Skip to Content
Võta meiega ühendust
SAP-i privaatsusdeklaratsioon
SAP-i privaatsusdeklaratsioon

Üksiksiku privaatsuse kaitsmine Internetis on Interneti-äri tuleviku ja tõelise Interneti-majanduse suunas liikumise jaoks otsustava tähtsusega. SAP väljendab selle privaatsusdeklaratsiooniga oma kindlat pühendumust üksikisiku privaatsuse kaitsmisele. Privaatsusdeklaratsioonis määratletakse sellise teabe käsitlemise põhimõtted, mida saab kasutada isiku otseseks või kaudseks tuvastamiseks (“Isikuandmed”).

See privaatsusdeklaratsioon kehtib veebisaidi www.sap.com ja muude veebisaitide kohta, mis viitavad sellele privaatsusdeklaratsioonile. Veebisaidi www.sap.com andmete vastutav töötleja on SAP America Inc., 3999 West Chester Pike, Newtown Square, PA 19073, USA. Muude sellele privaatsusdeklaratsioonile viitavate või seda muul viisil kasutavate veebisaitide andmete vastutav töötleja on vastavas juriidilises avalduses või kui kohalikud seadused juriidilist avaldust ei nõua, siis vastava veebisaidi autoriõiguse teabes sätestatud SAP-i kontserni üksus. Selleks on enamasti SAP SE, Dietmar-Hopp-Allee 16, 69190 Walldorf, Germany SAP-i kontserni veebisaidi (www.sap.com/corporate-de/about.html ja www.sap.com/corporate-en/about.html), tootekohaste veebisaitide, SCN-i ja SAP Store’i jaoks. Üksustele SAP America Inc., SAP SE ja muudele asjakohastele SAP-i kontserni üksustele viidatakse edaspidi nimega “SAP

Mõnel SAP-i kontserni üksusel, pakkumisel, programmil ja/või veebisaidil võib olla oma, võimalik, et erinev privaatsusdeklaratsioon. Seetõttu soovitame lugeda kõigi külastatavate või sirvitavate SAP-i veebisaitide, pakkumiste või programmide privaatsusdeklaratsioone.

I. Globaalsed privaatsuspõhimõtted

Meie poolt isikuandmete töötlemine vastab kehtivatele isikuandmete töötlemise globaalsetele põhimõtetele ja standarditele. Need põhimõtted hõlmavad andmete kasutamisest teavitamist, andmekasutuse valikut, andmetele juurdepääsu, andmete terviklikkust, turvet, edastamist ja täitmist/järelevalvet. Riikides, kus tegutseme, juhindume seal kehtivatest isikuandmete kaitset reguleerivatest seadustest.

II. Nõusolek

Seda veebisaiti kasutades nõustute teabe kogumise ja kasutamisega siin kirjeldatud viisil. Kui te siin sätestatud tingimustega ei nõustu, ärge seda veebisaiti kasutage.

Kui otsustame privaatsusdeklaratsiooni muuta, avaldame muudatused sellel saidil. Nii saate alati teada, millist teavet me kogume ja kuidas seda kasutame. Seetõttu soovitame regulaarselt otsida selle privaatsusdeklaratsiooni uuendusi.

Vastavalt kehtivatele seadustele võime aeg-ajalt küsida teie konkreetset nõusolekut sellelt veebisaidilt kogutud kindlate andmete või teie vabatahtlikult sisestatud teabe töötlemiseks. Arvestage, et igasugune nõusolek on täiesti vabatahtlik. Kui te ei anna oma isikuandmete töötlemiseks vajalikku nõusolekut või (vastavalt alamjaotisele 10 (Andmete säilitamine)) teavitate hiljem SAP-i, et ei soovi enam lubada SAP-il oma isikuandmete töötlemist, võib (edasine) teatud SAP-i pakkumiste või teenuste kasutus olla võimatu või piiratud.

III. Teie isikuandmete kogumine ja töötlemine

SAP kogub, ekspordib ja kasutab isikuandmeid teie paremaks teenindamiseks ja teie vajaduste ja huvide mõistmiseks. Kasutame selleks piisavat teavitamist (siin sätestatud) ja vajadusel küsime teie nõusolekut. Vajadusel kaasame ka andmekaitse ametkonna.

Kui külastate meie veebisaiti, võime oma saitide külastajate ja nende huvide kohta teabe kogumiseks salvestada teie IP-aadressi ja kasutada küpsiseid ning muid Interneti-tehnoloogiaid (vt allpool “Automatiseeritud tööriistad” ja “Manustatud veebilingid”). Olenevalt kasutatud automatiseeritud tööriistadest koosnevad kogutud andmed lisaks teie IP-aadressile SAP-i juures registreerimisel teile määratud pilveteenuse ID-st, teabest kasutatava brauseri tüübi, külastatud SAP-i veebisaitide, teatud SAP-i veebisaidil klõpsatud objektide, teatud veebisaidil viibitud aja, SAP-i veebisaidile viitava veebisaidi ja välise sihtveebisaidi kohta, kuhu te SAP-i veebisaidilt suundute. Kasutatavaid tehnoloogiaid ja kogutavat teavet kirjeldatakse üksikasjalikumalt allpool alamjaotises 5 (Automatiseeritud tööriistad). Kui olete andnud oma nõusoleku (kui see on juriidiliselt nõutav), võib SAP lisada automatiseeritud tööriistade abil kogutud teabe kasutajaprofiilidesse, mida SAP teie kohta säilitab. Selline lisateave hõlmab teie kasutaja ID-d, veebisaidieelistusi ja teie huvi SAP-i toodete vastu.

