Salt la Cuprins

A. Informații Generale

Cine este Operatorul de date? Operatorul de date pentru www.sap.com este SC SAP ROMANIA SRL, Strada Tipografilor 11-15, Clădirea A1, București 13714, România („SAP”). Atunci când un formular de înregistrare este prezentat pe acest site web, operatorul de date poate varia în funcție de oferta efectivă sau de scopul colectării datelor, dar este afișat, în orice caz, în declarația privind confidențialitatea aferentă formularului de înregistrare al persoanei respective. Responsabilul cu protecția datelor al Grupului SAP poate fi contactat la privacy@sap.com

Ce Date personale colectează SAP? Atunci când vizitați site-urile web SAP, compania SAP stochează anumite informații despre browserul dvs., despre sistemul de operare, precum și adresa IP.

Dacă utilizați un formular de înregistrare, SAP va colecta informațiile furnizate către SAP, care constau în nume și prenume, adrese de e-mail, numere de telefon, locație (țară/regiune, stat/provincie, oraș), numele companiei, ocupația și rolul, departamentul și funcția, relația curentă cu SAP și sectorul industrial al companiei dvs. Dacă furnizați un număr de card sau detaliile bancare pentru a comanda bunuri sau servicii de la SAP, compania SAP va colecta aceste informații în scopul prelucrării plății pentru respectivele bunuri sau servicii.

De ce are SAP nevoie de Datele dvs. personale? SAP necesită Datele dvs. personale pentru a vă oferi acces la acest site; pentru a livra toate bunurile sau serviciile comandate; și pentru a respecta obligațiile statutare, inclusiv verificările impuse de legile de export aplicabile. Mai multe informații privind motivele pentru care SAP are nevoie de Datele dvs. personale pot fi găsite în secțiunea B, mai jos, în cazul în care utilizarea de către SAP a acestor date se bazează pe o permisiune statutară. Mai multe informații privind motivele pentru care SAP are nevoie de Datele dvs. personale pot fi găsite în secțiunea C, mai jos, în cazul în care utilizarea de către SAP a acestor date se bazează pe consimțământul dvs. Dacă utilizarea de către SAP a Datelor dvs. personale este bazată pe consimțământ, rețineți că informațiile din această Declarație privind confidențialitatea privind respectivele declarații de consimțământ pentru anumite tipuri de utilizări ale Datelor personale pot fi găsite și la Consent Resource Center. În general și în ciuda faptului că furnizarea Datelor personale este voluntară, este posibil ca SAP să nu vă poată executa sau deservi solicitarea fără aceasta; de exemplu, SAP poate avea nevoie de Datele dvs. personale pentru a prelucra o comandă pe care o plasați sau pentru a vă oferi acces la o ofertă web pe care ați solicitat-o. În aceste cazuri, nu este posibil ca SAP să vă deservească solicitarea fără anumite Date personale.

Rețineți că puteți comanda bunuri sau servicii fără a vă oferi consimțământul privind alte operațiuni de marketing ale SAP. 

De la ce tipuri de terțe părți obține SAP Date personale? În majoritatea cazurilor, SAP colectează Date personale de la dvs. De asemenea, SAP poate obține Date personale de la terțe părți, în cazul în care legile naționale aplicabile îi permit să facă acest lucru. SAP va trata aceste Date personale conform prezentei Declarații privind confidențialitatea, potrivit tuturor restricțiilor suplimentare impuse de terța parte care i le-a furnizat, dar și conform legilor naționale aplicabile. Aceste surse terțe includ:

 • tranzacțiile comerciale ale SAP și/sau ale Grupului SAP cu angajatorul dvs. 
 • terțele părți cărora le-ați transmis să vă partajeze Datele personale cu SAP

Cât timp îmi va stoca SAP Datele personale? SAP vă va stoca Datele personale doar atât timp cât acest lucru este necesar:

 • pentru a vă pune la dispoziție bunurile și serviciile solicitate, inclusiv utilizarea sap.com;
 • pentru ca SAP să își respecte obligațiile statutare care rezultă, printre altele, din legile de export aplicabile;
 • până când obiectați față de această utilizare de către SAP, dacă utilizarea Datelor dvs. personale de către SAP se bazează pe interese de afaceri legitime ale SAP, așa cum este menționat în continuare în această Declarație privind confidențialitatea;
 • până când vă revocați consimțământul acordat în această Declarație privind confidențialitatea, dacă SAP vă prelucrează Datele personale pe baza consimțământului dvs.; 
 • în cazurile în care compania SAP este obligată prin lege să păstreze Datele dvs. personale pentru mai mult timp sau în cazurile în care Datele dvs. personale sunt necesare pentru ca SAP să își susțină drepturile sau să se apere împotriva unor acțiuni în justiție, SAP va păstra Datele dvs. personale până la sfârșitul perioadei de retenție relevante sau până când acțiunile respective sunt soluționate.

