Idi na sadržaj
Veslač u kajaku u vodi drži veslo iznad glave, što predstavlja slobodu koju obezbeđuju rešenja SAP Customer Experience

Rešenja za SAP Customer Experience i CRM

Upoznajte svoje korisnike i zainteresujte ih zahvaljujući hiperpersonalizovanim iskustvima. Dajte im slobodu da istražuju i uspostave interakciju i da se odluče upravo za vas.
Mutna slika ljudi u gužvi koji se kreću kroz grad
Slika Hong Konga iz visine sa zalaskom sunca u daljini

Istražite SAP Customer Data Platform

Odvojte tri minuta da biste istražili način na koji možete povećati prihod, smanjiti opterećenje informacionih tehnologija i ubrzati transformaciju kompanije u preduzeće orijentisano na korisnike.

Pokrenite interaktivnu demo prezentaciju

Upoznajte SAP Commerce Cloud

Pojednostavite B2B kupovinu i prodaju, obezbedite odlično iskustvo i izgradite lojalne odnose s korisnicima uz pomoć rešenja za trgovinu u izvornom cloud-u.

Pogledajte interaktivnu demo prezentaciju

*Gartner, Magic Quadrant for Personalization Engines, Jason McNellis, Claire Tassin, Jennifer Polk, 19. jul 2021. godine.

Gartner i Magic Quadrant su registrovane robne marke kompanije Gartner, Inc. i/ili njenih povezanih lica u SAD i inostranstvu i u ovom dokumentu se koriste uz dozvolu. Sva prava zadržana.

Gartner ne reklamira bilo kog dobavljača, proizvod ili uslugu opisane u svojim istraživačkim publikacijama, niti savetuje korisnicima tehnologije da biraju samo dobavljače s najvišim ocenama ili drugom oznakom. Gartnerova istraživačka izdanja sadrže mišljenja predstavnika Gartnerove istraživačke organizacije i ne treba ih tumačiti kao tvrdnje činjenica. Gartner se odriče svih garancija, eksplicitnih ili impliciranih, u vezi sa ovim istraživanjem, uključujući i bilo kakve garancije za prodaju ili pogodnost za određenu namenu.

Nazad na vrh