Lisaks võime koguda ja töödelda ükskõik millist teie poolt vabatahtlikult esitatud teavet ja andmeid, nt kui te registreerute SAP-i üritustele või pakkumiste saamiseks, tellite uudiskirju, osalete veebiküsitlustes, arutelurühmades, foorumites või SAP-i vestlusteenuses või kui te midagi ostate või muul viisil SAP-ile oma kontaktandmeid edastate. Kui edastate SAP-ile oma sotsiaalvõrgustike ID-d, võib SAP hankida teie kohta avalikult saadaolevat teavet.

Sellised isikuandmed hõlmavad üksikjuhtumina: teie ees- ja perekonnanime, teie posti- ja meiliaadressi (vt üksikasjalikumat teavet allpool alamjaotisest 2 (E-posti aadressid)), teie telefoninumbrit, sotsiaalvõrgustike sisselogimisandmeid, finants- ja pangaandmeid, mis on vajalikud teie tellimuse töötlemiseks (vt üksikasjalikumat teavet allpool alamjaotisest 3 (Ostmine ja üritustele registreerumine)), ja teatud teavet ettevõtte kohta, kus töötate (nt teie ettevõtte nimi ja postiaadress, teie ametinimetus ja tööstaaž), samuti teavet selle kohta, kuidas olete SAP-iga seotud (millise SAP-i kasutustingimuste versiooniga olete nõustunud või millise valiku olete teinud SAP-ilt turundusmaterjalide saamise kohta).

Table of Contents

1. Kogutud isikuandmete kasutamine ja otstarve

Teave, mida SAP kogub teie vajaduste ja huvide mõistmiseks, aitab SAP-il pakkuda teile järjekindlat ja isikupärastatud kasutuskogemust. Kasutame isikuandmeid ainult vastavalt selles privaatsusdeklaratsioonis kirjeldatud ja/või andmete kogumise ajal määratud viisile. Me ei muuda teie isikuandmete kasutamise viisi ilma teie nõusolekuta, nii nagu kohalduv seadus ette näeb. Teie andmeid võidakse kasutada järgmistes tegevustes (loetelu ei ole ammendav).

