Pereiti prie turinio

  SAP privatumo patvirtinimas


  Galioja nuo: 2023 m. sausio 1 d.

  Norėdami peržiūrėti ankstesnę šio privatumo patvirtinimo versiją, spustelėkite čia.

  Sveiki!

  Asmens privatumo apsauga yra labai svarbi verslo ateičiai. Šį Privatumo patvirtinimą sukūrėme siekdami pademonstruoti tvirtą įsipareigojimą užtikrinti asmens teises į duomenų apsaugą ir privatumą. Jame apibrėžiama, kaip tvarkome informaciją, kuri gali tiesiogiai arba netiesiogiai nurodyti tapatybę („Asmens duomenys“).

   

  Gerbdami jūsų laiką ir siekdami suteikti jums kuo greitesnę prieigą prie atitinkamų privatumo patvirtinimo ištraukų, siūlome šią santrauką. Santrauka nepakeičia išsamių SAP privatumo patvirtinimo paaiškinimų, todėl, jei kyla abejonių, visada perskaitykite atitinkamą ištrauką iš privatumo patvirtinimo, kuris visas pateikiamas toliau.

   

  Santrauka

   

  Privatumo patvirtinimu siekiama paaiškinti, kokius asmens duomenis tvarko SAP, kas, kokiu tikslu, kiek laiko naudoja jūsų asmens duomenis, ir paaiškinti, kokias teises jūs turite šiame kontekste.

   

  Kas renka ir tvarko jūsų asmens duomenis? SAP kaip atitinkamas juridinis asmuo – SAP SE Valdorfe, Vokietijoje, arba bet kuris kitas pasaulinės SAP įmonių grupės subjektas. SAP privatumo patvirtinime išsamiai aprašoma, kokius duomenų tvarkymo veiksmus atlieka kuris SAP grupės subjektas.

   

  Kokius asmens duomenis renka SAP? Vykdydama savo veiklą, SAP gali rinkti įvairių tipų asmens duomenis apie jus, įskaitant:

  • asmens kontaktinius duomenis,
  • asmens duomenis, susijusius su jūsų ar jūsų darbdavio verslo santykiais su SAP,
  • asmens duomenis, kuriuos SAP turi rinkti dėl teisinių ir su atitiktimi susijusių tikslų,
  • asmeninio naudojimo, registracijos ir dalyvavimo duomenis, kuriuos SAP gali generuoti jums naudojantis SAP internetiniais pasiūlymais,
  • tam tikras asmens duomenų kategorijas,
  • su programa susijusius asmens duomenis,
  • asmens duomenis, kuriuos SAP gali gauti iš trečiųjų šalių,
  • asmens duomenis, kurių SAP reikalauja, kad užtikrintų, kad jūs ar jūsų darbdavys būtumėte patenkinti mūsų produktais, paslaugomis ir pasiūlymais.

  Kokiu tikslu (-ais) SAP renka jūsų asmens duomenis?  SAP tvarko jūsų asmens duomenis, kad galėtų:

  • užmegzti verslo santykius su jumis, jūsų darbdaviu ar darbdavio klientais, taip pat, kad galėtų užtikrinti, kad būsite patenkinti mūsų produktais, ir galėtų siųsti naujienas apie mūsų produktus ir paslaugas,
  • kurti ir siūlyti jums savo programinės įrangos produktus, debesų ir kitas paslaugas,
  • užtikrinti savo patalpų, įrenginių, produktų ar paslaugų kokybę ir saugumą,
  • apsaugoti ir, jei reikia, ginti savo apsaugotą teisinį turtą nuo neteisėtų atakų, ginti savo teises arba ginti SAP nuo teisinių ieškinių,
  • užtikrinti, kad būtų laikomasi įstatymų ir kitų teisės aktų, kurie yra taikomi SAP,
  • valdyti SAP internetinius puslapius, žiniatinklio pasiūlymus ar kitus internetinius įvykius, įskaitant vartotojų elgsenos analizę, leidžiančią jums susikurti vartotojo profilį, pasinaudoti tapatybės paslauga ir skatinti bei nuolat gerinti vartotojo patirtį,
  • ieškoti jūsų kaip potencialaus darbuotojo, tinkamo SAP,
  • perduoti juos gavėjams, pavyzdžiui, kitiems SAP grupės subjektams, trečiųjų šalių paslaugų teikėjams, SAP partneriams ir kitiems.

  Jei norite sužinoti daugiau apie kiekvieną iš šių tikslų, kurių siekdama SAP gali rinkti, perduoti ir naudoti jūsų asmens duomenis, įskaitant tai, kiek laiko jūsų duomenys yra saugomi ir, atsižvelgiant į Bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą (BDAR), koks yra teisinis pagrindas, kuriuo remdamasi SAP tai vykdo, žr. visą toliau pateiktą privatumo patvirtinimą.

   

  Kokios yra jūsų duomenų apsaugos teisės? Turite teisę prašyti SAP suteikti prieigą prie savo asmens duomenų, juos taisyti ir (arba) grąžinti ar ištrinti. Galite prašyti SAP apriboti prieigą prie jūsų asmens duomenų arba neleisti toliau jų tvarkyti. Galite atšaukti anksčiau duotą sutikimą arba nesutikti su duomenų tvarkymo veikla, kurią SAP gali ketinti vykdyti konkrečiu atveju. Jei manote, kad SAP tvarkė jūsų asmens duomenis nesilaikydama šio privatumo patvirtinimo arba pažeisdama galiojančius duomenų apsaugos įstatymus, turite teisę pateikti skundą atitinkamai priežiūros institucijai. SAP privatumo patvirtinime išsamiai aprašomos visos šios teisės, įskaitant tai, kaip galite susisiekti su mumis, kad pasinaudotumėte bet kuria iš šių teisių prieš SAP, ir, jei reikia, sužinoti apie atitinkamą duomenų apsaugos instituciją.

   

  Paskutiniame toliau pateiktame skyriuje SAP aptaria kelis konkrečioms šalims būdingus aspektus, kurie turi būti paaiškinti privatumo patvirtinime pagal atitinkamus šalių įstatymus. Konkrečių šalių reikalavimai apima ES ir EEE, Jungtinių Amerikos Valstijų, konkrečiau, Kalifornijos valstijos, Brazilijos, Malaizijos, Filipinų, Singapūro, Pietų Afrikos ir Turkijos reikalavimus, jais neapsiribojant. Taip pat galite rasti nuorodas į visas konkrečiai šaliai taikomas nuostatas, skirtas Kinijai ir Kolumbijai.

  Ką reiškia SAP šiame privatumo patvirtinime?

   

  Šis privatumo patvirtinimas taikomas renkant ir tvarkant asmens duomenis:

  • vykdant pagrindinę šios svetainės ir kitas visame pasaulyje vykdomas SAP verslo veiklas, kurias vykdo:
   • SAP SE, adresas Dietmar-Hopp-Allee 16 Walldorf 69190, Vokietija, jei esate įsikūrę ES arba EEE valstybėje narėje arba Andoroje, Farerų salose, Gernsyje, Meno saloje, Džersyje, Šveicarijoje arba Jungtinėje Karalystėje, arba
   • SAP America Inc., adresas 3809 West Chester Pike, Suite 200, Newtown Square, PA 19073, JAV, jei esate įsikūrę bet kurioje kitoje valstybėje, arba
   • konkretus SAP grupės subjektas, kaip gali būti nurodyta Papildomose konkrečiose šalies ir regiono nuostatose šio privatumo patvirtinimo pabaigoje.
  • esant ikisutartiniams arba sutartiniams verslo santykiams su jumis arba jūsų darbdaviu, vietinis SAP grupės subjektas
  • pildant registracijos formą, kai konkretus SAP grupės subjektas tiesiogiai renka asmens duomenis, kad galėtų užsiregistruoti į paslaugą ar renginį, todėl šiame registracijos puslapyje arba svetainėje pateikiamas kaip atitinkamas duomenų valdytojas, nurodant šį privatumo patvirtinimą.

  „SAP SE“, „SAP America, Inc.“ ir kiekvienas susijęs SAP grupės subjektas, priklausomai nuo esamo atvejo, nurodomas kaip „SAP“.

   

  Šis privatumo patvirtinimas netaikomas SAP internetiniams puslapiams ar žiniatinklio paslaugoms, kurios pateikia savo privatumo patvirtinimą.

  Kokiais tikslais SAP tvarko jūsų asmens duomenis?

