Skip to Content
SAP izjava o privatnosti
SAP izjava o privatnosti

Zaštita privatnosti pojedinaca na internetu od ključnog je značaja za budućnost poslovanja preko interneta i prelazak na privredne aktivnosti koje se u potpunosti odvijaju preko interneta. Kreirali smo ovu Izjavu o privatnosti kako bismo demonstrirali našu izuzetnu posvećenost pravu pojedinaca na privatnost. Ova Izjava o privatnosti navodi naše prakse upravljanja informacijama koje se mogu koristiti za direktno ili indirektno identifikovanje pojedinca („Lični podaci“).

Ova Izjava o privatnosti se odnosi na www.sap.com i svaku drugu veb lokaciju koja referencira ovu Izjavu o privatnosti. Kontrolor podataka u slučaju veb lokacije www.sap.com je kompanija SAP America Inc., 3999 West Chester Pike, Newtown Square, PA 19073, USA. Kontrolor podataka u slučaju drugih veb lokacija koje referenciraju ili na drugi način koriste ovu Izjavu o privatnosti jeste entitet SAP grupe određen u relevantnom pravnom otkrivanju informacija ili, ako pravno otkrivanje informacija nije obavezno u skladu s lokalnim zakonima, autorskom pravu date veb lokacije. Konkretno, to će biti SAP SE, Dietmar-Hopp-Allee 16, 69190 Walldorf, Germany u pogledu korporativne veb lokacije SAP grupe (www.sap.com/corporate-de/about.html i www.sap.com/corporate-en/about.html), veb lokacija specifičnih za proizvod, SCN-a i SAP Store-a. SAP America Inc., SAP SE i svi relevantni entiteti SAP grupe u daljem tekstu se pojedinačno nazivaju „SAP“.

Pojedini entiteti SAP grupe, ponude, programi i/ili veb lokacije mogu imati sopstvene izjave o privatnosti koje se mogu razlikovati. Stoga vam preporučujemo da pročitate izjave o privatnosti svih SAP-ovih veb lokacija, ponuda ili programa koje posetite ili pregledate.

I. Opšti principi privatnosti

Naša politika privatnosti određena u ovom tekstu odražava trenutne opšte principe i standarde koji se odnose na obradu Ličnih podataka. Ovi principi uključuju obaveštenje o upotrebi podataka, izbor upotrebe podataka, pristup podacima, integritet podataka, sigurnost, naknadni prenos i primenu/nadzor. U zemljama u kojima poslujemo postupamo u skladu sa zakonima o privatnosti.

II. Saglasnost

Posećivanjem ove veb lokacije dajete saglasnost za prikupljanje i upotrebu vaših Ličnih podataka na način opisan u ovom tekstu. Ukoliko ne pristajete na uslove određene u ovom tekstu, nemojte koristiti ovu veb lokaciju.

Ukoliko odlučimo da izmenimo ovu Izjavu o privatnosti, objavićemo izmene na ovoj veb lokaciji kako biste uvek znali koje Lične podatke prikupljamo i kako ih koristimo. Stoga preporučujemo da povremeno potražite ažuriranja ove Izjave o privatnosti.

Shodno zahtevima važećeg zakona, takođe možemo zatražiti vašu izričitu saglasnost za obradu određenih Ličnih podataka prikupljenih na ovoj veb lokaciji ili onih koje ste nam svojevoljno pružili. Imajte na umu da je svako davanje saglasnosti u potpunosti svojevoljno. U slučaju da ne date zahtevanu saglasnost za obradu vaših Ličnih podataka ili (u skladu s Pododeljkom 10 (Zadržavanje podataka) u nastavku) kasnije obavestite SAP da ne želite da SAP vrši dalju obradu vaših Ličnih podataka, (dalja) upotreba određenih ponuda ili usluga kompanije SAP možda neće biti moguća ili će biti ograničenog obima.

III. Prikupljanje i obrada Ličnih podataka

U cilju pružanja kvalitetnijih usluga i razumevanja vaših potreba i interesovanja, SAP prikuplja, izvozi i koristi Lične podatke uz odgovarajuće obaveštenje (kao što je određeno u ovom tekstu) i, kada je to zakonom propisano, saglasnost, uz obavezno podnošenje dokumentacije nadležnim organima za zaštitu podataka u slučajevima u kojima je to potrebno.

Kada posetite našu veb lokaciju, možemo zabeležiti vašu IP adresu i koristiti cookie-je i drugu internet tehnologiju (u daljem tekstu „Automatizovani alati“ i „Integrisane veb veze“) za prikupljanje informacija o našim posetiocima i njihovim interesovanjima. U zavisnosti od Automatizovanih alata koji se koriste, pored vaše IP adrese prikupljeni podaci obuhvataju identitet u oblaku koji vam dodelimo kada se registrujete u SAP-u, tip pretraživača koji koristite, SAP-ove veb lokacije koje ste posetili, objekte na koje ste kliknuli na određenoj SAP-ovoj veb lokaciji, vreme koje ste proveli na određenoj veb lokaciji, referentnu veb lokaciju sa koje ste pristupili SAP-ovoj veb lokaciji i veb lokaciju stranog odredišta kojoj pristupate sa SAP-ove veb lokacije. Tehnologija koja se koristi i prikupljeni podaci detaljnije su opisani u Pododeljku 5 (Automatizovani alati) u nastavku. Kada date saglasnost (kada je to zakonom propisano), SAP može dodati informacije prikupljene preko Automatizovanih alata korisničkim profilima koje SAP zadržava o vama. Te dodatne informacije obuhvataju vaš ID korisnika, preference za veb lokaciju i vaša interesovanja za SAP-ove proizvode.

