Pereiti prie turinio
Rašykite mums
Kalbėkitės dabar Kalbėtis offline
Gauti tiesioginę pagalbą ir kalbėtis su SAP atstovu.
Rašykite mums
Siųskite el. laiškus su pastabomis, klausimais ar atsiliepimais.

SAP privatumo patvirtinimas


Galioja nuo: 2020 m. liepos 27 d.

Norėdami peržiūrėti ankstesnę šio privatumo patvirtinimo versiją, spustelėkite čia.

SAP privatumo patvirtinimas

Asmens privatumo apsauga internete yra labai svarbi internetu pagrįsto verslo ateičiai ir pereinant prie tikros internetinės ekonomikos. Šį Privatumo patvirtinimą sukūrėme siekdami pademonstruoti tvirtą įsipareigojimą užtikrinti asmens teises į duomenų apsaugą ir privatumą. Šiame Privatumo patvirtinime apibrėžiama, kaip tvarkome informaciją, kurią galima naudoti tiesiogiai arba netiesiogiai nustatant tapatybę („Asmens duomenys“).

A. Bendroji Informacija

Kas yra Duomenų valdytojas? www.sap.com duomenų valdytojas yra SAP UAB (Lithuania), Gynėjų g. 16, Vilnius („SAP“). Kai šioje svetainėje pateikiama registracijos forma, duomenų valdytojas gali skirtis, atsižvelgiant į faktinį pasiūlymą arba duomenų rinkimo tikslą, tačiau bet kokiu atveju jis nurodomas atskirose registracijos formos privatumo patvirtinime. Su SAP grupės duomenų apsaugos pareigūnu galite susisiekti adresu privacy@sap.com

Kokius Asmens duomenis renka SAP? Kai apsilankote SAP svetainėse, SAP saugo tam tikrą informaciją apie jūsų naudojamą naršyklę, operacinę sistemą ir IP adresą.

Jei naudosite registracijos formą, SAP surinks jūsų pateiktą informaciją: vardą ir pavardę, el. pašto adresus, telefono numerius, vietovę (šalį, valstiją / sritį, miestą), įmonės pavadinimą, darbo pareigas, skyrių ir funkcijas, esamą ryšį su SAP ir įmonės, kurioje dirbate, veiklos sritį. Jei nurodysite kredito kortelės numerį arba banko rekvizitus, kad iš SAP galėtumėte užsisakyti prekių arba paslaugų, SAP rinks šią informaciją, kad galėtų apdoroti mokėjimą už užsakytas prekes ar paslaugas.

Kodo SAP reikalingi jūsų Asmens duomenys? SAP prašo jūsų Asmens duomenų, kad galėtų užtikrinti jūsų prieigą prie šios svetaines, pristatyti užsakytas prekes arba paslaugas ir vykdyti teisinius įsipareigojimus, įskaitant patikrinimus, reikalingus remiantis taikomais eksporto įstatymais. Jei SAP jūsų Asmens duomenis naudoja remdamasi įstatyminiais leidimais, daugiau informacijos apie tai, kam SAP reikalingi jūsų Asmens duomenys, rasite toliau pateikiamame B skyriuje. Jei SAP jūsų Asmens duomenis naudoja remdamasi jūsų sutikimu, daugiau informacijos apie tai, kam SAP reikalingi jūsų Asmens duomenys, rasite toliau pateikiamame C skyriuje. Jei SAP jūsų Asmens duomenis naudoja remdamasi jūsų leidimu, įsidėmėkite, kad šio Privatumo patvirtinimo informaciją apie atitinkamus sutikimo dėl tam tikrų Asmens duomenų naudojimo tipų pareiškimai taip pat pateikiami Sutikimų išteklių centras. Įprastai, nors Asmens duomenų teikimas yra savanoriškas, jų negavus SAP gali nepavykti įvykdyti jūsų užklausos. Pavyzdžiui, SAP gali reikėti jūsų Asmens duomenų norint apdoroti jūsų pateiktą užsakymą arba suteikti jums prieigą prie jūsų prašomo žiniatinklio pasiūlymo. Tokiais atvejais be tam tikrų jūsų Asmens duomenų SAP negali įvykdyti jūsų užklausos.

Atkreipkite dėmesį, kad galite užsisakyti prekių arba paslaugų nepateikę sutikimo dėl SAP tolesnės rinkodaros operacijų. 

