Idi na sadržaj

Izjava o privatnosti kompanije SAP

Datum stupanja na snagu: 1. jun 2022. godine

Izjava o privatnosti kompanije SAP

Zaštita privatnosti pojedinca od ključnog je značaja za budućnost poslovanja. Kreirali smo ovu Izjavu o privatnosti kao potvrdu naše izuzetne posvećenosti pravu pojedinaca na zaštitu podataka i privatnost. Izjava definiše način na koji obrađujemo informacije koje se mogu koristiti za direktno ili indirektno identifikovanje pojedinca (lični podaci). 

Šta podrazumevamo pod terminom SAP u ovoj Izjavi o privatnosti?

Ova Izjava o privatnosti se primenjuje na prikupljanje i obradu ličnih podataka:

 • tokom centralnih operacija ove veb stranice i drugih poslovnih aktivnosti kompanije SAP kojima globalno upravlja
  • SAP SE, Dietmar-Hopp-Allee 16 Walldorf 69190, Germany, ako se nalazite u državi članici EU ili EWR ili u bilo kojoj od sledećih zemalja: Andori, Farskim ostrvima, Gernziju, Ostrvu Man, Džerziju, Švajcarskoj ili Ujedinjenom Kraljevstvu ili
  • SAP America Inc., 3809 West Chester Pike, Suite 200, Newtown Square, PA 19073, USA ako ste u nekoj drugoj zemlji, ili
  • specifični entitet SAP grupe kako može biti navedeno u Dodatnim odredbama specifičnim za zemlju i regiju na kraju ove Izjave o privatnosti
 • u kontekstu predugovornih i ugovornih poslovnih odnosa između vas ili vašeg poslodavca i lokalnog entiteta SAP grupe
 • u kontekstu obrasca za registraciju kada specifični entitet SAP grupe direktno prikuplja lične podatke u svrhu registracije za uslugu ili događaj i kada je zbog toga predstavljen kao relevantni rukovalac na ovoj stranici registracije ili veb stranici upućivanjem na ovu Izjavu o privatnosti.

SAP SE, SAP America, Inc. i svaki relevantni entitet SAP grupe su u daljem tekstu „SAP“, u zavisnosti od slučaja.

 

Ova Izjava o privatnosti se ne primenjuje na internet stranice ili veb stranice kompanije SAP koje imaju sopstvene Izjave o privatnosti.

U koje svrhe SAP obrađuje vaše lične podatke?

Pri obavljanju poslovanja i upravljanju našim raznim veb stranicama i drugim komunikacionim kanalima, SAP obrađuje lične podatke osoba s kojima stupa u kontakt, uključujući kupce, partnere, dobavljače, kandidate i sva druga lica s kojima stupamo u kontakt.

 

U bilo kojem od ovih slučajeva SAP može obrađivati lične podatke za jednu ili više poslovnih svrha:

 

Održavanje poslovnih odnosa s kupcima, partnerima i ostalima

SAP obrađuje lične podatke za održavanje poslovnih odnosa s kupcima, partnerima i drugim korisnicima za ispunjavanje predugovornih i ugovornih poslovnih odnosa. To može obuhvatati odgovaranje na zahteve, obradu naloga, isporuku naručenog proizvoda ili usluge ili preduzimanje bilo koje druge relevantne radnje u cilju uspostavljanja, ispunjenja i održavanja poslovnih odnosa.

 

Proizvodi i usluge mogu obuhvatati bilo koji od lokalnih softverskih proizvoda i softverske proizvode u oblaku kompanije SAP, veb usluge, aplikacije, onlajn forume, vebinare i događaje, biltene koji nisu marketinški, studije, uputstva, obuke, kao i druge ponude poput takmičenja ili nagradnih izvlačenja. Kada kupite ili nameravate da kupite proizvode ili usluge kompanije SAP u ime korporativnog klijenta ili ako ste na drugi način određeni kao kontakt osoba za poslovni odnos između kompanije SAP i korporativnog klijenta ili partnera („Kontakt osoba klijenta“), SAP će koristiti vaše lične podatke u ovu svrhu. Preciznije, SAP može da koristi vaše lične podatke za potvrdu otvaranja vašeg naloga, upravljanje potpisivanjem ugovora, slanje klauzula o obelodanjivanju ako je to zakonski potrebno, obaveštavanje o plaćanjima i druge informacije o našim proizvodima i uslugama. SAP može odgovoriti na srodne upite, obezbeđivati vam neophodnu podršku i obrađivati vaše povratne informacije.

 

U kontekstu vaše upotrebe naših proizvoda ili usluga, ili upotrebe istih od strane vaših zaposlenih, SAP vam se može obratiti putem pošte, e-pošte, ćaskanja uživo, kontakt obrazaca, putem telefona ili bilo kog drugog medija kako bi razrešio vaše pitanje ili žalbu, ili pitanje ili žalbu korisnika ili kupca, ili kako bi istražio sumnjive transakcije. Kad su u pitanju telefonski pozivi ili sesije ćaskanja, SAP može da snima takve pozive ili ćaskanja kako bi poboljšao kvalitet SAP usluga nakon što vas obavesti tokom tog poziva, u skladu s važećim zakonima, i nakon prijema vašeg prethodnog pristanka pre nego što snimanje počne.

 

Zadovoljstvo kupaca - u okviru postojećeg poslovnog odnosa između vas ili vašeg poslodavca i kompanije SAP, SAP obrađuje vaše lične podatke u cilju dobijanja informacija o tome koliko ste zadovoljni funkcionalnošću i kvalitetom naših proizvoda i usluga, kako bismo vam mogli slati relevantne informacije o najavama naših najnovijih proizvoda, ažuriranjima ili nadogradnji softvera, događajima, posebnim ponudama i druge informacije o softveru i uslugama kompanije SAP, a koje su važne i korisne vama.

 

Razvoj proizvoda i usluga

U meri u kojoj to zakon dozvoljava, SAP može da obrađuje vaše lične podatke za interna istraživanja, tehnološku demonstraciju i razvoj, kao i u cilju pomoći pri kreiranju, razvoju, funkcionisanju, isporuci, unapređenju, nadogradnji ili proširenju proizvoda i usluga kompanije SAP. SAP može da obrađuje lične podatke za kreiranje anonimnih skupova podataka, koji se potom koriste za unapređenje proizvoda i usluga kompanije SAP.

 

Obezbeđivanje usaglašenosti sa zakonima i propisima

SAP obrađuje lične podatke u cilju usaglašavanja sa zakonskim obavezama.

 

SAP obrađuje vaše lične podatke u svrhu obezbeđivanja adekvatnog nivoa tehničke i organizacione sigurnosti proizvoda, usluga, događaja u mreži, objekata i prostorija kompanije SAP. U tom smislu će kompanija SAP preduzeti neophodne mere za verifikaciju ili održavanje kvaliteta i sigurnosti proizvoda ili usluge koji su u njenom vlasništvu, koje je proizvela ili koji su za nju proizvedeni ili koje kontroliše kompanija SAP. To može obuhvatati upotrebu ličnih podataka za potrebnu identifikaciju određenih korisnika i njihovih ovlašćenja, internu kontrolu kvaliteta kroz reviziju, analizu i istraživanje, identifikovanje i otklanjanje grešaka u cilju pronalaženja i otklanjanja grešaka koje narušavaju postojeću ili predviđenu funkcionalnost, bezbednost naloga i mreže, replikaciju za sprečavanje gubitaka, otkrivanje bezbednosnih incidenata, zaštitu od zlonamernih, obmanjujućih, nezakonitih radnji ili prevara i za procesuiranje odgovornih lica za takve vrste aktivnosti. Takođe možemo obrađivati vaše ime, vizuelni prikaz i druge podatke koji se odnose na kontakt podatke ili usaglašavanje kada posetite lokalnu SAP filijalu ili kancelariju u kontekstu upravljanja pristupom i video nadzorom za zaštitu bezbednosti i sigurnosti naših lokalnih kancelarija i imovine.