   

  Vykdydama verslą ir naudodamasi įvairiomis interneto svetainėmis bei kitais ryšių kanalais, SAP tvarko žmonių, su kuriais bendrauja, įskaitant klientus, partnerius, tiekėjus, pardavėjus, kandidatus ir kitus asmenis, asmens duomenis.

  Bet kuriuo iš šių atvejų SAP gali tvarkyti asmens duomenis vienu ar keliais toliau nurodytais verslo tikslais:

   

  Siekdama palaikyti verslo santykius su klientais, partneriais ir kitais asmenimis

  SAP tvarko asmens duomenis, kad palaikytų verslo santykius su klientais, partneriais ir kitais vartotojais, kad įvykdytų ikisutartinius ir sutartinius verslo santykius. Tai gali apimti užklausų tenkinimą, užsakymų apdorojimą, užsakyto produkto ar paslaugos pristatymą arba bet kokius kitus susijusius veiksmus siekiant užmegzti, palaikyti ir išlaikyti verslo santykius.

   

  Produktai ir paslaugos gali apimti bet kuriuos SAP vietos ir debesies programinės įrangos produktus, žiniatinklio paslaugas, taikomąsias programas, internetinius forumus, internetinius seminarus ir renginius, su rinkodara nesusijusius informacinius biuletenius, baltąsias knygas, mokomąsias programas, mokymus ir kitus pasiūlymus, pvz., konkursus ar loterijos. Jei perkate ar ketinate pirkti produktus ar paslaugas iš SAP įmonės kliento vardu arba kitaip tapti paskirtuoju kontaktiniu asmeniu („Kliento kontaktiniu asmeniu“) verslo ryšiams tarp SAP ir įmonės kliento ar partnerio palaikyti, SAP šiam tikslui naudos jūsų asmens duomenis. Tiksliau, SAP gali naudoti jūsų asmens duomenis, kad patvirtintų sąskaitos atidarymą, tvarkytų sutarties vykdymą, siųstų jums teisės aktais reikalaujamą informaciją, pranešimus apie mokėjimus ir kitą informaciją apie mūsų produktus ir paslaugas. SAP gali atsakyti į susijusias užklausas, teikti jums reikiamą pagalbą ir tvarkyti jūsų atsiliepimus.

   

  Jums ar jūsų darbdaviams naudojantis mūsų produktais ar paslaugomis, SAP gali bendrauti su jumis paštu, el. paštu, tiesioginiu pokalbiu, naudodamasi kontaktinėmis formomis, telefonu ar bet kuria kita priemone, kad išspręstų jūsų, vartotojo ar kliento klausimą ar skundą arba ištirtų įtartinas operacijas. Jei bendravimas vyktų telefoniniu skambučiu ar tiesioginiu pokalbiu, SAP gali įrašinėti tokius skambučius ar tiesioginių pokalbių seansus, kad pagerintų SAP paslaugų kokybę, apie tai jus informavusi pokalbio metu ir, atsižvelgiant į galiojančius įstatymus, gavusi išankstinį jūsų sutikimą prieš pradedant įrašymą.

   

  Klientų pasitenkinimas. Vykdant verslo santykius tarp jūsų arba jūsų darbdavio ir SAP, SAP tvarko jūsų asmens duomenis, kad padėtų mums suprasti, kiek esate patenkinti mūsų produktų ir paslaugų funkcionalumu ir kokybe, kad galėtume jums teikti atitinkamą informaciją apie naujausius produktus, programinės įrangos atnaujinimus ar patobulinimus, įvykius, specialius pasiūlymus ir kitą jums aktualią ir naudingą informaciją apie SAP programinę įrangą ir paslaugas.

   

  Siekdami kurti produktus ir paslaugas

  Tiek, kiek leidžia galiojantys įstatymai, SAP gali tvarkyti jūsų asmens duomenis vidinių tyrimų, technologinių pristatymų ir plėtros tikslais, taip pat siekdama padėti SAP kurti, plėtoti, naudoti, pristatyti, tobulinti, atnaujinti ar išplėsti SAP produktus ir paslaugas. SAP gali tvarkyti asmens duomenis, norėdama sukurti anoniminius duomenų rinkinius, kurie vėliau gali būti naudojami SAP produktams ir paslaugoms tobulinti.

   

  Siekdama užtikrinti įstatymų ir teisės aktų laikymąsi

  SAP tvarko asmens duomenis, kad įvykdytų teisės aktais nustatytus įpareigojimus.

   

  SAP tvarko jūsų asmens duomenis siekdama užtikrinti tinkamą SAP produktų, paslaugų, internetinių įvykių, įrenginių ir patalpų techninį ir organizacinį saugumą. Todėl SAP imsis būtinų priemonių, kad patikrintų ar išlaikytų SAP priklausančio, jos gaminamo, jai skirto ar kontroliuojamo produkto ar paslaugos kokybę ir saugą. Tai gali apimti asmens duomenų naudojimą pakankamam paskirtų vartotojų identifikavimui ir įgaliojimui, vidinei kokybės kontrolei atliekant auditą, analizę ir tyrimus, derinimui, siekiant nustatyti ir ištaisyti klaidas, kurios trikdo esamą ar numatytą funkcionalumą, paskyros ir tinklo saugumui, kopijavimui nuostolių prevencijai, saugumo incidentų aptikimui, apsaugai nuo kenkėjiškos, apgaulingos, sukčiavimo ar neteisėtos veiklos ir už tokią veiklą atsakingų asmenų patraukimui baudžiamojon atsakomybėn. Galime toliau tvarkyti jūsų vardą, atvaizdą ir kitus kontaktinius ar su atitiktimi susijusius duomenis, kai lankotės vietiniame SAP filiale ar laboratorijoje, kai tai susiję su patekimo kontrole ir vaizdo stebėjimu, kad užtikrintume savo patalpų ir turto saugumą ir apsaugą.

   

  SAP ir jos produktams, technologijoms bei paslaugoms taikomi įvairių šalių eksporto teisės aktai, įskaitant (be apribojimų) Europos Sąjungos valstybes nares ir Jungtines Amerikos Valstijas. Pagal galiojančius eksporto įstatymus, prekybos sankcijas ir šių šalių paskelbtus embargus, SAP privalo neleisti organizacijoms, juridiniams asmenims ir kitoms šalims, įtrauktoms į vyriausybių paskelbtus sankcionuojamų šalių sąrašus, naudotis tam tikrais produktais, technologijomis ir paslaugomis per SAP svetaines ar kitus pristatymo kanalus (pvz. Europos Sąjungos sankcijų sąrašas, JAV sankcijų sąrašai, įskaitant Pramonės ir saugumo biuro (BIS) draudžiamų asmenų sąrašus (DPL), Užsienio turto kontrolės biuro (OFAC) specialiai paskirtųjų piliečių ir blokuotų asmenų sąrašą (SDN sąrašas), JAV pramonės ir saugumo biuro (DOC) subjektų sąrašai ir Jungtinių Tautų Saugumo Tarybos sankcijos). SAP tvarko asmens duomenis tiek, kiek būtina šiems teisiniams reikalavimams įvykdyti. Konkrečiai, SAP tvarko asmens duomenis, kad atliktų automatinius patikrinimus pagal taikomus sankcionuotų šalių sąrašus ir reguliariai pakartotų tokius patikrinimus, kai sankcionuotų šalių sąrašas atnaujinamas arba kai vartotojas atnaujina savo informaciją. Įvykus atitikimui, SAP užblokuos prieigą prie SAP paslaugų ir sistemų ir susisieks su vartotoju, kad patvirtintų jo tapatybę.

   

  Prireikus SAP naudoja asmens duomenis, kad užkirstų kelią nusikalstamai veiklai, pavyzdžiui, bet kokios formos kibernetiniams nusikaltimams, neteisėtam naudojimuisi mūsų produktais ir paslaugomis ar sukčiavimui, arba vykdytų baudžiamąjį persekiojimą, gintų savo teises arba gintų SAP nuo teisinių skundų.

   

  Kad galėtų laikytis duomenų apsaugos ir nesąžiningos konkurencijos teisės reikalavimų. Priklausomai nuo šalies, kurioje veikia atitinkama SAP grupės įmonė, ir nuo to, ar aiškiai sutikote arba atsisakėte gauti komercinę informaciją, SAP gali tvarkyti asmens duomenis, reikalingus jūsų duomenų apsaugos ir privatumo pasirinkimui dėl tokios informacijos gavimo, ir, kai būtina užtikrinti atitiktį, keistis tokia informacija su kitais SAP grupės subjektais.

