Skip to Content

SAP Business ByDesign: ERP u Cloud-u za kompanije i filijale srednje veličine

Upravljajte preduzećem pomoću jednog Cloud ERP rešenja – SAP Business ByDesign. Idealno za kompanije srednje veličine poslovanja, institucije iz lokalnog javnog sektora i filijale velikih korporacija, ovaj potpuni i integrisani SaaS paket podržava finansije, ljudske resurse, prodaju, nabavku, korisničku službu, upravljanje lancem nabavke i još mnogo toga.

Zašto izabrati SAP Business ByDesign?

Zato što softver za poslovno upravljanje u Cloud-u podržava sve od finansija do CRM-a i dostupan je bilo kada, bilo gde i skoro na svakom uređaju. On pomaže da srednja preduzeća iskoriste nove prilike i ubrzaju rast, i pomaže filijalama da iskoriste resurse iz sedišta kompanije, istovremeno zadržavajući svoju fleksibilnost.

 • Modernizujte celokupne procese i maksimalno uvećajte efikasnost u čitavoj organizaciji
 • Steknite pravovremeni uvid u poslovanje zahvaljujući integrisanoj analitici i izveštavanju zasnovanim na platformi SAP HANA
 • Upravljajte svojim preduzećem bilo gde i bilo kada uz pomoć integrisanih mobilnih aplikacija
 • Oslonite se na izuzetno sigurne centre podataka kojima upravljaju i koje nadziru i održavaju SAP stručnjaci.
Previous

Cloud ERP: odličan resurs za razvoj

U nedavnoj studiji kompanija Mint Jutras je ispitivala ciljeve, izazove i status ERP-a u više od 800 kompanija širom sveta. Pogledajte rezultate i saznajte zašto SaaS rešenja obično dostižu svoju prvu kontrolnu tačku za prelazak u produkciju 14% brže od lokalnih rešenja. 

Likvidacije: preusmereni rast

Kada je kompanija Evonik odlučila da likvidira neke od svojih operativnih jedinica kako bi se fokusirala samo na hemijsku industriju, bilo je potrebno da izuzme te jedinice iz svoje SAP ERP implementacije. Saznajte zašto je kompanije Evonik odlučila da koristi SAP Business ByDesign kao prelazno rešenje za poslovne jedinice u likvidaciji.                

 

 
Razmotrite evoluciju SAP Business ByDesign rešenja tokom poslednjih 10 godina i perspektivu stručnjaka o aktuelnoj strategiji za budućnost. SAP mora da se aktivno fokusira na trokraku strategiju za digitalnu transformaciju: pružanje inovacija koje su najbolje u svojoj klasi, privlačenje razumne tražnje kroz marketing i razvoj uspešnih partnerstava.
Next

Saznajte kako rešenje SAP Business ByDesign može da učini rad poslovnih korisnika i IT stručnjaka jednostavnijim:

Mogućnosti po sektoru poslovanja

Upravljanje odnosima s korisnicima (CRM)

Na stručan način upravljajte procesima marketinga, prodaje i usluga i poboljšajte odnose s korisnicima uz pomoć rešenja SAP Business ByDesign.

 • Marketing
  Koristite personalizovane korisničke informacije za efikasnije kampanje, generisanje potencijalnih klijenata i podršku prodajnom timu.
 • Prodaja
  Postignite kompletnu automatizaciju resursa prodaje i unapredite upravljanje odnosima sa klijentima – od interakcija do fakturisanja.
 • Usluga
  Opremite zaposlene alatima i uvidom potrebnim da pružaju izuzetnu uslugu i povećaju zadovoljstvo korisnika.

Demo: pogled od 360 stepeni na CRM pomoću rešenja SAP Business ByDesign

Finansije
Steknite uvid u svoje finansijsko stanje u realnom vremenu, modernizujte osnovne procese računovodstva i upravljajte gotovinom i likvidnošću na bolji način.

 • Finansijsko i upravljačko računovodstvo
  Upravljajte računima za više operativnih jedinica, valuta i standardima izveštavanja.
 • Upravljanje novčanim tokom
  Koristite podatke transakcije korisnika i dobavljača da biste dobili uvid u stanje kratkoročnih likvidnih sredstava u realnom vremenu.
   

Demo: upravljanje gotovinom i likvidnošću pomoću rešenja SAP Business ByDesign

Demo: složeno upravljanje osnovnim sredstvima pomoću rešenja SAP Business ByDesign

Demo: paralelno izveštavanje pomoću rešenja SAP Business ByDesign

Ljudski resursi (HR)
Modernizujte HR procese kao što su upravljanje organizacijom, administracija zaposlenih, vreme i prisutnost zaposlenih.

