Pereiti prie turinio
Rašykite mums
Kalbėkitės dabar Kalbėtis offline
Gauti tiesioginę pagalbą ir kalbėtis su SAP atstovu.
Rašykite mums
Siųskite el. laiškus su pastabomis, klausimais ar atsiliepimais.

SAP privatumo patvirtinimas

SAP privatumo patvirtinimas

Asmens privatumo apsauga internete yra labai svarbi internetu pagrįsto verslo ateičiai ir pereinant prie tikros internetinės ekonomikos. Šį Privatumo patvirtinimą sukūrėme siekdami pademonstruoti tvirtą įsipareigojimą užtikrinti asmens teises į duomenų apsaugą ir privatumą. Šiame Privatumo patvirtinime apibrėžiama, kaip tvarkome informaciją, kurią galima naudoti tiesiogiai arba netiesiogiai nustatant tapatybę („Asmens duomenys“).


A. Bendroji informacija

Kada taikomas Privatumo patvirtinimas? Šis Privatumo patvirtinimas taikomas Asmens duomenims, kuriuos pateikiate SAP arba kurie gaunami iš Asmens duomenų, kaip apibrėžta toliau. Slapukų ar kitų žiniatinklio stebėjimo technologijų naudojimas ir bet kokia juos naudojant gauta informacija tvarkoma remiantis „TrustArc Consent Manager“ pateikiamais atskleidimais ir parinktimis. Šį įrankį galima rasti atitinkamoje svetainėje.

Duomenų valdytojas. Svetainės www.sap.com duomenų valdytojas yra „SAP UAB (Lithuania)“, Gynėjų g. 16, Vilnius 01109, Lithuania (toliau – SAP). Kai šioje svetainėje pateikiama registracijos forma, duomenų valdytojas gali skirtis, atsižvelgiant į faktinį pasiūlymą arba duomenų rinkimo tikslą, tačiau bet kokiu atveju jis nurodomas atskirose registracijos formos privatumo nuostatose. SAP grupės duomenų apsaugos pareigūnas yra Mathias Cellarius (privacy@sap.com). 

Ką SAP veikia su mano Asmens duomenimis? SAP apdoros toliau pateiktus duomenis, kaip nustatyta šiame Privatumo patvirtinime. Daugiau informacijos galima rasti toliau pateikiamuose B ir C skyriuose. Jei Asmens duomenų apdorojimas pagrįstas įstatyminiais leidimais, informaciją, kurie Asmens duomenys ir kokiais tikslais apdorojami arba naudojami, rasite toliau pateikiamame B skyriuje. Daugiau informacijos apie tai, ar reikalingas jūsų sutikimas apdoroti Asmens duomenis, rasite toliau pateikiamame C skyriuje. Ši informacija suderinta su atitinkamomis sutikimo nuostatomis, susijusiomis su individualiomis Sutikimų išteklių centro apdorojimo operacijomis.

Asmens duomenų apdorojimo trukmė. Kai SAP apdoroja ir naudoja jūsų Asmens duomenis, kaip leidžia įstatymai (žr. B skyrių toliau), arba gavusi jūsų sutikimą (žr. C skyrių toliau), SAP laikys Asmens duomenis i) tik tiek, kiek reikalinga toliau nustatytiems tikslams pasiekti, arba ii) kol uždrausite SAP naudoti jūsų Asmens duomenis (kai SAP turi teisėtų interesų naudoti jūsų Asmens duomenis), arba iii) kol atšauksite savo sutikimą (jei sutikote leisti SAP naudoti jūsų Asmens duomenis). Tačiau tais atvejais, kai privalomoji teisė reikalauja, kad SAP laikytų jūsų Asmens duomenis ilgiau, arba jūsų Asmens duomenys reikalingi SAP norint pareikšti teisėtą pretenziją arba apsiginti nuo jų, SAP laikys jūsų Asmens duomenis iki atitinkamo laikymo laikotarpio pabaigos arba kol bus išnagrinėtos atitinkamos pretenzijos.