   

  Siekdama valdyti SAP internetinius puslapius, žiniatinklio pasiūlymus ar kitus internetinius įvykius

  SAP tvarko asmens duomenis, kad galėtų valdyti, teikti ir administruoti jūsų naudojimąsi SAP internetiniais puslapiais, žiniatinklio pasiūlymais ar kitais internetiniais įvykiais.

   

  Naudotojų profilių kūrimas

  Prie tam tikrų su SAP svetainėmis susietų žiniatinklio pasiūlymų, įskaitant forumus, tinklaraščius ir tinklus (pvz., SAP bendruomenė), reikia prisiregistruoti ir susikurti naudotojo profilį. Vartotojų profiliai suteikia galimybę bendrinti asmeninę informaciją su kitais vartotojais, įskaitant jūsų vardą ir pavardę, nuotrauką, socialinių tinklų paskyras, pašto adresą, el. pašto adresą arba abu adresus, telefono numerį, asmeninius pomėgius, įgūdžius ir pagrindinę jūsų įmonės informaciją. Vartotojų profiliai skirti vartotojų bendravimui suasmeninti (pavyzdžiui, naudojant žinučių siuntimo ar stebėjimo funkcijas), taip pat tam, kad naudodama tokius pasiūlymus SAP galėtų skatinti bendradarbiavimą ir bendravimo kokybę. Atitinkamo žiniatinklio pasiūlymo profilio nustatymuose galite nustatyti, kurią informaciją norite bendrinti.

   

  Tapatybės nustatymo paslauga

  Vartotojo profilis gali būti pritaikytas konkrečiam SAP žiniatinklio pasiūlymui, tačiau jis taip pat jums leis naudotis kitais SAP arba kitų SAP grupės subjektų žiniatinklio pasiūlymais. Jūs galite nuspręsti, ar naudotis tokiais papildomais žiniatinklio pasiūlymais. Jei sutiksite naudotis, SAP pateiks jūsų asmens duomenis tokiam kitam žiniatinklio pasiūlymui, kad suteiktų jums pradinę prieigą. Atminkite, kad nedavus SAP sutikimo kurti tokius vartotojo profilius, SAP negalės pasiūlyti jums tokių paslaugų, kai jūsų sutikimo, kad SAP gali teikti jums šias paslaugas, reikalaujama pagal įstatymus.

   

  Renginio profiliavimas

  Jeigu užsiregistruosite SAP renginyje, seminare arba internetiniame seminare, SAP gali bendrinti pagrindinę dalyvio informaciją (jūsų vardą ir pavardę, įmonės pavadinimą ir el. pašto adresą) su kitais to paties renginio, seminaro arba internetinio seminaro dalyviais, bendravimo ir apsikeitimo idėjomis tikslais.

   

  Vartotojo patirties gerinimas

  SAP apdoroja informaciją, susijusią su jūsų apsilankymu mūsų žiniatinklio pasiūlymuose, kad pagerintų jūsų kaip vartotojo patirtį, nustatytų jūsų individualius poreikius ir suasmenintų būdą, kaip pateikti jums ieškomą informaciją. Šiuo tikslu renkame informaciją nepriklausomai nuo to, ar esate užsiregistravę per vartotojo profilį, ar ne.

   

  Slapukai ir panašūs įrankiai

  SAP tvarko asmens duomenis apie SAP svetainių ir kitų žiniatinklio pasiūlymų vartotojus, naudodama slapukus ar panašias technologijas SAP slapukų naudojimo pareiškime nurodytais tikslais. Spustelėję SAP.com puslapio apačioje esančią nuorodą „Slapukų nuostatos“, rasite daugiau informacijos ir galėsite pasirinkti slapukų nuostatas.

   

   

  Siekdama ieškoti talentų

  SAP iš įvairių šaltinių renka ir tvarko kvalifikuotų asmenų ir žmonių, besidominčių mūsų karjeros galimybėmis, asmens duomenis. Pretendentų į darbą ir kandidatų prašome teikti paraiškas per SAP karjeros portalą, neatsižvelgiant į tai, ar jie tai daro savo iniciatyva, ar atsakydami į paskelbtą skelbimą. SAP renka asmens duomenis karjeros portale, kad galėtų vykdyti paraiškų teikimo procedūras ir atrinkti kandidatus. Daugiau informacijos apie tai, kaip SAP renka ir tvarko kandidatų duomenis, rasite SAP karjeros portalui skirtame privatumo pareiškime.

   

  Siekdama siūlyti SAP produktus ir paslaugas

  SAP renka ir tvarko asmens duomenis pardavimo ir rinkodaros tikslais. Siekiame nuolat informuoti jus apie artėjančius renginius ir naujausius SAP produktus bei paslaugas. Jei įmanoma, galime susisiekti su jumis ir aptarti jūsų tolesnį domėjimąsi SAP paslaugomis ir pasiūlymais.

   

  Norėdami prašyti atgalinio ryšio, užpildyti anketas ir dalyvauti apklausose

  Tiek, kiek leidžia galiojantys įstatymai, SAP gali susisiekti su jumis, kad gautumėte grįžtamąjį ryšį dėl atitinkamos medžiagos, produkto ar paslaugos tobulinimo. SAP taip pat gali pakviesti užpildyti anketas ir dalyvauti apklausose. Paprastai jos bus parengtos taip, kad galėtumėte dalyvauti nepateikdami informacijos, pagal kurią būtų galima nustatyti jūsų, kaip dalyvio, tapatybę. Jei vis dėlto pateiksite savo asmens duomenis, SAP juos naudos anketoje ar apklausoje nurodytu tikslu arba savo produktams ir paslaugoms tobulinti.

   

  Siekdami jums teikti naujausią informaciją

  Pagal esamus verslo santykius tarp jūsų arba jūsų darbdavio ir SAP, SAP tvarko jūsų asmens duomenis, kad informuotų jus apie SAP produktus ar paslaugas, kurios yra panašios arba susijusios su produktais ir paslaugomis, kurias jūs arba jūsų darbdavys jau įsigijote arba naudojote. Apie tokias naujienas SAP jus informuos el. paštu arba telefonu tiek, kiek tai leidžiama pagal įstatymus arba jei SAP tokią informaciją surinko verslo santykių kontekste. Turite teisę bet kuriuo metu nesutikti, kad SAP tai naudotų šiuo tikslu, pasirinkdami atsisakymo parinktį kiekvieno su rinkodara susijusio kreipimosi apačioje.

   

  Personalizuotas turinys

  SAP tvarko informaciją apie jūsų bendravimą su SAP įvairiose jos verslo srityse ir apie pasiūlymus (jūsų arba jūsų darbdavių ankstesnį ir dabartinį naudojimąsi SAP produktais ar paslaugomis, jūsų dalyvavimą ir naudojimąsi SAP interneto pasiūlymais, renginiais, baltosiomis knygomis, nemokamais pavyzdžiais ar naujienlaiškiais), kad suteiktų jums pageidaujamus produktus ir paslaugas ir pagerintų mūsų asmeninį bendravimą su jumis. Šie duomenys taip pat gali būti naudojami veiksmingam SAP verslo valdymui, kuris taip pat apima: duomenų automatizavimą ir kaupimą įvairioms analitinėms ir statistinėms pastangoms palaikyti, našumo ir prognozavimo analizei bei tiriamajam duomenų mokslui, siekiant gerinti jūsų klientų patirtį ir įgyvendinti tokias užklausas. Kiek leidžia įstatymai, SAP gali jungti ir naudoti tokią informaciją apibendrintai, kad padėtų mums suprasti jūsų interesus ir verslo poreikius, plėtoti mūsų verslo įžvalgas ir rinkodaros strategijas, taip pat kurti, plėtoti, pristatyti ir tobulinti personalizuotą bendravimą su jumis. SAP taip pat gali ją naudoti atitinkamam turiniui rodyti SAP priklausančiose arba trečiųjų šalių svetainėse.

   

  Skelbimų ID

  Gavusi jūsų sutikimą arba tiek, kiek leidžia galiojantys įstatymai, SAP gali sukurti šifruotą vartotojo ID, kad galėtų jį pateikti trečiųjų šalių valdomiems socialiniams tinklams ar kitiems žiniatinklio pasiūlymų teikėjams (pvz., „Twitter“, „LinkedIn“, „Facebook“, „Instagram“ ar „Google“). Tada ši informacija palyginama su trečiosios šalies vartotojų duomenų baze, kad jums būtų rodomas tinkamesnis SAP turinys.

  Kokius asmens duomenis tvarko SAP?

