Doties uz saturu

  SAP paziņojums par konfidencialitāti


  Spēkā stāšanās datums: 2023. gada 1. janvāris

  Lai skatītu šī paziņojuma par konfidencialitāti iepriekšējo versiju, noklikšķiniet šeit.

  Laipni lūdzam!

  Personas konfidencialitātes aizsardzība ir kritiski svarīga biznesa nākotnei. Mēs esam izstrādājuši šo paziņojumu par konfidencialitāti, lai apliecinātu savu apņemšanos nodrošināt personu tiesības uz datu aizsardzību un konfidencialitāti. Tajā ir izklāstīti principi, kā mēs apstrādājam informāciju, ar kuru var tieši vai netieši identificēt konkrētu personu (personas dati).

   

  Mēs cienām jūsu laiku un vēlamies jums nodrošināt ātrāko iespējamo piekļuvi atbilstošajām paziņojuma par konfidencialitāti fragmentiem, tāpēc piedāvājam jums šādu kopsavilkumu. Kopsavilkums neaizstāj SAP paziņojumā par konfidencialitāti iekļautos detalizētos skaidrojumus, tāpēc vienmēr iesakām skatīt attiecīgos fragmentus faktiskajā pilnajā paziņojumā tālāk.

   

  Kopsavilkums

   

  Paziņojuma par konfidencialitāti mērķis ir izskaidrot, kādus personas datus apstrādā SAP, kas izmanto jūsu personas datus, kādiem mērķiem, cik ilgi, kā arī izskaidro jūsu tiesības šajā kontekstā.

   

  Kas vāc un apstrādā jūsu personas datus? To dara SAP attiecīgās tiesiskās entītijas veidā, kas ir vai nu SAP SE Valdorfā, Vācijā, vai kāda cita SAP uzņēmumu globālās grupas entītija. SAP paziņojumā par konfidencialitāti ir detalizēti izklāstīts, kuras SAP Group entītijas kādas apstrādes darbības attiecas.

   

  Kādus personas datus vāc SAP? Veicot uzņēmējdarbību, SAP par jums var vākt dažādu veidu personas datus, tostarp tālāk uzskaitītos.

  • Personas kontaktinformācija.
  • Personas dati, kas saistīti ar jūsu vai jūsu darba devēja biznesa attiecībām ar SAP.
  • Personas dati, kas uzņēmumam SAP ir jāvāc tiesisku un ar atbilstību saistītu nolūku dēļ.
  • Personīgā lietojuma, reģistrācijas un dalības dati, kurus SAP var ģenerēt, pamatojoties uz to, kā jūs izmantojat tā tīmekļa un tiešsaistes piedāvājumus.
  • Īpašās personas datu kategorijas.
  • Ar atbilstību saistītie personas dati.
  • Personas dati, kurus SAP, iespējams, ir saņēmis no trešajām personām.
  • Personas dati, kas uzņēmumam SAP ir nepieciešami, lai nodrošinātu jūsu vai jūsu darba devēja apmierinātību ar mūsu produktiem, pakalpojumiem un piedāvājumiem.

  Kādam(iem) nolūkam(iem) SAP vāc jūsu personas datus?  SAP apstrādā jūsu personas datus, lai:

  • Turpinātu ar jums, jūsu darba devēju vai jūsu darba devēja klientiem uzsāktās uzņēmējdarbības attiecības, tostarp, lai nodrošinātu jūsu apmierinātību ar mūsu produktiem un pakalpojumiem un informētu jūs par jaunumiem saistībā ar tiem.
  • Izstrādātu un piedāvātu jums tā programmatūras produktus, mākoņa un citus pakalpojumus.
  • Aizsargātu tā telpu, iekārtu, produktu un pakalpojumu kvalitāti un drošību.
  • Padarītu drošus un, ja nepieciešams, aizstāvētu tā aizsargātos tiesiskos pamatlīdzekļus pret nelikumīgiem uzbrukumiem, aizstāvētu SAP tiesības vai cīnītos pret juridiskām prasībām.
  • Nodrošinātu atbilstību tiesību aktiem un noteikumiem, kas attiecas uz SAP.
  • Nodrošinātu SAP interneta lapu, tīmekļa piedāvājumu vai citu tiešsaistes pasākumu darbību, tostarp analizētu lietotāju uzvedību, sniegtu jums iespēju izveidot lietotāja profilu, jūsu priekšrocību no identitātes pakalpojuma un veicinātu un nepārtraukti uzlabotu jūsu lietotāja pieredzi.
  • Meklēt jūs kā SAP potenciālo talantu.
  • Pārsūtīt to tādiem saņēmējiem kā citām SAP Group entītijām, trešās personas pakalpojumu sniedzējiem, SAP partneriem u.c.

  Ja vēlaties uzzināt vairāk par katru no šiem nolūkiem, saistībā ar kuriem uzņēmums SAP var vākt, pārsūtīt un izmantot jūsu personas datus, tostarp to, cik ilgi jūsu dati tiek glabāti atbilstoši Vispārīgajai datu aizsardzības regulai (VDAR), par tiesisko pamatu, ko SAP ievēro, lūdzam zemāk skatīt pilnu paziņojumu par konfidencialitāti.

   

  Kādas ir jūsu datu aizsardzības tiesības? Jums ir tiesības pieprasīt no SAP piekļuvi jūsu personas datiem, to labošanu un/vai atgriešanu vai dzēšanu. Varat pieprasīt uzņēmumam SAP ierobežot piekļuvi jūsu personas datiem vai tos izslēgt no tālākas apstrādes. Varat atsaukt kādreiz sniegtu piekrišanu vai iebilst apstrādes darbībām, kuras SAP var ievērot kādā noteiktā gadījumā. Ja jūs uzskatāt, ka SAP apstrādāja jūsu personas datus neatbilstoši šim paziņojumam par konfidencialitāti vai pārkāpa piemērojamos datu aizsardzības likumus, jums ir tiesības iesniegt sūdzību atbilstošajā uzraudzības iestādē. SAP paziņojumā par konfidencialitāti ir detalizēti izklāstīta katra no šīm tiesībām, tostarp tas, kā jūs varat ar mums sazināties, lai īstenotu katru no šīm tiesībām pret SAP, un, ja nepieciešams, kā identificēt atbilstošo datu aizsardzības iestādi.

   

  Pēdējā sadaļā zemāk SAP pievērš uzmanību vairākiem valstij raksturīgiem aspektiem, kas saskaņā ar attiecīgās valsts likumiem ir jābūt izskaidrotiem paziņojumā par konfidencialitāti. Pie valstij specifiskām prasībām ietilpst, ieskaitot, bet ne tikai, prasības ES un EEZ, Amerikas Savienotajās Valstīs un, konkrētāk, Kalifornijā, Brazīlijā, Malaizijā, Filipīnās, Singapūrā, Dienvidāfrikā un Turcijā. Atsauces par visai valstij specifiskiem nosacījumiem ir pieejamas tādām valstīm kā Ķīna un Kolumbija.

  Ko šajā SAP paziņojumā par konfidencialitāti nozīmē “mēs”?

   

  Šis paziņojums par konfidencialitāti attiecas uz personas datu vākšanu un apstrādāšanu:

  • šīs tīmekļa vietnes centrālās darbības un citu globāli notiekošu SAP biznesa aktivitāšu laikā, kuru veicējs ir
   • SAP SE, Dietmar-Hopp-Allee 16 Walldorf 69190, Vācija, ja jūs atrodaties kādā no ES dalībvalstīm vai EEZ valstī, vai jebkurā no šīm valstīm: Andora, Fēru Salas, Gērnsija, Menas sala, Džērsija, Šveice vai Apvienotā Karaliste; vai ko veic
   • SAP America Inc., 3809 West Chester Pike, Suite 200, Newtown Square, PA 19073, ASV, ja atrodaties jebkurā citā valstī; vai ko veic
   • kāda konkrēta SAP grupas entītija, kā varētu būt norādīts sadaļā “Valstij un reģionam specifiskie papildu noteikumi” šī paziņojuma par konfidencialitāti beigās.
  • pirmslīguma vai līguma noteiktu biznesa attiecību kontekstā ar jums vai jūsu darba devēju — lokāla SAP grupas entītija
  • reģistrācijas veidlapas kontekstā, kad kāda konkrēta SAP grupas entītija tieši vāc personas datus ar nolūku reģistrēt pakalpojumam vai pasākumam un tādēļ attiecīgajā reģistrācijas lapā vai tīmekļa vietnē, kas atsaucas uz šo paziņojumu par konfidencialitāti, ir norādīta kā attiecīgais kontrolleris.

  SAP SE, SAP America, Inc., un katra attiecīgā SAP grupas entītija atkarībā no konkrētā gadījuma šeit tiek saukta par “SAP”.

   

  Šis paziņojums par konfidencialitāti neattiecas uz SAP interneta lapām vai tīmekļa pakalpojumiem, kur ir publicēts pašiem savs paziņojums par konfidencialitāti.

  Kādiem nolūkiem SAP apstrādā jūsu personas datus?

