Idi na sadržaj
Slika ekrana softvera SAP S/4HANA

Poboljšajte procese u čitavoj kompaniji uz SAP S/4HANA

Fotografija automobilskog retrovizora ofarbanog u narandžasto
 • Automobilska industrija
 • Avijacija i odbrana
 • Bankarstvo
 • Građevinski proizvodi
 • Hemikalije
 • Potrošački proizvodi
 • Inženjering, građevinarstvo i operacije
 • Moda
 • Visoke tehnologije
 • Industrijska mašinerija i komponente
 • Osiguranje
 • Prirodne nauke
 • Mediji
 • Metali
 • Rudarstvo
 • Profesionalne usluge
 • Javni sektor
 • Maloprodaja
 • Nafta i gas
 • Papir i pakovanje
 • Telekomunikacije
 • Putovanje (teretni saobraćaj)
 • Komunalne usluge
 • Distribucija u velikoprodaji
 • Automobilska industrija
 • Avijacija i odbrana
 • Bankarstvo
 • Građevinski proizvodi
 • Hemikalije
 • Potrošački proizvodi
 • Inženjering, građevinarstvo i operacije
 • Moda
 • Visoke tehnologije
 • Industrijska mašinerija i komponente
 • Osiguranje
 • Prirodne nauke
 • Mediji
 • Metali
 • Rudarstvo
 • Profesionalne usluge
 • Javni sektor
 • Maloprodaja
 • Nafta i gas
 • Papir i pakovanje
 • Telekomunikacije
 • Putovanje (teretni saobraćaj)
 • Komunalne usluge
 • Distribucija u velikoprodaji
Automobilska industrija

Transformacija automobilske industrije uz inteligentni ERP

Saznajte kako SAP S/4HANA pruža automobilskim kompanijama proveren radni okvir za usvajanje najboljih praksi iz svoje delatnosti uz očuvanje operativne izuzetnosti. Otkrijte kako SAP podržava lanac vrednosti u automobilskoj delatnosti inteligentnim rešenjima i integrisanim, automatizovanim procesima koji su transparentni i povezani sa stvarnim svetom, isporučujući vrhunsko iskustvo svojim korisnicima.

Avijacija i odbrana

Transformisanje avijacije i odbrane uz inteligentni ERP

Saznajte kako digitalna strategija može da pomogne kompanijama u oblasti avijacije i odbrane da pojednostave složene programe, optimizuju svoj globalni lanac nabavke i standardizuju ključne procese.

Bankarstvo

Transformisanje bankarstva uz inteligentni ERP

Saznajte kako banke koriste SAP S/4HANA i SAP Leonardo kao digitalno jezgro za izgradnju fleksibilnije i inteligentnije kompanije – što im omogućava da se prilagode promenama u aktivnosti merdžera i akvizicija, poslovnih modela i tražnje potrošača.

Građevinski proizvodi

Transformisanje kompanija za građevinske proizvode uz inteligentni ERP

Otkrijte zašto kompanije za građevinske proizvode mogu da postave čvrste temelje za svoje digitalne inicijative uz SAP S/4HANA. Postignite centričnost klijenata, ponudite male serije i individualizaciju, vodite inteligentne fabrike i distribucione mreže i osigurajte bezbednost radnika na terenu – i u realnom vremenu.

Hemikalije

Transformisanje oblasti hemikalija uz inteligentni ERP

Saznajte kako SAP S/4HANA pruža kompanijama u oblasti hemikalija provereni radni okvir za usvajanje najboljih praksi delatnosti uz očuvanje operativne izuzetnosti – kroz uključivanje ključnih klijenata, upravljanje imovinom i finansijskim procesima.

Potrošački proizvodi

Transformisanje potrošačkih proizvoda uz intelignetni ERP

Pogledajte kako SAP S/4HANA softver pruža kompanijama u oblasti potrošačkih proizvoda provereni radni okvir za usvajanje najboljih praksi delatnosti uz očuvanje operativne izuzetnosti.

