Doties uz saturu

A. Vispārīga Informācija

Kas ir datu kontrolleris? Vietnes www.sap.com datu kontrolleris ir SAP Latvia SIA, Krišjāņa Valdemāra iela 21, Centra rajons, Rīga, LV-1010, Latvija (“SAP”). Visur, kur šajā tīmekļa vietnē ir izvietota reģistrācijas veidlapa, datu kontrolleris var atšķirties atkarībā no faktiskā piedāvājuma vai datu vākšanas mērķa, taču jebkurā gadījumā tas tiek parādīts individuālās reģistrācijas veidlapas paziņojumā par konfidencialitāti. Ar SAP grupas datu aizsardzības speciālistu var sazināties, rakstot uz e-pasta adresi privacy@sap.com

Kādus personas datus vāc SAP? Kad jūs apmeklējat SAP tīmekļa vietnes, SAP saglabā konkrētu informāciju par jūsu pārlūkprogrammu, operētājsistēmu un IP adresi.

Ja izmantojat reģistrācijas veidlapu, SAP vāc šādu jūsu sniegto informāciju: vārdu un uzvārdu, e-pasta adresi, tālruņa numurus, atrašanās vietu (valsti, rajonu/novadu, pilsētu), uzņēmuma nosaukumu, amata nosaukumu un lomu, nodaļu un funkciju, pašreizējās attiecības ar SAP, kā arī jūsu uzņēmuma darbības nozari. Ja, pasūtot preces un piedāvājumus no SAP, sniedzat savu kredītkartes numuru vai bankas rekvizītus, SAP savāks šo informāciju, lai apstrādātu jūsu maksājumu par pieprasītajām precēm un pakalpojumiem.

Kāpēc uzņēmumam SAP ir vajadzīgi jūsu personas dati? Uzņēmumam SAP ir vajadzīgi jūsu personas dati, lai sniegtu jums piekļuvi šai vietnei; lai piegādātu pasūtītās preces un pakalpojumus; lai ievērotu ar likumu noteiktos pienākumus, tostarp piemērojamajos eksporta likumos pieprasītās pārbaudes. Papildinformāciju par to, kāpēc uzņēmumam SAP ir vajadzīgi jūsu personas dati, var atrast tālāk B sadaļā, ja SAP izmanto jūsu personas datus, pamatojoties uz likumā noteikto atļauju. Papildinformāciju par to, kāpēc uzņēmumam SAP ir vajadzīgi jūsu personas dati, var atrast tālāk C sadaļā, ja SAP izmanto jūsu personas datus, pamatojoties uz jūsu atļauju. Ja SAP izmanto jūsu personas datus, pamatojoties uz piekrišanu, ņemiet vērā, ka šajā paziņojumā par konfidencialitāti izklāstīto informāciju par attiecīgajiem paziņojumiem par piekrišanu saistībā ar konkrētu personas datu veidu lietojumu var atrast arī šeit: Piekrišanas resursu centrs. Kopumā, lai gan personas datu sniegšana ir brīvprātīga, SAP var neizpildīt jūsu pieprasījumu bez personas datiem, piemēram, uzņēmumam SAP var būt nepieciešami jūsu personas dati, lai apstrādātu jūsu pasūtījumu vai sniegtu jums piekļuvi jūsu pieprasītajam tīmekļa pakalpojumam. Šādā gadījumā SAP nevar izpildīt jūsu pieprasījumu, ja neesat sniedzis konkrētus personas datus.

Ņemiet vērā, ka varat pasūtīt preces vai pakalpojumus, nesniedzot piekrišanu turpmākām SAP mārketinga darbībām. 