 

Kompanija SAP i njeni proizvodi, tehnologije i usluge podležu zakonima o izvozu većeg broja zemalja, uključujući, ali ne ograničavajući se na, zakone Evropske unije i njenih članica i Sjedinjenih Američkih Država. Važeći zakoni o izvozu, trgovinske sankcije i embargo koje propisuju ove zemlje obavezuju kompaniju SAP da organizacijama, pravnim licima i drugim stranama koje se nalaze na listi sankcionisanih lica koje odredi vlada spreči pristup određenim proizvodima, tehnologijama i uslugama preko veb stranica kompanije SAP ili drugih kanala za isporuku (npr. Spisak sankcija Evropske Unije, spisak sankcija SAD-a, uključujući Spisak lica kojima je zabranjen izvoz (DPL) Biroa za industriju i bezbednost (BIS), Spisak posebno određenih državljana i blokiranih lica (SDN-List) Kancelarije za kontrolu stranih sredstava (OFAC) i US DOC Spisak lica Biroa za industriju i bezbednost i sankcije Saveta za bezbednost Ujedinjenih nacija). SAP obrađuje lične podatke u onoj meri koja je neophodna da bi se izvršilo usaglašavanje sa ovim zakonskim zahtevima. Tačnije, SAP obrađuje lične podatke za sprovođenje automatskih provera važećih lista sankcionisanih lica, kako bi redovno vršio provere svaki put kada se ta lista sankcionisanih lica ažurira ili kada korisnik ažurira svoje podatke. U slučaju potencijalnog podudaranja, SAP će blokirati pristup svojim uslugama i sistemima i kontaktiraće s korisnikom radi potvrde njegovog identiteta.

 

Ako je neophodno, SAP koristi lične podatke za sprečavanje ili procesuiranje krivičnih aktivnosti, kao što su bilo koji vid sajber kriminala, nezakonito korišćenje naših proizvoda i usluga ili prevare, kako bismo pokrenuli tužbe ili se odbranili od njih.

 

U cilju usaglašavanja sa zahtevima zakona o zaštiti podataka i zaštiti od nelojalne konkurencije. U zavisnosti od zemlje u kojoj posluje određena kompanija SAP grupe, kao i od toga da li ste sami izričito dali pristanak ili ste odbili prijem komercijalnih informacija, SAP može da obrađuje lične podatke neophodne za usaglašavanje s vašim izborom zaštite podataka i privatnosti u pogledu prijema takvih informacija, i ako je to potrebno, kako bi obezbedio usaglašenost, može da razmenjuje takve informacije s drugim entitetima SAP grupe.

 

Funkcionisanje SAP internet stranica, veb ponuda kompanije SAP ili drugih događaja u mreži

SAP obrađuje lične podatke u svrhu funkcionisanja, obezbeđujući i administrirajući vaše korišćenje SAP internet stranica, veb ponuda ili drugih događaja u mreži.

 

Kreiranje korisničkih profila

Određene veb ponude povezane sa SAP veb stranicama, uključujući forume, blogove i mreže (npr. SAP Community), zahtevaju da se registrujete i kreirate korisnički profil. Preko korisničkog profila možete da delite svoje lične podatke drugim korisnicima, na primer svoje ime, fotografiju, naloge na društvenim medijima, poštansku adresu ili adresu e-pošte, broj telefona, lična interesovanja, veštine i osnovne informacije o vašoj kompaniji. Korisnički profili služe za personalizaciju interakcija između korisnika (na primer, putem slanja poruka ili funkcionalnosti praćenja) i da se omogući kompaniji SAP da unapređuje saradnju i kvalitet komunikacija putem takvih ponuda. Podešavanja profila relevantnih veb ponuda vam omogućavaju da odredite informacije koje želite da delite.

 

Usluga identiteta

Korisnički profil može biti specifičan za jednu veb ponudu kompanije SAP, ali vam takođe omogućava pristup u druge veb ponude kompanije SAP ili od drugih entiteta SAP grupe. Izbor je na vama da li želite da koristite neke od tih dodatnih veb ponuda. Ako ih koristite, SAP će staviti na raspolaganje vaše lične podatke drugim veb ponudama kako biste dobili početni pristup. Uzmite u obzir da bez vašeg pristanka datog kompaniji SAP za kreiranje takvih korisničkih profila, SAP neće biti u mogućnosti da vam ponudi takve usluge u slučaju kada je vaš pristanak zakonom propisan uslov kako bi vam kompanija SAP mogla pružiti te usluge.

 

Izrada profila za događaje

Ako se registrujete za događaj, seminar ili vebinar kompanije SAP, SAP može da podeli osnovne informacije o učesniku (vaše ime i prezime, kompaniju i adresu e-pošte) s drugim učesnicima istog događaja, seminara ili vebinara za poboljšanje interakcije među učesnicima i radi stimulacije komunikacije i razmene ideja.

 

Poboljšanje korisničkog iskustva

SAP obrađuje informacije koje se odnose na vašu posetu našim veb ponudama kako bi poboljšao vaše korisničko iskustvo, utvrdio vaše pojedinačne potrebe i personalizovao način na koji vam pružamo informacije koje tražite. Zbog toga prikupljamo informacije bez obzira na to da li ste se prijavili za korisnički profil ili niste.

 

Kolačići i slični alati

SAP obrađuje lične podatke o korisnicima veb stranica kompanije SAP i drugih veb ponuda pomoću kolačića ili sličnih tehnologija u svrhe definisane u Izjavi o kolačićima kompanije SAP. Na vezi „Preference za kolačiće“ u podnožju početne stranice SAP.com nalaze se dodatne informacije i tu imate opciju da izaberete svoje preference za kolačiće.

 

 

Traženje talenata

SAP prikuplja i obrađuje lične podatke kvalifikovanih pojedinaca i lica zainteresovanih za mogućnosti zaposlenja iz raznih izvora. Zamolili smo podnosioce prijava za zaposlenje i kandidate da se prijave preko SAP Career Portal-a, bez obzira na to da li se samoinicijativno prijavljuju ili je to prijava na oglas za zaposlenje. SAP prikuplja lične podatke preko Career Portal-a za procedure prijava za posao i odabira kandidata. Dodatne informacije o tome na koji način kompanija SAP prikuplja i obrađuje podatke kandidata naći ćete u Izjavi o privatnosti koja se odnosi na SAP Careers Portal.