Kodėl turiu pateikti Asmens duomenis? Apibrėžiant bendrais principais, bet koks jūsų duodamas sutikimas ir bet kokių Asmens duomenų pateikimas remiantis šiuo dokumentu yra visiškai savanoriškas ir jokio neigiamo poveikio jums, jei nesutiksite pateikti Asmens duomenų arba jų nepateiksite, nebus. Tačiau tam tikromis aplinkybėmis SAP, neturėdama tam tikrų Asmens duomenų, negalės atlikti veiksmų. Pavyzdžiui, Asmens duomenys yra reikalingi jūsų užsakymams apdoroti arba prieigai prie internetinio pasiūlymo arba naujienlaiškio suteikti. Tokiais atvejais, neturėdama atitinkamų Asmens duomenų, SAP negalės patenkinti jūsų prašymo.

Kur bus apdorojami mano Asmens duomenys? SAP, kaip pasaulinės įmonių grupės narė, turi filialų ir trečiosios šalies paslaugų teikėjų tiek Europos ekonominėje erdvėje (EEE), tiek už jos ribų. Todėl kai SAP naudoja arba kitaip apdoroja jūsų Asmens duomenis šių Privatumo nuostatų tikslais, SAP gali perduoti jūsų Asmens duomenis į šalis už EEE ribų, įskaitant tokias šalis, kuriose taikomas teisės aktų nustatytas duomenų apsaugos lygis yra nesulyginamas su duomenų apsaugos lygiu EEE. Tokie perdavimo atvejai atliekami pagal standartinių sutarčių sąlygas (pagal ES Komisijos sprendimą 87/2010/EB arba paskesnius keitimus), siekiant numatyti sutartyje, kad jūsų Asmens duomenims būtų taikomas EEE nustatytas duomenų apsaugos lygis. Redaguotas tokių standartinių sutarčių sąlygas (iš kurių pašalinta komercinė ir nesusijusi informacija) galite gauti nusiuntę prašymą adresu privacy@sap.com.

Duomenų subjektų teisės. Bet kada galite paprašyti SAP informacijos apie tai, kokius Asmens duomenis apie jus SAP apdoroja, ir pataisyti arba panaikinti tokius Asmens duomenis. Tačiau atminkite, kad SAP gali panaikinti jūsų Asmens duomenis tik tuo atveju, jei jų laikyti neįpareigoja įstatymas arba SAP neturi viršesnės teisės juos išlaikyti. Atminkite, kad pateikę prašymą SAP panaikinti jūsų Asmens duomenis, nebegalėsite toliau naudoti jokių SAP paslaugų, kurias teikiant SAP reikia naudoti jūsų Asmens duomenis.

Jeigu SAP naudoja Asmens duomenis, remdamasi jūsų sutikimu arba vykdydama sutartį su jumis, galite SAP papildomai prašyti Asmens duomenų, kuriuos pateikėte SAP, kopijos. Tokiu atveju kreipkitės toliau nurodytu el. pašto adresu ir nurodykite informaciją arba apdorojimo veiksmus, su kuriais susijęs jūsų prašymas, formatą, kuriuo norite gauti šią informaciją, ir kam siųsti Asmens duomenis (jums ar kitam asmeniui). SAP atidžiai išnagrinės jūsų prašymą ir aptars su jumis, kaip geriausiai jį įvykdyti.

Be to, galite prašyti SAP, kad jūsų Asmens duomenis būtų draudžiama apdoroti bet kuriuo iš toliau nurodytų atvejų: i) nurodote, kad SAP turimi Asmens duomenys apie jus yra neteisingi (bet tik tol, kol SAP paprašys patikrinti atitinkamų Asmens duomenų tikslumą), ii) SAP neturi teisinio pagrindo apdoroti jūsų Asmens duomenis ir pareikalaujate, kad SAP nebeapdorotų jūsų Asmens duomenų, iii) SAP nebereikia jūsų Asmens duomenų, tačiau teigiate, kad reikalaujate SAP išlaikyti šiuos duomenis, siekdami pareikšti pretenziją dėl įstatyminių teisių ar jas realizuoti arba apsiginti nuo trečiosios šalies pretenzijų arba iv) jei prieštaraujate, kad SAP apdorotų jūsų Asmens duomenis (remiantis SAP teisėtais interesais, nustatytais toliau pateikiamame B skyriuje) tiek, kiek tai būtina norint peržiūrėti, ar SAP turi viršesnį interesą arba teisinę prievolę apdoroti jūsų Asmens duomenis.

