Skip to Content

Digitalizujte i transformišite poslovanje pomoću jednostavnih, povezanih procesa

Upravljajte svim aspektima srednjeg preduzeća pomoću on-premise ili cloud sistema za upravljanje resursima preduzeća (ERP) koji vam pomaže da budete još bolji u svom poslovanju.

Rešite specifične zahteve vezane za ERP

Previous Next

Sa ERP-a na viši nivo rešenja u Cloud-u

Integrišite i objedinite poslovne procese na nivou cele kompanije – koristeći rešenje javnog cloud-a od jednog proizvođača.

Obezbedite platformu za unapređenje poslovanja

Pojednostavite poslovanje pomoću jedinstvenog sistema — SAP Business ByDesign. Saznajte kako da inovativno poslujete u realnom vremenu, pomoću ERP paketa nove generacije.

Omogućite osnovu za rast poslovanja

Pobolj. rast posl. i maks. pov- prof. pomoću ERP rešenja zasn. na cloud. Ovo reš. će vam pomoći da prev. izaz., don. bolje odl. vezane za zaposl. kao i da umanj. riz. posl., uz potp. kont.

Izaberite SAP rešenje - ERP za srednja preduzeća

SAP Business ByDesign

Omogućite brz razvoj poslovanja na platformi koja omogućava fleksibilnost i konkurentnost, bez troškova hardvera. ERP rešenje zasnovano na cloud-u povezuje sve procese u vašoj kompaniji s najboljim rešenjima i detaljnom analitikom. 

 • Implementacija cloud-a
 • Integrisani, sveobuhvatni procesi
 • Koristi SAP HANA, rad na in-memory tehnologiji
 • Intuitivno SAP Fiori korisničko iskustvo i integrisane mobilne aplikacije

SAP S/4HANA Cloud

Ostvarite momentalni benefit uz upotrebu ERP rešenja zasnovanog na cloud-u koje kombinuje kontekst u realnom vremenu, inteligentnu tehnologiju i intuitivno korisničko iskustvo – i  uz omogućenu integraciju SAP aplikacija i SAP Cloud platforme.

 • Implementacija cloud-a
 • Machine learning i prediktivna analitika
 • Integracija SAP rešenja sa aplikacijama iz iste linije poslovanja
 • Intuitivno SAP Fiori korisničko iskustvo

SAP Business One

Steknite veću kontrolu nad svojim poslovanjem pomoću fleksibilnog rešenja koji prati rast i razvoj vaše kompanije. Osavremenite ključne procese i steknite veći uvid u poslovanje kako biste donosili odluke na osnovu informacija u realnom vremenu.

 • On-premise ili cloud implementacija
 • Integrisano inteligentno poslovanje
 • Uz SAP HANA, rad na in-memory tehnologiji
 • Brza implementacija 

SAP S/4HANA

Obezbedite funkc. komb. sa visokim stepenom fleks. pomoću rešenja koje je dizajnirano za komp. svih veličina, za sve indust. grane. SAP S/4HANA rešenje nudi maks. kontr. za vaše posl., bilo da se odlučite za instal. u priv. cloud okruž. ili u vašoj bazi pod.

 • On-premise verzija ili privatno cloud okruženje
 • Integracija sa  cloud rešenjima kompanije SAP
 • Uz upotrebu SAP HANA,  rad na in-memory tehnologiji
 • Intuitivno SAP Fiori korisničko iskustvo

Ubrzajte transformaciju svog poslovanja koristeći usluge SAP Digital Business Services

Unapredite upotrebu svojih SAP rešenja i povećajte povrat od investicija kroz saradnju sa stručnjacima za industrijske grane, konsultantima i inženjerima za podršku da biste dobili smernice, propisana najbolja rešenja i stručnost, bez obzira na to u kojoj fazi se trenutno nalazite.
Previous Next
Ikona strelice koja se kreće unapred i predstavlja ubrzanje uz pomoć usluga SAP Digital Business Services

Ostvarite svoje poslovne ciljeve putem jednostavnije i brže digitalne transformacije

U vremenu koje se fok. na neprest. inov. i predviđ. potreba korisn., ponekad je teško pretvoriti viz. u real. Upravo u tome usl. SAP Dig. Bus. Serv. mogu da vam pomognu. Mi smo deo SAP-a i poznajemo SAP soft. bolje od svih. Posedujemo više od 40 god. isk. i možemo da vam pomog. da ostvarite sve cilj. koje imate u vezi s digital. transf. kao i sve ostalo povez. s tim.

Ikona ljudi koja predstavlja podršku za usluge za celu kompaniju koristeći SAP usluge Digital Business Services

Transformišite svoje poslovanje uz pomoć neprevaziđene podrške za usluge za celu kompaniju

Usluge SAP Digital Business Services povezuju posl. deo sa IT-jem i pomažu vam da prem. jaz između strat. digit. transform. i njenog izvršenja. Od diz. i otkrivanja vredn. do ubrzane inov. i produkt. upotrebe za postizanje konkret. posl. rez., možete da unapred. svoje posl. i povedete ga u novom pravcu uz pomoć pouzd. savet. koji najbolje poznaje SAP soft.

Šta analitičari i stručnjaci govore o kompaniji SAP?

Upoznajte se sa činjenicama

25%

unapređena realizacija naloga pomoću SAP S/4HANA.

SAP Performance Benchmarking

20%

umanjenje grešaka u proizvodnji upotrebom SAP S/4HANA.

SAP Performance Benchmarking

15%

smanjenje troškova nabavke upotrebom SAP S/4HANA.

SAP Performance Benchmarking

Pogledajte na koji način korisnici ostvaruju uspeh pomoću SAP rešenja

Rast i razvoj poslovanja u digitalnoj ekonomiji

Previous Next

Saznajte zašto srednja preduzeća koja beleže najbrži rast poslovanja uočavaju jasnu vezu između digitalne transformacije i povećanja prihoda.

Pratite najnovije vesti i trendove od stručnjaka

Previous Next
Rodolpho Cardenuto
President of Global Channel and General Business
SAP

Prevaziđite izazove digitalne transformacije

Saznajte kako srednja preduzeća mogu da primene digitalnu transformaciju u cilju boljeg pozicioniranja na tržištu u odnosu na već poznate konkurente.

Steve Graham
VP, SME & Partner Marketing
SAP

Saznajte kako da poslujete u realnom vremenu

Saznajte kako kompanije koriste tehnološke inovacije da bi ostvarile vrednost, smanjile troškove, i obezbedile direktan uvid u poslovanje.

Barbara Weltman
Consultant and author

Budite u toku s poslovnim pokazateljima

Budite u toku s finan. inf. od krit. važn., da biste obezb. da vaše pred. ostane rentab., kao i koje prom. morate da izvrš. da biste napred.

Obezbedite ERP proizvode za srednja preduzeća da biste uspešno poslovali

Back to top