Skip to Content
Kontakta oss

Digitala företag
och transformation

Vad innebär det att vara ett ”digitalt företag”?

I takt med att människor, företag och ”saker” i allt större utsträckning sammanlänkas i den digitala ekonomin så räcker dagens affärsmodeller inte längre till. Digital transformation ändrar företagens sätt att skapa värden, interagera med sina kunder och affärspartner och bibehålla sin konkurrenskraft. Vad krävs för att bli ett digitalt företag (s.k. ”live business”)? Vilka tar täten? Och vilka möjligheter följer med en ökad digitalisering?

Video: Se hur ett digitalt företag jobbar

Vilka är drivkrafterna bakom digital transformation?

Digital verksamhet baseras på en ny infrastruktur – de fyra pelarna bestående av mobil verksamhet, molnet, sociala medier och Big Data-analys – i samverkan med sakernas internet (IoT) och fördelarna med maskininlärning. Dessa revolutionerande teknologier ger företagen möjlighet att radikalt förändra sina affärsmodeller och ta fram nya produkter och tjänster. Läs mer om drivkrafterna bakom den digitala transformationen:

Ta steget och kör live

SAP befinner sig mitt i den digitala revolutionen och hjälper företag att arbeta ”live” – här och nu. Upptäck 6 sätt som vi arbetar på – allt från att omvandla styrelserum till kontrollrum till att ge svar på frågor du inte ens hunnit ställa.

Hur når du målen för digital transformation trots budgetåtstramningar och växlande prioriteringar?

Digital transformation av verksamheten har gått från “vore trevligt att ha” till “måste ha”. Men det vimlar av utmaningar: Hur kan du digitalisera IT och interagera digitalt med dina kunder och hur kan du integrera de nya digitala tjänsterna med dina nuvarande produkter och lösningar? Var ska du börja?
Previous

IT-digitalisering:
EIU-rapport

Digitaliseringen innebär ett helt nytt sätt att se på IT. Se hur du kan hantera en till synes komplex förändring och utveckla nya sätt att tänka på inom IT-avdelningen. Varför väljer bara var tionde IT-avdelning att ställa om till realtidsverksamhet?

Förverkliga en digital framtid

Vad skiljer de bäst skötta företagen från mängden? Ofta handlar det om branschspecifik mjukvara. SAPs branschexperter delar med sig av sin syn på e-verksamhet, digital omvandling och hur SAPs lösningar och tjänster kunnat hjälpa våra kunder.

Effekten av digital transformation

Digital transformation är inte bara en fråga för generation Y – den påverkar oss alla. Läs om hur några av de ledande företagen hanterar digitalisering, se hur den gagnar kunder oavsett ålder och upptäck varför vissa digitala nymodigheter, till exempel sensorer i bilar, kan vara särskilt användbara för äldre personer.

Next

Vilka branscher

tar täten?

Detaljhandel

En av dagens största utmaningar är flerkanalshandeln. Kunderna förväntar sig en enhetlig shoppingupplevelse oavsett kanal. Företag som kan skapa en ny "OmniCommerce"-upplevelse för sina "omnikunder" klarar sig bäst i konkurrensen.

Läs bloggen: Omni-opportunities: Black Friday, Cyber Monday and beyond

Collapse
Hälsa, vård och omsorg

Läs om hur sjukvårdsinstitutioner tar till sig teknologi i sin verksamhet. De använder appar och IoT-lösningar som ett gränssnitt mellan läkare och patienter och uppmuntrar sina kunder att i större utsträckning ta hand om sin egen sjukvård.

Ladda ner IDC-rapporten

Collapse
Tillverkningsindustri

Läs om Siemens Cloud for Industry – en marknadsledande IoT-plattform baserad på SAP HANA. Plattformen för samman tillverkare med sina externa resurser och hjälper dem att introducera nya serviceinriktade affärsmodeller.

Se videoklippet

Collapse
Transport

Hur tar de ledande företagen steget till att bli ett verkligt globalt och digitalt företag? Tack vare SAP S/4HANA. Se hur de använder vår digitala business suite för att ta fram smarta processer, införa förebyggande underhåll och mycket mer. 

Se videoklippet

Collapse
Bankväsendet

Eftersom digitala avbrott ändrar vårt sätt att spara, låna och spendera så måste bankerna omforma sina affärsmodeller, elektroniska processer och personalpolicy. Det här diagrammet visar fem viktiga kriterier som en digital bank måste uppfylla.

Se informationsgrafik

Collapse

Kunder som satsar på digital transformation

De främsta trenderna inom digital business

Det kan redan vara svårt att särskilja den digitala världen från den verkliga – och vad blir nästa steg? Företagsledare och IT-ansvariga måste förbereda sig för den effekt som dessa omdanande trender har på människor, deras företag och IT-avdelningar och hitta ett sätt att skilja sig från mängden.
Previous

Dataintegritet: Är det början eller slutet?

Via bärbar teknik, uppkopplade bilar och många andra "saker" inom sakernas internet (IoT) får företag ännu fler sätt att samla in och använda data. För att en digital verksamhet ska kunna fungera ihop med dataintegritet måste vi hitta ett sätt att balansera kommersiella och privata intressen.

Bana vägen för
"algoritmisk” handel

Företag som har algoritmiska möjligheter, så kallade "Math Houses", får ett övertag över andra företag – även sådana som varit framgångsrika tidigare. Se hur företag kan använda algoritmisk handel för att hantera sin verksamhet i realtid.

SAP S/4HANA: Realisera digital business

Cykeltiden för affärsinnovation är fem till tio gånger snabbare än tidigare och företag som inte hakar på digitaliseringen har svårt att hänga med. Se hur SAP S/4HANA kan digitalisera din verksamhet och följ någon av vägarna till vår innovativa “digital core”-teknologi.
Next

Konsulttjänster för affärstransformation

Ta fram och genomför en lyckad strategi för digital business. Vårt konsultteam kan hjälpa dig att utforma en plan för digital transformation och implementera digitala applikationer och arkitektur som passar för ditt företag. Få support var du än befinner dig i den digitala transformationen – oavsett om du just satt igång eller om du stött på ett specifikt problem du vill ha hjälp med.
Back to top