Cine sunt destinatarii Datelor dvs. personale și unde vor fi prelucrate acestea? Datele dvs. personale vor fi transferate către următoarele categorii de terțe părți pentru a le prelucra:

 • companii din cadrul Grupului SAP
 • furnizori de servicii terți; de ex. pentru furnizarea serviciilor aferente site-ului web sau a expedierii de newslettere, pentru servicii de consultanță și alte servicii conexe suplimentare.

Ca parte a unui grup global de companii care își desfășoară activitatea la nivel internațional, SAP are afiliați („Grupul SAP”) și furnizori de servicii terți din afara Spațiului Economic European („SEE”) și vă va transfera datele personale în țări din afara SEE. Dacă aceste transferuri sunt efectuate într-o țară pentru care Comisia UE nu a emis o decizie de adecvare, SAP va utiliza clauzele contractuale standard UE pentru a solicita, conform contractului, ca Datele dvs. personale să primească un nivel de protecție a datelor echivalent celui din SEE. Puteți obține un exemplar (redactat pentru eliminarea mărcilor comerciale sau a informațiilor irelevante) a acestor clauze contractuale standard trimițând o solicitare către privacy@sap.com. De asemenea, puteți obține mai multe informații de la Comisia Europeană privind dimensiunea internațională a protecției datelor, chiar aici.

Care sunt drepturile dvs. privind protecția datelor? 

Puteți solicita de la SAP: acces, în orice moment, la informații despre Datele personale pe care SAP le prelucrează despre dvs., precum și corectarea sau ștergerea unor astfel de Date personale. Rețineți, totuși, faptul că SAP poate sau va șterge Datele dvs. personale doar dacă nu există nicio obligație statutară sau drept de prevalare din partea SAP de a le păstra. De asemenea, rețineți și faptul că, dacă solicitați ca SAP să vă șteargă Datele personale, nu veți putea continua să utilizați niciun serviciu SAP care necesită utilizarea de către SAP a Datelor personale.

Dacă SAP vă utilizează Datele personale pe baza consimțământului dvs. sau pentru a realiza un contract cu dvs., atunci puteți să solicitați de la SAP un exemplar al Datelor personale pe care i le-ați pus la dispoziție anterior. Pentru aceasta, contactați adresa de e-mail de mai jos și specificați informațiile sau activitățile de prelucrare la care se referă solicitarea dvs., formatul în care doriți să primiți aceste informații, precum și dacă Datele personale trebuie să vă fie trimise dvs. sau către un alt destinatar. SAP va lua în considerare cu atenție solicitarea dvs. și va discuta cu dvs. despre cum o poate îndeplini în cel mai bun mod posibil.

În plus, îi puteți solicita companiei SAP să vă restricționeze Datele personale de la orice altă prelucrare în oricare dintre următoarele cazuri: (i) declarați faptul că Datele personale pe care SAP le deține despre dvs. sunt incorecte, atât timp cât SAP necesită verificarea acurateței Datelor personale relevante, (ii) nu există nicio bază legală pentru prelucrarea de către SAP a Datelor dvs. personale și solicitați SAP să restricționeze aceste date de la prelucrări ulterioare; (iii) SAP nu vă mai solicită Datele personale, însă declarați faptul că dvs. aveți nevoie ca SAP să vă păstreze aceste date pentru revendicarea sau exercitarea drepturilor legale sau pentru apărarea împotriva pretențiilor unor terțe părți sau (iv) în cazul în care obiectați față de prelucrarea Datelor dvs. personale de către SAP, pe baza interesului legitim al SAP (conform celor stipulate în Secțiunea C. de mai jos), atât timp cât este necesar pentru SAP să determine dacă are un interes sau o obligație legală care prevalează în ceea ce privește prelucrarea Datelor dvs. personale.