   

  SAP tvarko įvairių rūšių asmens duomenis apie asmenis, su kuriais bendraujame vykdydami savo verslą arba naudodamiesi įvairiomis svetainėmis ir kitais ryšių kanalais.

   

  Priklausomai nuo konkretaus atvejo, tai gali būti šių rūšių asmens duomenys:

   

  Kontaktiniai duomenys

  SAP tvarko šių kategorijų asmens duomenis kaip kontaktinius duomenis: vardą, pavardę, el. pašto adresus, pašto adresą ir (arba) vietą (šalis, valstija / provincija, miestas), telefono numerius ir jūsų ryšių su SAP istoriją.

   

  Asmens duomenys, susiję su verslo santykiais su SAP

  Atsižvelgiant į užmegztus verslo santykius, SAP tvarko verslo partnerio įmonės pavadinimą, pramonės šaką, jūsų pareigų pavadinimą ir pareigybę, skyrių ir funkcijas bei jūsų įmonės ryšių su SAP istoriją. Jei nurodysite kredito kortelės numerį arba banko rekvizitus, kad galėtumėte užsisakyti produktų arba paslaugų, SAP rinks šią informaciją, kad galėtų apdoroti mokėjimą už užsakytus produktus ar paslaugas.

   

  Su atitiktimi susiję asmens duomenys

  Jei to reikalaujama pagal įstatymus ar kitus teisės aktus, SAP gali tvarkyti tokių kategorijų duomenis, kaip gimimo data, akademiniai pažymėjimai, asmens tapatybės kortelės ar kiti identifikaciniai numeriai, geografinė vieta, verslo partneriams svarbi informacija, pvz., apie svarbius teisminius ginčus ar kitas teisines procedūras, ir kita su eksporto kontrole ar atitikties reikalavimams užtikrinimu susijusi informacija.

   

  Duomenys, gauti jums naudojantis SAP interneto puslapiais, žiniatinkliu ar internetiniais pasiūlymais arba juose dalyvaujant

   

  Naudojimo duomenys

  SAP tvarko tam tikrą su vartotoju susijusią informaciją, pvz., informaciją apie jūsų naršyklę, operacinę sistemą arba IP adresą, kai lankotės SAP svetainėse. Taip pat tvarkome informaciją, susijusią su jūsų naudojimusi mūsų žiniatinklio pasiūlymais, pavyzdžiui, kokiuose puslapiuose lankotės, kiek laiko praleidžiate puslapyje, koks puslapis jus nukreipė į mūsų puslapį ir kokias nuorodas mūsų svetainėse pasirinkote.

   

  Registracijos duomenys

  SAP gali tvarkyti jūsų kontaktinius duomenis, kaip nurodyta pirmiau, ir kitą informaciją, kurią galite pateikti tiesiogiai SAP, jei užsiregistruosite į SAP renginius ar kitas žiniatinklio paslaugas.

   

  Dalyvavimo duomenys

  Kai dalyvaujate internetiniuose seminaruose, virtualiuose seminaruose, renginiuose ar kitose SAP žiniatinklio paslaugose, SAP gali tvarkyti jūsų sąveiką su atitinkama žiniatinklio paslauga, kad galėtų organizuotų renginį, įskaitant jo seansus, apklausas, tyrimus ar kitą SAP ir (arba) dalyvių sąveiką. Priklausomai nuo renginio ir gavusi atitinkamą pranešimą iš dalyvių, SAP gali rinkti renginio ar seanso garso ir vaizdo įrašus.

   

  Asmens duomenų specialiosios kategorijos

  Registruojantis į renginį, SAP gali paprašyti nurodyti jūsų mitybos pageidavimus arba informaciją apie galimą negalią, kad galėtume atsižvelgti į mūsų svečių sveikatą ir gerovę. Visa tokiai informacija visada renkama gavus dalyvių sutikimą. Atkreipkite dėmesį, kad jei nepateiksite tokios informacijos apie mitybos pageidavimus, SAP gali neturėti galimybės reaguoti į tokius prašymus renginio metu.

   

  Asmens duomenys, gauti teikiant paraišką dėl darbo SAP

  SAP tvarko asmenų, kurie kreipiasi dėl darbo SAP, asmens duomenis, kaip nurodyta SAP karjeros portalo privatumo pareiškime.

   

  Trečiųjų šalių, įskaitant viešai prieinamus šaltinius, gauti asmens duomenys

  SAP paprastai siekia rinkti asmens duomenis tiesiogiai iš duomenų subjektų. Jei jūs arba galiojantys įstatymai leidžia SAP tai daryti, SAP gali gauti asmens duomenis ir iš trečiųjų šalių šaltinių. Šie trečiųjų šalių šaltiniai gali apimti:

   

  jūsų darbdavį verslo sandorių su SAP ir (arba) SAP grupe kontekste,

   

  trečiąsias šalis, kurioms nurodėte dalintis jūsų asmens duomenimis su SAP,

   

  trečiųjų šalių šaltinius ir viešai prieinamus šaltinius, pavyzdžiui, į verslą orientuoti socialiniai tinklai arba informacijos brokeris.

   

  Kai renkame asmens duomenis iš trečiųjų šalių šaltinių, nustatytomis vidaus kontrolės priemonėmis siekiame užtikrinti, kad trečiosios šalies šaltiniui buvo leista pateikti šią informaciją SAP ir kad mes galime ją naudoti šiam tikslui. SAP šiuos asmens duomenis tvarkys remdamasi šiuo privatumo patvirtinimu ir visais papildomais apribojimais, taikomais trečiųjų šalių, kurios pateikė tokius duomenis SAP, arba taikomais vietos įstatymais.

   

  Asmens duomenys, būtini kliento pasitenkinimui

  Tiek, kiek leidžia įstatymai arba gavus jūsų sutikimą, SAP gali sujungti tiesiogiai ar netiesiogiai surinktą informaciją apie konkrečius vartotojus, kad užtikrintų duomenų išsamumą ir teisingumą ir padėtų mums geriau pritaikyti bendravimą su jumis bei nustatyti informaciją, kuri geriausiai atitinka jūsų interesus ar poreikius.

  Kiek laiko SAP tvarkos mano asmens duomenis?

   

  SAP tvarko jūsų asmens duomenis tik tol, kol jie reikalingi:

  • kad galėtumėte naudotis jūsų ar jūsų darbdavio užsakytais produktais ir paslaugomis;
  • kad SAP laikytųsi įstatymais numatytų prievolių saugoti asmens duomenis, gaunamus inter alia, pvz., pagal taikomus eksporto, finansų, mokesčių ar komercijos įstatymus;
  • teisėtiems SAP verslo tikslams, kaip toliau aprašyta šiame privatumo patvirtinime, išskyrus atvejus, kai prieštaraujate, kad SAP naudotų jūsų asmens duomenis šiais tikslais;
  • kol atšauksite anksčiau SAP suteiktą sutikimą tvarkyti jūsų asmens duomenis. Daugiau informacijos apie tai, kaip galite atšaukti sutikimą, rasite toliau pateiktame skyriuje „Kokios yra jūsų duomenų apsaugos teisės“.

  SAP gali tvarkyti jūsų asmens duomenis produktų ar paslaugų kūrimo tikslais, kol to nebereikės arba kol SAP bus informuota, kad jūsų santykiai su SAP klientu pasikeitė.

   

  SAP gali saugoti jūsų asmens duomenis papildomą laiką, jei tai būtina siekiant laikytis teisinių prievolių tvarkyti jūsų asmens duomenis arba jei asmens duomenys reikalingi SAP siekiant pareikšti arba apsiginti nuo teisinių skundų. SAP laikys asmens duomenis iki atitinkamo saugojimo laikotarpio pabaigos arba kol bus įvykdyti atitinkami reikalavimai.

  Kas yra jūsų asmens duomenų gavėjai?

   

  Jūsų asmens duomenys gali būti perduoti šių kategorijų trečiosioms šalims:

   

  SAP grupės subjektams

  Kadangi SAP savo produktus ir paslaugas klientams parduoda tik per vietinius verslo santykius, SAP gali perduoti jūsų asmens duomenis atitinkamam vietiniam SAP grupės subjektui tuo tikslu ir tiek, kiek reikia verslo santykiams palaikyti. Kiti SAP grupės subjektai taip pat gali gauti arba įgyti prieigą prie asmens duomenų, kai jie centralizuotai teikia grupės vidaus paslaugas SAP SE ir kitų SAP grupės subjektų vardu arba kai asmens duomenys jiems perduodami atitinkamu teisiniu pagrindu. Tokiais atvejais šie subjektai naudos asmens duomenis tais pačiais tikslais ir tokiomis pačiomis sąlygomis, kaip aprašyta šiame privatumo patvirtinime. Dabartinį SAP grupės subjektų sąrašą rasite čia. Jei norite sužinoti, kuris SAP grupės subjektas yra atsakingas už verslo santykius su jumis ar jūsų darbdaviu, kreipkitės į mus adresu webmaster[@]sap.com.