No kāda veida trešajām personām SAP vāc personas datus? Vairumā gadījumu SAP vāc personas datus no jums. SAP var arī vākt personas datus no trešajām personām, ja to atļauj piemērojamie valsts tiesību akti. SAP apstrādās šos personas datus saskaņā ar šo paziņojumu par konfidencialitāti un jebkuriem tās trešās personas noteiktajiem papildu ierobežojumiem, kas sniedz uzņēmumam SAP personas datus, vai piemērojamajiem valsts tiesību aktiem. Šo trešo personu avoti var būt:

 • SAP un/vai SAP grupas biznesa darījumi ar jūsu darba devēju; 
 • trešās personas, kurām atļāvāt kopīgot savus personas datus ar SAP.

Cik ilgi SAP glabās manus personas datus? SAP glabās jūsu personas datus, cik vien ilgi nepieciešams:

 • lai nodrošinātu jūsu pieprasītās preces un pakalpojumus, tostarp vietnes sap.com izmantošanu;
 • lai SAP varētu ievērot ar likumu noteiktos pienākumus, kas cita starpā izriet no piemērojamajiem eksporta likumiem;
 • līdz brīdim, kad jūs iebildīsit pret šādu jūsu personas datu lietošanu, ko veic SAP, ja SAP izmanto jūsu personas datus, pamatojoties uz leģitīmām uzņēmējdarbības interesēm, kā tālāk izklāstīts šajā paziņojumā par konfidencialitāti;
 • līdz brīdim, kad jūs atsauksit savu šajā paziņojumā par konfidencialitāti sniegto piekrišanu, ja SAP apstrādā jūsu personas datus, pamatojoties uz jūsu piekrišanu; 
 • gadījumos, kad uzņēmumam SAP kāds obligāti ievērojams likums nosaka, ka jūsu personas dati ir jāglabā ilgāk, vai gadījumos, kad jūsu personas dati uzņēmumam SAP ir nepieciešami, lai izvērtētu likumīgās prasības vai aizsargātos pret tām, SAP uzglabās jūsu personas datus līdz atbilstošā glabāšanas perioda beigām vai līdz minētās prasības tiks nokārtotas.

Kas ir jūsu personas datu saņēmēji un kur šie dati tiks apstrādāti? Lai apstrādātu jūsu personas datus, tie tiks nodoti šādām trešo personu kategorijām:

 • SAP grupas uzņēmumi;
 • trešās puses pakalpojumu sniedzēji, piemēram, tīmekļa vietnes uzturēšanas vai informatīvā ziņojuma nosūtīšanas nolūkiem, konsultēšanas pakalpojumiem vai citiem saistītajiem pakalpojumiem.

Uzņēmumam SAP kā daļai no globālas uzņēmumu grupas, kas darbojas starptautiski, ir filiāles (“SAP grupa”) un trešās puses pakalpojumu sniedzēji ārpus Eiropas Ekonomikas zonas (“EEZ”), un jūsu personas dati tiks pārsūtīti uz valstīm ārpus EEZ. Ja dati tiek pārsūtīti uz valsti, par kuru ES Komisija nav pieņēmusi lēmumu par aizsardzības līmeņa pietiekamību, SAP izmanto ES līguma standarta punktus, lai ar līgumu nodrošinātu to, ka jūsu personas datiem tiek piemērots tāds datu aizsardzības līmenis, kāds tiek lietots EEZ. Šo līguma standarta punktu rediģēto kopiju (no kuras ir izņemta visa komercinformācija un informācija, kas nav būtiska) varat iegūt, nosūtot pieprasījumu uz adresi privacy@sap.com. Šeit varat iegūt arī papildinformāciju no Eiropas komisijas par datu aizsardzības starptautisko dimensiju.

Kādas ir jūsu datu aizsardzības tiesības? 

