Ugrás a tartalomra

A. Általános információk

Ki az adatkezelő? A www.sap.com adatkezelője az SAP Hungary Kft., 1031 Budapest, Záhony utca 7., Graphisoft Park, Magyarország („SAP”). Ha ezen a weboldalon egy regisztrációs űrlapot tesznek közzé, a valós ajánlattól vagy az adatgyűjtés céljától függően az adatkezelő változhat, de az adott regisztrációs űrlap adatvédelmi nyilatkozatában minden esetben fel van tüntetve. Az SAP-csoport adatvédelmi megbízottja a privacy@sap.com címen érhető el. 

Milyen Személyes adatokat gyűjt az SAP? Amikor Ön az SAP weboldalaira látogat, az SAP az Ön böngészőjére, operációs rendszerére és IP címére vonatkozóan bizonyos információkat eltárol.

Regisztrációs űrlap használatakor az SAP begyűjti az Ön által az SAP-nak megadott információkat, melyek az Ön vezeték és utóneve, e-mail címei, telefonszámai, tartózkodási helye (ország, állam/tartomány, település), vállalata neve, az Ön munkaköre és beosztása, részlege és feladata, jelenlegi kapcsolata az SAP-val, valamint az iparág, amelyhez vállalata tartozik. Az SAP a bankkártyaszámot vagy banki adatokat, melyeket Ön valamely árunak vagy szolgáltatásnak az SAP-tól való megrendeléséhez ad meg, az igényelt áruk vagy szolgáltatások Ön által való kifizetésének feldolgozása céljából gyűjti.

Miért van az SAP-nak szüksége az Ön Személyes adataira? Az SAP-nak az Ön Személyes adataira azért van szüksége, hogy hozzáférést biztosíthasson a jelen oldalhoz, hogy leszállíthassa ill. teljesíthesse a megrendelt árukat ill. szolgáltatásokat, és hogy betarthassa törvényi kötelezettségeit, beleértve a vonatkozó exporttörvények által megkövetelt ellenőrzéseket is. Az alábbi B. pontban bővebben tájékozódhat arról, hogy miért van az SAP-nak szüksége az Ön Személyes adataira az olyan esetekben, amikor Személyes adatait az SAP jogszabályi engedély alapján használja fel. Az alábbi C. pontban bővebben tájékozódhat arról, hogy miért van az SAP-nak szüksége az Ön Személyes adataira az olyan esetekben, amikor Személyes adatait az SAP az Ön hozzájárulása alapján használja fel. Felhívjuk figyelmét, hogy amennyiben az SAP az Ön Személyes adatait hozzájárulás alapján használja fel, a jelen Adatvédelmi nyilatkozatban a Személyes adatok egyes típusaira vonatkozó hozzájárulási nyilatkozatok a következő helyen is megtalálhatók: Consent Resource Center. Általában véve annak ellenére, hogy a Személyes adatok megadása önkéntes, előfordulhat, hogy az SAP azok nélkül nem tudja az Ön kérését teljesíteni vagy kielégíteni; például az SAP-nak szüksége lehet az Ön Személyes adataira ahhoz, hogy az Ön által leadott rendelést feldolgozhassa vagy hogy hozzáférést biztosíthasson Önnek az az Ön által igényelt webes ajánlathoz. Ilyen esetekben az bizonyos Személyes adatok hiányában az SAP nem tudja teljesíteni az Ön igényét.

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy árukat és szolgáltatásokat anélkül is rendelhet, hogy hozzájárulását adná az SAP további marketingtevékenységeihez. 

