Idi na sadržaj
Žena drži svesku i govori na radiju.

Softver SAP Supply Chain Management (SAP SCM) 

Obezbedite proizvode orijentisane na korisnike za brže plasiranje na tržište i za niže troškove pomoću globalnog softvera i alata za upravljanje lancem nabavke (SCM) kompanije SAP.

Uspostavite otporne, povezane i održive procese SCM, od dizajna do puštanja u rad

Koristite potpuno međusobno zavisna rešenja za upravljanje lancem nabavke u cilju održavanja otpornosti, agilnosti, produktivnosti i održivosti.

placeholder

Industry 4.0

Povežite proizvodnju sa izvršenjem sveobuhvatnih procesa duž čitavog lanca nabavke.

placeholder

Vebkast

Saznajte kako je kompanija Colgate-Palmolive postigla održivi lanac nabavke

Najčešća pitanja

Upravljanje održivim lancem nabavke uključuje integraciju ekološki i finansijski održivih praksi u celokupni životni ciklus lanca nabavke , od dizajna proizvoda i razvoja do odabira materijala, uključujući dobijanje sirovina ili poljoprivrednu proizvodnju, proizvodnju, pakovanje i transport. Pogledajte prezentaciju održivosti za rešenja SAP Supply Chain Management.

Otpornost lanca nabavke je „sposobnost lanca nabavke da bude trajan, prilagodljiv ili da se transformiše kada promenljive okolnosti to zahtevaju.“ Najbitnije što smo naučili u 2020. godini jeste da poslovni modeli moraju da budu otporniji. U predstojećoj godini biće vidljiva sve veća promena ka otpornijim modelima digitalnih lanaca nabavke budući da se preduzeća fokusiraju na proširenje ili transformisanje mogućnosti za povećanje fleksibilnosti, vidljivosti i kontrole. Sve to radi omogućavanja veće responzivnosti na kontinuirane remetilačke uticaje, promene u potražnji i nesigurnost. Pogledajte video prezentaciju otpornog lanca nabavke u rešenjima SAP Supply Chain Management.

Ekološko upravljanje lancem nabavke (GSCM) predstavlja koncept integracije održivih ekoloških procesa u tradicionalni lanac nabavke. To je deo paradoksa lanca nabavke – održavanja ravnoteže između neto prihoda i ekološkog poslovanja. Saznajte zašto različite industrijske grane daju prioritet održivosti u svojim lancima nabavke i pogledajte prednosti, najbolja rešenja i tehnologije održivog lanca nabavke. Saznajte više o GSCM.

Transparentnost u lancu nabavke se odnosi na obelodanjivanje informacija trgovačkim partnerima, akcionarima, korisnicima, potrošačima i regulatornim telima. Sada je više nego ikada ranije važno da razumete svoj lanac nabavke. Potrošači su sve više zabrinuti da će njihove kupovine uticati na njihovo zdravlje, njihove zajednice i celokupni svet.

Lanac nabavke kao usluga (SCaaS) predstavlja inovativni novi pristup  lancu nabavke  koji omogućava kompanijama da generišu veći povrat investicija kroz partnerstvo s jednim partnerom za  usluge  koji će delimično ili u potpunosti obezbediti podršku za sve potrebe u vezi s njihovim  lancem nabavke  uključujući nabavku, kontrolu proizvodnje, proizvodnju, kvalitet, skladištenje i logistiku. SAP Business Network je jedinstvena mreža koja harmonizuje prethodno nepovezane lance nabavke u jedinstvenu, zajedničku i inteligentnu mrežu.  

Nazad na vrh