Tokias užklausas pateikite el. paštu webmaster@sap.com.

Teisė pateikti skundą. Jei manote, kad SAP apdoroja jūsų Asmens duomenis ne pagal šiame dokumente nustatytus reikalavimus arba EEE galiojančius duomenų apsaugos įstatymus, bet kada galite pateikti skundą EEE šalies, kurioje gyvenate, duomenų apsaugos institucijai arba šalies ar valstijos, kurioje SAP turi registruotąją buveinę, duomenų apsaugos institucijai.

Vaikai, naudojantys šią svetainę. Ši svetainė skirta 16 metų ir vyresniems naudotojams. Jei esate jaunesni nei 16 metų, negalite registruotis arba naudoti šios svetainės.

Saitai su kitomis svetainėmis. Šioje svetainėje gali būti saitų su kitomis (t. y. ne SAP įmonių grupės) svetainėmis. SAP neatsako už ne SAP įmonių grupės svetainių privatumo praktikas arba turinį. Todėl rekomenduojame atidžiai perskaityti tokių svetainių privatumo nuostatas.

 

B. Kur pagal įstatymus SAP naudoja mano asmens duomenis

Atitinkami duomenų apsaugos įstatymai leidžia SAP apdoroti jūsų Asmens duomenis toliau nurodytais atvejais.

Teikiant užsakytas prekes arba paslaugas. Jeigu užsakote SAP prekes arba paslaugas, SAP naudos Asmens duomenis (duomenų poaibį), kuriuos įvedate užsakymo arba registracijos formoje (paprastai jūsų vardą ir pavardę, (el. pašto) adresą, telefono numerį, įmonės pavadinimą ir adresą, jūsų pareigas ir, jei mokama SAP, kredito kortelės numerį arba banko informaciją) tik tam, kad apdorotų jūsų užsakymą arba pateiktų užsakytas prekes ar paslaugas. Tai gali apimti būtinus veiksmus prieš sudarant sutartį, atsakant į susijusias užklausas, teikiant siuntimo ir atsiskaitymo informaciją bei apdorojant arba teikiant klientų atsiliepimus arba palaikymą. Taip pat tai gali apimti duomenis apie pokalbius, kuriuos iniciavote naudodami pokalbio funkcijas SAP.com arba kitose vietinėse SAP internetinėse vietose, susisiekimo formas, el. laiškus arba telefonus. Šiose Privatumo nuostatose „prekės ir paslaugos“ apima prieigą prie SAP internetinių paslaugų, pasiūlymų, konkursų, totalizatorių, kito turinio, su rinkodara nesusijusių naujienlaiškių, techninės dokumentacijos, mokymų, seminarų ir renginių.

Jei dalyvaujate SAP rengiamuose mokymuose arba seminaruose, SAP gali sekti jūsų mokymosi eigą, kad pateiktų šią informaciją jums. Be to, nuolat bendraujame su mūsų paslaugų naudotojais el. paštu ir galime susisiekti su jumis telefonu, siekdami išnagrinėti klientų skundus arba ištirti įtartinas operacijas. Taip pat galime naudoti jūsų el. pašto adresą norėdami patvirtinti sąskaitos atidarymą, siųsti pranešimus apie mokėjimus, informaciją apie mūsų produktų ir paslaugų pakeitimus ir kitokius įstatymų numatytus pranešimus. Paprastai vartotojai negali atsisakyti šių pranešimų, kurie yra ne reklaminio pobūdžio, bet skirti tik verslo ryšiams palaikyti. Reklaminio pobūdžio pranešimai (t. y. el. laiškai ir telefono skambučiai): SAP i) vietose, kuriose to reikalauja įstatymai, teiks tokią informacija tik gavusi jūsų sutikimą ir ii) suteiks galimybę atsisakyti, jei nebenorėsite iš mūsų gauti reklaminio pobūdžio pranešimų. Šių pranešimų galite bet kada atsisakyti apsilankę https://www.sap.com/lithuania/profile/unsubscribe.html.

