İçeriğe atla
SAP S/4HANA ekran görüntüsü

SAP S/4HANA ile tanışın

SAP S/4HANA, yapay zeka, öğrenen makineler ve gelişmiş analitikler dahil yerleşik akıllı teknolojileri içeren, geleceğe hazır bir kurumsal kaynak planlama (ERP) sistemidir. Gerçek zamanlı işleme hızlı ve son derece sadeleştirilmiş bir veri modeli sunan pazar lideri bellek içi veri tabanı SAP HANA üzerinde çalışan SAP S/4HANA İşletmelerin iş süreçlerini akıllı otomasyonla dönüştürür.

SAP S/4HANA ile işletme genelinde süreçlerini iyileştirip önemli faydalar elde eden müşterilerimiz

Photo of an automotive side-view mirror painted orange
 • Otomotiv
 • Havacılık ve Savunma
 • Bankacılık
 • İnşaat Malzemeleri
 • Kimyasallar
 • Tüketici Ürünleri
 • Mühendislik, İnşaat ve Operasyonlar
 • Moda
 • Yüksek Teknoloji
 • Endüstriyel Makineler ve Parçaları
 • Sigorta
 • Yaşam Bilimleri
 • Medya
 • Metal
 • Madencilik
 • Profesyonel Hizmetler
 • Kamu Sektörü
 • Perakende
 • Akaryakıt
 • Kâğıt ve Ambalaj
 • Telekomünikasyon
 • Seyahat (Havayolları)
 • Kargo Taşımacılığı
 • Kamu Hizmetleri
 • Toptan Satış Dağıtımı
 • Otomotiv
 • Havacılık ve Savunma
 • Bankacılık
 • İnşaat Malzemeleri
 • Kimyasallar
 • Tüketici Ürünleri
 • Mühendislik, İnşaat ve Operasyonlar
 • Moda
 • Yüksek Teknoloji
 • Endüstriyel Makineler ve Parçaları
 • Sigorta
 • Yaşam Bilimleri
 • Medya
 • Metal
 • Madencilik
 • Profesyonel Hizmetler
 • Kamu Sektörü
 • Perakende
 • Akaryakıt
 • Kâğıt ve Ambalaj
 • Telekomünikasyon
 • Seyahat (Havayolları)
 • Kargo Taşımacılığı
 • Kamu Hizmetleri
 • Toptan Satış Dağıtımı
Otomotiv

Akıllı ERP ile Otomotiv Sektörünü Dönüştürün

S/4HANA’nın sunduğu başarısı kanıtlanmış çerçeveyle otomotiv firmalarının nasıl bir yandan operasyon mükemmelliği elde ederken bir yandan da sektördeki en iyi uygulamaları benimsemelerini sağladığını öğrenin. SAP’nin otomotiv değer zincirini akıllı çözümlerle ve şeffaf ve gerçek dünyayla bağlantılı olan entegre, otomatik süreçlerle destekleyerek nasıl üstün bir müşteri deneyimi sunduğunu keşfedin.

Havacılık ve Savunma

Akıllı ERP ile Havacılık ve Savunmayı dönüştürün

Havacılık ve Savunma şirketlerinin dijital bir strateji ile nasıl karmaşık programlarını bağlantılı hale getirebileceklerini, global tedarik zincirlerini optimize edebileceklerini ve temel süreçlerini standartlaştırabileceklerini öğrenin.

Bankacılık

Akıllı ERP ile Bankacılığı dönüştürün

Bankaların daha esnek ve akıllı bir işletme oluşturmak için SAP S/4HANA ve SAP Leonardo’yu dijital bir temel olarak nasıl kullandıklarını, böylece Birleşme ve Satın Alma faaliyetlerindeki, iş modellerindeki ve müşteri taleplerindeki değişikliklere uyum sağlayabildiklerini öğrenin.

