Idi na sadržaj

Šta je SAP S/4HANA?

SAP S/4HANA je inteligentan, integrisan ERP sistem koji radi na našoj bazi podataka u memoriji, SAP HANA. Može vam pomoći da: 

 • Aktiviranje na lokaciji, javnom/privatnom oblaku ili hibridno
 • Ugrađene VI, analitika i inteligentna automatizacija procesa
 • Baza podataka u memoriji i pojednostavljeni model podataka
 • Mogućnosti i najbolje prakse za širok dijapazon delatnosti
 • UX na nivou klijenata

Istražite mogućnosti ERP koje nudi SAP S/4HANA

Izaberite i aktivirajte neke ERP mogućnosti iz širokog dijapazona koji nudi SAP S/4HANA – sve one koriste najnovije tehnologije i inteligentnu automatizaciju za transformisanje vaših poslovnih procesa. Mogućnosti obuhvataju linije poslovanja, od finansija, lanca nabavke i proizvodnje do prodaje, distribucije itd.

Odlike i poslovne koristi SAP S/4HANA

Pogledajte kako ERP u oblaku može da vam pomogne da postanete najbolje vođena kompanija i da unapredite svoje kompetitivne prednosti.

Smanjenje otiska podataka od 50%

Zahvaljujući kolumnarnoj bazi podataka ugrađenoj u memoriju

100 puta brže izveštavanje

Omogućava adaptivno, brzo donošenje odluka

Ugrađena tehnologija VI

Omogućava bolji uvid i učinak

Napredna analitika u realnom vremenu

Bolje predviđanje i brže odlučivanje

Pojednostavljen prikaz podataka

Eliminisanjem komplikovanih agregata i indeksa

Kompetitivna prednost i bolji tokovi rada

Uz poslovne procese specifične za delatnost

UX na nivou klijenata na različitim uređajima

Smanjuje greške, povećava produktivnost

Fleksibilne mogućnosti korišćenja

Nude smanjene FTE-e i brže implementacije

Poboljšajte procese u čitavoj kompaniji uz SAP S/4HANA

 • Automobilska industrija
 • Avijacija i odbrana
 • Bankarstvo
 • Građevinski proizvodi
 • Hemikalije
 • Potrošački proizvodi
 • Inženjering, građevinarstvo i operacije
 • Moda
 • Visoke tehnologije
 • Industrijska mašinerija i komponente
 • Osiguranje
 • Prirodne nauke
 • Mediji
 • Metali
 • Rudarstvo
 • Profesionalne usluge
 • Javni sektor
 • Maloprodaja
 • Nafta i gas
 • Papir i pakovanje
 • Telekomunikacije
 • Putovanje (avionske kompanije)
 • Putovanje (teretni saobraćaj)
 • Komunalne usluge
 • Distribucija u velikoprodaji
 • Automobilska industrija
 • Avijacija i odbrana
 • Bankarstvo
 • Građevinski proizvodi
 • Hemikalije
 • Potrošački proizvodi
 • Inženjering, građevinarstvo i operacije
 • Moda
 • Visoke tehnologije
 • Industrijska mašinerija i komponente
 • Osiguranje
 • Prirodne nauke
 • Mediji
 • Metali
 • Rudarstvo
 • Profesionalne usluge
 • Javni sektor
 • Maloprodaja
 • Nafta i gas
 • Papir i pakovanje
 • Telekomunikacije
 • Putovanje (avionske kompanije)
 • Putovanje (teretni saobraćaj)
 • Komunalne usluge
 • Distribucija u velikoprodaji
Automobilska industrija

Transformacija automobilske industrije uz inteligentni ERP

Saznajte kako SAP S/4HANA pruža automobilskim kompanijama proveren radni okvir za usvajanje najboljih praksi iz svoje delatnosti uz očuvanje operativne izuzetnosti. Otkrijte kako SAP podržava lanac vrednosti u automobilskoj delatnosti inteligentnim rešenjima i integrisanim, automatizovanim procesima koji su transparentni i povezani sa stvarnim svetom, isporučujući vrhunsko iskustvo svojim korisnicima.

Avijacija i odbrana

Transformisanje avijacije i odbrane uz inteligentni ERP

Saznajte kako digitalna strategija može da pomogne kompanijama u oblasti avijacije i odbrane da pojednostave složene programe, optimizuju svoj globalni lanac nabavke i standardizuju ključne procese.

Bankarstvo

Transformisanje bankarstva uz inteligentni ERP

Saznajte kako banke koriste SAP S/4HANA i SAP Leonardo kao digitalno jezgro za izgradnju fleksibilnije i inteligentnije kompanije – što im omogućava da se prilagode promenama u aktivnosti merdžera i akvizicija, poslovnih modela i tražnje potrošača.