 • Teie esitatud tellimuste töötlemine ja tellitud toodete, teenuste ja teabe tarnimine.
 • Teile ajakohase teabe edastamine viimaste tooteteadaannete, tarkvarauuenduste, versiooniuuenduste, turvapaikade, süsteemitäienduste, eripakkumiste jm SAP-i tarkvara ja teenuste kohta. Vahel võib pakutav teave sisaldada ka muudelt tehnoloogiaettevõtetelt ja äripartneritelt pärinevat infot teie kasutatavatele SAP-i toodetele lisaväärtust andvate toodete ja teenuste kohta. Sellist teavet võivad lisaks SAP-ile pakkuda ka teised SAP-i kontserni ettevõtted, sh kõik Ariba, SuccessFactorsi, Hybrise, Sybase’i, Business Objectsi, Fieldglassi, Concuri, Multipostingu ja SeeWhy kontserniosa ettevõtted. Sellega seoses nõustute üheselt, et SAP võib teie kontaktandmeid jagada teiste SAP-i kontserni ettevõtetega. Samuti nõustute, et igasugust muud teavet, mis on nõutav teie turundusmaterjalide saamise kohta tehtud valikute jälgimiseks (nt olenevalt riigist, kus vastav SAP-i kontserni ettevõte tegutseb, ja kas olete andnud otsese nõusoleku turundusmaterjalide saamiseks ja/või olete sellest teenusest välja registreerunud), võidakse talletada kõigis ülalnimetatud ettevõtetes ja nende vahel vahetada.
 • Meie toodete ja teenuste kohta käiva teabe kohandamine teie individuaalsete huvidega. Näiteks saame siis pakkuda veebisaidi külastamise ajal teile spetsiifilist teavet teid huvitada võivate toodete ja teenuste kohta.
 • Võimalus luua SAP Cloud ID teenuse abil üks kasutajaprofiil, mille abil pääsete kõigis SAP-i kontserni ettevõtetes (sh kõik SAP-i ettevõtted ja kõik Ariba, SuccessFactorsi, Hybrise, Sybase’i, Business Objectsi, Fieldglassi, Concuri, Multipostingu ja SeeWhy ettevõtted) juurde veebipakkumistele ja -teenustele. Seetõttu nõustute, et teie kasutajaprofiili loomiseks nõutavaid isikuandmeid võidakse jagada ja kasutada kogu SAP-i kontsernis. Selline teenus võib lubada teil jagada enda kohta teavet (sh isikuandmeid) ka teistele sama teenuse registreeritud kasutajatele. Vastava teenuse funktsioonide abil saate määratleda, millist teavet soovite jagada.
 • Lisaks ülalpool kirjeldatud SAP Cloud ID teenuse profiilile pakume võimalust luua ka teisi kasutajaprofiile ja pääseda juurde muudele teenusekohastele isiklikele profiilialadele (nt seoses SAP-i oma partneriprogrammide, foorumite ja kogukondadega). Kuna sellised profiilid võivad anda teile juurdepääsu erinevate SAP-i kontserni ettevõtete teenustele (sh kõik SAP-i ettevõtted ja Ariba, SuccessFactorsi, Hybrise, Sybase’i, Business Objectsi, Fieldglassi, Concuri, Multipostingu ja SeeWhy ettevõtted), nõustute, et teie kasutajaprofiili loomiseks vajalikke isikuandmeid võidakse sellel otstarbel jagada ja kasutada kõigis SAP-i kontserni ettevõtetes. Selline teenus võib lubada teil jagada enda kohta teavet (sh isikuandmeid) ka teistele sama teenuse registreeritud kasutajatele. Vastava teenuse funktsioonide abil saate määratleda, millist teavet soovite jagada.
 • Isikupärastatud kasutuskogemuse ja kaitstud sisu vaatamise võimaluse pakkumine.
 • Võrguseansside Klõpsa vestluseks ja Klõpsa helistamiseks korraldamine.
 • Selleks, et tagada ja kontrollida teie ja SAP-i vaheliste vestlusseansside kasutuskogemuse ja edastatava informatsiooni kvaliteeti, koolitame oma töötajaid, et tõhusalt vastata teie küsimustele.
 • Teiega kontakteerumise võimaluse loomine ja teile tarne- ja arveldusteabe esitamine ning klienditagasiside ja -toe pakkumine.
 • Veebisaidil www.sap.com või muudel SAP-i veebisaitidel võistluste, tarbijamängude või turundus- ja reklaamikampaaniate pakkumine. Isikuandmeid võidakse koguda nende programmide haldamise eesmärgil.
 • Küsitluste ja uuringute korraldamine meie klientidele ja lõppkasutajatele paremate toodete ja teenuste pakkumise eesmärgil. Kõigis küsitlustes osalemine on vabatahtlik.
 • Töötajate värbamise toetamine.
 • Anonüümsete andmete ettevalmistamine seoses SAP-i veebisaitide ja pakkumiste kasutamisega. SAP kasutab selliseid anonüümseid andmeid ainult vastavate veebisaitide ja pakkumiste täiustamiseks.
 • Lepingujärgsete kohustuste ja
 • kohaldatavate normatiivsete, eriti ekspordiseadustest tulenevate nõuete täitmine. SAP ja selle tooted, tehnoloogiad ja teenused alluvad erinevate riikide ekspordiseadustele, seal hulgas, kuid mitte ainult Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide ning Ameerika Ühendriikide ekspordiseadustele. Nõustute, et nendes riikides kohaldatavate ekspordiseaduste, kaubandussanktsioonide ja embargode alusel peab SAP võtma kasutusele meetmed, mis takistavad isikutel, organisatsioonidel ja osapooltel, kes on kantud valitsuse välja antud sanktsioneeritud osapoolte nimekirjadesse, SAP-i veebisaitide või muude SAP-i hallatavate tarnekanalite kaudu juurde pääseda teatud toodetele, tehnoloogiatele ja teenustele. Sellega seoses nõustute, et SAP võib (i) automaatselt kontrollida teie kasutajaks registreerimise andmeid ja muud oma identiteedi kohta edastatavat teavet vastavate sanktsioneeritud osapoolte nimekirjade alusel; (ii) regulaarselt korrata selliseid kontrolle niipea, kui sanktsioneeritud osapoolte nimekirja uuendatakse või kui uuendate oma teavet; (iii) võimaliku kokkulangevuse korral blokeerida teie juurdepääsu SAP-i teenustele ja süsteemidele ja (iv) võimaliku kokkulangevuse korral võtta teiega ühendust teie identiteedi kinnitamiseks.

 

Tagasi algusse

2. E-posti aadressid

Kui otsustate meile anda oma e-posti aadressi, suhtleme teiega e-posti kaudu. Me ei anna teie e-posti aadressi edasi kellelegi väljaspool SAP-i kontserni, välja arvatud juhul, kui seda nõuab teie ja SAP-i vaheline ärisuhe või kui registreerute kolmanda osapoole teenuste kasutajaks. Meilisõnumite saamisest saate keelduda igal ajal (vastavalt allpool alamjaotisele 9 (Suhtlusest keeldumine)). See valik ei mõjuta siiski selliste meilisõnumite saatmist, mis on rangelt nõutavad teie ja SAP-i vahelise ärisuhte hoidmiseks.

Sõltuvalt teie e-posti rakenduse seadistusest võidakse SAP-ile meilisõnumi saatmisel edastada teie kohta käiv teave automaatselt.

Kui registreerute mõne kolmanda osapoole teenuste kasutajaks, siis võib osutuda vajalikuks sellele teenusepakkujale mingi osa teie SAP-i saidi registreerumisteabe (võib sisaldada teie e-posti aadressi) saatmine.