   

  Trečiųjų šalių paslaugų teikėjams

  SAP gali pasitelkti trečiųjų šalių paslaugų teikėjus, kad šie tvarkytų asmens duomenis SAP vardu, pvz., konsultavimo ar kitoms paslaugoms teikti, svetainei teikti, SAP pasiūlymams vykdyti ir teikti arba naujienlaiškiams siųsti. Šie paslaugų teikėjai, teikdami paslaugas, gali gauti asmens duomenis arba jiems gali būti suteikta prieiga prie asmens duomenų, ir jie taps duomenų gavėjais kaip apibrėžta atitinkamuose DP teisės aktuose, įskaitant BDAR.

   

  SAP partneriams

  Gavusi jūsų sutikimą arba kitaip nurodžius jūsų užklausoje, įskaitant užsakytų paslaugų vykdymą, SAP gali dalytis jūsų asmens duomenimis su paskirtomis įmonėmis partnerėmis, kad galėtų suteikti jums užsakytą produktą ar paslaugą.

   

  Kitoms trečiosioms šalims

  Remdamasi jūsų sutikimu arba kaip nurodyta jūsų užklausoje, SAP gali perduoti jūsų registracijos duomenis įmonėms, išvardytoms SAP seminaro, internetinio seminaro ar renginio registracijos puslapyje. Šios įmonės gali gauti jūsų asmens duomenis kaip renginio bendraorganizatorės arba rėmėjos ir naudoti jūsų registracijos duomenis dalyvavimo renginyje tikslais. Jos tiesiogiai suteiks jums visą teisės aktais reikalaujamą informaciją apie duomenų tvarkymo tikslus ir apie tai, kaip galite pasinaudoti savo teisėmis.

  Kokios yra jūsų duomenų apsaugos teisės?

   

  Teisė susipažinti, taisyti ir ištrinti

  Bet kada galite paprašyti SAP informacijos apie tai, kokius asmens duomenis apie jus SAP tvarko, ir pataisyti arba ištrinti tokius asmens duomenis. Tačiau atminkite, kad SAP gali ištrinti arba ištrins jūsų asmens duomenis tik tuo atveju, jei jų laikyti neįpareigoja įstatymas arba SAP neturi viršesnės teisės juos išlaikyti. Pateikę prašymą SAP ištrinti jūsų asmens duomenis, nebegalėsite toliau naudoti jokių SAP paslaugų, kurias teikiant SAP reikia naudoti jūsų asmens duomenis.

   

  Teisė gauti asmens duomenis iš SAP

  Jeigu SAP naudoja asmens duomenis, remdamasi jūsų sutikimu arba vykdydama sutartį su jumis, galite SAP papildomai prašyti asmens duomenų, kuriuos pateikėte SAP, kopijos. Tokiu atveju kreipkitės el. pašto adresu webmaster[@]sap.com ir nurodykite informaciją arba tvarkymo veiksmus, su kuriais susijęs jūsų prašymas, formatą, kuriuo norite gauti šią informaciją, ir kam siųsti asmens duomenis (jums ar kitam asmeniui). SAP atidžiai išnagrinės jūsų prašymą ir aptars su jumis, kaip geriausiai jį įvykdyti.

   

  Teisė apriboti

  SAP galite prašyti apriboti tolesnį jūsų asmens duomenų tvarkymą bet kuriuo iš toliau nurodytų atvejų:

   

  nurodote, kad asmens duomenys apie jus yra neteisingi, atsižvelgiant į laiką, kurio SAP reikia atitinkamų asmens duomenų tikslumui patikrinti,

   

  SAP neturi teisinio pagrindo tvarkyti jūsų asmens duomenis ir jūs reikalaujate, kad SAP apribotų tolesnį jūsų asmens duomenų tvarkymą,

   

  SAP nebereikia jūsų asmens duomenų, bet jūs teigiate, kad jums reikia, jog SAP išsaugotų tokius duomenis, kad galėtų pareikšti skundą, pasinaudoti teisinėmis teisėmis arba apsiginti nuo trečiųjų šalių skundų, arba

   

  jei nesutinkate, kad SAP tvarkytų jūsų asmens duomenis, remdamasi teisėtu SAP interesu (kaip nurodyta toliau), atsižvelgiant į laiką, kurio reikia, kad SAP nustatytų, ar ji turi viršesnį interesą arba teisinę prievolę tvarkyti jūsų asmens duomenis.

   

  Teisė prieštarauti

  Jei ir tiek, kiek SAP tvarko jūsų asmens duomenis remdamasi teisėtais SAP interesais, ypač kai SAP siekia savo teisėto intereso vykdyti tiesioginę rinkodarą arba taikyti profiliavimą, susijusį su tiesiogine rinkodara, turite teisę bet kuriuo metu nesutikti su tokiu jūsų asmens duomenų naudojimu. Jei nesutinkate, kad SAP tvarkytų jūsų asmens duomenis tiesioginės rinkodaros tikslais, SAP nedelsdama nutrauks jūsų asmens duomenų tvarkymą tokiais tikslais. Visais kitais atvejais SAP atidžiai peržiūrės jūsų prieštaravimą ir nustos toliau naudoti atitinkamą informaciją, nebent SAP turėtų įtikinamą tolesnio šios informacijos naudojimo teisėtą pagrindą, kuris būtų viršesnis už jūsų prieštaravimą arba jei SAP tokia informacija būtų reikalinga teisinių ieškinių nustatymui, pateikimui arba gynimui.

   

  Teisė atšaukti sutikimą

  Visais atvejais, kai SAP tvarko jūsų asmens duomenis remdamasi jūsų sutikimu, galite bet kada atšaukti savo sutikimą atsisakydami prenumeratos arba pateikdami mums atitinkamą pranešimą apie sutikimo atšaukimą. Jei bus atšaukta, SAP daugiau netvarkys asmens duomenų pagal šį sutikimą, jei to nereikalaus įstatymai. Jeigu SAP privalės išlaikyti jūsų asmens duomenis dėl teisinių priežasčių, jūsų asmens duomenys nebus daugiau apdorojami ir bus laikomi tik įstatymo nustatytą terminą. Tačiau bet koks atšaukimas neturės įtakos buvusiam SAP asmens duomenų apdorojimui iki atšaukimo laiko. Be to, jei jums norint naudoti SAP pasiūlymą, reikalingas išankstinis sutikimas, jums atšaukus, SAP nebegalės teikti atitinkamos paslaugos (arba paslaugų, jeigu atšaukiate sutikimą SAP naudoti kelių SAP pasiūlymų jūsų profilį pagal „SAP Identity Authentication Service“), pasiūlymo arba renginio.

   

  Teisė pateikti skundą

   Jei manote, kad SAP tvarko jūsų asmens duomenis ne pagal šiame privatumo patvirtinime nustatytus reikalavimus arba galiojančius duomenų apsaugos įstatymus, bet kada galite pateikti skundą (tiek, kiek reikalaujama pagal galiojančius įstatymus) EEE šalies, kurioje gyvenate, duomenų apsaugos institucijai arba šalies ar valstijos, kurioje SAP turi registruotąją buveinę, duomenų apsaugos institucijai.

  Kaip galite naudotis savo duomenų apsaugos teisėmis?

   

  Visas užklausas dėl naudojimosi savo teisėmis siųskite adresu webmaster[@]sap.com.

  Kaip SAP tikrins užklausas dėl naudojimosi duomenų apsaugos teisėmis?

   

  Prieš tvarkydama duomenų apsaugos teisę, kuria norite naudotis, SAP imsis priemonių, kad užtikrintų, jog pakankamai tiksliai patikrins jūsų tapatybę.  Kai bus įmanoma, SAP sulygins asmens duomenis, kuriuos nurodysite pateikdami užklausą dėl naudojimo savo teisėmis, su SAP jau tvarkoma informacija. Tai gali apimti dviejų ar daugiau duomenų punktų, kuriuos nurodote pateikdami užklausą, sugretinimą su dviem ar daugiau duomenų punktų, kuriuos SAP jau tvarko. 

