Skip to Content
İletişim

SAP Business ByDesign: Orta ölçekli işletmeler ve iştirakler için bulut tabanlı ERP

SAP Business ByDesign ile tek bir bulut ERP çözümüyle bütün süreçlerinizi yönetin. Üst-orta ölçekli şirketler ve iştirakler için ideal olan bu eksiksiz ve entegre SAP SaaS çözümü finans, insan kaynakları, satış, satınalma, müşteri hizmetleri, tedarik zinciri yönetimi ve çok daha fazlasını destekler.

Neden SAP Business ByDesign

Bulut tabanlı iş yönetim yazılımı CRM'den finansal çözümlere kadar her alanı destekler ve her zaman, her yerden ve her cihazdan kullanılabilir. Orta ölçekli işletmelerin yeni fırsatlar yakalamalarına, büyümelerini hızlandırmalarına yardımcı olur ve iştiraklerin esnekliklerini korurken, merkez ofis kaynaklarından faydalanmalarını sağlar.

 • Uçtan uca bütün süreçleri düzenler ve kurumdaki verimliliği artırır.
 • SAP HANA destekli entegre analitikler ve raporlamalar ile verilerin alınmasını sağlar.
 • Yerleşik mobil uygulamalarla işin her yerden, her an yönetilmesini sağlar.
 • SAP uzmanlarınca yönetilen, izlenen ve korunan yüksek güvenlikli veri merkezi güvencesi sağlar.
Previous

Bulut ERP: Büyümenin Temel Taşı

Yakın tarihli bir çalışmada Mint Jutras 800'e yakın şirketin ERP hedeflerini, zorluklarını ve durumlarını araştırdı. Sonuçları öğrenin ve SAP SaaS çözümlerinin yerleşik çözümlere kıyasla nasıl %14 daha hızla canlıya alındığını keşfedin.

SAP Business ByDesign'ın Üç Boyutu İle Büyümeye Zemin Hazırlayın

SAP Business ByDesign büyümeyi hızlandırıp kârlılığı artırabilir mi? Mint Jutras çözümün yeteneklerini, mimarisini ve kullanılabilirliğini inceledi. Sonuçları görmek ve bütün bulut ERP yazılımlarının neden eşit olmadığını keşfetmek için raporu inceleyin.               

 

Farklı Bir Büyüme

Evonik tamamen kimyasallara odaklanabilmek için bazı birimlerinin operasyonuna son vermeye karar verdiğinde, bu birimlerin SAP ERP uygulamasından kaldırılması gerekti. Birimlerin faaliyetlerinin sonlandırılması sırasında ara bir çözüm olarak SAP Business ByDesign kullanıldı.

Next

SAP Business ByDesign ile kullanıcıların ve BT ekiplerinin hayatı nasıl kolaylaşıyor?

İş Alanına göre Özellikler

Müşteri İlişkileri Yönetimi (CRM)
SAP Business ByDesign ile pazarlama, satış ve hizmet süreçlerini ustalıkla yönetin ve müşteri bağlılığı sağlayın.

 • Pazarlama
  Daha etkili kampanyalar, talep oluşturma, sınıflandırma ve satış ekibine devir için kişiselleştirilmiş müşteri bilgilerinden yararlanın.
 • Satış
  Eksiksiz bir satış gücü otomasyonu elde edin ve müşteri iletişiminden faturalamaya kadar hesap yönetimini iyileştirin.
 • Servis
  Çalışanlarınızı, üstün hizmet sunmak ve müşteri memnuniyetini artırmak için ihtiyaç duydukları araçlar ve bilgilerle donatın.
 
Finans
Finansal durumunuzla ilgili gerçek zamanlı bilgi edinin, temel muhasebe süreçlerinizi düzenleyin ve nakit akışınızı daha iyi yönetin.
 • Finansal ve yönetimsel muhasebe
  Birden çok birim, kur ve raporlama standartları için hesapları yönetin.
 • Nakit akışı yönetimi
  Nakit durumunuzla ilgili gerçek zamanlı bilgiler için müşteri ve tedarikçi ticari işlemlerini kullanın.
 
 

Demo: Operasyonel Muhasebenin Otomatikleştirilmesi

İnsan Kaynakları (İK)
Organizasyon yönetimi, işgücü yönetimi, mesai takibi ve çalışan self-servis süreçleri gibi İK süreçlerini düzenleyin.