 

Ponuda SAP proizvoda i usluga

SAP prikuplja i obrađuje lične podatke u svrhe marketinga i prodaje. Trudimo se da vas redovno obaveštavamo o predstojećim događajima i najnovijim proizvodima i uslugama kompanije SAP. Ako je moguće, možemo kontaktirati s vama radi dodatnog razgovora o vašem interesovanju za usluge i ponude kompanije SAP.

 

Traženje povratnih informacija, upitnici i ankete

U meri u kojoj to zakon dozvoljava, SAP može da stupi s vama u kontakt radi dobijanja povratnih informacija u vezi s poboljšanjem relevantnih materijala, proizvoda ili usluga. SAP vas takođe može pozvati da učestvujete u popunjavanju upitnika i anketa. Oni se sastavljaju tako da možete da učestvujete u njima bez potrebe da navodite podatke kojima se utvrđuje vaš identitet kao učesnika. Ako ipak navedete vaše lične podatke, SAP će ih koristiti u svrhe navedene u upitniku ili anketi ili za unapređivanje svojih proizvoda ili usluga.

 

Informisanje

U okviru postojećih poslovnih odnosa između vas ili vašeg poslodavca i kompanije SAP, SAP obrađuje vaše lične podatke kako bi vas informisao o SAP proizvodima i uslugama koje su slične ili su povezane s proizvodima i uslugama koje ste vi ili vaš poslodavac već kupili ili koristili. SAP će vas informisati putem e-pošte ili telefona o svim novostima samo u meri u kojoj to zakon dozvoljava, ili ako SAP prikuplja takve informacije u kontekstu poslovnih odnosa. U svakom trenutku imate pravo da odbijete korišćenje podataka od strane kompanije SAP u ove svrhe tako što ćete odabrati opciju odjave koja se nalazi pri dnu svake stranice vezane za marketinški pristup.

 

Personalizovani sadržaj

SAP obrađuje informacije o vašim kontaktima s kompanijom SAP kroz razne oblasti poslovanja i ponude (vaše ranije i trenutne upotrebe SAP proizvoda ili usluga ili upotrebe vaših poslodavaca, vaše korišćenje veb ponuda kompanije SAP, učešće na događajima, korišćenje izveštaja, probnih verzija ili biltena) kako bi vam obezbedio zahtevane proizvode i usluge i kako bi unapredio svoju komunikaciju s vama. Ovi podaci se takođe mogu koristiti u cilju efikasnog obavljanja poslovanja kompanije SAP, što često obuhvata: automatizaciju i objedinjavanje podataka radi podrške analitičkom i statističkom radu, performansama i prediktivnoj analizi i podacima istraživačke nauke kako bi se obezbedila podrška za vaše interakcije kupca i kako bi se ispunili takvi zahtevi. U meri u kojoj to zakon dozvoljava SAP može da kombinuje i koristi takve informacije na objedinjen način kako bismo razumeli vaša interesovanja i poslovne zahteve, usavršavali uvid u poslovanje i marketinške strategije i stvarali, razvijali, uspostavljali i poboljšavali našu personalizovanu komunikaciju s vama. Njih kompanija SAP takođe može koristiti za prikaz relevantnog sadržaja na veb stranicama kompanije SAP ili veb stranicama trećih strana.

 

ID-ovi oglašavanja

Uz vaš pristanak ili u meri u kojoj to zakon dozvoljava, SAP može da kreira heširani ID korisnika koji će biti dostupan društvenim mrežama trećih strana ili drugim veb ponudama (kao što su Twitter, LinkedIn, Facebook, Instagram ili Google). Te informacije se zatim podudaraju s korisničkim bazama podataka treće strane kako bi vam se prikazivao relevantniji SAP sadržaj.

Koje lične podatke obrađuje SAP?

SAP obrađuje razne tipove ličnih podataka o licima s kojima stupamo u kontakt pri obavljaju poslovanja ili upravljanju prisustvom na raznim veb stranicama i drugim komunikacijskim kanalima.

 

U zavisnosti od pojedinačnog slučaja, ovo može obuhvatati sledeće tipove ličnih podataka:

 

Kontakt podaci

SAP obrađuje sledeće kategorije ličnih podataka kao kontakt podatke: ime, prezime, adresu e-pošte, poštansku adresu/lokaciju (zemlju, državu/pokrajinu, grad), brojeve telefona i istoriju vaših odnosa s kompanijom SAP.

 

Lični podaci koji se odnose na poslovni odnos s kompanijom SAP

U kontekstu uspostavljenih poslovnih odnosa, SAP obrađuje naziv kompanije poslovnih partnera, industrijsku granu, vašu poslovnu funkciju i ulogu, odeljenje i funkciju i istoriju vaših odnosa s kompanijom SAP. Ako navedete broj kreditne kartice ili podatke banke za poručivanje robe ili usluga, kompanija SAP će prikupljati ove informacije radi obrade vaše uplate za zahtevanu robu ili usluge.

 

Lični podaci koji se odnose na usaglašavanje

Ako to zahtevaju statutorni zakoni ili propisi, kompanija SAP može obrađivati kategorije podataka poput datuma rođenja, akademskih akreditiva, ličnih karata ili drugih ID brojeva, geolokacije, relevantne informacije o poslovnom partneru koje se odnose na primer na značajne parnice ili druge sudske postupke i druge važne informacije o kontroli izvoza ili usaglašavanja s carinskim propisima.

 

Podaci generisani preko vaše upotrebe internet stranica, veb ponuda ili ponuda u mreži kompanije SAP ili učešća na njima

 

Podaci o upotrebi

SAP obrađuje određene informacije koje se odnose na korisnika, npr. informacije o vašem pretraživaču, operativnom sistemu ili vašoj IP adresi kada posetite SAP veb funkcije. Takođe obrađujemo informacije koje se odnose na vaše korišćenje veb ponuda, kao što su stranice koje posećujete, vreme koje provodite na nekoj stranici, stranica koja vas je uputila na našu stranicu i veze na našim veb stranicama na koje ste kliknuli.

 

Podaci o registraciji

SAP može obrađivati vaše goredefinisane kontakt podatke, kao i druge informacije koje možete direktno dostaviti kompaniji SAP, ako se registrujete za bilo koji od SAP događaja ili neku drugu veb uslugu.

 

Podaci o učešću

Kada učestvujete na vebinarima, virtualnim seminarima, događajima ili drugim SAP veb uslugama, SAP može obrađivati vaše interakcije s relevantnim veb uslugama kako bi organizovao događaj sa svim sesijama, anketama ili drugim vidovima interakcija između kompanije SAP i učesnika. U zavisnosti od događaja i određenih obaveštenja o učesnicima, SAP može da prikuplja audio i video snimke događaja ili sesija.

 

Posebne kategorije ličnih podataka

Kod prijava na neki događaj, SAP može da vam postavi upit o vašem režimu ishrane ili informacijama o mogućem invaliditetu kako bi se uvažile potrebe naših gostiju u vezi sa zdravljem i dobrobiti. Svako prikupljanje takvih informacija se uvek zasniva na pristanku učesnika. Imajte u vidu da ako ne dostavite informacije o svom režimu ishrane, SAP možda neće imati priliku da ispuni takve zahteve u vreme događaja.

 

Lični podaci koje dobijamo prilikom prijave za posao u kompaniji SAP

SAP obrađuje lične podatke pojedinaca koji se prijavljuju za posao u kompaniji SAP kako je definisano u Izjavi o privatnosti na SAP Career Portalu.