Iš kokių tipų trečiųjų šalių SAP gauna Asmens duomenis? Dauguma atvejų SAP Asmens duomenis gauna iš jūsų. SAP taip pat gali gauti Asmens duomenis iš trečiųjų šalių, jei tai leidžia taikomi vietos įstatymai. SAP šiuos Asmens duomenis tvarko remdamasi šiuo Privatumo patvirtinimu ir visais papildomais apribojimais, taikomais trečiųjų šalių, kurios pateikė tokius duomenis SAP, arba taikomais vietos įstatymais. Šie trečiųjų šalių šaltiniai apima:

 • SAP ir (arba) SAP grupės verslo sandorius su jūsų darbdaviu 
 • Trečiąsias šalis, kurioms nurodėte dalintis jūsų Asmens duomenimis su SAP

Kiek laiko SAP saugo mano Asmens duomenis? SAP saugos jūsų Asmens duomenis tik tol, kol tai bus reikalinga:

 • norint užtikrinti jums galimybę gauti norimas prekes ir pasaugas, įskaitant svetainės sap.com naudojimą;
 • norint užtikrinti, kad SAP laikysis savo teisinių įsipareigojimų, atsirandančių, be kita ko, iš taikomų eksporto įstatymų.
 • kol paprieštarausite, kad SAP tokiu būdu naudotų duomenis, jei SAP naudoja jūsų duomenis remdamasi savo teisėtais verslo interesais, kaip apibrėžta toliau šiame Privatumo patvirtinime.
 • kol atšauksite savo sutikimą, pateiktą šiame Privatumo patvirtinime, jei SAP apdoroja jūsų duomenis remdamasi jūsų sutikimu; 
 • kai privalomoji teisė reikalauja, kad SAP laikytų jūsų Asmens duomenis ilgiau, arba jūsų Asmens duomenys reikalingi SAP norint pareikšti teisėtą pretenziją arba apsiginti nuo jų, SAP laikys jūsų Asmens duomenis iki atitinkamo laikymo laikotarpio pabaigos arba kol bus išnagrinėtos atitinkamos pretenzijos.

Kas yra jūsų Asmens duomenų gavėjai ir kur tokie duomenys bus apdorojami? Jūsų Asmens duomenys bus perduoti apdoroti šių kategorijų trečiosioms šalims:

 • SAP Group“ priklausančioms įmonėms
 • Trečiųjų šalių tiekėjams, pvz., teikiantiems pranešimus svetainėje arba naujienlaiškiais, konsultavimo paslaugas ir kitas susijusias paslaugas.

Kaip pasaulinės įmonių grupės, veikiančios tarptautiniu mastu, dalis, SAP turi dukterinių įmonių („SAP Group“) ir trečiųjų šalių paslaugų teikėjų, esančių už Europos ekonominės erdvės („EEE“) ribų, ir perduos jūsų asmens duomenis į šalis, esančias už EEE ribų. Jei tokie perdavimai vykdomi į šalį, dėl kurios ES Komisija nėra priėmusi tinkamumo sprendimo, SAP naudojasi ES standartinėmis sutarčių nuostatomis, kad sutartyje reikalautų, jog jūsų Asmens duomenims būtų taikomas duomenų apsaugos lygis, atitinkantis EEE lygį. Tokių standartinių sutarčių sąlygų kopiją (suredaguotą siekiant pašalinti komercinę ar nesvarbią informaciją) galite gauti atsiuntę užklausą adresu privacy@sap.com. Čia taip pat galite gauti daugiau informacijos iš Europos Komisijos apie tarptautinį duomenų apsaugos aspektą.

Kokios yra jūsų duomenų apsaugos teisės? 

Bet kada galite paprašyti SAP prieigos prie informacijos apie tai, kokius Asmens duomenis apie jus SAP apdoroja, ir pataisyti arba panaikinti tokius Asmens duomenis. Tačiau atminkite, kad SAP gali panaikinti arba panaikins jūsų Asmens duomenis tik tuo atveju, jei jų laikyti neįpareigoja įstatymas arba SAP neturi viršesnės teisės juos išlaikyti. Taip pat atminkite, kad pateikę prašymą SAP panaikinti jūsų Asmens duomenis, nebegalėsite toliau naudoti jokių SAP paslaugų, kurias teikiant SAP reikia naudoti jūsų Asmens duomenis.