Laikymosi užtikrinimas. SAP ir jos produktams, technologijoms bei paslaugoms taikomi įvairių šalių eksporto teisės aktai, įskaitant (be apribojimų) Europos Sąjungos valstybes nares ir Jungtines Amerikos Valstijas. Pripažįstate, kad pagal taikomus šių šalių eksporto įstatymus, prekybos sankcijas ir embargą SAP privalo imtis priemonių, kad neleistų vyriausybės išleisto sąrašo šalių, kurioms taikomos sankcijos, juridiniams asmenims, organizacijoms ir šalims pasiekti tam tikrus produktus, technologijas ir paslaugas per SAP svetaines arba kitus SAP kontroliuojamus pateikimo kanalus. Tai gali apimti i) bet kokių šiame dokumente nurodytų naudotojo registracijos duomenų ir kitos naudotojo pateiktos informacijos apie jo arba jos tapatybę automatines patikras pagal sankcijas taikančios šalies sąrašus; ii) reguliarius tokių patikrų kartojimus, atnaujinus sankcijas taikančios šalies sąrašus arba naudotojui atnaujinus savo informaciją; iii) prieigos prie SAP paslaugų ir sistemų blokavimą galimos atitikties atveju ir iv) susisiekimą su naudotoju, norint patvirtinti jo arba jos tapatybę, galimos atitikties atveju.

Be to, jūs sutinkate, kad bet kokia informacija, reikalinga jūsų Asmens duomenų apdorojimo ar naudojimo arba reklaminės medžiagos gavimo pasirinktims stebėti (kitaip tariant, ar jūs aiškiai sutikote, ar atsisakėte gauti reklaminę medžiagą (tai priklauso nuo šalies, kurioje veikia atitinkama SAP grupės įmonė), gali būti saugoma ir SAP grupės nariai ja gali keistis, kad užtikrintų sąlygų laikymąsi.

SAP teisėti interesai. Kiekvienu toliau nurodytu naudojimo atveju SAP turi teisėtą interesą apdoroti arba naudoti jūsų Asmens duomenis. Jei nesutinkate su tokiu traktavimu, galite nesutikti, kad SAP apdorotų arba naudotų jūsų Asmens duomenis, kaip nustatyta toliau.

Anketos ir apklausos. SAP gali pakviesti užpildyti anketas ir dalyvauti apklausose. Šios anketos ir apklausos sudarytos taip, kad jas galima būtų užpildyti nepateikiant Asmens duomenų. Jei vis dėlto anketoje ar apklausoje įvestumėte Asmens duomenis, tokius Asmens duomenis SAP gali naudoti savo produktams ir paslaugoms tobulinti.

Anoniminių duomenų rinkinių kūrimas. Pagal šias Privatumo nuostatas pateiktus Asmens duomenis SAP gali paversti anonimiškais ir sukurti anoniminius duomenų rinkinius, kuriuos vėliau naudos tobulindama savo ir savo filialų produktus ir paslaugas.

Skambučių ir pokalbių įrašymas kokybės gerinimo tikslais. SAP gali įrašyti skambučius telefonu (skambučio metu atitinkamai informavusi jus apie tai prieš pradedant įrašymą) arba pokalbių seansus SAP paslaugų kokybės tobulinimo tikslais

Siekdama pateikti naujausią informaciją / reaguoti į atsiliepimus. Esamų jūsų ir SAP verslo ryšių aprėptimi SAP gali informuoti jus, kai tai leidžia vietos įstatymai, apie savo produktus ir paslaugas (įskaitant internetinius seminarus, seminarus arba renginius), kurie yra panašūs arba susiję su produktais ir paslaugomis, kuriuos jau įsigijote iš SAP arba naudojate. Be to, jei dalyvavote SAP internetiniame seminare, seminare ar renginyje arba įsigijote produktus ar paslaugas iš SAP, SAP gali susisiekti su jumis, kad gautų atsiliepimą internetinio seminaro, seminaro, renginio produkto ar paslaugos tobulinimo tikslais.