 

Tagasi algusse

3. Ostmine ja üritustele registreerumine

Meie sait sisaldab tellimisvorme, mida saate täita teabe, toodete ja teenuste taotlemisel. Need vormid võivad lisaks ülal kirjeldatud teabele koguda teie finantsandmeid, nt teie pangarekvisiite või krediitkaardinumbreid. SAP lubab kasutada mis tahes teie edastatud finantsteavet ainult konkreetse tehingu arveldamisel ja selle eest tasumisel. Tehing võib sisaldada andmete edastamist tehingusse kaasatud kolmandatele isikutele (nt pangad, krediitkaardiettevõtted, maksevahendajad ja muud finants- ja krediidikontrolliasutused).

 

Tagasi algusse

4. IP-aadressid

IP-aadresside abil diagnoosime probleeme, teeme kindlaks riigi, mille kasutaja meie veebisaite ja teenuseid kasutab, et pakkuda vastavaid juriidilisi teateid, haldame oma veebisaiti ja kogume demograafilist teavet, nagu on kirjeldatud allpool alamjaotises 5 (Automatiseeritud tööriistad).

Samuti saame IP-aadresse või muud teavet (nagu on kirjeldatud allpool alamjaotises 5 (Automatiseeritud tööriistad)), mida olete sellel või muul veebisaidil sisestanud, või kampaaniakoodi kasutada meie saitidel külastatud lehtede ja teid huvitada võivate teemade kindlaksmääramiseks. Nii saame pakkuda teile teavet asjakohaste toodete ja teenuste kohta.

SAP võib koguda IP-aadresse (ja muud tehnilist teavet, nt brauseri tüüp) ka seansside Klõpsa vestluseks ja Klõpsa helistamiseks ajal. Seda teavet kogutakse SAP-iga ühenduse loomisel (saame teie seansi tuvastada ja pakkuda teie brauseri tehnilistele võimalustele vastavat sisu) ja kvaliteedikontrolli eesmärgil. Teie IP-aadressi ei kasutata teie tuvastamiseks (v.a kui annate selleks nõusoleku).

SAP kogub ainult SAP-i saidi külastamisega seotud teavet. Me ei jälgi ega kogu teie isikuandmeid SAP-i kontserni mittekuuluvate ettevõtete veebisaitide külastamisel (vt ülalpool alamjaotis III (Teie isikuandmete kogumine ja töötlemine)).

 

Tagasi algusse

5. Automatiseeritud tööriistad

Lisaks teie sisestatavale teabele võib SAP teie SAP-i veebisaidi külastamise ajal andmeid koguda ka automatiseeritud tööriistade abil (veebimajakad, küpsised, manustatud veebilingid ja muud üldkasutatavad teabekogumise vahendid). Need tööriistad koguvad kindlat standardteavet, mille teie brauser saadab meie veebisaidile (nt teie brauseri tüüp ja keel, pääsuajad ja selle veebisaidi aadress, millelt te SAP-i veebisaidile saabusite). Nende tööriistade abil saab SAP kinnitada nende meilisõnumite, mille jaoks adressaat on nõusoleku andnud, kättesaamist adressaadi poolt ning jälgida näiteks, milliseid lehti SAP-i saidil külastatakse ning seda, kas adressaat registreerub SAP-i pakutud üritusele või mitte, lisaks muude kogutud andmete kohta, mis pole seotud kindla isikuga.

Välja arvatud juhul, kui allpool on loetletud mõni muu viis valiku tegemiseks, võite keelduda automatiseeritud tööriistade (nt küpsiste) kasutamisest: (i) kui vastav veebisait toetab TRUSTe Consent Manageri, klõpsates vastavat linki veebisaidi jaluses, või (ii) kui TRUSTe Consent Manager pole saadaval, valides brauseris vastavad sätted. Arvestage, et viimasel juhul on teie brauseri küpsistega seotud sätted piiratud kindlasse seadmesse installitud kindla brauseriga ja kui külastate SAP-i veebisaite mõne muu brauseri või seadmega, peate keelama jälgimisküpsised kõigi asjakohaste seadmete brauserites. Kuid arvestage, et seda tehes ei pruugi te saada kasutada vastava saidi kõiki funktsioone.

SAP kasutab praegu allpool kirjeldatud otstarbel järgmisi automatiseeritud tööriistu.

a. Adobe Analytics

Mõni sellele privaatsusdeklaratsioonile viitav veebisait kasutab Adobe Analyticsit. Adobe Analytics tuvastab IP-aadresside abil ligikaudse piirkonna, kus kasutaja asub. Seetõttu kogub Adobe Analytics esmalt kasutajate täieliku IP-aadressi ja seejärel muudab selle anonüümseks. Ainult anonüümse IP-aadressi abil määratletakse ligikaudne asukoht, kust kasutaja teatud veebisaidile juurdepääsu loob.

Kui olete registreeritud kasutaja ja sisse logitud, jälgib SAP Adobe Analyticsi abil teie kasutaja ID-d ja seda, kuidas te vastavat veebisaiti kasutate.