Jeigu SAP naudoja Asmens duomenis, remdamasi jūsų sutikimu arba vykdydama sutartį su jumis, galite papildomai prašyti Asmens duomenų, kuriuos pateikėte SAP, kopijos. Norėdami tai padaryti, kreipkitės toliau nurodytu el. pašto adresu ir nurodykite informaciją arba apdorojimo veiksmus, su kuriais susijęs jūsų prašymas, formatą, kuriuo norite gauti šią informaciją, ir kam siųsti Asmens duomenis (jums ar kitam asmeniui). SAP atidžiai išnagrinės jūsų prašymą ir aptars su jumis, kaip geriausiai jį įvykdyti.

Be to, galite prašyti SAP, kad jūsų Asmens duomenis būtų draudžiama apdoroti bet kuriuo iš toliau nurodytų atvejų: i) nurodote, kad SAP turimi Asmens duomenys apie jus yra neteisingi, tol, kol SAP paprašys patikrinti atitinkamų Asmens duomenų tikslumą, ii) SAP neturi teisinio pagrindo apdoroti jūsų Asmens duomenis ir pareikalaujate, kad SAP nebeapdorotų jūsų Asmens duomenų, iii) SAP nebereikia jūsų Asmens duomenų, tačiau teigiate, kad reikalaujate SAP išlaikyti šiuos duomenis, siekdami pareikšti pretenziją dėl įstatyminių teisių ar jas realizuoti arba apsiginti nuo trečiosios šalies pretenzijų arba iv) jei prieštaraujate, kad SAP apdorotų jūsų Asmens duomenis remdamasi savo teisėtais interesais (išdėstytais toliau C skyriuje) tiek laiko, kiek SAP jo prireiks norint nustatyti, ar ji turi viršesnį interesą arba teisinę prievolę apdoroti jūsų Asmens duomenis.

Asmenys, esantys Kalifornijos valstijoje, turi teisę: 

 • reikalauti iš SAP prieigos prie jūsų Asmens duomenų, kuriuos SAP renka, naudoja, atskleidžia ar parduoda (jei taikoma);
 • reikalauti, kad SAP ištrintų jūsų Asmens duomenis;
 • į nediskriminuojantį elgesį su jumis, kai naudojatės bet kuriomis savo duomenų apsaugos teisėmis; 
 • reikalauti, kad, SAP paprašius suteikti prieigą prie jūsų Asmens duomenų, ši informacija būtų nešiojama, jei įmanoma, parengtu naudoti formatu, leidžiančiu jums šią informaciją be kliūčių perduoti kitam gavėjui; ir
 • atsisakyti Asmens duomenų pardavimo; Pagal Kalifornijos vartotojų privatumo įstatymą (angl. California Consumer Privacy Act – CCPA) informacijos atskleidimo reikalavimus, SAP netaikomas reikalavimas informuoti apie atsisakymo galimybę, nes ji neparduoda ir neparduos jūsų Asmens duomenų.

Tačiau atminkite, kad SAP gali panaikinti arba panaikins jūsų Asmens duomenis tik tuo atveju, jei jų laikyti neįpareigoja įstatymas arba SAP neturi viršesnės teisės juos išlaikyti. Taip pat atminkite, kad pateikę prašymą SAP panaikinti jūsų Asmens duomenis, nebegalėsite toliau naudoti jokių SAP paslaugų, kurias teikiant SAP reikia naudoti jūsų Asmens duomenis.

Kaip galite naudotis savo duomenų apsaugos teisėmis? Visas užklausas dėl naudojimosi savo teisėmis siųskite adresu webmaster@sap.com

Asmenims, esantiems Kalifornijos valstijoje: jūs taip pat galite naudotis savo teisėmis šiais būdais: 
Galite nemokamai paskambinti, kad pateiktumėte prašymą nurodytais numeriais, nurodytais čia. Taip pat galite paskirti įgaliotąjį atstovą pateikti SAP užklausas dėl jūsų naudojimosi savo duomenų apsaugos teisėmis. Toks įgaliotasis atstovas turi būti įregistruotas Kalifornijos valstijoje ir pateikti įrodymą, kad jūs davėte įgaliojimą atstovui veikti jūsų vardu. Jei esate neįgalus asmuo, susisiekite su SAP aukščiau nurodytu adresu arba nemokamu telefono numeriu, kad galėtumėte pasiekti privatumo patvirtinimą alternatyviu formatu. 