 • Priprema radnog mesta za novog zaposlenog
  Pojednostavite pripremu radnog mesta za novog zaposlenog i pružite zaposlenima i menadžerima jednostavan pristup svim relevantnim informacijama.
 • Upravljanje vremenom, prisutnošću i radom
  Efikasnije upravljajte vremenom, radom i kompenzacijama.
 • HR self-services
  Omogućite zaposlenima da samostalno upravljaju listama radnog vremena, procesima nabavke i ličnim podacima.
 • Obračun plata
  Olakšajte obradu obračuna plata i iskoristite interfejs za eksterne agencije koje rade obračun plata.
 • Zahtevi i odobrenja
  Kreirajte i nadzirite zahteve za nabavku usaglašene s propisima i automatskim odobrenjima.

Nabavka
Pružite zaposlenima mogućnosti samouslužne nabavke radi uštede vremena i novca. Centralizujte informacije o dobavljačima i ugovarajte bolje poslove.

 • Određivanje izvora nabavke
  Održavajte centralnu bazu podataka sa informacijama o dobavljačima i proizvodima, čime se olakšava ugovaranje boljih cena i upravljanje većim brojem ugovora s dobavljačima.
 • Nabavka
  Modernizujte aktivnosti nabavke vaše kompanije i kupcima pružajte informacije u realnom vremenu kako bi mogli da ugovaraju bolje cene.


Demo: Automatizujte procese zahteva za ponudu sa više dobavljača pomoću SAP Business ByDesign rešenja

Upravljanje projektom
Upravljajte projektima bilo koje veličine i složenosti pomoću rešenja SAP Business ByDesign. Olakšajte saradnju i olakšajte svojim timovima upravljanje, realizaciju i nadzor projekata u realnom vremenu.

 • Povećajte efikasnost upravljanja projektima
 • Pozitivno utičite na realizaciju projekata
 • Vodite projekte na profitabilniji način
   

Demo: integrisano upravljanje projektom i uvid u realnom vremenu pomoću rešenja SAP Business ByDesign

Demo: upravljanje projektom među kompanijama pomoću rešenja SAP Business ByDesign

Demo: planiranje potreba za materijalom zasnovano na projektu pomoću rešenja SAP Business ByDesign

Upravljanje lancem nabavke (SCM)
Povećajte efektivnost lanca nabavke zahvaljujući međusobno usklađenoj ponudi i potražnji i povećajte fleksibilnost modernizacijom saradnje s korisnicima i dobavljačima.

 • Razvoj proizvoda
  Skratite vreme potrebno za lansiranje na tržište i obezbedite da dizajn proizvoda odgovara specifikacijama korisnika. 
 • SCM konfiguracija
  Steknite jasan uvid u svoje mreže nabavke i izglede za modeliranje lanca nabavke.
 • Planiranje i kontrola
  Kontrolišite tokove materijala s pristupom planiranju nabavke zasnovanom na izuzetku.
 • Proizvodnja, skladištenje i logistika
  Efikasno proizvodite visokokvalitetne proizvode, bolje upravljajte proizvodnjom i automatizujte povezane procese.

Demo: planiranje potražnje pomoću rešenja SAP Business ByDesign

Demo: prenos zaliha među kompanijama pomoću rešenja SAP Business ByDesign

Demo: planiranje nabavke među kompanijama pomoću rešenja SAP Business ByDesign

 

Dodatne demo prezentacije:

Demo: prilagođeno korisničko iskustvo pomoću rešenja SAP Business ByDesign

Demo: povećajte efikasnost i transparentnost procesa pomoću rešenja SAP Business ByDesign

Collapse
Mogućnosti po veličini preduzeća

Preduzeća srednje veličine
SAP Business ByDesign pomaže srednjim preduzećima da iskoriste nove šanse, brzo se prilagode promenama i unaprede ukupne poslovne rezultate. ERP cloud softver je globalno dostupan i može da obezbedi podršku za promenljive poslovne modele, međunarodnu ekspanziju i uspeh na novim tržištima.  

