Skip to Content
İletişim
İletişim
Current View

Dünya Genelindeki Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler Bulut Teknolojisini Önemli İş Hedeflerini Yakalamak için Nasıl Kullanıyor?

Küçük ölçekli işletmelerin %68,4'ünün ve orta ölçekli işletmelerin %86,6'sının bulut teknolojisinden nasıl faydalandığını öğrenin. Sıklıkla kullanılan bulut uygulamaları ve buluta geçişi teşvik eden faktörler konusundaki öngörüleri öğrenmek için başlıklı IDC özetini indirin.  Dosyasını indirmek

Back to top