   

  Veicot uzņēmējdarbību un nodrošinot mūsu dažādos tīmekļa klātbūtnes un citus sakaru kanālus, SAP apstrādā personas datus par personām, ar kurām tas mijiedarbojas, tostarp par klientiem, partneriem, piegādātājiem, kreditoriem, kandidātiem un jebkuru citu personu, ar ko norisinās mijiedarbība.

  Jebkurā no šiem gadījumiem SAP var apstrādāt personas datus (vienā vai vairākos) tālāk norādītajos biznesa nolūkos:

   

  Lai veidotu biznesa attiecības ar klientiem, partneriem un citiem

  SAP apstrādā personas datus ar nolūku veidot savas biznesa attiecības ar klientiem, partneriem un citiem lietotājiem, lai izpildītu pirmslīguma un līguma biznesa attiecības. Tas var iekļaut pieprasījumu apmierināšanu, pasūtījumu apstrādāšanu, pasūtītu produktu vai pakalpojumu piegādāšanu vai kādu citu saistītu darbību, lai izveidotu, izpildītu un uzturētu mūsu biznesa attiecības.

   

  Produkti un pakalpojumi var ietvert jebkurus SAP lokālos un mākoņa programmatūras produktus, tīmekļa pakalpojumus, lietojumprogrammas, tiešsaistes forumus, vebinārus un pasākumus, ar mārketingu nesaistītus informatīvos izdevumus, informatīvos dokumentus, apmācības, mācības, kā arī citus piedāvājumus, piemēram, konkursus vai totalizatorus. Kad jūs no SAP iegādājaties vai vēlaties iegādāties produktus vai pakalpojumus korporatīvā klienta vārdā vai kā citādi esat uzskatāms par kontaktpersonu biznesa attiecībās starp SAP un korporatīvo klientu vai partneri (“Klienta kontaktpersona”), SAP izmantos jūsu personas datus šim nolūkam. Konkrētāk — SAP jūsu personas datus var izmantot, lai apstiprinātu jūsu veikto konta atvēršanu, pārvaldītu līguma izpildi, sūtītu jums likumā noteikto izpaužamo informāciju, paziņojumu par maksājumiem un citu informāciju par mūsu produktiem un pakalpojumiem. SAP var atbildēt uz saistītajiem pieprasījumiem, sniegt jums nepieciešamo atbalstu un apstrādāt jūsu atsauksmes.

   

  Jūsu vai jūsu darba devēju lietoto mūsu produktu vai pakalpojumu kontekstā SAP var sazināties ar jums pa pastu, e-pastu, tiešsaistes tērzēšanu, ar saziņas veidlapām, pa tālruni vai jebkādiem citiem līdzekļiem, lai atrisinātu jūsu, lietotāja vai klienta jautājumu vai sūdzību vai lai izmeklētu aizdomīgas transakcijas. Tālruņa zvanu vai tērzēšanas sesiju gadījumā SAP šos zvanus vai tērzēšanas sesijas var ierakstīt, lai uzlabotu SAP pakalpojumu kvalitāti, zvana laikā jūs par to iepriekš attiecīgi informējot un saskaņā ar attiecināmajiem tiesību aktiem saņemot jūsu piekrišanu pirms ierakstīšanas sākuma.

   

  Klienta apmierinātība — starp jums vai jūsu darba devēju un SAP jau pastāvošo biznesa attiecību kontekstā SAP jūsu personas datus apstrādā, lai palīdzētu mums saprast, kā jūs apmierina mūsu produktu un pakalpojumu funkcionalitāte un kvalitāte, lai nodrošināt jums piemērotu informāciju par mūsu jaunāko produktu laišanu tirgū, programmatūras atjauninājumiem vai jauninājumiem, pasākumiem, speciālajiem piedāvājumiem un citu informāciju par SAP programmatūru un pakalpojumiem, kas attiecas uz jums un varētu jums noderēt.

   

  Lai izstrādātu produktus un pakalpojumus

  Ciktāl to pieļauj attiecināmie tiesību akti, SAP jūsu personas datus var apstrādāt iekšējai izpētei, tehnoloģiskai demonstrēšanai un izstrādei, kā arī, lai palīdzētu SAP izveidot, attīstīt, darbināt, nodrošināt, uzlabot, jaunināt vai papildināt SAP produktus un pakalpojumus. SAP var apstrādāt personas datus, lai izveidotu anonimizētas datu kopas, kuras pēc tam var izmantot SAP produktu un pakalpojumu uzlabošanai.

   

  Lai nodrošinātu atbilstību tiesību aktiem un noteikumiem

  SAP apstrādā personas datus, lai ievērotu ar likumu noteiktos pienākumus.

   

  SAP jūsu personas datus apstrādā, lai SAP produktiem, pakalpojumiem, tiešsaistes pasākumiem, iekārtām un telpām nodrošinātu pienācīga līmeņa tehnisko un organizatorisko drošību. Šim nolūkam SAP veiks nepieciešamos pasākumus, lai verificētu vai uzturētu SAP piederoša, ražota, pasūtīta vai kontrolēta produkta vai pakalpojuma kvalitāti un drošību. Šeit var ietilpt personas datu izmantošana pietiekamai norīkoto lietotāju identificēšanai un autorizēšanai, iekšēja kvalitātes vadība, izmantojot auditēšanu, analīzi un izpēti, atkļūdošana, lai identificētu un izlabotu kļūdas, kas apgrūtina pastāvošo vai plānoto funkcionalitāti, konta un tīkla drošība, replicēšana zaudējumu novēršanai, drošības incidentu konstatēšana, aizsardzība pret ļaunprātīgām, maldinošām, krāpnieciskām vai pretlikumīgām aktivitātēm, un vēršanās pret personām, kuras ir atbildīgas par šādām aktivitātēm. Mēs varam papildus apstrādāt jūsu vārdu, uzvārdu, izskatu un citus ar saziņu vai atbilstību saistītos datus, kad apmeklējat vietējo SAP saistīto uzņēmumu vai laboratoriju piekļuves pārvaldības un videonovērošanas kontekstā, lai nodrošinātu mūsu iestāžu un līdzekļu drošību un aizsardzību.

   

  Uz SAP un tā produktiem, tehnoloģijām un pakalpojumiem attiecas dažādu valstu eksporta likumi, tostarp (bet ne tikai) Eiropas Savienības, tās dalībvalstu un Amerikas Savienoto Valstu eksporta likumi. Attiecināmo eksporta likumu, tirdzniecības sankciju un šo valstu noteikto embargo dēļ SAP ir pienākums nepieļaut, ka ar SAP tīmekļa vietņu vai citu piegādes kanālu starpniecību noteiktiem produktiem, tehnoloģijām un pakalpojumiem piekļūst tādas organizācijas, juridiskās personas un citas personas, kas iekļautas valsts izsniegtos sankcionēto personu sarakstos (piem., Eiropas Savienības sankciju sarakstā, ASV sankciju sarakstos, tostarp Rūpniecības un drošības biroja (BIS) noraidīto personu sarakstos (DPL), Ārvalstu aktīvu kontroles biroja (OFAC) speciāli izraudzīto pilsoņu un bloķēto personu sarakstā (SDN saraksts) un ASV DOC Rūpniecības un drošības biroja entītiju sarakstos, un Apvienoto Nāciju Organizācijas Drošības padomes sankcijās). SAP personas datus apstrādā, ciktāl tas nepieciešams, lai atbilstu šīm juridiskajām prasībām. Konkrētāk — SAP personas datus apstrādā, lai veiktu automātiskas pārbaudes pret attiecināmajiem sarakstiem ar personām, pret kurām noteiktas sankcijas, lai šādas pārbaudes regulāri atkārtotu pēc sankcijām pakļauto personu sarakstu izmaiņām vai kad lietotājs atjaunina savu informāciju. Ja ir potenciāla atbilstība, SAP bloķē piekļuvi SAP pakalpojumiem un sistēmām un sazinās ar lietotāju, lai apstiprinātu šī lietotāja identitāti.

   

  Ja nepieciešams, SAP izmanto personas datus, lai nepieļautu kriminālas aktivitātes vai vērstos pret tām, piemēram, pret kibernoziegumiem, mūsu produktu un pakalpojumu pretlikumību lietošanu vai krāpniecību, lai aizstāvētu SAP tiesības vai cīnītos pret juridiskām prasībām.

   

  Lai ievērotu ar datu aizsardzības un negodīgas konkurences likumiem saistītās prasības. Atkarībā no valsts, kurā darbojas attiecīgais SAP Group uzņēmums, un no tā, vai devāt skaidru piekrišanu komerciālas informācijas saņemšanai vai arī no tās atteicāties, SAP var apstrādāt personas datus, kas nepieciešami, lai īstenotu jūsu datu aizsardzības un konfidencialitātes izvēles šādas informācijas saņemšanai un — gadījumos, kad ir jānodrošina atbilstība — šādu informāciju kopīgot ar citām SAP Group entītijām.

