İçeriğe atla

  SAP Gizlilik Bildirimi

   
  Geçerlilik Tarihi: 22 Nisan 2021

  Bu Gizlilik Bildiriminin önceki versiyonunu görüntülemek için buraya tıklayın.

  Veri Denetleyici kimdir? SAP Türkiye, Saray Mah. Siteyolu Sk., Anel 5/17, Üsküdar, 34768, İstanbul ("SAP"), www.sap.com web sitesinin veri denetleyicisidir. Bu web sitesinde bir kayıt formu sunulması durumunda veri denetleyici, veri toplama işleminin amacına veya asıl olanağa bağlı olarak değişiklik gösterebilse de her durumda bireysel kayıt formunun gizlilik bildiriminde görüntülenir. SAP Grubu'nun veri koruma yetkilisine privacy@sap.com adresinden ulaşılabilir.

   

  SAP hangi Kişisel Verileri toplar? SAP web sitelerini ziyaret ettiğinizde SAP, tarayıcınız, işletim sisteminiz ve IP adresiniz ile ilgili belirli bilgileri depolar.

   

  Bir kayıt formu kullanmanız durumunda adınız ve soyadınız, e-posta adresleriniz, telefon numaralarınız, konumunuz (ülke, eyalet/bölge, şehir), şirketinizin adı, iş unvanınız ve rolünüz, departmanınız ve pozisyonunuz, SAP ile güncel ilişkiniz ve şirketinizin bulunduğu sektör gibi SAP'ye sağladığınız bilgiler SAP tarafından toplanacaktır. SAP'den ürün veya hizmet siparişi vermek için kredi kartı numarası veya banka bilgileri sağlarsanız SAP, talep ettiğiniz ürünlere ve hizmetlere ilişkin ödemenizi işlemek üzere bu bilgileri toplayacaktır.

   

  SAP Kişisel Verilerinize neden ihtiyaç duyar? SAP; bu web sitesine erişmenizi sağlamak, sipariş ettiğiniz ürünleri veya hizmetleri teslim etmek ve yürürlükteki ihracat kanunlarının şart koştuğu kontroller de dahil olmak üzere yasal yükümlülüklere riayet etmek için Kişisel Verilerinize ihtiyaç duyar.  Kişisel Verilerinizin SAP tarafından yasal izne dayalı olarak kullanıldığı durumlar için SAP'nin Kişisel Verilerinize neden ihtiyaç duyduğu aşağıdaki Bölüm B kapsamında daha ayrıntılı olarak açıklanmıştır. Kişisel Verilerinizin SAP tarafından onayınıza dayalı olarak kullanıldığı durumlar için SAP'nin Kişisel Verilerinize neden ihtiyaç duyduğu aşağıdaki Bölüm C kapsamında daha ayrıntılı olarak açıklanmıştır. SAP, Kişisel Verilerinizi onayınız doğrultusunda kullanıyorsa belirli Kişisel Veri kullanım türlerine ilişkin onay bildirimleri ile ilgili olarak bu Gizlilik Bildirimi kapsamında sağlanan bilgilere Consent Resource Center adresinden de ulaşabilirsiniz.  Kişisel Verilerin sağlanması gönüllülük esasına dayalı olsa da genel bir husus olarak SAP talebinizi bu veriler olmadan işleyemeyebilir veya yerine getiremeyebilir. Örneğin; SAP'nin, verdiğiniz bir siparişi işlemek veya talep ettiğiniz bir web olanağı ile ilgili olarak size erişim sağlamak için Kişisel Verilerinize gereksinimi olabilir. Bu tür durumlarda SAP'nin belirli Kişisel Verileriniz olmadan talebinizi yerine getirmesi mümkün değildir.

   

  SAP'nin diğer pazarlama faaliyetleri için onay vermeden de ürün veya hizmet siparişi verebileceğinizi hatırlatırız.

   

  SAP, Kişisel Verileri hangi tür Üçüncü Taraflardan elde eder?  Çoğu durumda SAP, Kişisel Verileri sizden toplar.  Yürürlükteki ulusal yasaların SAP'ye olanak tanıması durumunda SAP, Kişisel Verileri üçüncü taraflardan da elde edebilir.  SAP, Kişisel Verileri bu Gizlilik Bildiriminde açıklanan hususlara ve verileri SAP'ye sağlayan üçüncü tarafın veya yürürlükteki yasaların şart koştuğu ek sınırlamalara uygun şekilde kullanılır. Üçüncü taraf kaynaklar arasında aşağıdakiler yer alır:

  • SAP'nin ve/veya SAP Grubu'nun iş vereniniz ile olan iş ilişkileri
  • Kişisel Verilerinizi SAP ile paylaşmasına izin verdiğiniz üçüncü taraflar

  SAP Kişisel Verilerimi ne kadar süreyle saklar? SAP, Kişisel Verilerinizi yalnızca aşağıda açıklanan süreler boyunca saklar:

  • sap.com web sitesinin kullanımı da dahil olmak üzere, talep ettiğiniz ürünleri ve hizmetleri size sunmak için gerekli olan süre boyunca;
  • SAP'nin, diğer yasalara ek olarak yürürlükteki ihracat yasalarından kaynaklanan yasal yükümlülüklerini yerine getirmesini sağlamak için gerekli olan süre boyunca;
  • Kişisel Verilerinizin SAP tarafından bu Gizlilik Bildiriminin ilerleyen bölümlerinde açıklandığı şekilde SAP'nin meşru iş menfaatlerine dayalı olarak kullanılıyor olması durumunda SAP'nin bu kullanımına tarafınızdan itiraz edilene kadar;
  • Kişisel Verilerinizin SAP tarafından onayınıza dayalı olarak işleniyor olması durumunda, bu Gizlilik Bildirimi ile verdiğiniz onay tarafınızdan geri çekilene kadar