Građevinski proizvodi

Transformisanje kompanija za građevinske proizvode uz inteligentni ERP

Otkrijte zašto kompanije za građevinske proizvode mogu da postave čvrste temelje za svoje digitalne inicijative uz SAP S/4HANA. Postignite centričnost klijenata, ponudite male serije i individualizaciju, vodite inteligentne fabrike i distribucione mreže i osigurajte bezbednost radnika na terenu – i u realnom vremenu.

Hemikalije

Transformisanje oblasti hemikalija uz inteligentni ERP

Saznajte kako SAP S/4HANA pruža kompanijama u oblasti hemikalija provereni radni okvir za usvajanje najboljih praksi delatnosti uz očuvanje operativne izuzetnosti – kroz uključivanje ključnih klijenata, upravljanje imovinom i finansijskim procesima.

Potrošački proizvodi

Transformisanje potrošačkih proizvoda uz intelignetni ERP

Pogledajte kako SAP S/4HANA softver pruža kompanijama u oblasti potrošačkih proizvoda provereni radni okvir za usvajanje najboljih praksi delatnosti uz očuvanje operativne izuzetnosti.

Inženjering, građevinarstvo i operacije

Transformisanje inženjerstva, građevinarstva i operacija uz inteligentni ERP

Saznajte kako SAP S/4HANA pruža radni okvir i digitalno jezgro kao pomoć kompanijama u oblasti inženjerstva, građevinarstva i operacija u usvajanju najboljih praksi i optimizaciji operacija. Pogledajte kako transakcije i analitika u realnom vremenu, sposobnost rada sa velikim podacima i povezanost na LoB ekstenzije omogućava usklađenost projektnog menadžmenta sa finansijskim kontrolama.

Moda

Transformisanje mode uz inteligentni ERP

Saznajte kako modne kompanije postaju inteligentne kompanije koristeći SAP S/4HANA i SAP Leonardo u svom digitalnom jezgru. Ne samo da su u stanju da pruže personalizovanije usluge svojim klijentima, već su u stanju i da se bolje nadmeću na digitalnom tržištu.

Visoke tehnologije

Transformisanje visokih tehnologija uz inteligentni ERP

Saznajte kako SAP S/4HANA pruža kompanijama u oblasti visokih tehnologija provereni radni okvir za usvajanje najboljih praksi delatnosti uz očuvanje operativne izuzetnosti. Istražite digitalne mape puta vođene inovacijama i koristite slučajeve za isporuku inteligentnih fabričkih, uslužno centričnih poslovnih modela i inteligentnih proizvoda.

Industrijska mašinerija i komponente

Transformisanje industrijske mašinerije i komponenti uz inteligentni ERP

Saznajte kako SAP S/4HANA može da pomogne vašoj kompaniji u oblasti industrijske mašinerije i komponenti u nadmetanju u novoj digitalnoj realnosti. Isporučujte širom sveta, uključujući i podatke kao uslugu, na bazi visokoprilagođenih digitalizovanih proizvoda koji se odnose na segment poboljšanja iskustava klijenata.

Osiguranje

Transformisanje osiguranja uz inteligentni ERP

Pripremite se da iskoristite najnoviju revolucionarnu tehnologiju koja će uneti revoluciju u industriju osiguranja. Težite novim digitalnim poslovnim modelima i poboljšajte i zaštitite zdravlje, imovinu i poslovanje vaših klijenata.

Prirodne nauke

Transformisanje prirodnih nauka uz inteligentni ERP

Saznajte kako kompanije u oblasti prirodnih nauka mogu da transformišu svoje poslovanje vođeno događajima. Saznajte kako uvođenje SAP S/4HANA i SAP Leonardo tehnologija zajedno kao digitalnog jezgra za posledicu ima fleksibilnu, inteligentnu kompaniju koja se može neprekidno poboljšavati i širiti uz inovativne usluge i aplikacije.

Mediji

Transformisanje medija uz inteligentni ERP

Saznajte kako medijske kompanije transformišu svoj celokupni pristup isporuci sadržaja. Vođene očekivanjima potrošača, novim učesnicima i nadmetanjem za pažnju, medijske kompanije u različitim segmentima koriste inteligentnu tehnologiju da bi doprle do svojih zainteresovanih strana i pružale im svoje usluge.

