Skip to Content

Rešenja za analitiku

Pokrenite digitalnu transformaciju pomoću rešenja za poslovnu analitiku i ugrađene Machine learning tehnologije koja mogu da vam pomognu da steknete brze i precizne preglede za celokupno poslovanje i na osnovu toga implementirate nove procese i aplikacije.

Ključni proizvodi SAP Analytics platforme

Zasnovana na strategiji upotrebe analitičkih pregleda za podršku poslovnim procesima, SAP platforma analitike podržava svaku fazu ciklusa analitike – od podataka do implementacije.
Previous Next

Upotrebite snagu cloud analitike

Umanjite troškove i kompleksnost i istovremeno povećajte brzinu i merljivost učinka. Rešenje SAP Analytics Cloud ispunjava najvažnije analitičke potrebe za celokupnu organizaciju tako da možete bez problema da planirate, analizirate i predviđate – sve to u jedinstvenom, integrisanom rešenju cloud analitike zasnovanom na platformi SAP Cloud Platform.

Postavite osnovu za analitiku

Kreirajte čvrstu osnovu pomoću rešenja za skladištenje podataka dizajniranog za transakcione i analitičke procese i obradu u realnom vremenu. SAP BW/4HANA omogućava preduzećima da povežu istorijske podatke sa aktuelnim podacima kako bi izvršila analizu
uz brže donošenje odluka u realnom vremenu. 

Kreirajte put u budućnost

Iskoristite postojeće on-premise podatke i analitiku. Platforma SAP BusinessObjects BI vam omogućava da objedinite podatke koji potiču iz on-premise i cloud izvora.

Rešite specifične zahteve u vezi sa platformom za analitiku

Previous Next

Analitika koja zadovoljava zahteve i korisnika i IT sektora

Pojava digitalnog poslovanja i potreba za stručnjacima u digitalnoj transformaciji dovela su do toga da su se očekivanja u pogledu aplikativnih rešenja za sagledavanje analitike promenila. Poslovnim kupcima i korisnicima su potrebna rešenja koja su jednostavna za nabavku i korišćenje, a direktorima IT-ja i IT odeljenjima su potrebni kontrola, sigurnost, prilagodljivost kao i mogućnost upravljanja. SAP ispunjava zahteve obe grupe.  

Upoznajte se sa činjenicama

+35%

povećanje prihoda zahvaljujući boljem donošenju odluka.

Portfolio SAP analitike – izveštaj: Moderna analitika za digitalno poslovanje

300%

povećanja u usvajanju alata za analitiku na nivou cele kompanije.

Portfolio SAP analitike – izveštaj: Moderna analitika za digitalno poslovanje

80%

poboljšanje efikasnosti u ključnim poslovnim funkcijama realizacijom upita za koje nije potrebno čekati više sati na rezultate.

Portfolio SAP analitike – izveštaj: Moderna analitika za digitalno poslovanje

Pogledajte na koji način korisnici ostvaruju uspeh upotrebom SAP rešenja

Previous Next

Live Oak: Donošenje odluka u realnom vremenu

Live Oak je moderna banka koja koristi najnoviju tehnologiju u cilju diferencijacije na tržištu. Saznajte zašto je ova banka izabrala SAP Analytics Cloud rešenje kako bi pomogla zaposlenima da odgovore na teška pitanja i donesu odluke u realnom vremenu.

mBank: Unapređenje efikasnosti kampanje za 200%

Saznajte na koji način najveća poljska onlajn banka koristi rešenje SAP Predictive Analytics kako bi mogla da predvidi buduću potražnju za 4,5 miliona korisnika.* Sada mBank može da obezbedi najrelevantnije ponude i promocije specifičnim grupama korisnika.

Lexmark: 50% brži ciklusi konsolidacije

Na koji način je kompanija Lexmark prepolovila vreme konsolidacije? Tako što je upotrebila rešenje SAP Business Planning and Consolidation powered by SAP HANA.* Saznajte kako ova kompanija koristi EPM rešenje za centralizaciju procesa strateškog planiranja, predviđanja, izrade budžeta i konsolidacije.

Izaberite vodeće rešenje za analitiku

Previous Next

Da li vaši alati za sagledavanje analitike mogu da obezbede 171% povraćaja investicija?

Prepoznato kao tržišni lider u analitici Big Data, rešenje SAP BusinessObjects predstavlja standard u organizacijama širom sveta. Saznajte kako relevantna rešenja obezbeđuju vrednost u studiji „Ukupni ekonomski uticaj SAP Analytics rešenja: smanjenje troškova i poslovna prednost“.

Iz perspektive stručnjaka

Back to top