Kaip SAP tikrins užklausas dėl naudojimosi duomenų apsaugos teisėmis? Prieš apdorodama duomenų apsaugos teisę, kuria norite naudotis, SAP imsis priemonių, kad užtikrintų, jog pakankamai tiksliai patikrins jūsų tapatybę. Kai bus įmanoma, SAP sulygins Asmens duomenis, kuriuos nurodysite pateidami užklausą dėl naudojimo savo teisėmis, su SAP jau tvarkoma informacija. Tai gali apimti dviejų ar daugiau duomenų punktų, kuriuos nurodote pateikdami užklausą, sugretinimą su dviem ar daugiau duomenų punktų, kuriuos SAP jau tvarko. 

Pagal patvirtinimo procesą, apibrėžtą Kalifornijos vartotojų privatumo įstatyme (angl. California Consumer Privacy Act – CCPA), SAP taikys griežtesnį tikrinimo procesą trynimo užklausoms arba Asmens duomenims, kurie laikomi neskelbtinais arba vertingais, kad sumažintų žalą, kurią jums gali sukelti neįgaliota prieiga prie jūsų Asmens duomenų arba jų ištrynimas.  Jei SAP privalo prašyti jūsų pateikti papildomos informacijos be tos, kurią SAP jau tvarko, SAP tokią informaciją naudos tik tikrindama jūsų tapatybę, kad galėtumėte naudotis savo duomenų apsaugos teisėmis, arba saugumo ir sukčiavimo prevencijos tikslais.

SAP atsisakys tvarkyti užklausas, kurios yra akivaizdžiai nepagrįstos, perteklinės, nesąžiningos arba kurių kitaip nereikalauja vietiniai įstatymai. 

Teisė pateikti skundą. Jei manote, kad SAP apdoroja jūsų Asmens duomenis ne pagal šiame Privatumo patvirtinime nustatytus reikalavimus arba EEE galiojančius duomenų apsaugos įstatymus, bet kada galite pateikti skundą EEE šalies, kurioje gyvenate, duomenų apsaugos institucijai arba šalies ar valstijos, kurioje SAP turi registruotąją buveinę, duomenų apsaugos institucijai.

Ar galiu naudotis SAP prekėmis ir paslaugomis, jei esu nepilnametis (-ė) arba vaikas? 

Vaikai. SAP svetainės ir internetinės paslaugos nėra skirtos naudotojams, jaunesniems nei 16 metų arba lygiaverčiam minimaliam amžiui atitinkamoje jurisdikcijoje. Jei esate jaunesnis (-ė) nei 16 metų, negalite registruotis ir naudotis šiomis svetainėmis ar internetinėmis paslaugomis. 

JAV vaikų privatumas. SAP sąmoningai nerenka vaikų iki 13 metų Asmens duomenų. Jei esate tėvas arba globėjas ir manote, kad SAP galėjo surinkti informaciją apie jūsų vaiką, susisiekite su SAP kaip aprašyta šiame Privatumo pristatyme. SAP imsis veiksmų, kad kuo greičiau panaikintų tokią informaciją. Atsižvelgiant į tai, kad SAP svetainės ir internetinės paslaugos nėra skirtos jaunesniems nei 16 metų naudotojams ir laikantis CCPA informacijos atskleidimo reikalavimų, SAP neparduoda nepilnamečių iki 16 metų Asmens duomenų.

B. Apdorojimas pagrįstas įstatyminiu leidimu

Kodėl SAP reikia naudoti mano Asmens duomenis ir kokiu teisiniu pagrindu SAP juos naudoja? 

Apdorojimas siekiant įvykdyti sutartinius įsipareigojimus. SAP reikalauja jūsų Asmens duomenų, kad galėtų pristatyti prekes ar paslaugas, kurias užsisakote pagal jūsų su SAP sudarytą sutartį, kad sudarytų prekių ir paslaugų sutartį tarp jūsų ir SAP arba kad siųstų jums sąskaitas už užsakytas prekes ar paslaugas. SAP tvarko Asmens duomenis vykdydama sutartinius įsipareigojimus pagal BDAR 6 straipsnio 1 dalies b punktą arba pagal atitinkamus kitų nacionalinių įstatymų straipsnius, kai jie yra taikomi. 

