Skip to Content

Upravljanje finansijama za digitalno poslovanje

Prilagodite se modernim, digitalizovanim poslovnim modelima i kreirajte prednost nad konkurencijom uz pomoć softvera za finansijsko upravljanje i računovodstvo. SAP rešenja on-premise i Cloud podržavaju finansijsko planiranje i analizu, procese finansijskog zatvaranja, trezor i upravljanje rizikom, finansijske operacije i GRC. Možemo da pomognemo svim rukovodiocima za finansije preduzeća da upravljaju svojim poslovanjem danas, kao i da se pripreme za promene u budućnosti.

Pogledajte video: SAP S/4HANA Finance

Učestvujte u 5-minutnoj anketi kako biste uporedili svoje preduzeće sa konkurencijom

Istražite softver za finansijsko upravljanje

Previous

Finansijsko planiranje i analiza 

 • Razvoj strategije i izračunavanje
 • Planiranje, izrada budžeta i predviđanje       
 • Profitabilnost i upravljanje troškovima  
 • Sagledavanje i izveštaji
 • Računovodstvo       
 • Zatvaranje entiteta     
 • Korporativno zatvaranje    
 • Izveštavanje     
 • Upravljanje finansijskim zatvaranjem

Trezor i upravljanje rizikom

 • Plaćanja i komunikacija sa bankom
 • Upravljanje gotovinom i likvidnošću
 • Upravljanje zaduženjima i investicijama
 • Upravljanje finansijskim rizikom
 • Upravljanje robnim rizikom
Next
Previous

Finansijske operacije

 • Upravljanje potraživanjima
 • Upravljanje fakturama
 • Upravljanje službenim putovanjima
 • Upravljanje nekretninama
 • Zajedničke finansijske usluge

Upravljanje rizikom i usklađenošću preduzeća

 • Upravljanje rizikom preduzeća
 • Upravljanje kontrolom i usaglašenošću    
 • Upravljanje međunarodnom trgovinom
 • Upravljanje obmanama
 • Upravljanje revizijom
Next

Pogledajte šta kažu naši korisnici

image
Saznajte kako kompanije koriste SAP rešenja za finansije.  Pogledajte priče korisnika.

SAP fokus:

Upravljanje finansijama pomoću SAP rešenja

Previous

Prediktivni alati za upravljanje trezorom

Obezbedite da vaš trezor preduzeća u punoj meri koristi Big Data – pomoću rešenja za prediktivne finansije. Koristite ih za poboljšanje finansijskog i poslovnog predviđanja, smanjenje rizika na svetskim tržištima i unapređenje ukupnog upravljanja gotovinom i likvidnošću.

Usklađivanje transakcija i finansijske analize

Budite lider uz pomoć SAP S/4HANA Finance rešenja. Finansijsko rešenje kombinuje transakcije i analizu u jedan kontinuirani tok. Povežite SAP sa drugim sistemima u realnom vremenu i konsolidujte finansijsko izveštavanje i izvršenje.

AribaPay transformiše upravljanje fakturama

Da li ste znali da se više od 60% business-to-business (B2B) plaćanja u Sjedinjenjim Američkim Državama još uvek obavlja putem čekova? AribaPay nastoji da transformiše ovaj model poslovanja pomoću elektronskog B2B plaćanja koje smanjuje finansijske obmane i prati dugovanja i potraživanja. Saznajte kako.

Next
Pregledajte najaktuelnije teme u računovodstvu
i finansijama

Previous

Digitalizacija nabavke povećava uticaj na maržu. Iz perspektive finansija, saznajte koja dva učesnika su značajna…

Na koji način finansijski direktori oblikuju svet

Perspektiva finansijskih direktora, nudi scenarije analize rizika i gledište koja pomažu poslovnim liderima da steknu širu sliku. Takvo sagledavanje važnije je nego ikada pre...

Doprinos finansijskog direktora u digitalnoj transformaciji

Saslušajte šta Arlen Šenkman, viši potpredsednik i finansijski direktor u kompaniji SAP North America govori o digitalnoj transformaciji finansija, kao i o izazovima sa kojima se finansijski direktori danas suočavaju.

Next

SAP Digital Business Services

Organizacija SAP Digital Business Services može da vam pomogne da maksimalno uvećate vrednost vaših sistema za upravljanje finansijama. Imamo više od 30.000 obučenih i sertifikovanih konsultanata koji mogu da se oslone na 40 godina iskustva sa više stotina hiljada korisnika. Bez obzira na to da li želite da ubrzate implementaciju, pređete na korišćenje Cloud servisa, prilagodite svoje rešenje, unapredite digitalnu transformaciju ili uradite nešto sasvim drugačije – organizacija SAP Digital Business Services je tu da vam to omogući.

Previous

Prilagodite alate za finansijsko planiranje i analizu, računovodstvo, finansijsko zatvaranje, trezor i rizik, finansijske operacije i GRC

Transformišite finansije upotrebom vrhunskih tehnologija kao što su Big Data, In-memory, Cloud i mobilne tehnologije

Kreirajte put do maksimalne efikasnosti i brzog povraćaja investicija – i učinite da vaša predviđanja postanu realnost.

Next

SAP obuka i edukacija

Steknite nove veštine u kontekstu softvera i tehnologije – i povećajte nivo stručnosti u svojoj kompaniji. SAP komplet programa za obuku, kurseva za edukaciju i sertifikacija mogu da vas nauče kako da iskoristite pun potencijal SAP-ovog softvera za finansijsko upravljanje.

Back to top