Takođe možemo prikupiti i obraditi sve Lične podatke koje nam svojevoljno pružite, npr. kada se registrujete za događaje ili druge SAP-ove ponude, pretplatite na biltene, učestvujete u anketama u mreži, diskusionim grupama, forumima ili SAP-ovoj usluzi za ćaskanje ili kada izvršite kupovine ili na drugi način pružite svoje kontakt podatke SAP-u. U slučaju da SAP-u pružite svoje ID-ove na društvenim medijima, SAP može preuzeti informacije o vama koje su javno dostupne.

Ti Lični podaci će u pojedinačnom slučaju obuhvatati (podskup koji čine): vaše ime i prezime, poštansku adresu i adresu e-pošte (kao što je detaljnije opisano u Pododeljku 2 (Adrese e-pošte) u nastavku), broj telefona, podatke prijave za društvene mreže, finansijske podatke i podatke banke relevantne za obradu vašeg naloga (kao što je detaljnije opisano u Pododeljku 3 (Kupovina ili registracija za događaj) u nastavku) i određene informacije o kompaniji za koju radite (npr. naziv i poštanska adresa vaše kompanije, naziv vašeg radnog mesta i radni staž), kao i informacije o tome kakav odnos postoji između SAP-a i vas (npr. koju verziju SAP-ovih uslova upotrebe ste prihvatili ili kakav je vaš izbor po pitanju primanja marketinškog materijala od SAP-a).

Table of Contents

1. Upotreba i namena prikupljenih Ličnih podataka

Informacije koje SAP prikupi u cilju razumevanja vaših potreba i interesovanja pomažu SAP-u u pružanju doslednih i personalizovanih usluga. Ove informacije ćemo koristiti isključivo na način opisan u ovoj Izjavi o privatnosti i/ili na način na koji je to određeno u vreme prikupljanja. Naknadno nećemo menjati način na koji se koriste Lični podaci bez vaše saglasnosti, kao što je propisano važećim zakonom. Vaše Lične podatke ćemo koristiti isključivo u sledeće svrhe:

 • za obradu vaših naloga i isporuku proizvoda, usluga i informacija koje ste naručili;
 • za informisanje o najnovijim proizvodima, ažuriranju softvera, nadogradnjama softvera, sigurnosnim zakrpama, unapređenjima sistema, posebnim ponudama i drugim informacijama o SAP-ovom softveru i uslugama. To povremeno može uključivati informacije od drugih kompanija koje se bave tehnologijom ili poslovnih partnera o proizvodima i uslugama koji mogu dodati vrednost SAP-ovim proizvodima. Takvu komunikaciju pored SAP-a može obezbediti i svaka druga kompanija iz SAP grupe kompanija uključujući, u cilju izbegavanja nedoumica, sve kompanije podgrupa Ariba, SuccessFactors, Hybris, Sybase, Business Objects, Fieldglass, Concur, Multiposting i SeeWhy. U tom pogledu dajete izričitu potvrdu da SAP može da podeli vaše kontakt podatke s drugim kompanijama SAP grupe. Pored toga, potvrđujete da se sve informacije potrebne za praćenje vaših izbora u pogledu primanja marketinškog materijala (tj. da li ste, u zavisnosti od zemlje u kojoj posluje relevantna kompanija SAP grupe, dali izričitu saglasnost za primanje marketinškog materijala i/ili ste odlučili da se odjavite sa primanja marketinškog materijala) mogu skladištiti i razmenjivati između svih gorenavedenih kompanija;
 • za prilagođavanje informacija o našim proizvodima i uslugama vašim interesovanjima. Na primer, prilikom posete našoj veb lokaciji, u mogućnosti smo da vam pružimo konkretne informacije o proizvodima i uslugama koji vas mogu zanimati;
 • za pružanje mogućnosti kreiranja pojedinačnog korisničkog profila preko usluge SAP Cloud ID, koji jedan pojedinac može koristiti u celokupnoj SAP grupi kompanija (uključujući sve SAP kompanije, kao i sve Ariba, SuccessFactors, Hybris, Sybase, Business Objects, Fieldglass, Concur, Multiposting i SeeWhy kompanije) za pristup veb ponudama i uslugama. Time potvrđujete da se takvi Lični podaci potrebni za kreiranje vašeg korisničkog profila mogu deliti i koristiti u celokupnoj SAP grupi kompanija u tu svrhu. Ta usluga vam takođe može omogućiti da delite informacije o sebi (uključujući Lične podatke) s drugim registrovanim korisnicima iste usluge. Možete koristiti funkcionalnost relevantne usluge kako biste odredili koje informacije želite da podelite.
 • pored profila usluge SAP Cloud ID opisanog iznad, za pružanje mogućnosti kreiranja drugih korisničkih profila i za pristup drugim oblastima ličnog profila specifičnim za uslugu (npr. u vezi s programima, forumima i zajednicama SAP-ovih partnera). S obzirom na to da vam takvi profili omogućavaju da pristupite uslugama različitih članova SAP grupe kompanija (uključujući sve SAP kompanije, kao i sve Ariba, SuccessFactors, Hybris, Sybase, Business Objects, Fieldglass, Concur, Multiposting i SeeWhy kompanije), potvrđujete da se takvi Lični podaci potrebni za kreiranje vašeg korisničkog profila mogu deliti i koristiti u celokupnoj SAP grupi kompanija u tu svrhu. Ta usluga vam takođe može omogućiti da delite informacije o sebi (uključujući Lične podatke) s drugim registrovanim korisnicima iste usluge. Možete koristiti funkcionalnost relevantne usluge kako biste odredili koje informacije želite da podelite;
 • za pružanje personalizovanog korisničkog iskustva i pregled zaštićenog sadržaja;
 • za održavanje sesija „Klik za ćaskanje“ i „Klik za poziv“ u mreži;
 • za postizanje i kontrolu kvaliteta informacija i iskustva prilikom sesija ćaskanja sa SAP-om putem obuke našeg osoblja u cilju efektivnog pružanja odgovora na vaša pitanja;
 • za pružanje mogućnosti da kontaktiramo s vama radi odgovaranja na vaše upite i pružanje informacija o otpremi i fakturisanju, te pružanje povratnih informacija i podrške kupcima;
 • za realizaciju nadmetanja, nagradnih igara ili drugih marketinških ili promotivnih aktivnosti na veb lokaciji www.sap.com ili drugim SAP-ovim veb lokacijama. Lični podaci se mogu prikupljati u cilju realizacije ovih programa;
 • za sprovođenje upitnika i anketa u cilju pružanja boljih proizvoda i usluga našim kupcima i krajnjim korisnicima. Popunjavanje svih upitnika je dobrovoljno;
 • za podršku upitima u cilju zapošljavanja;
 • za pripremu anonimnih podataka u pogledu upotrebe SAP-ovih veb lokacija i ponuda. SAP će koristiti te anonimne podatke samo u cilju poboljšanja tih veb lokacija i ponuda;
 • za ispunjavanje ugovornih obaveza; i
 • za usaglašavanje s važećim regulatornim zahtevima, naročito onima koji su povezani sa zakonima o izvozu. SAP i njegovi proizvodi, tehnologije i usluge podležu zakonima o izvozu različitih zemalja, uključujući ali ne ograničavajući se na zakone Evropske unije i njenih članica i Sjedinjenih Američkih Država. Potvrđujete da je, u skladu s važećim zakonima o izvozu, trgovinskim sankcijama i embargoima koje su uvele ove zemlje, SAP obavezan da preduzme mere kako bi onemogućio entitetima, organizacijama i stranama navedenim u listama sankcionisanih strana koje je izdala država da pristupe određenim proizvodima, tehnologijama i uslugama putem SAP-ovih veb lokacija ili drugih kanala isporuke koje kontroliše SAP. Stoga potvrđujete i pristajete da SAP može (i) automatski proveravati sve podatke o registraciji korisnika i druge informacije koje navedete o svom identitetu u odnosu na važeće liste sankcionisanih strana; (ii) redovno ponavljati takve provere svaki put kada se lista sankcionisanih strana ažurira ili kada vi ažurirate svoje informacije; (iii) blokirati vaš pristup SAP-ovim uslugama i sistemima u slučaju mogućeg podudaranja; i (iv) kontaktirati s vama kako biste potvrdili svoj identitet u slučaju mogućeg podudaranja.

 

Nazad na početak

2. Adrese e-pošte

Ako izaberete da nam date svoju adresu e-pošte, komuniciraćemo s vama putem e-pošte. Vašu adresu e-pošte ne prosleđujemo kompanijama van SAP grupe kompanija osim kada je to obavezno zbog poslovnog odnosa između vas i SAP-a ili ako se registrujete za usluge treće strane. U svakom trenutku možete izabrati da više ne primate poruke e-pošte (u skladu s Pododeljkom 9 (Izbor/odjava) u nastavku). Međutim, taj izbor neće uticati na slanje poruka e-pošte koje su izričito potrebne za održavanje poslovnog odnosa između vas i SAP-a.

U zavisnosti od podešavanja vaše aplikacije za e-poštu, informacije o vama mogu se prenositi automatski prilikom slanja e-pošte SAP-u.

Ukoliko odlučite da se registrujete za usluge treće strane, možda će biti potrebno da određene informacije iz vaše SAP registracije pošaljemo davaocu usluga, što može uključivati vašu adresu e-pošte.