  Ayrıca SAP, zorunlu yasalar uyarınca Kişisel Verilerinizin daha uzun bir süre boyunca tutulması gerekmesi veya SAP'nin yasal talep başlatmak ya da bunlara karşı savunma yapmak amacıyla Kişisel Verilerinize ihtiyaç duyması durumunda Kişisel Verilerinizi daha uzun süreler boyunca saklayacaktır. SAP, Kişisel Verilerinizi ilgili saklama döneminin sonuna kadar veya söz konusu talepler sonuca ulaştırılana dek elinde tutacaktır.

   

  Kişisel Verilerinizi kimler alır ve veriler nerede işlenir? Kişisel Verileriniz, Kişisel Verilerinizi işlemek üzere aşağıdaki üçüncü taraf kategorilerine aktarılır:

  • SAP Grubu bünyesindeki şirketler
  • üçüncü taraf hizmet sağlayıcıları (ör. danışmanlık hizmetleri ve ilgili diğer ek hizmetler veya web sitesinin sağlanması ya da e-bülten gönderilmesi için)

  Dünya çapında faaliyet gösteren global bir şirketler grubu olarak SAP, Avrupa Ekonomik Alanı ("AEA") dışında veya uluslararası veri aktarımlarına ilişkin yasal kısıtlamalar uygulayan bir bölgede bulunan bağlı şirketlere ("SAP Grubu") ve üçüncü taraf hizmet sağlayıcılarına sahiptir ve Kişisel Verilerinizi AEA dışındaki ülkelere aktaracaktır. Söz konusu aktarımların, AB Komisyonu'nun yeterlilik kararı bildiriminde bulunmadığı bir ülkeye yapılması durumunda SAP, Kişisel Verileriniz için sözleşmeye tabi olarak AEA ile tutarlı bir veri koruma düzeyi gerektirmek için bağlayıcılığı olan standart AB sözleşme maddelerini kullanır. Söz konusu standart sözleşme maddelerinin bir kopyasını (ticari veya ilgisiz bilgiler çıkarılacak şekilde düzenlenmiş) privacy@sap.com adresine talep göndererek alabilirsiniz. Bu adrese giderek Avrupa Komisyonu'ndan veri koruma ile ilgili uluslararası hususlar hakkında daha fazla bilgi de edinebilirsiniz.

   

  Veri koruma ile ilgili haklarınız nelerdir?

  Dilediğiniz zaman SAP'nin sizinle ilgili olarak hangi Kişisel Verileri işlediği konusundaki bilgilere erişmeyi ve söz konusu Kişisel Verilerin düzeltilmesini veya silinmesini SAP'den talep edebilirsiniz. Bununla birlikte SAP'nin, Kişisel Verilerinizi yalnızca söz konusu verileri elinde tutmasına yönelik yasal bir yükümlülüğü veya geçerli bir hakkı olmaması durumunda sileceğini ya da silebileceğini unutmayın. Ayrıca SAP'den Kişisel Verilerinizi silmesini talep etmeniz durumunda, SAP'nin Kişisel Verilerinizi kullanmasını gerektiren herhangi bir SAP hizmetini kullanmaya devam edemeyeceğinizi de lütfen göz önünde bulundurun.

   

  SAP, Kişisel Verilerinizi izninize dayalı olarak veya sizinle bir sözleşme akdetmek için kullanıyorsa SAP'den, SAP'ye sağladığınız Kişisel Verilerin bir kopyasını da talep edebilirsiniz.  Bu durumda lütfen aşağıdaki e-posta adresiyle iletişim kurarak talebinizin ilgili olduğu bilgileri veya işleme aktivitelerini, bu bilgileri hangi biçimde almak istediğinizi ve Kişisel Verilerin size mi yoksa başka bir alıcıya mı gönderilmesini istediğinizi belirtin. SAP, talebinizi titizlikle değerlendirecek ve en iyi şekilde nasıl yerine getirebileceği konusunu sizinle görüşecektir.

   

  Ayrıca SAP'den, Kişisel Verilerinizi şu durumlardan herhangi birinde daha fazla işlememesini de talep edebilirsiniz: (i) SAP'nin, Kişisel Verilerinizin doğruluğunu kontrol etmesi için gerekli süreye tabi olmak kaydıyla sizinle ilgili olarak elinde bulundurduğu Kişisel Verilerin yanlış olduğunu belirtmeniz durumunda, (ii) SAP'nin Kişisel Verilerinizi işlemesine ilişkin herhangi bir yasal dayanak olmaması ve SAP'nin Kişisel Verilerinizi işlemeyi kısıtlamasını talep etmeniz durumunda, (iii) SAP'nin Kişisel Verilerinize artık ihtiyacı olmamasına rağmen yasal hak talebinde bulunmak veya yasal hakları tatbik etmek ya da üçüncü taraf hak taleplerine karşı savunma yapmak için SAP'nin bu verileri tutmasına ihtiyacınız olduğunu bildirmeniz durumunda veya (iv) SAP'nin Kişisel Verilerinizi işleme konusunda geçerli bir menfaati veya yasal bir zorunluluğu olup olmadığını incelemek için gerekli olan süreye tabi olmak kaydıyla, Kişisel Verilerinizin SAP tarafından SAP'nin meşru menfaatine dayalı olarak işlenmesine (aşağıdaki Bölüm B'de belirtilen şekilde) itiraz etmeniz durumunda.