Metali

Transformisanje metala uz inteligentni ERP

Saznajte kako SAP S/4HANA može da pomogne vašoj kompaniji u oblasti metala dok se nadmećete u novoj digitalnoj realnosti. Saznajte kako vam on pruža provereni radni okvir za usvajanje najboljih praksi vaše delatnosti uz očuvanje operativne izuzetnosti – posebno u uključivanju ključnih klijenata i upravljanju imovinom i finansijskim procesima.

Rudarstvo

Transformisanje rudarstva uz inteligentni ERP

Saznajte kako SAP S/4HANA može da pomogne vašoj rudarskoj kompaniji dok se nadmećete u novoj digitalnoj realnosti. Isporučujte resurse na odgovoran način povećavajući produktivnost kroz automatizaciju; radom na predvidljiv, održiv i agilan način; te bliskom saradnjom sa klijentima, dobavljačima i zajednicama.

Profesionalne usluge

Transformišite profesionalne usluge uz inteligentni ERP

Saznajte kako SAP S/4HANA pruža firmama za profesionalne usluge provereni radni okvir za usvajanje najboljih praksi vaše delatnosti uz očuvanje operativne izuzetnosti. Zadovoljite potrebe vaših klijenata i stvorite prihod spajanjem podataka i procesa i upravljanjem radnicima.

Javni sektor

Transformisanje javnog sektora uz inteligentni ERP

Saznajte kako SAP S/4HANA može da pomogne vašoj organizaciji u oblasti javnog sektora dok se nadmećete u novoj digitalnoj realnosti. Saznajte kako on pruža provereni radni okvir za usvajanje najboljih praksi vaše delatnosti uz očuvanje operativne izuzetnosti – posebno u oblasti uključivanja ključnih elemenata i upravljanju imovinom i finansijskim procesima.

Maloprodaja

Transformisanje maloprodaje uz inteligentni ERP

Učinite SAP S/4HANA maloprodaju za upravljanje robom digitalnim jezgrom vaše buduće mreže vrednosti i povežite svoju radnu snagu, dobavljače, potrošače i internet stvari (IoT) u realnom vremenu kako biste uhvatili svaku priliku i iskoristili digitalnu transformaciju da biste povećali vrednost kompanije.

Nafta i gas

Transformisanje kompanija za naftu i gas uz inteligentni ERP

Saznajte kako kompanije za naftu i gas mogu da se delotvornije nadmeću putem smanjenja složenosti. Unapredite i pojednostavite poslovanje stvaranjem inteligentnih kompanija na bazi industrijalizovanih i inteligentnih usluga u oblaku koje omogućavaju inovativne tehnologije kao što su robotska automatizacija procesa (RPA).

Papir i pakovanje

Transformisanje kompanija za papir i pakovanje uz inteligentni ERP

Saznajte kako SAP S/4HANA može da pomogne vašoj kompaniji za papir i pakovanje dok se nadmećete u novoj digitalnoj realnosti. Saznajte kako on pruža provereni radni okvir za usvajanje najboljih praksi vaše delatnosti uz očuvanje operativne izuzetnosti – posebno u oblasti uključivanja ključnih elemenata i upravljanju imovinom i finansijskim procesima.

Telekomunikacije

Transformisanje telekomunikacija uz inteligentni ERP

Ostvarite uspeh na konkurentskom tržištu uz koherentnu digitalnu strategiju. Otkrijte kako SAP S/4HANA pruža telekomunikacionim kompanijama provereni radni okvir za usvajanje najboljih praksi vaše delatnosti uz očuvanje operativne izuzetnosti i omogućava optimizaciju prihoda i marže kroz ključne finansijske procese, procese upravljanja uključivanjem i procese nabavke.

Putovanje (avionske kompanije)

Transformisanje avio-industrije uz inteligentni ERP

Saznajte zašto se avio-kompanije moraju transformisati i preći na upotrebu digitalnih tehnologija. Saznajte kako SAP može da im pomogne da ponude inovativne usluge koje obogaćuju iskustvo njihovih korisnika i samo putovanje uz digitalno jezgro koje pruža jedinstven izvor istinskih informacija.

Putovanje (teretni saobraćaj)

Transformisanje putovanja (teretnog saobraćaja) uz inteligentni ERP

Saznajte kako industrije transporta i teretnog saobraćaja mogu da koriste inteligentni ERP kako bi postale fleksibilnije, inteligentne kompanije i ostvarile poslovne procese sledeće generacije. Optimizujte teretni transport kako biste se nadmetali u digitalnom svetu. Naša rešenja mogu da vam pomognu da unapredite iskustva potrošača, operacije, troškove, produktivnost radne snage i vrednost za zainteresovane strane.

