Ugrás a tartalomra

  SAP Adatvédelmi nyilatkozat


  Hatálybalépés napja: 2023. január 1.

  A jelen Adatvédelmi nyilatkozat korábbi verziójának megtekintéséhez kattintson ide.

  Üdvözöljük!

  Az egyének személyes adatainak védelme kulcsfontosságú a vállalatok jövője szempontjából. Ezzel az adatvédelmi nyilatkozattal kívánjuk kifejezni határozott elkötelezettségünket a személyes adatokhoz és a magánélethez kapcsolódó jogok tiszteletben tartása mellett. A dokumentum bemutatja, hogyan kezeljük bármely személy közvetlen vagy közvetett azonosítására alkalmas információkat (személyes adatok).

   

  Az alábbi összegzést azzal a céllal készítettük, hogy, az Ön idejét kímélve, az adatvédelmi nyilatkozat releváns szakaszait a lehető leggyorsabban áttekinthesse. Az összegzés nem helyettesíti vagy hatálytalanítja az SAP adatvédelmi nyilatkozatban szereplő részletes magyarázatokat, ezért kétség esetén kérjük, mindig tekintse át a teljes adatvédelmi nyilatkozat releváns szakaszát.

   

  Összefoglalás

   

  Az adatvédelmi nyilatkozatból kiderül, hogy az SAP mely személyes adatokat kezeli, ki, milyen céllal és milyen hosszú ideig használja az Ön személyes adatait, és hogy Ön ebben a kontextusban milyen jogokkal élhet.

   

  Ki gyűjti és dolgozza fel az Ön személyes adatait? Az SAP, az adott jogi személy formájában, legyen szó a Walldorf, Németország székhelyű SAP Se-ről vagy az SAP vállalatcsoport bármely egyéb tagjáról. Az SAP adatvédelmi nyilatkozat részletesen leírja, hogy melyik SAP vállalat mely feldolgozási tevékenysége jöhet szóba.

   

  Milyen személyes adatokat gyűjt az SAP? Az SAP, tevékenységei végzése során, különböző típusú személyes adatokat gyűjthet Önről, többek közt:

  • elérhetőségek,
  • Önre vagy a munkáltatója SAP-val fenntartott üzleti kapcsolatára vonatkozó személyes adatok,
  • az SAP által jogi vagy egyéb megfelelőségi okból gyűjtött személyes adatok,
  • személyes használatra, regisztrációra, részvételre vonatkozó adatok, amelyeket az SAP azáltal hozhat létre, hogy Ön az SAP webes és egyéb online ajánlatait használja,
  • személyes adatok különleges kategóriái,
  • alkalmazásokkal kapcsolatos személyes adatok,
  • személyes adatok, amelyeket az SAP harmadik felektől kaphat,
  • személyes adatok, amelyekre az SAP-nak azért van szüksége, hogy biztosítsa az Ön vagy az Ön munkáltatója elégedettségét termékeinkkel, szolgáltatásainkkal és ajánlatainkkal.

  Milyen célból gyűjt az SAP személyes adatokat?  Az SAP a következő célok érdekében gyűjt személyes adatokat:

  • az Önnel, az Ön munkáltatójával vagy munkáltatójának ügyfeleivel fenntartott üzleti kapcsolat előmozdítása, többek közt azzal a céllal, hogy biztosítsa az Ön elégedettségét és tájékozottságát a termékeinkre és szolgáltatásainkra vonatkozó legfrissebb hírekkel kapcsolatban,
  • szoftver termékek, felhőalapú és egyéb szolgáltatások fejlesztése és nyújtása az Ön részére,
  • létesítményei, helyszínei, termékei vagy szolgáltatásai minőségének és biztonságának védelme,
  • az SAP oltalmazott javainak és eszközeinek biztosítása, szükség esetén védelme jogsértő támadás esetén, jogainak érvényesítése vagy az SAP védelme jogi követelésekkel szemben,
  • az SAP-ra érvényes törvényeknek és szabályoknak való megfelelés biztosítása,
  • az SAP belső weboldalainak, webes ajánlatainak vagy egyéb online eseményeinek működtetése, beleértve a felhasználók magatartásának elemzését, lehetővé téve az Ön számára felhasználói profil létrehozását, identitásszolgáltatást és az Ön felhasználói élményének folyamatos javítását,
  • az Ön megtalálása mint lehetséges tehetség az SAP számára,
  • Az Ön adatainak átadása az SAP-csoport további entitásainak, harmadik fél szolgáltatóknak, SAP partnereknek és másoknak.

  Amennyiben többet szeretne megtudni az egyes indokokról, amelyek miatt az SAP az Ön személyes adatait gyűjtheti, átadhatja és felhasználhatja, beleértve azt is, hogy az Ön adatait meddig őrizzük meg, és hogy az általános adatvédelmi rendelet értelmében milyen jogalapon gyűjt és kezel az SAP személyes adatokat, kérjük, tekintse át az alább található teljes adatvédelmi nyilatkozatot.

   

  Milyen adatvédelmi jogai vannak? Önnek jogában áll az SAP-tól személyes adataihoz hozzáférést kérni, azoknak helyesbítését és/vagy visszajuttatását vagy törlését kérni. Ön kérheti az SAP-t, hogy korlátozza a hozzáférést a személyes adataihoz, vagy zárja ki azokat a további feldolgozásból. Az adott esetben SAP által végzett adatfeldolgozási tevékenységekhez adott korábbi hozzájárulását vagy azok elleni tiltakozását visszavonhatja. Ha úgy gondolja, hogy az SAP az Ön személyes adatait a jelen adatvédelmi nyilatkozatot vagy az alkalmazandó adatvédelmi törvényeket sértő módon kezelte, jogában áll panaszt tenni a hatáskörrel rendelkező felügyeleti hatóságnál. Az SAP adatvédelmi nyilatkozat a fenti jogokat részletesen rögzíti, beleértve azt is, hogyan léphet kapcsolatba velünk, hogy az SAP-val szemben ezekkel a jogokkal éljen, és hogyan lehet megállapítani szükség esetén, hogy melyik az illetékes felügyeleti hatóság.

   

  Az alábbi utolsó szakasz különböző országspecifikus aspektusokkal foglalkozik, amelyeket el kell magyarázni egy adatvédelmi nyilatkozatban az alkalmazandó nemzeti törvények szerint. Az országspecifikus követelményekhez tartoznak többek közt az EU és az EGT, az Egyesült Államok, ezen belül Kalifornia állam, Brazília, Malajzia, a Fülöp-szigetek, Szingapúr, Dél-Afrika és Törökország releváns előírásai. Találhat hivatkozásokat Kína és Kolumbia teljes országspecifikus előírásaira is.

  Mit értünk az SAP alatt ebben az Adatvédelmi nyilatkozatban?

   

  A jelen Adatvédelmi nyilatkozat személyes adatok gyűjtésére és feldolgozására vonatkozik:

  • amelyet a jelen weboldal központi üzemeltetése és más, globálisan működtetett SAP üzleti tevékenység során végez
   • az SAP SE, Dietmar-Hopp-Allee 16 Walldorf 69190, Németország, ha Ön az EU vagy az EGT valamely tagállamában vagy Andorra, az Egyesült Királyság, a Feröer-szigetek, Guernsey, Jersey, a Man-sziget vagy Svájc államok valamelyikében van, vagy az
   • SAP America Inc., 3809 West Chester Pike, Suite 200, Newtown Square, PA 19073, USA, ha Ön bármely más országban van, vagy
   • egy konkrét SAP csoport vállalat, a jelen adatvédelmi nyilatkozat végén található További ország- és régióspecifikus rendelkezéseknek megfelelően.
  • az Önnel vagy az Ön munkaadójával való szerződéses vagy szerződést megelőző üzleti viszonyhoz kapcsolódóan végez valamely helyi SAP csoport vállalat
  • regisztrációs adatlapok vonatkozásában, amikor egy konkrét SAP csoport vállalat közvetlenül gyűjt személyes adatokat abból a célból, hogy regisztrálja Önt valamely szolgáltatásra vagy eseményre, és ezért ezen a regisztrációs oldalon vagy weboldalon a jelen adatvédelmi nyilatkozatra hivatkozva illetékes adatkezelőként kerül feltüntetésre.

  a továbbiakban az SAP Se-re, az SAP America Inc.-ra, és az adott esettől függően minden egyes releváns SAP csoport vállalatra „SAP”-ként hivatkozunk.

   

  A jelen adatvédelmi nyilatkozat nem vonatkozik az SAP saját Adatvédelmi nyilatkozattal rendelkező internetes oldalaira vagy webes szolgáltatásaira.

  Milyen célból dolgozza fel az SAP az Ön személyes adatait?

   

  Üzleti tevékenységeink folytatása során, a különféle webes jelenléteinkben és más kommunikációs csatornáinkon az SAP a vele kapcsolatba lévő személyek, ide érte az ügyfelek, partnerek, beszállítók, szállítók, jelentkezők és egyéb, velünk interakcióba lépők személyes adatait dolgozza fel.