 

Nazad na početak

3. Kupovina ili registracija za događaj

Naša lokacija obuhvata obrasce naloga koje popunjavate kako biste zatražili informacije, proizvode i usluge. Pored gorenavedenih informacija, ovi obrasci mogu prikupljati vaše finansijske podatke kao što su bankovni podaci ili brojevi kreditnih kartica. SAP se obavezuje da sve finansijske podatke koje podnesete koristi isključivo za fakturisanje i plaćanje u okviru konkretne transakcije. To može podrazumevati prosleđivanje vaših podataka trećim stranama uključenim u realizaciju transakcije poput banaka, kompanija koje izdaju kreditne kartice i drugih finansijskih i kreditnih kontrolnih institucija.

 

Nazad na početak

4. IP adrese

IP adrese koristimo kao pomoć pri utvrđivanju problema, za utvrđivanje zemlje iz koje korisnik koristi naše veb lokacije i usluge kako bismo obezbedili odgovarajuće ugovorne dogovore, za administraciju naše veb lokacije i prikupljanje demografskih podataka kao što je navedeno u Pododeljku 5 (Automatizovani alati) u nastavku.

Kao što je dodatno objašnjeno u Pododeljku 5 (Automatizovani alati) u nastavku, IP adrese ili druge informacije koje ste podelili na ovoj veb lokaciji ili u ranijim prilikama ili šifru kampanje takođe možemo koristiti za određivanje stranica na našoj veb lokaciji koje posećujete i tema koje vas mogu zanimati kako bismo vam pružili informacije o relevantnim proizvodima i uslugama.

SAP takođe može prikupiti IP adrese (i druge tehničke informacije poput tipa pretraživača) u toku sesija Klik za ćaskanje i Klik za poziv koje pokrenete. Te informacije se prikupljaju kada se povežete sa SAP-om kako bismo mogli da identifikujemo vašu sesiju, dostavimo sadržaj na osnovu tehničkih mogućnosti vašeg pretraživača, kao i u svrhe kontrole kvaliteta. Vaša IP adresa se neće koristiti za vašu identifikaciju ukoliko prethodno niste dali saglasnost.

SAP će prikupljati isključivo informacije koji se odnose na vašu posetu SAP-ovoj lokaciji. Ne pratimo i ne prikupljamo Lične podatke koji se odnose na vaše posete kompanijama ili entitetima van SAP grupe kompanija osim informacija navedenih u Pododeljku III (Prikupljanje i obrada Ličnih podataka).

 

Nazad na početak

5. Automatizovani alati

Pored informacija koje pružite, SAP može prikupljati i informacije u toku vaše posete SAP-ovoj veb lokaciji preko Automatizovanih alata koji uključuju veb svetionike, cookie-je, integrisane veb veze i druge uobičajene alate za prikupljanje informacija. Ovi alati prikupljaju određene standardne informacije koje vaš pretraživač šalje na našu veb lokaciju poput tipa i jezika vašeg pretraživača, vremena pristupa i adrese veb lokacije s koje ste došli na SAP-ovu veb lokaciju. Primenom ovih alata SAP je takođe u mogućnosti da potvrdi prijem e-pošte za koji je primalac dao saglasnost i da prati ostale informacije poput stranica koje su posećene na relevantnoj SAP-ovoj lokaciji i da li se primalac registrovao za događaj u SAP-ovoj ponudi, kao i još neke prikupljene podatke koji se ne odnose na konkretnog pojedinca.

Ukoliko u nastavku nije naveden drugi način da izvršite odabir, možete odbiti upotrebu Automatizovanih alata poput cookie-ja (i) ako relevantna veb lokacija podržava TRUSTe Consent Manager klikom na odgovarajuću vezu u podnožju veb lokacije ili (ii) ako TRUSTe Consent Manager nije dostupan, odabirom odgovarajućih podešavanja u svom pretraživaču. Imajte na umu da su u drugom slučaju podešavanja u vašem pretraživaču koja se odnose na cookie-je ograničena na određeni pretraživač instaliran na određenom uređaju, stoga ako posetite SAP-ove veb lokacije preko drugih pretraživača ili drugih uređaja, morate deaktivirati cookie-je praćenja u pretraživačima svih relevantnih uređaja. Međutim, imajte na umu i to da ako to uradite, možda nećete moći da koristite punu funkcionalnost relevantne lokacije.

Konkretno, SAP trenutno koristi sledeće Automatizovane alate za svrhe navedene u nastavku.

a. Adobe Analytics

Pojedine veb lokacije koje referenciraju ovu Izjavu o privatnosti koriste Adobe Analytics. Adobe Analytics koristi IP adrese kako bi ustanovio približnu regiju iz koje korisnik dolazi. Stoga Adobe Analytics prikuplja punu IP adresu korisnika u prvom koraku, a zatim ih pretvara u anonimne podatke u drugom koraku. Za određivanje približne lokacije sa koje korisnik pristupa određenoj veb lokaciji koristi se samo anonimna IP adresa.

Pored toga, ako ste registrovani korisnik i ako ste prijavljeni, SAP koristi Adobe Analytics da prati vaš ID korisnika zajedno s načinom na koji koristite relevantnu veb lokaciju.