 • İşe başlatma
  Çalışan iş başlangıçlarını basitleştirin, çalışan ve yöneticilerin ilgili bilgilere erişimini kolaylaştırın.
 • Mesai takibi  ve işgücü yönetimi 
  Mesai, işgücü ve tazminatları daha etkili yönetin.
 • İK self-servis süreçleri
  Çalışanların satın alma süreçlerini, kişisel bilgilerini ve mesai kartlarını kendilerinin yönetmesini sağlayın.
 • Bordro 
  Bordro süreçlerini yönetip üçüncü taraf bordro sağlayıcıları için arayüzlerden yararlanın.
 • Talep ve onaylar
  Kurallara uygun satın alma talepleri oluşturup izleyin, onayları otomatikleştirin.

Tedarik
Zaman ve maliyet tasarrufu için çalışanların kendi tedariklerini yapmalarını sağlayın. Tedarikçi bilgilerini merkezileştirerek, daha iyi anlaşmalar yapın.

 • Kaynak kullanımı
  Tedarikçi ve ürün bilgileri için merkezi bir veritabanıyla daha iyi fiyatlarla anlaşmayı, birden çok tedarikçi sözleşmesini yönetmeyi kolaylaştırın.
 • Satın alma
  Şirketinizin satın alma faaliyetlerini düzenleyin ve satınalmacılara gerçek zamanlı bilgilerle daha iyi anlaşma olanağı sunun.

Proje Yönetimi

SAP Business ByDesign ile her düzeydeki projeleri yönetin. İşbirliğini sağlayın ve ekiplerin gerçek zamanlı yönetmelerini, sunmalarını ve izlemelerini kolaylaştırın.

 • Proje yönetim verimliliğini artırın
 • Positively impact project delivery
 • Projeleri daha kârlı yürütün
   
 
 

Tedarik Zinciri Yönetimi (SCM)
Daha iyi arz-talep uyumuyla tedarik zinciri verimliliğini iyileştirin, müşteri ve tedarikçi işbirliğini düzenleyerek esnekliği artırın.

 • Ürün geliştirme
  Pazara çıkışı hızlandırın ve müşteri isteklerini karşılayan ürün tasarımlarını sağlayın.
 • SCM kurulumu
  Tedarik zinciri modelleme için tedarik ağınızı ve yerleşimini net bir şekilde görün.
 • Planlama ve kontrol
  Satınalma planlamasına istisna bazlı bir yaklaşım ile malzeme akışlarını planlayın.
 • Üretim, depolama ve lojistik
  Verimli bir şekilde yüksek kaliteli ürünler üretin, üretimi daha iyi yönetin ve ilgili süreçleri otomatikleştirin.
Collapse
İşletme Ölçeğine Göre Özellikler

Üst Orta Ölçekli İşletmeler
SAP Business ByDesign orta ölçekli işletmelerin yeni fırsatlar yakalamalarına, değişime hızla ayak uydurmalarına ve genel iş performansını iyileştirmelerine yardımcı olur. ERP bulut yazılımına her yerden erişim mümkündür ve değişen iş modelleri, uluslararası genişlemeler ve yeni pazarlarda başarı için önemli bir destektir.   

 • Talebe göre: Siz hazır olduğunuzda çalışmaya hazır
 • Bilgilendirici: Çalışanlarınıza gerçek zamanlı analitik gücü
 • Genişletilebilir: İş ihtiyaçlarınıza uyar
 • Kolay kullanım: Kullanıcı benimsemesini ve verimliliğini artırır
 • Mobil: İş bilgilerine her zaman her yerde erişim
 • Global: 90'ın üzerinde ülkede


Büyük Kurumların İştirakleri

Tek bir ERP uygulamasıyla iştiraklerinizin görünürlüğünü, verimliliğini ve kontrolünü artırın. İki katmanlı, bulut tabanlı iş yönetim yazılımımız satış, dağıtım ya da hizmet türü iştiraklere sahip büyük kurumlar için idealdir. İştiraklere ilişkin yerel bilgiler ve esnekliği, kurum merkezinin kaynakları ve istikrarıyla birleştirir.