Apdorojimas, kai jis būtinas siekiant įvykdyti SAP sutartinius įsipareigojimus, apima atsakymą į jūsų susijusias užklausas, jūsų atsiliepimų apdorojimą ar palaikymo teikimą. Taip pat tai gali apimti duomenis apie pokalbius, kuriuos iniciavote ar įgalinote naudodami pokalbio funkcijas SAP.com arba kitose vietinėse SAP internetinėse vietose, kontaktines formas, el. laiškus arba pokalbius telefonu. Šiame Privatumo patvirtinime „prekės ir paslaugos“ apima prieigą prie SAP internetinių paslaugų, pasiūlymų, konkursų, totalizatorių, kito turinio, su rinkodara nesusijusių naujienlaiškių, techninės dokumentacijos, mokymų, seminarų ir renginių.

Be to, SAP nuolat bendrauja su jos paslaugų naudotojais el. paštu ir gali susisiekti su jais telefonu, kad išnagrinėtų klientų skundus arba ištirtų įtartinas operacijas. 

SAP naudos jūsų el. pašto adresą norėdama patvirtinti sąskaitos atidarymą, siųsti pranešimus apie mokėjimus, informaciją apie jos produktų bei paslaugų pakeitimus ir kitokius įstatymų numatytus pranešimus. Paprastai naudotojai negali atsisakyti šių ryšių, nes šie ryšiai yra reikalingi atitinkamiems verslo santykiams ir nėra naudojami rinkodaros tikslais.

Su rinkodara susiję ryšiai (pvz., el. laiškai ir telefono skambučiai): SAP i) vietose, kuriose to reikalauja įstatymai, teiks tokią informacija tik gavusi jūsų sutikimą ir ii) suteiks galimybę atsisakyti, jei nebenorėsite iš mūsų gauti su rinkodara susijusių ryšių. Taip pat galite bet kada atsisakyti su rinkodara susijusių ryšių atnaujindami savo nuostatas.

Apdorojimas siekiant užtikrinti atitiktį. SAP ir jos produktams, technologijoms bei paslaugoms taikomi įvairių šalių eksporto teisės aktai, įskaitant (be apribojimų) Europos Sąjungos valstybes nares ir Jungtines Amerikos Valstijas. Pripažįstate, kad pagal taikomus šių šalių eksporto įstatymus, prekybos sankcijas ir embargą SAP privalo imtis priemonių, kad neleistų vyriausybės išleisto sąrašo šalių, kurioms taikomos sankcijos, juridiniams asmenims, organizacijoms ir šalims pasiekti tam tikrus produktus, technologijas ir paslaugas per SAP svetaines arba kitus SAP kontroliuojamus pateikimo kanalus. Tai gali apimti i) bet kokių šiame dokumente nurodytų naudotojo registracijos duomenų ir kitos naudotojo pateiktos informacijos apie jo arba jos tapatybę automatines patikras pagal sankcijas taikančios šalies sąrašus; ii) reguliarius tokių patikrų kartojimus, atnaujinus sankcijas taikančios šalies sąrašus arba naudotojui atnaujinus savo informaciją; iii) prieigos prie SAP paslaugų ir sistemų blokavimą galimos atitikties atveju ir iv) susisiekimą su naudotoju norint patvirtinti jo arba jos tapatybę galimos atitikties atveju. Bet koks toks jūsų Asmens duomenų naudojimas grindžiamas leidimu tvarkyti Asmens duomenis siekiant įvykdyti įstatymų nustatytus įpareigojimus (BDAR 6 straipsnio 1 dalies c punktas) ir SAP teisėtus interesus (BDAR 6 straipsnio 1 dalies 1 punktas) arba atitinkamus kitų nacionalinių įstatymų straipsnius, kai jie yra taikomi.

Be to, jūs sutinkate, kad informacija, reikalinga jūsų Asmens duomenų apdorojimo arba reklaminės medžiagos gavimo duomenų apsaugos ir privatumo pasirinkimams stebėti (kitaip tariant, ar jūs aiškiai sutikote, ar atsisakėte gauti reklaminę medžiagą (tai priklauso nuo šalies, kurioje veikia atitinkama SAP grupės įmonė), gali būti keičiamasi tarp SAP grupės narių, kai tai reikalinga atitikčiai užtikrinti.