   

  Bununla birlikte SAP'nin, Kişisel Verilerinizi yalnızca söz konusu verileri elinde tutmasına yönelik yasal bir yükümlülüğü veya geçerli bir hakkı olmaması durumunda sileceğini ya da silebileceğini unutmayın. Ayrıca, SAP'den Kişisel Verilerinizi silmesini talep etmeniz durumunda, SAP'nin Kişisel Verilerinizi kullanmasını gerektiren herhangi bir SAP hizmetini kullanmaya devam edemeyeceğinizi de lütfen göz önünde bulundurun.

   

  Veri koruma haklarınızı nasıl tatbik edebilirsiniz? Haklarınızın tatbiki ile ilgili tüm taleplerinizi lütfen webmaster@sap.com adresine iletin.

   

  SAP, veri koruma haklarını tatbik etmek üzere yapılan talepleri nasıl doğrular?  SAP, tatbik etmek istediğiniz veri koruma hakkını işlemeden önce kimliğinizi makul bir kesinlik düzeyi ile doğrulamak için gerekli işlemleri yapacaktır.  Uygun durumlarda SAP, haklarınızı tatbik etmek üzere yaptığınız taleple beraber ibraz edilen Kişisel Verileri SAP tarafından halihazırda tutulan bilgilerle eşleştirecektir. Bu işlem, ibraz edilen talepte sağlanan bir veya daha fazla veri noktasının SAP tarafından halihazırda tutulan bir veya daha fazla veri noktası ile eşleştirilmesini içerebilir. 

   

  SAP; açıkça mesnetsiz olduğu belli olan, aşırı, yanıltıcı veya yerel kanunlara göre başka nedenlerle gerekli olmayan talepleri işlemeyi reddedecektir.

   

  Şikayette bulunma hakkı. SAP'nin Kişisel Verilerinizi bu Gizlilik Bildiriminde belirtilen gereksinimlere veya yürürlükteki veri koruma kanunlarına uygun olmayan şekilde işlediğini düşünüyorsanız, bulunduğunuz AEA ülkesindeki veri koruma yetkili makamına veya SAP'nin ticari sicil kaydının bulunduğu ülke veya eyaletin veri koruma yetkili makamına dilediğiniz zaman şikayette bulunabilirsiniz.

   

  Reşit değilsem veya çocuk statüsündeysem SAP ürünlerini ve hizmetlerini kullanabilir miyim?

   

  Çocuklar. Genel olarak, SAP web siteleri ve çevrimiçi hizmetleri 16 yaşın altındaki veya ilgili yargı bölgesinde dengi olan minimum yaşın altındaki kullanıcılara yönelik değildir. 16 yaşından küçükseniz bu web sitesine veya çevrimiçi hizmetlere kaydolamaz ve bunları kullanamazsınız. 

  SAP'nin neden Kişisel Verilerimi kullanması gerekiyor ve SAP verilerimi hangi yasal dayanağa göre kullanıyor?

   

  Sözleşme yükümlülüklerini yerine getirmek için gerçekleştirilen işlemeler. SAP'nin, SAP ile aranızdaki sözleşmeye istinaden ürün veya hizmet teslimi yapmak, ürün veya hizmet satışı için SAP ile aranızda bir sözleşme düzenlemek veya sipariş ettiğiniz ürünlere veya hizmetlere ait faturaları size göndermek için Kişisel Verilerinize ihtiyacı vardır. SAP, Kişisel Verileri, GDPR'nin 6(1) sayılı maddesinin b bendi uyarınca veya gerektiğinde, diğer ulusal yasalar çerçevesindeki eş değer madde kapsamında sözleşmeye tabi yükümlülüklerini yerine getirmek için işler.

   

  SAP'nin sözleşme yükümlülüklerini yerine getirmesi için gerekli olan işleme faaliyetleri, ilgili sorgularınızın yanıtlanmasını, geri bildirimlerinizin işlenmesini veya size destek sağlanmasını içerir. Buna, SAP.com veya diğer yerel SAP web içerikleri üzerinde iletişim formları, e-postalar veya telefon yoluyla sohbet işlevleri aracılığıyla başlatabileceğiniz ya da izin verebileceğiniz görüşmelere ilişkin veriler de dahil olabilir. Bu Gizlilik Bildirimi amaçları doğrultusunda "ürünler ve hizmetler"; SAP'nin web hizmetlerine, olanaklarına, yarışmalarına, çekilişlerine, diğer içeriklerine, pazarlama amacı taşımayan e-bültenlerine, tanıtım yazılarına, çalışmalarına, eğitimlerine ve etkinliklerine erişimi içermektedir.

   

  Ayrıca SAP, hizmetlerine abone olan kullanıcılarla e-posta yoluyla düzenli olarak iletişim kurmakta ve sizden veya diğer müşterilerden gelen şikayetleri çözüme kavuşturmak veya şüpheli işlemleri araştırmak için telefon görüşmeleri de gerçekleştirmektedir.