 

Lični podaci koje dobijamo od trećih strana, uključujući javno dostupne izvore

SAP se trudi da prikuplja lične podatke direktno od lica na koje se podaci odnose. Uz vašu dozvolu ili ako je to dozvoljeno važećim zakonom, SAP može dobiti lične podatke i od izvora trećih strana. U izvore trećih strana spadaju:

 

vaš poslodavac zbog poslovanja s kompanijom SAP i/ili SAP grupom,

 

treće strane kojima ste naložili da dele vaše lične podatke s kompanijom SAP,

 

izvori trećih strana i javno dostupni izvori poput poslovno orijentisanih društvenih mreža ili posrednika za informacije.

 

Kada prikupljamo lične podatke iz izvora trećih strana, uspostavljena interna kontrola ima za cilj da obezbedi da ti izvori treće strane imaju dozvolu da dostave takve informacije kompaniji SAP, kao i da ih mi možemo koristiti u te svrhe. SAP će postupati sa ovim ličnim podacima u skladu sa ovom Izjavom o privatnosti, kao i sa eventualnim dodatnim ograničenjima koje nameće treća strana koja je te lične podatke dostavila kompaniji SAP ili u skladu s važećim nacionalnim zakonodavstvom.

 

Lični podaci neophodni za zadovoljstvo kupaca

U meri u kojoj to zakon dozvoljava ili na osnovu vašeg pristanka, SAP može da kombinuje informacije koje prikupljamo o specifičnim korisnicima direktno ili indirektno kako bi se obezbedila celovitost i tačnost podataka i kako bi nam one pomogle da bolje prilagodimo naše interakcije s vama i pronađemo informacije koje najbolje služe vašim interesima i potrebama.

Koliko dugo će SAP obrađivati moje lične podatke?

SAP obrađuje vaše lične podatke samo onoliko koliko je to potrebno:

 • kako bi vam proizvodi i usluge koje ste naručili vi ili vaš poslodavac bili dostupni;
 • da bi kompanija SAP bila usaglašena sa zakonskim obavezama čuvanja ličnih podataka, što između ostalog proizilazi iz važećeg zakona o izvozu, finansiranju, porezima ili komercijalnim zakonima;
 • da bi se ispunile zakonske poslovne svrhe kompanije SAP detaljnije opisane u Izjavi o privatnosti, ukoliko ne uložite prigovor na korišćenje ličnih podataka od strane kompanije SAP u ove svrhe;
 • sve dok ne opozovete pristanak koji ste prethodno dali kompaniji SAP za obradu vaših ličnih podataka. Da biste saznali kako možete da opozovete pristanak, pogledajte smernice u nastavku u odeljku „Koja su vaša prava u vezi sa zaštitom podataka“.

SAP može da obrađuje vaše lične podatke u cilju razvoja proizvoda ili usluge sve dok to više ne bude potrebno ili dok SAP ne dobije obaveštenje da se vaš odnos sa SAP kupcem promenio.

 

SAP može čuvati vaše lične podatke tokom dodatnog perioda, ako je to potrebno radi usaglašavanja sa zakonskim obavezama koje se odnose na obradu vaših ličnih podataka ili ako su lični podaci potrebni kompaniji SAP da bi pokrenula tužbe ili se odbranila od njih. SAP će čuvati vaše lične podatke do završetka relevantnog perioda čuvanja ili do okončanja predmetnih tužbi.

Ko su primaoci vaših ličnih podataka?

Vaši lični podaci mogu biti prosleđeni sledećim kategorijama trećih strana:

 

Entiteti SAP grupe

Budući da SAP prodaje svoje proizvode i usluge svojim kupcima samo preko lokalnih poslovnih odnosa, SAP može da prenese vaše lične podatke relevantnom lokalnom entitetu SAP grupe u svrhe i u obimu potrebnim za uspostavljanje poslovnog odnosa. Drugi entiteti SAP grupe takođe mogu dobiti pristup ličnim podacima ili pri centralnom pružanju internih usluga grupe ili u ime kompanije SAP SE i drugih entiteta SAP grupe ili kada im se lični podaci prenose po odgovarajućem pravnom osnovu. U takvim slučajevima, ti entiteti mogu obrađivati lične podatke u iste svrhe i pod istim uslovima kao što je to navedeno u ovoj Izjavi o privatnosti. Trenutna lista entiteta SAP grupe nalazi se ovde. Ako želite da otkrijete koji entitet SAP grupe je odgovoran za poslovni odnos s vama ili vašim poslodavcem, obratite nam se na webmaster[@]sap.com.

 

Davaoci usluga koji su treće strane

SAP može angažovati davaoce usluga koji su treće strane za obradu ličnih podataka u ime kompanije SAP, npr. za usluge konsaltinga ili druge usluge, obezbeđivanje veb stranica, pružanje i obezbeđivanje ponuda kompanije SAP ili slanje biltena. Ovi davaoci usluga mogu da dobiju pristup ličnim podacima, ili im se on može odobriti prilikom pružanja usluga i smatraće se primaocima u smislu važećeg zakona o zaštiti podataka, uključujući GDPR.

 

SAP partneri

Uz vaš pristanak ili na način kako je naznačeno u vašem zahtevu, uključujući i pružanje vaših naručenih usluga, SAP može da deli vaše lične podatke s naznačenim kompanijama partnerima kako bi vam obezbedio proizvod ili uslugu koje ste naručili.

 

Ostale treće strane

SAP može prenositi vaše gorenavedene podatke o registraciji na osnovu vašeg pristanka ili onako kako je na drugi način naznačeno u vašem zahtevu kompanijama navedenim na stranici za registraciju za seminar, vebinar ili događaj kompanije SAP. Ove kompanije mogu da primaju lične podatke kao koorganizatori ili sponzori događaja i koristiće vaše podatke o registraciji u svrhe sopstvenog učešća na događaju. One će vam direktno poslati zakonski obavezne informacije o svojim razlozima obrade i o tome na koji način vi možete da ostvarujete svoja prava.

Koja su vaša prava u vezi sa zaštitom podataka?

Pravo na pristup, ispravku i brisanje

U bilo kom trenutku možete od kompanije SAP zahtevati pristup informacijama o tome koje lične podatke SAP obrađuje u vezi s vama, te zahtevati, ako je to potrebno, ispravku ili brisanje tih ličnih podataka. Međutim, uzmite u obzir da SAP može da izbriše ili će izbrisati vaše lične podatke samo ako ne postoji zakonska obaveza niti relevantno pravo kompanije SAP da ih čuva. Ako zahtevate da SAP izbriše vaše lične podatke, možda nećete moći da nastavite s korišćenjem bilo koje usluge kompanije SAP koja zahteva da SAP koristi vaše lične podatke.

 

Pravo na prijem ličnih podataka od SAP-a

Ako SAP koristi vaše lične podatke na osnovu vašeg pristanka ili u cilju realizacije ugovora sklopljenog s vama, od kompanije SAP možete naknadno da zahtevate kopiju ličnih podataka koje ste dostavili kompaniji SAP. U tom slučaju, obratite se na adresu e-pošte webmaster[@]sap.com i navedite informacije ili aktivnosti obrade na koje se vaš zahtev odnosi, format u kojem želite da primate takve informacije, kao i da li želite da ti lični podaci budu poslati vama ili drugom primaocu. SAP će pažljivo razmotriti vaš zahtev i posavetovati se s vama o tome kako da ga na najbolji način ispuni.