Apdorojimas remiantis SAP teisėtu interesu. SAP gali naudoti jūsų Asmens duomenis, remdamasi savo teisėtais interesais (BDAR 6 straipsnio 1 dalies 1 punktas) arba atitinkamais kitų nacionalinių įstatymų straipsniais, kai jie yra taikomi:

 • Sukčiavimas ir teisiniai reikalavimai. Jei prireiks, SAP naudos jūsų Asmens duomenis nusikalstamos veiklos, tokios kaip sukčiavimas, prevencijai ar patraukimui už ją į baudžiamąją atsakomybę, o taip pat norėdama pareikšti teisinį ieškinį arba nuo jo gintis.
 • Anketos ir apklausos. SAP gali pakviesti užpildyti anketas ir dalyvauti apklausose. Šios anketos ir apklausos sudarytos taip, kad jas galima būtų užpildyti nepateikiant jokių duomenų, pagal kuriuos būtų galima nustatyti jūsų tapatybę. Jei vis dėlto anketoje ar apklausoje įvestumėte tokių duomenų, tokius Asmens duomenis SAP naudos savo produktams ir paslaugoms tobulinti.
 • Sutarties vykdymas. Jei perkate ar ketinate pirkti prekes ar paslaugas iš SAP verslo kliento vardu arba kitaip tapti paskirtuoju kontaktiniu asmeniu („Kliento kontaktiniu asmeniu“) verslo ryšiams tarp verslo kliento ir SAP palaikyti, SAP šiam tikslui naudos jūsų Asmens duomenis. Kad būtų išvengta abejonių, tai apima veiksmus, kurių reikia norint užmegzti atitinkamus verslo ryšius. Jei esamas Kliento kontaktinis asmuo praneš SAP, kad jūs ji pakeisite, SAP nuo tokio pranešimo momento laikys jus atitinkamo Kliento kontaktiniu asmeniu, kol pareikšite prieštaravimą, kaip išdėstyta toliau.
 • Anoniminių duomenų rinkinių kūrimas. Pagal šį Privatumo patvirtinimą pateiktus Asmens duomenis SAP pavers anonimiškais ir sukurs anoniminius duomenų rinkinius, kuriuos vėliau naudos tobulindama savo ir savo filialų produktus ir paslaugas.
 • Personalizuotas turinys. Jei pasirinksite gauti rinkodaros pranešimus, pvz., informacinius biuletenius, brošiūras ar techninę dokumentaciją, iš SAP, SAP rinks ir kaups informaciją apie tai, kaip jūs sąveikaujate su tokiu turiniu, kad kurtų, plėtotų, valdytų, užtikrintų ir tobulintų mūsų ryšį su jumis. Ši informacija yra kaupiama ir naudojama siekiant padėti SAP suteikti daugiau naudingos informacijos ir suprasti, kas labiausiai jus domina. 
 • Įrašymas kokybės gerinimo tikslais. SAP įrašys skambučius telefonu (skambučio metu atitinkamai informavusi jus apie tai prieš pradedant įrašymą) arba pokalbių seansus SAP paslaugų kokybės tobulinimo tikslais.
 • Siekdama pateikti naujausią informaciją arba prašyti atsiliepimo. Esamų jūsų ir SAP verslo ryšių aprėptimi SAP gali informuoti jus, kai tai leidžia vietos įstatymai, apie savo produktus ir paslaugas (įskaitant internetinius seminarus, seminarus ir renginius), kurie yra panašūs arba susiję su produktais ir paslaugomis, kuriuos jau įsigijote iš SAP arba naudojate. Be to, jei lankysitės SAP internetiniame seminare, seminare ar renginyje, atsisiųsite ar peržiūrėsite techninę dokumentaciją, naujienlaiškius, vaizdo įrašus, programinės įrangos bandomąsias versijas arba pirksite produktus ar paslaugas iš SAP, SAP gali susisiekti su jumis ir paprašyti atsiliepimo dėl susijusios medžiagos, produkto ar paslaugos patobulinimo.