Jūs jebkurā laikā varat pieprasīt no SAP informāciju par to, kādus jūsu personas datus SAP apstrādā, un lūgt labot vai dzēst šos personas datus. Taču ņemiet vērā, ka SAP var dzēst (vai izdzēsīs) jūsu personas datus tikai tad, ja uzņēmumam SAP nav likumīga pienākuma vai dominējošo tiesību tos saglabāt. Ņemiet vērā — ja pieprasāt, lai SAP izdzēstu jūsu personas datus, jūs nevarēsit turpināt izmantot jebkādus SAP pakalpojumus, kam ir nepieciešams, lai SAP izmantotu jūsu personas datus.

Ja SAP izmanto jūsu personas datus, pamatojoties uz jūsu piekrišanu vai lai noslēgtu ar jums līgumu, varat papildus pieprasīt to savu personas datu kopiju, ko esat iesniedzis uzņēmumam SAP. Lai to izdarītu, lūdzu, sazinieties pa tālāk norādīto e-pasta adresi un norādiet informāciju vai apstrādes darbības, uz ko jūsu pieprasījums attiecas, formātu, kādā vēlaties saņemt šo informāciju, un to, vai personas dati ir jānosūta jums vai citam saņēmējam. SAP rūpīgi izskatīs jūsu pieprasījumu un izrunās ar jums, kā vislabāk to izpildīt.

Turklāt varat pieprasīt no SAP to, ka SAP ierobežo jūsu personas datu tālāku apstrādi jebkurā no šiem gadījumiem: (i) jūs paziņojat, ka personas dati, kas uzņēmumam SAP ir par jums, nav pareizi, taču tikai tad, ja SAP pieprasa pārbaudīt attiecīgo personas datu precizitāti, (ii) nav juridiska pamata, lai SAP apstrādātu jūsu personas datus, un jūs pieprasāt, lai SAP ierobežo jūsu personas datu tālāku apstrādi, (iii) uzņēmumam SAP vairs nevajag jūsu personas datus, taču jūs pieprasāt, lai SAP saglabā šos datus, lai izvirzītu prasību vai īstenotu likumīgās tiesības vai lai aizsargātos pret trešo pušu prasībām, vai (iv) gadījumā, ja iebilstat pret to, ka SAP apstrādā jūsu personas datus (pamatojoties uz SAP leģitīmajām interesēm, kas tālāk minētas C sadaļā), kamēr ir nepieciešams pārskatīt, vai uzņēmumam SAP ir dominējošas intereses vai juridisks pienākums veikt jūsu personas datu apstrādi.

Savukārt personām, kas atrodas Kalifornijas štatā, ir šādas tiesības:

 • pieprasīt no SAP piekļuvi jūsu personas datiem, ko SAP vāc, izmanto, izpauž vai pārdod (ja piemērojams) par jums;
 • pieprasīt, lai SAP izdzēš jūsu personas datus;
 • tiesības uz nediskriminējošu attieksmi attiecībā uz jebkuru datu aizsardzības tiesību īstenošanu; 
 • pēc SAP pieprasījuma piekļūt jūsu personas datiem nodrošināt, ka šāda informācija ir datu pārnēsāšanai piemērotā (ja iespējams) un izmantojamā formātā, kas ļauj jums pārsūtīt šo informāciju citam saņēmējam bez nekādiem šķēršļiem;
 • atteikties no personas datu pārdošanas. Saskaņā ar Kalifornijas Patērētāju konfidencialitātes likuma (California Consumer Privacy Act — “CCPA”) izpaušanas prasībām SAP ir atbrīvots no pienākuma brīdināt par atteikšanos, jo tas nepārdod un nepārdos jūsu personas datus.

Taču ņemiet vērā, ka SAP var dzēst (vai izdzēsīs) jūsu personas datus tikai tad, ja uzņēmumam SAP nav likumīga pienākuma vai dominējošo tiesību tos saglabāt. Ņemiet vērā — ja pieprasāt, lai SAP izdzēstu jūsu personas datus, jūs nevarēsit turpināt izmantot jebkādus SAP pakalpojumus, kam ir nepieciešams, lai SAP izmantotu jūsu personas datus.