Pored odjave preko TRUSTe Consent Manager-a (kada je to moguće) možete se odjaviti sa upotrebe Adobe Analytics-a pomoću ove veze: http://sap.d1.sc.omtrdc.net/optout.html?optout=1&confirm_change=1

b. Adobe Target

Pojedine veb lokacije koje referenciraju ovu Izjavu o privatnosti koriste Adobe Target. Adobe Target dodeljuje ID korisnika svakom korisniku koji se ne odjavi sa praćenja kao što je opisano u nastavku, a zatim kreira korisnički profil na osnovu tog ID-a korisnika dodajući informacije o (i) pretraživaču korisnika i druge informacije specifične za uređaj, (ii) informacije o načinu upotrebe i (iii) podatke o lokaciji. Podaci o lokaciji se prikupljaju analiziranjem anonimne IP adrese korisnika: Adobe Target prikuplja punu IP adresu korisnika u prvom koraku, a zatim je pretvara u anonimne podatke u drugom koraku. Za određivanje približne lokacije sa koje korisnik pristupa određenoj veb lokaciji koristi se samo anonimna IP adresa.

Te informacije se koriste za prikaz ciljanog sadržaja na veb lokacijama SAP grupe pomoću Adobe Target-a.

Pored odjave preko TRUSTe Consent Manager-a (kada je to moguće) možete se odjaviti sa upotrebe Adobe Analytics-a pomoću ove veze: http://sap.d1.sc.omtrdc.net/optout.html?optout=1&confirm_change=1

c. Google Analytics

Pojedine veb lokacije koje referenciraju ovu Izjavu o privatnosti koriste Google Analytics. Google Analytics koristi cookie-je tj. tekstualne fajlove smeštene na vašem kompjuteru koji pomažu veb lokaciji da analizira način na koji korisnici koriste lokaciju. Google će informacije koje generiše cookie o vašoj upotrebi veb lokacije (uključujući vašu IP adresu) preneti i skladištiti na serverima u Sjedinjenim Državama. Google će koristiti te informacije u cilju procene vaše upotrebe veb lokacije, sastavljanje izveštaja o aktivnosti lokacije za operatere lokacije i pružanje drugih usluga koje se odnose na aktivnost lokacije i upotrebu interneta.

Google takođe može preneti te informacije trećim stranama kada je to zahtevano zakonom ili kada te treće strane obrađuju informacije u njegovo ime. Google neće povezivati vašu IP adresu sa bilo kojim drugim podacima kojima raspolaže.

Pored odjave preko TRUSTe Consent Manager-a (kada je to moguće), Google je razvio add-on za pretraživač Google Analytics Opt-out. On posetiocima veb lokacije pruža više izbora u pogledu načina na koji Google Analytics prikuplja njihove podatke. Add-on komunicira s Google Analytics JavaScript-om (ga.js) kako bi ukazao na to da informacije o poseti veb lokaciji ne treba slati u Google Analytics. Može se preuzeti ovde: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

d. SAP Web Analytics

Pojedine veb lokacije koje referenciraju ovu Izjavu o privatnosti koriste SAP Web Analytics („SWA“). SWA pomaže pri analizi načina na koji korisnici koriste relevantnu lokaciju. SAP će preneti i skladištiti generisane informacije (uključujući deo vaše IP adrese i ID pretraživača). SAP će koristiti te informacije isključivo u cilju procene vaše upotrebe veb lokacije i sastavljanja izveštaja o aktivnosti veb lokacije za operatere veb lokacije – i na kraju, za poboljšanje SAP-ovih veb lokacija.

Svaka veb lokacija koja koristi SWA sadrži posebnu izjavu koja se odnosi na tu upotrebu i pruža korisniku opciju da se odjavi sa praćenja preko SWA bilo direktno u relevantnoj izjavi ili putem TRUSTe Consent Manager do koga se može doći preko veze na relevantnoj stranici (kada je to moguće).

e. Upotreba praćenja u marketinške svrhe

SAP-ove veb lokacije mogu prikupljati podatke o načinu na koji pristupate i koristite te veb lokacije putem drugih sredstava kako bi pripremile korisničke profile koji se koriste za određivanje sadržaja koji je najpogodnije prikazati prilikom vaše posete određenoj veb lokaciji.

U ovom slučaju, SAP beleži vaš način upotrebe (posećene veb lokacije, vreme kada je veb lokacija posećena, aktivnost na veb lokaciji/klikovi na veb lokaciji (na objekte), tip pretraživača, korišćeni operativni ili računarski sistem, referentna veb lokacija sa koje ste pristupili SAP-ovoj veb lokaciji, mesto odakle pristupate veb lokaciji) zajedno s jedinstvenim identifikatorom (poput vaše IP adrese ili ID-a cookie-ja) koji omogućava SAP-u da ustanovi da je određeno lice aktivno na njegovim veb lokacijama, ali bez informacija kao što su vaše ime i prezime pomoću kojih možete biti direktno identifikovani. SAP će koristiti prikupljene informacije isključivo u cilju prikazivanja odgovarajućeg i relevantnog sadržaja na svojim veb lokacijama.