 

Pravo na ograničenje obrade

Možete zahtevati od kompanije SAP da ograniči dalju obradu vaših ličnih podataka u bilo kom od sledećih događaja:

 

tvrdite da su vaši lični podaci netačni, što zavisi od vremena potrebnog kompaniji SAP za proveru tačnosti relevantnih ličnih podataka,

 

ako ne postoji zakonska osnova da SAP obrađuje vaše lične podatke i ako zahtevate da SAP ograniči dalju obradu vaših ličnih podataka,

 

ako kompaniji SAP više nisu potrebni vaši lični podaci, a vi izjavljujete da vam je potrebno da SAP čuva te podatke da biste se pozvali na svoja zakonska prava ili da biste ih mogli ostvarivati, ili da biste se odbranili od tužbi treće strane ili

 

ako ne pristajete na to da SAP obrađuje vaše lične podatke na osnovu legitimnog interesa kompanije SAP (kao što je navedeno u nastavku), što zavisi od vremena potrebnog kompaniji SAP da utvrdi da li ima preovlađujući interes ili zakonsku obavezu da obrađuje vaše lične podatke.

 

Pravo na prigovor

Ako kompanija SAP obrađuje vaše lične podatke na osnovu legitimnog interesa kompanije SAP, naročito kada SAP štiti svoj legitimni interes za učešće u direktnom marketingu ili primenu profilisanja u svrhu direktnog marketinga, u svakom trenutku imate pravo na prigovor na takvo korišćenje ličnih podataka. Kada uložite prigovor na obradu vaših ličnih podataka od strane kompanije SAP u svrhe direktnog marketinga, SAP će odmah prestati sa obradom vaših ličnih podataka u te svrhe. U svim drugim slučajevima kompanija SAP će pažljivo razmotriti vaš prigovor i obustaviti dalje korišćenje relevantnih informacija, osim ukoliko SAP nema uverljiv pravni osnov da nastavi s korišćenjem informacija, što ima prednost u odnosu na vaš interes za ulaganje prigovora ili ako su kompaniji SAP potrebne informacije za sastavljanje i pokretanje tužbi ili odbranu od njih.

 

Pravo na opoziv pristanka

Kad god SAP obrađuje vaše lične podatke na osnovu vašeg pristanka, u svakom trenutku možete da povučete svoj pristanak odjavom ili slanjem odgovarajućeg obaveštenja o povlačenju. U slučaju povlačenja kompanija SAP neće više obrađivati lične podatke koji su u vezi s tim pristankom, osim ako ne bude zakonom obavezana da to radi. U slučaju da SAP ima zakonsku obavezu da čuva vaše lične podatke, vaši lični podaci će biti izuzeti iz dalje obrade i čuvaće se samo tokom zakonom propisanog perioda. Međutim, bilo koje povlačenje nema uticaja na raniju obradu ličnih podataka od strane kompanije SAP do trenutka vašeg povlačenja. Pored toga, ako vaše korišćenje ponude kompanije SAP zahteva vaš prethodni pristanak, SAP neće više moći da vam obezbeđuje relevantnu uslugu (ili usluge ako opozovete pristanak da SAP koristi vaš profil u okviru usluge SAP Identity Authentication za više SAP ponuda), ponudu ili događaj nakon vašeg opoziva.

 

Pravo na podnošenje žalbe

 Ako smatrate da SAP ne obrađuje vaše lične podatke u skladu sa zahtevima navedenim u ovoj Izjavi o privatnosti ili važećim zakonima o zaštiti podataka, u bilo kom trenutku, ukoliko se to zakonski zahteva, možete da podnesete žalbu telu za zaštitu podataka u vašoj zemlji, naročito ako se nalazite u zemlji EEA ili telu za zaštitu podataka zemlje ili države u kojoj SAP ima prijavljeno sedište.

Na koji način možete da ostvarujete svoja prava na zaštitu podataka?

Svoje zahteve za ostvarivanje prava pošaljite na webmaster[@]sap.com

Na koji način će SAP proveravati zahteve za ostvarivanje prava na zaštitu podataka?

SAP će preduzeti korake kako bi se obezbedila potvrda vašeg identiteta do opravdanog stepena sigurnosti pre obrade prava na zaštitu podataka koja želite da ostvarite.  Kad je to moguće, SAP će upoređivati lične podatke koje vi dostavite u podnetom zahtevu za ostvarivanje vaših prava sa informacijama koje kompanija SAP već čuva. To može da uključuje upoređivanje dve tačke podataka ili više njih koje vi navedete prilikom podnošenja zahteva s dve tačke podataka ili više njih koje kompanija SAP već čuva. 

SAP će odbiti da obrađuje zahteve koji su očigledno neosnovani, preuveličani, lažni, koje zastupaju treće strane bez odgovarajućih ovlašćenja, ili na drugi način nisu obavezni u skladu s lokalnim zakonom.

Da li mogu da koristim robu i usluge kompanije SAP ako sam maloletno lice ili dete?

Po pravilu, veb stranice kompanije SAP i usluge u mreži nisu namenjene korisnicima mlađim od 16 godina ili licima koja nisu punoletna prema važećem zakonodavstvu zemlje. Ukoliko ste mlađi od 16 godina, ne možete se registrovati na ovim veb stranicama ili za usluge u mreži, niti ih možete koristiti.

Dodatne odredbe specifične za zemlju i regiju

Kada SAP mora da postupa u skladu sa određenim zahtevima za privatnost u EU, EEA ili drugim zemljama u kojima važi GDPR

 

Ko je lice zaduženo za zaštitu podataka rukovaoca?

Licu zaduženom za zaštitu podataka SAP grupe možete se obratiti u svakom trenutku na: privacy[@]sap.com.

 

Ko je relevantno telo zaduženo za zaštitu podataka rukovaoca?

Vodeći nadzorni organ za zaštitu podataka kompanije SAP je u Nemačkoj, Državno telo za zaštitu podataka i slobodu informacija Baden-Virtemberga (Landesbeauftragter für den Datenschutz und die Informationsfreiheit Baden-Württemberg) i nalazi se na adresi Lautenschlagerstraße 20, 70173 Stuttgart. Ako se nalazite u bilo joj drugoj zemlji EU ili EWR, kontakt podaci nadležnog tela za zaštitu podataka nalaze se ovde.

 

Koja zakonska ovlašćenja ima kompanija SAP za obradu ličnih podataka?

SAP obrađuje vaše lične podatke za goredefinisane poslovne svrhe na osnovu sledećih zakonskih ovlašćenja:

 

Opšta napomena u pogledu obrade ličnih podataka od strane kompanije SAP na osnovu vašeg prethodnog pristanka

SAP može da obrađuje vaše lične podatke u određene svrhe obrade na osnovu vašeg prethodnog pristanka.