Teisė prieštarauti. Galite nesutikti, kad SAP naudotų Asmens duomenis anksčiau nurodytais tikslais, bet kuriuo metu atsisakydami prenumeratos https://www.sap.com/lithuania/profile/unsubscribe.html. Tokiu atveju SAP nebenaudos jūsų Asmens duomenų anksčiau nurodytais tikslais (t. y. pagal anksčiau nurodytas teisėtų interesų nuostatas) ir pašalins juos iš savo sistemų, nebent SAP būtų leidžiama naudoti tokius Asmens duomenis kitais tikslais, nustatytais šiose Privatumo nuostatose, arba SAP apibrėžtų ir įrodytų įtikinamus teisėtus interesus toliau apdoroti jūsų Asmens duomenis. 

 

C. Kur SAP naudoja mano asmens duomenis, remdamasi mano sutikimu

Toliau nurodytais atvejais SAP naudos jūsų Asmens duomenis, kaip išsamiai aprašyta toliau, tik gavusi jūsų išankstinį sutikimą atlikti atitinkamas apdorojimo operacijas. Todėl visa informacija apie apdorojimo operacijas, susijusias su jūsų Asmens duomenimis, yra susieta su vienu sutikimu, pateiktu Sutikimų išteklių centre. Jeigu pakartotinai atidarysite šias Privatumo nuostatas po to, kai iš pradžių duosite vieną ar daugiau sutikimų, matysite ne tik su savo duotais sutikimais susijusią informaciją, bet ir visas privatumo nuostatas.

Naujienos apie SAP produktus ir paslaugas. Pagal atitinkamą nuostatą ir jūsų sutikimą, SAP gali naudoti jūsų vardą ir pavardę, el. pašto ir pašto adresą, telefono numerį, pareigas ir pagrindinę informaciją apie jūsų darbdavį (pavadinimą, adresą ir pramonės šaką) bei sąveikos profilį, pagrįstą ankstesnėmis jūsų sąveikomis su SAP (ankstesni pirkimai, dalyvavimai internetiniuose seminaruose, seminaruose ar renginiuose arba (internetinių) paslaugų naudojimas – daugiau informacijos šia tema rasite „TrustArc Consent Manager“, rodomame atitinkamoje SAP svetainėje), siekdama pateikti naujausią informaciją apie produktų pristatymus, programinės įrangos naujinimus, programinės įrangos versijos naujinimus, specialiuosius pasiūlymus ir kitą informaciją apie SAP programinę įrangą ir paslaugas (įskaitant reklaminio pobūdžio naujienlaiškius) bei SAP renginius ir siekdama rodyti susijusį turinį SAP svetainėse. Vykdydama visas šias reklaminio pobūdžio veiklas, SAP gali pateikti maišos būdu apdorotą naudotojo ID trečiosios šalies naudojamuose socialiniuose tinkluose ar kituose žiniatinklio pasiūlymuose (pvz., „Twitter“, „LinkedIn“, „Facebook“, „Instagram“ arba „Google“), kuriuose ši informacija lyginama su socialinių tinklų duomenimis arba žiniatinklio pasiūlymo savų duomenų bazėmis, siekdama rodyti jums tinkamesnę informaciją.