În schimb, persoanele din statul California vor avea dreptul:

 • de a solicita companiei SAP acces la Datele dvs. personale pe care SAP le colectează, utilizează, divulgă sau vinde (dacă este cazul) despre dvs.;
 • de a solicita companiei SAP să șteargă Datele personale despre dvs.;
 • la un tratament nediscriminatoriu pentru exercitarea oricăruia dintre drepturile dvs. privind protecția datelor; și 
 • în cazul solicitării din partea companiei SAP, de a vă accesa Datele personale, pentru ca aceste informații să fie portabile, dacă este posibil, într-un format gata de utilizare care să vă permită să transmiteți aceste informații către un alt destinatar, fără impedimente; și
 • de a respinge vânzarea Datelor personale. În conformitate cu cerințele de divulgare stipulate în Legea privind confidențialitatea consumatorilor din California („CCPA”), SAP este scutită de la furnizarea unei notificări de renunțare, deoarece nu vinde și nu vă va vinde Datele personale.

Rețineți, totuși, faptul că SAP poate sau va șterge Datele dvs. personale doar dacă nu există nicio obligație statutară sau drept de prevalare din partea SAP de a le păstra. De asemenea, rețineți și faptul că, dacă solicitați ca SAP să vă șteargă Datele personale, nu veți putea continua să utilizați niciun serviciu SAP care necesită utilizarea de către SAP a Datelor personale.

Cum vă puteți exercita drepturile privind protecția datelor? Direcționați orice cerere de exercitare a drepturilor dvs. către webmaster@sap.com

Persoanele din statul California vor putea, de asemenea, să-și exercite drepturile după cum urmează: 
Pentru a transmite o solicitare, puteți utiliza numerele cu apelare gratuită furnizate aici. De asemenea, puteți desemna un reprezentant autorizat să transmită către SAP cereri pentru a vă exercita drepturile privind protecția datelor. Un astfel de reprezentant autorizat trebuie să fie înregistrat la Biroul Secretarului de stat din California și trebuie să transmită dovezi din care să rezulte faptul că reprezentantul respectiv a fost autorizat să acționeze în numele dvs. Dacă sunteți o persoană cu dizabilități, contactați SAP la adresa de mai sus sau utilizați unul dintre numerele cu apelare gratuită pentru a accesa Declarația privind confidențialitatea într-un format alternativ. 

Cum va verifica SAP solicitările de exercitare a drepturilor privind protecția datelor? SAP va lua măsurile necesare pentru a se asigura că vă verifică identitatea cu un grad rezonabil de certitudine înainte de prelucrarea dreptului privind protecția datelor pe care doriți să-l exercitați. Când va fi fezabil, SAP va potrivi Datele personale pe care le-ați furnizat pentru transmiterea unei solicitări de exercitare a drepturilor dvs. cu informațiile întreținute deja de SAP. Aici ar putea fi inclusă și potrivirea a două sau mai multe puncte de date pe care le furnizați atunci când transmiteți o solicitare cu două sau mai multe puncte de date care sunt întreținute deja de SAP. 

În conformitate cu procesul de verificare menționat în CCPA, SAP va necesita un proces de verificare mai strict pentru solicitările de ștergere sau pentru Datele personale care sunt considerate sensibile sau valoroase, pentru a minimiza riscul la care v-ați putea supune prin accesul neautorizat sau ștergerea Datelor dvs. personale.  Dacă SAP chiar trebuie să solicite informații suplimentare de la dvs., în afara celor care sunt deja întreținute de aceasta, atunci SAP le va utiliza doar în scopurile verificării identității dvs., astfel încât să vă puteți exercita drepturile privind protecția datelor, sau în scopuri de securitate și prevenirea fraudei.

SAP va refuza să prelucreze solicitările care sunt vădit nefondate, excesive, frauduloase sau care nu sunt necesare conform legii locale. 

Dreptul de a înainta o plângere. În cazul în care considerați că SAP nu vă prelucrează Datele personale în conformitate cu cerințele din această Declarație privind confidențialitatea sau cu legile de protecția datelor SEE aplicabile, puteți să înaintați oricând o plângere la autoritatea de protecția datelor din țara SEE în care locuiți sau la autoritatea de protecția datelor din țara sau statul în care își are sediul social SAP.

Pot utiliza bunurile și serviciile SAP dacă sunt minor sau copil? 

Copiii. Site-urile web și serviciile online SAP nu sunt destinate utilizatorilor cu vârste sub 16 ani sau cu vârsta minimă echivalentă din jurisdicția relevantă. Dacă nu aveți 16 ani împliniți, nu vă puteți înregistra și nu puteți utiliza aceste site-uri web sau serviciile online. 