 • İştiraklerinizi her birine özgü ihtiyaç, yapı ve süreçlere göre yönetin.
 • İştirak ekleme, sona erdirme ve yönetmeyle ilgili maliyetleri ve çabaları azaltın.
 • Kurumsal organizasyonunuz ve iştirakler arasındaki entegrasyonu ve işbirliğini iyileştirin.
 • Hızla işe koyulun, yerleşik yazılımlar için gereken büyük sermaye yatırımından kaçının.
Collapse
Endüstriye Göre Özellikler

Üretim
Üretim operasyonlarınızın entegre, gerçek zamanlı durumlarını izleyin, maliyetleri azaltmak ve müşteri ihtiyaçlarına daha hızla yanıt vermek için tüm süreci optimize edin.

 • Süreçleri düzenleyip entegre ederek üretim verimliliğinizi artırın
 • Yeni satış kanalları, kanal ortakları ve pazarların yönetimini kolaylaştırın
 • Her müşteriye 360 derece bakarak müşteri memnuniyetini ve sadakatini artırın


Profesyonel Hizmetler

Finans, müşteri ve proje yönetimi gibi birçok profesyonel hizmetlerinizi entegre edin ve otomatikleştirin.  

 • Proje planlamasından yürütülmesine kadar gerçek zamanlı bilgi elde edin
 • Doğru hizmetleri geliştirin, zamanında teslimi sağlayın, başarınızı devam ettirin
 • Müşteri yaşam döngüsüne ilişkin daha çok bilgi ile hizmetlerinizi doğru hedefe yönlendirin
 • Yüksek müşteri değeri planlayıp sunarak şirketinizi farklılaştırın
 • Portföy hedeflerinize ulaşmak üzere proje ve müşteri kârlılığını değerlendirin


Toptan Satış Dağıtımı

Talebi doğru öngörün ve stok maliyetlerini azaltmak, müşteri memnuniyetini artırmak için hızla harekete geçin.

 • Tedariki optimize etmek ve kârlılığı sağlamak için talebi öngörün
 • Tedarik zinciriniz hakkında bilgi edinin ve uzun teslim süreli malzemelerin teslimatını izleyin
 • Stok seviyelerini ve işletme sermayesini optimize etmek için operasyonel maliyetleri düşürün
 • Fiyat odaklı şirketlerin rekabetine rağmen müşteri memnuniyetini ve sadakatini artırın
 • Kanal ya da bölgeden bağımsız olarak müşterilerinize tek iletişim noktası sunun
Collapse
Teknik Özellikler
API'ler ve SDK
API ve SKD'lara erişimle geliştiriciler ve sistem yöneticileri, kendilerine özgü iş ihtiyaçlarına göre SAP ByDesign'ı özelleştirebilir, geliştirebilir ve diğer arka ofis sistemleriyle entegre edebilir.
 
Office Entegrasyonu
ByDesign uygulamasının Microsoft Outlook ile entegrasyonu Outlook'tan kişiler, e-posta, randevu ve görevlerin eşzamanlanmasını sağlar.
 • Gelen e-postalar ve randevulardan hizmet talebi ve fırsat oluşturun 
 • Microsoft Excel'de veri indirme esnekliği. Excel'den ByDesign sistemine veri aktarma özelliği

Girdi-Çıktı Yönetimi

 • Basılı, faks, e-posta dokümanları üretin
 • Firma içeriğinin dış iletişimini sağlayın ve e-posta, baskı, faks gibi çıktı kanallarıyla dışa gönderin. 
 • Kullanıcıların e-posta ile görev bildirimleri kurmalarını sağlayın

Temel Kullanıcı Özellikleri ve Son Kullanıcı Kişiselleştirmeleri

 • SAP Business ByDesign çözümünü her kullanıcının tercihine göre kişiselleştirin
 • Hızlı bağlantıları, en son haberleri ve yerleşik raporları kişiselleştirin
 • Tüm ekranlarda ekran bölümleri ya da birleşimlerinin yerleşimini düzenleyin
 • Ana kullanıcıların tema, şirket logosu ve iş ihtiyaçlarına göre özel alanlar eklemelerini sağlayın. Bu uyarlamalar formlarda, raporlarda, kullanıcı arayüzlerinde (UI) ya da proje kapsamı dahilinde entegrasyonlarda kullanılabilir

İş Akışı Konfigürasyonu

 • İş dağıtım kurallarını kullanarak iş süreçlerinize göre çok adımlı onaylar tanımlayın 
 • İş senaryolarınıza göre bildirimler ya da e-postalar için özelleştirilmiş kurallar oluşturun
 
Collaboration Window
Collaboration Window kişiden kişiye işbirliği ve harici cihazlar ve servisler için bir merkez görevi gören masaüstü entegrasyon aracıdır. E-posta gibi iletişim kanallarını kullanarak iş ortaklarıyla iletişimi sağlar ve iş ortaklarıyla ve iş akışı ile ilgili bilgileri sağlar. Ayrıca ByDesign sistemi içindeki kaçırılan alarmlar, görevler ve bilgilendirmelerin yanı sıra SAP Business ByDesign ile entegre telefon entegrasyon çözümlerindeki yanıtsız çağrılarla ilgili bilgileri de sunar.
 