Naudotojų profilių kūrimas. SAP siūlo jums galimybę naudoti jos žiniatinklio pasiūlymus, įskaitant forumus, tinklaraščius ir tinklus (pvz., „SAP Community“), susietus su šia svetaine, kuriuose turite užsiregistruoti ir sukurti naudotojo profilį. Naudotojo profiliai suteikia galimybę rodyti asmeninę informaciją kitiems naudotojams, įskaitant, bet neapsiribojant, jūsų vardą ir pavardę, nuotrauką, socialinių tinklų paskyras, pašto adresą, el. pašto adresą arba abu adresus, telefono numerį, asmeninius pomėgius, įgūdžius ir pagrindinę jūsų įmonės informaciją.

Šie profiliai gali būti susiję su atskiru SAP žiniatinklio pasiūlymu arba, jei sukurti naudojant „SAP Cloud Platform Identity Authentication Service“, gali leisti jums pasiekti kitus SAP žiniatinklio pasiūlymus ir (arba) kitų SAP grupės subjektų pasiūlymus (nepaisant skyriuje „Jūsų Asmens duomenų persiuntimas kitoms SAP įmonėms“ duotų sutikimų). Tačiau visuomet galite pasirinkti, kuriuos iš šių papildomų žiniatinklio pasiūlymų jūs naudosite, ir jūsų Asmens duomenys, pirmą kartą naudojant prieigą, bus persiųsti tik jiems. Atminkite, kad nedavus SAP sutikimo kurti tokius naudotojo profilius, SAP negalės pasiūlyti jums tokių paslaugų, kai jūsų sutikimo, kad SAP gali teikti jums šias paslaugas, reikalaujama pagal įstatymus.

Bet kuriame žiniatinklio pasiūlyme jūsų profilis naudojamas ne tik paprasčiausiai prieigai, bet ir sąveikai su kitais naudotojais personalizuoti (pvz., pranešimų arba sekimo funkcijos naudojimo), SAP skatinti bendravimo ir bendradarbiavimo kokybę tokiais pasiūlymais ir SAP teikti žaidybinimo elementus (žaidybinimas yra žaidimo mechanizmo integravimas esamame elemente, pvz., svetainėje, įmonės taikomojoje programoje arba internetinėje bendruomenėje, siekiant motyvuoti dalyvavimą, įtraukti arba stiprinti lojalumą). Tiek kiek daugiausiai leidžia atitinkamas žiniatinklio pasiūlymas, naudodami atitinkamo žiniatinklio pasiūlymo funkciją, galite nustatyti, kokią informaciją norite bendrinti.

Asmens duomenų specialiosios kategorijos. Registruojantis renginyje arba seminare ir suteikiant prieigą prie jų, identifikavimo tikslais ir renginio metu rūpindamasi negalią turinčiais ar specialiųjų mitybos poreikių turinčiais asmenimis, SAP gali paprašyti informacijos apie jūsų sveikatą. Visa tokia informacija pagrįsta čia jūsų duotu sutikimu.

Atminkite, kad jei nepateiksite informacijos apie negalias arba specialiuosius mitybos poreikius, SAP negalės imtis atitinkamu priemonių.

Renginio profiliavimas. Jeigu užsiregistruosite SAP renginyje, seminare arba internetiniame seminare, SAP gali bendrinti pagrindinę dalyvio informaciją (jūsų vardą ir pavardę, įmonės pavadinimą ir el. pašto adresą) su kitais to paties renginio, seminaro arba internetinio seminaro dalyviais, bendravimo ir apsikeitimo idėjomis tikslais.

Asmens duomenų persiuntimas kitoms SAP įmonėms. SAP gali perduoti jūsų Asmens duomenis kitiems SAP grupės subjektams. Dabartinį SAP grupės subjektų sąrašą rasite čia. Tokiais atvejais šie subjektai naudos Asmens duomenis tais pačiais tikslais ir tokiomis pačiomis sąlygomis, kaip aprašyta anksčiau C skyriuje.

Asmens duomenų persiuntimas kitoms trečiosioms šalims. Jūsų prašymu, kaip nurodyta jūsų sutikime, SAP perduos jūsų registracijos duomenis registracijos puslapyje nurodytoms įmonėms. Įmonės naudos jūsų registracijos duomenis dalyvavimo renginyje tikslais ir po to privalo duomenis ištrinti. Jei įmonės ketina naudoti jūsų duomenis kitais tikslais, jos su jumis susisieks, kad paaiškintų, kaip ir kokiais kitais tikslais jie naudos jūsų registracijos duomenis.