   

  SAP, hesap açma işleminizi teyit etmek, ödeme bildirimlerinizi göndermek, ürünlerimize ve hizmetlerimize yönelik değişiklikleri bildirmek ve yasalarca öngörülen diğer açıklamaları ve bildirimleri göndermek için e-posta adresinizi kullanacaktır. Bu iletişimler iş ilişkisi ile ilgili olduğundan ve pazarlama materyalleri içermediğinden genellikle kullanıcıların bu iletişimleri almaktan çekilme tercihi bulunmamaktadır.

   

  E-posta veya telefon görüşmesi gibi pazarlama amaçlı iletişimlerle ilgili olarak SAP; (i) bu tür bilgileri yalnızca söz konusu iletişimlere dahil olmayı talep etmenizin ardından gönderecek ve (ii) pazarlamayla ilgili iletişimleri almaktan vazgeçmeniz durumunda size çekilme fırsatı sağlayacaktır. İlgili tercihi dilediğiniz zaman güncelleyerek pazarlamayla ilgili iletişimleri almamaya yönelik tercihinizi de belirtebilirsiniz.

   

  Uyumluluk sağlamak adına gerçekleştirilen işlemeler. Ürünleri, teknolojileri ve hizmetleriyle SAP; Avrupa Birliği ve üye devletleri ile Amerika Birleşik Devletleri de dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere çeşitli ülkelerin ihracat yasalarına tabidir. Söz konusu ülkeler tarafından yürürlüğe konan ilgili ihracat yasaları, ticari yaptırımlar ve ambargolar uyarınca SAP'nin, hükümet tarafından düzenlenen boykot listesindeki şirketlerin, kuruluşların ve tarafların SAP web siteleri ve SAP tarafından kontrol edilen diğer teslimat kanalları aracılığıyla belirli ürünlere, teknolojilere ve hizmetlere erişimini engellemek üzere önlemler alması gerektiğini kabul edersiniz. Bunlar; (i) bu belgede belirtildiği şekilde herhangi bir kullanıcı kayıt verisinin veya kullanıcının kimliği ile ilgili olarak sağladığı diğer bilgilerin geçerli boykot listesi bakımından otomatik kontrolü; (ii) bu tür kontrollerin, boykot listesi her güncellendiğinde ve söz konusu kişi, bilgilerini her yenilediğinde düzenli tekrarı; (iii) potansiyel bir eşleşme durumunda SAP hizmetleri ve sistemlerine erişimin engellenmesi ve (iv) yine potansiyel bir eşleşme durumunda kullanıcıyla irtibat kurularak kimliğinin onaylanması gibi işlemleri içerebilir. Kişisel Verilerinizin bu şekilde kullanılması, yasal yükümlülüklere (GDPR'nin 6. maddesinin 1. fıkrasının c bendi veya gerektiğinde diğer ulusal yasalar kapsamındaki eş değer maddeler) ve SAP'nin meşru menfaatlerine (GDPR'nin 6. maddesinin 1. fıkrasının f bendi veya gerektiğinde diğer ulusal yasalar kapsamındaki eş değer maddeler) riayet etmek üzere Kişisel Veri işlemek için verilen izne tabidir.

   

  Ayrıca, Kişisel Verilerinizin işlenmesi veya pazarlama materyalleri alma konusundaki (diğer bir deyişle, ilgili SAP Grubu şirketinin faaliyet gösterdiği ülkeye bağlı olarak pazarlama malzemeleri almaya açık bir şekilde onay verip vermediğiniz ile ilgili) veri koruma ve gizlilik tercihlerinizi takip etmek için gerekli tüm bilgilerin, uyumluluğu sağlamak üzere gerekli olduğunda SAP Grubu üyeleri arasında iletilebileceğini de kabul edersiniz.

   

  SAP'nin meşru menfaatleriyle ilgili olarak gerçekleştirilen işlemeler. SAP, Kişisel Verilerinizi meşru menfaatleri için (GDPR'deki Madde 6, paragraf 1, f bendi veya geçerli olduğunda, diğer ulusal yasalar kapsamındaki eş değer madde) Aşağıda açıklandığı gibi kullanabilir:

  • Kimlik Sahteciliği ve Yasal Talepler.  Gerekli olması durumunda SAP, Kişisel Verilerinizi kimlik sahteciliği gibi suç unsuru teşkil eden aktivitelerin engellenmesi veya soruşturulması ve yasal talep başlatmak veya bunlara karşı savunma yapmak için kullanacaktır.
  • Anketler ve araştırmalar. SAP sizi anket ve araştırmalara katılmaya davet edebilir. Bu anket ve araştırmalar genellikle, sizi kişisel olarak tanımayabilecek herhangi bir veri kullanılmadan yanıtlanabilecek şekilde tasarlanır. Bir anket veya araştırmaya yine de bu tür veriler girerseniz SAP, söz konusu Kişisel Verileri ürün ve hizmetlerini iyileştirmek amacıyla kullanacaktır.
  • Sözleşme İfası. Kurumsal bir müşteri adına SAP'den ürün veya hizmet satın alırsanız veya almayı amaçlıyorsanız ya da kurumsal bir müşteri ile SAP arasındaki bir iş ilişkisi için başka bir şekilde irtibat kişisi ("Kurumsal İrtibat Kişisi) olarak belirlendiyseniz, SAP bu amaç için Kişisel Bilgilerinizi kullanacaktır. Herhangi bir şüpheye yer vermemek adına, buna ilgili iş ilişkilerini kurmak için gerekli adımlar dahildir. Mevcut bir Müşteri İrtibat Kişisi, görevinin sizin tarafınızdan devralınacağı konusunda SAP'yi bilgilendirirse SAP, söz konusu bildirimin alınmasından itibaren yukarıda açıklandığı şekilde tarafınızdan bir itiraz gelene kadar sizi ilgili müşterinin Müşteri İrtibat Kişisi olarak kabul edecektir.
  • Anonimleştirilmiş veri kümeleri oluşturma. SAP, daha sonra hem kendisinin hem de bağlı şirketlerinin ürün ve hizmetlerini iyileştirmek için kullanmak üzere anonimleştirilmiş veri kümeleri oluşturmak için bu Gizlilik Bildirimi altında sağlanan Kişisel Verileri anonimleştirecektir.
  • Kişiselleştirilmiş İçerik. SAP'den haber bültenleri, broşürler veya tanıtım yazıları gibi pazarlama amaçlı içerikler almayı kabul ederseniz, SAP sizinle olan iletişimi oluşturma, geliştirme, işletme, ulaştırma ve iyileştirme konusunda yardımcı olması için bu tür içeriklerle nasıl etkileşime geçtiğiniz hakkında bilgiler toplayacak ve bu bilgileri saklayacaktır.  Bu bilgiler bir araya toplanarak SAP'nin size daha kullanışlı bilgiler sunmasına ve sizin için en çok önem arz eden konuları anlamasına yardımcı olmak üzere kullanılır.
  • Kalite iyileştirme amaçlı kayıtlar. Telefon görüşmeleri veya sohbet oturumları yapılması durumunda SAP, hizmet kalitesini iyileştirmek amacıyla bu görüşmeleri (görüşme esnasında ve kayıt başlamadan önce sizi uygun şekilde bilgilendirerek) veya sohbet oturumlarını kaydedecektir.
  • Güncel bilgilerden haberdar olmanızı sağlamak ve geri bildirim talep etmek için. SAP ile aranızdaki mevcut iş ilişkisi kapsamında SAP, yerel yasaların izin verdiği durumlarda sizi, SAP'den satın aldığınız veya halihazırda kullanmakta olduğunuz ürün ve hizmetlere benzeyen ya da bunlarla ilişkili olan ürün veya hizmetleri (web seminerleri, seminerler ve etkinlikler dahil) ile ilgili olarak bilgilendirebilir. Buna ek olarak, bir SAP web seminerine, seminerine veya etkinliğine katılmanız ya da SAP tanıtım yazılarını, haber bültenlerini, videolarını ve ücretsiz yazılım denemelerini indirmeniz veya görüntülemeniz ya da SAP ürünlerini veya hizmetlerini satın almanız durumunda SAP, ilgili materyallerin, ürünün ya da hizmetin iyileştirilmesi ile ilgili olarak geri bildirim almak için sizinle iletişime geçebilir.

  İtiraz hakkı. İstediğiniz zaman söz konusu tercihinizi güncelleyerek SAP'nin Kişisel Verilerinizi bu bölümde açıklandığı şekilde kullanmasına itiraz edebilirsiniz. Böyle bir durumda SAP, itirazınızı dikkatle inceleyecek ve ilgili bilgileri kullanmaya devam etmeye yönelik zorunlu meşru gerekçelerine (itiraz etme hakkınızı geçersiz kılar) veya yasal hak taleplerinin oluşturulması, tatbik edilmesi ya da savunulması için söz konusu bilgilere ihtiyaç duyup duymamasına bağlı olarak bilgilerin kullanımını durduracaktır.

   

  Yürürlükteki ulusal yasalar kapsamında gerçekleştirilen işlemeler. İlgili ulusal yasaların imkan tanıması halinde SAP, sizinle ilgili bilgileri (bazıları Kişisel Veri statüsündedir) şu iş amaçları doğrultusunda kullanacaktır:

  • etkinlik planlamak ve düzenlemek
  • çevrimiçi forumlar veya web seminerleri düzenlemek
  • sizi SAP'nin en yeni ürünleri, hizmetleri ve yaklaşan etkinlikleri konusunda güncel tutmak gibi pazarlama amaçları
  • SAP hizmetlerine ve olanaklarına gösterdiğiniz ilgiyi konuşmak üzere sizinle iletişime geçmek
  • SAP hizmetlerini, ürünlerini, içeriğini ve reklamlarını oluşturma, geliştirme, işletme, ulaştırma ve iyileştirme konusunda ve SAP'nin sahip olduğu, ürettiği, kontrol ettiği veya kendi adına üretilen hizmetleri ya da cihazları iyileştirme, yükseltme veya geliştirme konusunda SAP'ye yardımcı olmak
  • size daha yüksek düzeyde kişiselleştirilmiş bilgiler sunmak
  • kayıpları önlemek
  • hesap ve ağ güvenliği amaçları
  • SAP ürünlerini veya hizmetlerini iyileştirmek üzere denetleme, analiz ve araştırma gibi şirket içi amaçlar
  • kimliğinizi doğrulamak ve size uygun hizmetleri belirlemek
  • güvenlik olaylarını tespit etmek, kötü niyetli, yanıltıcı, kimlik sahteciliği içeren veya yasa dışı aktivitelere karşı koruma sağlamak ve bu tür aktivitelerden sorumlu olan kişilere karşı soruşturma başlatmak
  • mevcut işlevleri bozan hataları tespit edip onarmak üzere hata ayıklama gerçekleştirmek
  • teknolojik gelişim ve sunum amaçlı şirket içi araştırmalar gerçekleştirmek
  • SAP'nin sahip olduğu, ürettiği, kontrol ettiği veya kendi adına üretilmiş hizmetlerin veya cihazların kalitesini ya da güvenliğini doğrulamak veya korumak üzere faaliyetler gerçekleştirmek

