Skip to Content
İletişim

İş Analitiği

Analitik çözümleri

İşiniz hakkında hızlı ve doğru öngörüler elde etmenize ve bu öngörülere dayanarak yeni süreçleri ve uygulamaları implemente etmenize yardımcı olabilecek iş analitiği çözümleri ve akıllı algoritmalar ile dijital dönüşümünüzü hızlandırın.

SAP Analytics anahtar platform ürünleri

İş faaliyetlerini desteklemek için analitik veriler kullanma stratejisi ile geliştirilmiş analitik platformlarımız, veriden keşfe ve dağıtıma kadar analitik yaşam döngüsünün tüm aşamalarını destekler.
Previous Next

Bulut analitiğinin gücünü keşfedin

Hızınızı ve ölçeğinizi arttırırken maliyetleri ve karmaşıklığı minimuma indirin. SAP Analytics Cloud, organizasyonunuzdaki en önemli analitik ihtiyaçları karşılayarak planlarınızı, keşiflerinizi, analizlerinizi ve tahminlerinizi SAP Cloud Platform üzerine kurulu tek bir entegre bulut analitiği çözümü ile sorunsuzca gerçekleştirebilmenizi sağlar.

Analitik temelinizi oluşturun

Gerçek zamanlı operatif ve analitik işleme ortamları için tasarlanmış bir veri ambarı çözümü ile sağlam bir temel atın. Anlık analizleri ve kararları mümkün kılmak için geçmişe dönük verileri canlı verilerle
bağlayan SAP BW/4HANA işletmelerin gücüne güç katıyor. 

Gelecekteki rotanızı oluşturun

Gelecekteki rotanızı bulutta çizerken mevcut on-premise veri ve analitik teknolojisi yatırımlarınızdan faydalanın. SAP BusinessObjects BI platformu, on-premise ve bulut kaynaklarındaki verilerin birbirine entegre çalışmasına olanak tanır.

Analitik ihtiyaçlarınıza özel çözüm bulun

Previous Next

Kullanıcıları ve BT'yi mutlu eden analitik araçlar

Dijital iş dünyasının yükselişi ve Y-kuşağı iş gücünün sahne almaya başlamasıyla beraber analitik uygulamalarından beklenenler de değişti. Müşteriler ve kullanıcılar kolaylıkla edinip kullanabilecekleri çözümlerin peşinde, diğer yandan CIO'lar ve BT departmanları güvenilir kurumsal yazılımların yönetimine, güvenliğine, ölçeklenebilirliğine ve yönetilebilirliğine ihtiyaç duyuyor. Her iki grubun da ihtiyaçlarına hitap edebilen tek yazılım sağlayıcı ise SAP. Neden mi? 

İstatistiklere bakın

+35%

daha bilinçli alınan kararlara bağlı olarak gelirdeki artış oranı

SAP Analitik Portföyü – Dijital İşletmeler için Modern Analitik makalesi

300%

şirket genelinde analitik araçlara geçişteki artış oranı

SAP Analitik Portföyü – Dijital İşletmeler için Modern Analitik makalesi

80%

sonuçlar için saatlerce beklemeye gerek kalmadan yapılan sorgular sayesinde önemli iş fonksiyonlarındaki verim artışının oranı

SAP Analitik Portföyü – Dijital İşletmeler için Modern Analitik makalesi

Müşterilerin başarıyı SAP ile nasıl yakaladığını öğrenin

Previous Next

Live Oak: Gerçek zamanlı olarak alınan akıllı kararlar

Live Oak, kendini pazarda farklı kılmak için en yeni teknolojiyi kullanan modern bir banka. Çalışanların zorlukları aşmasına ve gerçek zamanlı kararlar almasına yardımcı olmak için bankanın neden SAP Analytics Cloud'u seçtiğini öğrenin.

mBank: Kampanya veriminde %200 artış

Polonya'nın en büyük online bankasının 4,5 milyon* müşterinin gelecekteki taleplerini öngörmek için SAP Predictive Analytics'i nasıl kullandığını öğrenin. Özel müşteri gruplarının ilgisini çeken teklifleri ve promosyonları hayata geçirmeyi başaran mBank'ın hikayesini izleyin.

Lexmark: %50 daha hızlı konsolidasyon döngüleri

Lexmark konsolidasyon sürelerini yarıya indirmeyi nasıl başardı? Yanıt SAP HANA destekli SAP Business Planning and Consolidation* çözümünde saklı. Şirketin stratejik planlama, tahminleme, bütçe oluşturma ve konsolidasyon süreçlerini merkezleştirmek için EPM yazılımını nasıl kullandığını öğrenin.

Piyasanın lider analitik yazılımını tercih edin

Previous Next

Analitik araçlarınızın %171 yatırım getirisi sağlayabiliyor mu?

Büyük Veri analitiğinde piyasa lideri olarak tanınan SAP BusinessObjects, dünya genelindeki organizasyonların tartışmasız standardı haline geldi. "SAP Analytics: Maliyetten Tasarruf ve İş Avantajları" adlı Total Economic Impact yazısını okuyarak çözümlerin değerini öğrenin.

Uzmanlardan yeni perspektifleri öğrenin

Previous Next

Analitik ile Karar Alma Mekanizmasında Demoktratikleşme

Organizasyonların kendi iş süreçlerinden, daha kapsamlı organizasyonlardan ve müşterilerden gelen karmaşık verileri anlaması, görselleştirmesi ve bu verilere erişim sağlamasında analitiğin önemi nedir? Constellation'dan Ray Wang'in organizasyonların günümüzde kullanmaya çalıştıkları veriler hakkındaki yorumlarını dinleyin.

Dijital Dönüşümde Verilerin ve Analitiğin Değeri

Dijital dönüşüm pek çok şirkette geniş kapsamlı bir girişim halini aldı bile. Bu yatırımın önemli bir parçası da verilere ve analitiğe odaklanmak. Kısa süre önce, IDC'nin Analitik ve Bilgi Yönetimi araştırmasında grup başkanı olan Dan Vesset'e SAP tarafından, SAP müşterileri adına bazı sorular yöneltildi. 

İhtiyaçlarınıza göre analitik çözümleri bulun

Back to top