 

Opšta napomena u pogledu obrade ličnih podataka od strane kompanije SAP na osnovu legitimnog poslovnog interesa

Kada se pozivamo na GDPR član 6.1 (f) i legitimni poslovni interes kompanije SAP kao naše zakonsko ovlašćenje za obradu vaših ličnih podataka, SAP održava svoje legitimne poslovne interese

 

za efikasno obavljanje svojih poslovnih operacija i upravljanje njima,

 

za održavanje i obavljanje pametnih i održivih poslovnih procesa u strukturi grupe optimizovanoj za podelu rada i u najboljem interesu naših zaposlenih, kupaca, partnera i akcionara,

 

za održavanje održivih poslovnih odnosa sa kupcima i partnerima kompanije SAP, uključujući i vas (od kojih se svaki detaljnije definiše u nastavku),

 

da bi vam obezbedila najbolje moguće korisničko iskustvo pri korišćenju SAP veb usluga,

 

da bi se obezbedila usaglašenost sa zakonima i propisima izvan teritorije EU, ili

 

da bi pokrenuo tužbe ili se odbranio od njih.

 

Verujemo da je naš interes u očuvanju ovih poslovnih svrha legitiman i da ovim ne prevazilazi vaša lična prava i interese da bi bili izuzeti iz obrade. U bilo kom od ovih slučajeva, mi uključujemo sledeće u naš test sagledavanja svih činilaca:

 

poslovnu svrhu koju opravdano održavamo u datom slučaju,

 

kategorije, količinu i poverljivost ličnih podataka koji se moraju obraditi,

 

nivo zaštite vaših ličnih podataka koji se obezbeđuje preko naših politika, smernica i postupaka zaštite opštih podataka,

 

i prava koja imate u vezi sa aktivnostima obrade.

 

Ako vam je potrebno više informacija o ovom pristupu, obratite nam se preko webmaster[@]sap.com.

 

Održavanje poslovnih odnosa s kupcima, partnerima i ostalima

Prilikom održavanja poslovnih odnosa s kupcima, partnerima i drugima, kompanija SAP i lokalni entiteti SAP grupe mogu obrađivati lične podatke na osnovu:

 

GDPR član 6.1 (b) ako je potrebno da se ispune (pred)ugovorne obaveze prema vama,

 

GDPR član 6.1 (c) ako je potrebno da se ispune zakonski uslovi koji važe za kompaniju SAP,

 

GDPR član 6.1 (f) ako se ugovorni ili predugovorni odnosi vezuju za kompaniju ili drugo pravno telo i ako kompanija SAP obrađuje vaše lične podatke kao kontakt osobe kupca kako bi ispunila (pred)ugovorne obaveze prema vašem poslodavcu (legitimni interes za efikasno izvođenje poslovnih operacija kompanije SAP ili upravljanje njima)

 

GDPR član 6.1 (f) ako je potrebno da se održavaju poslovni odnosi s vama, obezbedi satisfakcija vas kao korisnika ili predstavnika kupca, i da vam se dostave informacije o drugim SAP proizvodima i uslugama kako je naznačeno vašim interesovanjima ili potražnjom (legitimni interes za održavanje održivog poslovnog odnosa sa SAP kupcima i partnerima), ili

 

zakonskih ovlašćenja u okviru drugih nacionalnih zakona ekvivalentnih onima koji su gorepomenuti, kada se oni primenjuju.

 

Obezbeđivanje usaglašenosti sa zakonima i propisima

Pri obezbeđivanju usaglašenosti sa zakonima i propisima, kompanija SAP i lokalni entiteti SAP grupe mogu obrađivati vaše lične podatke na osnovu

 

GDPR član 6.1 (c) ako je potrebno da se ispune zakonski uslovi u smislu zakona Evropske unije ili države članice EU kojima podleže kompanija SAP,

 

GDPR član 6.1 (f) ako je potrebno da se ispune zakonski uslovi i propisi koji važe na teritorijama izvan EU (legitimni interes za usaglašavanje sa zakonima i propisima izvan teritorije EU),

 

ili ekvivalentni članovi u okviru drugih važećih nacionalnih zakona).

 

Funkcionisanje SAP internet stranica, veb ponuda kompanije SAP ili drugih događaja u mreži

Pri održavanju internet stranica, veb ponuda ili drugih događaja u mreži („veb usluge“) i u zavisnosti od odgovarajuće svrhe održavanja, SAP ili lokalni entitet SAP grupe obrađuju vaše lične podatke na osnovu sledećih zakonskih ovlašćenja:

 

GDPR član 6.1 (b) i (f) za obezbeđivanje veb sadržaja i funkcija, kreiranje i administraciju vašeg naloga u mreži, ažuriranje, zaštitu, uslugu uklanjanja grešaka, obezbeđivanje podrške, poboljšavanje i razvoj veb usluge, odgovaranje na vaše zahteve ili uputstva i njihovo ispunjavanje (legitimni interes za efikasno obavljanje poslovnih operacija kompanije SAP ili upravljanje njima)

 

GDPR član 6.1 (c) i (f) za upravljanje bezbednošću naših veb usluga, obezbeđivanje takve zaštite i sprečavanje i otkrivanje bezbednosnih pretnji, prevara ili drugih krivičnih ili zlonamernih aktivnosti i, koliko je to u opravdanoj meri potrebno, da pokrenemo ili pripremimo tužbu ili odbranu, sprečimo prevaru ili druge nezakonite aktivnosti, uključujući napade na naš sistem informacione tehnologije (legitimni interes za efikasno obavljanje poslovnih operacija kompanije SAP ili upravljanje njima, i da bi pokrenuo tužbe ili se odbranio od njih)

 

GDPR član 6.1 (a) ako je potrebno da od vas zatražimo pristanak na obradu vaših ličnih podataka,

 

ili ekvivalentnim zakonskim ovlašćenjima u okviru važećih lokalnih zakona, kada se oni primenjuju.

 

Kolačići i slični alati

Pri praćenju i proceni ponašanja korisnika pri korišćenju naših veb usluga pomoću kolačića ili sličnih tehnologija, SAP obrađuje vaše lične podatke na osnovu sledećih zakonskih ovlašćenja:

 

GDPR član 6.1 (a) ako je potrebno da od vas zatražimo pristanak na obradu vaših ličnih podataka,

 

GDPR član 6.1 (b) ako je potrebno da se ispune (pred)ugovorne obaveze prema vama,

 

GDPR član 6.1 (f) ako je potrebno da se ispune (pred)ugovorne obaveze prema kompaniji ili drugom pravnom telu koje zastupate kao kontakt osoba kupca (legitimni interes za efikasno obavljanje poslovnih operacija kompanije SAP ili upravljanje njima),

 

ili ekvivalentnim zakonskim ovlašćenjima u okviru važećih lokalnih zakona, kada se oni primenjuju.