  Aşağıdaki durumlarda SAP, Kişisel Verilerinizi; Kişisel Verilerinizin belirtilen amaçlarla (GDPR'nin 6(1) sayılı maddesinin a bendi veya gerektiğinde, diğer ulusal yasalar kapsamındaki eş değer madde) işlenmesi için önceden onay vermiş olmanız halinde işleyecektir.  Kişisel Verilerin işlenmesine yönelik olarak aşağıda açıklanmış her bölüm Consent Resource Center'daki bir onay bildirimi ile bağlantılıdır. İlk etapta bir veya daha fazla onay verdikten sonra bu Gizlilik Bildirimini tekrar açmanız durumunda, yalnızca verdiğiniz onaylara ilişkin bilgileri değil, Gizlilik Bildiriminin tamamını göreceksiniz.

   

  SAP'nin Ürünleri ve Hizmetleri ile ilgili Haberler. İlgili bir şarta ve onayınıza tabi olacak şekilde SAP, en son ürün duyuruları, yazılım güncellemeleri, yazılım yükseltmeleri, özel teklifler ve SAP'nin yazılım ve hizmetleri ile ilgili diğer bilgilerin (pazarlama amaçlı e-bültenler dahil) yanı sıra SAP'nin etkinliklerine yönelik güncel bilgiler sunmak ve SAP web sitelerinde ilgili içerikleri göstermek için adınızı, e-posta ve posta adresinizi, telefon numaranızı, iş unvanınızı ve işvereninizle ilgili temel bilgileri (ad, adres, sektör); bunun yanı sıra SAP ile kurulan önceki etkileşimleri (önceki satın almalar, web semineri, seminer veya etkinlik katılımları ya da (web) hizmetlerinin kullanımı - bu konu ile ilgili ayrıntılı bilgiyi, ilgili SAP web sitesinde görüntülenen Tanımlama Bilgisi Bildiriminde bulabilirsiniz) temel alarak bir etkileşim profili kullanabilir. Bu pazarlama amaçlı aktivitelerle bağlantılı olarak SAP, size daha alakalı bilgiler göstermek için söz konusu bilgilerin daha sonra sosyal ağların veya web olanaklarının kendi veritabanlarıyla karşılaştırıldığı, bir üçüncü tarafça yönetilen sosyal ağlar veya diğer web olanaklarına (Twitter, LinkedIn, Facebook, Instagram veya Google) ilişkin bir karma kullanıcı kimliği sağlayabilir.

   

  Kullanıcı profilleri oluşturma. SAP size, bu web sitesiyle bağlantılı olan ve kaydolarak bir kullanıcı profili oluşturmanızı gerektiren forumlar, bloglar ve ağları (SAP Community gibi) içeren web olanaklarını kullanma seçeneği sunar. Kullanıcı profilleri; adınız, fotoğrafınız, sosyal medya hesaplarınız, posta ya da e-posta adresiniz veya her ikisi birden, telefon numaranız, kişisel ilgi alanlarınız, becerileriniz ve şirketiniz ile ilgili temel bilgiler dahil ancak bunlarla sınırlı olmayacak şekilde hakkınızdaki kişisel bilgileri diğer kullanıcılara gösterme seçeneği sunar.

   

  Bu profiller, SAP'ye ait tek bir web olanağıyla ilişkili olabileceği gibi SAP Identity Authentication Hizmeti kapsamında oluşturulduysa SAP'nin veya SAP Grubu'na ait şirketlerin ya da her ikisinin (aşağıdaki "Kişisel Verilerinizi diğer SAP şirketlerine iletme" bölümü kapsamında verilen herhangi bir izinden bağımsız olarak) diğer web olanaklarına da erişme imkanı sağlayabilir. Bununla birlikte, bu ek web olanaklarından hangisini kullanacağınız daima sizin tercihinize bağlıdır ve Kişisel Verileriniz yalnızca bu olanaklara ilk erişiminizde iletilir. İzniniz SAP'nin hizmet sağlayabilmesi için yasal bir gereksinim teşkil ediyorsa bu tür kullanıcı profilleri oluşturması için SAP'ye izin vermemeniz durumunda SAP'nin söz konusu hizmetleri sunabilecek bir konumda olamayacağını lütfen unutmayın.

   

  Herhangi bir web olanağı kapsamında profiliniz, yalnızca erişim sağlanmasının dışında diğer kullanıcılarla etkileşimi (ör. mesajlaşma veya takip işlevi yoluyla) kişiselleştirmek ve SAP tarafından bu olanaklar aracılığıyla iletişim ve iş birliği kalitesini iyileştirmek ve SAP için oyunlaştırma öğeleri sağlamak (oyunlaştırma, bir web sitesi, kurumsal uygulama veya çevrimiçi topluluk gibi zaten var olan bir şeyi alıp buna katılım, taahhüt ve bağlılığı artırmak için oyun mekanizmaları entegre etme işlemidir) amacıyla kullanılır. İlgili web olanağı tarafından desteklenmesi durumunda ilgili web olanağının, paylaşmak istediğiniz bilgileri belirlemeye ilişkin işlevini kullanabilirsiniz.