Lisaks võimalusele välja registreerida TRUSTe Consent Manageri abil (kui see on saadaval), saate Adobe Analyticsi kasutamisest välja registreerida selle lingi abil: http://sap.d1.sc.omtrdc.net/optout.html?optout=1&confirm_change=1

b. Adobe Target

Mõni sellele privaatsusdeklaratsioonile viitav veebisait kasutab Adobe Targetit. Adobe Target määrab kasutaja ID igale kasutajale, kes ei registreeri jälgimisest välja allpool kirjeldatud viisil, ja seejärel loob selle kasutaja ID põhjal kasutajaprofiili, lisades teabe kasutaja (i) brauseri kohta ja muu seadmekohase teabe, (ii) kasutuskäitumise kohta ja (iii) asukohaandmete kohta. Asukohaandmeid kogutakse kasutaja anonüümse IP-aadressi analüüsimise teel. Adobe Target kogub esmalt kasutajate täieliku IP-aadressi ja seejärel muudab selle anonüümseks. Ainult anonüümse IP-aadressi abil määratletakse ligikaudne asukoht, kust kasutaja teatud veebisaidile juurdepääsu loob.

Seda teavet kasutatakse Adobe Targeti abil SAP-i kontserni veebisaitidel sihitud sisu kuvamiseks.

Lisaks võimalusele välja registreerida TRUSTe Consent Manageri abil (kui see on saadaval), saate Adobe Analyticsi kasutamisest välja registreerida selle lingi abil: http://sap.d1.sc.omtrdc.net/optout.html?optout=1&confirm_change=1

c. Google Analytics

Mõni sellele privaatsusdeklaratsioonile viitav veebisait kasutab Google Analyticsit. Google Analytics kasutab küpsiseid, mis on teie arvutis asuvad tekstifailid ja aitavad veebisaidil analüüsida, kuidas kasutajad saiti kasutavad. Teave, mida küpsis teie veebisaidikasutuse kohta genereerib (sh teie IP-aadress), kantakse üle ja Google talletab seda Ameerika Ühendriikide serverites. Google kasutab seda teavet teie veebisaidikasutuse analüüsimise otstarbel, koostades aruandeid saiditegevuse kohta saidioperaatorite jaoks ning pakkudes muid saiditegevuse ja Interneti-kasutusega seotud teenuseid.

Google võib kanda selle teabe üle ka kolmandatele osapooltele, kui seadus seda nõuab või kui sellised kolmandad osapooled töötlevad teavet Google’i tellimusel. Google ei seosta teie IP-aadressi muude Google’i valduses olevate andmetega.

Lisaks väljaregistreerimisele TRUSTe Consent Manageri abil (kui see on saadaval) on Google arendanud välja ka lisandmooduli Google Analytics Opt-out Browser Add-on. See pakub veebisaitide külastajatele rohkem valikuid selle kohta, kuidas Google Analytics nende andmeid tohib koguda. Lisandmoodul suhtleb Google Analytics JavaScriptiga (ga.js), näitamaks, et veebisaidi külastuse teavet ei tohi Google Analyticsisse saata. Selle lisandmooduli saab alla laadida siit: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en

d. SAP Web Analytics

Mõni sellele privaatsusdeklaratsioonile viitav veebisait kasutab SAP Web Analyticsit (“SWA”). SWA aitab analüüsida, kuidas kasutajad mingit saiti kasutavad. Genereeritud teave (sh osa teie IP-aadressist ja brauseri ID) kantakse üle SAP-i ja säilitatakse seal. SAP kasutab seda teavet ainult teie veebisaidikasutuse analüüsimiseks ja veebisaidi operaatoritele saiditegevuse kohta aruannete koostamiseks ning sellest tulenevalt SAP-i veebisaitide täiustamiseks.

Iga SWA-d kasutav veebisait sisaldab eraldi avaldust sellise kasutuse kohta ja pakub kasutajale võimalust SWA jälgimisest välja registreerida otse vastava avalduse kaudu või TRUSTe Consent Manageri abil, millele pääseb juurde vastaval lehel oleva lingi kaudu (kui see on saadaval).

e. Jälgimise kasutamine turundamiseesmärkidel

SAP-i veebisaidid võivad koguda ka muul viisil teavet selle kohta, kuidas te neile satute ja neid kasutate. Selle eesmärk on valmistada ette kasutajaprofiilid, mille abil määratletakse, millist sisu tasub teile teatud veebisaitide külastamisel kuvada.

Sel juhul hõivab SAP teie kasutuskäitumise teavet (külastatud veebisaidid, veebisaidi külastamise ajahetk, tegevus veebisaidil / veebisaidil või selle objektidel tehtud klikid, brauseri tüüp, kasutatav operatsiooni- või andmetöötlussüsteem, viitav veebisait, mille kaudu te SAP-i veebisaidi avasite, veebisaidile juurdepääsu loomise asukoht) koos ainuidentifikaatoriga (nt teie IP-aadress või küpsise ID), mis võimaldab SAP-il määratleda teatud isiku aktiivsuse oma veebisaitidel, kuid mitte sellist teavet (nt teie nimi), mille abil on võimalik teid otse tuvastada. SAP kasutab kogutud teavet ainult asjakohase ja sobiva sisu kuvamiseks oma veebisaitidel.