Confidențialitatea datelor copiilor în Statele Unite. SAP nu colectează cu bună știință Date personale de la copii cu vârste sub 13 ani. Dacă sunteți părinte sau tutore și credeți că SAP a colectat informații despre un copil, contactați SAP în modul descris în prezenta Declarație privind confidențialitatea. SAP va lua măsurile necesare pentru a șterge informațiile cât mai repede cu putință. Având în vedere că site-urile web și serviciile online SAP nu sunt destinate utilizatorilor cu vârste sub 16 ani și în conformitate cu cerințele de divulgare ale CCPA, SAP nu vinde Datele personale ale minorilor care nu au împlinit vârsta de 16 ani.

B. Prelucrarea bazată pe o permisiune statutară

De ce are nevoie SAP să utilizeze Datele mele personale și care este temeiul legal pe care se bazează SAP pentru utilizarea acestora? 

Prelucrarea în scopul îndeplinirii obligațiilor contractuale. SAP necesită Datele dvs. personale pentru a vă livra bunurile sau serviciile pe care le comandați conform unui contract încheiat între SAP și dvs., pentru a încheia un contract pentru bunuri sau servicii între dvs. și SAP sau pentru a vă trimite facturi pentru bunurile sau serviciile comandate. SAP prelucrează Date personale pentru îndeplinirea obligațiilor contractuale conform articolului 6(1), lit. B din GDPR sau conform articolului echivalent din alte legi naționale, dacă este cazul. 

Atunci când este necesar, în scopul îndeplinirii obligațiilor contractuale ale SAP, prelucrarea include și răspunsurile la interogările dvs. asociate, prelucrarea feedbackului sau oferirea de suport. Acest lucru poate include și date ale conversațiilor pe care le puteți iniția sau activa prin chat pe SAP.com sau prin alte mijloace web SAP, prin formulare de contact, e-mailuri sau telefonic. În această Declarație privind confidențialitatea, „bunuri și servicii” include la acces la servicii web, oferte, concursuri, trageri la sorți, altfel de conținut, newslettere care nu sunt în scop de marketing, documentații tehnice, tutoriale, instruiri și evenimente SAP.

În plus, SAP comunică regulat prin e-mail cu utilizatorii care se abonează la serviciile sale și, de asemenea, poate comunica prin telefon pentru a soluționa plângerile dvs. sau pe cele ale clienților dvs. sau pentru a investiga tranzacții suspecte. 

SAP vă va utiliza adresa de e-mail pentru a vă confirma deschiderea unui cont, pentru a vă trimite notificări privind plățile, pentru a vă trimite informații despre eventuale modificări asupra produselor și serviciilor sale, precum și pentru a vă trimite notificări și alte informații relevante impuse de lege. În general, utilizatorii pot renunța la aceste comunicări, deoarece acestea sunt necesare pentru relația de afaceri relevantă și nu au legătură cu marketingul.

Pentru tipurile de comunicare care nu sunt în scop de marketing, precum e-mailuri și apeluri telefonice, SAP (i) vă va pune la dispoziție astfel de informații, după ce optați pentru acest lucru și, acolo unde legea o impune, (ii) vă va oferi ocazia să renunțați dacă nu doriți să primiți în continuare tipuri de comunicare care țin de marketing. De asemenea, puteți renunța oricând la comunicările în scop de marketing, prin actualizarea preferinței respective.

Prelucrare pentru asigurarea conformității. SAP și produsele, tehnologiile și serviciile sale sunt supuse legilor de export ale diverselor țări, inclusiv, dar nelimitându-se la cele din Uniunea Europeană și la statele membre ale acesteia, dar și la cele ale Statelor Unite ale Americii. Admiteți faptul că, în conformitate cu legile de export aplicabile, sancțiunile comerciale și embargourile emise de aceste țări, SAP trebuie să ia măsuri pentru a împiedica entități, organizații și părți enumerate pe listele eliberate de guvern, care cuprind părțile sancționate, să acceseze anumite produse, tehnologii și servicii prin intermediul site-urilor web ale SAP sau alte canale de livrare controlate de SAP. Acest lucru ar putea include (i) verificări automate ale datelor de înregistrare ale oricărui utilizator conform celor stipulate în prezenta și alte informații pe care le furnizează un utilizator despre identitatea proprie față de listele aplicabile care cuprind părțile sancționate; (ii) repetarea regulată a unor astfel de verificări ori de câte ori o listă care cuprinde părțile sancționate este actualizată sau când un utilizator își actualizează informațiile; (iii) blocarea accesului la serviciile și sistemele SAP în cazul unei posibile potriviri; și (iv) contactarea unui utilizator pentru confirmarea identității sale în cazul unei posibile potriviri. Orice astfel de utilizare a Datelor personale se bazează pe permisiunea de prelucrare a Datelor personale în scopul conformității cu obligațiile statutare (articolul 6(1) lit. c din GDPR) și cu interesele legitime ale companiei SAP (articolul 6(1) lit. f din GDPR) sau conform articolelor echivalente din alte legi naționale, dacă este cazul.