   

  Az ilyen esetek bármelyikében az SAP az alábbi egy vagy több üzleti céllal dolgozhatja fel a személyes adatokat:

   

  Ügyfelekkel, partnerekkel és másokkal való üzleti kapcsolat folytatása céljából

  Az SAP személyes adatokat dolgoz fel az ügyfelekkel, parterekkel és más felhasználókkal való üzleti kapcsolat folytatása céljából, hogy megfelelően teljesíthessen a szerződést megelőző vagy szerződéses üzleti kapcsolataiban. Ide tartozik a kérések teljesítése, rendelések feldolgozása, a megrendelt termékek szállítása ill. szolgáltatások teljesítése, vagy egyéb, üzleti kapcsolatok létrehozásához, teljesítéséhez és fenntartásához kapcsolódó tevékenységekben való részvétel.

   

  A termékek és szolgáltatások termékek és szolgáltatások jelenthetik az SAP bármely helyszíni és felhőalapú szoftvertermékét, webes szolgáltatását, alkalmazását, online fórumát, webináriumát és eseményét, nem marketing célú hírlevelét, tanulmányát, oktatóanyagát, képzését és egyéb ajánlatait, mint a versenyek vagy nyereményjátékok. Amennyiben az SAP-tól vállalati ügyfél nevében vásárol vagy kíván vásárolni termékeket vagy szolgáltatásokat, vagy Ön egyéb módon érintett kapcsolattartóként az SAP és valamely vállalati ügyfél vagy partner közötti üzleti kapcsolatban („Ügyfél-kapcsolattartó”), akkor az SAP az Ön személyes adatait ilyen célból fogja felhasználni. Konkrétabban, az SAP az Ön személyes adatait használhatja arra, hogy visszaigazolja az Ön fióknyitását, kezelje a szerződés végrehajtását, a jogszabályi követelményeknek megfelelően közzétételeket valamint fizetési értesítőket és további, a termékeinkre és szolgáltatásainkra vonatkozó információkat küldjön Önnek. Az SAP a kapcsolódó érdeklődésekre válaszolhat, megadhatja Önnek a szükséges támogatást és feldolgozhatja az Ön visszajelzését.

   

  A termékeink és szolgáltatásaink Ön vagy az Ön munkáltatója általi használatának vonatkozásában az SAP Önnel postán, e-mailben, élő csevegésben, kapcsolattartói űrlapokon, telefonon vagy bármely más médiumon keresztül kommunikálhat annak érdekében, hogy az Ön, valamely felhasználó vagy ügyfél kérdésére vagy panaszára választ találjon, vagy hogy a gyanús tranzakciókat kivizsgálja. Telefonhívások és csevegés munkamenetek esetében az SAP az ilyen hívásokat vagy csevegési munkameneteket az SAP szolgáltatásainak fejlesztése érdekében rögzítheti, miután Önt ennek megfelelően tájékoztatta, és a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően a felvétel indítását megelőzően beszerezte az Ön előzetes hozzájárulását.

   

  Ügyfél-elégedettség - Az Ön vagy az Ön munkáltatója és az SAP közötti üzleti kapcsolat keretén belül az SAP abból a célból dolgozza fel az Ön személyes adatait, hogy segítsen megértenünk, hogy Ön mennyire elégedett a termékeink és szolgáltatásaink funkcionalitásával és minőségével, hogy releváns információkat biztosíthassunk Önnek a legújabb termékbejelentéseinkkel, szoftveraktualizálásainkkal vagy frissítéseinkkel, eseményeinkkel, rendkívüli ajánlatainkkal és egyéb, az SAP szoftvereire és szolgáltatásaira vonatkozó, az Ön számára releváns és hasznos információkkal kapcsolatban.

   

  Termékek és szolgáltatások fejlesztése céljából

  Az SAP a vonatkozó jogszabályok által megengedett mértékben az Ön személyes adatait feldolgozhatja belső kutatások, technológiai bemutató és fejlesztés céljából, valamint arra, hogy segítse az SAP-t az SAP termékek és szolgáltatások létrehozásában, fejlesztésében, üzemeltetésében, szállításában, javításában, frissítésében vagy bővítésében. Az SAP a személyes adatokat felhasználhatja olyan anonimizált adathalmazok létrehozására, amelyek azután az SAP termékeinek és szolgáltatásainak javítására – jobbá tételére használhatók.

   

  A törvényeknek és szabályozásoknak való megfelelés biztosítása céljából

  Az SAP törvényi kötelezettségeinek való megfelelés érdekében személyes adatokat dolgoz fel.

   

  Az SAP az Ön személyes adatait az SAP termékeinek, szolgáltatásainak, online eseményeinek, létesítményeinek és helyszíneinek megfelelő szintű műszaki és szervezeti biztonságának biztosítása céljából feldolgozza. Ennek érdekében az SAP megteszi az az adott, az SAP tulajdonában lévő, általa vagy számára készített vagy az SAP ellenőrzése alatt álló termék vagy szolgáltatás minőségének és biztonságának ellenőrzéséhez vagy fenntartásához szükséges intézkedéseket. Ide tartozhat a személyes adatoknak a kijelölt felhasználók megfelelő azonosítása és engedélyezése, az auditálás, elemzés és kutatás segítségével végzett belső minőségellenőrzés, a meglévő vagy tervezett funkciókat károsító hibák azonosítása és javítása érdekében végzett hibajavítás, a fiók- és hálózati biztonság, a veszteségek megelőzése érdekében végzett replikáció, a biztonsági incidensek észlelése, a rosszindulatú, megtévesztő, csalárd vagy illegális tevékenységek elleni védekezés valamint az ilyen tevékenységek felelőseinek büntető eljárás alá vonása céljára történő felhasználása. Továbbá amikor Ön egy helyi SAP kapcsolódó vállalatot vagy labort meglátogat, akkor a helyszíneink és eszközeink biztonságának és épségének védelme érdekében végzett beléptetés és biztonsági kamerás felügyelet vonatkozásában feldolgozhatjuk az Ön nevét, képmását és egyéb kapcsolattartási vagy megfelelőséghez kapcsolódó adatait.

   

  Az SAP és termékei, technológiái, valamint szolgáltatásai több ország exporttörvényeinek szabályozása alatt állnak, beleértve többek között az Európai Unió és annak tagállamai, valamint az Egyesült Államok exporttörvényeit. Az adott országokban érvényes vonatkozó exporttörvények, kereskedelmi szankciók és embargók az SAP-t kötelezik annak megakadályozására, hogy a kormány által kiadott szankcionált partnerek jegyzékeken szereplő szervezetek, jogi személyek és más felek egyes termékekhez, technológiákhoz és szolgáltatásokhoz az SAP weboldalain vagy más, az SAP által ellenőrzött átviteli csatornán keresztül hozzáférjenek (ilyen listák pl. az Európai Unió szankcióinak listája az USA szankciók listája, beleértve az Ipari és Biztonsági Iroda (Bureau of Industry and Security, BIS) Tiltott személyek listáját (Denied Persons Lists, DPL), a Külföldi vagyon ellenőrzési hivatal (Office of Foreign Assets Control, OFAC) Különös megjelölésű állampolgárok (Specialy Designated Nationals, SDN) és nemkívánatos személyek listáját (SDN-lista), és az USA Kereskedelmi Minisztériuma Ipari és Biztonsági Irodájának vállalati tiltólistáját (Entity List), valamint az Egyesült Nemzetek Biztonsági Tanácsának Szankcióit) Az SAP olyan mértékben dolgoz fel személyes adatokat, amilyen mértékben az szükséges az említett jogi követelményeknek való megfeleléshez. Konkrétan az SAP az alkalmazandó szankcionált partnerek jegyzékek automatizált ellenőrzése céljából, hogy rendszeresen megismételje ezeket az ellenőrzéseket, amikor egy szankcionált partnerek jegyzéke frissül, vagy amikor egy felhasználó frissíti az adatait. Lehetséges egyezés esetén az SAP letiltja az SAP szolgáltatásokhoz és rendszerekhez való hozzáférést, és felveszi a kapcsolatot a felhasználóval az azonosítás megerősítése céljából.

   

  Szükség esetén az SAP személyes adatokat használ fel bűncselekmények mint pl. a kiberbűnözés bármely formája, a termékeink és szolgáltatásaink illegális használata vagy csalás megakadályozására vagy jogi eljárás alá vonására, jogaink érvényesítése vagy az SAP jogi követelésekkel szembeni védelme céljából.

   

  Az adatvédelmi és a tisztességtelen versenyre vonatkozó jogszabályokhoz kapcsolódó követelményeknek való megfelelés érdekében. Az adott SAP-csoport tagvállalat működési helyének országától valamint attól függően, hogy Ön adott-e kifejezett hozzájárulást ahhoz, hogy az Ön számára marketinganyagokat küldjenek vagy elutasította azt, az SAP feldolgozhat az Ön ilyen információk fogadására vonatkozó adatvédelmi választásainak figyelembe vételéhez szükséges személyes adatokat, és amennyiben az a megfelelőség biztosításához szükséges, az ilyen információkat megoszthatja az SAP Csoport további vállalataival.