Komunalne usluge

Transformisanje komunalnih usluga uz inteligentni ERP

Saznajte kako SAP S/4HANA pruža kompanijama za komunalne usluge provereni radni okvir za usvajanje najboljih praksi vaše delatnosti uz očuvanje operativne izuzetnosti.

Distribucija u velikoprodaji

Transformisanje distribucije u velikoprodaji uz inteligentni ERP

Saznajte kako SAP S/4HANA može da pomogne vašoj kompaniji u oblasti distribucije u velikoprodaji u nadmetanju u novoj digitalnoj realnosti. Obavljajte fleksibilne, tesno integrisane procese kako biste postigli operativnu izuzetnost – od planiranja tražnje i CRM-a do upravljanja inventarom i lancem nabavke.

Iskusite vrednost SAP HANA i SAP Fiori u vašem ERP sistemu na oblaku

Poslujte uz SAP HANA bazu podataka

SAP S/4HANA ERP sistem je izrađen za SAP HANA bazu podataka u memoriji. Ova kolumnarna baza podataka je vodeća na tržištu i omogućava znatno pojednostavljen model podataka i neverovatnu brzinu. Obavljajte analitiku i transakcije na jednoj bazi podataka bez razdvajanja OLTP-a i OLAP-a.

 • Bez obrade u serijama
 • Brži poslovni procesi, pojednostavljeni IT pejzaži
 • Moćna granularnost za donošenje odluka vođenih podacima u realnom vremenu.

Pružite izuzetno korisničko iskustvo uz SAP Fiori

SAP Fiori – naš moderni, nagrađivani korisnički interfejs – ugrađen je u SAP S/4HANA i pruža dosledan izgled i osećaj u čitavom ERP sistemu, na svim tipovima uređaja. Na osnovu toga kako ljudi zapravo rade, SAP Fiori pruža intuitivni UX na bazi uloga koji poboljšava i produktivnost i zadovoljstvo zaposlenih.

 • Personalizovani startpad za SAP S/4HANA
 • Uvidi u mesto događaja
 • Konverzacioni KI i digitalni asistenti

Plovite kroz izazove i izgradite otpornost uz inteligentni ERP

Izgradite otpornost u nesigurnim vremenima pružajući brzinu, agilnost i vidljivost kroz duboko integrisane ERP sisteme. Povežite mreže, aktivirajte veštačku inteligenciju i omogućite nove poslovne modele.

Održavajte povezanost sistema

Brzo prilagođavajte lance nabavke, aktivirajte nove operativne modele i preraspodelite radne snage uz povezani ERP sistem.

Tesno upravljajte finansijama

Shvatite potrebe koje se menjaju i upravljajte resursima kako biste očuvali kapital i stvorili bilansne rezerve.

Upravljajte promenom uz VI

Pronađite nove obrasce i omogućite donošenje odluka kako biste iskoristili prilike uz pomoć veštačke inteligencije.

Šta o SAP S/4HANA kažu analitičari?

IDC je proglasio kompaniju SAP za lidera u domenu rešenja Cloud ERP za računovodstvo kupca i dobavljača

Saznajte više o Cloud ERP rešenju u računovodstvu kupca i dobavljača, saznajte zašto je IDC proglasio SAP liderom i kako kupci tehnologije mogu da procene opcije softvera. 

Uključite se u program SAP S/4HANA Movement

Već danas načinite korak ka inteligentnom ERP softveru.

Pravo je vreme za prelazak na SAP S/4HANA

Na hiljade klijenata kompanije SAP već korite inteligentni ERP za upravljanje poslovanjem na nove načine uz sve pogodnosti. Otkrijte zašto je baš sada vreme da im se u tome pridružite. 

Korisni resursi za SAP S/4HANA

Poboljšajte poslovne rezultate uz obuku koju vode stručnjaci, iskustvo iz prve ruke, dokumentaciju i najbolje prakse.

Usluge stručnjaka

Otkrijte kako možemo da vam pomognemo u vezi sa ključnim aspektima vašeg projekta i da podesimo vaše operacije u cilju trajnog uspeha.

Besplatna SAP obuka

Saznajte više o SAP inovacijama uz fleksibilno, zabavno i aktivno iskustvo učenja koje omogućava openSAP platforma.

Dokumentacija

Pronađite dokumentaciju o predstavljanju proizvoda, implementaciji, proširivosti i još mnogo toga na SAP S/4HANA portalu za pomoć.

Putovanja uz koja učimo

Pronađite i planirajte najbolju obuku i sertifikaciju za vas i vaš tim koristeći naše vizuelne vodiče za putovanja uz koja učimo.

Nazad na vrh