Milyen típusú harmadik felektől jut az SAP Személyes adatokhoz? Az esetek többségében az SAP Öntől gyűjti be a Személyes adatokat. Amennyiben azt a nemzeti jogszabályok az SAP számára lehetővé teszik, az SAP harmadik felektől is hozzájuthat Személyes adatokhoz. Az SAP az ilyen Személyes adatokat a jelen Adatvédelmi nyilatkozatnak megfelelően kezeli, figyelemben véve minden olyan további korlátozást, amelyet az adatokat az SAP számára biztosító harmadik fél vagy a nemzeti jogszabályok előírnak. Ilyen harmadik fél adatforrások lehetnek:

 • Az SAP és/vagy az SAP-csoport és az Ön munkáltatója közötti üzleti kapcsolatok 
 • Harmadik felek, melyeket Ön bízott meg azzal, hogy Személyes adatait az SAP-val közölje

Mennyi ideig tárolja az SAP a Személyes adataimat? Az SAP csak addig tárolja az Ön Személyes adatait, ameddig:

 • azokra szükség van ahhoz, hogy az Ön rendelkezésére bocsájtsuk az igényelt árukat és szolgáltatásokat, beleértve az sap.com használatát is;
 • azokra szükség van ahhoz, hogy az SAP teljesíteni tudja jogszabályi kötelezettségeit, többek között a vonatkozó exporttörvényekből eredően;
 • Ön nem tiltakozik az ilyen SAP általi használat ellen, amennyiben az SAP az Ön Személyes adatait az SAP a jelen Adatvédelmi nyilatkozatban az alábbiakban meghatározottak szerinti jogos üzleti érdeke alapján használja;
 • Ön vissza nem vonja a jelen Adatvédelmi nyilatkozatban megadott hozzájárulását, amennyiben az SAP az Ön Személyes adatait az Ön hozzájárulása alapján dolgozza fel; 
 • a vonatkozó jogszabályok SAP-t kötelezővé teszik, hogy Személyes adatait az SAP ennél hosszabb ideig megőrizze vagy ha az SAP-nak Személyes adataira jogi követelések érvényesítéséhez vagy azok elleni védelemhez van szüksége, az SAP Személyes adatait az érintett megőrzési időszak végéig megőrzi vagy egészen addig, amíg az említett követelések jog rendezésére sor kerül.

Kik az Ön Személyes adatainak átvevői, és hol történik azok feldolgozása? Az Ön Személyes adatai a Személyes adatok feldolgozása céljából a harmadik felek következő csoportjainak kerülnek átadásra:

 • az SAP-csoport vállalatai
 • Harmadik fél szolgáltatók; pl. weboldal vagy hírlevél közzétételéhez, tanácsadási szolgáltatások és egyéb további kapcsolódó szolgáltatások céljából.

Egy nemzetközi működésű, globális vállalatcsoport részeként az SAP-nak vannak az Európai Gazdasági Térségen („EGT”) kívüli kapcsolódó vállalatai (az „SAP Csoport”) és harmadik fél szolgáltatói, és az Ön Személyes adatait továbbítja az EGT-n kívüli országokba. Ha az adatok ilyen továbbítása olyan országokba történik, melyekre vonatkozóan az Európai Bizottság nem tett közzé megfelelőségi nyilatkozatot, akkor az SAP az EU Standard Szerződés Záradékokat alkalmazza, hogy szerződésbe foglalva megkövetelje, hogy az Ön Személyes adatai az EGT-ével egyenértékű szintű adatvédelemben részesüljenek. Ezeknek a standard szerződés záradékoknak egy másolata (melyből a kereskedelmi és a nem releváns információkat eltávolítottuk) kérelem útján beszerezhető a privacy@sap.com címen. Továbbá az Európai Bizottságtól további tájékoztatást kaphat az adatvédelem nemzetközi dimenzióiról itt.

Milyen adatvédelmi jogai vannak? 

Az SAP-tól kérhet: tájékoztatást bármikor arra vonatkozólag, hogy az SAP milyen Személyes adatokat dolgoz fel Önnel kapcsolatban, ill. kérheti az ilyen Személyes adatok helyesbítését vagy törlését. Azonban felhívjuk figyelmét, hogy Személyes adatait az SAP kizárólag abban az esetben tudja vagy kívánja törölni, ha nincs törvényi kötelezettsége vagy magasabb rendű joga azok megőrzésére. Továbbá felhívjuk szíves figyelmét, hogy amennyiben az SAP-tól Személyes adatainak törlését kéri, nem lesz lehetősége használni az SAP olyan szolgáltatásait, amelyek esetében az SAP számára elengedhetetlen az Ön Személyes adatainak használata.