   

  Lai darbinātu SAP interneta lapas, tīmekļa piedāvājumus vai citus tiešsaistes pasākumus

  SAP apstrādā personas datus ar nolūku darbināt un nodrošināt jums SAP interneta lapas, tīmekļa piedāvājumus un citus tiešsaistes pasākumus, kā arī, lai administrētu, kā jūs tos lietojat.

   

  Lietotāju profilu izveide

  Noteiktos ar SAP tīmekļa vietnēm saistītos tīmekļa piedāvājumos, tostarp forumos, emuāros un tīklos (piem., SAP Community), jums ir nepieciešams reģistrēties un izveidot lietotāja profilu. Izmantojot lietotāja profilu, varat ar citiem kopīgot savu personas informāciju, piemēram, jūsu vārdu, fotoattēlu, sociālo plašsaziņas līdzekļu kontus, pasta vai e-pasta adresi, tālruņa numuru, personiskās intereses, prasmes un pamatinformāciju par jūsu uzņēmumu. Lietotāju profili noder, lai personalizētu mijiedarbību starp lietotājiem (piemēram, ar ziņojumapmaiņas vai sekošanas funkcionalitāti) un lai SAP ar šādu piedāvājumu starpniecību varētu veicināt sadarbību un saziņas kvalitāti. Attiecīgo tīmekļa piedāvājumu profila iestatījumi sniedz jums iespēju noteikt, kuru informāciju vēlaties kopīgot.

   

  Identitātes pakalpojumus

  Lietotāja profils var tikt izmantots tikai kādā atsevišķā SAP piedāvājumā, taču ar to varat piekļūt arī citiem SAP tīmekļa piedāvājumiem vai citām SAP Group entītijām. Par šo papildu tīmekļa piedāvājumu izmantošanu vai neizmantošanu izlemjat jūs. Ja izlemjat tos izmantot, SAP jūsu personas datus padarīs pieejamus šādiem citiem tīmekļa pakalpojumiem, lai sniegtu jums sākotnējo piekļuvi. Lūdzu, ņemiet vērā, ka jums ir jādod piekrišana SAP veidot šādus lietotāju profilus, citādi SAP nevar piedāvāt jums šādus pakalpojumus gadījumos, kad šādu pakalpojumu sniegšanai ar likumu tiek pieprasīts, ka SAP ir nepieciešama jūsu piekrišana.

   

  Pasākumu profilēšana

  Ja reģistrējaties SAP pasākumam, semināram vai vebināram, SAP var kopīgot dalībnieku pamatinformāciju (jūsu vārdu, uzņēmumu un e-pasta adresi) ar citiem šī paša pasākuma, semināra vai vebināra dalībniekiem, lai veicinātu mijiedarbību starp dalībniekiem un rosinātu saziņu un ideju apmaiņu.

   

  Lietotāja pieredzes uzlabojums

  Kad apmeklējat mūsu tīmekļa piedāvājumus, SAP apstrādā ar jūsu apmeklējumu saistīto informāciju, lai uzlabotu jūsu lietotāja pieredzi, identificētu jūsu individuālo pieprasījumu un personalizētu veidu, kā mēs jums sniedzam jūsu meklēto informāciju. Šim nolūkam mēs vācam informāciju neatkarīgi no tā, vai reģistrējaties ar savu lietotāja profilu.

   

  Sīkfaili un līdzīgi rīki

  Personas datus par SAP tīmekļa vietņu un citu tīmekļa piedāvājumu lietotājiem SAP apstrādā, izmantojot sīkfailus vai līdzīgas tehnoloģijas SAP sīkfailu paziņojumā norādītajos nolūkos. Dodoties uz saiti “Sīkfailu preferences”, kas ir atrodama SAP.com sākumlapas kājenē, varat uzzināt plašāku informāciju un norādīt savas sīkfailu preferences.

   

   

  Lai meklētu talantus

  SAP vāc un apstrādā kvalificētu personu un mūsu karjeras iespējās ieinteresētu personu personas datus no dažādiem avotiem. Pretendentiem uz darbu un kandidātiem tiek lūgts pieteikties, izmantojot portālu SAP Career Portal, neatkarīgi no tā, vai pieteikšanās notiek pēc paša iniciatīvas, vai reaģējot uz sludinājumu. SAP vāc personas datus, izmantojot Career Portal, lai izpildītu pieteikšanās procedūras un atlasītu pretendentus. Plašāka informācija par to, kā SAP vāc un apstrādā pretendenta datus, ir atrodama portālam SAP Careers Portal paredzētajā paziņojumā par konfidencialitāti.

   

  Lai piedāvātu SAP produktus un pakalpojumus

  SAP vāc un apstrādā personas datus pārdošanas un mārketinga nolūkos. Mūsu mērķis ir sniegt jums jaunāko informāciju par gaidāmajiem pasākumiem un SAP jaunākajiem produktiem un pakalpojumiem. Ja iespējams, mēs varam sazināties ar jums, lai padziļināti apspriestu jūsu interesi par SAP pakalpojumiem un piedāvājumiem.

   

  Pieprasīt atsauksmes, anketas un aptaujas

  Ciktāl to atļauj attiecināmie tiesību akti, SAP var sazināties ar jums, lai saņemtu atsauksmes par saistīto materiālu, produktu vai pakalpojumu uzlabojumu. SAP var arī uzaicināt jūs aizpildīt anketas un piedalīties aptaujās. Parasti tās būs izveidotas tā, lai jūs varētu piedalīties, nesniedzot sevi kā dalībnieku identificējošu informāciju. Ja tomēr sniedzat savus personas datus, SAP tos izmantos anketā vai aptaujā norādītajos nolūkos vai lai uzlabotu savus produktus un pakalpojumus.

   

  Lai sniegtu jums jaunāko informāciju

  Starp jums vai jūsu darba devēju un SAP jau pastāvošo biznesa attiecību kontekstā SAP jūsu personas datus apstrādās, lai informētu jūs par tādiem SAP produktiem vai pakalpojumiem, kuri līdzinās vai ir saistīti ar produktiem un pakalpojumiem, ko jūs (vai jūsu darba devējs) jau iegādājāties vai izmantojāt. Par šādiem jaunumiem SAP informēs jūs pa e-pastu vai tālruni, ciktāl tas atļauts ar tiesību aktiem, vai ja SAP šādu informāciju ir vācis biznesa attiecību kontekstā. Jums ir tiesības jebkurā brīdī iebilst pret SAP izmantošanu šajā nolūkā, atlasot atteikšanās iespēju katra ar mārketingu saistītā sūtījuma apakšā.

   

  Personalizēts saturs

  SAP apstrādā informāciju par jūsu mijiedarbībām ar SAP tā dažādajos biznesa apgabalos un piedāvājumos (jūsu vai jūsu darba devēju iepriekšējo un pašreizējo SAP produktu vai pakalpojumu lietojumu, jūsu dalību SAP tīmekļa piedāvājumos un pasākumos vai to izmantošanu, informatīvo dokumentu, bezmaksas izmēģinājumu vai informatīvo izdevumu lietojumu), lai sniegtu jums pieprasītos produktus un pakalpojumus un lai uzlabotu mūsu personīgo saziņu ar jums. Šos datus var arī izmantot, lai efektīvi veiktu SAP uzņēmējdarbību, un šajā lietojumā ietilpst arī: datu automatizēšana un apkopošana, lai atbalstītu dažādus analītiskos un statistiskos centienus, veiktspējas un prognozējoša analītika un pētnieciska datu analīze, lai atbalstītu jūsu klienta ceļojumu un izpildītu šādus pieprasījumus. Ciktāl tiesību akti to atļauj, SAP šo informāciju var kombinēt un izmantot apkopotā veidā, lai palīdzētu mums izprast jūsu intereses un uzņēmējdarbības vajadzības, izkopt mūsu biznesa ieskatus un mārketinga stratēģijas, kā arī, lai izveidotu, attīstītu, nodrošinātu un uzlabotu mūsu personalizēto saziņu ar jums. SAP to var izmantot arī piemērota satura rādīšanai SAP piederošās trešo personu tīmekļa vietnēs.

   

  Reklāmas ID

  Ja ir saņemta jūsu piekrišana vai ciktāl attiecināmie tiesību akti to atļauj, SAP ar jaucējfunkciju var izveidot lietotāja ID, kuru sniegt trešo personu darbinātiem sociālajiem tīkliem vai citiem tīmekļa piedāvājumiem (piemēram, Twitter, LinkedIn, Facebook, Instagram vai Google). Pēc tam šī informācija tiek salīdzināta ar trešās personas pašas lietotāju datu bāzi, lai jums rādītu piemērotāku SAP saturu.

  Kādus personas datus SAP apstrādā?

   

  SAP apstrādā dažāda tipa personas datus par personām, ar kurām mēs mijiedarbojamies, kad veicam savu uzņēmējdarbību vai darbinām savus dažādos tīmekļa klātbūtnes un citus sakaru kanālus.

   

  Atkarībā no konkrētā gadījuma tas var ietvert tālāk norādīto tipu personas datus.