Kā jūs varat īstenot savas datu aizsardzības tiesības? Jebkurus pieprasījumus īstenot jūsu tiesības sūtiet uz adresi webmaster@sap.com

Personas, kas atrodas Kalifornijas štatā, var izmantot savas tiesības, kā norādīts tālāk. 
Varat bez maksas zvanīt, lai iesniegtu pieprasījumu, izmantojot šeit norādītos numurus. Varat arī norīkot pilnvarotu pārstāvi iesniegt uzņēmumam SAP pieprasījumu īstenot savas datu aizsardzības tiesības. Šādam pilnvarotajam pārstāvim ir jābūt reģistrētam pie Kalifornijas ministra un jāiesniedz apliecinājums, ka esat pārstāvim sniedzis pilnvaru rīkoties jūsu vārdā. Ja esat persona ar invaliditāti, sazinieties ar SAP, izmantojot iepriekš norādīto adresi vai bezmaksas tālruņa numuru, lai piekļūtu paziņojumam par konfidencialitāti alternatīvā formātā. 

Kā SAP pārbaudīs pieprasījumus īstenot datu aizsardzības tiesības? SAP rīkosies, lai pārbaudītu jūsu identitāti ar saprātīgu ticamības pakāpi, pirms apstrādās datu aizsardzības tiesības, kuras vēlaties īstenot. Kad vien iespējams, SAP pārbaudīs jūsu tiesību īstenošanas pieprasījumā iesniegto personas datu atbilstību ar informāciju, ko SAP jau glabā. Šāda pārbaude var ietvert jūsu iesniegtajā pieprasījumā iekļauto divu vai vairāku datu punktu salīdzināšanu ar diviem vai vairākiem datu punktiem, ko SAP jau glabā. 

Saskaņā ar pārbaudes procesu, kas izklāstīts CCPA, uzņēmumam SAP ir nepieciešams stingrāks pārbaudes process dzēšanas pieprasījumiem vai personas datiem, kas tiek uzskatīti par sensitīviem vai vērtīgiem, lai mazinātu kaitējumu, kas jums var rasties, ja jūsu personas datiem piekļūst nepilnvarota persona vai tie tiek izdzēsti.  Ja uzņēmumam SAP ir nepieciešama papildu informācija, kas nav daļa no tā glabātās informācijas, SAP to izmantos tikai, lai pārbaudītu jūsu identitāti jūsu datu aizsardzības tiesību īstenošanas vai drošības un krāpšanas novēršanas nolūkiem.

SAP noraidīs tādu pieprasījumu apstrādi, kas ir acīmredzami nepamatoti, pārmērīgi, krāpnieciski vai kas nav nepieciešami saskaņā ar vietējiem normatīvajiem aktiem. 

Tiesības izteikt sūdzību. Ja domājat, ka SAP neapstrādā jūsu personas datus saskaņā ar prasībām, kas noteiktas šajā paziņojumā par konfidencialitāti vai piemērojamos EEZ datu aizsardzības likumos, varat jebkurā laikā iesniegt sūdzību tās EEZ valsts datu aizsardzības institūcijā, kurā dzīvojat, vai tās valsts datu aizsardzības institūcijā, kurā uzņēmumam SAP ir reģistrēta mītne.

Vai es drīkstu izmantot SAP preces un pakalpojumus, ja esmu nepilngadīga persona vai bērns? 

Bērni. SAP tīmekļa vietnes un tiešsaistes pakalpojumi nav paredzēti lietotājiem, kas ir jaunāki par 16 gadiem vai ir citā līdzvērtīgā vecumā atbilstoši piemērojamiem vietējiem likumiem. Ja esat jaunāks par 16 gadiem, jūs nevarat reģistrēties, lai lietotu mūsu tīmekļa vietnes vai tiešsaistes pakalpojumus. 