Ha Személyes adatait az SAP az Ön hozzájárulásával vagy szerződése teljesítéséhez használja fel, akkor továbbá Ön igényelheti az SAP-nak Ön által átadott Személyes adatai egy példányát is. Ehhez, kérjük, írjon az alábbi e-mail címre, és részletezze az igényével kapcsolatos adatokat vagy feldolgozási tevékenységeket, hogy milyen formátumban szeretné megkapni adatokat, valamint, hogy a Személyes adatokat saját részére egy másik címzett számára kéri elküldésre. Az SAP gondosan mérlegeli kérelmét, és egyeztet Önnel a teljesítés legjobb módozatairól.

Továbbá kérheti az SAP-tól, hogy az SAP korlátozza Személyes adatainak további feldolgozását a következő esetek bármelyikében: (i) Ön kijelenti, hogy az SAP-nál Önről tárolt adatok hibásak arra az időre vonatkozóan amikor az SAP kéri az érintett Személyes adatok pontosságának ellenőrzését, (ii) Személyes adatainak SAP által történő feldolgozásának nincs jogi alapja és Ön az SAP-t felszólítja, hogy korlátozza Személyes adatainak további feldolgozását, (iii) az SAP-nak a továbbiakban nincs szüksége az Ön Személyes adataira, de Ön állítása szerint azért kéri az SAP-t arra, hogy őrizze meg ezeket az adatokat, hogy törvényes jogokat érvényesítsen vagy gyakoroljon, illetve harmadik fél követeléseivel szembeni jogi védelemhez vagy, (iv) ha ellenzi Személyes adatainak az SAP (az alábbi C. pontban továbbiakban meghatározottak szerinti) jogos érdekei alapján történő feldolgozását arra az időre vonatkozóan, ami szükséges annak tisztázására, hogy Személyes adatainak feldolgozásával összefüggésben az SAP-nak van-e magasab b rendű érdeke vagy törvényi kötelezettsége.

Kalifornia állambeli személyek ezzel szemben a következőkre jogosultak: 

 • az SAP-tól hozzáférést kérni azokhoz a Személyes adatokhoz, melyeket az SAP Önnel kapcsolatban gyűjt, felhasznál, közzétesz vagy értékesít (ha alkalmazandó);
 • kérelmezni, hogy az SAP törölje az Önre vonatkozó Személyes adatokat;
 • megkülönböztetéstől mentes bánásmódra bármely adatvédelmi jogának gyakorlására vonatkozóan; és 
 • amennyiben az SAP-tól a Személyes adataihoz való hozzáférést kéri, az ilyen információ hordozhatóságához - lehetőség szerint olyan könnyen használható formátumban, amely lehetővé teszi az Ön számára ennek az információnak egy másik átvevő számára történő akadálytalan továbbítását és
 • elutasítani Személyes adatainak értékesítését. A kaliforniai fogyasztói adatvédelmi törvény (California Consumer Privacy Act, CCPA) szerinti közzétételi követelményeknek megfelelően az SAP mentesül az elutasítás lehetőségére vonatkozó értesítés kötelezettsége alól, mert az Ön Személyes adatait sem most sem a jövőben nem értékesíti.

Azonban felhívjuk figyelmét, hogy Személyes adatait az SAP kizárólag abban az esetben tudja vagy kívánja törölni, ha nincs törvényi kötelezettsége vagy magasabb rendű joga azok megőrzésére. Továbbá felhívjuk szíves figyelmét, hogy amennyiben az SAP-tól Személyes adatainak törlését kéri, nem lesz lehetősége használni az SAP olyan szolgáltatásait, amelyek esetében az SAP számára elengedhetetlen az Ön Személyes adatainak használata.