   

  Kontaktinformācija

  Kā kontaktinformāciju SAP apstrādā šādas personas datu kategorijas: vārds, uzvārds, e-pasta adrese, pasta adrese/atrašanās vieta (valsts, rajons/novads, pilsēta), tālruņa numuri un jūsu un SAP attiecību vēsture.

   

  Personas dati saistībā ar biznesa attiecībām ar SAP

  Biznesa attiecību nodibināšanas kontekstā SAP apstrādā biznesa partnera uzņēmuma nosaukumu, nozari, jūsu amata nosaukumu un lomu, nodaļu un funkciju, kā arī jūsu uzņēmuma un SAP attiecību vēsturi. Ja produktu un pakalpojumu pasūtīšanai norādāt kredītkartes numuru vai bankas rekvizītus, SAP šo informāciju vāc, lai apstrādātu jūsu maksājumu par pieprasītajiem produktiem un pakalpojumiem.

   

  Ar atbilstību saistītie personas dati

  Ja to pieprasa rakstītās tiesības vai noteikumi, SAP var apstrādāt tādu kategoriju datus kā dzimšanas datums, izglītības pakāpe, identitātes kartes vai citi ID numuri, ģeogrāfiskā atrašanās vieta, ar darījumu partneri saistītā informācija par, piemēram, nozīmīgām tiesas prāvām vai citu tiesvedību, un cita informācija saistībā ar atbilstību eksporta kontroles vai muitas prasībām.

   

  Dati, kas tiek ģenerēti, jums izmantojot SAP interneta lapas, tīmekli vai tiešsaistes piedāvājumus vai jums tajos piedaloties

   

  Lietojuma dati

  Kad apmeklējat SAP tīmekļa resursus, SAP apstrādā noteiktu ar lietotāju saistītu informāciju, piem., informāciju par jūsu pārlūku, operētājsistēmu vai jūsu IP adresi. Mēs apstrādājam arī informāciju par to, kā jūs izmantojat mūsu tīmekļa piedāvājumus, piemēram, lapas, ko apmeklējat, laiku, kādu lapā pavadāt, lapu, kura jūs novirzīja uz mūsu lapu, un saites mūsu vietnēs, kuras izmantojat.

   

  Reģistrācijas dati

  SAP var apstrādāt jūsu kontaktinformāciju, kā norādīts iepriekš, un citu informāciju, kuru jūs varat sniegt SAP tieši, ja reģistrējaties jebkādiem SAP pasākumiem vai citiem tīmekļa pakalpojumiem.

   

  Piedalīšanās dati

  Kad piedalāties vebināros, virtuālos semināros, pasākumos vai citos SAP tīmekļa pakalpojumos, SAP var apstrādāt jūsu mijiedarbības ar attiecīgo tīmekļa pakalpojumu, lai organizētu šo pasākumu, tostarp tā sesijas, aptaujas, anketas vai citas mijiedarbības starp SAP un/vai tā dalībniekiem. Atkarībā no pasākuma un dalībniekiem paredzētā attiecīgā paziņojuma tēmas SAP var vākt pasākuma vai sesijas audio un video ierakstus.

   

  Īpašās personas datu kategorijas

  Saistībā ar reģistrēšanos pasākumam SAP var lūgt norādīt jūsu ēšanas paradumus vai informāciju par iespējamu invaliditāti, lai to ņemtu vērā, plānojot mūsu viesu veselības un labbūtības vajadzības. Visa šādas informācijas vākšana vienmēr ir balstīta uz dalībnieku piekrišanu. Lūdzu, ņemiet vērā, ka gadījumā, ja šādu informāciju par saviem ēšanas paradumiem nesniedzat, SAP var nespēt reaģēt uz šādiem pieprasījumiem pasākuma laikā.

   

  Personas datu saņemšana, piesakoties darbam SAP

  SAP apstrādā personas datus par tām privātpersonām, kas piesakās darbam uzņēmumā SAP, kā norādīts SAP Career Portal konfidencialitātes paziņojumā.

   

  Personas dati, kas saņemti no trešajām personām, tostarp publiski pieejamiem avotiem

  Parasti SAP cenšas personas datus vākt tieši no datu subjektiem pašiem. Ja jūs vai attiecināmie tiesību akti atļauj SAP to darīt, personas datus SAP var iegūt arī no trešo personu avotiem. Šādi trešo personu avoti var būt:

   

  jūsu darba devējs (tā un SAP un/vai SAP Group biznesa darījumu kontekstā);

   

  trešās personas, kurām atļāvāt kopīgot savus personas datus ar SAP;

   

  trešo personu avoti un publiski pieejamie avoti, piemēram, uz biznesu vērstu sociālie tīkli vai informācijas starpnieki.

   

  Kad personas datus vācam no trešo personu avotiem, tiek izmantotas iedibinātas iekšējās kontroles ar mērķi pārliecināties, ka trešās personas avotam bija atļauts šo informāciju sniegt SAP un ka mēs to drīkstam izmantot šim nolūkam. SAP šos personas datus apstrādā saskaņā ar šo paziņojumu par konfidencialitāti un jebkuriem tās trešās personas noteiktajiem papildu ierobežojumiem, kas uzņēmumam SAP šos personas datus sniedza, vai saskaņā ar attiecināmajiem valsts tiesību aktiem.

   

  Personas dati, kas nepieciešami klientu apmierinātībai

  Ciktāl to atļauj tiesību akti vai jūsu dotā piekrišana, SAP var kombinēt informāciju, ko mēs tieši vai netieši vācam par konkrētiem lietotājiem, lai nodrošinātu datu pilnīgumu un pareizību un lai mēs varētu labāk pielāgot savas mijiedarbības ar jums, nosakot informāciju, kas vislabāk noder jūsu attiecīgajām interesēm vai pieprasījumam.

  Cik ilgi SAP apstrādā manus personas datus?

   

  Jūsu personas datus SAP apstrādā tikai tik ilgi, cik tie ir nepieciešami:

  • lai jūsu vai jūsu darba devēja pieprasītos produktus un pakalpojumus padarītu jums pieejamus;
  • lai SAP ievērotu likumā noteiktās prasības par personas datu glabāšanu, kuras cita starpā nosaka attiecināmie eksportēšanas, finanšu, nodokļu tiesību akti vai komerclikumi;
  • lai izpildītu SAP leģitīmos biznesa nolūkus, kā tālāk aprakstīts šajā paziņojumā par konfidencialitāti, ja vien jūs neiebilstat pret to, ka SAP izmanto jūsu personas datus šajos nolūkos;
  • līdz jūs atsaucat piekrišanu, kuru iepriekš devāt SAP, lai apstrādātu jūsu personas datus. Plašāku informāciju par to, kā varat atsaukt savu piekrišanu, lūdzu, skatiet tālāk sadaļā ar nosaukumu “Kādas ir jūsu datu aizsardzības tiesības”.

  Jūsu personas datus SAP var apstrādāt produkta vai pakalpojuma izstrādāšanai, līdz tie vairs nav nepieciešami vai līdz SAP saņem informāciju, ka jūsu attiecības ar SAP klientu ir mainījušās.

   

  Jūsu personas datus SAP var paturēt uz papildu periodiem, ja tas ir nepieciešams juridisku pienākumu izpildīšanai, lai jūsu personas datus apstrādātu, vai ja šie personas dati SAP ir nepieciešami, lai aizstāvētu savas tiesības vai cīnītos pret juridiskām prasībām. Jūsu personas datus SAP glabās līdz attiecīgā glabāšanas perioda beigām vai līdz minēto prasību atrisināšanai.

  Kas ir jūsu personas datu saņēmēji?

   

  Jūsu personas dati var tikt nodoti tālāk norādīto kategoriju trešajām personām.

   

  SAP Group entītijas

  Tā kā SAP savus produktus un pakalpojumus klientiem pārdod tikai ar vietējo biznesa attiecību starpniecību, jūsu personas datus SAP var nodot attiecīgajai lokālajai SAP Group entītijai šajos nolūkos un ciktāl tas nepieciešams, lai veiktu biznesa attiecības. Citas SAP Group entītijas jūsu datus var saņemt vai iegūt tiem piekļuvi gadījumos, kad grupas iekšējos pakalpojumus atveido centrāli un SAP SE un citu SAP Group entītiju vārdā, vai gadījumos, kad personas dati šīm entītijām tiek nodoti uz attiecīgā tiesiskā pamata. Šādos gadījumos šīs entītijas personas datus var apstrādāt tādiem pašiem nolūkiem un ar tādiem pašiem nosacījumiem, kā norādīts šajā paziņojumā par konfidencialitāti. SAP Group entītiju pašreizējo sarakstu var apskatīt šeit. Ja vēlaties noskaidrot, kura SAP Group entītija ir atbildīga par biznesa attiecībām ar jums vai jūsu darba devēju, lūdzu, sazinieties ar mums pa e-pastu webmaster[@]sap.com.

