İçeriğe atla
Bellek içi ERP kullanan kişi

Bellek içi bir veritabanının
gerçek avantajları

Bellek içi veritabanı nedir? Basitçe ifade etmek gerekirse, disk depolama gibi geleneksel bir konumda olmak yerine bilgisayar belleğinde tutulan bir veritabanıdır. Çoğu iş uygulaması için, verileri depolamak ve almak için gereken süre, görevlerin ne kadar hızlı tamamlanabileceğini belirlemede en büyük faktördür. Bir diskten veri almak için birkaç milisaniye, binlerce veya milyonlarca kayıtla çarpıldığında bu gecikmeler sistem hızını ve performansını ciddi şekilde etkileyebilir. Veriler zaten bellekteyken erişim neredeyse anlık olur.

 

Günümüzde işletmelerin gerçek zamanlı bilgilere ihtiyacı vardır, yani dün ve hatta birkaç dakika önce meydana gelmiş olabilecek şeyleri değil, şimdi neler olduğunu bilmeleri gerekir. İşletmeler, hızla değişen bir dünyaya ayak uydurabilmek için bilgisayar sistemlerinin daha fazlasını yapmasını ve bunu eski sistemlerden daha hızlı yapmasını bekliyor. Bellek içi bir veri tabanı bariz bir cevaptır, ancak yakın zamana kadar bellek çok pahalıydı ve bilgisayar sistemleri ihtiyaç duyulan büyük miktarda belleği verimli bir şekilde ele almak için inşa edilmedi. Artık, tüm bunlar değişti. Modern veritabanları  günümüz iş kullanıcılarının ihtiyaç duyduğu hızı ve yanıt verme hızını sağlayabilir. Bellek içi veriler için yazılan programlar, daha hızlı bir şekilde yürüten daha az buyruk gerektirir. Kullanıcı sorguları, geleneksel veritabanı sistemleriyle ortak olan gecikmeler olmadan bilgileri sunar.

 

Gerçek zamanlı veritabanları (RTDB) olarak da anılan bellek içi veritabanları, 1980'lerden beri çevrelenmiştir ve telekomünikasyon, bankacılık, seyahat ve oyun gibi hızlı müdahale sürelerinin kritik olduğu sektörlerde kullanılmıştır. Artık ERP sistemleri de dahil olmak üzere tüm sektörlerde ve uygulamalarda uygun fiyatlı bellek ve sistem donanımı mevcuttur.

Günümüzde bellek içi veritabanları nerede kullanılıyor?

Uygun maliyetli, ezberlenebilir sistemlerin ortaya çıkması, yukarıda bahsedilen yüksek hacimli, işlem yönelimli sistemler değil, her türlü iş uygulamaları için daha hızlı işleme ve daha duyarlı sistemler için fırsatlar açmıştır. Bellek içi veri tabanları, hem çok sayıda veri işleyen uygulamalar (gelişmiş planlama, simülasyon ve analitik düşünün) hem de gelen trafikte talebin rastgele olduğu durumlarda işlem işlemeyi desteklemek için idealdir. Özellikle verilerin hızlı bir şekilde genişlediği şirketler için iyidir. Örneğin:

 • Tıbbi cihaz izleme
 • Gerçek zamanlı finansal analitikler
 • Çevrimiçi bankacılık ve kredi kartı satışları
 • E-ticaret siteleri ve online açık artırmalar
 • Yeni ürünlerde veya tekliflerde gerçek zamanlı pazar verileri
 • Faturalama ve abone uygulamaları için makine öğrenmesi
 • Coğrafi bilgi sistemi (GIS) işlemesi
 • Sensör verilerini akışa alma (IoT)
 • Ağ ve şebeke yönetimi
 • Reklam sonuçları (A/B online reklamlar için test)
 • Etkileşimli oyun
 • Ve daha fazlası…

Bellek içi faydalar

Veri okuma ve yazma hızı, iş uygulamalarında daha hızlı işleme ve gelişmiş yanıt sağlayan bellek içi verilerin birincil karakteristiğidir. Ancak uygulama geliştiricileri, bu daha hızlı yanıt ve artan yeteneğin daha fazla değer veren diğer birkaç araç ve programın yeniden tasarlanmasına izin vermede de değerli olduğunu fark etmek için hızlı olmuştur. Veri tabanı mimarisi olduğunda ve yerden bellek içi bir veri tabanı üzerine kurulduğunda, dahili veri modellerinin ve süreçlerinin tasarımında çok sayıda iyileştirme yapılabilir.

 

Veri modeli: Farklı görevler için veri erişimini optimize etmek üzere eski teknolojiler için bir dizi farklı veritabanı yapısı geliştirilmiştir:

 • Satırlarda saklanan veriler (geleneksel şema)
 • Sınırlı bir veri alt kümesi için yüksek hacimli, hızlı erişim yanıtı sağlayan sütun odaklı mimari
 • Yapılandırılmamış veriler için özel veri tabanları ve
 • Sınırlı kullanım durumlarında erişimi hızlandırabilecek veya özel gereksinimleri karşılayabilen diğerleri.
placeholder

Bellek içi veri tabanımızı deneyin

SAP HANA Cloud'u test etme ve bellek içi bir veritabanının avantajlarını keşfetme. 