În plus, admiteți faptul că informațiile necesare pentru urmărirea opțiunilor dvs. privind protecția și confidențialitatea datelor pentru prelucrarea Datelor dvs. personale sau pentru primirea materialelor de marketing (și anume, în funcție de țara în care funcționează Compania relevantă din cadrul Grupului SAP, indiferent dacă v-ați dat acordul expres sau ați renunțat la primirea materialelor de marketing) pot fi schimbate între membrii Grupului SAP, după caz, astfel încât să asigure conformitatea.

Prelucrarea bazată pe interesele legitime ale SAP. SAP vă poate utiliza Datele personale pe baza intereselor sale legitime (articolul 6(1) lit. f din GDPR) sau conform articolului echivalent din alte legi naționale, dacă este cazul, după cum urmează:

 • Fraudă și acțiuni în justiție. Dacă este necesar, SAP vă va utiliza Datele personale în scopuri de prevenire sau de formulare a plângerilor în ceea ce privește activitățile penale, precum fraudă, dar și pentru susținerea drepturilor sau apărare împotriva acțiunilor în justiție.
 • Chestionare și sondaje. SAP ar putea să vă invite să participați la chestionare și sondaje. Aceste chestionare și sondaje vor fi, în general, concepute într-un mod în care se poate răspunde la acestea fără a fi necesare date care pot fi utilizate pentru a vă identifica. Dacă, totuși, introduceți astfel de date într-un chestionar sau sondaj, SAP va utiliza respectivele Date personale pentru a-și îmbunătăți produsele și serviciile.
 • Executarea contractului. Dacă achiziționați sau intenționați să achiziționați bunuri sau servicii de la SAP în numele unui client întreprindere sau sunteți persoana de contact desemnată pentru relația de afaceri între un client corporație (o „Persoană de contact pentru client”) și SAP, atunci SAP vă va utiliza Datele personale în acest scop. Pentru evitarea oricărui dubiu, acest lucru include și pașii care sunt necesari pentru stabilirea relației de afaceri relevante. În cazul în care o Persoană de contact pentru client existentă informează SAP că o înlocuiți, de la momentul notificării, considerați-vă Persoana de contact pentru client relevantă pentru respectivul client până când obiectați în modul descris mai jos.
 • Crearea seturilor de date anonimizate. SAP va anonimiza Datele personale furnizate în baza acestei Declarații privind confidențialitatea pentru a crea seturi de date anonimizate, care vor fi apoi utilizate pentru a îmbunătăți produsele și serviciile filialelor sale.
 • Conținut personalizat. Dacă acceptați să primiți comunicări în scop de marketing, precum și inclusiv newslettere, broșuri sau documentații tehnice de la SAP, aceasta din urmă va colecta și stoca detalii privind modul în care interacționați cu un astfel de conținut pentru a ajuta la crearea, dezvoltarea, operarea, livrarea și îmbunătățirea comunicărilor noastre cu dvs. Aceste informații sunt agregate și utilizate pentru a ajuta SAP să furnizeze informații mai utile și să înțeleagă aspectele care sunt de interes pentru dvs. 
 • Înregistrări în scopuri de îmbunătățire a calității. În cazul apelurilor telefonice și al sesiunilor de chat, SAP va înregistra astfel de apeluri (după informarea dvs. în acest sens în timpul apelului respectiv și înainte de a începe înregistrarea) sau de sesiuni de chat, în vederea îmbunătățirii calității serviciilor SAP.
 • Pentru a vă ține la curent sau pentru a solicita feedback. În cadrul unei relații de afaceri existente între SAP și dvs., SAP ar putea să vă informeze, atunci când este permis conform legilor locale, despre produsele sau serviciile sale (inclusiv webinarii, seminarii și evenimente) care sunt similare sau au legătură cu astfel de produse și servicii pe care le-ați achiziționat sau utilizat deja de la SAP. În plus, dacă participați la un webinar, un seminar sau un eveniment SAP, descărcați sau vizualizați documentații tehnice, newslettere, videoclipuri, versiuni de încercare gratuită de software sau achiziționați produse sau servicii de la SAP, compania SAP vă poate contacta pentru feedback privind îmbunătățirea materialului, a produsului sau a serviciului relevant.