   

  SAP internetes oldalak, webes ajánlatok vagy más online események működtetése céljából

  Az SAP személyes adatokat dolgoz fel abból a célból, hogy az SAP internetes oldalait, webes ajánlatait vagy egyéb online eseményeit működtesse, az Ön számára biztosítsa, és azok Ön általi használatát adminisztrálja.

   

  Felhasználói profilok létrehozása

  Az SAP weboldalaihoz kapcsolódó egyes webes ajánlatok esetében, beleértve a fórumokat, blogokat és hálózatokat (pl. az SAP Community), kötelező a regisztráció és a felhasználói profil létrehozása. A felhasználói profil révén Önnek lehetősége van megosztani személyes adatait más felhasználókkal, mint például az Ön nevét, fényképét, közösségi média fiókjait, postai vagy e-mail címét, telefonszámát, érdeklődési körét, készségeit, valamint vállalata alapvető információit. A felhasználói profilok a felhasználók közötti interakciók személyre szabását szolgálják (pl. az üzenetküldési vagy követési funkciók révén), és azt, hogy az SAP az ilyen ajánlatokon keresztül segítse az együttműködést és javítsa a kommunikáció minőségét. A vonatkozó webes ajánlat profilbeállítása lehetővé teszik, hogy Ön határozza meg, milyen információkat kíván megosztani.

   

  Identitásszolgáltatás

  A felhasználói profil lehet az SAP egyetlen webes ajánlatára specifikus, de az SAP vagy az SAP-csoport más vállalatainak további webes ajánlataihoz való hozzáférést is lehetővé teszi. Ön dönti el, hogy használja-e ezeket a további webes ajánlatokat vagy sem. Ha igen, akkor az Ön kezdeti hozzáférésének biztosítása céljából az SAP az Ön személyes adatait az ilyen további webes ajánlatok számára elérhetővé teszi. Felhívjuk szíves figyelmét, hogy ha nem járul hozzá, hogy az SAP az Ön számára létrehozzon felhasználói profilokat, akkor az SAP nem ajánlhat fel ilyen szolgáltatásokat Önnek abban az esetben, ha jogszabály rögzíti, hogy az említett szolgáltatásokhoz az SAP-nak az Ön hozzájárulására van szüksége.

   

  Eseményprofilok létrehozása

  Ha Ön regisztrál egy SAP eseményre, szemináriumra vagy webináriumra, az SAP megoszthatja alapvető résztvevői adatait (neve, vállalata és e-mail címe) az adott esemény, szeminárium vagy webinárium egyéb résztvevőivel a résztvevők közötti interakció elősegítése, valamint a kommunikáció és eszmecsereösztönzése céljából.

   

  Felhasználói élmény javítása

  Az webes ajánlataink Ön által való felkereséséhez kapcsolódó információkat az SAP abból a célból dolgozza fel, hogy javítsa az Ön felhasználói élményét, beazonosítsa az Ön egyéni igényeit, és hogy az Ön által keresett információkat az Ön személyére szabott módon biztosíthassa. Ebből a célból attól függetlenül gyűjtünk információkat hogy Ön felhasználói profillal regisztrált vagy sem.

   

  Cookie-k és hasonló eszközök

  Az SAP cookie-k vagy hasonló technológiák révén SAP weboldalak és egyéb webes ajánlatok felhasználóira vonatkozó személyes adatokat az SAP Cookie nyilatkozatában rögzített célokból dolgozza fel. Az SAP.com kezdőoldal láblécében található „Cookie-beállítások” linken további információkat találhat, és lehetősége van elvégezni a cookie-kra vonatkozó beállításokat.

   

   

  Tehetséges munkatársak keresése céljából

  Az SAP különféle forrásokból gyűjti a karrierlehetőségeink iránt érdeklődő képzett személyek, emberek személyes adatait, melyek aztán feldolgozásra kerülnek. Az állásra pályázókat és jelentkezőket arra kérjük, hogy akár saját kezdeményezésre, akár meghirdetett álláslehetőségre válaszul jelentkeznek, azt az SAP Career Portal-on keresztül tegyék meg. Az SAP a Career Portalon keresztül a jelentkezési eljárás lefolytatása és a pályázók kiválasztása céljából gyűjt személyes adatokat. Arra vonatkozóan, hogy az SAP hogyan gyűjti és dolgozza fel a jelentkezők adatait, további információkat az SAP Karrier oldal saját adatvédelmi nyilatkozatában találhat.

   

  SAP termékek és szolgáltatások ajánlása céljából

  Az SAP értékesítési marketing célokra személyes adatokat gyűjt és dolgoz fel. Szeretnénk Önt tájékoztatni a közelgő eseményeinkről és az SAP legújabb termékeiről és szolgáltatásairól. Amennyiben lehetséges, előfordulhat, hogy kapcsolatba lépünk Önnel, hogy megbeszéljük Önnel érdeklődését az SAP szolgáltatásai és ajánlatai iránt.

   

  Visszajelzés kérése, kérdőívek és felmérések

  Amennyiben azt a vonatkozó jogszabályok megengedik, az SAP felveheti Önnel a kapcsolatot, hogy az adott anyag, termék vagy szolgáltatás javítására vonatkozóan visszajelzést kérjen. Az is előfordulhat, hogy az SAP meghívja Önt egy kérdőív kitöltésére vagy felmérés elvégzésére. Ezek jellemzően úgy kerülnek kialakításra, hogy Önnek a részvétel során nem kell olyan információkat megadnia, amely alapján Önt mint résztvevőt azonosítani lehet. Ha ennek ellenére Ön megadja a személyes adatait, akkor az SAP azt a kérdőívben vagy felmérésben meghatározott célra vagy az SAP termékeinek és szolgáltatásainak javítása céljára fogja használni.

   

  Az Ön naprakész tájékoztatása céljából

  Az Ön vagy az Ön munkáltatója és az SAP között fennálló üzleti kapcsolat keretein belül az SAP az Ön személyes adatait feldolgozza abból a célból, hogy tájékoztassa Önt az Ön vagy munkáltatója által már megvásárolt vagy használt termékekhez vagy szolgáltatásokhoz hasonló vagy azokhoz kapcsolódó SAP termékekről vagy szolgáltatásokról tájékoztassa. Az SAP e-mailben vagy telefonon csak akkor ad ilyen tájékoztatást, ha azt a jogszabályok megengedik, vagy ha az SAP az ilyen információkat az üzleti kapcsolat vonatkozásában gyűjtötte. Ön jogosult bármikor tiltakozást benyújtani az SAP általi ilyen célú használat ellen az egyes marketinggel kapcsolatos megkeresések alján található leiratkozási opció kiválasztásával.

   

  Személyre szabott tartalom

  Az SAP információkat dolgoz fel az Ön SAP-val való interakcióira vonatkozóan a különböző üzleti területein és ajánlataiban (az SAP termékek vagy szolgáltatások Ön vagy munkáltatója által való korábbi és jelenlegi használata, az Ön részvétele az SAP webes ajánlataiban, eseményeiben, tanulmányaiban, ingyenes próbaverzióiban vagy hírleveleiben és azok Ön által való használata), hogy az Ön számára biztosítsa az igényelt termékeket és szolgáltatásokat, és hogy javítsa az Önnel való személyes kommunikációt. Ezek az adatok használhatók az SAP üzletének hatékony működtetésére is, mely a következőkre is kiterjed: az adatok automatizálása és összesítése különféle elemzési és statisztikai tevékenységek támogatása érdekében, teljesítmény- és prediktív elemzések valamint feltáró adattudomány az Ön ügyfélútjának támogatására és az ilyen igények teljesítése érdekében. Az SAP a törvény által megengedett mértékben kombinálhatja és használhatja fel összesítve az ilyen adatokat, hogy azok segítségével megismerhessük az Önök érdeklődési körét és üzleti követelményeit, kialakíthassuk az üzleti rálátásunkat és marketing stratégiánkat, és hogy Önnel személyre szabott kommunikációt hozhassunk létre, fejleszthessünk és biztosíthassunk, ill. azt tovább tökéletesíthessük. Az SAP arra is használhatja, hogy a kapcsolódó tartalmat az SAP vagy harmadik fél tulajdonában lévő weboldalakon jelentesse meg.

   

  Hirdetési azonosítók

  Az Ön hozzájárulása esetén ill. amennyiben azt a törvény megengedi, az SAP létrehozhat egy hash felhasználói azonosítót, melyet harmadik fél által üzemeltetett közösségi hálózatok vagy más webes ajánlatok (úgy mint a Twitter, LinkedIn, Facebook, Instagram vagy a Google) rendelkezésére bocsát. Ez az információ azután összevetésre kerül a harmadik fél saját felhasználói adatbázisával, hogy az Ön számára még relevánsabb SAP tartalmat lehessen megjeleníteni.

  Milyen személyes adatokat dolgoz fel az SAP?

   

  Az üzletvitelünk ill. különféle webes megjelenéseink és egyéb kommunikációs csatornáink üzemeltetése során velünk interakcióba kerülő emberekről az SAP különféle típusú személyes adatokat dolgoz fel.