   

  Özel Kişisel Veri kategorileri. Bir etkinlik veya seminere kaydolduğunuzda ve erişim sağladığınızda SAP, etkinlik boyunca herhangi bir engeli veya beslenmeyle ilgili özel gereksinimleri olan kişileri belirlemek ve bu gereksinimler konusunda dikkatli olmak amacıyla sağlığınızla ilgili bilgiler talep edebilir. Bu bilgilerin kullanımı, bu belgeyle sağladığınız izne dayalıdır.

   

  Engellilik durumları veya beslenmeyle ilgili özel gereksinimlerinize ilişkin bilgi sağlamadığınız takdirde SAP'nin ilgili önlemleri alamayacağını lütfen göz önünde bulundurun.

   

  Etkinlik profili çıkarma. SAP'nin bir etkinliğine, seminerine veya web seminerine kaydolursanız SAP, iletişim ve fikir alışverişi amacıyla temel katılımcı bilgilerini (adınız, şirketiniz ve e-posta adresiniz) aynı etkinlik, seminer veya web seminerinin diğer katılımcılarıyla paylaşabilir.

   

  Kişisel Verilerinizi diğer SAP şirketlerine iletme. SAP, Kişisel Verilerinizi SAP Grubu'ndaki diğer şirketlere aktarabilir. SAP Grubu şirketlerinin güncel listesine buradan ulaşabilirsiniz. Bu gibi durumlarda söz konusu kuruluşlar Kişisel Verilerinizi, işbu gizlilik bildiriminde belirtilen amaçlar doğrultusunda ve aynı koşullara tabi şekilde kullanacaktır.

   

  Kişisel Verilerinizi diğer Üçüncü Taraflara iletme. SAP, talebiniz doğrultusunda, izninizde de belirttiğiniz üzere kayıt verilerinizi kayıt sayfasında listelenen şirketlere aktarır. Şirketler kayıt verilerinizi etkinliğe katılım amacıyla kullanır ve daha sonra bu verileri silmeleri gerekir. Kayıt verilerinizi başka amaçlarla kullanmak isteyen şirketler, söz konusu verileri başka hangi amaçlarla ve nasıl kullanacaklarını açıklamak için sizinle irtibat kurar.

   

  Bu belgeye göre verilen bir onayın iptali. İşbu belge kapsamında vermiş olduğunuz bir izni, dilediğiniz zaman aboneliğinizi iptal ederek geri çekebilirsiniz. İzninizi geri çekmeniz durumunda SAP, yasal olarak zorunlu olmadığı sürece Kişisel Verilerinizi bu izne tabi şekilde işlemeye devam etmeyecektir. SAP'nin yasal sebeplerle Kişisel Verilerinizi saklaması gereken durumlarda Kişisel Verileriniz işlenmeyecek ve yalnızca yasanın gerekli kıldığı süre boyunca saklanacaktır. Ancak, geri çekme işleminin, geri çekme tarihine kadar gerçekleştirilen geçmiş işleme işlemleri üzerinde herhangi bir etkisi yoktur. Ayrıca, herhangi bir SAP olanağını kullanabilmek için izniniz gerekiyorsa SAP, ilgili hizmeti (veya SAP'nin birden çok SAP olanağı için SAP Identity Authentication Hizmeti kapsamında profilinizi kullanma iznini iptal etmeniz durumunda hizmetleri), teklifi veya etkinliği, iptal işleminden sonra sağlayamayacaktır.

  Tanımlama Bilgileri veya benzeri teknolojiler ile toplanan bilgiler ve bu bilgilerin kullanımı SAP'nin Tanımlama Bilgisi Bildiriminde açıklanmıştır.  SAP'nin Tanımlama Bilgisi Bildiriminde açıklandığı şekilde, tanımlama bilgisi tercihlerinizi SAP.com ana sayfasının alt kısmında yer alan altbilgideki "Tanımlama Bilgisi Tercihleri" bağlantısını ziyaret ederek belirtebilirsiniz.

  SAP'nin Amerika Birleşik Devletleri'nde belirli gizlilik gereksinimlerine tabi olduğu durumlarda aşağıdakiler de geçerlidir:

   

  ABD'de Çocukların Gizliliği. SAP, 13 yaş altı çocukların Kişisel Verilerini bilerek toplamaz.  Bir ebeveyn veya vasiyseniz ve SAP'nin bir çocuk hakkında bilgi topladığını düşünüyorsanız, lütfen SAP ile bu Gizlilik Bildiriminde açıklandığı şekilde iletişime geçin.  SAP bilgileri silmek için girişimlerini mümkün olduğunca hızlı şekilde başlatacaktır.  SAP web sitelerinin ve çevrimiçi hizmetlerinin 16 yaşın altındaki kişilere yönelik olmaması dikkate alındığında ve CCPA'nın ifşa gereksinimleri ile uyumlu olarak, SAP 16 yaşın altındaki kişilerin Kişisel Verilerini satmaz.

