Skip to Content

ERP, fakturisanje i upravljanje putnim troškovima za mala preduzeća

Želite softver koji je efikasan, jednostavan i povoljan? Istražite ERP i rešenje za upravljanje troškovima kreirane za mala i srednja preduzeća.

Upravljajte čitavom kompanijom uz pomoć integrisanog paketa aplikacija: ERP, fakturisanje i upravljanje putnim troškovima. Cena ERP rešenja je prilagođena malim i srednjim preduzećima i ona obezbeđuju pun uvid u ključne procese poslovanja – on-premise ili Cloud. Pri tom, naša Concur rešenja za putovanja, troškove i fakturisanje rade konsolidovano sa ERP rešenjem – kako bi se kreirao jedinstveni, povezani proces za upravljanje troškovima.

Pogledajte šta kažu naši korisnici

ERP rešenja za mala i
srednja preduzeća


Šta je tačno ERP softver? ERP (Enterprise Resource Planning) predstavlja način na koji se upravlja čitavom kompanijom pomoću jedinstvenog, integrisanog skupa aplikacija. Ovaj skup pokriva računovodstvo, upravljanje zalihama, HR, CRM i ne samo to. Bez obzira na veličinu vaše kompanije SAP ima ERP rešenja koja odgovaraju jedinstvenim potrebama poslovnog upravljanja.  

Previous

ERP za mala preduzeća

Uz pomoć rešenja SAP Business One prevaziđite osnovni računovodstveni softver. On-premise ili Cloud, ERP aplikacije za mala preduzeća omogućavaju vam da upravljate svakim aspektom vaše kompanije koja se razvija – od osnovnih operacija, HR-a i finansijskog izveštavanja do prodaje, fakturisanja i upravljanja odnosom da korisnicima.  

ERP Cloud za srednja preduzeća

Iskoristite jedinstveno ERP Cloud rešenje da biste upravljali svojim srednjim preduzećem ili filijalama – u bilo koje vreme, na bilo kom mestu i sa bilo kog uređaja. SAP Business ByDesign pojednostavljuje procese za finansije, HR, nabavku, upravljanje lancem nabavke i više od toga.

ERP za veća srednja preduzeća

Spremite se da podignete poslovanje na još viši nivo uz SAP S/4HANA. Koristite ga da biste automatizovali osnovne procese, ispunili složene potrebe specifične za određenu industrijsku granu i ubrzali poslovne inovacije i razvoj.

Next

Concur rešenja za kompanije koje se razvijaju

Concur rešenja za upravljanje troškovima, putevima i fakturisanje besprekorno rade zajedno i integrišu se sa sistemima koje već imate: ERP, HR, računovodstvo i više od toga. Ona vam mogu pomoći da uštedite novac i povećate produktivnost – u kancelariji ili na putu – tako što kreiraju jedinstveni, povezani proces za upravljanje potrošnjom vaše kompanije.
Previous

Upravljanje troškovima za mala i srednja preduzeća

Pratite, analizirajte i izveštavajte o troškovima uz Concur Expense. Softver obezbeđuje punu vidljivost troškova, pojednostavljuje izveštaje o troškovima i olakšava usaglašavanje s pravilima i zakonima. Oslobodite se tabela i upravljajte troškovima sa bilo kog mesta. 

Rezervacije i upravljanje putovanjima

Softver Concur Travel olakšava rezervaciju službenih putovanja u skladu s pravilima vaše kompanije. Izvršite rezervaciju sa svog desktop računara ili mobilnog uređaja, uključite iznose i putne preference, ubrzajte odobrenja pre putovanja, automatski prikupljajte elektronske račune i ne samo to. 

Softver za elektronsko fakturisanje

Pomoću softvera Concur Invoice automatizujte računovodstvo dobavljača i rasporedite plaćanje. Softver za fakturisanje povezuje sve izvore potrošnje. Može da vam pomogne da ubrzate on-line fakturisanje, obezbedi da dobavljači poštuju zahteve, kao i da precizno predvidi novčani tok i upravlja njime. 
Next

Pronađite SAP partnera

SAP partneri imaju ključnu ulogu u pružanju pomoći organizacijama svih veličina - u svim delatnostima - da transformišu i vode svoje poslovanje. Oni vam mogu pomoći da kupite, izgradite, implementirate, servisirate i održavate SAP rešenje koje najbolje ispunjava vaše jedinstvene zahteve. Pronađite pouzdanog stručnjaka sa kojim možete da sarađujete danas.
Back to top