  SAP atsisakys tvarkyti prašymus, kurie yra akivaizdžiai nepagrįsti, pertekliniai, nesąžiningi, pateikti trečiųjų šalių, neturinčių atitinkamų įgaliojimų, arba kurių kitaip nereikalauja vietos įstatymai.

  Ar galiu naudotis SAP produktais ir paslaugomis, jei esu nepilnametis (-ė) arba vaikas?

   

  Bendrai, SAP svetainės ir internetinės paslaugos nėra skirtos naudotojams, jaunesniems nei 16 metų arba lygiaverčiam minimaliam amžiui atitinkamoje jurisdikcijoje. Jei esate jaunesnis (-ė) nei 16 metų, negalite registruotis ir naudotis šiomis svetainėmis ar internetinėmis paslaugomis.

  Papildomos konkrečioms šalims ir regionams taikomos nuostatos

   

  Jei SAP taikomi privatumo reikalavimai ES, EEE ar kitose su BDAR susijusiose šalyse

   

  Kas yra duomenų valdytojo duomenų apsaugos pareigūnas?

  Su SAP grupės duomenų apsaugos pareigūnu galite susisiekti bet kuriuo metu el. pašto adresu privacy[@]sap.com.

   

  Kas yra atitinkama duomenų valdytojo duomenų apsaugos institucija?

  SAP pagrindinė duomenų apsaugos priežiūros institucija Landesbeauftragter für den Datenschutz und die Informationsfreiheit Baden-Württemberg yra Vokietijoje, su ja galima susisiekti adresu Lautenschlagerstraße 20, 70173 Stuttgart. Jei veikiate bet kurioje kitoje ES valstybėje narėje ar EEE valstybėje, kompetentingos duomenų apaugos priežiūros institucijos kontaktinę informacija galite rasti čia.

   

  Kokie yra teisiniai SAP leidimai tvarkyti asmens duomenis?

  SAP tvarko jūsų asmens duomenis pirmiau nurodytais verslo tikslais pagal toliau pateiktus teisinius leidimus.

   

  Bendroji pastaba dėl SAP atliekamo asmens duomenų tvarkymo remiantis jūsų iš anksto pateiktu sutikimu

  SAP gali tvarkyti jūsų asmens duomenis specialiais tvarkymo tikslais pagal jūsų iš anksto pateiktą sutikimą.

   

  Bendroji pastaba dėl SAP atliekamo asmens duomenų tvarkymo remiantis teisėtu verslo interesu

  Kai remiamės BDAR 6 straipsnio 1 dalies (f) punktu ir atitinkamai SAP teisėtu verslo interesu kaip teisiniu leidimu tvarkyti jūsų asmens duomenis, SAP siekia savo teisėtų verslo interesų šiais tikslais:

   

  efektyviai valdyti ir vykdyti savo verslo operacijas,

   

  tvarkyti ir valdyti pažangius ir tvarius verslo procesus grupės struktūroje, optimizuotoje darbo pasidalijimui ir geriausiai atitinkančioje mūsų darbuotojų, klientų, partnerių ir akcininkų interesus,

   

  palaikyti tvarius verslo santykius su SAP klientais ir partneriais, įskaitant jus (kiekvienas iš jų aprašytas toliau),

   

  suteikti jums geriausią įmanomą vartotojo patirtį, kai naudojatės SAP žiniatinklio paslaugomis,

   

  laikytis ekstrateritorinių įstatymų ir teisės aktų, arba

   

  ginti arba gintis nuo teisinių skundų.

   

  Manome, kad mūsų interesas siekti šių verslo tikslų yra teisėtas ir jo nenusveria asmeninės teisės ir interesai atsisakyti duomenų tvarkymo. Bet kuriuo iš šių atvejų mes tinkamai atsižvelgiame į mūsų pusiausvyros testą:

   

  verslo tikslas, kurio SAP pagrįstai siekia konkrečiu atveju,

   

  asmens duomenų, kuriuos būtina tvarkyti, kategorijos, kiekis ir jautrumas,

   

  asmens duomenų apsaugos lygis, kuris užtikrinamas remiantis mūsų bendrųjų duomenų apsaugos politika, gairėmis ir procesais,

   

  ir jūsų teisės, susijusios su duomenų tvarkymo veikla.

   

  Jei norite gauti daugiau informacijos apie šį būdą, kreipkitės el. pašto adresu webmaster[@]sap.com.

   

  Verslo santykių su klientais, partneriais ir kitais asmenimis palaikymas

  Užmegzdama verslo santykius su klientais, partneriais ir kitais asmenimis, SAP ir vietiniai SAP grupės subjektai gali tvarkyti asmens duomenis remdamiesi šiomis nuostatomis:

   

  BDAR 6.1 straipsnio (b) punktas, jei būtina vykdyti (iki)sutartinius įsipareigojimus su jumis,

   

  BDAR 6.1 straipsnio (c) punktas, jei būtina vykdyti SAP taikytinus teisinius reikalavimus,

   

  BDAR 6.1 straipsnio (f) punktas, jei sutartiniai arba ikisutartiniai santykiai yra susiję su įmone ar kitu juridiniu asmeniu ir jei SAP tvarko jūsų asmens duomenis kaip kliento kontaktus, kad įvykdytų (iki)sutartinius įsipareigojimus su jūsų darbdaviu (teisėtas interesas efektyviai vykdyti arba valdyti SAP verslo operacijas),

   

  BDAR 6.1 straipsnio (f) punktas, jei būtina palaikyti verslo santykius su jumis, užtikrinti jūsų, kaip vartotojo ar kliento atstovo, pasitenkinimą ir teikti jums informaciją apie kitus SAP produktus ir paslaugas pagal jūsų interesus ar poreikius (teisėtas interesas palaikyti tvarius verslo santykius su SAP klientais ir partneriais), arba

   

  teisiniai leidimai pagal kitus nacionalinius įstatymus, lygiaverčiai paminėtiems pirmiau (jei taikoma).

   

  Įstatymų ir teisės aktų vykdymo užtikrinimas

  Užtikrindami galiojančių įstatymų ir teisės aktų laikymąsi, SAP ir vietiniai SAP grupės subjektai gali tvarkyti jūsų asmens duomenis remdamiesi šiomis nuostatomis:

   

  BDAR 6.1 straipsnio (c) punktas, jei būtina siekiant įvykdyti teisinius reikalavimus pagal Europos Sąjungos arba ES valstybės narės teisę, kuri taikoma SAP,

   

  BDAR 6.1 straipsnio (f) punktas, jei būtina siekiant vykdyti ES ekstrateritorinius įstatymus ir kitus teisės aktus (teisėtas interesas laikytis ekstrateritorinių įstatymų ir teisės aktų),

   

  arba lygiaverčiais kitų nacionalinių įstatymų straipsniais, kai jie yra taikomi.

   

  SAP internetinių puslapių, žiniatinklio pasiūlymų ar kitų internetinių įvykių valdymas

  Valdydama savo internetinius puslapius, žiniatinklio pasiūlymus ar kitus internetinius įvykius („žiniatinklio paslaugos“) ir priklausomai nuo atitinkamo valdymo tikslo, SAP arba vietinis SAP grupės subjektas tvarko jūsų asmens duomenis remdamasis šiais teisiniais leidimais:

   

  BDAR 6.1 straipsnio (b) ir (f) punktai, kad galėtų teikti žiniatinklio paslaugas ir funkcijas, sukurti ir administruoti jūsų internetinę paskyrą, atnaujinti, apsaugoti ir šalinti paslaugos triktis, teikti pagalbą, tobulinti ir plėtoti žiniatinklio paslaugą, atsakyti į jūsų užklausas ar nurodymus ir juos vykdyti (teisėtas interesas efektyviai vykdyti ar valdyti SAP verslą),

   

  BDAR 6.1 straipsnio (c) ir (f) punktai, kad galėtų valdyti ir užtikrinti mūsų žiniatinklio paslaugų saugą ir aptikti grėsmes saugai, sukčiavimo ar kitas nusikalstamas ar kenkėjiškas veiklas bei užkirsti joms kelią ir, jei pagrįstai būtina siekiant užtikrinti žiniatinklio paslaugų sąlygų vykdymą, pareikšti ar išsaugoti teisinį reikalavimą ar gynybą, užkirsti kelią sukčiavimui ar kitai neteisėtai veiklai, įskaitant išpuolius prieš mūsų informacinių technologijų sistemas (teisėtas interesas efektyviai vykdyti ar valdyti SAP verslo operacijas ir ginti ar apsiginti nuo teisinių skundų)

   

  BDAR 6.1 straipsnio (a) punktas, jei būtina gauti jūsų sutikimą jūsų asmens duomenims tvarkyti,

   

  ar lygiaverčiais teisiniais leidimais pagal atitinkamus nacionalinius įstatymus, kai jie yra taikomi.