ASV bērnu konfidencialitāte. SAP apzināti nevāc tādu bērnu personas datus, kas ir jaunāki par 13 gadiem. Ja esat vecāks vai aizbildnis un uzskatāt, ka SAP ir ievācis informāciju par bērnu, sazinieties ar SAP, kā norādīts šajā paziņojumā par konfidencialitāti. SAP rīkosies, lai pēc iespējas ātrāk izdzēstu šo informāciju. Tā kā SAP tīmekļa vietnes un tiešsaistes pakalpojumi nav paredzēti lietotājiem, kas ir jaunāki par 16 gadiem, un saskaņā ar CCPA izpaušanas prasībām SAP nepārdod tādu nepilngadīgo personas datus, kuri ir jaunāki par 16 gadiem.

B. Apstrāde, pamatojoties uz likumā noteikto atļauju

Kāpēc uzņēmumam SAP ir jāizmanto mani personas dati un kāds ir šī lietojuma juridiskais pamats? 

Apstrāde nolūkā izpildīt līgumsaistības. Uzņēmumam SAP ir nepieciešami jūsu personas dati, lai piegādātu preces un pakalpojumus saskaņā ar līgumu, ko esat noslēdzis ar SAP, lai noslēgtu preču un pakalpojumu līgumu starp jums un SAP, kā arī lai nosūtītu jums rēķinus par pasūtītajām precēm un pakalpojumiem. SAP apstrādā personas datus, lai izpildītu līgumsaistības saskaņā ar VDAR 6. panta 1. punkta b) apakšpunktu vai ekvivalentu pantu saskaņā ar nacionālajiem tiesību aktiem, kad tie ir piemērojami. 

Apstrādē, kas nepieciešama SAP līgumsaistību izpildei, ietilpst atbildēšana uz saistītajiem pieprasījumiem, jūsu atsauksmju apstrāde un atbalsta nodrošināšana. Tā var ietvert arī saziņas datus, ko varat sākt vai iespējot, piemēram, izmantojot tērzēšanas funkciju vietnē SAP.com vai citās vietējās SAP tīmekļa vietnēs, saziņas veidlapās, e-pasta ziņojumos vai tālrunī. Šajā paziņojumā par konfidencialitāti jēdziens “preces un pakalpojumi” ietver SAP tīmekļa pakalpojumus, piedāvājumus, diskusijas, totalizatorus, citu saturu, ar mārketingu nesaistītus informatīvos ziņojumus, tehnisko dokumentāciju, pamācības, apmācības un notikumus, kā arī piekļuvi tiem.

Turklāt SAP regulāri sazinās pa e-pastu ar lietotājiem, kas abonē tā pakalpojumus, un arī sazināsies pa tālruni, lai atrisinātu klientu sūdzības vai izmeklētu aizdomīgas transakcijas. 

SAP izmantos jūsu e-pasta adresi, lai apstiprinātu, ka esat atvēris kontu, nosūtītu jums atgādinājumus par maksājumiem vai informāciju par izmaiņām tā produktos un pakalpojumos, kā arī citus ar likumu noteiktos paziņojumus un informāciju. Būtībā lietotāji nevar atteikties no šādas saziņas, jo tā nav saistīta ar mārketingu, bet ir nepieciešama svarīgu biznesa attiecību veidošanai.

Attiecībā uz saziņas veidiem (piemēram, e-pasta ziņojumiem un tālruņa zvaniem), kas saistīti ar mārketingu, SAP (i) (ja tas ir noteikts ar likumu) nodrošina jums šādu informāciju tikai tad, ja esat to izvēlējies; (ii) nodrošina jums iespēju atteikties, ja turpmāk vairs nevēlaties saņemt no mums ar mārketingu saistītu informāciju. Jebkurā laikā varat atteikties no mārketinga informācijas, atjaunojot attiecīgo preferenci.