Inženjering, građevinarstvo i operacije

Transformisanje inženjerstva, građevinarstva i operacija uz inteligentni ERP

Saznajte kako SAP S/4HANA pruža radni okvir i digitalno jezgro kao pomoć kompanijama u oblasti inženjerstva, građevinarstva i operacija u usvajanju najboljih praksi i optimizaciji operacija. Pogledajte kako transakcije i analitika u realnom vremenu, sposobnost rada sa velikim podacima i povezanost na LoB ekstenzije omogućava usklađenost projektnog menadžmenta sa finansijskim kontrolama.

Moda

Transformisanje mode uz inteligentni ERP

Saznajte kako modne kompanije postaju inteligentne kompanije koristeći SAP S/4HANA i SAP Leonardo u svom digitalnom jezgru. Ne samo da su u stanju da pruže personalizovanije usluge svojim klijentima, već su u stanju i da se bolje nadmeću na digitalnom tržištu.

Visoke tehnologije

Transformisanje visokih tehnologija uz inteligentni ERP

Saznajte kako SAP S/4HANA pruža kompanijama u oblasti visokih tehnologija provereni radni okvir za usvajanje najboljih praksi delatnosti uz očuvanje operativne izuzetnosti. Istražite digitalne mape puta vođene inovacijama i koristite slučajeve za isporuku inteligentnih fabričkih, uslužno centričnih poslovnih modela i inteligentnih proizvoda.

Industrijska mašinerija i komponente

Transformisanje industrijske mašinerije i komponenti uz inteligentni ERP

Saznajte kako SAP S/4HANA može da pomogne vašoj kompaniji u oblasti industrijske mašinerije i komponenti u nadmetanju u novoj digitalnoj realnosti. Isporučujte širom sveta, uključujući i podatke kao uslugu, na bazi visokoprilagođenih digitalizovanih proizvoda koji se odnose na segment poboljšanja iskustava klijenata.

Osiguranje

Transformisanje osiguranja uz inteligentni ERP

Pripremite se da iskoristite najnoviju revolucionarnu tehnologiju koja će uneti revoluciju u industriju osiguranja. Težite novim digitalnim poslovnim modelima i poboljšajte i zaštitite zdravlje, imovinu i poslovanje vaših klijenata.

Prirodne nauke

Transformisanje prirodnih nauka uz inteligentni ERP

Saznajte kako kompanije u oblasti prirodnih nauka mogu da transformišu svoje poslovanje vođeno događajima. Saznajte kako uvođenje SAP S/4HANA i SAP Leonardo tehnologija zajedno kao digitalnog jezgra za posledicu ima fleksibilnu, inteligentnu kompaniju koja se može neprekidno poboljšavati i širiti uz inovativne usluge i aplikacije.

Mediji

Transformisanje medija uz inteligentni ERP

Saznajte kako medijske kompanije transformišu svoj celokupni pristup isporuci sadržaja. Vođene očekivanjima potrošača, novim učesnicima i nadmetanjem za pažnju, medijske kompanije u različitim segmentima koriste inteligentnu tehnologiju da bi doprle do svojih zainteresovanih strana i pružale im svoje usluge.

Metali

Transformisanje metala uz inteligentni ERP

Saznajte kako SAP S/4HANA može da pomogne vašoj kompaniji u oblasti metala dok se nadmećete u novoj digitalnoj realnosti. Saznajte kako vam on pruža provereni radni okvir za usvajanje najboljih praksi vaše delatnosti uz očuvanje operativne izuzetnosti – posebno u uključivanju ključnih klijenata i upravljanju imovinom i finansijskim procesima.

Rudarstvo

Transformisanje rudarstva uz inteligentni ERP

Saznajte kako SAP S/4HANA može da pomogne vašoj rudarskoj kompaniji dok se nadmećete u novoj digitalnoj realnosti. Isporučujte resurse na odgovoran način povećavajući produktivnost kroz automatizaciju; radom na predvidljiv, održiv i agilan način; te bliskom saradnjom sa klijentima, dobavljačima i zajednicama.