 • Na zahtev: spremno za upotrebu onda kada vam to odgovara
 • Inteligentno: vašim zaposlenima obezbeđuje analitiku u realnom vremenu
 • Proširivo: prilagođava se vašim poslovnim potrebama
 • Intuitivno: poboljšava usvajanje kod korisnika i produktivnost
 • Mobilno: obezbeđuje pristup poslovnim informacijama u svako vreme i na svakom mestu
 • Globalno: funkcioniše u više od 90 zemalja


Filijale velikih preduzeća

Maksimalno uvećajte vidljivost, efikasnost i kontrolu u svim filijalama pomoću jedinstvene ERP aplikacije. Naš Cloud softver za upravljanje poslovanjem idealan je za velike korporacije s filijalama koje se bave prodajom, distribucijom ili uslugama. On besprekorno kombinuje resurse i stabilnost sedišta vaše kompanije s fleksibilnošću i lokalnim uvidom od vaših filijala.

 • Upravljajte većim brojem filijala u skladu s jedinstvenim potrebama, strukturama i procesima svake od njih
 • Umanjite troškove i obim posla pri dodavanju i likvidaciji filijala i olakšajte njihovo upravljanje
 • Unapredite integraciju i saradnju između vaše korporativne organizacije i filijala
 • Brzo stanite na noge i izbegnite velike odlive kapitala koji su potrebni za lokalni softver
Collapse
Mogućnosti po industrijskoj grani

Proizvodnja
Steknite integrisani uvid u realnom vremenu u vaše proizvodne operacije i optimizirajte čitav proces kako biste smanjili troškove i brže ispunili potrebe korisnika.

 • Povećajte efikasnost proizvodnje modernizacijom i integrisanjem procesa
 • Pojednostavite upravljanje novim kanalima prodaje, posrednicima i tržištima
 • Povećajte zadovoljstvo korisnika i lojalnost pomoću pogleda od 360 stepeni za svakog korisnika


Stručne usluge

Integrišite i automatizujte procese stručnih usluga, uključujući upravljanje finansijama, klijentima i projektom i ne samo to.  

 • Steknite uvid u svoje projekte u realnom vremenu – od planiranja do realizacije projekata
 • Razvijte odgovarajuće usluge, obezbedite pravovremenu isporuku i ponovite uspeh
 • Odredite cilj za vaše usluge s većim uvidom u životni ciklus korisnika
 • Učinite da se vaše preduzeće razlikuje tako što ćete planirati i obezbediti maksimalnu vrednost za klijenta
 • Procenite profitabilnost projekta i klijenta da biste ispunili ciljeve portfolija


Veleprodaja

Precizno predvidite potražnju, brzo se prilagodite i ispunite zahteve – za niže troškove zaliha i veće zadovoljstvo korisnika.

 • Predvidite potražnju za optimiziranje nabavke i obezbeđivanje profitabilnosti
 • Steknite uvid u lanac nabavke i pratite isporuku stavki s dugim vremenom ciklusa proizvodnje
 • Smanjite operativne troškove i istovremeno optimizirajte nivoe zaliha i obrtnog kapitala
 • Povećajte zadovoljstvo korisnika i lojalnost, bez obzira na konkurenciju iz kompanija orijentisanih na cenu
 • Korisnicima uvek nudite isto iskustvo u čitavom preduzeću, bez obzira na kanal ili regiju
Collapse
Tehničke mogućnosti
API-ji i SDK
Uz pristup API-jima i SDK-u, programeri i administratori mogu da personalizuju, prošire i integrišu rešenje SAP ByDesign s drugim back-office sistemima kako bi ispunili jedinstvene poslovne potrebe.
 
Integracija s paketom Office
Integracija aplikacije ByDesign sa programom Microsoft Outlook omogućava sinhronizaciju kontakata, elektronske pošte, sastanaka i podsetnika iz programa Outlook.
 • kreirajte zahteve za uslugu, potencijalne prilike za prodaju i proces prodaje na osnovu dolazne elektronske pošte i sastanaka 
 • fleksibilnost za preuzimanje poslovnih podataka u formatu Microsoft Excel. Mogućnosti vraćanja podataka iz formata Excel u ByDesign sistem

Upravljanje ulazom i izlazom

 • Generišite štampane dokumente, faks, elektronsku poštu
 • generišite eksternu komunikaciju o poslovnom sadržaju i izvozite je preko različitih kanala izdavanja kao što su eletronska pošta, štampani materijal, faks itd. 
 • omogućite korisnicima da podese obaveštenja o zadacima preko elektronske pošte

Ključne mogućnosti korisnika i personalizacija krajnjeg korisnika

 • personalizujte rešenje SAP Business ByDesign u skladu sa željama korisnika
 • personalizujte brze veze, najnovije vesti, integrisane izveštaje
 • podesite izgled ekrana
 • omogućite ključnim korisnicima da podese temu, logotip kompanije i dodaju prilagođena polja u skladu s njihovim poslovnim potrebama. Ova podešavanja mogu da se koriste u obrascima, izveštajima, korisničkim interfejsima ili integraciji unutar opsega projekta