Teisė prieštarauti. Bet kuriuo metu galite paprieštarauti, kad SAP naudotų jūsų Asmens duomenis, kaip išdėstyta šiame skyriuje, atnaujindami atitinkamą nuostatą. Tokiu atveju SAP atidžiai peržiūrės jūsų prieštaravimą ir nustos toliau naudoti atitinkamą informaciją, nebent SAP turėtų įtikinamą teisėtą pagrindą toliau naudoti šią informaciją ir jei toks pagrindas būtų viršesnis už jūsų prieštaravimą arba jei SAP tokia informacija būtų reikalinga teisinių ieškinių nustatymui, pateikimui arba gynimui.

Apdorojimas remiantis taikomais vietos įstatymai. Jei taikomi vietos įstatymai leidžia SAP tai daryti, SAP naudos jūsų informaciją, dalis kurios yra Asmens duomenys, tokiais verslo tikslais: 

 • norint planuoti ir rengti renginius
 • norint rengti internetinius forumus ar internetinius seminarus
 • rinkodaros tikslais, pvz., norint pateikti informaciją apie naujausius SAP produktus ir paslaugas, o taip pat būsimus renginius
 • norint susisiekti su jumis ir aptarti jūsų tolesnį domėjimąsi SAP paslaugomis ir pasiūlymais
 • norint padėti SAP kurti, plėtoti, valdytų, teikti ir tobulinti SAP paslaugas, produktus, turinį ir reklamą ir pagerinti, atnaujinti arba patobulinti paslaugą ar įrenginį, kurie priklauso SAP arba yra jos pagaminti ar valdomi.
 • siekiant pateikti jums labiau personalizuotą informaciją
 • nuostolių prevencijai
 • paskyros ir tinklo saugos tikslais
 • vidiniais tikslais, pvz., auditui, analizei ir tyrimams siekiant patobulinti SAP produktus ir paslaugas
 • norint patikrinti jūsų tapatybę ir nustatyti tinkamas paslaugas
 • norint aptikti saugos incidentus, apsisaugoti nuo kenkėjiškos, apgaulingos, nesąžiningos ar neteisėtos veiklos ir patraukti už tokią veiklą atsakingus asmenis į baudžiamąją atsakomybę
 • norint derinti siekiant identifikuoti ir pašalinti klaidas, kurios trikdo esamą numatytą funkcionalumą
 • norint vykdyti vidinius tyrimus technologiniam plėtojimui ir demonstravimui
 • norint vykdyti veiklas, kuriomis tikrinama arba palaikoma paslaugos ar įrenginio, kuris priklauso SAP, buvo SAP pagamintas ar jai skirtas arba valdomas SAP, kokybė arba sauga.

D. Slapukai ir panašūs įrankiai

Informacija,surinkta naudojant slapukus ar panašias technologijas, ir bet koks toksinformacijos naudojimas išsamiai aprašyti SAP Slapukų patvirtinime. Galitenaudotis savo slapukų nuostatomis, kaip nurodyta SAP Slapukų patvirtinime,spustelėję saitą „Slapukų nuostatos“ SAP.com pagrindiniopuslapio apačioje.

E. Konkrečioms šalims taikomos nuostatos

Kai SAP taikomi JAV privatumo reikalavimai, taip pat taikomos šios nuostatos:

Nesekti. Jūsų naršyklė gali leisti nustatyti nuostatą „Nesekti“. Jei nenurodyta kitaip, mūsų svetainės nevykdo užklausų „Nesekti“. Tačiau galite pasirinkti nepriimti slapukų pakeisdami priskirtuosius savo žiniatinklio naršyklės parametrus, arba, kai įmanoma, naudodami mūsų Slapukų patvirtinimą. Slapukai yra maži teksto failai, padedami jūsų kompiuteryje, kai lankotės tam tikrose svetainėse internete, naudojami jūsų kompiuteriui identifikuoti. Atminkite, kad nesutikę priimti slapukų, greičiausiai negalėsite naudoti tam tikrų svetainės funkcijų ir priemonių. Ši svetainė neleidžia trečiosioms šalims rinkti informacijos apie jus per tam tikrą laiką ir skirtingose svetainėse. 

Rusijos Federacijos piliečiams taikomos Rusijos Federacijai taikomos nuostatos.

Grįžti aukštyn