Geçiş
Yüklemeden önce verinin hazırlanması ve değerlendirmesi için hızlı ve etkili bir yol sunan SAP ByDesign Migration aracı manuel geçiş işlerini azaltıp, uygulamaya alma gecikmelerini önleyerek maliyetleri kontrol eder.
 
Yerleşik Destek
Kullanıcıların herhangi bir ByDesign ekranından (tanı verilerinin otomatik olarak toplandığı) bir arıza kaydı oluşturmalarını sağlar. Oluşturulan kayıt harici bir araç olmaksızın izlenebilir ve işlenebilir. Ek olarak kurumsal arama entegrasyonu kullanıcıların benzer kayıtları ya da çözüm ve sorun giderme bilgilerini aramalarını sağlar.
 
Kurumsal Arama
Kurumsal arama bütün ByDesign çözümünde arama yapmayı sağlar. Her ekranda etiket/yapışkan not oluşturulması ve bunların kurumsal arama ile aranması mümkün olur. 
 
İş Analitiği
Geniş ve esnek iş analitiği özelliği kullanılarak yönlendirilmiş prosedürlerle özel raporlar kolaylıkla oluşturulabilir. Raporları yalnızca belirli kullanıcı/görevlere atayarak raporların görünürlüğü de kontrol edilebilir.
 
İş Konfigürasyonu
Çözümün yaşam döngüsü boyunca, herhangi bir zamanda, teknik beceriye gerek duymadan, günlük iş ihtiyaçlarına göre uyarlayın.
 
Toplu İşleme ve Zamanlama Özellikleri
Arka planda çalıştırmak üzere iş verilerinin toplu olarak işlenmesini destekler. Yinelemeli zamanlama özelliği işlemin belli aralıklarla düzenli olarak gerçekleştirilmesi için kullanılabilir.
 
Yardım Merkezi/Eğitim Merkezi
ByDesign'ın temel özelliklerinin yanında kılavuzlara, kullanım bilgilerine, kurumsal bilgilere erişim sağlayın. Ayrıca topluluklar ve sorun giderme dokümanlarına, yönlendirme modellerine ve kullanıcı rolüne göre görevlere ulaşın.
 
Güvenlik
Güvenli e-posta özellikleriyle bütün gelen ve giden dokümanları virüsler ve yetki temelli hizmet kullanımı için tarayın. Tek giriş noktası özelliği Business ByDesign ürününün güvenli olmasını sağlar.
Collapse

SAP Business ByDesign için sistem gereksinimi

Sistem ve yazılım gereksinimleri belli müşteri senaryolarına göre değişir. Desteklenen cihazlar, donanım, işletim sistemleri, uygulamalar ve tarayıcıların listesi için sistem ve yazılım gereksinimleri özetinden yararlanın.

Sistem Gereksinimi Detaylar
Desteklenen işletim sistemleri ve tarayıcılar
 • MMS Windows Vista (32-Bit): Internet Explorer
 • MS Windows 7 (32-Bit ve 64-Bit): Internet Explorer
 • MS Windows 8: Internet Explorer
 • MS Windows 10: Internet Explorer
 • Mac OS X 10.6 ya da üzeri: Safari, Internet Explorer
Minimum donanım gereksinimleri
 • Pentium 4, 2.4 GHz ya da üzeri (önerilen: Intel Core 2 Duo, 2.4 GHz, 1066 MHz front-side bus)
 • En az 1 GB RAM (2 GB önerilir)
Minimum ağ gereksinimleri
 • Upstream: 1 Mbps
 • Downstream: 1 Mbps
 • Latency: 200 ms ya da üzeri
Ek yazılım gereksinimleri

SAP Business ByDesign Web uygulamasını çalıştırmak için gereken yazılımlar:

 • Microsoft Silverlight 5.1 ya da üzeri
 • Adobe Reader 8.1.3 ya da üzeri

Uygun maliyetli abonelik bazlı fiyatlandırma

SAP Business ByDesign, ismi belirtilen kullanıcı sayısına göre hesaplanan aylık abonelik şeklinde lisanslandırılır. Üç kullanıcı kategorisi vardır: self-servis kullanıcılar, toplu kullanıcılar ve kurumsal kullanıcılar. Fiyatlar ve işlevler her biri için farklıdır.