Konfiguracija toka rada

 • definišite odobrenja u više koraka u skladu s vašim poslovnim procesima na osnovu pravila za raspodelu posla 
 • kreirajte prilagođena pravila za obaveštenja ili elektronsku poštu na osnovu vaših poslovnih scenarija
 
Collaboration Window
Collaboration Window je alat za integraciju s radnom površinom koji funkcioniše kao centralna lokacija za saradnju s drugim ljudima i za eksterne uređaje i usluge. Ovaj alat omogućava komunikaciju s poslovnim partnerima preko kanala komunikacije kao što je elektronska pošta i obezbeđuje informacije o poslovnom kontekstu relevantne za poslovnog partnera i tok rada. Takođe obezbeđuje informacije o propuštenim upozorenjima, zadacima i obaveštenjima u ByDesign sistemu, kao i o propuštenim pozivima ako je dodatak u vidu rešenja za integraciju telefonije integrisan s rešenjem SAP Business ByDesign.
 
Migracija
SAP ByDesign alat za migraciju, predstavlja brz i efektivan način za pripremu i validaciju podataka pre učitavanja, kontroliše troškove tako što smanjuje obim posla potreban za ručnu migraciju i sprečava kašnjenja u implementaciji.
 
Integrisana podrška
Korisnicima pruža mogućnost kreiranja upita za podršku (sa automatskim prikupljanjem dijagnostičkih podataka) u vezi sa bilo kojim segmentom rešenja ByDesign. Kreirani upit se može pratiti i obraditi bez potrebe za eksternim alatom. Pored toga, integracija sa aplikacijom Enterprise Search korisnicima omogućava da pretražuju slične upite ili rešenja i informacije o rešavanju problema.
 
Enterprise Search
Enterprise Search omogućava traženje u celom rešenju ByDesign. Kreiranje oznaka/beleški na bilo kojem ekranu i njihovo pretraživanje pomoću aplikacije Enterprise Search. 
 
Poslovna analitika
Koristeći ekstenzivne i fleksibilne funkcije poslovne analitike moguće je jednostavno kreirati prilagođene izveštaje pomoću vođenih postupaka. Takođe omogućava kontrolu vidljivosti izveštaja tako što će se dodeliti samo određenim korisnicima/ulogama.
 
Poslovna konfiguracija
Prihvatite rešenje koje vam omogućava da ispunite svakodnevne poslovne potrebe bilo kada u životnom ciklusu rešenja bez potrebe za tehničkim veštinama.
 
Mogućnosti masovne obrade i planiranja
Podrška za masovnu obradu poslovnih podataka za koju se može planirati izvršenje u pozadini. Mogućnosti planiranja ponavljanja se mogu iskoristiti za periodično izvršenje obrade u definisanim intervalima.
 
Centar za podršku i učenje
Zajedno sa osnovnim konceptima rešenja ByDesign, steknite pristup poslovnim informacijama i praktičnim savetima. Takođe se povežite sa zajednicama i pristupite dokumentima za rešavanje problema, šablonima navigacije i zadacima iz ugla korisnika.
 
Bezbednost
Uz mogućnosti kao što je bezbedna elektronska pošta, skenirajte sve dolazne i odlazne dokumente u cilju otkrivanja virusa i korišćenje usluga na osnovu ovlašćenja. Podrška za mogućnost single sign-on-a čini rešenje Business ByDesign sigurnim proizvodom.
Collapse

Zahtevi sistema za rešenje SAP Business ByDesign

Zahtevi softvera i sistema se razlikuju u zavisnosti od konkretnih scenarija korisnika. U pregledu zahteva softvera i sistema pogledajte listu podržanih uređaja, hardvera, operativnih sistema, aplikacija i pregledača.

Zahtev sistema
Detalji
Podržani operativni sistemi
 • MS Windows Vista (32-bitna verzija): Internet Explorer
 • MS Windows 7 (32-bitna i 64-bitna verzija): Internet Explorer
 • MS Windows 8: Internet Explorer
 • MS Windows 10: Internet Explorer
 • Mac OS X 10.6 ili noviji: Safari, Internet Explorer
Minimalni zahtevi hardvera
 • Pentium 4, 2,4 GHz ili brži (preporuka: Intel Core 2 Duo, 2,4 GHz s prednjom sabirnicom na 1066 MHz)
 • Najmanje 1 GB RAM memorije (preporučuje se 2 GB)
Minimalni zahtevi mreže
 • Upstream: 1 Mbps
 • Downstream: 1 Mbps
 • Kašnjenje: 200 ms ili bolje
Dodatni zahtevi softvera

Da biste mogli da pokrenete SAP Business ByDesign veb aplikaciju, potreban je sledeći softver:

 • Microsoft Silverlight 5.1 ili noviji
 • Adobe Reader 8.1.3 ili noviji

Pristupačne cene pretplate

SAP Business ByDesign se licencira preko mesečne pretplate koja se izračunava za svakog korisnika posebno. Postoje tri kategorije korisnika: self-service korisnici, korisnici u timu i enterprise korisnici – cene i funkcionalnosti se razlikuju za svakog od njih.