 

Prikupljanje podataka od trećih strana, uključujući javno dostupne izvore

Pri prikupljanju vaših ličnih podataka od trećih strana, zakonski osnov za prikupljanje kompanije SAP ili lokalnog entiteta SAP grupe može biti zasnovan na:

 

GDPR član 6.1 (a), ako je potrebno da mi ili treća strana koji prenosimo vaše lične podatke kompaniji SAP zatražimo vaš pristanak na obradu vaših ličnih podataka,

 

GDPR član 6.1 (b) ako je potrebno da se ispune (pred)ugovorne obaveze prema vama,

 

GDPR član 6.1 (c) ako je potrebno da se ispune zakonski uslovi u smislu zakona Evropske unije ili države članice EU kojima podleže kompanija SAP,

 

GDPR član 6.1 (f) ako je potrebno da se zadovolje zakoni i propisi koji važe izvan EU (legitimni interes za usaglašavanje sa zakonima i propisima koji važe izvan teritorije) ili da se održavaju poslovni odnosi s vama, da se obezbedi satisfakcija vas kao korisnika ili predstavnika kupca, i da vam se dostave informacije o drugim SAP proizvodima i uslugama kako je naznačeno vašim interesovanjima ili potražnjom (legitimni interes za održavanje održivog poslovnog odnosa sa SAP kupcima i partnerima)

 

ili ekvivalentnim zakonskim ovlašćenjima u okviru važećih lokalnih zakona, kada se oni primenjuju.

 

Ponuda SAP proizvoda i usluga

Kada učestvuje u marketinškim aktivnostima, SAP obrađuje vaše lične podatke na osnovu sledećih zakonskih ovlašćenja:

 

GDPR član 6.1 (a), ako je vaš pristanak zakonski obavezan da bi kompanija SAP mogla da obrađuje vaše podatke u ovom smislu,

 

GDPR član 6.1 (f), ako je potrebno za ispunjavanje (pred)ugovornih obaveza prema kompaniji ili drugom pravnom licu koje zastupate kao kontakt osoba kupca (legitimni interes za efikasno obavljanje ili upravljanje poslovnim aktivnostima kompanije SAP), za održavanje naših poslovnih odnosa s vama ili vašim poslodavcem, za obezbeđivanje vašeg zadovoljstva kao korisnika ili kontakt osobe kupca, za dodelu relevantnih internih struktura grupe i grupisanje relevantnih poslovnih aktivnosti kao centralnih izvora u okviru SAP grupe da bi se njima uniformno upravljalo i da bi vam se dostavljale informacije o drugim SAP proizvodima i uslugama kako je naznačeno vašim interesovanjima ili potražnjom, što takođe može da obuhvata informacije o vama iz različitih izvora (profilisanje) (legitimni interes za održavanje i vođenje pametnih i održivih poslovnih odnosa u strukturi grupe optimiziranoj za podelu rada u najboljem interesu naših zaposlenih, kupaca, partnera i akcionara i za održavanje održivih poslovnih odnosa sa SAP kupcima i partnerima). SAP vam može dostaviti ove informacije na vašu poštansku adresu u cilju zadovoljavanja našeg legitimnog interesa za obraćanje kupcima, potencijalnim klijentima i ciljnim klijentima u svrhe oglašavanja naših proizvoda i usluga, na vašu adresu e-pošte u svrhe direktnog marketinga sličnih proizvoda ili usluga, pod uslovom (i) da smo primili vašu adresu e-pošte u vezi s nabavkom naših proizvoda ili usluga, (ii) da niste uputili prigovor na korišćenje vaše adrese e-pošte za direktno oglašavanje i (iii) da vas obaveštavamo pri svakom pristupu o tome da se možete usprotiviti našem korišćenju vaše adrese e-pošte u marketinške svrhe u bilo kom trenutku, i na drugi elektronski način (npr. telefon, MMS) u meri u kojoj to važeći zakon dozvoljava, uz izričit ili pretpostavljen pristanak,

 

ili ekvivalentnim zakonskim ovlašćenjima u okviru važećih lokalnih zakona, kada se oni primenjuju.

 

 

Kako kompanija SAP opravdava međunarodne prenose podataka?

Kao globalna grupa kompanija, SAP ima grupu povezanih lica i koristi davaoce usluga koji su treće strane i u zemljama van Evropske ekonomskog prostora („EEA“). SAP može prenositi vaše lične podatke u zemlje izvan EEA zbog međunarodnih poslovnih aktivnosti kompanije SAP. Ako se prenos ličnih podataka vrši iz jedne zemlje u EU ili iz EEA u zemlju izvan EEA i za koje Evropska komisija nije izdala odluku o adekvatnosti, SAP koristi standardne ugovorne klauzule EU kako bi ugovorno zahtevao od uvoznika podataka da obezbedi da vaši Lični podaci imaju nivo zaštite podataka identičan onom u EEA. Možete da dobijete svoj primerak (revidiran, iz kog bi bile uklonjene komercijalne ili nevažne informacije) takvih standardnih ugovornih klauzula slanjem zahteva na adresu e-pošte privacy[@]sap.com. Ovde možete da dobijete dodatne informacije od Evropske komisije o međunarodnoj dimenziji zaštite podataka.

 

Kada SAP mora da postupa u skladu sa određenim zahtevima za privatnost u SAD, važi i sledeće:

Politika privatnosti za decu u SAD. Kompanija SAP ne sakuplja lične podatke dece mlađe od 13 godina svesno.  Ako ste roditelj ili staratelj i smatrate da SAP prikuplja informacije o detetu, obavestite kompaniju SAP na način opisan u ovoj Izjavi o privatnosti.  SAP će preduzeti korake da u što skorijem roku izbriše takve informacije.  S obzirom na to da veb stranice i usluge u mreži kompanije SAP nisu namenjene korisnicima mlađim od 16 godina i u skladu sa zahtevima za obelodanjivanje Zakona o privatnosti potrošača u Kaliforniji, SAP ne prodaje lične podatke maloletnih lica mlađih od 16 godina.

 

Kada SAP mora da postupa u skladu sa određenim zahtevima za privatnost u SAD u državi Kaliforniji, važi i sledeće:

Bez praćenja. U vašem pretraživaču će možda biti moguće da postavite preferencu „Bez praćenja“. Osim ako nije drugačije navedeno, naše stranice ne uvažavaju zahteve za preferencu „Bez praćenja“. Međutim, možete izabrati da ne prihvatite kolačiće promenom označenih podešavanja na vašem veb pretraživaču ili, ako je moguće, upućivanjem na našu Izjavu o kolačićima. Kolačići su mali tekstualni fajlovi koji se čuvaju na vašem računaru tokom posete određenim stranicama na internetu i koriste se za identifikaciju vašeg računara. Ako ne prihvatite kolačiće, možda nećete moći da koristite određene funkcije naše stranice. Ova stranica ne dozvoljava trećim stranama da tokom vremena na više stranica prikupljaju informacije o vama.

 

Imate pravo:

 

da od kompanije SAP zahtevate pristup svojim ličnim podacima koje SAP prikuplja, koristi ili obelodanjuje;

 

da zahtevate da SAP izbriše vaše lične podatke;

 

da odustanete od korišćenja ili obelodanjivanja svojih poverljivih ličnih informacija;

 

na nediskriminatorni pristup ostvarivanju bilo kojih prava na zaštitu podataka;

 

ako zahtevate pristup svojim ličnim podacima tako da te informacije budu prenosive, ako je to moguće, u formatu već spremnom za upotrebu koji bi vam omogućio neometan prenos ovih informacija drugom primaocu.