Saate sellisest jälgimisest välja registreerida järgmistel juhtudel: (i) kui vastav veebisait toetab TRUSTe Consent Manageri, klõpsates vastavat linki veebisaidi jaluses, või (ii) kui TRUSTe Consent Manager pole saadaval, valides brauseris vastavad sätted. Arvestage, et viimasel juhul on teie brauseri sätted piiratud kindlasse seadmesse installitud kindla brauseriga ja kui külastate SAP-i veebisaite mõne muu brauseri või seadmega, peate vastavaid sätteid reguleerima kõigi asjakohaste seadmete brauserites. Kuid arvestage siiski, et olenevalt teie brauserites määratud sätetest ei saa te vastava saidi täielikku funktsionaalsust kasutada.

f. Manustatud veebilingid

SAP-i saadetavad meilisõnumid sisaldavad sageli linke, mis on mõeldud teie viimiseks asjakohasele veebisaidile pärast SAP-i serverite kaudu ümbersuunamist. Ümbersuunamissüsteem võimaldab SAP-il vajaduse korral nende linkide siht-URL-e muuta ja meie turundustegevuste efektiivsust kindlaks määrata.

Selliste meilisõnumites olevate linkide abil saab kindlaks teha, kas klõpsasite seda linki, ja klõpsamisest saadava teabe saab seostada teie isikuga. Kui te ei soovi, et SAP teie klõpsatud linkide kohta teavet koguks, siis lihtsalt ärge klõpsake SAP-i saadetud meilisõnumites olevaid linke.

g. Küpsised

Küpsised on identifikaatorid, mida saab brauseri kaudu saidilt saata ja talletada arvuti kõvakettale. SAP kasutab küpsiseid isikupärastatud sisu pakkumiseks, parooli sisestamisele kuluva aja kokkuhoidmiseks või korduvate registreerimisvormide täitmiseks, teie ostukorvi jälgimiseks ja meie pakutava teabe kohandamiseks vastavalt sellele, kuidas teie ja teised kasutajad veebisaiti kasutavad.

Pakume järgmist kahte viisi SAP-i küpsisekasutuse osas valiku tegemiseks.

aa. Mõni SAP-i veebisait kasutab TRUSTe Consent Manageri, mille abil kasutajad saavad teha valikuid SAP-i küpsisekasutuse kohta. Kui TRUSTe Consent Manager on kasutusel, leiate jalusest selle lingi. TRUSTe Consent Managerile juurdepääsemiseks klõpsake seda linki, et teha valik SAP-i küpsisekasutuse kohta.

bb. Kui SAP-i veebisait ei kasuta TRUSTe Consent Manageri, saate küpsiste kasutamisest keelduda, valides brauseris vastavad sätted. Arvestage, et teie brauseri küpsistega seotud sätted on piiratud kindlasse seadmesse installitud kindla brauseriga ja kui külastate SAP-i veebisaite mõne muu brauseri või seadmega, peate keelama küpsised kõigi asjakohaste seadmete brauserites. Kuid küpsiste keelamise korral ei pruugi te saada veebisaidi kõiki funktsioone kasutada.

 

Tagasi algusse

6. Teie isikuandmete jagamine

Globaalse kontserni liikmena on SAP-il palju veebisaite üle maailma. Kõik andmed, mille olete vabatahtlikult sisestanud või mis on kogutud ühel meie veebisaitidest ükskõik mis riigis, võidakse elektrooniliselt saata mõnes muus riigis asuvasse selle saidi serverisse. Need serverid või muud tüüpi andmetöötlusseadmed võivad asuda Euroopa Majanduspiirkonnas või sellest väljaspool või kolmandates riikides, mille Euroopa Komisjon on hinnanud piisava andmekaitse tasemega riikideks. Kaitseme teie privaatsust kogu maailmas, tagades, et vastav SAP-i veebisait järgib selles privaatsusdeklaratsioonis kirjeldatud andmekaitsepõhimõtteid. Kõik SAP-i kontserni ettevõtted (sh kõik SAP-i ettevõtted ja kõik Ariba, SuccessFactorsi, Hybrise, Sybase’i, Business Objectsi, Fieldglassi, Concuri, Multipostingu ja SeeWhy ettevõtted) võivad kasutada teavet rahvusvaheliselt teie päringute ja tellimuste töötlemiseks, teile teenuste osutamiseks, meie toodete ja teenuste täiustamiseks ja teile värskeima teabe pakkumiseks IT-toodete, tarkvarauuenduste, versioonitäienduste, turbepaikade, süsteemitäienduste, eripakkumiste kohta, töötlemiseks ja arhiivimiseks ning kõigiks muudeks eesmärkideks, mis on sätestatud jaotises “Kogutus isikuandmete kasutamine ja otstarve“. Samuti tähendab see, et kõik SAP-i kontserni ettevõtted võivad pakkuda teile turundusmaterjale, kui (olenevalt riigist, kus vastav SAP-i kontserni ettevõte asub) olete andnud sellekohase nõusoleku ja/või te pole end turundusmaterjalide saamisest välja registreerinud.