   

  Az adott esettől függően ez a következő típusú személyi adatokra terjedhet ki:

   

  Kapcsolattartói adatok

  Az SAP kapcsolattartói adatként a következő személyes adat kategóriákat dolgozza fel: vezetéknév, utónév, e-mail címek, postai cím/hely (ország, állam/tartomány, város), telefonszámok, és az Ön SAP-val való kapcsolati előzményei.

   

  Az SAP-val való üzleti kapcsolathoz köthető személyes adatok

  A már meglévő üzleti kapcsolatok vonatkozásában az SAP az üzleti partnerek cégnevét, ágazatát, az Ön munka- és szerepkörét, részlegét és funkcióját, valamint vállalatának az SAP-val való kapcsolati előzményeit dolgozza fel. Az SAP a bankkártyaszámot vagy banki adatokat, melyeket Ön valamely terméknek vagy szolgáltatásnak a megrendeléséhez ad meg, az igényelt termékek vagy szolgáltatások Ön által való kifizetésének feldolgozása céljából gyűjti.

   

  Megfelelőséggel kapcsolatos személyes adatok

  Amennyiben azt törvényi előírás vagy szabályozás megköveteli, az SAP olyan adatkategóriákat is feldolgozhat, mint a születési idő, felsőfokú végzettség, személyi igazolvány számok vagy más azonosítók, földrajzi lokáció, az üzleti partnerre vonatkozó információk pl. jelentős peres vagy egyéb jogi eljárások, és más exportellenőrzési vagy egyedi megfelelőséghez kapcsolódó információk.

   

  Az SAP internetes oldalainak, webes vagy online ajánlatainak Ön által való használata vagy azokban Ön által való részétel során generált adatok

   

  Használati adatok

  Az SAP feldolgoz bizonyos felhasználóhoz kapcsolódó információkat, pl. az Ön böngészőjére, operációs rendszerére, és az SAP webes tulajdonain tett látogatásakor aktuális IP címére vonatkozó információkat. Továbbá feldolgozzuk azokat az információkat, amelyek arra vonatkoznak, hogy Ön hogyan használja webes ajánlatainkat, mint pl. hogy milyen oldalakat látogat meg, mennyi időt tölt el egy oldalon, hogy milyen oldalról jutott el az adott oldalra, és hogy az oldalainkon mely linkekre kattint. 

   

  Regisztrációs adatok

  Az SAP a fentiekben rögzítetteknek megfelelően feldolgozhatja az Ön kapcsolattartói adatait és további információkat, melyeket Ön közvetlenül az SAP számára ad meg, ha bármely SAP eseményre vagy egyéb webes szolgáltatásra regisztrál.

   

  Részvételi adatok

  Amikor Ön webináriumokon, virtuális szemináriumokon, eseményeken vagy más SAP webes szolgáltatásokban vesz részt, akkor az SAP az Ön adott webszolgáltatásokkal való interakcióját feldolgozhatja az esemény szervezésének céljából, beleértve annak a szekcióit, szavazásait, felméréseit vagy más, az SAP és/vagy a résztvevői közötti interakciókat. Az eseménytől függően, és a résztvevők erre vonatkozó értesítésének függvényében az SAP az eseményről vagy a szekcióról hang- és képfelvételeket készíthet.

   

  Személyes adatok különleges kategóriái

  Eseményre, rendezvényre való regisztrációhoz kapcsolódóan az SAP kérdéseket tehet fel Önnek az étkezési igényeire vagy az esetleges fogyatékosságára vonatkozóan, hogy tekintettel lehessünk vendégeink egészségére és jólétére. Az ilyen információk bárminemű gyűjtése minden esetben a résztvevők hozzájárulásával történik. Felhívjuk szíves figyelmét, hogy ha nem adja meg az ilyen, étkezési igényeire vonatkozó információkat, akkor előfordulhat, hogy azokat a rendezvény ideje alatt az SAP-nak már nem lesz lehetősége figyelembe venni.

   

  SAP állásra való jelentkezés során kapott személyes adatok

  Az SAP-nál betöltendő állásra jelentkezők személyes adatait az SAP az SAP Career Portal-on található adatvédelmi nyilatkozatban meghatározottak szerint dolgozza fel.

   

  Harmadik felek által fogadott személyes adatok, a nyilvánosan elérhető forrásokat is beleértve

  Az SAP általánosságban arra törekszik, hogy a személyes adatokat közvetlenül az érintettektől gyűjtse be. Amennyiben Ön vagy a vonatkozó jogszabályok azt az SAP számára lehetővé teszi(k), akkor az SAP harmadik fél forrásból is hozzájuthat személyes adatokhoz. Ilyen harmadik fél adatforrások lehetnek:

   

  az Ön munkáltatója, az SAP-val és/vagy az SAP-csoporttal való üzleti kapcsolatok vonatkozásában,

   

  olyan harmadik felek, melyeket Ön bízott meg azzal, hogy személyes adatait az SAP-val közölje,

   

  az olyan harmadik fél források vagy nyilvánosan elérhető források, mint az üzleti irányultságú közösségi hálózatok vagy információbrókerek.

   

  Amikor harmadik féltől származó forrásokból gyűjtünk személyes adatokat, a kialakított belső ellenőrzések célja, hogy meggyőződjünk arról, hogy a harmadik fél forrás engedéllyel rendelkezik arra, hogy ezeket az információkat az SAP rendelkezésére bocsássa, és hogy azokat erre a célra használhassuk fel. Az SAP az ilyen személyes adatokat a jelen Adatvédelmi nyilatkozatnak megfelelően kezeli, figyelembe véve minden olyan további korlátozást, amelyet a személyes adatokat az SAP számára biztosító harmadik fél vagy a nemzeti jogszabályok előírnak.

   

  Ügyfélelégedettséghez szükséges személyes adatok

  Amennyiben azt a törvény megengedi, vagy az Ön hozzájárulása alapján az SAP kombinálhatja a konkrét felhasználókról általunk közvetlenül vagy közvetve gyűjtött információkat azért, hogy biztosíthassa az adatok teljességét és helyességét, és segítsen az Önnel való interakcióink jobb alakításában, és annak meghatározásában, hogy mely információk szolgálják ki legjobban az Ön vonatkozó érdekét vagy igényét.

  Mennyi ideig végzi az SAP a személyes adataim feldolgozását?

   

  Az SAP az Ön személyes adatainak feldolgozását csak addig végzi, amíg arra szükség van:

  • ahhoz, hogy az Ön számára elérhetővé tegyük az Ön vagy munkáltatója által igényelt termékeket és szolgáltatásokat;
  • ahhoz, hogy az SAP teljesíthesse a személyes adatok megőrzésére vonatkozó törvényi kötelezettségeit, többek között pl. a vonatkozó export, pénzügyi, adózási vagy kereskedelmi törvényekből eredően;
  • ahhoz, hogy az SAP teljesíthesse a jelen Adatvédelmi nyilatkozatban részletesebben ismertetett jogos üzleti céljait, hacsak Ön nem tiltakozik az ellen, hogy az SAP az Ön személyes adatait ezekre a célokra felhasználja;
  • illetve amíg Ön vissza nem vonja az SAP számára korábban megadott hozzájárulását a személyes adatainak feldolgozásához. A hozzájárulásának visszavonásával kapcsolatos további információkért, lásd az alábbi, „Milyen adatvédelmi jogai vannak” c. pontot.

  Az SAP termék vagy szolgáltatásfejlesztés céljára mindaddig felhasználhatja az Ön személyes adatait, amíg arra a továbbiakban már nincs szükség, vagy addig, amikor az SAP tájékoztatást kap az Ön és az SAP ügyfél közötti kapcsolat megváltozásáról.

   

  Az SAP az Ön személyes adatait hosszabb ideig megőrizheti, amennyiben az a személyes adatainak feldolgozására vonatkozó törvényi kötelezettségeknek való megfelelőséghez szükséges, vagy ha az SAP-nak az Ön személyes adataira jogi követelések érvényesítéséhez vagy azok elleni védelemhez van szüksége. Az SAP az Ön személyes adatait a vonatkozó megőrzési időszak végéig őrzi meg, vagy egészen addig, amíg az említett követelések jogi rendezésére sor kerül.

  Kik az Ön személyes adatainak átvevői?

   

  Az Ön személyes adatai a harmadik felek következő csoportjainak kerülhetnek átadásra:

   

  Az SAP-csoport vállalatai

  Mivel az SAP termékeit és szolgáltatásait ügyfeleinek csak helyi üzleti kapcsolatokon keresztül értékesíti, az SAP az Ön adatait továbbíthatja a helyileg illetékes SAP csoport vállalatnak az üzleti kapcsolat lebonyolítása céljából és az ahhoz szükséges mértékben. A személyes adatokat az SAP-csoport más vállalatai is megkaphatják vagy hozzáférést kaphatnak azokhoz akár akkor, amikor központilag és az SAP SE és más SAP-csoport vállalatok nevében csoport nemzetközi szolgáltatásokat nyújtanak, akár akkor, amikor a személyes adatok számukra megfelelő jogalappal továbbításra kerülnek. Ezekben az esetekben személyes adatait ezek a vállalatok a jelen Adatvédelmi nyilatkozatban megadott céloknak és feltételeknek megfelelő módon dolgozhatják fel. Az SAP-csoport vállalatainak aktuális listája itt érhető el. Amennyiben szeretné megtudni, hogy az Önnel vagy munkáltatójával való üzleti kapcsolatért melyik SAP-csoport vállalat felel, kérjük keressen meg minket a webmaster[@]sap.com címen.