   

  Slapukai ir panašūs įrankiai

  Sekdama ir vertindama mūsų žiniatinklio paslaugų vartotojų elgseną naudodama slapukus ar panašias technologijas, SAP tvarko jūsų asmens duomenis remdamasi šiais teisiniais leidimais:

   

  BDAR 6.1 straipsnio (a) punktas, jei būtina gauti jūsų sutikimą jūsų asmens duomenims tvarkyti.

   

  BDAR 6.1 straipsnio (b) punktas, jei būtina vykdyti (iki)sutartinius įsipareigojimus su jumis,

   

  BDAR 6.1 straipsnio (f) punktas, jei būtina vykdyti (iki)sutartinius įsipareigojimus su įmone ar kitu juridiniu asmeniu, kuriam atstovaujate kaip kontaktinis klientas (teisėtas interesas efektyviai vykdyti ar valdyti SAP verslo operacijas),

   

  ar lygiaverčiais teisiniais leidimais pagal atitinkamus nacionalinius įstatymus, kai jie yra taikomi.

   

  Duomenų rinkimas iš trečiųjų šalių, įskaitant viešai prieinamus šaltinius

  Rinkdama jūsų asmens duomenis iš trečiųjų šalių, SAP arba vietinis SAP grupės subjektas gali remtis šiais teisiniais pagrindais:

   

  BDAR 6.1 straipsnio (a) punktas, jei būtina, kad mes arba trečioji šalis, perduodanti jūsų asmens duomenis SAP, gautų jūsų sutikimo tvarkyti jūsų asmens duomenis,

   

  BDAR 6.1 straipsnio (b) punktas, jei būtina vykdyti (iki)sutartinius įsipareigojimus su jumis,

   

  BDAR 6.1 straipsnio (c) punktas, jei būtina siekiant įvykdyti teisinius reikalavimus pagal Europos Sąjungos arba ES valstybės narės teisę, kuri taikoma SAP,

   

  BDAR 6.1 straipsnio (f) punktas, jei būtina siekiant vykdyti ES ekstrateritorinius įstatymus ir kitus teisės aktus (teisėtas interesas laikytis ekstrateritorinių įstatymų ir teisės aktų) arba palaikyti verslo santykius su jumis, užtikrinti jūsų, kaip vartotojo ar kliento atstovo, pasitenkinimą ir teikti jums informaciją apie kitus SAP produktus ir paslaugas pagal jūsų interesus ar poreikius (teisėtas interesas palaikyti tvarius verslo santykius su SAP klientais ir partneriais)

   

  ar lygiaverčiais teisiniais leidimais pagal atitinkamus nacionalinius įstatymus, kai jie yra taikomi.

   

  SAP produktų ir paslaugų siūlymas

  Vykdydama rinkodaros veiklą, SAP tvarko jūsų asmens duomenis pagal šiuos teisinius leidimus:

   

  BDAR 6.1 straipsnio (a) punktas, jei pagal įstatymus reikalingas jūsų sutikimas, kad SAP galėtų tvarkyti jūsų duomenis šiuo tikslu,

   

  BDAR 6.1 straipsnio (f) punktas, jei būtina vykdyti (iki)sutartinius įsipareigojimus su įmone ar kitu juridiniu asmeniu, kuriam atstovaujate kaip kontaktinis klientas (teisėtas interesas efektyviai vykdyti ar valdyti SAP verslo operacijas), palaikyti mūsų verslo santykius su jumis ar jūsų darbdaviu, užtikrinti jūsų, kaip vartotojo ar kontaktinio kliento, pasitenkinimą, susieti atitinkamos grupės vidaus struktūras ir sujungti atitinkamas verslo veiklas centriniuose „SAP Group“ šaltiniuose, kad jos būtų vykdomos vienodai, ir teikti jums informaciją apie kitus SAP produktus ir paslaugas, pagal jūsų nurodytą susidomėjimą ar poreikį, kuris taip pat gali apimti iš įvairių šaltinių apie jus gautų duomenų derinį (profiliavimas) (teisėtas interesas tvarkyti ir valdyti pažangius ir tvarius verslo procesus grupės struktūroje, kuri yra optimizuota darbo pasidalijimui ir geriausiai atitinka mūsų darbuotojų, klientų, partnerių ir akcininkų interesus, ir palaikyti tvarius verslo santykius su SAP klientais ir partneriais). SAP gali pateikti šią informaciją jūsų pašto adresu, vadovaudamasi savo teisėtu interesu kreiptis į klientus ir potencialius klientus ir vykdydama tikslus mūsų produktų ir paslaugų reklamos tikslais, jūsų el. pašto adresu tiesioginės panašių produktų ar paslaugų rinkodaros tikslais, jei (i) gavome jūsų el. pašto adresą, susijusį su mūsų produktų ar paslaugų pirkimu, (ii) neprieštaravote, kad jūsų el. pašto adresas būtų naudojamas tiesioginei reklamai ir (iii) ir visais būdais jus informavome, kad bet kuriuo metu galite nesutikti, kad jūsų el. pašto adresas būtų naudojamas rinkodaros tikslais ir kitomis elektroninėmis priemonėmis (pvz., telefonu, MMS) tiek, kiek tai leidžiama pagal galiojančius įstatymus, paprastai aiškiai išreikštu arba numanomu sutikimu, ar lygiaverčiais teisiniais leidimais pagal atitinkamus nacionalinius įstatymus, kai jie yra taikomi.

   

   

  Kaip SAP pagrindžia tarptautinį duomenų perdavimą?

  SAP, kaip pasaulinė įmonių grupė, turi grupės susijusių įmonių ir naudojasi trečiųjų šalių paslaugų teikėjų paslaugomis ir už Europos ekonominės erdvės (EEE) ribų esančiose šalyse. SAP gali perduoti jūsų asmens duomenis į EEE nepriklausančias šalis vykdydama tarptautines verslo operacijas. Jei perduodame asmens duomenis iš ES arba EEE šalies į EEE nepriklausančią šalį, dėl kurios ES Komisija nėra priėmusi sprendimo dėl tinkamumo, SAP taiko ES standartines sutarčių sąlygas, pagal kurias sutartyse reikalaujama, kad duomenų importuotojas užtikrintų tokį duomenų apsaugos lygį, kuris atitiktų EEE taikomą jūsų asmens duomenų apsaugos lygį. Tokių standartinių sutarčių sąlygų kopiją (suredaguotą siekiant pašalinti komercinę ar nesvarbią informaciją) galite gauti atsiuntę užklausą adresu privacy[@]sap.com. Čia taip pat galite gauti daugiau informacijos iš Europos Komisijos apie tarptautinį duomenų apsaugos aspektą.

   

  Kai SAP taikomi tam tikri privatumo reikalavimai Jungtinėse Amerikos Valstijose, taip pat taikoma:

  JAV vaikų privatumas. SAP sąmoningai nerenka vaikų iki 13 metų asmens duomenų.  Jei esate tėvas arba globėjas ir manote, kad SAP galėjo surinkti informaciją apie jūsų vaiką, susisiekite su SAP kaip aprašyta šiame privatumo pristatyme.  SAP imsis veiksmų, kad kuo greičiau ištrintų tokią informaciją.  Atsižvelgiant į tai, kad SAP svetainės ir internetinės paslaugos nėra skirtos jaunesniems nei 16 metų vartotojams ir laikantis CCPA informacijos atskleidimo reikalavimų, SAP neparduoda nepilnamečių iki 16 metų asmens duomenų.

   

  Kai SAP taikomi tam tikri privatumo reikalavimai Jungtinių Amerikos Valstijų Kalifornijos valstijoje, taip pat taikoma:

   

  Turite teisę: 

   

  reikalauti iš SAP prieigos prie jūsų Asmens duomenų, kuriuos SAP renka, naudoja arba atskleidžia;

   

  reikalauti, kad SAP ištrintų jūsų Asmens duomenis;

   

  atsisakyti neskelbtinos asmens informacijos naudojimo ar atskleidimo;

   

  į nediskriminuojantį elgesį su jumis, kai naudojatės bet kuriomis savo duomenų apsaugos teisėmis;

   

  jei reikalaujate suteikti jums prieigą prie jūsų Asmens duomenų, kad ši informacija būtų nešiojama, jei įmanoma, parengtu naudoti formatu, leidžiančiu jums šią informaciją be kliūčių perduoti kitam gavėjui.

