Skip to Content

Rešite specifične zahteve vezane za ERP

Previous Next

Sa ERP-a na viši nivo rešenja u Cloud-u

Integrišite i objedinite poslovne procese na nivou cele kompanije – koristeći rešenje javnog cloud-a od jednog proizvođača.

Obezbedite platformu za unapređenje poslovanja

Pojednostavite poslovanje pomoću jedinstvenog sistema — SAP Business ByDesign. Saznajte kako da inovativno poslujete u realnom vremenu, pomoću ERP paketa nove generacije.

Preuzmite kontrolu nad vašim poslovanjem uz SME ERP softver

Pogledajte kako mala i srednja preduzeća (SME-i) mogu da upravljaju glavnim poslovnim procesima putem jedne ERP platforme i poboljšaju tok gotovine i vidljivost uz niže troškove inventara.

Izaberite SAP rešenje - ERP za srednja preduzeća

SAP Business ByDesign

Omogućite brz razvoj poslovanja na platformi koja omogućava fleksibilnost i konkurentnost, bez troškova hardvera. ERP rešenje zasnovano na cloud-u povezuje sve procese u vašoj kompaniji s najboljim rešenjima i detaljnom analitikom. 

 • Implementacija cloud-a
 • Integrisani, sveobuhvatni procesi
 • Koristi SAP HANA, rad na in-memory tehnologiji
 • Intuitivno SAP Fiori korisničko iskustvo i integrisane mobilne aplikacije

SAP S/4HANA Cloud

Ostvarite momentalni benefit uz upotrebu ERP rešenja zasnovanog na cloud-u koje kombinuje kontekst u realnom vremenu, inteligentnu tehnologiju i intuitivno korisničko iskustvo – i  uz omogućenu integraciju SAP aplikacija i SAP Cloud platforme.

 • Implementacija cloud-a
 • Machine learning i prediktivna analitika
 • Integracija SAP rešenja sa aplikacijama iz iste linije poslovanja
 • Intuitivno SAP Fiori korisničko iskustvo

SAP Business One

Steknite veću kontrolu nad svojim poslovanjem pomoću fleksibilnog rešenja koji prati rast i razvoj vaše kompanije. Osavremenite ključne procese i steknite veći uvid u poslovanje kako biste donosili odluke na osnovu informacija u realnom vremenu.

 • On-premise ili cloud implementacija
 • Integrisano inteligentno poslovanje
 • Uz SAP HANA, rad na in-memory tehnologiji
 • Brza implementacija 

SAP S/4HANA

Obezbedite funkc. komb. sa visokim stepenom fleks. pomoću rešenja koje je dizajnirano za komp. svih veličina, za sve indust. grane. SAP S/4HANA rešenje nudi maks. kontr. za vaše posl., bilo da se odlučite za instal. u priv. cloud okruž. ili u vašoj bazi pod.

 • On-premise verzija ili privatno cloud okruženje
 • Integracija sa  cloud rešenjima kompanije SAP
 • Uz upotrebu SAP HANA,  rad na in-memory tehnologiji
 • Intuitivno SAP Fiori korisničko iskustvo

Šta analitičari i stručnjaci govore o kompaniji SAP?

Upoznajte se sa činjenicama

25%

unapređena realizacija naloga pomoću SAP S/4HANA.

SAP Performance Benchmarking

20%

umanjenje grešaka u proizvodnji upotrebom SAP S/4HANA.

SAP Performance Benchmarking

15%

smanjenje troškova nabavke upotrebom SAP S/4HANA.

SAP Performance Benchmarking

Rast i razvoj poslovanja u digitalnoj ekonomiji

Previous Next

Saznajte zašto srednja preduzeća koja beleže najbrži rast poslovanja uočavaju jasnu vezu između digitalne transformacije i povećanja prihoda.

Pratite najnovije vesti i trendove od stručnjaka

Previous Next
Rodolpho Cardenuto
President of Global Channel and General Business
SAP

Prevaziđite izazove digitalne transformacije

Saznajte kako srednja preduzeća mogu da primene digitalnu transformaciju u cilju boljeg pozicioniranja na tržištu u odnosu na već poznate konkurente.

Steve Graham
VP, SME & Partner Marketing
SAP

Saznajte kako da poslujete u realnom vremenu

Saznajte kako kompanije koriste tehnološke inovacije da bi ostvarile vrednost, smanjile troškove, i obezbedile direktan uvid u poslovanje.

Barbara Weltman
Consultant and author

Budite u toku s poslovnim pokazateljima

Budite u toku s finan. inf. od krit. važn., da biste obezb. da vaše pred. ostane rentab., kao i koje prom. morate da izvrš. da biste napred.

Back to top