Skip to Content

Fokusirajte se na korisnike uz softver za ind. Osig.

Ispunite očekivanja korisnika – pomoću SAP softvera za industriju osiguranja. Naša rešenja pomažu da pojednostavite upravljanje zahtevima i polisama i proaktivno upravljate rizikom i usklađenošću. Ubrzajte razvoj proizvoda – koristite CRM za unapređenje prodaje i marketinških aktivnosti.

Saznajte više o softveru za osiguranje

Pogledajte video: Digitalno osiguranje - prelazak sa zaštite od rizika na prevenciju rizika

Previous

SAP Claims Management

Smanjite rizik i ispunite očekivanja korisnika pomoću SAP Claims Management rešenja, koje vam omogućava da na vrlo fleksibilan način upravljate zahtevima i promenama resursa.

Koliko ste vi fokusirani na korisnike?

11%* finansijskih institucija ima pogled od 360° na svoje korisnike i mogu da im obezbede dosledno omni-channel iskustvo za sve proizvode. Želite li da se uporedite sa konkurencijom?

Next

Digitalno osiguranje – od zaštite od rizika do prevencije

Nove tehnologije pokreću fundamentalnu promenu u industriji osiguranja. Poslovni modeli se ponovo osmišljavaju, procesi se ponovo kreiraju, a zaposleni imaju dodatne mogućnosti uz podatke u realnom vremenu i mobilne aplikacije. Ovaj tim stručnjaka istražuje uticaj sveukupnih promena – i kako davaoci osiguranja mogu da iskoriste digitalno osiguranje.

Vaš put do digitalnog osiguranja

Koje sile pokreću promene u industriji osiguranja? Na koji način davaoci osiguranja mogu da u potpunosti iskoriste tehnologije koje pišu nova pravila? Saznajte to pomoću našeg plana koji vodi do digitalnog osiguranja.

Davalac osiguranja budućnosti

Pogledajte na jednom mestu kako digitalizacija menja strukturu industrije osiguranja. Ovaj infografik takođe nudi nove načine za konkurentnost, kao i pet karakteristika koje će biti potrebne davaocima osiguranja da bi bili uspešni.  

Nove tehnologije za osiguranje

Konferencija SAPPHIRE NOW je uvek prepuna novih ideja i uvida u transformišuću snagu tehnologije. Saznajte o ishodu dve senzacionalne sesije o industriji osiguranja.

Priprema za digitalnu revoluciju

Da li ste spremni da pređete na digitalno? Ovaj izveštaj vam daje mnoštvo resursa od kojih možete da počnete. Saznajte kako da uspostavite osnovni digitalni okvir, transformišete poslovne modele, procese i rad – i još toga.

Pogledajte šta kažu naši korisnici...

Previous

Transformacija tehnologije u industriji osiguranja

Globalna industrija osiguranja je tokom poslednje decenije izložena seriji jedinstvenih tržišnih izazova. Ovo uključuje sve veći i složeniji regulatorni nadzor, promenu očekivanja korisnika i razvoj novih tehnologija.

Osiguranje i odnosi sa korisnicima

Saznajte kako davaoci osiguranja koji pružaju usluge životnog osiguranja i osiguranja imovine i od nezgode širom sveta koriste digitalne tehnologije kao što su Big Data analitika i IoT. Za detaljnije informacije pročitajte Economist Intelligence Unit (EIU) izveštaj.

EIU: Na koji način digitalna tehnologija utiče na IT?

Poslovna jedinica Economist Intelligence Unit je postavila pitanja višim rukovodiocima za finansijske usluge o digitalnoj tehnologiji i njenom uticaju na njihov sektor. Njihovi odgovori i izveštaji od EIU pružaju pogled na to kako IT pokreće digitalnu agendu u tom sektoru.

Next

Iz ugla stručnjaka

Previous

Kako digitalizacija dovodi do promena u industriji osiguranja

Digitalna transformacija menja naš svet, a industrija osiguranja ne može samo da miruje i izbegne ove promene. Očekuje se da će digitalno korisničko iskustvo drastično poboljšati profitabilnost osiguranja u predstojećim godinama.

Zašto će osiguranje biti veće — i nevidljivo — za 20 godina

Možda želite da zamislite sliku kako osiguranje treba da izgleda, jer deca koja su danas rođena će možda biti prva generacija koja neće znati šta je osiguranje. A to nije zato što osiguranje više neće postojati; to je zato što će ono za 20 godina jednostavno izgledati drastično drugačije.

Korisnici osiguranja sada zahtevaju jednostavnost, personalizaciju i iskustvo

Korisnici očekuju jednostavan, neometan način za interakciju s davaocem osiguranja kojeg izaberu, često  mnogo pre prvog kontakta. Kako današnje osiguravajuće kuće ispunjavaju zahteve korisnika?

Next
Previous

Pružite usluge osiguranja i putem mobilnih aplikacija

Saznajte kako mobilne tehnologije kreiraju nove veze između davalaca osiguranja i njihovih korisnika. Ovaj infografik istražuje kako mobilne aplikacije i podaci daju osiguravajućim kompanijama priliku da ponude personalizovane usluge, na zahtev, koje pomažu da se smanje rizici i gubici. 

Transformacija života uz dig. Osiguranje: Kirtlandova priča

Saznajte zašto Kirtland očekuje da će njegovi davaoci osiguranja biti jednostavni, povezani i efikasni.

Next
Back to top