   

  Pagal Kalifornijos vartotojų privatumo įstatymo (angl. California Consumer Privacy Act – CCPA) nustatytus atskleidimo reikalavimus SAP neprekiauja ir nesidalija jūsų Asmens duomenimis. Vykdydami savo verslo veiklą galime dalytis Asmens duomenimis su trečiosiomis šalimis arba leisti trečiosioms šalims rinkti duomenis įvairiose SAP svetainėse.

   

  Duomenų subjekto prieigos užklausos: 

  SAP gauna duomenų subjekto prieigos užklausas iš viso pasaulio ir stengiasi užtikrinti, kad į visas tinkamas užklausas, kuriose SAP yra duomenų valdytojas, būtų atsakyta per atitinkamą laikotarpį. Pagal patvirtinimo procesą, apibrėžtą Kalifornijos vartotojų privatumo įstatyme (angl. California Consumer Privacy Act – CCPA), SAP taikys griežtesnį tikrinimo procesą trynimo užklausoms arba Asmens duomenims, kurie laikomi neskelbtinais arba vertingais, kad sumažintų žalą, kurią jums gali sukelti neįgaliota prieiga prie jūsų Asmens duomenų arba jų ištrynimas. Jei SAP privalo prašyti jūsų pateikti papildomos informacijos be tos, kurią SAP jau tvarko, SAP tokią informaciją naudos tik tikrindama jūsų tapatybę, kad galėtumėte naudotis savo duomenų apsaugos teisėmis, arba saugumo ir sukčiavimo prevencijos tikslais. 

   

  Be to, susisiekę SAP el. paštu webmaster[@]sap.com, taip pat galite naudotis šiomis savo teisėmis:

  Galite paskambinti nemokamu telefonu ir pateikti užklausą čia nurodytais numeriais arba spustelėkite čia Apriboti mano neatskleistinos informacijos naudojimą. Taip pat galite paskirti įgaliotąjį atstovą pateikti SAP užklausas dėl jūsų naudojimosi savo duomenų apsaugos teisėmis. Toks įgaliotasis atstovas turi būti įregistruotas Kalifornijos valstijoje ir pateikti įrodymą, kad jūs davėte įgaliojimą atstovui veikti jūsų vardu.    

   

   

  Kai SAP taikomi Brazilijos bendrojo duomenų apsaugos įstatymo (LGPD) reikalavimai, taip pat taikomi šie reikalavimai:

  SAP paskyrė duomenų apsaugos pareigūną Brazilijoje. Rašytines užklausas, prašymus ar skundus mūsų duomenų apsaugos pareigūnui galite siųsti adresu:

   

  Paulo Nittolo Costa

  El. pašto adresas: webmaster[@]sap.com

  Adresas: Avenida das Nações Unidas 14171 - Marble Tower – 7th Floor - São Paulo-SP, Brazil 04794-000

   

  Kai SAP taikomi Malaizijos asmens duomenų apsaugos įstatymo (PDPA) reikalavimai, pateikiama šio privatumo patvirtinimo versija bahasų kalba.

   

  Kai SAP taikomi tam tikri privatumo reikalavimai Filipinuose, taip pat taikomos šios nuostatos:

  Asmenys, esantys Filipinuose, taip pat gali naudotis savo teisėmis šiais būdais:

  Galite skambinti arba rašyti SAP, kad pateiktumėte užklausą:

   

  webmaster[@]sap.com

  Telefonas:    +632-8705-2500

  Adresas: SAP Philippines, Inc.

  Attn: Data Protection Officer

  27F Nac Tower, Taguig City 1632, Philippines

   

  Filipinų gyventojams ir piliečiams taikomos šios nuostatos:

   

  Galite reikalauti kompensacijos, kurią galiausiai suteikia Nacionalinė privatumo komisija arba teismai, jei patyrėte žalą dėl netikslių, neišsamių, pasenusių, melagingų, neteisėtai įgytų ar neleistino asmens duomenų naudojimo, atsižvelgiant į bet kokį teisių ir laisvių kaip duomenų subjekto pažeidimą;

   

  Jei buvo pažeistas jūsų privatumas ar asmens duomenys arba kitaip asmeniškai nukentėjote dėl Duomenų privatumo įstatymo pažeidimo, galite pateikti skundą Nacionalinei privatumo komisijai.

   

  Jūsų perdavimo teisės. Jūsų teisėti įpėdiniai ir perėmėjai gali naudotis jūsų teisėmis bet kada po jūsų mirties arba kai esate neveiksnūs ar nesugebantys pasinaudoti savo teisėmis.

   

  Kai SAP taikomi Singapūro asmens duomenų apsaugos įstatymo (PDPA) reikalavimai, taip pat taikomi šie reikalavimai:

  SAP paskyrė duomenų apsaugos pareigūną Singapūre. Rašytines užklausas, prašymus ar skundus mūsų duomenų apsaugos pareigūnui galite siųsti adresu:

   

  Tema: [Attn.] Tina Bhatia, DPO (Singapore)

  El. pašto adresas: webmaster[@]sap.com

  Adresas: Mapletree Business City, 30 Pasir Panjang Rd, Singapore 117440

  Telefonas: +65 6664 6868

   

  Kai SAP taikomi Pietų Afrikos 2013 m. Asmeninės informacijos apsaugos įstatymo (POPIA) reikalavimai, taip pat taikomi šie reikalavimai:

   

  Šiame privatumo patvirtinime vartojama sąvoka „asmens duomenys“ reiškia asmeninę informaciją, kaip ši sąvoka apibrėžta POPIA.

   

  Šiame privatumo patvirtinime vartojamos sąvokos „Jūs“ ir „Jūsų“ reiškia fizinį arba juridinį asmenį, kaip tokia sąvoka vartojama pagal POPIA.

   

  „Systems Applications Products (Africa Region) Proprietary Limited“ ir „Systems Applications Products (South Africa) Proprietary Limited“, kurių registruotasis adresas yra 1 Woodmead Drive, Woodmead („SAP South Africa“), taikomi Pietų Afrikos 2013 m. Asmeninės informacijos apsaugos įstatymo (2013 m. įstatymas Nr. 4) reikalavimai ir turi būti paskirta atsakingoji šalis pagal POPIA.

   

  Jei jūs, kaip fizinis ar juridinis asmuo, manote, kad „SAP South Africa“, kaip atsakingoji šalis, panaudojo jūsų asmeninę informaciją pažeisdama POPIA, įsipareigojate pirmiausia bandyti išspręsti bet kokias problemas su „SAP South Africa“.

   

  webmaster[@]sap.com

  Telefonas:      011 325 6000

  Adresas: 1 Woodmead Drive, Woodmead, Johannesburg South Africa 2148

  Jei toks procesas jūsų netenkina, turite teisę pateikti skundą Informacijos reglamentavimo institucijai toliau nurodytais kontaktiniais duomenimis:

  JD House, 27 Stiemens Street, Braamfontein, Johannesburg, 2001, P.O. Box 31533, Braamfontein, Johannesburg, 2017

  El. pašto adresas: complaints.IR[@]justice.gov.za

  Užklausos:  inforeg[@]justice.gov.za

   

  Pagal 2000 m. Prieigos prie informacijos skatinimo įstatymą Nr. 2 (PAIA) galite prašyti informacijos apie asmeninę informaciją, kurią turime apie jus. Daugiau informacijos rasite SAP PAIA vadove.

   

  Kai SAP taikomi tam tikri privatumo reikalavimai Turkijoje, taip pat taikomos šios nuostatos:

  Kai SAP renka asmens duomenis, vykdydama pagrindinę šios svetainės veiklą ir kitą visame pasaulyje vykdomą SAP verslo veiklą, skirtą Turkijos gyventojams ir piliečiams, ir taip, kaip reikalaujama pagal Turkijos Asmens duomenų apsaugos įstatymo Nr. 6698 (LPDP) reikalavimus, jūsų duomenų valdytojas yra: „SAP Türkiye Yazilim Üretim ve Ticaret A.Ş“, įsikūręs adresu Emaar Square Ofis Kulesi, Libadiye Cd Nr:82-F D:Kat: 17-18, 34700 Ünalan/Üsküdar/İstanbul, kurios MERSİS numeris yra 744017604300017, o telefono numeris yra +90 216 330 03 00.

   

   

  Kinijai taikomos nuostatos taikomos Kinijos Liaudies Respublikos piliečiams.

   

  Kolumbijai taikomos nuostatos taikomos Kolumbijos Respublikos piliečiams.

  Grįžti aukštyn