Duoto sutikimo atšaukimas. Bet kada galite atšaukti čia duotą sutikimą atšaukdami prenumeratą adresu https://www.sap.com/lithuania/profile/unsubscribe.html. Atšaukus SAP daugiau nebeapdoros Asmens duomenų pagal šį sutikimą, jei to nereikalaus įstatymai. Jeigu SAP privalės išlaikyti jūsų Asmens duomenis dėl teisinių priežasčių, jūsų Asmens duomenys nebus daugiau apdorojami ir bus laikomi tik įstatymo nustatytą terminą. Tačiau bet koks atšaukimas neturės įtakos buvusiam SAP asmens duomenų apdorojimui iki atšaukimo laiko. Be to, jei jums norint naudoti SAP pasiūlymą, reikalingas išankstinis sutikimas, jums atšaukus, SAP (daugiau) nebegalės teikti atitinkamos paslaugos (arba paslaugų, jeigu atšaukiate sutikimą SAP naudoti kelių SAP pasiūlymų jūsų profilį pagal „SAP Cloud Platform Identity Authentication Service“), pasiūlymo arba renginio.

 

D. JAV taikomos nuostatos

Kai SAP taikomi JAV privatumo reikalavimai, taip pat taikomos šios nuostatos:

Nesekti. Jūsų naršyklė gali leisti nustatyti nuostatą „Nesekti“. Jei nenurodyta kitaip, mūsų svetainės nevykdo užklausų „Nesekti“. Tačiau galite pasirinkti nepriimti slapukų pakeisdami priskirtuosius parametrus žiniatinklio naršyklėje arba, kur galima, naudodami „TrustArc Consent Manager“, jei atitinkamoje svetainėje pateiktas saitas į jį. Slapukai yra maži teksto failai, padedami jūsų kompiuteryje, kai lankotės tam tikrose svetainėse internete, naudojami jūsų kompiuteriui identifikuoti. Atminkite, kad nesutikę priimti slapukų, greičiausiai negalėsite naudoti tam tikrų svetainės funkcijų ir priemonių. Ši svetainė neleidžia trečiosioms šalims rinkti informacijos apie jus per tam tikrą laiką ir skirtingose svetainėse. 

Reikalavimai saugoti vaikų privatumą. Mūsų žiniatinklio svetainės ar internetinės paslaugos neskirtos jaunesniems nei 13 metų vaikams. Jei esate tėvas arba globėjas ir manote, kad galėjome surinkti informaciją apie jūsų vaiką, susisiekite su mumis adresu privacy@sap.com.

 

E. Rusijai taikomos nuostatos

Toliau pateiktos nuostatos taikomos Rusijos Federacijoje gyventiems naudotojams:

Šiame dokumente nurodytos paslaugos neskirtos Rusijos Federacijos piliečiams, gyvenantiems Rusijoje. Jei esate Rusijos pilietis, gyvenantis Rusijoje, turime pranešti, kad bet kokius Asmens duomenis paslaugose įvedate tik savo rizika ir atsakomybe. Aiškiai sutinkate, kad SAP gali rinkti jūsų Asmens duomenis ir tvarkys šiuos duomenis JAV ir kitose šalyse, o jūs negalėsite SAP laikyti atsakinga už bet kokį galimą Rusijos Federacijos įstatymų nesilaikymą.

 

F. Brazilijai taikomos nuostatos

Toliau pateiktos nuostatos taikomos Brazilijoje gyventiems naudotojams:

Brazilijos įstatymai leidžia įmonėms siųsti el. laiškus potencialiems klientams, su sąlyga, kad bus įtrauktas atsisakymo mechanizmas ir nuoroda į privatumo patvirtinimą. 

 

Peržiūrėta ir paskelbta 2019 m. liepos 1 d.

Grįžti aukštyn