Možete se odjaviti sa ovog praćenja (i) ako relevantna veb lokacija podržava TRUSTe Consent Manager klikom na odgovarajuću vezu u podnožju veb lokacije ili (ii) ako TRUSTe Consent Manager nije dostupan, odabirom odgovarajućih podešavanja u svom pretraživaču. Imajte na umu da su u drugom slučaju podešavanja u vašem pretraživaču ograničena na određeni pretraživač instaliran na određenom uređaju, stoga ako posetite SAP-ove veb lokacije preko drugih pretraživača ili drugih uređaja, morate izvršiti odgovarajuća prilagođavanja u pretraživačima svih relevantnih uređaja. Međutim, imajte na umu i to da u zavisnosti od podešavanja vašeg pretraživača možda nećete moći da koristite punu funkcionalnost relevantne lokacije.

f. Integrisane veb veze

E-pošta koju šalje SAP često koristi veze osmišljene da upućuju na relevantnu oblast na internetu, nakon preusmeravanja preko SAP-ovih servera. Sistem preusmeravanja omogućava SAP-u da, po potrebi, promeni ciljni URL ovih veza i odredi efikasnost naših marketinških inicijativa.

U e-pošti ove veze takođe mogu omogućiti SAP-u da ustanovi da li ste kliknuli na vezu u e-pošti i informacije o ovoj interakciji mogu se povezati s vašim ličnim identitetom. Ukoliko ne želite da SAP prikuplja informacije o vezama na koje ste kliknuli, možete jednostavno odlučiti da ne kliknete na veze u e-pošti koju vam šalje SAP.

g. Cookie-ji

Cookie-ji su identifikatori koji se preko pretraživača mogu poslati sa lokacije i sačuvati na hard disku vašeg kompjutera. SAP koristi cookie-je za pružanje personalizovanog sadržaja, kako ne biste morali svaki put iznova unositi lozinku i iznova popunjavati obrasce za registraciju, u cilju praćenja vaše korpe za kupovinu i radi prilagođavanja naše ponude informacija načinu na koji vi i ostali korisnici koristite veb lokaciju.

Nudimo vam sledeća dva načina na koje možete doneti odluku u pogledu SAP-ove upotrebe cookie-ja:

aa. Pojedine SAP-ove veb lokacije koriste TRUSTe Consent Manager kako bi omogućili korisnicima da donesu odluke u pogledu SAP-ove upotrebe cookie-ja. Svuda gde se koristi TRUSTe Consent Manager naći ćete vezu do njega u podnožju stranice. Kliknite na tu vezu da biste pristupili TRUSTe Consent Manager-u i doneli odluke u pogledu SAP-ove upotrebe cookie-ja.

bb. U slučaju da SAP-ova veb lokacija ne koristi TRUSTe Consent Manager, možete odbiti upotrebu cookie-ja odabirom odgovarajućih podešavanja u pretraživaču. Imajte na umu da su podešavanja u vašem pretraživaču koja se odnose na cookie-je ograničena na određeni pretraživač instaliran na određenom uređaju, stoga ako posetite SAP-ove veb lokacije preko drugih pretraživača ili drugih uređaja, morate deaktivirati cookie-je u pretraživačima svih relevantnih uređaja. Pored toga, imajte na umu da ako deaktivirate cookie-je, možda nećete moći da koristite punu funkcionalnost veb lokacije.

 

Nazad na početak

6. Prosleđivanje Ličnih podataka

Kao član globalne grupe kompanija, SAP upravlja nizom veb lokacija širom sveta. Svi podaci i informacije koje svojevoljno pružite ili koji su na drugi način prikupljeni na jednoj od naših lokacija u bilo kojoj zemlji mogu se elektronski poslati na server za jednu od ovih lokacija u drugoj zemlji. Ti serveri ili drugi tipovi sredstava za obradu podataka mogu se nalaziti u Evropskoj ekonomskoj oblasti ili izvan nje ili u trećim zemljama za koje Evropska komisija smatra da imaju odgovarajući nivo zaštite podataka. Međutim, osiguravamo bezbednost interesa vaše privatnosti širom sveta tako što obezbeđujemo da se ova SAP-ova veb lokacija pridržava naših principa zaštite podataka opisanih u ovoj izjavi. Sve kompanije SAP grupe (uključujući, u cilju izbegavanja nedoumica, sve SAP kompanije, kao i sve Ariba, SuccessFactors, Hybris, Sybase, Business Objects, Fieldglass, Concur, Multiposting i SeeWhy kompanije) mogu međunarodno koristiti informacije vezane za obradu vaših upita i naloga kako bi vam pružile usluge, pomogle pri poboljšanju naših proizvoda i usluga, informisale vas o najnovijim IT proizvodima, ažuriranju softvera, nadogradnjama softvera, sigurnosnim zakrpama, unapređenjima sistema, posebnim ponudama, kao i za obradu i skladištenje i u sve druge svrhe određene u gorenavedenom odeljku „Upotreba i namena prikupljenih Ličnih podataka“. To znači da vam sve kompanije SAP grupe mogu pružiti marketinške materijale ako ste (u zavisnosti od zemlje u kojoj posluje relevantna kompanija SAP grupe) prethodno dali saglasnost, osim ako ste izabrali da se odjavite sa primanja marketinških materijala.