Samuti võime teie andmeid jagada äripartnerite, teenusepakkujate, õigustatud kolmanda poole vahendajate või alltöövõtjatega (nt Google, Inc. või Adobe Systems Inc.), et pakkuda soovitud teenust või tehingut (sh tellimuste töötlemine, krediitkaarditehingute töötlemine, veebisaitide majutamine, ürituste korraldamine, seminarile registreerimine ja klienditoe pakkumine või teile huvi pakkuda võivate toodete ja teenuste kohta teabe pakkumine, meie veebilehtede kasutajakäitumise analüüsimine, nt Adobe Analyticsi või Google Analyticsi korral).

Esitame kolmandatele osapooltele teie isikuandmeid ainult vähimas mahus, mis on vajalik meie eest teenuse pakkumiseks, ja sellised kolmandad osapooled on seotud (kui see on juriidiliselt nõuav) vastavate tellimuseandmete töötlemise lepingutega ja/või konfidentsiaalsusnõuetega ja seetõttu tohivad teie isikuandmeid kasutada üksnes taotletud teenuse või tehingu lõpuleviimiseks.

Me ei müü ega rendi teie isikuandmeid kolmandatele osapooltele turundusotstarbel (välja arvatud siis, kui olete meile selleks loa andnud).

Seoses kohtukutsete, kohtumääruste ja õiguslike nõuetega võime vajaduse korral avalikustada teie isikuandmed ja muu seonduva teabe. Samuti võime kindlaks määrata või rakendada oma seaduslikke õigusi ja kaitsta end meie vastu esitatud nõuete eest.

Võib ilmneda asjaolusid, mille korral (kas strateegilistel või muudel ärilistel põhjustel) otsustab SAP mõnes riigis oma äritegevuse müüa, ühendada või muul viisil ümber korraldada. Vastavalt kohalduvatele õigusaktidele võib selline tehing hõlmata isikuandmete avaldamist võimalikele või tegelikele ostjatele või nende vastuvõtmist müüjatelt. Sellist tüüpi tehingutes kaitseb SAP isikuandmeid parimal võimalikul viisil.

Isikuandmeid ja muud meile saadaolevat täiendavat teavet võime koguda ja jagada ebaseaduslike tegevuste (sh pettuste, isikute füüsilise julgeoleku vastu suunatud võimalike ohtude, SAP-i saitide kasutustingimuste rikkumiste või õigusaktides sätestatud muude juhtude) uurimiseks, tõkestamiseks ja nende vastu tegutsemiseks.

Kui külastate SAP-i veebisaiti, võidakse teid suunata meie teenusepakkuja majutatava sisu või funktsiooni juurde. Kõige sagedamini kasutatakse ümbersuunamist teatud sündmuste, nt võistluste ja seminaride puhul. Kui teavet kogub üksnes SAP, viidatakse saidil vastava SAP-i ettevõtte privaatsusdeklaratsioonile ja sellest lähtutakse teabe kasutamisel. SAP-i väliste veebisaitide puhul viidatakse saidi omaniku privaatsuspoliitikale. SAP-i tavaks on nõuda sellistelt tarnijatelt ja äripartneritelt teabe töötlemist SAP-i privaatsusdeklaratsioonile sarnasel viisil.

 

Tagasi algusse

7. Teie isikuandmete turvalisus

SAP on võtnud endale kohustuse kaitsta teie SAP-ile edastatud isikuandmeid. SAP kasutab valikut valdkonnaspetsiifilistele standarditele vastavatest turbetehnoloogiatest, protseduuridest ja kontsernisisestest meetmetest, mis aitavad kaitsta teie isikuandmeid volitamata juurdepääsu, kasutamise ja avalikustamise eest. SAP toetab võrguturvet ning kasutab turvalist serveritehnoloogiat, sest soovime, et teie andmed oleksid kaitstud. Väärkasutamise ärahoidmiseks on SAP-i saitidel kasutusel tehnoloogia tipptasemel turbemeetmed.

Me kohustame oma töötajaid järgima teie privaatsus- ja konfidentsiaalsusõigusi.

 

Tagasi algusse

8. Lingid muudele saitidele

See sait võib sisaldada linke muudele (SAP-i kontserni välistele) saitidele. SAP ei vastuta SAP-i kontserni mittekuuluvate veebisaitide privaatsuspõhimõtete ega sisu eest. Seetõttu soovitame selliste väliste saitide privaatsusdeklaratsioonid tähelepanelikult läbi lugeda.

 

Tagasi algusse

9. Suhtlusest keeldumine

Suhtleme meie teenuseid tellinud kasutajatega tavaliselt e-posti teel, samuti võime kliendi kaebuste lahendamise või kahtlaste toimingute uurimise puhul suhelda ka telefonitsi. Võime teie e-posti aadressi kasutada konto avamise kohta kinnituse saatmiseks, makseteatiste, toodete ja teenuste muutmisteabe ning muude õigusaktidega nõutavate teadete saatmiseks. Enamasti pole kasutajatel sellisest suhtlusest keeldumise võimalust, kuna saadetav teave on pigem informatiivne, mitte reklaamialane.