Modern bellek içi veri tabanı, yapılandırılmış işlemler ve ses, video, serbest form belgeleri ve e-postalar gibi yapılandırılmamış veriler de dahil olmak üzere her türlü verinin tek bir sistemde saklanmasını sağlar.

 

Daha hızlı işleme: Bellek içi veritabanları eski veritabanlarından daha hızlıdır, çünkü veri almak için daha az CPU talimatı gerekir. Geliştiriciler, eşlik eden sürükleme sistem yanıtı olmadan daha fazla işlev ekleyerek bu faydayı kullanabilirler. Aynı anda birden fazla alt kümenin (sütunun) işlenebilmesi için paralel işleme kullanıldığında daha da fazla hız ve kapasite eklenir.

 

Birleşik araçlar: Geleneksel sistemler işlem verilerini çevrimiçi işlem işleme (OLTP) ile erişilen eski bir veritabanında saklar. Ardından, analitiklere ilişkin bir görünüm elde etmek üzere veriler genellikle büyük veri kümelerini (veya Büyük Veri) analiz etmek için çevrimiçi analitik işleme (OLAP) araçlarının kullanılabileceği ayrı bir veri tabanına (veri ambarı) taşınır. Modern, bellek içi veritabanları hem OLAP hem de OLTP'yi destekleyebilir. Bu da artık depolama ihtiyacını ve veri aktarımları arasındaki gecikmeleri ortadan kaldırabilir. Bu da depo verilerinin eksiksizliği veya zamansızlığıyla ilgili endişeleri ortadan kaldırır.

 

Daha küçük dijital ayak izi: Geleneksel veritabanları büyük miktarda fazla veri depolar. Örneğin, sistem güncellenen her satırın bir kopyasını oluşturur ve alan ihtiyaçlarını ve bakım gereksinimlerini artıran birleştirilmiş veri kümelerinin tablolarını ekler. Yukarıda bahsedilen OLAP/OLTP için önlenen fazlalıklara ek olarak, sütun odaklı veritabanları veritabanına uygulandıkları için değişiklikleri kaydeder.

 

Anında öngörü: Modern, bellek içi veri tabanı, gerçek zamanlı uyarılar ve canlı işlem verileri ile ilgili operasyonel raporlama için iş analizi sunmak üzere gömülü analitikler sağlar.

Modern, bellek içi veritabanı nasıl çalışır?

Bir şirketin tüm verilerini bellekte tutmak verimsiz ve gereksiz olur; bazı bilgiler bellekte tutulurken (sıcak depolama olarak adlandırılır), diğer veriler diskte depolanır (soğuk depolama). Sıcak ve soğuk tasarımlar, bulut bilişim sektörü tarafından geliştirilen paradigmaları işleyen bilgilerden türemiştir.  

 

Sıcak veriler görev açısından kritik kabul edilir ve sıklıkla erişilir, bu nedenle hızlı alma ve değiştirme için bellekte tutulur.
Sıcak ve soğuk depolama örneği

ERP sistemi için sıcak ve soğuk depolama örneği.

Daha statik olan veriler - başka bir deyişle, nadiren talep edilen ve normalde aktif kullanım için gerekli olmayan veriler – disk sürücülerinde veya katı durumdaki cihazlarda (SSD) daha ucuz (ve sonsuz genişletilebilir) şekilde depolanabilir. Soğuk depolama verileri, bellek içi bir veritabanına hızlı erişimden yararlanmaz, ancak daha az zaman kritik uygulamalar için gerekli olduğunda hâlâ hazır olarak kullanılabilir. Geçmiş verileri, kapalı aktiviteler, eski projeler ve benzerleri için soğuk depolama en iyisidir.

 

Uygulama ekibi, bellek içi bir veri tabanına geçişi planlarken, devam eden aktiviteler için mevcut verileri geçmiş gereksinimler ve sıcak depolama için soğuk depolama alanına nasıl sıralayacağınıza karar verir. Etkin sistemlerin ve verilerin en üst durumda tutulması için arşivleme kriterleri de belirlenmelidir.

 

Bellek içi veritabanı sistemleri, standart veri yedeklemesi ve sistem geri yüklemesi sağlamak için tüm işlemlerin ve değişikliklerin günlüğe kaydedilmesine yönelik "kalıcılık" ile tasarlanmıştır. Modern sistemlerde süreklilik, güç arızası durumunda verileri korurken tam hızda çalışabilmelerini sağlar.

Bellek içi verilere geçiş zamanı şimdi

Modern bellek içi veritabanı, dijital dönüşüm için önemli bir temel yapı taşıdır. Neden? Çünkü bir dijital işletme bugünün kararlarını almak için dünkü verileri kullanamaz. Bellek içi fiyatlandırmanın daha düşük olması ve bellek kapasitesinin sürekli genişlediğine göre, bellek içi veri tabanı, günümüz ekonomisinde gerçek zamanlı kavrayışa ihtiyaç duyan işletmeler için iyi bir seçimdir. 

placeholder

SAP HANA nedir?

SAP'nin bellek içi veritabanını ve sağladığı avantajları keşfedin. 

SAP Insights bülteni

placeholder
Bugün abone ol

Bültenimize abone olarak önemli öngörüler elde edin.

Ek okuma

Başa dön