Takođe možemo podeliti te informacije s poslovnim partnerima, davaocima usluga, ovlašćenim referentima treće strane ili ugovaračima (npr. Google, Inc. ili Adobe Systems Inc.) kako bismo pružili zahtevanu uslugu ili transakciju, uključujući obradu naloga, obradu transakcija kreditne kartice, hosting veb lokacija, hosting registracije za događaje i seminare i pružanje korisničke podrške, pružanje informacija o proizvodima i uslugama koje vas mogu zanimati ili kako bismo analizirali ponašanje korisnika na našim veb stranicama (npr. u slučaju Adobe Analytics-a ili Google Analytics-a).

Trećim stranama pružamo samo minimalnu količinu Ličnih podataka potrebnih za pružanje usluga u naše ime, a treće strane su (kada je to zakonom propisano) vezane odgovarajućim ugovorima o obradi podataka i/ili sveobuhvatnim garancijama o poverljivosti te im nije dozvoljeno da koriste vaše Lične podatke u svrhe koje nisu ograničene na pružanje zahtevane usluge ili transakcije.

Vaše Lične podatke ne prodajemo i ne iznajmljujemo trećim stranama u marketinške svrhe ukoliko nam niste dali dozvolu za to.

Po potrebi, možemo odgovoriti na sudske pozive, sudske naloge ili pravne postupke otkrivanjem vaših Ličnih podataka i drugih povezanih informacija. Takođe možemo odlučiti da utvrdimo ili ostvarimo svoja zakonska prava ili da odgovorimo na pravne zahteve.

U određenim okolnostima, bilo iz strateških ili drugih poslovnih razloga, SAP može odlučiti da proda, kupi, integriše ili na drugi način reorganizuje kompanije u pojedinim zemljama. Transakcija ovog tipa može podrazumevati, u skladu s važećim zakonom, otkrivanje Ličnih podataka potencijalnim ili stvarnim kupcima ili prijem istih od prodavaca. Prilikom transakcija ovog tipa SAP po pravilu zahteva odgovarajuću zaštitu informacija.

Možemo da prikupljamo i prosleđujemo Lične podatke i sve druge dodatne informacije kojima raspolažemo u cilju istrage, sprečavanja ili preduzimanja mera u slučaju nezakonitih radnji, postojanja sumnje na prevaru, situacija koje podrazumevaju potencijalnu opasnost po fizičku bezbednost bilo kog lica, kršenja SAP-ovih uslova upotrebe ili na bilo koji drugi zakonom propisani način.

Prilikom posete SAP-ovoj veb lokaciji možete biti upućeni na sadržaj ili funkcionalnost koje hostuje dobavljač treće strane. To je najčešće slučaj prilikom hostovanja za posebne događaje poput nadmetanja ili seminara. Kada su informacije prikupljene isključivo u ime SAP-a, odgovarajuća izjava o privatnosti SAP entiteta biće referencirana na veb lokaciji i određivaće način upotrebe informacija. U slučaju drugih veb lokacija koje ne pripadaju SAP-u, biće referencirane smernice privatnosti njihovih vlasnika. SAP po pravilu od dobavljača i poslovnih partnera zahteva da obrađuju informacije u skladu sa SAP izjavom o privatnosti.

 

Nazad na početak

7. Sigurnost Ličnih podataka

SAP je odlučan u nameri da zaštiti Lične podatke koje nam poverite. SAP koristi kombinaciju sigurnosnih tehnologija koje predstavljaju standard u industrijskoj grani, postupaka i organizacionih mera u cilju zaštite vaših Ličnih podataka od neovlašćenog pristupa, upotrebe ili otkrivanja. SAP podržava sigurnost u mreži primenom tehnologije sigurnog servera u nameri da obezbedi sigurnost vaših podataka. SAP-ove lokacije poseduju najsavremenija sredstva za pružanje sigurnosti u cilju sprečavanja zloupotreba.

Svoje zaposlene i referente obrade podataka obavezujemo da poštuju vaša prava na privatnost i poverljivost.

 

Nazad na početak

8. Veze ka drugim lokacijama

Ova veb lokacija može sadržati veze ka drugim lokacijama (tj. lokacijama kompanija koje nisu deo SAP grupe kompanija). SAP ne snosi odgovornost za smernice privatnosti niti za sadržaj drugih veb lokacija izvan okvira SAP grupe kompanija. Stoga preporučujemo da pažljivo pročitate izjave o privatnosti tih drugih lokacija.

 

Nazad na početak

9. Izbor/odjava

Redovno komuniciramo s korisnicima koji se pretplate na naše usluge putem e-pošte, a takođe možemo komunicirati telefonom u slučaju reklamacija kupaca ili u cilju istrage sumnjivih transakcija. Vašu adresu e-pošte možemo koristiti za potvrdu otvaranja računa, slanje obaveštenja o plaćanjima, slanje informacija o promenama naših proizvoda i usluga i slanje obaveštenja i drugih otkrivanja informacija u skladu sa zakonom. Po pravilu, korisnici se ne mogu odjaviti u slučaju ovih saopštenja koja nisu povezana s marketingom, već su potrebna za relevantni poslovni odnos.