İnşaat Malzemeleri

Akıllı ERP ile İnşaat Malzemeleri şirketlerini dönüştürün

İnşaat malzemeleri sektöründeki şirketlerin dijitalleşme kapsamında SAP S/4HANA ile nasıl sağlam temeller atabildiklerini keşfedin. Gerçek-zamanlı olarak müşteri odaklı hale gelin, küçük sipariş miktarları ve kişiselleştirme sunun, akıllı fabrikalar ve dağıtım ağları işletin ve çalışan güvenliği sağlayın.

Kimyasallar

Akıllı ERP ile Kimyasallar Endüstrisini Dönüştürün

SAP S/4HANA’nın, sunduğu başarısı kanıtlanmış çerçeveyle kimyasallar endüstrisindeki şirketlerin nasıl bir yandan temel müşteri katılımı, varlık yönetimi ve finansal süreçlerinde operasyon mükemmelliği elde ederken bir yandan da sektördeki en iyi uygulamaları benimsemelerini sağladığını öğrenin.

Tüketici Ürünleri

Akıllı ERP ile Tüketici Ürünlerini Dönüştürün

SAP S/4HANA’nın, sunduğu başarısı kanıtlanmış bir çerçeveyle tüketici ürünleri sektöründeki şirketlerin nasıl operasyon mükemmelliği elde ederken sektördeki en iyi uygulamaları da benimsemelerini sağladığını görün.

Mühendislik, İnşaat ve Operasyonlar

Akıllı ERP ile Mühendislik, İnşaat ve Operasyonlar endüstrisini dönüştürün

SAP S/4HANA’nın Mühendislik, İnşaat ve Operasyonlar endüstrisindeki şirketlerin en iyi uygulamaları benimsemelerini ve operasyonlarını optimize etmelerini sağlamak üzere sunduğu çerçeveyi ve dijital temeli öğrenin. Gerçek-zamanlı işlem ve analizlerin, Büyük Veri ile çalışma yeteneğinin ve iş birimi eklentilerine bağlanabilirliğin proje yönetimi ve finansal kontrol arasında nasıl uyum sağladığını görün.

Moda

Akıllı ERP ile Modayı Dönüştürün

Moda şirketlerinin SAP S/4HANA ve SAP Leonardo’yu dijital temelleri olarak kullanıp nasıl akıllı işletmelere dönüştüklerini ve çalışanlarının müşterilere daha kişiselleştirilmiş hizmetler sunabilmelerini sağlayıp dijital pazaryerinde nasıl rekabet avantajı elde ettiklerini öğrenin.

Yüksek Teknoloji

Akıllı ERP ile Yüksek Teknolojiyi Dönüştürün

SAP S/4HANA’nın yüksek teknoloji şirketlerinin operasyon mükemmelliği elde ederken sektördeki en iyi uygulamaları benimsemelerini sağlamak için sunduğu başarısı kanıtlamış çerçeveyi öğrenin. İnovasyonun yönlendirdiği yol haritalarını ve akıllı fabrika, hizmet odaklı iş modelleri ve akıllı ürünler sunma konusundaki örnekleri keşfedin.

Endüstriyel Makineler ve Parçaları

Akıllı ERP ile Endüstriyel Makineler ve Parçaları endüstrisini dönüştürün

SAP S/4HANA’nın Endüstriyel Makineler ve Parçaları şirketinizin yeni dijital gerçeklikte rekabet etmesine nasıl yardımcı olabileceğini öğrenin. Müşteri deneyimini iyileştirmeyi hedefleyen, hizmet olarak veri de dâhil olmak üzere, son derece özelleştirilmiş ve dijitalleşmiş ürünleri tüm dünyaya sunun.

Sigorta

Akıllı ERP ile Sigorta endüstrisini dönüştürün

Sigorta endüstrisinde devrim yaratacak en yeni teknolojiden faydalanmaya hazırlanın. Yeni dijital iş modellerini takip edin ve müşterilerinizin sağlığını, varlıklarını ve işletmelerini iyileştirip koruyun.