 

U skladu sa zahtevima za obelodanjivanje u smislu Zakona o privatnosti potrošača u Kaliforniji („CCPA“), SAP ne prodaje i neće prodavati vaše lične podatke, niti će na drugi način dozvoliti korišćenje vaših informacija za bilo kakvu vrstu bihevioralnog oglašavanja u različitim kontekstima. U skladu s procesom verifikacije definisanim u CCPA, SAP će zahtevati stroži proces verifikacije za zahteve za brisanje ili za lične podatke koji se smatraju poverljivim ili važnim, kako bi se umanjila šteta koja bi vam mogla biti naneta neovlašćenim pristupom ili brisanjem vaših ličnih podataka.   Ako SAP mora od vas da zahteva dodatne informacije pored onih koje već čuva, SAP će ih koristiti samo za verifikaciju vašeg identiteta kako biste mogli da ostvarujete svoja prava u vezi sa zaštitom podataka ili u svrhe obezbeđivanja sigurnosti i sprečavanja prevara.

 

Osim obaveštavanja kompanije SAP putem adrese e-pošte webmaster[@]sap.com, možete ostvarivati svoja prava i na sledeći način:

 

iskoristite besplatan poziv za podnošenje zahteva preko brojeva datih ovde, ili kliknite na „Ograniči upotrebu mojih poverljivih ličnih podataka“ i pošaljite nam podatke putem e-pošte. Takođe možete da imenujete ovlašćeno lice za podnošenje zahteva za ostvarivanje vaših prava na zaštitu podataka kompaniji SAP. Takvo ovlašćeno lice mora biti zavedeno u registar državnog sekretara Kalifornije i podneti dokaz da ima vaše ovlašćenje da postupa u vaše ime.

 

 

Kada SAP podleže zahtevima brazilskog Zakona o zaštiti opštih podataka („LGPD“), važi i sledeće:

Kompanija SAP je imenovala lice zaduženo za zaštitu podataka za Brazil. Upite, zahteve i žalbe možete uputiti svom Zaduženom licu za zaštitu podataka na sledeću adresu:

 

Paulo Nittolo Costa

E-pošta: webmaster[@]sap.com

Adresa: Avenida das Nações Unidas 14171 - Marble Tower – 7th Floor - São Paulo-SP, Brazil 04794-000

 

Kada SAP podleže zahtevima malezijskog Zakona o zaštiti ličnih podataka („PDPA“), dostupna je verzija ove izjave o privatnosti na malajskom jeziku.

 

Kada SAP mora da postupa u skladu sa određenim zahtevima za privatnost na Filipinima, važi i sledeće:

Pojedinci sa područja Filipina mogu ostvarivati prava na sledeći način:

Možete pozvati ili pisati kompaniji SAP kako biste podneli zahtev na sledeći način:

 

webmaster[@]sap.com

Telefon:    +632-8705-2500

Adresa: SAP Philippines, Inc.

Attn: Data Protection Officer

27F Nac Tower, Taguig City 1632, Philippines

 

Sledeće odredbe se odnose na stanovnike i državljane Filipina:

 

možete tražiti odštetu koju dodeljuju Nacionalna komisija za zaštitu privatnosti ili sudovi ako ste pretrpeli štetu usled upotrebe nepreciznih, nepotpunih, zastarelih, netačnih, nezakonitim putem dobijenih ličnih podataka ili njihove neovlašćene upotrebe, uzimajući u obzir bilo koje kršenje vaših prava i sloboda kao lica čiji se podaci obrađuju;

 

ako ste pretrpeli kršenje prava na privatnost ili narušavanje sigurnosti ličnih podataka ili ako je kršenje Zakona o privatnosti podataka na drugi način uticalo na vas lično, možete podneti žalbu Nacionalnoj komisiji za zaštitu privatnosti.

 

vaša prava na prenos podataka. Vaši zakonski naslednici i zastupnici se mogu pozivati na vaša prava u bilo kom trenutku nakon vaše smrti ili kada ste onesposobljeni ili niste u stanju da ostvarite svoja prava.

 

Kada SAP podleže zahtevima Zakona o zaštiti ličnih informacija („PDPA“) Singapura, važi sledeće:

Kompanija SAP je imenovala lice zaduženo za zaštitu podataka za Singapur. Upite, zahteve i žalbe možete uputiti svom Zaduženom licu za zaštitu podataka na sledeću adresu:

 

Subject: [Attn.] Tina Bhatia, DPO (Singapore)

E-pošta: webmaster[@]sap.com

Adresa: Mapletree Business City, 30 Pasir Panjang Rd, Singapore 117440

Telefon: +65 6664 6868

 

Kada SAP podleže zahtevima Zakona o zaštiti ličnih informacija, 2013 („POPIA“) u Južnoj Africi, važi sledeće:

 

„Lični podaci“ kako se koriste u ovoj Izjavi o privatnosti označavaju lične informacije onako kako su definisane u okviru POPIA.

 

„Vi“ i „Vaš“ iz Izjave o privatnosti označavaju fizičko ili pravno lice, na način kako se koriste u okviru POPIA.

 

Systems Applications Products (afrička regija) Proprietary Limited i Systems Applications Products (Južna Afrika) Proprietary Limited, sa sedištem u 1 Woodmead Drive, Woodmead (SAP South Africa) podležu južnoafričkom Zakonu o zaštiti ličnih informacija, 2013 (Zakon 4 iz 2013) i odgovornom stranom u skladu sa POPIA.

 

Ako vi, bilo da ste fizičko ili pravno lice, smatrate da je kompanija SAP South Africa kao odgovorna strana koristila vaše lične informacije na način koji nije u skladu sa POPIA, preduzmite korake da razrešite sve nedoumice s kompanijom SAP South Africa.

 

webmaster[@]sap.com

Telefon:    011 325 6000

Adresa: 1 Woodmead Drive, Woodmead, Johannesburg South Africa 2148

Ako niste zadovoljni s takvim procesom, imate pravo da uložite žalbu Regulatoru za informacije, putem doleprikazanih kontakt podataka:

JD House, 27 Stiemens Street, Braamfontein, Johannesburg, 2001, P.O. Box 31533, Braamfontein, Johannesburg, 2017

E-pošta: complaints.IR[@]justice.gov.za

Za pitanja: inforeg[@]justice.gov.za

 

Možete zatražiti svoje lične informacije koje imamo u skladu sa Zakonom o pristupu informacijama 2 iz 2000. („PAIA“). Više informacija nalazi se u priručniku SAP PAIA

 

Kada SAP mora da postupa u skladu sa određenim zahtevima za privatnost u Turskoj, primenjuje se i sledeće:

Kada kompanija SAP prikuplja lične podatke tokom centralnog rada ove veb stranice i drugih globalnih aktivnosti kompanije SAP za rezidente i građane Turske i na način u skladu sa Zakonom o zaštiti ličnih podataka #6698 („LPDP“) u Turskoj, vaš rukovalac podacima je: SAP Türkiye Yazilim Üretim ve Ticaret A.Ş, adresa Emaar Square Ofis Kulesi, Libadiye Cd No:82-F D:Kat: 17-18, 34700 Ünalan/Üsküdar/İstanbul, s brojem MERSİS: 744017604300017 i brojem telefona: +90 216 330 03 00.

 

 

Odredbe specifične za Kinu važe za državljane Narodne Republike Kine.

 

Odredbe specifične za Kolumbiju važe za državljane Republike Kolumbije.

 

Odredbe specifične za Rusiju važe za državljane Ruske Federacije.

Nazad na vrh