   

  Harmadik fél szolgáltatók

  A személyes adatok SAP nevében történő feldolgozására az SAP harmadik fél szolgáltatókat vonhat be, pl. tanácsadási vagy egyéb szolgáltatási célokra, a weboldal biztosítására, az SAP ajánlatainak teljesítésére és biztosítására vagy hírlevélküldésre. Ezek a szolgáltatók a szolgáltatásaik nyújtásakor megkaphatják a személyes adatokat vagy hozzáférést kaphatnak azokhoz, és a vonatkozó adatvédelmi törvények, köztük a GDPR értemében átvevőnek minősülnek.

   

  SAP-partnerek

  Az Ön hozzájárulásával vagy az Ön kérése alapján - többek között a megrendelt szolgáltatások teljesítése érdekében - az SAP az Ön személyes adatait megoszthatja kijelölt partnercégekkel, annak érdekében, hogy az Ön által kért terméket vagy szolgáltatást az Ön számára biztosítsák.

   

  Egyéb harmadik felek

  Az SAP az Ön hozzájárulásával vagy az Ön kérése alapján az Ön regisztrációs adatait az SAP szeminárium, webinárium vagy esemény regisztrációs oldalán felsorolt vállalatok számára továbbíthatja. Ezek a vállalatok az Ön személyes adatait mint az esemény társ-szervezője vagy szponzora kaphatják meg, és az Ön regisztrációs adatait az eseményen való részvételük céljaira használhatják. Ők közvetlenül megadnak Önnek minden jogilag szükséges információt a feldolgozási céljaikról, és arról, hogy Ön hogyan gyakorolhatja jogait.

  Milyen adatvédelmi jogai vannak?

   

  Hozzáféréshez, helyesbítéshez és törléshez való jog

  Ön bármikor hozzáférést kérhet az SAP-tól az arra vonatozó információkhoz, hogy az SAP milyen személyes adatokat dolgoz fel Önnel kapcsolatban, ill. szükség esetén kérheti az ilyen személyes adatok helyesbítését vagy törlését. Azonban felhívjuk figyelmét, hogy személyes adatait az SAP kizárólag abban az esetben tudja vagy kívánja törölni, ha nincs törvényi kötelezettsége vagy érvényes joga azok megőrzésére. Amennyiben az SAP-tól személyes adatainak törlését kéri, előfordulhat, hogy nem lesz lehetősége használni az SAP olyan szolgáltatásait, amelyek esetében az SAP számára elengedhetetlen az Ön személyes adatainak használata.

   

  A személyes adatok SAP-tól való visszakérésének joga

  Ha személyes adatait az SAP az Ön hozzájárulásával vagy szerződése teljesítéséhez használja fel, akkor Ön igényelheti az SAP-tól az SAP-nak átadott személyes adatainak egy példányát is. Ehhez, kérjük, írjon a webmaster[@]sap.com e-mail címre, és részletezze az igényével kapcsolatos adatokat vagy feldolgozási tevékenységeket, hogy milyen formátumban szeretné megkapni a személyes adatokat, valamint, hogy azokat adatokat saját részére vagy egy másik átvevő számára kéri elküldeni. Az SAP gondosan mérlegeli kérelmét, és egyeztet Önnel a teljesítés legjobb módozatairól.

   

  Korlátozás joga

  Az alábbi eseteken kérheti az SAP-tól az Ön személyes adatai további feldolgozásának korlátozását:

   

  Ön kijelenti, hogy az Önre vonatkozó személyes adatok helytelenek, ekkor az SAP-nak a vonatkozó személyes adatok pontosságának ellenőrzéséhez szükséges időre,

   

  az SAP-nak nincs jogi alapja az Ön személyes adatainak feldolgozására, és Ön követeli, hogy az SAP korlátozza az Ön személyes adatainak további feldolgozását,

   

  az SAP-nak a továbbiakban nincs szüksége az Ön Személyes adataira, de Ön állítása szerint azért kéri az SAP-t arra, hogy őrizze meg ezeket az adatokat, hogy törvényes jogokat érvényesítsen vagy gyakoroljon, illetve harmadik fél követeléseivel szembeni jogi védelemhez, vagy

   

  ha ellenzi személyes adatainak az SAP (a továbbiakban meghatározottak szerinti) jogos érdekei alapján történő feldolgozását arra az időre vonatkozóan, ami szükséges annak tisztázására, hogy személyes adatainak feldolgozásával összefüggésben az SAP-nak van-e magasabb rendű érdeke vagy törvényi kötelezettsége.

   

  Tiltakozáshoz való jog

  Ha és amennyiben az SAP az Ön személyes adatait az SAP jogos érdeke alapján dolgozza fel, különösképpen, amennyiben az SAP jogos érdeke direkt marketing tevékenységhez vagy a direkt marketinggel kapcsolatos profilalkotást alkalmazásához fűződik, Ön jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon személyes adatainak ilyen felhasználása ellen. Amint Ön tiltakozik a személyes adatainak az SAP által direkt marketing célokból való feldolgozása ellen, az SAP azonnal megszünteti az Ön személyes adatainak ilyen célú feldolgozását. Minden egyéb esetben az SAP alaposan áttekinti a tiltakozását, és befejezi a releváns adatok további felhasználását, kivéve, ha az SAP részéről olyan kényszerítő erejű, jogos okok állnak fenn, melyek esetleg felülírhatják az Ön tiltakozást alátámasztó érdekeit, és melyek az adatok további használatát indokolják, vagy ha az SAP-nak ezekre az adatokra jogi követelések megállapításához, gyakorlásához vagy azok elleni védelméhez szüksége van.

   

  A hozzájárulás visszavonásának joga

  Az SAP bármilyen területen is végzi az Ön személyes adatainak az Ön hozzájárulása alapján történő feldolgozását, Ön a hozzájárulását bármikor visszavonhatja leiratkozással vagy a visszavonásról való megfelelő értesítéssel. Visszavonás esetén az SAP a továbbiakban nem dolgozza fel a jelen hozzájárulást érintő személyes adatokat, kivéve, ha arra törvény kötelezi. Ha személyes adatainak megőrzésére az SAP-t törvény kötelezi, személyes adatainak feldolgozása korlátozásra kerül, és az SAP kizárólag a törvény által előírt ideig őrzi meg azokat. Azonban egy visszavonás nincs semmilyen hatással a személyes adatok bármely korábbi, SAP által történő feldolgozására egészen a visszavonás időpontjáig. Továbbá, ha egy SAP ajánlat használatához az Ön előzetes hozzájárulására van szükség, a visszavonást követően az SAP-nak (a továbbiakban) nem áll módjában az adott szolgáltatást (vagy szolgáltatásokat, ha Ön visszavonja hozzájárulását, hogy az SAP több SAP ajánlathoz használja az Ön profilját az SAP Identity Authentication Service szerint), ajánlatot vagy eseményt nyújtani.

   

  Panasz benyújtására érvényes jog

  Amennyiben az Ön álláspontja szerint személyes adatainak feldolgozását az SAP nem a jelen Adatvédelmi nyilatkozatban meghatározott követelményeknek megfelelően vagy nem a hatályos adatvédelmi törvények szerint végzi, akkor Ön a vonatkozó törvényekben meghatározottak szerint bármikor panaszt nyújthat be a helyileg illetékes adatvédelmi hatósághoz, különösen, ha Ön az EGT valamely országában van, vagy annak az országnak vagy államnak az adatvédelmi hatóságához, ahol az SAP bejegyzett székhellyel rendelkezik.

  Hogyan gyakorolhatja adatvédelmi jogait?

   

  Kérjük, hogy bármely, jogainak érvényesítésével kapcsolatos ügyben vegye fel velünk a kapcsolatot ezen az e-mail címen: webmaster[@]sap.com

  Hogyan ellenőrzi az SAP az adatvédelmi jogok gyakorlására vonatkozó kérelmeket?

   

  Az SAP lépéseket tesz annak érdekében, hogy észszerű mértékű bizonyossággal megállapítsa az Ön személyazonosságát, mielőtt kezelné az Ön által gyakorolni kívánt adatvédelmi jogot.  Amennyiben lehetséges, az SAP az Ön által a jogainak gyakorlására vonatkozó kérelemben megadott személyes adatokat egyezteti az SAP-nál meglévő információkkal. Ez magába foglalhatja az Ön által a kérelem benyújtásakor megadott kettő vagy több adatpont egyeztetését az SAP-nál meglévő kettő vagy több adatponttal. 