Yaşam Bilimleri

Akıllı ERP ile Yaşam Bilimleri endüstrisini dönüştürün

Yaşam bilimi şirketlerinin vaka odaklı (evet-driven) işletmelere nasıl dönüşebileceklerini öğrenin. SAP S/4HANA ve SAP Leonardo teknolojilerinin dijital bir temel olarak bir araya getirilmesi sonucunda yenilikçi hizmetler ve uygulamalarla sürekli gelişip büyüyebilen esnek ve akıllı bir işletmenin nasıl oluşacağını öğrenin.

Medya

Akıllı ERP ile Medyayı dönüştürün

Medya şirketlerinin içerik sunumu yaklaşımlarını nasıl tamamen dönüştürdüklerini öğrenin. Müşteri beklentilerinin, sektöre yeni katılanların ve dikkat çekmeye yönelik rekabetin etkisiyle, çok sayıda segmentte faaliyet gösteren medya şirketleri, paydaşlarına ulaşmak ve hizmet vermek için akıllı teknolojiden yararlanıyor.

Metal

Akıllı ERP ile Metal endüstrisini dönüştürün

SAP S/4HANA’nın Metal endüstrisinde faaliyet gösteren şirketinizin yeni dijital gerçeklikte rekabet etmesine nasıl yardımcı olabileceğini öğrenin. Sunduğu başarısı kanıtlanmış çerçeveyle nasıl bir yandan temel müşteri katılımı, varlık yönetimi ve finansal süreçlerinizde operasyonel mükemmellik elde ederken bir yandan da sektördeki en iyi uygulamaları benimsemenizi sağladığını keşfedin.

Madencilik

Akıllı ERP ile Madenciliği dönüştürün

SAP S/4HANA’nın madencilik şirketinizin yeni dijital gerçeklikte rekabet etmesine nasıl yardımcı olabileceğini öğrenin. Otomasyonla üretkenliği artırıp öngörülebilir, sürdürülebilir ve çevik bir şekilde çalışarak sorumlu kaynak kullanımı sağlayın, müşterilerle, tedarikçilerle ve topluluklarla derin iş birlikleri yapın.

Profesyonel Hizmetler

Akıllı ERP ile Profesyonel Hizmetleri dönüştürün

SAP S/4HANA’nın sunduğu başarısı kanıtlanmış çerçeveyle profesyonel hizmet şirketlerinin nasıl bir yandan operasyon mükemmelliği elde ederken bir yandan da sektördeki en iyi uygulamaları benimsemelerini sağladığını öğrenin. Müşterilerin ihtiyaçlarını karşılayın; veriler ile süreçleri bütünleştirip çalışanları yöneterek kazanç sağlayın.

Kamu Sektörü

Akıllı ERP ile Kamu Sektörünü dönüştürün

SAP S/4HANA’nın kamu kurumunuzun yeni dijital gerçeklikte rekabet etmesine nasıl yardımcı olabileceğini öğrenin. Sunduğu başarısı kanıtlanmış çerçeveyle nasıl bir yandan temel müşteri katılımı, varlık yönetimi ve finansal süreçlerinizde operasyonel mükemmellik elde ederken bir yandan da sektördeki en iyi uygulamaları benimsemenizi sağladığını keşfedin.

Perakende

Akıllı ERP ile Perakendeyi dönüştürün

Ürün yönetimi kapsamında SAP S/4HANA Retail’i gelecekteki değer ağınızın dijital temeli haline getirin ve iş gücünüzü, tedarikçilerinizi, tüketicilerinizi ve Nesnelerin İnterneti’ni (IoT) gerçek-zamanlı olarak birbirine bağlayıp her fırsatı yakalayın ve dijital dönüşümden faydalanarak işletme değerinizi artırın.