   

  trešās puses pakalpojumu sniedzēji;

  SAP var piesaistīt trešo personu pakalpojumu sniedzējus, lai apstrādātu personas datus SAP vārdā, piem., konsultēšanai vai citiem pakalpojumiem, tīmekļa vietnes nodrošināšanai, piedāvājumu izpildīšanai un nodrošināšanai no SAP vai informatīvo izdevumu izplatīšanai. Sniedzot savus pakalpojumus, šie pakalpojumu sniedzēji var saņemt personas datus vai saņemt piekļuvi personas datiem, un attiecīgo datu konf. tiesību aktu, tostarp VDAR, izpratnē tie tiks uzskatīti par saņēmējiem.

   

  SAP partneri

  Ar jūsu piekrišanu vai ja kā citādi norādīts jūsu pieprasījumā, tostarp, lai izpildītu jūsu pasūtītos pakalpojumus, SAP jūsu personas datus var kopīgot ar nozīmētajiem partneru uzņēmumiem, lai sniegtu jums jūsu pieprasīto produktu vai pakalpojumu.

   

  Citas trešās personas

  Ar jūsu piekrišanu vai ja kā citādi norādīts jūsu pieprasījumā, SAP jūsu reģistrācijas datus var nodot SAP semināra, vebināra vai pasākuma reģistrācijas lapā uzskaitītajiem uzņēmumiem. Šie uzņēmumi jūsu personas datus var saņemt kā pasākuma līdzorganizatori vai sponsori un jūsu reģistrācijas datus izmantos savai dalībai pasākumā. Šie uzņēmumi jums tieši nodrošinās jebkādu ar likumu pieprasīto informāciju par saviem apstrādes nolūkiem un veidu, kā varat īstenot savas tiesības.

  Kādas ir jūsu datu aizsardzības tiesības?

   

  Tiesības piekļūt, koriģēt un dzēst

  Jūs jebkurā laikā varat pieprasīt no SAP piekļuvi informācijai par to, kādus jūsu personas datus SAP apstrādā, un, ja nepieciešams, pieprasīt šādu personas datu koriģēšanu vai dzēšanu. Taču, lūdzu, ņemiet vērā, ka SAP var dzēst (vai izdzēsīs) jūsu personas datus tikai tad, ja uzņēmumam SAP nav ar likumu noteikta pienākuma vai noteicošu tiesību tos paturēt. Ja pieprasāt, lai SAP izdzēstu jūsu personas datus, varat zaudēt iespēju turpināt izmantot jebkādus SAP pakalpojumus, kuros SAP ir jāizmanto jūsu personas dati.

   

  Tiesības saņemt personas datus atpakaļ no SAP

  Ja SAP izmanto jūsu personas datus, pamatojoties uz jūsu piekrišanu vai lai izpildītu ar jums noslēgtu līgumu, varat papildus pieprasīt no SAP to savu personas datu kopiju, ko esat iesniedzis SAP. Lai to izdarītu, lūdzu, sazinieties e-pastu webmaster[@]sap.com un norādiet informāciju vai apstrādes darbības, uz ko jūsu pieprasījums attiecas, formātu, kādā šos personas datus vēlaties saņemt, un to, vai šie dati ir jānosūta jums vai kādam citam saņēmējam. SAP rūpīgi izskatīs jūsu pieprasījumu un apspriedīs ar jums, kā to izpildīt vislabāk.

   

  Tiesības ierobežot

  Varat pieprasīt uzņēmumam SAP ierobežot savu personas datu tālāku apstrādi jebkurā no šādiem gadījumiem:

   

  jūs paziņojat, ka personas dati par jums ir nepareizi, uz laiku, kāds uzņēmumam SAP ir nepieciešams, lai pārbaudītu attiecīgo personas datu precizitāti;

   

  uzņēmumam SAP nav tiesiska pamata apstrādāt jūsu personas datus, un jūs pieprasāt, lai SAP ierobežotu jūsu personas datu tālāku apstrādi;

   

  uzņēmumam SAP jūsu personas dati vairs nav nepieciešami, bet jūs paziņojat, ka jums ir nepieciešams, lai SAP šos datus paturētu, lai izvirzītu prasību vai īstenotu likumīgās tiesības vai lai aizsargātos pret trešo personu prasībām; vai

   

  gadījumā, ja iebilstat pret SAP veikto jūsu personas datu apstrādāšanu, pamatojoties uz SAP leģitīmajām interesēm (kā plašāk aprakstīts tālāk), uz laiku, kāds ir nepieciešams, lai SAP noteiktu, vai tam ir noteicoša interese vai juridisks pienākums apstrādāt jūsu personas datus.

   

  Tiesības iebilst

  Ja un ciktāl SAP jūsu personas datus apstrādā, pamatojoties uz SAP leģitīmajām interesēm, it īpaši gadījumos, kad SAP rīkojas savās leģitīmajās interesēs nodarboties ar tiešo mārketingu vai izmantot profilēšanu saistībā ar tiešo mārketingu, jums ir tiesības jebkurā laikā iebilst pret šādu savu personas datu izmantošanu. Kad jūs iebilstat pret to, ka SAP jūsu personas datus apstrādā tiešā mārketinga nolūkos, SAP nekavējoties pārtrauc apstrādāt jūsu personas datus šādos nolūkos. Visos pārējos gadījumos SAP rūpīgi izskatīs jūsu iebildumus un pārtrauks turpmāku tādas attiecīgās informācijas izmantošanu, atbilstoši SAP pārliecinošam juridiskajam pamatam turpināt izmantot šādu informāciju, kam var būt prioritāte pār jūsu interesēm iebilst, vai ja uzņēmumam SAP šī informācija ir nepieciešama likumīgu prasību veidošanai, īstenošanai vai aizstāvēšanai.

   

  Tiesības atsaukt piekrišanu

  Ja SAP jūsu personas datus apstrādā, pamatojoties uz jūsu piekrišanu, jūs jebkurā laikā varat atsaukt savu piekrišanu, atceļot abonēšanu vai sniedzot mums attiecīgu paziņojumu par atsaukšanu. Atsaukšanas gadījumā SAP vairs nepastrādās personas datus, uz kuriem šī piekrišana attiecas, ja vien šo apstrādi nepieprasa likums. Gadījumā, ja uzņēmumam SAP ir pienākums paturēt jūsu personas datus juridisku iemeslu dēļ, jūsu personas dati tiks norobežoti no tālākas apstrādes un uzglabāti tikai tik ilgi, cik to pieprasa likums. Taču nekāda atsaukšana neattiecas uz iepriekš veikto personas datu apstrādāšanu, ko SAP veica līdz atsaukšanas brīdim. Turklāt, ja jūsu SAP piedāvājuma izmantošanai ir nepieciešama iepriekšēja piekrišana, pēc atsaukšanas SAP vairs nevarēs nodrošināt jums attiecīgo pakalpojumu (vai pakalpojumus, ja atsaucat piekrišanu, ka SAP jūsu profilu izmanto saskaņā ar pakalpojumu SAP Identity Authentication vairākiem SAP piedāvājumiem), piedāvājumu vai pasākumu.

   

  Tiesības iesniegt sūdzību

   Ja domājat, ka SAP neapstrādā jūsu personas datus saskaņā ar prasībām, kas noteiktas šajā paziņojumā par konfidencialitāti vai attiecināmos datu aizsardzības tiesību aktos, jebkurā laikā, ciktāl attiecināmajos tiesību aktos tas tiek pieprasīts, varat iesniegt sūdzību vietējā datu aizsardzības institūcijā, it īpaši, ja atrodaties EEZ valstī, vai tās valsts datu aizsardzības institūcijā, kurā uzņēmumam SAP ir reģistrēta mītne.

  Kā jūs varat īstenot savas datu aizsardzības tiesības?

   

  Jebkurus pieprasījumus īstenot jūsu tiesības, lūdzu, sūtiet uz adresi webmaster[@]sap.com

  Kā SAP verificēs pieprasījumus īstenot datu aizsardzības tiesības?

   

  Pirms SAP apstrādā datu aizsardzības tiesības, kuras vēlaties īstenot, SAP rīkosies, lai verificētu jūsu identitāti ar saprātīgu ticamības pakāpi.  Kad vien iespējams, SAP pārbaudīs jūsu tiesību īstenošanas pieprasījumā iesniegto personas datu atbilstību ar informāciju, ko SAP jau glabā. Šāda pārbaude var ietvert jūsu iesniegtajā pieprasījumā iekļauto divu vai vairāku datu punktu salīdzināšanu ar diviem vai vairākiem datu punktiem, ko SAP jau glabā. 

  SAP noraidīs tādu pieprasījumu apstrādi, kas ir acīmredzami nepamatoti, pārmērīgi, krāpnieciski, trešo personu pārstāvēti bez pienācīgas attiecīgās autorizācijas uzrādīšanas vai kas netiek pieprasīti saskaņā ar vietējiem tiesību aktiem.

  Vai drīkstu izmantot SAP produktus un pakalpojumus, ja esmu nepilngadīga persona vai bērns?