  Az SAP megtagadja az olyan kérelmek feldolgozását, melyek nyilvánvalóan megalapozatlanok, túlzóak, csaló szándékúak, amelyeket harmadik fél az adott jogosult kellő felhatalmazása nélkül képvisel, vagy amelyeket máskülönben nem indokol helyi jogszabály.

  Használhatom az SAP termékeit és szolgáltatásait, ha kiskorú vagy gyermek vagyok?

   

  Általánosságban az SAP weboldalait és online szolgáltatásait nem szánjuk 16 éven aluli vagy az adott illetékességi területen ennek megfelelő minimális életkor alatti felhasználók számára. Amennyiben Ön még nincs 16 éves, nem regisztrálhat ezekre a weboldalakra vagy online szolgáltatásokra, és nem használhatja azokat.

  További, ország- és régióspecifikus rendelkezések

   

  Amennyiben az SAP-ra az EU, az EGT vagy más GDPR-releváns ország adatvédelmi követelményei érvényesek

   

  Ki az adatkezelő adatvédelmi megbízottja?

  Az SAP Csoport adatvédelmi megbízottját bármikor elérheti a privacy[@]sap.com címen.

   

  Milyen adatvédelmi hatóság illetékes az Adatkezelő vonatkozásában?

  Az SAP fő adatvédelmi felügyeleti hatósága a németországi Landesbeauftragter für den Datenschutz und die Informationsfreiheit Baden-Württemberg, amely a Lautenschlagerstraße 20, 70173 Stuttgart címen érhető el. Amennyiben Ön más EU vagy EGT országban van, az illetékes adatvédelmi felügyeleti hatóság kapcsolati adatait itt találhatja.

   

  Milyen törvényes engedélyei vannak az SAP-nak személyes adatok feldolgozására?

  Az SAP az Ön személyes adatainak feldolgozását az előzőekben meghatározott üzleti célokból a következő törvényes engedélyek alapján végzi:

   

  Általános megjegyzés az SAP által az Ön előzetes hozzájárulása alapján végzett személyesadat-feldolgozására vonatkozóan

  Az SAP a konkrét feldolgozási célokból az Ön előzetes hozzájárulása alapján dolgozhatja fel a személyes adatait. 

   

  Általános megjegyzés az SAP által jogos üzleti érdek alapján végzett személyesadat-feldolgozásra vonatkozóan

  Ahol az Ön személyes adatai feldolgozására vonatkozó törvényes engedélyként a GDPR 6.1 cikkének (f) pontjára, és így az SAP jogos üzleti érdekére hivatkozunk, ott az SAP a jogos üzleti érdekeit annak érdekében érvényesíti, hogy

   

  üzleti tevékenységeit hatékonyan kezelje és végezze,

   

  intelligens és fenntartható üzleti folyamatokat tartson fenn és működtessen egy munkamegosztásra optimalizált csoportstruktúrában, a munkavállalóink, ügyfeleink, partnereink és részvényeseink érdekét szolgálva,

   

  fenntartható üzleti kapcsolatokat működtessen az SAP (az alábbiakban meghatározottak szerinti) ügyfeleivel és partnereivel, köztük Önnel is,

   

  az Ön számára az SAP webesszolgáltatások használata során a lehető legjobb felhasználói élményt nyújtsa,

   

  megfeleljen egyes extraterritoriális hatályú törvényi és szabályozási előírásoknak, vagy

   

  jogi követeléseket érvényesítsen vagy azok ellen védekezzen.

   

  Meggyőződésünk, hogy az említett üzleti célok érvényesítéséhez fűződő érdekünk jogos, és ezért azt nem ellensúlyozzák sem az Ön személyes jogai sem az adatfeldolgozástól való tartózkodáshoz fűződő érdeke. Ezen esetek mindegyikében a mérlegelés során megfelelően figyelembe vesszük:

   

  az SAP által az adott esetben indokoltan érvényesíteni kívánt üzleti célt,

   

  a szükségszerűen feldolgozásra kerülő személyes adatok kategóriáit, mennyiségét és érzékenységét,

   

  az általános adatvédelmi szabályzataink, irányelveink és folyamataink által az Ön személyes adatai számára biztosított védelem szintjét,

   

  valamint az Ön adatfeldolgozási tevékenységhez kapcsolódóan fennálló jogait.

   

  Amennyiben erről a megközelítésről további információkat szeretne megtudni, kérjük, jelentkezzen a webmaster[@]sap.com címen.

   

  Ügyfelekkel, partnerekkel és másokkal való üzleti kapcsolat folytatása

  Ügyfelekkel, partnerekkel és másokkal való üzleti kapcsolat folytatásakor az SAP és a helyi SAP-csoport vállalatok személyes adatok feldolgozását a következők alapján végezhetik:

   

  a GDPR 6.1 cikkének (b) pontja, ha az Önnel szemben fennálló szerződéses vagy szerződéskötést megelőző kötelezettségek teljesítéséhez szükséges,

   

  a GDPR 6.1 cikkének (c) pontja, ha az SAP-ra vonatkozó törvényi kötelezettségek teljesítéséhez szükséges,

   

   a GDPR 6.1 cikkének (f) pontja, ha a szerződés vagy a szerződéskötést megelőző kapcsolat valamely vállalathoz vagy más jogi személyhez kapcsolódik, és ha az SAP az Ön adatait Ügyfél-kapcsolattartói adatként dolgozza fel az Ön munkáltatójával fennálló szerződéses vagy szerződéskötést megelőző kötelezettségeinek teljesítése érdekében (az SAP üzleti tevékenységének hatékony kezelésére vagy végzésére vonatkozó jogos érdek)

   

  a GDPR 6.1 cikkének (f) pontja, ha az szükséges az Önnel való üzleti kapcsolatunk fenntartásához, az Ön felhasználói vagy ügyfél képviselőként való elégedettségének biztosításához, és további SAP termékekről és szolgáltatásokról az Ön érdeklődésének vagy igényének megfelelő tájékoztatáshoz (az SAP ügyfeleivel és partnereivel való fenntartható üzleti kapcsolat működtetésére vonatkozó jogos érdek), vagy 

   

  a fentiek bármelyikével egyenrangú nemzeti jogszabály szerinti törvényes engedély, ahol ez alkalmazandó.

   

  A törvényeknek és szabályozásoknak való megfelelés biztosítása

  A vonatkozó törvényeknek és szabályozásoknak való megfelelőség biztosítása során az SAP és a helyi SAP-csoport vállalatok az Ön Személyes adatainak feldolgozását a következők alapján végezhetik:

   

  a GDPR 6.1 cikkének (c) pontja, ha az olyan európai uniós vagy uniós tagállami jogszabály jogi követelményeinek teljesítéséhez szükséges, amelynek az SAP alanya,

   

  a GDPR 6.1 cikkének (f) pontja, ha az az EU területén kívüli jogszabályok és szabályozások teljesítéséhez szükséges (extraterritoriális hatályú törvényi és szabályozási előírásoknak való megfelelésre vonatkozó jogos érdek),

   

  vagy, ha alkalmazandó, további nemzeti jogszabályok ezekkel egyenértékű cikkelyei.

   

  SAP internetes oldalak, webes ajánlatok vagy más online események működtetése

  Internetes oldalainak, webes ajánlatainak vagy más online eseményeknek („webszolgáltatások”) a működtetése során valamint a vonatkozó működtetési céltól függően az SAP vagy a helyi SAP-csoport vállalat az Ön személyes adatainak feldolgozását a következő törvényes engedélyek alapján végzi:

   

  a GDPR 6.1 cikkének (b) és (f) pontja, a webszolgáltatások és funkciók biztosításához, az Ön online fiókjának létrehozásához és adminisztrációjához, a szolgáltatás aktualizálásához, biztonságossá tételéhez, hibajavításához, támogatás nyújtásához, a webszolgáltatás javításához és fejlesztéséhez, a kérelmek vagy utasítások megválaszolásához és teljesítéséhez (az üzleti tevékenység hatékony kezelésére vagy végzésére vonatkozó jogos érdek)

   

  a GDPR 6.1 cikkének (c) és (f) pontja, a webszolgáltatásaink biztonságának kezeléséhez és biztosításához, biztonsági fenyegetések, csalás vagy más bűncselekmények vagy rosszindulatú cselekmények megelőzéséhez és észleléséhez, és amennyire az a webszolgáltatások feltételeinek érvényesítéséhez indokoltan szükséges, jogi követelések létesítéséhez vagy azok elleni védekezéshez, csalás vagy más illegális tevékenységek, köztük informatikai rendszereink elleni támadások megakadályozásához (az SAP üzleti tevékenységének hatékony kezelésére vagy végzésére és a jogi követelések érvényesítésére vagy azok elleni védelemre vonatkozó jogos érdek)

   

  a GDPR 6.1 cikkének (a)pontja, amennyiben a személyes adatainak feldolgozásához az Ön hozzájárulását kell kérjük

   

  vagy ezekkel egyenrangú nemzeti jogszabályok szerinti törvényes engedélyek, ahol ez alkalmazandó.