Hogyan gyakorolhatja adatvédelmi jogait? A jogainak gyakorlására vonatkozó bármely kérését, kérjük, a webmaster@sap.com címen jelezze. 

Kalifornia állambeli személyek esetében a jogaikat a következőképpen is gyakorolhatják:
Az itt megadott ingyenesen hívható számokon kérelmet nyújthat be. Kijelölhet egy meghatalmazottat is arra, hogy az Ön adatvédelmi jogainak gyakorlására vonatkozóan kérelmeket nyújtson be az SAP-hoz. Az ilyen meghatalmazottat regisztrálni kell Kaliforniai Kormányhivatalnál (California Secretary of State), és igazolást kell benyújtani arról, hogy Ön adott meghatalmazást az adott személy számára, hogy az Ön nevében eljárjon. Ha Ön fogyatékossággal élő személy, akkor a fenti címen vagy ingyenes telefonszámon vegye fel a kapcsolatot az SAP-val, hogy alternatív formában férhessen hozzá az Adatvédelmi nyilatkozathoz. 

Hogyan ellenőrzi az SAP az adatvédelmi jogok gyakorlására vonatkozó kérelmeket? Az SAP lépéseket tesz annak érdekében, hogy észszerű mértékű bizonyossággal megállapítsa az Ön személyazonosságát, mielőtt kezelné az Ön által gyakorolni kívánt adatvédelmi jogot. Amennyiben lehetséges, az SAP az Ön által a jogainak gyakorlására vonatkozó kérelemben megadott Személyes adatokat egyezteti az SAP-nál meglévő információkkal. Ez magába foglalhatja az Ön által a kérelem benyújtásakor megadott kettő vagy több adatpont egyeztetését az SAP-nál meglévő kettő vagy több adatponttal 

A CCPA-ban foglalt ellenőrzési folyamatnak megfelelően az SAP a törlési kérelmek illetve az érzékenynek vagy értékesnek számító Személyes adatok esetében szigorúbb ellenőrzési folyamatot alkalmaz, hogy minimálisra csökkentse azt a sérelmet, amelyet a Személyes adataihoz való jogosulatlan hozzáférés vagy Személyes adatainak törlése okozhat Önnek. Amennyiben az SAP-nál már meglévő információkon felül az SAP köteles további információkat kérni Öntől, akkor az SAP azokat kizárólag biztonsági célokból, csalások megelőzése céljából, valamint az Ön személyazonosságának abból a célból történő meghatározására használhatja, hogy Ön gyakorolhassa adatvédelmi jogait.

Az SAP megtagadja az olyan kérelmek feldolgozását, melyek nyilvánvalóan megalapozatlanok, túlzóak, csaló szándékúak vagy amelyekre nem vonatkoznak más helyi jogszabályi kötelezettségek. 

Panasz benyújtására érvényes jog. Amennyiben az Ön álláspontja szerint Személyes adatainak feldolgozását az SAP nem a jelen Adatvédelmi nyilatkozatban meghatározott követelményeknek megfelelően vagy nem a hatályos EGT adatvédelmi törvények szerint végzi, bármikor panaszt nyújthat be az Ön EGT országában illetékes adatvédelmi hatósághoz vagy annak az országnak vagy államnak az adatvédelmi hatóságához, ahol az SAP bejegyzett székhellyel rendelkezik.

Használhatom az SAP áruit és szolgáltatásait, ha kiskorú vagy gyermek vagyok? 

Gyermekek. Az SAP weboldalait és online szolgáltatásait nem szánjuk 16 éven aluli vagy az adott illetékességi területen ennek megfelelő minimális életkor alatti felhasználók számára. Amennyiben Ön még nincs 16 éves, nem regisztrálhat ezekre a weboldalakra vagy online szolgáltatásra, és nem használhatja azokat. 