Apstrāde nolūkā ievērot atbilstības prasības. Uz SAP un tā produktiem, tehnoloģijām un pakalpojumiem attiecas dažādu valstu eksporta likumi, tostarp (bet ne tikai) Eiropas Savienības, tās dalībvalstu un Amerikas Savienoto Valstu eksporta likumi. Jūs apzināties, ka saskaņā ar šo valstu piemērojamajiem eksporta likumiem, noteiktajām tirdzniecības sankcijām un embargo SAP ir atbilstoši jārīkojas, lai struktūrvienībām, organizācijām un personām, kas iekļautas valstī spēkā esošajos to personu sarakstos, pret kurām ir noteiktas sankcijas, neļautu piekļūt konkrētiem produktiem, tehnoloģijām un pakalpojumiem, kas pieejami SAP tīmekļa vietnēs vai citos SAP kontrolētos piegādes kanālos. Tas var ietvert (i) visu lietotāja reģistrācijas datu, kā minēts šeit, un citas lietotāja norādītās informācijas, kas apliecina viņa identitāti, automatizētu pārbaudi attiecībā pret piemērojamās sankcionētās puses sarakstiem; (ii) šādu pārbaužu regulāru atkārtošanu, kad tiek atjaunināts sankcionētās puses saraksts vai kad lietotājs atjaunina savu informāciju; (iii) piekļuves bloķēšanu SAP pakalpojumiem un sistēmām potenciālas atbilstības gadījumā; un (iv) sazināšanos ar lietotāju, lai apstiprinātu viņa identitāti potenciālas atbilstības gadījumā. Jebkuras šādas jūsu personas datu lietošanas pamatā ir atļauja apstrādāt personas datus, lai ievērotu ar likumu noteiktos pienākumus (VDAR 6. panta 1. punkta c) apakšpunkts) un SAP leģitīmās intereses (VDAR 6. panta 1. punkta f) apakšpunkts) vai ekvivalentu pantu saskaņā ar nacionālajiem tiesību aktiem, kad tie ir piemērojami.

Turklāt jūs apliecināt, ka jebkāda informācija, kas ir nepieciešama, lai izsekotu jūsu izvēles saistībā ar jūsu personas datu apstrādi vai izmantošanu vai mārketinga materiālu saņemšanu (tas ir, atkarībā no valsts, kurā darbojas attiecīgais SAP grupas uzņēmums, vai nu esat skaidri piekritis vai atteicies no mārketinga materiālu saņemšanas), var tikt uzglabāta un SAP grupas dalībnieki ar to var apmainīties tā, kā tas ir nepieciešams, lai nodrošinātu atbilstību.

Apstrāde, kuras pamatā ir SAP leģitīmās intereses. SAP var izmantot jūsu personas datus, pamatojoties uz savām leģitīmajām interesēm (VDAR 6. panta 1. punkta f) apakšpunkts) vai ekvivalentu pantu saskaņā ar nacionālajiem tiesību aktiem, kad tie ir piemērojami, kā norādīts tālāk.