Kada koristite SAP Business ByDesign, nema potrebe da brinete o održavanju softverskog sistema. Sve osnovne usluge kao što su kreiranje rezervnih kopija, oporavak i redovna nadogradnja pokriva SAP i uključene su u mesečnu naknadu. Možete izabrati da implementirate kompletno rešenje ili se možete prvo fokusirati na hitne poslovne potrebe i dodavati funkcionalnosti po potrebi.

Previous

Javno izdanje

Deljeni hardver, kvartalne objave i datume nadogradnje određuje SAP.
 • Klijenti (minimalno): 1
 • Korisnici (minimalno): 20

Privatno izdanje

Namenski sistem za više klijenata, kvartalna izdanja i datumi nadogradnje koje zajedno određuju SAP i korisnik.
 • Klijenti (minimalno): 10
 • Korisnici (minimalno): 200

 

Next
image

Obratite se lokalnom SAP timu za dodatne opcije pretplate

Pogledajte šta kažu naši korisnici

Prvi koraci

Istražite resurse koji će vam pomoći da konfigurišete i počnete da koristite rešenje SAP Business ByDesign.

Previous

Posetite našu biblioteku resursa

U odeljku Započnite rad sa SAP Business ByDesign** pogledajte dodatne informacije o upotrebi, integrisanom učenju i radu od kuće.

Konfigurišite svoje rešenje

U dokumentu Poslovna konfiguracija** pogledajte pregled procesa implementacije korak po korak – uključujući određivanje opsega, precizno podešavanje, tokove rada i još mnogo toga.

Preuzmite vodič za korisnike

U SAP Business ByDesign vodiču za korisnike** pročitajte uvod u sadržaj osnovne navigacije, o obukama i drugim važnim funkcijama.

Next
image

Pronađite SAP partnera koji će vam pomoći u implementaciji

Previous

Pogledajte scenarije integracije

U SAP Business ByDesign scenarijima integracije pogledajte dodatne informacije o integraciji softvera sa lokalnim rešenjima i Cloud rešenjima.

Integrišite prilagođene podatke

SAP Business ByDesign vodič za prilagođenu integraciju podataka omogućava pregled opcija potrebnih za objedinjavanje podataka iz vaših starih sistema.

Povežite se sa svojim postojećim aplikacijama

U tehničkom vodiču za povezivanje za aplikacije na zahtev, aplikacija na lokaciji i hibridne aplikacije* pogledajte kako da povežete SAP Business ByDesign s vašim postojećim aplikacijama.

Otkrijte API-je veb usluge

SAP APIs web servisi olakšavaju integraciju sa rešenjem SAP Business ByDesign. Oni omogućavaju siguran pristup podacima na daljinu i procesima na osnovu standarda kao što su SOAP i WSDL.
Next
image

Potrebna vam je pomoć oko Cloud integracija? Saznajte više o SAP Cloud uslugama

Previous

Šta je novo u rešenju SAP Business ByDesign?

Pogledajte Najnovije vesti o SAP Business ByDesign** – u online vodiču koji pokriva najnovije funkcije i ažurirane informacije za Cloud ERP softver.

Izveštavanje pomoću rešenja SAP Business ByDesign

Prijavite se za openSAP kurs da biste saznali kako da iskoristite integrisanu analitiku softvera, kreirate izveštaje u browser-u ili u formatu Microsoft Excel i još mnogo toga.

Pogledajte proizvod

Saznajte kako je planiran razvoj funkcija rešenja SAP Business by Design – pogledajte proizvod.

Next
image

Pronađite SAP partnera koji će vam pomoći u implementaciji

Podrška

Obezbedite podršku koja vam je potrebna kako bi rešenje SAP Business ByDesign postizalo najbolje performanse. Naši stručnjaci mogu da vam pomognu da maksimalno uvećate vrednost svog softvera, iskoristite prednosti i mogućnosti novih poslovnih modela i ne samo to.

Back to top