   

  Vispār SAP tīmekļa vietnes un tiešsaistes pakalpojumi nav paredzēti lietotājiem, kas ir jaunāki par 16 gadiem vai ir citā līdzvērtīgā vecumā atbilstoši piemērojamiem vietējiem likumiem. Ja esat jaunāks par 16 gadiem, jūs nevarat reģistrēties šajās tīmekļa vietnēs vai tiešsaistes pakalpojumos un nevarat tos izmantot.

  Valstij un reģionam specifiskie papildu noteikumi

   

  Gadījumi, kad uz SAP attiecas konfidencialitātes prasības, kas noteiktas ES, EEZ vai citās valstīs, kurās ir spēkā VDAR

   

  Kas ir kontrollera datu aizsardzības speciālists?

  Ar SAP Group datu aizsardzības speciālistu varat sazināties jebkurā laikā pa e-pastu privacy[@]sap.com.

   

  Kura datu aizsardzības institūcija attiecas uz kontrolleri?

  Uzņēmuma SAP galvenā datu aizsardzību uzraugošā institūcija atrodas Vācijā, tā ir Landesbeauftragter für den Datenschutz und die Informationsfreiheit Baden-Württemberg, un ar to sazināties varat pa adresi Lautenschlagerstraße 20, 70173 Stuttgart. Ja atrodaties jebkurā citā ES vai EEZ valstī, savas kompetentās datu aizsardzības uzraudzības institūcijas kontaktinformāciju varat noskaidrot šeit.

   

  Kādas uzņēmumam SAP ir juridiskās atļaujas personas datu apstrādāšanai?

  Jūsu personas datus SAP apstrādā iepriekš norādītajos biznesa nolūkos, pamatojoties uz tālāk norādītajām juridiskajām atļaujām.

   

  Vispārīga remarka par SAP veikto personas datu apstrādi, pamatojoties uz jūsu iepriekš sniegtu piekrišanu

  SAP drīkst apstrādāt jūsu personas datus noteiktos apstrādes nolūkos, pamatojoties uz jūsu piekrišanu, ko sniedzat pirms tam.

   

  Vispārīga remarka par SAP veikto personas datu apstrādi, pamatojoties uz leģitīmām uzņēmējdarbības interesēm

  Kad atsaucamies uz VDAR 6.1. panta 1. punkta f) apakšpunktu un izrietoši SAP leģitīmām uzņēmējdarbības interesēm, runājot par mūsu juridisko atļauju apstrādāt jūsu personas datus, SAP rīkojas savās leģitīmajās uzņēmējdarbības interesēs,

   

  lai efektīvi pārvaldītu un veiktu savas biznesa operācijas;

   

   lai uzturētu un darbinātu inteliģentus un ilgtspējīgus biznesa procesus grupas struktūrā, kas optimizēta darbaspēka nodaļai un mūsu darbinieku, klientu, partneru un akcionāru vislabākajās interesēs;

   

  lai izmantotu ilgtspējīgas biznesa attiecības ar SAP klientiem un partneriem, tostarp ar jums (katrs no tiem, kā plašāk norādīts tālāk);

   

  sniegtu jums vislabāko iespējamo lietotāja pieredzi, kad izmantojat SAP tīmekļa pakalpojumus;

   

  ievērotu eksteritoriālos tiesību aktus un noteikumus; vai

   

  aizstāvētu savas tiesības vai cīnītos pret juridiskām prasībām.

   

  Uzskatām, ka mūsu intereses sasniegt šos biznesa mērķus ir leģitīmas, un tādējādi jūsu personiskajām tiesībām un interesēm atturēties no apstrādāšanas nav pārsvara. Visos šajos gadījumos savā līdzsvarošanas testā mēs pienācīgi ņemam vērā šādus faktorus:

   

  SAP pamatotie un saprātīgie centieni sasniegt biznesa mērķus attiecīgajā gadījumā;

   

  apstrādājamo personas datu kategorijas, apjoms un sensitivitāte;

   

  jūsu personas datu aizsardzības līmenis, kurš tiek nodrošināts ar mūsu vispārīgajām datu aizsardzības politikām, vadlīnijām un procesiem;

   

  visas tiesības, kādas jums ir attiecībā uz šo apstrādāšanas darbību.

   

  Ja vēlaties iegūt plašāku informāciju par šo pieeju, lūdzu, sazinieties pa e-pastu webmaster[@]sap.com.

   

  Veidot biznesa attiecības ar klientiem, partneriem un citiem

  Veidojot un kopjot biznesa attiecības ar klientiem, partneriem un citiem, SAP un vietējās SAP Group entītijas var apstrādāt personas datus ar šādu pamatojumu:

   

  VDAR 6.1. panta 1. punkta b) apakšpunkts, ja nepieciešams, lai izpildītu (pirms)līguma pienākumus pret jums;

   

  VDAR 6.1. panta 1. punkta c) apakšpunkts, ja nepieciešams, lai izpildītu juridiskus pienākumus, kas attiecas uz SAP;

   

  VDAR 6.1. panta 1. punkta f) apakšpunkts, ja līguma vai pirmslīguma attiecības attiecas uz uzņēmumu vai citu juridisku personu un ja SAP jūsu personas datus apstrādā kā “Kontaktu ar klientu”, lai izpildītu (pirms)līguma pienākumus pret jūsu darba devēju (leģitīma interese efektīvi veikt vai pārvaldīt SAP uzņēmējdarbību);

   

  VDAR 6.1. panta 1. punkta f) apakšpunkts, ja nepieciešams, lai uzturētu mūsu biznesa attiecības ar jums, nodrošinātu jūsu kā lietotāja vai klienta pārstāvja apmierinātību un sniegtu jums informāciju par citiem SAP produktiem un pakalpojumiem, kā norādīts ar jūsu interesi vai pieprasījumu (leģitīma interese uzturēt ilgtspējīgas biznesa attiecības ar SAP klientiem un partneriem); vai

   

  juridiska atļauja saskaņā ar citiem valsts tiesību aktiem, kas ir ekvivalenti jebkuram no iepriekš norādītajiem, ja attiecināms.

   

  Nodrošināt atbilstību tiesību aktiem un noteikumiem

  Lai nodrošinātu atbilstību attiecināmajiem tiesību aktiem un noteikumiem, SAP un vietējās SAP Group entītijas var apstrādāt jūsu personas datus ar šādu pamatojumu:

   

  VDAR 6.1. panta 1. punkta c) apakšpunkts, ja nepieciešams izpildīt juridiskus pienākumus saskaņā ar Eiropas Savienības vai ES dalībvalsts tiesību aktiem, kuri attiecas uz SAP;

   

  VDAR 6.1. panta 1. punkta f) apakšpunkts, ja nepieciešams, lai ievērotu ES ekstrateritoriālos tiesību aktus un noteikumus (leģitīma interese ievērot eksteritoriālus tiesību aktus un noteikumus);

   

  vai ekvivalenti panti saskaņā ar citiem nacionālajiem tiesību aktiem, ja attiecināms.

   

  Darbināt SAP interneta lapas, tīmekļa piedāvājumus vai citus tiešsaistes pasākumus

  Nodrošinot savas interneta lapas, tīmekļa piedāvājumu vai citu tiešsaistes pasākumu (“tīmekļa pakalpojumi”) darbību un atkarībā no attiecīgā darbināšanas mērķa, SAP vai vietējā SAP Group entītija apstrādā jūsu personas datus ar šādu juridisko pamatojumu:

   

  VDAR 6.1. panta 1. punkta b) un f) apakšpunkts, lai nodrošinātu tīmekļa pakalpojumus un funkcijas, veidotu un administrētu jūsu tiešsaistes kontu, atjauninātu, aizsargātu, novērstu pakalpojuma problēmas, sniegtu atbalstu, uzlabotu un attīstītu tīmekļa pakalpojumu, atbildētu uz jūsu pieprasījumiem vai instrukcijām un tos izpildītu (leģitīma interese efektīvi veikt vai pārvaldīt SAP uzņēmējdarbību);

   

  VDAR 6.1. panta 1. punkta c) un f) apakšpunkts, lai pārvaldītu un nodrošinātu mūsu tīmekļa pakalpojumu aizsardzību, nepieļautu un konstatētu drošības apdraudējumus, krāpniecību vai citas ļaunprātīgas aktivitātes, un ciktāl tas ir pamatoti nepieciešams, lai īstenotu tīmekļa pakalpojumu noteikumus, lai iesniegtu vai uzturētu juridisku prasību vai aizstāvību, lai nepieļautu krāpniecību vai citas pretlikumīgas aktivitātes, tostarp uzbrukumus mūsu informācijas tehnoloģijas sistēmām (leģitīma interese efektīvi veikt vai pārvaldīt SAP uzņēmējdarbību un aizstāvēt savas tiesības vai cīnīties pret juridiskām prasībām);

   

  VDAR 6.1. panta 1. punkta a) apakšpunkts, ja mums ir nepieciešams lūgt jūsu piekrišanu apstrādāt jūsu personas datus;

   

  vai ekvivalentas juridiskas atļaujas saskaņā ar citiem saistītajiem nacionālajiem tiesību aktiem, ja attiecināms.