 • Krāpšana un likumīgās prasības. Ja nepieciešams, SAP izmantos jūsu personas datus, lai novērstu noziedzīgus nodarījumus, piemēram, krāpšanu, vai sauktu pie atbildības par tiem un lai izvērtētu likumīgās prasības vai aizsargātos pret tām.
 • Anketas un aptaujas. SAP var jūs uzaicināt piedalīties anketu aizpildīšanā un aptaujās. Šīs anketas un aptaujas parasti ir izstrādātas tā, lai jūs varētu tās aizpildīt bez personu identificējošiem datiem. Ja jūs tomēr anketā vai aptaujā ievadāt šādus datus, SAP var izmantot šos personas datus, lai uzlabotu savus produktus un pakalpojumus.
 • Līgumsaistību izpilde. Ja jūs iegādājaties vai vēlaties iegādāties SAP preces vai pakalpojumus korporatīvā klienta vārdā vai esat iecelts par korporatīvā klienta un SAP biznesa attiecību kontaktpersonu (“klienta kontaktpersonu”), SAP izmantos jūsu personas datus šim nolūkam. Tas ietver (lai novērstu neskaidrības) tādas darbības, kas ir nepieciešamas svarīgu biznesa attiecību veidošanai. Ja esoša klienta kontaktpersona informē SAP, ka jūs esat viņa aizvietotājs, SAP no šī paziņojuma brīža uzskatīs jūs par attiecīgā klienta kontaktpersonu līdz brīdim, kad jūs par to iebildīsit, kā norādīts tālāk.
 • Anonīmu datu kopu izveide. SAP anonimizēs personas datus, kas iesniegti saskaņā ar šo paziņojumu par konfidencialitāti, lai izveidotu anonīmas datu kopas, ko pēc tam var izmantot, lai uzlabotu savus un savu filiāļu produktus un pakalpojumus.
 • Personalizēts saturs. Ja jūs piekrītat saņemt ar mārketingu saistītu informāciju, tostarp, informatīvos ziņojumus, brošūras vai tehnisko dokumentāciju, no SAP, SAP savāks un saglabās detalizētu informāciju par to, kā jūs mijiedarbojaties ar šādu saturu, lai palīdzētu izveidot, pilnveidot, nodrošināt, piegādāt un uzlabot mūsu saziņu ar jums. Šī informācija tiek apkopota un izmantota, lai palīdzētu uzņēmumam SAP nodrošināt noderīgāku informāciju un izprast, kuras tēmas ir svarīgākās. 
 • Ierakstīšana kvalitātes uzlabošanas nolūkiem. Tālruņa zvanu vai tērzēšanas sesiju gadījumā SAP ierakstīs šādas sarunas (pirms tam sarunas laikā un pirms ieraksta sākuma jūs par to attiecīgi informējot) vai tērzēšanas sesijas, lai uzlabotu SAP pakalpojumu kvalitāti.
 • Lai jūs informētu par jaunumiem/lūgtu atsauksmes. Esošo biznesa attiecību ietvaros starp jums un SAP, gadījumos, kur to atļauj vietējie likumi, SAP var jūs informēt par saviem produktiem vai pakalpojumiem (ieskaitot tīmekļseminārus, seminārus vai pasākumus), kas ir līdzīgi vai saistīti ar šiem produktiem vai pakalpojumiem, ko esat jau iegādājies no SAP vai lietojat. Turklāt, ja apmeklējat SAP tīmekļsemināru, semināru vai pasākumu, lejupielādējat vai skatāt tehnisko dokumentāciju, informatīvos ziņojumus, videoklipus, bezmaksas programmatūras izmēģinājumversijas vai iegādājaties produktus vai pakalpojumus no SAP, SAP var ar jums sazināties, lai lūgtu jūsu atsauksmes par attiecīgā materiālā, produkta vai pakalpojuma uzlabošanu.

Tiesības iebilst. Jūs varat iebilst pret to, ka SAP izmanto jūsu personas datus, kā izklāstīts šajā sadaļā, jebkurā laikā atjauninot attiecīgo preferenci. Šādā gadījumā SAP rūpīgi izskatīs jūsu iebildumus un pārtrauks turpmāku attiecīgās informācijas izmantošanu, izņemot, ja uzņēmumam SAP ir pārliecinošs juridiskais pamats, kas atceļ jūsu iebildumus, vai ja uzņēmumam SAP ir nepieciešama informācija, lai izvērtētu un īstenotu likumīgās prasības vai aizsargātos pret tām.