USA gyermekek adatbiztonsága. Az SAP szándékosan nem gyűjti 13 évesnél fiatalabb gyermekek Személyes adatait. Ha Ön szülő vagy gondviselő, és úgy véli, hogy az SAP gyermekekre vonatkozó információkat gyűjtött, kérjük, vegye fel az SAP-val a kapcsolatot a jelen Adatvédelmi nyilatkozatban megadott módon. Az SAP a lehető legrövidebb időn belül intézkedni fog az ilyen információ törléséről. Mivel az SAP weboldalait és online szolgáltatásait nem szánjuk 16 évnél fiatalabb felhasználók részére, valamint a CCPA közzétételi követelményeinek megfelelően az SAP semmilyen 16 év alatti kiskorú Személyes adatait nem értékesíti.

B. Jogszabályi engedélyen alapuló adatfeldolgozás

Miért szükséges, hogy az SAP felhasználja a Személyes adataimat, és milyen jogi alapon teszi ezt? 

Szerződéses kötelezettségek teljesítése érdekében végzett adatfeldolgozás. Az SAP-nak szüksége van az Ön Személyes adataira ahhoz, hogy az Önnel kötött szerződés értelmében árukat szállítson vagy szolgáltatásokat teljesítsen az Ön számára, ahhoz, hogy az árukra vagy szolgáltatásokra vonatkozóan az SAP és Ön közötti szerződést kössön, illetve ahhoz, hogy a megrendelt termékekre vagy szolgáltatásokra vonatkozóan számlát küldjön Önnek. Az SAP a Személyes adatokat a GDPR 6(1) b pontjának vagy ha alkalmazandó, akkor a nemzeti jogszabály azzal egyenértékű cikkelyének megfelelő szerződéses kötelezettségeinek teljesítése céljából dolgozza fel. 

Az SAP szerződéses kötelezettségeinek teljesítéséhez szükséges adatfeldolgozás magába foglalja az Ön kapcsolódó kérdéseire való válaszadást, az Ön visszajelzésének feldolgozását és támogatás biztosítását az Ön részére. Ide tartozhatnak továbbá olyan beszélgetésekre vonatkozó adatok, amelyeket Ön például az SAP.com oldalon lévő csevegés funkciókon vagy egyéb helyi SAP-webjelenléteken, elérhetőségi űrlapokon, e-mailen vagy telefonon keresztül kezdeményez vagy tesz lehetővé. Ebben az Adatvédelmi nyilatkozatban az „áruk és szolgáltatások” magukba foglalják az SAP webes szolgáltatásaihoz, ajánlataihoz, versenyeihez, nyereményjátékaihoz, egyéb tartalmaihoz, nem marketing jellegű hírleveleihez, tanulmányaihoz, oktatóanyagaihoz, képzéseihez és rendezvényeihez való hozzáférést.

Továbbá az SAP a szolgáltatásaira előfizető felhasználókkal e-mailen keresztül rendszeresen kommunikál, és ügyfélpanaszok megoldása vagy gyanús műveletek felderítése céljából telefonon is felveszi velük a kapcsolatot. 

Az SAP az Ön e-mail címét felhasználhatja az Ön felhasználói fiókja létrehozásának megerősítésére, fizetési értesítők küldésére, illetve arra, hogy tájékoztatást küldjön a termékeit és szolgáltatásait érintő változásokról, továbbá a törvény által előírt esetekben értesítők és egyéb közlemények küldésére. Általában a felhasználók az ilyen jellegű kommunikációt nem utasíthatják el, mert az ilyen kommunikáció a vonatkozó üzleti kapcsolathoz szükséges és nem marketing jellegű.

A marketinghez kapcsolódó kommunikációk, mint pl. e-mailek és telefonhívások esetében az SAP (i) az ilyen információkat, amennyiben azt jogszabály előírja, csak az Ön hozzájárulását követően biztosítja, és (ii) megadja a lehetőséget arra, hogy ha a továbbiakban nem kíván marketing jellegű kommunikációban részesülni, akkor ezeket lemondhassa. A marketing-jellegű kommunikációt továbbá bármikor elutasíthatja az ilyen beállítások frissítésével.