   

  Sīkfaili un līdzīgi rīki

  Izsekojot un izvērtējot mūsu tīmekļa pakalpojumu lietotāju lietojuma uzvedību, izmantojot sīkfailus vai līdzīgas tehnoloģijas, SAP apstrādā jūsu personas datus ar šādu juridisko pamatojumu:

   

  VDAR 6.1. panta 1. punkta a) apakšpunkts, ja mums ir nepieciešams lūgt jūsu piekrišanu apstrādāt jūsu personas datus;

   

  VDAR 6.1. panta 1. punkta b) apakšpunkts, ja nepieciešams, lai izpildītu (pirms)līguma pienākumus pret jums;

   

  VDAR 6.1. panta 1. punkta f) apakšpunkts, ja ir nepieciešams izpildīt (pirms)līguma pienākumus pret uzņēmumu vai citu juridisku personu, ko jūs pārstāvat kā “Kontakts ar klientu” (leģitīma interese efektīvi veikt vai pārvaldīt SAP uzņēmējdarbību);

   

  vai ekvivalentas juridiskas atļaujas saskaņā ar citiem saistītajiem nacionālajiem tiesību aktiem, ja attiecināms.

   

  Datu vākšana no trešajām personām, tostarp publiski pieejamiem avotiem

  Kad personas datus par jums vācam no trešajām personām, SAP un vietējās SAP Group entītijas datus vāc ar šādu tiesisko pamatu:

   

  VDAR 6.1. panta 1. punkta a) apakšpunkts, ja mēs vai trešā persona, kura jūsu datus pārsūta uz SAP, ir paprasījusi jums piekrišanu apstrādāt jūsu personas datus;

   

  VDAR 6.1. panta 1. punkta b) apakšpunkts, ja nepieciešams, lai izpildītu (pirms)līguma pienākumus pret jums;

   

  VDAR 6.1. panta 1. punkta c) apakšpunkts, ja nepieciešams izpildīt juridiskus pienākumus saskaņā ar Eiropas Savienības vai ES dalībvalsts tiesību aktiem, kuri attiecas uz SAP;

   

  VDAR 6.1. panta 1. punkta f) apakšpunkts, ja nepieciešams ievērot ES ekstrateritoriālos tiesību aktus un noteikumus (leģitīma interese ievērot eksteritoriālus tiesību aktus un noteikumus) vai uzturēt mūsu biznesa attiecības ar jums, nodrošināt jūsu kā lietotāja vai klienta pārstāvja apmierinātību un sniegt jums informāciju par citiem SAP produktiem un pakalpojumiem, kā norādīts ar jūsu interesi vai pieprasījumu (leģitīma interese uzturēt ilgtspējīgas biznesa attiecības ar SAP klientiem un partneriem);

   

  vai ekvivalentas juridiskas atļaujas saskaņā ar citiem saistītajiem nacionālajiem tiesību aktiem, ja attiecināms.

   

  Piedāvāt SAP produktus un pakalpojumus

  Iesaistoties mārketinga aktivitātēs, SAP apstrādā jūsu personas datus ar šādu juridisko pamatojumu:

   

  VDAR 6.1. panta 1. punkta a) apakšpunkts, ja saskaņā ar tiesību aktiem ir nepieciešama jūsu piekrišana tam, ka SAP apstrādā jūsu datus šim nolūkam;

   

  VDAR 6.1. panta 1. punkta f) apakšpunkts, ja ir nepieciešams izpildīt (pirms)līguma pienākumus pret uzņēmumu vai citu juridisku personu, ko jūs pārstāvat kā “Kontakts ar klientu” (leģitīma interese efektīvi veikt vai pārvaldīt SAP uzņēmējdarbību), uzturēt mūsu biznesa attiecības ar jums vai jūsu darba devēju, nodrošināt jūsu kā lietotāja vai klienta kontaktpersonas apmierinātību, kartēt attiecīgās grupas iekšējās struktūras un komplektēt piemērotās biznesa aktivitātes centrālos avotos SAP Group ietveros, lai tie darbotos vienoti un lai jums sniegtu informāciju par citiem SAP produktiem un pakalpojumiem, kā norādīts ar jūsu interesi vai pieprasījumu, kas var ietvert arī informācijas par jums kombinēšanu no dažādiem avotiem (profilēšana) (leģitīma interese uzturēt un darbināt inteliģentus un ilgtspējīgus biznesa procesus grupas struktūrā, kas optimizēti darbaspēka nodaļai un ir mūsu darbinieku, klientu, partneru un akcionāru vislabākajās interesēs, un uzturēt ilgtspējīgas biznesa attiecības ar SAP klientiem un partneriem). Šo informāciju SAP var sniegt jums uz jūsu pasta adresi, lai rīkotos mūsu leģitīmajās interesēs vēsties pie klientiem, potenciālajiem klientiem un mērķiem mūsu produktu un pakalpojumu reklamēšanas nolūkos, uz jūsu e-pasta adresi līdzīgu produktu vai pakalpojumu tiešā mārketinga nolūkos, ar nosacījumu, ka i) saņēmām jūsu e-pasta adresi saistībā ar mūsu produktu vai pakalpojumu pirkšanu, ii) jūs neiebilstat pret savas e-pasta adreses izmantošanu tiešajai reklamēšanai, iii) katrā saziņas reizē mēs jūs informējam, ka jums ir tiesības jebkurā laikā iebilst pret to, ka izmantojam jūsu e-pasta adresi mārketinga nolūkos, un ar citiem elektroniskajiem līdzekļiem (piem., pa tālruni, MMS), ciktāl to atļauj attiecināmie tiesību akti, parasti ar skaidru vai domājamu piekrišanu, vai ekvivalentas juridiskas atļaujas saskaņā ar citiem saistītajiem nacionālajiem tiesību aktiem, ja attiecināms.

   

  Kā SAP pamato iekšējās datu pārsūtīšanas?

  SAP kā globālai uzņēmumu grupai ir grupas saistītie uzņēmumi, turklāt mūsu grupa izmanto trešo personu pakalpojumu sniedzējus arī valstīs ārpus Eiropas Ekonomikas zonas (“EEZ”). SAP starptautisko biznesa operāciju gaitā SAP jūsu personas datus var pārsūtīt uz valstīm ārpus EEZ. Ja personas datus no ES valsts vai EEZ valsts mēs pārsūtām uz valsti ārpus EEZ un uz valsti, par kuru ES Komisija nav pieņēmusi lēmumu par aizsardzības līmeņa pietiekamību, SAP izmanto ES līguma standartklauzulas, lai ar līgumu nodrošinātu to, ka jūsu personas datiem tiek piemērots tāds datu aizsardzības līmenis, kāds tiek lietots EEZ. Šo līguma standartklauzulu rediģēto kopiju (no kuras ir izņemta visa komercinformācija un informācija, kas uz jums neattiecas) varat iegūt, nosūtot pieprasījumu uz adresi privacy[@]sap.com. Turklāt plašāku informāciju no Eiropas Komisijas par datu aizsardzības starptautisko dimensiju varat iegūt šeit.

   

  Gadījumos, kad Amerikas Savienotajās Valstīs uz SAP attiecas noteiktas prasības par konfidencialitāti, ir spēkā arī šādi noteikumi:

  ASV bērnu konfidencialitāte. SAP apzināti nevāc personas datus par bērniem, kas ir jaunāki par 13 gadiem.  Ja esat vecāks vai aizbildnis un uzskatāt, ka SAP ir ievācis informāciju par bērnu, lūdzu, sazinieties ar SAP, kā norādīts šajā paziņojumā par konfidencialitāti.  SAP rīkosies, lai pēc iespējas ātrāk izdzēstu šo informāciju.  Tā kā SAP tīmekļa vietnes un tiešsaistes pakalpojumi nav paredzēti lietotājiem, kas ir jaunāki par 16 gadiem, un saskaņā ar CCPA izpaušanas prasībām SAP nepārdod tādu nepilngadīgo personas datus, kuri ir jaunāki par 16 gadiem.

   

   

  Gadījumos, kad Amerikas Savienoto Valstu Kalifornijas štatā uz SAP attiecas noteiktas prasības par konfidencialitāti, ir spēkā arī šādi noteikumi:

   

  Jums ir šādas tiesības: 

   

  pieprasīt no SAP piekļuvi jūsu personas datiem, ko SAP vāc, izmanto vai izpauž par jums;

   

  pieprasīt, lai SAP izdzēš jūsu personas datus;

   

  atteikties no jūsu sensitīvās personas informācijas izmantošanas vai izpaušanas;

   

  tiesības uz nediskriminējošu attieksmi attiecībā uz jebkuru datu aizsardzības tiesību īstenošanu;

   

  ja pieprasāt piekļuvi saviem personas datiem, šādai informācijai ir jābūt datu pārnēsāšanai piemērotā (ja iespējams) un izmantojamā formātā, kas ļauj jums pārsūtīt šo informāciju citam saņēmējam bez nekādiem šķēršļiem.