Apstrāde, ievērojot piemērojamos valsts likumus. Ja piemērojamie valsts likumi ļauj uzņēmumam SAP tā rīkoties, SAP izmantos informāciju par jums (kas ietver arī personas datus) šādiem uzņēmuma nolūkiem: 

 • lai plānotu un rīkotu pasākumus;
 • lai rīkotu tiešsaistes forumus vai tīmekļseminārus;
 • mārketinga nolūkiem, piemēram, lai informētu jūs par jaunākajiem SAP produktiem, pakalpojumiem un gaidāmajiem pasākumiem;
 • lai sazinātos ar jums nolūkā padziļināti apspriest jūsu interesi par SAP pakalpojumiem un piedāvājumiem;
 • lai palīdzētu uzņēmumam SAP izstrādāt, pilnveidot, nodrošināt, piegādāt un uzlabot SAP pakalpojumus, produktus, saturu un reklāmas, kā arī uzlabot, jaunināt vai pilnveidot pakalpojumu vai ierīci, ko ir ražojis vai kontrolē SAP vai kas pieder uzņēmumam SAP, vai kas ir izstrādāta uzņēmumam SAP;
 • lai sniegtu jums personalizētāku informāciju;
 • zaudējumu novēršanai;
 • kontu un tīkla drošības nolūkiem;
 • iekšējām vajadzībām, piemēram, auditam, analīzei un pētījumiem, lai uzlabotu SAP produktus vai pakalpojumus;
 • lai pārbaudītu jūsu identitāti un noteiktu atbilstošus pakalpojumus;
 • lai noteiktu drošības incidentus, aizsargātos pret ļaunprātīgu, maldinošu, krāpniecisku vai nelikumīgu darbību un sauktu pie atbildības par šādu darbību;
 • lai veiktu atkļūdošanu nolūkā atklāt un izlabot kļūmes, kas traucē esošajai paredzētajai funkcionalitātei;• lai veiktu iekšējos pētījumus par tehnoloģisko attīstību un demonstrāciju;
 • lai veiktu darbības nolūkā pārbaudīt vai uzturēt kvalitāti vai drošību pakalpojumam vai ierīcei, ko ir ražojis vai kontrolē SAP vai kas pieder uzņēmumam SAP, vai kas ir izstrādāta uzņēmumam SAP.

D. Sīkfaili un līdzīgi rīki

Informācija, kas tiek apkopota, izmantojot sīkfailus vai līdzīgas tehnoloģijas, kā arī jebkāda šādas informācijas izmantošana, ir aprakstīta tālāk SAP paziņojumā par sīkfailiem. Varat izmantot savas sīkfalu preferences, kā norādīts SAP paziņojumā par sīkfailiem, apmeklējot saiti “Sīkfailu preferences” SAP.com sākumlapas kājenes apakšdaļā.

E. Nosacījumi, kas attiecas uz konkrētu valsti

Gadījumos, kad uz SAP attiecas ASV prasības par konfidencialitātes aizsardzību, ir spēkā šādi nosacījumi:

Neizsekot. Jūsu pārlūkā var būt pieejama iespēja iestatīt preferenci “Neizsekot”. Ja vien nav minēts citādi, mūsu vietnēs netiek atbalstīti pieprasījumi “Neizsekot”. Taču jūs varat izvēlēties neakceptēt sīkfailus, mainot sava tīmekļa pārlūka atbilstošo iestatījumu vai atsaucoties uz mūsu paziņojumu par sīkfailiem (ja tāds ir pieejams). Sīkfaili ir nelieli teksta faili, kas tiek ievietoti jūsu datorā, kad internetā apmeklējat noteiktas vietnes, un tiek izmantoti, lai identificētu jūsu datoru. Lūdzu, ņemiet vērā — ja nepieņemsit sīkfailus, iespējams, nevarēsit lietot mūsu vietnē noteiktas funkcijas un līdzekļus. Šī vietne neļauj trešajām personām iegūt informāciju par jums laika gaitā un darbībām dažādās vietnēs. 

Ar Krieviju saistītie nosacījumi attiecas tikai uz Krievijas Federācijas pilsoņiem.

Atpakaļ uz sākumu