Po pitanju tipova komunikacije vezanih za marketing (tj. e-pošte i telefonskih poziva), SAP će, (i) kada je to propisano zakonom, pružiti te informacije samo kada ste izabrali da date saglasnost i (ii) pružiti priliku da se odjavite ako više ne želite da od nas primate tipove komunikacije vezane za marketing. Izbor odjave se može realizovati, u zavisnosti od odgovarajuće veb ponude SAP grupe:

a. SAP SE, lokalne SAP pridružene kompanije, Hybris i Ariba: http://www.sap.com/profile/unsubscribe.html

b. SuccessFactors: ako od nas primite marketinške ili slične poruke e-pošte i želite da se odjavite sa primanja takvih poruka, možete jednostavno pratiti postupak odjave naveden u tim porukama e-pošte. Pored toga, ako ste registrovani na našoj lokaciji, možete se odjaviti sa primanja svih budućih marketinških ili sličnih poruka tako što ćete svoj zahtev za otkazivanje pretplate poslati e-poštom na sledeću adresu: webmaster@sap.com. Korisnici SuccessFactors Recruiting Marketing-a (RMK) mogu izabrati da ne primaju dalju komunikaciju. Ako ste registrovani korisnik, otvorite poruku e-pošte koju ste primili od RMK-a i kliknite na vezu za otkazivanje pretplate. Ako biste radije trajno uklonili svoj nalog, pošaljite poruku e-pošte na adresu webmaster@sap.com.

 

Nazad na početak

10. Zadržavanje podataka

SAP neće zadržavati vaše Lične podatke duže od vremena potrebnog za realizaciju namene za koju su prikupljeni ili u skladu s važećim zakonima i propisima. Preciznije, ako ne postoji kontradiktorna zakonska obaveza, SAP će izbrisati vaše Lične podatke kada obavestite SAP da ne želite da SAP vrši dalju obradu vaših Ličnih podataka. Te zahteve pošaljite na adresu webmaster@SAP.com. Imajte na umu da u ovom slučaju određene usluge ili ponude mogu postati ograničene ili nedostupne. U slučaju da postoji kontradiktorna zakonska obaveza koja nalaže SAP-u da zadrži vaše Lične podatke, SAP će ih blokirati za dalju obradu, a zatim izbrisati relevantne Lične podatke kada obaveza zadržavanja podataka istekne.

 

Nazad na početak

11. Upiti, pristup i ažuriranje Ličnih podataka

SAP-u je potrebna vaša pomoć kako bi Lični podaci koje ste nam pružili bili tačni i ažurirani. Ukoliko ste registrovani korisnik, podatke možete lično ažurirati u mreži preko www.sap.com/profile. Ažuriranje ili druge izmene takođe možete izvršiti slanjem e-pošte na webmaster@sap.com.

Ako imate drugih pitanja o ovoj Izjavi o privatnosti ili želite da ispitate Lične podatke o vama koje posedujemo, kontaktirajte s veb masterom: webmaster@sap.com.

 

Nazad na početak

12. Odredbe specifične za SAD

U meri u kojoj SAP podleže zahtevima za privatnost SAD-a, primenjuju se odredbe navedene u nastavku:

a. Nemoj pratiti.

Cookie-ji su identifikatori koji se preko pretraživača mogu poslati sa lokacije i sačuvati na hard disku vašeg kompjutera. Kada nakon toga posetite lokaciju, pretraživač koji pristupa lokaciji šalje poruku nazad na veb server. Vaš pretraživač vam može omogućiti da postavite preferencu „Nemoj pratiti“. Naša lokacija ne uvažava zahteve za preferencu „Nemoj pratiti“, ali možete odabrati da ne prihvatite cookie-je tako što ćete promeniti naznačena podešavanja u svom veb pretraživaču ili, ako je to moguće, preko TRUSTe Consent Manager-a ako relevantna veb lokacija sadrži vezu do njega. Međutim, ako ne koristite cookie-je, možda nećete moći da koristite određene funkcije naše lokacije. Ova lokacija ne dozvoljava trećim stranama da tokom vremena i na više lokacija prikupljaju informacije o vama.

b. Zahtevi za zaštitu privatnosti dece

Upotreba naših veb lokacija ili usluga u mreži nije predviđena za lica mlađa od 13 godina. Ukoliko ste roditelj ili staratelj i smatrate da smo prikupili informacije o detetu, kontaktirajte s nama na način opisan u ovoj Izjavi o privatnosti.

 

Nazad na početak

13. Odredbe specifične za Rusiju

Dolenavedene odredbe se odnose na korisnike koji žive u Ruskoj Federaciji:

Upotreba usluga navedenih u ovoj Izjavi nije predviđena za državljane Ruske Federacije koji žive u Rusiji. Ukoliko ste ruski državljanin koji živi u Rusiji, ovim putem vas obaveštavamo da sve Lične podatke koje unesete u usluge unosite isključivo na sopstvenu odgovornost i na sopstveni rizik, izričito pristajete na to da SAP može prikupljati vaše Lične podatke i obrađivati te podatke u Sjedinjenim Američkim Državama i u drugim zemljama i saglasni ste da nećete smatrati SAP odgovornim za bilo koje moguće odstupanje od zakonodavstva Ruske Federacije.

 

Nazad na početak

 

Revidirano i objavljeno 25.07.2016. godine.

Back to top

Call me now