Profesionalne usluge

Transformišite profesionalne usluge uz inteligentni ERP

Saznajte kako SAP S/4HANA pruža firmama za profesionalne usluge provereni radni okvir za usvajanje najboljih praksi vaše delatnosti uz očuvanje operativne izuzetnosti. Zadovoljite potrebe vaših klijenata i stvorite prihod spajanjem podataka i procesa i upravljanjem radnicima.

Javni sektor

Transformisanje javnog sektora uz inteligentni ERP

Saznajte kako SAP S/4HANA može da pomogne vašoj organizaciji u oblasti javnog sektora dok se nadmećete u novoj digitalnoj realnosti. Saznajte kako on pruža provereni radni okvir za usvajanje najboljih praksi vaše delatnosti uz očuvanje operativne izuzetnosti – posebno u oblasti uključivanja ključnih elemenata i upravljanju imovinom i finansijskim procesima.

Maloprodaja

Transformisanje maloprodaje uz inteligentni ERP

Učinite SAP S/4HANA maloprodaju za upravljanje robom digitalnim jezgrom vaše buduće mreže vrednosti i povežite svoju radnu snagu, dobavljače, potrošače i internet stvari (IoT) u realnom vremenu kako biste uhvatili svaku priliku i iskoristili digitalnu transformaciju da biste povećali vrednost kompanije.

Nafta i gas

Transformisanje kompanija za naftu i gas uz inteligentni ERP

Saznajte kako kompanije za naftu i gas mogu da se delotvornije nadmeću putem smanjenja složenosti. Unapredite i pojednostavite poslovanje stvaranjem inteligentnih kompanija na bazi industrijalizovanih i inteligentnih usluga u oblaku koje omogućavaju inovativne tehnologije kao što su robotska automatizacija procesa (RPA).

Papir i pakovanje

Transformisanje kompanija za papir i pakovanje uz inteligentni ERP

Saznajte kako SAP S/4HANA može da pomogne vašoj kompaniji za papir i pakovanje dok se nadmećete u novoj digitalnoj realnosti. Saznajte kako on pruža provereni radni okvir za usvajanje najboljih praksi vaše delatnosti uz očuvanje operativne izuzetnosti – posebno u oblasti uključivanja ključnih elemenata i upravljanju imovinom i finansijskim procesima.

Telekomunikacije

Transformisanje telekomunikacija uz inteligentni ERP

Ostvarite uspeh na konkurentskom tržištu uz koherentnu digitalnu strategiju. Otkrijte kako SAP S/4HANA pruža telekomunikacionim kompanijama provereni radni okvir za usvajanje najboljih praksi vaše delatnosti uz očuvanje operativne izuzetnosti i omogućava optimizaciju prihoda i marže kroz ključne finansijske procese, procese upravljanja uključivanjem i procese nabavke.

Putovanje (teretni saobraćaj)

Transformisanje putovanja (teretnog saobraćaja) uz inteligentni ERP

Saznajte kako industrije transporta i teretnog saobraćaja mogu da koriste inteligentni ERP kako bi postale fleksibilnije, inteligentne kompanije i ostvarile poslovne procese sledeće generacije. Optimizujte teretni transport kako biste se nadmetali u digitalnom svetu. Naša rešenja mogu da vam pomognu da unapredite iskustva potrošača, operacije, troškove, produktivnost radne snage i vrednost za zainteresovane strane.

Komunalne usluge

Transformisanje komunalnih usluga uz inteligentni ERP

Saznajte kako SAP S/4HANA pruža kompanijama za komunalne usluge provereni radni okvir za usvajanje najboljih praksi vaše delatnosti uz očuvanje operativne izuzetnosti.

Distribucija u velikoprodaji

Transformisanje distribucije u velikoprodaji uz inteligentni ERP

Saznajte kako SAP S/4HANA može da pomogne vašoj kompaniji u oblasti distribucije u velikoprodaji u nadmetanju u novoj digitalnoj realnosti. Obavljajte fleksibilne, tesno integrisane procese kako biste postigli operativnu izuzetnost – od planiranja tražnje i CRM-a do upravljanja inventarom i lancem nabavke.

Nazad na vrh