   

  Cookie-k és hasonló eszközök

  A webszolgáltatásaink felhasználóinak használati viselkedésének cookie-kkal vagy hasonló technológiákkal való nyomon követésekor és értékelésekor az SAP az Ön személyes adatainak feldolgozását a következő törvényes engedélyek alapján végzi:

   

  a GDPR 6.1 cikkének (a)pontja, amennyiben a személyes adatainak feldolgozásához az Ön hozzájárulását kell kérjük,

   

  a GDPR 6.1 cikkének (b) pontja, ha az Önnel szemben fennálló szerződéses vagy szerződéskötést megelőző kötelezettségek teljesítéséhez szükséges,

   

  A GDPR 6.1 cikkének (f) pontja, ha az Ön által ügyfél-kapcsolattartóként képviselt vállalattal vagy más jogi személlyel szemben fennálló szerződéses vagy szerződéskötést megelőző kötelezettségek teljesítéséhez szükséges (az SAP üzleti tevékenységének hatékony kezelésére vagy végzésére vonatkozó jogos érdek),

   

  vagy ezekkel egyenrangú nemzeti jogszabályok szerinti törvényes engedélyek, ahol ez alkalmazandó.

   

  Adatok gyűjtése harmadik felektől, a nyilvánosan elérhető forrásokat is beleértve

  Az Önre vonatkozó személyes adatok harmadik felektől való begyűjtése esetén az SAP vagy a helyi SAP-csoport vállalat által végzett adatgyűjtésre a következő jogalapok alapján kerülhet sor:

   

  a GDPR 6.1 cikkének (a) pontja, ha az SAP-nak vagy az SAP számára az Ön személyes adatait átadó harmadik félnek az Ön személyes adatainak feldolgozásához az Ön hozzájárulását kell kérnie,

   

  a GDPR 6.1 cikkének (b) pontja, ha az Önnel szemben fennálló szerződéses vagy szerződéskötést megelőző kötelezettségek teljesítéséhez szükséges,

   

  a GDPR 6.1 cikkének (c) pontja, ha az olyan európai uniós vagy EU tagállami jogszabály jogi követelményeinek teljesítéséhez szükséges, amelynek az SAP alanya,

   

  a GDPR 6.1 cikkének (f) pontja, ha az szükséges az EU területén kívüli jogszabályok és szabályozások teljesítéséhez (extraterritoriális hatályú törvényi és szabályozási előírásoknak való megfelelésre vonatkozó jogos érdek) vagy az Önnel való üzleti kapcsolatunk fenntartásához, az Ön felhasználói vagy ügyfél képviselőként való elégedettségének biztosításához, és további SAP termékekről és szolgáltatásokról az Ön érdeklődésének vagy igényének megfelelő tájékoztatáshoz (az SAP ügyfeleivel és partnereivel való fenntartható üzleti kapcsolat működtetésére vonatkozó jogos érdek)

   

  vagy ezekkel egyenrangú nemzeti jogszabályok szerinti törvényes engedélyek, ahol ez alkalmazandó.

   

  SAP termékek és szolgáltatások ajánlása

  Marketingtevékenységek végzése során az SAP az Ön személyes adatainak feldolgozását a következő törvényes engedélyek alapján végzi:

   

  a GDPR 6.1 cikkének (a) pontja, ha a jogszabályi követelmények szerint az Ön hozzájárulására van szükség ahhoz, hogy az SAP ebből a célból az Ön személyes adatait feldolgozhassa,

   

  a GDPR 6.1 cikkének (f) pontja, ha szükséges az Ön által ügyfél-kapcsolattartóként képviselt vállalattal vagy más jogi személlyel szemben fennálló szerződéses vagy szerződéskötést megelőző kötelezettségek teljesítéséhez (az SAP üzleti tevékenységének hatékony kezelésére vagy végzésére vonatkozó jogos érdek), az Önnel vagy munkáltatójával való üzleti kapcsolatunk fenntartásához, az Ön felhasználói vagy ügyfél-kapcsolattartóként való elégedettségének biztosításához, a releváns csoportszintű belső struktúrák hozzárendeléséhez és a vonatkozó üzleti tevékenységek csoporton belüli központi forrásokban történő összefogásához azok egységes működtetése érdekében, és további SAP termékekről és szolgáltatásokról az Ön érdeklődésének vagy igényének megfelelő tájékoztatáshoz, amely magában foglalhatja az Önről különböző forrásokból származó adatok kombinálását is (profilalkotás) (munkamegosztásra optimalizált csoportstruktúrában, a munkavállalóink, ügyfeleink, partnereink és részvényeseink érdekét szolgálva intelligens és fenntartható üzleti folyamatok fenntartására és működtetésére vonatkozó, és az SAP ügyfeleivel és partnereivel való fenntartható üzleti kapcsolat működtetésére vonatkozó jogos érdek), Az SAP ilyen információkat küldhet Önnek az ügyfelek, érdeklődők és a célközönség termékeink és szolgáltatásaink hirdetése céljából való megszólítására vonatkozó jogos érdekünk érvényesítésére az Ön postai címére, a hasonló termékek és szolgáltatások direkt marketingjének céljából az Ön e-mail címére, feltéve, hogy (i) az Ön e-mail címét termékeink vagy szolgáltatásaink vásárlásához kapcsolódóan kaptuk meg, (ii) Ön nem tiltakozott az e-mail címének direkt marketingre való használata ellen, és (iii) hogy minden megkeresésnél tájékoztatjuk Önt arról, hogy Önnek bármikor lehetősége van általánosságban tiltakozni az e-mail címének marketing célokra való használata, vagy más elektronikus úton történő (pl. telefonos, MMS-ben való) megkeresések ellen, amennyiben azokat a vonatkozó jogszabályok megengedik, függetlenül attól, hogy feltételezett vagy kifejezett hozzájárulásról van szó, vagy ezekkel egyenrangú nemzeti jogszabályok szerinti törvényes engedélyek, ahol ez alkalmazandó.

   

   

  Mivel indokolja az SAP a nemzetközi adatátadást?

  Globális cégcsoportként az SAP az Európai Gazdasági Térségen (EGT-n) kívüli országokban is rendelkezik kapcsolt vállalatokkal, és harmadik fél szolgáltatókat ilyen országokban is alkalmaz. Az SAP nemzetközi üzleti tevékenysége során az Ön személyes adatait az EGT-n kívüli országokba továbbíthatja. Amennyiben egy EU vagy EGT országból személyes adatait olyan EGT-n kívüli országba továbbítjuk, amelyre vonatkozóan az Európai Bizottság nem tett közzé megfelelőségi nyilatkozatot, az SAP az EU általános szerződéses feltételeit alkalmazza, hogy az adatátvevőtől szerződésbe foglalva megkövetelje az EGT rendelkezéseinek megfelelő szintű adatvédelmet az Ön személyes adatai tekintetében. Ezeknek az általános szerződéses feltételeknek egy másolata (melyből a kereskedelmi és a nem releváns információkat eltávolítottuk) kérelem útján beszerezhető a privacy[@]sap.com címen. Továbbá az Európai Bizottságtól további tájékoztatás kapható az adatvédelem nemzetközi dimenzióiról itt.

   

  Azokban az esetekben, amelyekben az SAP-ra az Egyesült Államok adatvédelmi követelményei érvényesek, az az alábbiakat is alkalmazni kell:

  USA gyermekek adatbiztonsága. Az SAP szándékosan nem gyűjti 13 évesnél fiatalabb gyermekek személyes adatait.  Ha Ön szülő vagy gondviselő, és úgy véli, hogy az SAP gyermekekre vonatkozó információkat gyűjtött, kérjük, vegye fel az SAP-val a kapcsolatot a jelen Adatvédelmi nyilatkozatban megadott módon.  Az SAP a lehető legrövidebb időn belül intézkedni fog az ilyen információ törléséről.  Mivel az SAP weboldalait és online szolgáltatásait nem szánjuk 16 évnél fiatalabb felhasználók részére, valamint a CCPA közzétételi követelményeinek megfelelően az SAP semmilyen 16 év alatti kiskorú személyes adatait nem értékesíti.

   

  Azokban az esetekben, amelyekben az SAP-ra az Egyesült Államok, Kalifornia állam bizonyos adatvédelmi követelményei vonatkoznak, az alábbiakat is alkalmazni kell:

   

  Önnek joga van: 

   

  az SAP-tól hozzáférést kérni azokhoz a Személyes adatokhoz, melyeket az SAP Önnel kapcsolatban gyűjt, felhasznál, közzétesz;

   

  kérelmezni, hogy az SAP törölje az Önre vonatkozó Személyes adatokat;

   

  elutasítani az Ön érzékeny személyes adatainak használatát vagy közzétételét;

   

  megkülönböztetéstől mentes bánásmódra bármely adatvédelmi jogának gyakorlására vonatkozóan; és

   

  amennyiben Ön a Személyes adataihoz való hozzáférést kér, az ilyen információ hordozhatóságához - lehetőség szerint olyan könnyen használható formátumban, amely lehetővé teszi az Ön számára ennek az információnak egy másik átvevő számára történő akadálytalan továbbítását

   

  A kaliforniai fogyasztói adatvédelmi törvény (California Consumer Privacy, CCPA) közzétételi rendelkezéseinek megfelelően az SAP nem értékesíti és nem osztja meg az Ön Személyes adatait. Üzleti tevékenységeink során Személyes adatokat oszthatunk meg harmadik felekkel, vagy engedélyezhetjük harmadik feleknek, hogy az SAP különböző weboldalairól adatokat gyűjtsenek.