   

  Saskaņā ar atrunas prasībām, kas minētas Kalifornijas patērētāju konfidencialitātes aktā (turpmāk — “CCPA” (California Consumer Privacy Act)), SAP nepārdod un nekopīgo jūsu personas datus. Veicot uzņēmējdarbību, mēs varam kopīgot jūsu personas datus ar trešajām personām vai atļaut šīm trešajām personām vākt datus dažādās SAP tīmekļa vietnēs.

   

  Datu subjekta piekļuves pieprasījumi 

  SAP saņem datu subjektu piekļuves pieprasījumus no visas pasaules un strādā pie tā, lai gadījumos, kad SAP ir kontrolieris, saprātīgā laika periodā nodrošinātu atbildes uz visiem derīgajiem pieprasījumiem. Saskaņā ar pārbaudes procesu, kas izklāstīts CCPA, uzņēmumam SAP ir nepieciešams stingrāks pārbaudes process dzēšanas pieprasījumiem vai personas datiem, kas tiek uzskatīti par sensitīviem vai vērtīgiem, lai mazinātu kaitējumu, kas jums var rasties, ja jūsu personas datiem piekļūst nepilnvarota persona vai tie tiek izdzēsti. Ja uzņēmumam SAP ir nepieciešams pieprasīt jums papildu informāciju, kas nav daļa no SAP jau uzturētās informācijas, SAP šo informāciju izmantos tikai jūsu identitātes verificēšanai (lai jūs varētu īstenot savas datu aizsardzības tiesības) vai krāpniecības novēršanas un drošības nolūkos. 

   

  Papildus iespējai sazināties ar SAP pa e-pastu webmaster[@]sap.com savas tiesības varat izmantot arī šādi:

  Varat zvanīt pa bezmaksas tālruni, lai iesniegtu pieprasījumu, izmantojot šeit norādītos numurus, vai noklikšķināt šeit Ierobežot manas sensitīvās personas informācijas izmantošanu”. Varat arī norīkot pilnvarotu aģentu iesniegt uzņēmumam SAP pieprasījumu īstenot jūsu datu aizsardzības tiesības. Šādam pilnvarotajam aģentam ir jābūt reģistrētam pie Kalifornijas ministra un jāiesniedz apliecinājums, ka esat aģentam sniedzis pilnvaru rīkoties jūsu vārdā.    

   

   

  Gadījumos, kad uz SAP attiecas Brazīlijas vispārīgās datu aizsardzības likuma (General Data Protection Law — LGPD) prasības, ir spēkā arī šādi noteikumi.

  SAP ir norīkojis datu aizsardzības speciālistu Brazīlijai. Rakstiskus pieprasījumus, prasības un sūdzības mūsu datu aizsardzības speciālistam var sūtīt:

   

  Paulo Nittolo Costa

  E-pasts: webmaster[@]sap.com

  Adrese: Avenida das Nações Unidas 14171 - Marble Tower – 7th Floor - São Paulo-SP, Brazil 04794-000

   

  Gadījumos, kad uz SAP attiecas Malaizijas personas datu aizsardzības akta (Personal Data Protection Act — PDPA) prasības, ir pieejama šī paziņojuma par konfidencialitāti Malaizijas indonēziešu valodas (Bahasa) versija.

   

  Gadījumos, kad Filipīnās uz SAP attiecas noteiktas prasības par konfidencialitāti, ir spēkā arī šādi noteikumi.

  Personas, kas atrodas Filipīnās, var izmantot savas tiesības, kā norādīts tālāk.

  Lai iesniegtu pieprasījumu, varat zvanīt vai rakstīt uzņēmumam SAP:

   

  webmaster[@]sap.com

  Tālr.:    +632-8705-2500

  Adrese: SAP Philippines, Inc.

  Attn: Data Protection Officer

  27F Nac Tower, Taguig City 1632, Philippines

   

  Tālāk minētie noteikumi attiecas uz Filipīnu iedzīvotājiem un pilsoņiem.

   

  Ja jums neprecīzu, nepilnīgu, novecojušu, aplamu, nelikumīgi iegūtu vai bez pilnvaras lietotu personas datu dēļ ir radušies zaudējumi, ņemot vērā jūsu tiesību pārkāpumus un tiesības kā datu subjektam, varat pieprasīt kompensāciju, ko beigās piešķir Nacionālā konfidencialitātes komisija (National Privacy Commission) vai tiesa.

   

  Ja uz jums attiecas privātuma pārkāpums vai personas datu aizsardzības pārkāpums vai jūs kā citādi personiski ietekmē Datu konfidencialitātes akta pārkāpšana, varat iesniegt pretenziju Nacionālajā konfidencialitātes komisijā.

   

  Jūsu tiesību nodošana. Jūsu likumīgie mantinieki un tiesību pēcteči var īstenot jūsu tiesības jebkurā laikā pēc jūsu nāves vai situācijā, ja esat rīcībnespējīgs vai nespējat realizēt savas tiesības.

   

  Gadījumos, kad uz SAP attiecas Singapūras personas datu aizsardzības akta (Personal Data Protection Act — PDPA) prasības, ir spēkā arī šādi noteikumi.

  SAP ir norīkojis datu aizsardzības speciālistu Singapūrai. Rakstiskus pieprasījumus, prasības un sūdzības mūsu datu aizsardzības speciālistam var sūtīt:

   

  Subject: [Attn.] Tina Bhatia, DPO (Singapore)

  E-pasts: webmaster[@]sap.com

  Adrese: Mapletree Business City, 30 Pasir Panjang Rd, Singapore 117440

  Kontakttālrunis: +65 6664 6868

   

  Gadījumos, kad Dienvidāfrikā uz SAP attiecas 2013. gada personas informācijas aizsardzības akta (Protection of Personal Information Act — POPIA) prasības, ir spēkā arī šādi noteikumi.

   

  Ar terminu “Personas dati” šajā paziņojumā par konfidencialitāti ir domāta personiskā informācija saskaņā ar tās POPIA definīciju.

   

  Ar terminu “Jūs” un “Jūsu” šajā paziņojumā par konfidencialitāti ir domāta fiziska persona vai juridiska persona atbilstoši šī termina lietošanai saskaņā ar POPIA.

   

  Uz Systems Applications Products (Āfrikas reģions), Proprietary Limited un Systems Applications Products (Dienvidāfrika) Proprietary Limited ar reģistrēto adresi 1 Woodmead Drive, Woodmead (SAP South Africa) attiecas Dienvidāfrikas Personas informācijas aizsardzības akts, 2013 (2013. gada akts nr. 4) un atbildīgā persona saskaņā ar POPIA.

   

  Ja jūs kā privātpersona vai kā juridiska persona uzskatāt, ka SAP South Africa kā atbildīgā persona jūsu personas informāciju ir izmantojusi neatbilstoši POPIA prasībām, visas bažas jums vispirms ir jāmēģina atrisināt ar SAP South Africa.

   

  webmaster[@]sap.com

  Tālr.:    011 325 6000

  Adrese: 1 Woodmead Drive, Woodmead, Johannesburg South Africa 2148

  Ja šis process jūs neapmierina, jums ir tiesības iesniegt sūdzību informācijas regulatoram, izmantojot tālāk norādīto kontaktinformāciju.

  JD House, 27 Stiemens Street, Braamfontein, Johannesburg, 2001, P.O. Box 31533, Braamfontein, Johannesburg, 2017

  E-pasts: complaints.IR[@]justice.gov.za

  Uzziņas: inforeg[@]justice.gov.za

   

  Varat pieprasīt detalizētu informāciju par personas informāciju, kuru mēs glabājam par jums saskaņā ar 2000. gada informācijas piekļuves sekmēšanas aktu nr. 2 (Promotion of Access to Information Act 2 — PAIA). Plašāku informāciju lūdzam skatīt SAP PAIA rokasgrāmatā

   

  Gadījumos, kad Turcijā uz SAP attiecas noteiktas prasības par konfidencialitāti, ir spēkā arī šādi noteikumi.

  Ja SAP vāc Turcijas iedzīvotāju un pilsoņu personas datus šīs tīmekļa vietnes centrālās darbības laikā un citu globāli darbinātu SAP biznesa aktivitāšu laikā un ja uz šo vākšanu attiecas Personas datu aizsardzības likuma nr. 6698 prasības (Law on the Protection of Personal Data — LPDP) Turcijā, jūsu datu kontrolleris ir: SAP Türkiye Yazilim Üretim ve Ticaret A.Ş ar adresi Emaar Square Ofis Kulesi, Libadiye Cd No:82-F D:Kat: 17-18, 34700 Ünalan/Üsküdar/İstanbul, ar MERSİS nr.: 744017604300017 un tālruņa numuru: +90 216 330 03 00.

   

   

  Uz Ķīnas Tautas Republikas pilsoņiem attiecas Ķīnai specifiskie noteikumi.

   

  Uz Kolumbijas Republikas pilsoņiem attiecas Kolumbijai specifiskie noteikumi.

  Atpakaļ uz sākumu