjimečné zkušenosti integrací všech digitálních a fyzických styčných bodů zákazníků – včetně online a mobilních styčných bodů, styčných bodů call center a sociálních médií – to vše na jediné platformě.

SAP SuccessFactors Employee Central

Transformujte pracovní zkušenosti pomocí cloudového vícejazyčného řešení, které slouží jako „kartotéka“ údajů o osobách a datech personalistiky, i jako platforma pro zjednodušení základních procesů personalistiky.

Technologie a inovace

V digitálním věku musejí nejlepší podnikatelé zvládat nové, vznikající i budoucí technologie, jinak riskují, že zůstanou pozadu. Ale kde začít? Seznamte se s nejnovějšími digitálními trendy a identifikujte nejlepší příležitosti pro svou společnost.

Big Data

Big Data se neustále rozrůstají co do objemu i rozmanitosti a společnosti s nimi musejí držet krok. Seznamte se s nejnovějšími technologickými trendy Big Data, včetně analytických nástrojů v reálném čase a umělé inteligence – a zjistěte, jak mohou být pro váš podnik užitečné. 

Blockchain

Blockchain má revoluční potenciál v každém průmyslovém odvětví. Tato technologie distribuovaných účetních knih překonává kryptoměny tím, že zahrnuje vše – od evidence nemovitostí a duševního vlastnictví po hlasování. 

Cloud Computing

Od softwaru jako služby (SaaS) a platformy jako služby (PaaS) k soukromému a hybridnímu cloudu – zjistěte více o cloudové technologii a jejích výhodách. Můžete se také seznámit s nejnovějšími trendy a žhavými tématy v oblasti cloud computing, například s možnostmi zabezpečení a s veřejným cloudem.

Digitální podnikání

Tradiční podnikové modely jsou v digitální ekonomice zásadně ohroženy. Zjistěte, co znamená být digitálním podnikem – a seznamte se s inovativními technologiemi, které řídí digitální transformaci.

Internet věcí

Internet věcí (IoT) propojuje stroje se stroji a stroje s lidmi téměř v každém oboru. Prozkoumejte tento propojený svět – včetně Internetu věcí a Internetu všeho (IoE).

Strojové učení

Umělá inteligence (AI), strojové učení a hierarchické učení podporují nový druh softwarových inovací. Podívejte se, jak tato technologie dokáže zvládnout obrovská množství dat Big Data, a vytváří tak obchodní příležitosti.

Malé a střední podniky

Malé a střední podniky jsou svou podstatou agilní – takže mohou často přijímat nově vznikající technologie dříve než větší společnosti. Podívejte se, jak malé a střední podniky přijímají digitální revoluci a nové trendy se SAP.

Zpět na začátek