Akaryakıt

Akıllı ERP ile Akaryakıt endüstrisini dönüştürün

Akaryakıt endüstrisindeki şirketlerin karmaşıklığı azaltarak nasıl daha etkin bir şekilde rekabet edebileceklerini öğrenin. Robotik süreç otomasyonu (RPA) gibi inovatif teknolojilerin kullanılabilmesini sağlayan, endüstriyel hale getirilmiş ve akıllı bulut hizmetlerine dayalı akıllı işletmeler oluşturarak operasyonları bağlantılı hale getirin ve sadeleştirin.

Kâğıt ve Ambalaj

Akıllı ERP ile Kâğıt ve Ambalaj endüstrisini dönüştürün

SAP S/4HANA’nın kâğıt ve ambalaj şirketinizin yeni dijital gerçeklikte rekabet etmesine nasıl yardımcı olabileceğini öğrenin. Sunduğu başarısı kanıtlanmış çerçeveyle nasıl bir yandan temel müşteri katılımı, varlık yönetimi ve finansal süreçlerinizde operasyonel mükemmellik elde ederken bir yandan da sektördeki en iyi uygulamaları benimsemenizi sağladığını keşfedin.

Telekomünikasyon

Akıllı ERP ile Telekomünikasyonu dönüştürün

Uyumlu bir dijital strateji ile rekabetçi bir piyasada başarıya ulaşın. SAP S/4HANA’nın sunduğu başarısı kanıtlanmış çerçeveyle telekomünikasyon şirketlerinin nasıl bir yandan operasyonel mükemmellik ve temel finansal, katılım yönetimi ve satın alma süreçlerinde gelir ve marj optimizasyonu elde ederken bir yandan da sektördeki en iyi uygulamaları benimsemelerini sağladığını öğrenin.

Seyahat (Havayolları)

Akıllı ERP ile Havayolu endüstrisini dönüştürün

Havayolu şirketlerinin neden dijital teknoloji kullanımını dönüştürmeleri gerektiğini öğrenin. SAP’nin tek bir doğruluk kaynağı sağlayan dijital bir temelle hem müşterilerinizin deneyimini hem de seyahat deneyimini zenginleştiren inovatif hizmetler sunmanıza nasıl yardımcı olabileceğini keşfedin.

Kargo Taşımacılığı

Akıllı ERP ile Kargo Taşımacılığını dönüştürün

Taşımacılık ve kargo sektörlerinin Akıllı ERP’yi kullanarak dijital bir dünyada rekabet etmek üzere nasıl daha esnek işletmelere dönüşebileceklerini, yeni nesil iş süreçleri elde edebileceklerini ve kargo taşımacılığını optimize edebileceklerini öğrenin. Çözümlerimiz müşteri deneyimlerini, operasyonları, maliyetleri, iş gücü üretkenliğini ve paydaş değerini iyileştirmenize yardımcı olabilir.

Kamu Hizmetleri

Akıllı ERP ile Kamu Hizmetlerini dönüştürün

SAP S/4HANA’nın sunduğu başarısı kanıtlanmış çerçeveyle kamu hizmetleri şirketlerinin nasıl bir yandan operasyon mükemmelliği elde ederken bir yandan da sektördeki en iyi uygulamaları benimsemelerini sağladığını öğrenin.

Toptan Satış Dağıtımı

Akıllı ERP ile Toptan Satış Dağıtımını dönüştürün

SAP S/4HANA’nın toptan satış dağıtımı şirketinizin yeni dijital gerçeklikte rekabet etmesine nasıl yardımcı olabileceğini öğrenin. Esnek, sıkı bir şekilde entegre edilmiş süreçler kullanarak talep planlaması ve müşteri ilişkileri yönetiminden envanter ve tedarik zinciri yönetimine kadar her alanda operasyonel mükemmellik elde edin.

SAP ECC’den SAP S/4HANA’ya geçiş

Eğitim ve sertifikasyon

Uzmanların önderliğinde gerçekleştirilen eğitimler ve en iyi uygulamalar ile kısa süre içinde başarılı sonuçlar elde edin.

Başa dön