Megfelelőség biztosítása érdekében végzett adatfeldolgozás. Az SAP és termékei, technológiái, valamint szolgáltatásai több ország exporttörvényeinek szabályozása alatt állnak, beleértve többek között az Európai Unió és annak tagállamai, valamint az Egyesült Államok exporttörvényeit. Ön elfogadja, hogy az adott országokban érvényes vonatkozó exporttörvények, kereskedelmi szankciók és embargók értelmében az SAP-nak intézkedéseket kell tennie annak érdekében, hogy megakadályozza a kormány által kiadott szankcionált partnerek jegyzékén szereplő szervezetek és felek egyes termékekhez, technológiákhoz és szolgáltatásokhoz az SAP weboldalain vagy más, az SAP által ellenőrzött átviteli csatornákon keresztül való hozzáférését. Ennek része lehet (i) minden felhasználói regisztrációs adat és egyéb, Ön által saját azonosításához megadott adat ellenőrzése az alkalmazandó szankcionált partnerek jegyzékével összhangban; (ii) az ilyen ellenőrzések rendszeres megismétlése, amikor a szankcionált partnerek jegyzéke frissítésre kerül, vagy egy felhasználó a megadott adatait frissíti; (iii) az SAP-szolgáltatásokhoz és -rendszerekhez való hozzáférés letiltása potenciális egyezés esetén; és (iv) a felhasználóval való kapcsolatfelvétel azonosítás megerősítése céljából potenciális egyezés esetén. Az Ön Személyes adatainak ilyen jellegű felhasználása minden esetben a Személyes adatok feldolgozására vonatkozó engedélyen alapul, melynek célja a jogszabályi kötelezettségeknek (GDPR 6(1) c. pontja) valamint az SAP jogos érdekeinek (GDPR 6(1) f. pontja) vagy - ha alkalmazandó - további nemzeti jogszabályok ezekkel egyenértékű cikkelyeinek való megfelelés.

Továbbá tudomásul veszi, hogy az SAP-csoport vállalatai szükség esetén a megfelelőség biztosítása céljából egymás között megoszthatják azokat az információkat, amelyek az Ön Személyes adatainak feldolgozására vagy használatára vagy marketinganyagok fogadására vonatkozó adatvédelmi választásainak nyomon követéséhez szükségesek (azaz az adott SAP-csoport tagvállalat működési helyének országától valamint attól függően, hogy Ön adott-e kifejezett hozzájárulást ahhoz, hogy az Ön számára marketinganyagokat küldjenek vagy elutasította azt).

Az SAP jogos érdeke alapján történő adatfeldolgozás. Az SAP saját jogos érdeke (GDPR 6(1) f. pont) vagy - ha alkalmazandó - további nemzeti jogszabályok ezzel egyenértékű cikkelye alapján az Ön Személyes adatait a következők szerint használhatja fel:

 • Csalás és jogi követelések. Szükség esetén az SAP az Ön Személyes adatait felhasználja bűncselekmények mint pl. csalás megakadályozására vagy jogi eljárás alá vonására, valamint jogi követelések érvényesítésére vagy azok elleni védelemhez.
 • Kérdőívek és felmérések. Előfordulhat, hogy az SAP meghívja Önt egy kérdőív kitöltésére vagy felmérés elvégzésére. Ezeket a kérdőíveket és felméréseket általában úgy tervezték, hogy a kérdések az Ön azonosítására felhasználható adatok megadása nélkül is megválaszolhatók legyenek. Ha azonban Ön a kérdőíven vagy a felmérésben ilyen adatokat ad meg, az SAP az ilyen Személyes adatokat saját termékei és szolgáltatásai fejlesztésére használja fel.
 • Szerződés teljesítése. Amennyiben az SAP-tól egy vállalati ügyfél nevében vásárol vagy kíván vásárolni árukat vagy szolgáltatásokat, vagy Ön egy vállalati ügyfél és az SAP üzleti kapcsolatában egyéb célból kijelölt kapcsolattartó („Ügyfél-kapcsolattartó”), akkor az SAP az Ön Személyes adatait ilyen célból fogja felhasználni. Az egyértelműség kedvéért, ide tartoznak az adott üzleti kapcsolat kialakításához szükséges lépések is. Amennyiben egy meglévő Ügyfél-kapcsolattartó arról értesíti az SAP-t, hogy Ön őt helyettesíti, akkor az SAP az ilyen értesítéstől számítva Önt tekinti az adott ügyfélre vonatkozóan a releváns Ügyfél-kapcsolattartónak, mindaddig, amíg Ön az alábbiak szerint azt el nem utasítja.
 • Anonimizált adathalmazok létrehozása. Az SAP anonimizált adathalmazok létrehozása céljából anonimizálja a jelen Adatvédelmi nyilatkozat keretében nyújtott Személyes adatokat. Az SAP az ilyen anomimizált adathalmazokat arra használja fel, hogy saját és kapcsolódó vállalatai termékeit és szolgáltatásait fejlessze.
 • Személyre szabott tartalom. Amennyiben Ön feliratkozik olyan marketing kommunikációk fogadására, mint pl. az SAP hírlevelei, brosúrái vagy tanulmányai, akkor az SAP adatokat gyűjt és tárol arra vonatkozóan, hogy Ön milyen interakcióba lép az ilyen tartalmakkal. Az SAP az ilyen adatokat ahhoz használja segítségül, hogy létrehozza, kidolgozza, működtesse, Önhöz eljuttassa és továbbfejlessze az Önnel való kommunikációit. Az ilyen információk összesítettek, és felhasználásuk segítségével az SAP még hasznosabb információkat biztosíthat, és jobban megértheti, mi az, ami Önt a leginkább érdekli. 
 • Minőségjavítási célú felvételek. Telefonhívások vagy csevegés munkamenetek esetén (miután arról tájékoztatást adott a hívás során és a felvétel indítása előtt) az az ilyen beszélgetéseket vagy csevegés munkameneteket az SAP szolgáltatásai minőségének fejlesztése érdekében rögzíti.
 • Naprakész tájékoztatás nyújtása vagy visszajelzés kérése céljából. Az Ön és az SAP között fennálló üzleti kapcsolat során a helyi törvények által megengedett esetekben az SAP tájékoztathatja Önt olyan termékeiről és szolgáltatásairól (beleértve webináriumokat, szemináriumokat és rendezvényeket), amelyek hasonlóak az Ön által az SAP-tól korábban vásárolt vagy használt termékekhez és szolgáltatásokhoz. Továbbá, ha Ön részt vesz az SAP valamely webináriumján, szemináriumán vagy rendezvényén, tanulmányokat, hírleveleket, videókat, ingyenes szoftver próbaverziókat tölt le vagy tekint meg, vagy termékeket vagy szolgáltatásokat vásárol az SAP-tól, akkor az SAP visszajelzés kérése céljából felevetheti Önnel a kapcsolatot az adott anyag, termék vagy szolgáltatás jobbá tétele céljából.

Tiltakozáshoz való jog. Ön bármikor tiltakozhat Személyes adatainak az SAP által való felhasználása ellen, a jelen pontban meghatározottak szerint, a beállítások frissítésével. Ilyen esetben az SAP gondosan felülvizsgálja az Ön tiltakozását és a vonatkozó információk további használatát megszünteti, hacsak az SAP-nak nincs kényszerítő erejű jogos oka az információ további használatára, amely ok az Ön tiltakozását felülírja, vagy amennyiben az SAP-nak az információkra jogi követelések létesítése, gyakorlása vagy azok elleni védekezés céljából van szüksége.