Seoses turundusalase suhtlusega (meilisõnumid ja telefonikõned) SAP (i) edastab teile sellist teavet siis, kui olete sisse registreerinud ja kui see on juriidiliselt nõutav ja (ii) pakub teile väljaregistreerimise võimalust, kui te ei soovi enam meilt turundusalast teavet saada. Väljaregistreerimise saate valida olenevalt vastavast SAP-i kontserni veebipakkumisest:

a. SAP SE, kohalikud SAP-i kontserniettevõtted, Hybris ja Ariba: http://www.sap.com/profile/unsubscribe.html

b. SuccessFactors: kui saate meilt turundusalaseid või muid sarnaseid meilisõnumeid ja soovite end nende sõnumite saajate hulgast välja registreerida, järgige lihtsalt meilisõnumis kirjeldatud väljaregistreerimisjuhiseid. Kui olete meie saidil registreerunud, saate edaspidiste turundus- või muude sarnaste sõnumite saajate seast välja registreeruda, saates vastava tellimuse tühistamise taotlusega meilisõnumi aadressil: webmaster@sap.com. SuccessFactors Recruiting Marketingi (RMK) kasutajad saavad valida edaspidisest suhtlusest keeldumise. Kui olete registreeritud kasutaja, avage RMK-lt saadud meilisõnum ja klõpsake tellimuse tühistamise linki. Kui soovite oma konto jäädavalt eemaldada, saatke vastava taotlusega meilisõnum aadressil webmaster@sap.com.

 

Tagasi algusse

10. Andmete säilitamine

SAP ei säilita teie isikuandmeid kauem, kui on vajalik nende kogumise eesmärgi täitmiseks või nõutav kohalduvate õigusaktidega. Kui sellist takistavat kohustust pole, kustutab SAP teie isikuandmed niipea, kui teavitate SAP-i, et ei soovi edaspidi enam oma isikuandmete töötlemist. Saatke vastavasisulised taotlused aadressil webmaster@SAP.com. Arvestage, et sel juhul võib teatud teenuste või pakkumiste kasutus olla edaspidi piiratud või võimatu. Kui SAP-il on vastavate õigusaktidega seatud kohustus teie isikuandmeid säilitada, blokeerib SAP need edasisest töötlusest ja kui sellekohane nõue enam ei kehti, kustutab teie isikuandmed.

 

Tagasi algusse

11. Teie isikuandmete päringud, neile juurdepääs ja andmete uuendamine

SAP vajab teie abi meile edastatud isikuandmete täpsete ja ajakohastena hoidmisel. Registreeritud kasutajana saate andmeid ise uuendada saidil www.sap.com/profile. Andmeid saate muuta või uuendada ka e-posti teel, saates meilisõnumi aadressil webmaster@SAP.com.

Kui teil on selle privaatsusdeklaratsiooni kohta küsimusi või soovite kontrollida teie kohta säilitatavat teavet, pöörduge veebmeistri poole aadressil: webmaster@sap.com

 

Tagasi algusse

12. Ameerika Ühendriikide kohased sätted

Lisaks kehtivad järgmised sätted ulatuses, milles SAP allub Ameerika Ühendriikides kehtivatele privaatsusnõuetele.

a. Ära jälgi

Küpsised on identifikaatorid, mida saab brauseri kaudu saidilt saata ja talletada arvuti kõvakettale. Seejärel saadab saidi külastamiseks kasutatav brauser veebiserverisse tagasi teate, kui te seda saiti edaspidi külastate. Teie brauser võib lubada teil seada eelistuse „Ära jälgi“. Meie sait ei tunnista „Ära jälgi“-taotlusi, kuid saate valida küpsistega mittenõustumise, muutes vastavaid sätteid oma veebibrauseris, või kui vastav veebisait sisaldab TRUSTe Consent Manageri linki, teha seda selle lingi kaudu. Küpsiste kasutamisest keeldumine võib siiski takistada meie saidi teatud funktsioonide kasutamist. See sait ei luba kolmandatel osapooltel koguda teie kohta aja- ega saidipõhist teavet.

b. Laste privaatsuse kaitsmise nõuded

Meie veebisaidid ega võrguteenused pole mõeldud kasutamiseks alla 13-aastastele lastele. Kui olete lapsevanem või eestkostja ja usute, et oleme kogunud teavet lapse kohta, võtke meiega selles privaatsusdeklaratsioonis kirjeldatud viisil ühendust.

 

Tagasi algusse

13. Venemaa kohased sätted

Järgmised sätted kehtivad Venemaal elavate isikute kohta.

Siin kirjeldatud teenused pole mõeldud kasutamiseks Venemaal elavatele Venemaa kodanikele. Kui olete Venemaa kodanik ja elate Venemaal, siis käesolevaga anname teada, et kui sisestate teenustesse oma isikuandmeid, teete seda omal vastutusel, nõustute selgesõnaliselt, et SAP võib teie isikuandmeid koguda ja töödelda neid Ameerika Ühendriikides ja teistes riikides ja SAP ei vastuta võimaliku Venemaa seadusandluse rikkumise eest.

 

Tagasi algusse

 

Revideeritud ja postitatud alates 25. juulist 2016

Back to top