   

  SAP'nin Amerika Birleşik Devletleri'nin Kaliforniya Eyaletinde belirli gizlilik gereksinimlerine tabi olduğu durumlarda aşağıdakiler de geçerlidir:

   

  Do Not Track (Beni İzleme). Tarayıcınız bir "Do not track" seçeneği belirlemenize olanak sağlayabilir. Aksi belirtilmediği takdirde sitemiz, "Do not track" taleplerini gerçekleştirmez. Bununla beraber, web tarayıcınızdaki ilgili ayarları değiştirerek veya ilgili durumlarda Tanımlama Bilgisi Bildirimimize başvurarak tanımlama bilgilerini kabul etmemeyi tercih edebilirsiniz. Tanımlama bilgileri, internetteki belirli siteleri ziyaretiniz sırasında bilgisayarınıza yerleştirilen ve bilgisayarınızı tanımlamak için kullanılan küçük metin dosyalarıdır. Tanımlama bilgilerini kabul etmezseniz sitemizin belirli işlev ve özelliklerini kullanamayabileceğinizi lütfen unutmayın. Bu site, üçüncü tarafların zaman içinde ve siteler arasında bilgi toplamasına izin vermez.

   

  Şu haklara sahip olursunuz: 

  • SAP'nin sizinle ilgili olarak topladığı, kullandığı veya ifşa ettiği Kişiler Veriler için SAP'den erişim talep etme;
  • SAP'den sizinle ilgili olarak elinde bulundurduğu Kişisel Verileri silmesini talep etme;
  • veri koruma haklarınızı ayrımcılığa tabi tutulmayacak şekilde tatbik etme; 
  • SAP'den Kişisel Verilerinize erişim talep etmeniz durumunda, söz konusu bilgilerin, mümkünse bilgileri herhangi bir engel olmadan başka bir alıcıya iletmenizi sağlayacak kolayca kullanılabilir bir biçimde taşınabilir olması

  Ayrıca, Kaliforniya Tüketici Gizlilik Yasası ("CCPA") kapsamındaki ifşa gereksinimleri doğrultusunda SAP, Kişisel Verilerinizi satmamaktadır ve satmayacaktır. CCPA'da belirtilen doğrulama sürecine uygun olarak, Kişisel Verilerinize yetkisiz erişim veya verilerin yetkisiz şekilde silinmesi nedeniyle maruz kalabileceğiniz zararları en aza indirmek üzere SAP, silme talepleri veya hassas ya da değerli olarak değerlendirilen Kişisel Veriler için daha sıkı bir doğrulama süreci kullanacaktır.   SAP'nin sizden, halihazırda tuttuğu bilgiler dışında ek bilgi talep etmesi gerekirse SAP bu bilgileri yalnızca veri koruma haklarınızı tatbik edebilmeniz için kimliğinizi doğrulamak üzere ya da güvenlik ve kimlik sahteciliği olaylarını önleme amaçlarıyla kullanacaktır.

   

  Haklarınızı tatbik etmek için privacy@sap.com üzerinden SAP ile irtibat kurmanın yanı sıra şunları da yapabilirsiniz:

   

  Talepte bulunmak için burada belirtilen ücretsiz telefon hatlarını arayabilirsiniz. SAP'ye yönelik veri koruma haklarınızı tatbik etmek üzere talepte bulunması için başka bir yetkili temsilci de atayabilirsiniz. Söz konusu yetkili temsilcinin, Kaliforniya Eyalet Sekreterliği'ne kayıtlı olması ve kendisine sizin adınıza hareket etmesi için yetki verdiğinize dair kanıt sunması gerekir. 

   

  SAP'nin Filipinler'de belirli gizlilik gereksinimlerine tabi olduğu durumlarda aşağıdakiler de geçerlidir:

   

  Filipinler'deki kullanıcılar haklarını aşağıdaki gibi tatbik edebilirler:

  Talepte bulunmak için aşağıdaki bilgileri kullanarak SAP'yi arayabilir veya SAP'ye yazılı iletişim gönderebilirsiniz:

  webmaster@sap.com

  Telefon:    +632-8705-2500

  Adres: SAP Philippines, Inc.

  İlgili: Veri Koruma Yetkilisi

  27F Nac Tower, Taguig City 1632, Filipinler

   

  Aşağıdaki hükümler Filipinler'de ikamet edenler ve bu ülkenin vatandaşları için geçerlidir: 

  • Doğru olmayan, eksik, güncelliğini yitirmiş, hatalı, hukuka aykırı bir şekilde elde edilmiş veya yetkisiz kullanılmış kişisel verilerden ötürü zarar gördüyseniz veri sahibi olarak hak ve özgürlüklerinizin herhangi bir şekilde ihlal edilmesi konusunda nihai karar Ulusal Gizlilik Komisyonu ya da mahkemelere ait olacak şekilde tazminat talebinde bulunabilirsiniz.
  • Bir gizlilik ihlaline veya kişisel veri ihlaline maruz kalırsanız ya da Veri Gizliliği Yasasının ihlalinden başka bir şekilde kişisel olarak etkilenirseniz Ulusal Gizlilik Komisyonu'na şikayette bulunabilirsiniz.
  • Devredilebilirlik Haklarınız. Yasal mirasçılarınız veya görevlendirdiğiniz kişiler, vefat etmeniz veya medeni ehliyetinizi kaybetmeniz ya da haklarınızı kullanamayacak durumda olmanız halinde, herhangi bir zamanda haklarınızı kullanabilir. 

   

   

  Çin'e Özgü Hükümler, Çin Halk Cumhuriyeti vatandaşları için geçerlidir.

   

  Kolombiya'ya Özgü Hükümler, Kolombiya Cumhuriyeti vatandaşları için geçerlidir.

   

  Rusya'ya Özgü Hükümler, Rusya Federasyonu vatandaşları için geçerlidir.

  Başa dön