A vonatkozó nemzeti jogszabályoknak megfelelő adatfeldolgozás. Amennyiben a vonatkozó nemzeti jogszabályok az SAP számára azt lehetővé teszik, az SAP az Önre vonatkozó információkat, melyek egy része Személyes adat, a következő célokra használja fel: 

 • rendezvények tervezésére és megtartására
 • online fórumok vagy webináriumok hosztolására
 • marketing célokra, például, hogy tájékoztassa Önt az SAP legújabb termékeiről, szolgáltatásairól és a közelgő rendezvényekről
 • hogy felvegye Önnel a kapcsolatot, és megbeszélje Önnel érdeklődését az SAP szolgáltatásai és kínálta iránt
 • hogy az SAP a segítségükkel SAP szolgáltatásokat, termékeket, tartalmat és hirdetéseket hozzon létre, fejlesszen, működtessen, biztosítson és tegyen jobbá, és hogy az SAP tulajdonában lévő, általa vagy számára gyártott vagy az ő irányítása alatt álló szolgáltatást vagy eszközt javítsa, frissítse vagy bővítse
 • Önre jobban testre szabott információk biztosítására
 • veszteségmegelőzésre
 • számla- és hálózati biztonsági célokra
 • belső célokra, úgy mint az SAP termékeinek vagy szolgáltatásainak jobbá tételét szolgáló auditálási, elemzési és kutatási célokra
 • az Ön személyazonosságának ellenőrzésére és a megfelelő szolgáltatások meghatározására
 • biztonsági incidensek észlelésére, rosszindulatú, megtévesztő, csalárd vagy illegális tevékenység elleni védekezésre, és az ilyen tevékenységek felelőseinek büntető eljárás alá vonására
 • a meglévő kívánt funkcionalitást gyengítő hibák azonosítását és javítását célzó hibajavításra
 • technológiai fejlődést és demonstrációt célzó belső kutatás végzésére
 • valamely az SAP tulajdonában lévő, általa vagy számára gyártott vagy az irányítása alatt álló szolgáltatás vagy eszköz minőségének vagy biztonságának ellenőrzését vagy fenntartását célzó tevékenységek végzésére.

D. Cookie-k és hasonló eszközök

A cookie-k és hasonló technológiák által gyűjtött információkra és azok bárminemű felhasználására vonatkozóan az SAP Cookie-nyilatkozata ad további tájékoztatást. A cookie beállításokat az SAP Cookie-nyilatkozatában ismertetetteknek megfelelően végezheti el, az SAP.com honlap alsó láblécében található „Cookie-beállítások” hivatkozásra kattintva.

E. Országspecifikus rendelkezések

Ha az SAP-ra az USA adatvédelmi követelményei érvényesek, az alábbiak is alkalmazandók:

Nyomon követés letiltása. A böngésző típusától függően Ön beállíthatja a „Nyomon követés letiltása” opciót. Egyéb rendelkezés hiányában weboldalaink a „Nyomon követés letiltása” kérelmeket nem veszik figyelembe. Azonban dönthet úgy is, hogy a cookie-k visszautasítását a webböngészője erre szolgáló beállításainak módosításával vagy - ahol ez lehetséges - a mi Cookie-nyilatkozatunkra való hivatkozásával teszi meg. A cookie-k olyan kisméretű szöveges fájlok, amelyeket az internet egyes weboldalai a látogatás során elhelyeznek a számítógépén annak érdekében, hogy azt azonosítani tudják. Kérjük, vegye figyelembe, hogy a cookie-k elutasítása esetén előfordulhat, hogy nem tudja használni weboldalunk bizonyos funkcióit. Az oldal nem teszi lehetővé harmadik felek számára, hogy Önről folyamatosan és több oldalt érintően információkat gyűjtsenek. 

Az orosz-specifikus rendelkezések az Orosz Föderáció állampolgáraira vonatkoznak.

Az oldal tetejére