Idi na sadržaj

Koji kolačići prve strane se nalaze na stranici sap.com?

 

Obavezni kolačići  

Naziv Opis/svrha Trajni Trajanje
ONEDX_IDS Arhivira status prijave i postoji samo za korisnike s potvrđenim identitetom. Sadrži šifrovane informacije o korisničkom imenu, indeksu sesije i različitim podacima korisnika: prezime, c-broj, e-pošta itd. N Sesija
IDP_SESSION_MARKER_accounts Oznaka koju koristi SCI kao podršku za SSO, JWT prijavu D Sesija
IDS_autoLoginChecked Arhivira informaciju da li je korisnik označio kvadratić za potvrdu Zapamti me na stranici prijave (SAP Lumira Cloud) N Sesija
cmp-parameters Arhivira parametre primljene iz obrasca kampanje D 15 min
countryCode Arhivira šifru zemlje odabranu u selektoru zemlje D 30 dana
localeCode Arhivira pokazatelj jezika odabran u selektoru zemlje D 30 dana
locale Arhivira pokazatelj jezika N Sesija
country Podaci povezani sa zemljom na osnovu IP adrese N Sesija
<formName> Određuje da li je zahtevana zaštićena stranica (TYP) dostupna, tj. da li je odgovarajuća kampanja uspešno registrovana D 45 dana
user-in-gating-flow Oznaka za proveru da li se korisnik nalazi u toku zaštite kako bi se obezbedila odgovarajuća funkcionalnost tokom preusmeravanja N Sesija
gated-asset-id Oznaka za proveru da li se korisnik nalazi u toku zaštite kako bi se obezbedila odgovarajuća funkcionalnost tokom preusmeravanja N Sesija
crm_code Oznaka za proveru da li se korisnik nalazi u toku zaštite kako bi se obezbedila odgovarajuća funkcionalnost tokom preusmeravanja N Sesija
requestToAssetFromTYP Kolačić koji treba da spreči otvoreni TYP po direktnoj vezi N Sesija
compatibilityPopup Za sprečavanje duplih prikaza popup-a o kompatibilnosti pretraživača (samo IE) D 30 dana
sc_add_event Kreira odjavu D 365 dana
SAP.TEXTONLY Pogled Samo tekst. Kolačić se uklanja nakon isključivanja pogleda teksta. N Sesije
submittedCampaignForm Koristi podatke iz već podnete kampanje umesto da traži od korisnika da ponovo podnese zaštićeni obrazac. Sadrži poslednjih 5 podnetih kampanja D 300 dana
CampaignLandingPage Sadrži put do informacija o kampanji, prosleđuje se u SMC N Sesija
campaigncode Sadrži put do informacija o kampanji, prosleđuje se u SMC N Sesija
url_id Sadrži put do informacija o kampanji, prosleđuje se u SMC N Sesija
analytics_url_id Sadrži put do informacija o kampanji, prosleđuje se u SMC N Sesija
useractivated Oznaka koja pokazuje da je korisnik završio aktiviranje naloga N Sesija
CodeTrackingCookie Kreira višestruke kolačiće na osnovu global/settings/ctrackingcodesettings.define. Obično beleži vrednost u url_id i eksternom zaglavlju. N Sesija
QSI_HistorySession Kreira Qualtrics za akumulaciju svakog potpunog URL-a koji posetilac posećuje u sesiji N Sesija
notice_behavior Definiše scenografiju za korisnika N Sesija
notice_gdpr_prefs Arhivira odabir korisnika iz banera kolačića D 1 godina
notice_preferences Arhivira odabir korisnika iz banera kolačića D 1 godina
BIGipServer~<>renderid BIGIP povezan s podrškom sesije trajnosti D 30 min

 

Funkcionalni kolačići

Naziv Opis/svrha Trajni Trajanje
event1ContactUs Sadrži vremensku oznaku + simbole engleske abecede dodate kako bi se dostigla dužina od 20 simbola. Koristi se za serijalizaciju event1. N Sesija
event1Newsletter Sadrži vremensku oznaku + simbole engleske abecede dodate kako bi se dostigla dužina od 20 simbola. Koristi se za serijalizaciju event1. N Sesija
event1CampaignEP Sadrži vremensku oznaku + simbole engleske abecede dodate kako bi se dostigla dužina od 20 simbola. Koristi se za serijalizaciju event1. N Sesija
event1Basic Sadrži vremensku oznaku + simbole engleske abecede dodate kako bi se dostigla dužina od 20 simbola. Koristi se za serijalizaciju event1. N Sesija
event1CampaignLP Sadrži vremensku oznaku + simbole engleske abecede dodate kako bi se dostigla dužina od 20 simbola. Koristi se za serijalizaciju event1. N Sesija
event1Premium Sadrži vremensku oznaku + simbole engleske abecede dodate kako bi se dostigla dužina od 20 simbola. Koristi se za serijalizaciju event1. N Sesija
event1ProfileUpdate Sadrži vremensku oznaku + simbole engleske abecede dodate kako bi se dostigla dužina od 20 simbola. Koristi se za serijalizaciju event1. N Sesija
event1ProfileUpgrade Sadrži vremensku oznaku + simbole engleske abecede dodate kako bi se dostigla dužina od 20 simbola. Koristi se za serijalizaciju event1. N Sesija
event1Subscribe Sadrži vremensku oznaku + simbole engleske abecede dodate kako bi se dostigla dužina od 20 simbola. Koristi se za serijalizaciju event1. N Sesija
event1Upgrevent1ContactUsade Sadrži vremensku oznaku + simbole engleske abecede dodate kako bi se dostigla dužina od 20 simbola. Koristi se za serijalizaciju event1. N Sesija
DBLiveEngage Pretpostavka: oznaka koja pokazuje da sesija treba da bude deljena samo jednom D 30 min
LPVID ID trenutnog lica posetioca D 30 min
LPSID_{Liverpson Account ID} ID trenutne sesije lica N Sesija
mbox Adobe ciljna sesija D 30 min
_sdsat_demandbase Demandbase podaci N Sesija
s_pers Kolačić praćenja D 30 dana
s_sess Kolačić praćenja N Sesija
s_referrer Adobe Site Catalyst kolačić. Arhivira zaglavlje N Sesija
AMCV<id> Adobe Site Catalyst kolačić. N Sesija
SAP.TTC Kolačić konverzije koji proverava kada korisnik prvi put poseti stranicu D 90 dana
client Kolačić praćenja D 2 godine
session Kolačić praćenja N Sesija
_gcl_au Postavljaju ga usluge Google oglasa D 3 meseca

 

Nazad na vrh