SAP Business ByDesign ile yazılım sisteminin bakımını düşünmek zorunda kalmazsınız. Yedekleme, kurtarma , düzenli yükseltme gibi ana servisler SAP tarafından verilir ve aylık ücrete yansıtılır. Çözümün tamamını devreye alabilir ya da önce acil ihtiyaçlarınızı alıp, gerektikçe işlev ekleyebilirsiniz.

Previous

Kamusal Sürüm

Ortak donanım, 3 aylık sürümler, SAP'nin seçtiği yükseltme tarihleri.
 • Hak sahibi (min.): 1
 • Kullanıcı (min.): 20

Özel Sürüm

1'den fazla hak sahipli özel sistem, 3  aylık sürümler, SAP ve müşterinin birlikte seçtiği yükseltme tarihleri.
 • Hak sahibi (min.): 10
 • Kullanıcı (min.): 200

 

Next
image

Ek abonelik seçenekleri için yerel SAP yetkilinizle temasa geçiniz

SAP Business ByDesign iş ortakları için ekler

SAP ve iş ortakları, SAP Business ByDesign için 500'den fazla hazır, tam entegre ek çözüm sunuyor. Ek çözümler endüstrilere özgü süreçleri ve başka süreçleri içeriyor ve SAP Store'dan alınabiliyor. 

Müşterilerimiz neler diyor?

Yola Çıkın

SAP Business ByDesign'ı kurup çalıştırmanızı sağlayacak kaynakları keşfedin.

Previous

Kaynak kütüphanemiz

Arama, dahili eğitim ve yardım, Evden Çalışma Merkezi ile ilgili bilgi için SAP Business ByDesign kütüphanesinin Başlangıç bölümünü inceleyin.

Çözümünüzü yapılandırın

Kapsam belirleme, ince ayar, görevler, iş akışları gibi tüm kurulum süreçlerinin adım adım incelenmesi için kütüphanenin Konfigürasyon bölümünü inceleyin.

Kılavuzu indirin

Temel navigasyon, eğitim içerikleri ve diğer önemli özellikler için SAP Business ByDesign Kullanım Kılavuzu' nu inceleyin.

Next
image

Uygulamaya yardımcı olacak bir SAP iş ortağı bulun

Previous

Entegrasyon senaryoları

Yazılımı başka markalı yerinde ve bulut çözümleriyle entegre etmek için SAP Business ByDesign Entegrasyon Senaryolar bölümünü inceleyin.

Özel veri entegrasyonu

Eski sisteminizdeki verilerle entegrasyon için gereken mimari seçenekleri öğrenmek için SAP Business ByDesign Entegrasyon Rehberi'ni inceleyin.

Mevcut uygulamalara bağlanın

SAP Business ByDesign'ı mevcut uygulamalarınıza bağlamak için Talebe Göre, Yerinde ve Hibrit Uygulamalar Teknik Bağlantı Rehberi'ni* inceleyin. 

Web Servis API'ları keşfedin

Web Servis API'larmız SAP Business ByDesign ile entegrasyonu kolaylaştırıyor. SOAP ya da WSDL gibi standartlarla verilere ve süreçlere uzaktan güvenli erişim sağlıyor. 
Next
image

Bulut entegrasyonunda yardıma ihtiyacınız var mı? SAP Cloud Professional Services.

Previous

SAP Business ByDesign'daki yenilikler

SAP Business ByDesign'daki yenilikleri inceleyin - bulut tabanlı ERP yazılımımızdaki en yeni özellikler ve güncellemeler burada.

SAP Business ByDesign ile raporlama

Yazılımdaki dahili analitikten yararlanmak, tarayıcıda ya da Excel-tabanlı ortamlarda rapor hazırlamak vb için bu openSAP eğitiminden yararlanın.
Next
image

Uygulamaya yardımcı olacak bir SAP iş ortağı bulun.

Back to top