   

  Hozzáférési kérelmek az érintettek adataihoz: 

  Az SAP az egész világról kap hozzáférési kérelmeket az érintettek adataihoz, és azon dolgozik, hogy minden olyan érvényes kérelmet, amelyben az SAP az adatkezelő, a megfelelő határidőn belül megválaszoljon. A CCPA-ban foglalt ellenőrzési folyamatnak megfelelően az SAP a törlési kérelmek illetve az érzékenynek vagy értékesnek számító Személyes adatok esetében szigorúbb ellenőrzési folyamatot alkalmaz, hogy minimálisra csökkentse azt a sérelmet, amelyet a Személyes adataihoz való jogosulatlan hozzáférés vagy Személyes adatainak törlése okozhat Önnek. Amennyiben az SAP-nál már meglévő információkon felül az SAP köteles további információkat kérni Öntől, akkor az SAP azokat kizárólag biztonsági célokból, csalások megelőzésére, valamint az Ön személyazonosságának abból a célból történő meghatározására használhatja, hogy Ön gyakorolhassa adatvédelmi jogait. 

   

  Jogai gyakorlásához vegye fel a kapcsolatot az SAP munkatársaival a webmaster[@]sap.com címen, vagy vegye igénybe a következő lehetőségek egyikét:

  Az itt megadott ingyenesen hívható számokon kérelmet nyújthat be, vagy kattintson ide: Érzékeny személyes adataim használatának korlátozása. Kijelölhet egy meghatalmazottat is arra, hogy az Ön adatvédelmi jogainak gyakorlására vonatkozóan kérelmeket nyújtson be az SAP-hoz. Az ilyen meghatalmazottat regisztrálni kell a Kaliforniai Kormányhivatalnál (California Secretary of State), és igazolást kell benyújtani arról, hogy Ön adott meghatalmazást az adott személy számára, hogy az Ön nevében eljárjon.

   

   

  Azokban az esetekben, amelyekben az SAP-ra a brazil Általános adatvédelmi törvény („LGPD”) követelményei vonatkoznak, az alábbiakat is alkalmazni kell:

  Az SAP Brazíliában rendelkezik kinevezett Adatvédelmi megbízottal. Az Adatvédelmi megbízottunkhoz írásban intézett kérdések, kérelmek vagy panaszok a következő címre küldhetők:

   

  Paulo Nittolo Costa

  E-mail: webmaster[@]sap.com

  Cím: Avenida das Nações Unidas 14171 – Márványtorony– 7. emelet- São Paulo-SP, Brazília 04794-000

   

  Azokban az esetekben, amelyekben az SAP-ra a maláj Személyi adatok védelmére vonatkozó törvény (Personal Data Protection Act, „PDPA") követelményei vonatkoznak, elérhető a jelen adatvédelmi nyilatkozat maláj-indonéz nyelvű változata.

   

  Ha az SAP-ra a Fülöp-szigetek bizonyos adatvédelmi követelményei érvényesek, az alábbiakat is alkalmazni kell:

  Fülöp-szigeteki személyek a jogaikat a következőképpen gyakorolhatják:

  Az SAP-hoz kérelmét telefonon vagy írásban a következő címeken nyújthatja be:

   

  webmaster[@]sap.com

  Telefon: +632-8705-2500

  Cím: SAP Philippines, Inc.

  Címzett: Adatvédelmi megbízott

  27F Nac Tower, Taguig City 1632, Fülöp-szigetek

   

  Fülöp-szigeteki lakókra és állampolgárokra a következő rendelkezés vonatkozik:

   

  A Fülöp-szigeteki nemzeti adatvédelmi bizottság vagy illetékes bíróság megítélése függvényében Ön kártérítésben részesülhet, ha pontatlan, hiányos, elavult, téves, törvénytelenül gyűjtött vagy jogosulatlanul felhasznált személyes adatai miatt Önt kár éri, és az Önt érintettként megillető jogok és szabadságok sérülnek;

   

  Amennyiben egy adatvédelmi jogsértésben vagy személyes adatok megsértésében Ön érintett, vagy egyéb módon személyesen érintett adatvédelmi törvénysértésben, beadvánnyal élhet a nemzeti adatvédelmi bizottság felé.

   

  Az átruházhatóság joga. Törvényes örökösei és megbízottai bármikor hivatkozhatnak az Ön jogaira halála után, illetve ha Ön cselekvőképtelen vagy nem képes jogainak gyakorlására.

   

  Azokban az esetekben, amelyekben az SAP-ra a szingapúri Személyes adatok védelmére vonatkozó törvény („PDPA”) követelményei vonatkoznak, az alábbiakat is alkalmazni kell:

  Az SAP Szingapúrban rendelkezik kinevezett Adatvédelmi megbízottal. Az Adatvédelmi megbízottunkhoz írásban intézett kérdések, kérelmek vagy panaszok a következő címre küldhetők:

   

  Tárgy: [címzett] Tina Bhatia, DPO (Szingapúr)

  E-mail: webmaster[@]sap.com

  Cím: Mapletree Business City, 30 Pasir Panjang Rd, Szingapúr 117440

  Kapcsolat: +65 6664 6868

   

  Azokban az esetekben, amelyekben az SAP-ra a 2013-as dél-afrikai Személyes információk védelmére vonatkozó törvény („POPIA”) követelményei vonatkoznak, az alábbiakat is alkalmazni kell:

   

  A „személyes adat” jelen Adatvédelmi nyilatkozat alkalmazásában a „személyes információ” POPIA-ban meghatározott jelentésével azonos értelemmel bír.

   

  A jelen Adatvédelmi nyilatkozat alkalmazásában az „Ön” és annak ragozott formái a természetes személy vagy jogi személy POPIA-ban használt jelentésével bír.

   

  A Systems Applications Products (Afrika régió) Proprietary Limited & Systems Applications Products (Dél-Afrika) Proprietary Limited-re, melynek bejegyzett székhelye: 1 Woodmead Drive, Woodmead (SAP Dél-Afrika) Dél Afrika Személyes információk védelmére vonatkozó 2013-as törvénye alkalmazandó (2013. 4. sz. törvény), és a POPIA szerinti felelős félnek minősül.

   

  Amennyiben Ön természetes vagy jogi személyként úgy véli, hogy az SAP South Africa felelős félként az Ön személyes információit a POPIA-val ellentétes módon használata, Ön vállalja, hogy először megkísérli az SAP South Africa-val kapcsolatban felmerülő problémáit megoldani.

   

  webmaster[@]sap.com

  Telefon: 011 325 6000

  Cím: 1 Woodmead Drive, Woodmead, Johannesburg Dél-Afrika 2148

  Amennyiben Ön az ilyen folyamattal nem elégedett, joga van az Információ Szabályozási Hatóságnál panaszt tenni, az alábbi elérhetőségeken keresztül:

  JD House, 27 Stiemens Street, Braamfontein, Johannesburg, 2001, P.O. Box 31533, Braamfontein, Johannesburg, 2017

  E-mail: complaints.IR[@]justice.gov.za

  Érdeklődés: inforeg[@]justice.gov.za

   

  Az információhoz való hozzáférés elősegítéséről szóló 2000. évi 2. törvény („PAIA") értelmében kérheti az Önről tárolt személyes adatainak részleteit. További információkért, kérjük, olvassa el az SAP PAIA kézikönyvet

   

  Azokban az esetekben, amelyekben az SAP-ra Törökország bizonyos adatvédelmi követelményei vonatkoznak, az alábbiakat is alkalmazni kell:

  Amikor az SAP személyes adatokat gyűjt a jelen weboldal központi üzemeltetése és más, globálisan működtetett SAP üzleti tevékenység során Törökország lakosaira és állampolgáraira vonatkozóan, valamint a törökországi #6698 sz. személyes adatok védelmére vonatkozó törvény követelményeinek hatálya alá tartozó módon, akkor az Ön adatkezelője: SAP Türkiye Yazilim Üretim ve Ticaret A.Ş, cím: Emaar Square Ofis Kulesi, Libadiye Cd No:82-F D:Kat: 17-18, 34700 Ünalan/Üsküdar/İstanbul MERSİS sz.: 744017604300017, telefonszám: +90 216 330 03 00.

   

   

   

  A Kína-specifikus rendelkezések a Kínai Népköztársaság állampolgáraira vonatkoznak.

   

  A Kolumbia-specifikus rendelkezéseka Kolumbiai Köztársaság állampolgáraira vonatkoznak.

  Az oldal tetejére