Dreptul la obiecție. Puteți obiecta față de utilizarea de către SAP a Datelor dvs. personale menționată în această secțiune, în orice moment, prin actualizarea preferinței respective. În acest caz, SAP vă va revizui obiecția cu atenție și va înceta să mai utilizeze informațiile relevante, exceptând cazul în care SAP are un motiv legitim convingător pentru a utiliza în continuare informațiile și dacă acest motiv este mai important decât obiecția dvs. sau dacă SAP necesită informațiile pentru formularea, exercitarea sau apărarea de acțiuni în instanță.

Prelucrarea conform legilor naționale aplicabile. Dacă legea națională aplicabilă îi permite companiei SAP să utilizeze informații despre dvs., unele dintre acestea fiind Date personale, SAP le va utiliza în următoarele scopuri de afaceri:

 • pentru a planifica și găzdui evenimente
 • pentru a găzdui forumuri online sau webinarii
 • în scopuri de marketing, precum să vă țină la curent cu cele mai noi produse și servicii SAP, dar și cu evenimentele viitoare
 • pentru a vă contacta în scopul unei discuții ulterioare despre interesele dvs. în ceea ce privește serviciile și ofertele SAP
 • pentru a ajuta SAP la crearea, dezvoltarea, operarea, livrarea și îmbunătățirea serviciilor, produselor, conținutului și a materialelor publicitare SAP, precum și pentru a îmbunătăți, efectua un upgrade sau îmbunătăți serviciul sau dispozitivul deținut, fabricat de, fabricat pentru sau controlat de SAP.
 • pentru a vă oferi informații mai personalizate
 • pentru prevenirea pierderii
 • în scopuri de securitate a rețelei și a contului
 • în scopuri interne, precum audit, analiză și cercetare pentru îmbunătățirea produselor sau a serviciilor SAP
 • pentru a vă verifica identitatea și a stabili serviciile corespunzătoare
 • pentru detectarea incidentelor de securitate, protecția împotriva activităților de inducere în eroare, frauduloase sau ilegale, precum și pentru formularea de plângeri împotriva persoanelor responsabile de aceste activități
 • pentru depanare, în scopul identificării și al remedierii erorilor care afectează funcționalitatea dorită existentă
 • pentru efectuarea de cercetări interne, în scop de dezvoltare tehnologică și demonstrații
 • pentru efectuarea activităților de verificare sau de menținere a calității sau a siguranței unui serviciu sau a unui dispozitiv care este deținut de, fabricat de, fabricat pentru sau controlat de SAP.

D. Cookie-urile și instrumentele similare

Informațiile colectate de cookie-uri sau de tehnologii similare, precum și orice utilizare a acestor informații, sunt descrise suplimentar în Declarația SAP privind cookie-urile. Vă puteți exercita preferințele privind cookie-urile în modul menționat în Declarația SAP privind cookie-urile, vizitând linkul „Preferințe privind cookie-urile” din subsolul paginii inițiale SAP.com.

E. Prevederi specifice țării

În cazul în care SAP se supune cerințelor privind confidențialitatea din S.U.A., se aplică și următoarele:

Fără urmărire. Browserul dvs. vă poate permite să setați o preferință de tipul „Fără urmărire”. Cu excepția cazului în care se precizează altfel, site-urile noastre nu onorează solicitările de tipul „Fără urmărire”. Cu toate acestea, puteți alege să nu acceptați cookie-urile prin schimbarea setărilor desemnate ale browserului web sau, dacă este cazul, făcând referire la Declarația noastră privind cookie-urile. Cookie-urile sunt fișiere text mici amplasate pe computerul dvs. atunci când vizitați anumite site-uri pe internet utilizate pentru a vă identifica computerul. Rețineți că, dacă nu acceptați cookie-urile, nu puteți utiliza anumite funcții sau opțiuni ale site-ului nostru. Acest site nu permite unor terțe părți să strângă informații despre dvs. de-a lungul timpului și de pe diverse site-uri. 

Prevederile specifice Rusiei se aplică cetățenilor din Federația Rusă.

Înapoi sus